PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

20 19 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:38

VẤN ĐỀ 11 D U C _V TM H PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VĂN BẢN PHÁP LUẬT   U C  _V  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013 Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP Bộ Tài ban hành TM H  D Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008 KẾT CẤU BÀI HỌC D I TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN II.NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNDN KHÁI NIỆM CĂN CỨ & PP TÍNH THUẾ C _V TM H LỊCH SỬ ÁP DỤNG CHỦ THỂ ĐẶC ĐIỂM U T.TỰ T.TỤC THU NỘP MIỄN - GIẢM THUẾ I TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN Lịch sử áp dụng thuế TNDN D Trước 1/10/1990- Thuế lợi tức Đối tượng: Kinh tế quốc doanh TM H Từ 1/10/1990: Thuế lợi tức Đối tượng: Tất tổ chức, cá nhân kinh doanh lãnh thổ Việt Nam _V Từ 1/1/1999: Thuế TNDN 1999 Đối tượng: Tất thành phần kinh tế U C Từ 1/1/2004: Luật thuế TNDN 2003 Đối tượng: Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ Từ 1/1/2009: Luật thuế TNDN 2008 Đối tượng: Tổ chức thành lập theo Luật HTX, DN thành lập theo PLVN PL Nước Khái niệm I TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN D Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế U C _V TM H Thuế TNDN Đặc điểm I TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN • Diện đánh thuế rộng D TM H • Thường gắn liền với sách KT-XH nhà nước _V • Tính ổn định khơng cao, phức tạp U C • Chịu điều chỉnh LQG LQT II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNDN Chủ thể D _V TM H QUAN HỆ PHÁP LUẬT THUẾ TNDN NGƯỜI THU THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ U C II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNDN TỔNG CỤC THUẾ D NGƯỜI THU THUẾ CỤC THUẾ C _V TM H CƠ QUAN THUẾ Chủ thể CHI CỤC THUẾ U II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNDN D • DN t.lập theo Luật VN • Đơn vị nghiệp cơng lập, ngòai cơng lập • TC t.lập theo Luật HTX • DN t.lập theo Luật nc ngồi • Tổ chức khác NGƯỜI NỘP THUẾ _V TM H Tổ chức hoạt động sx, kinh doanh HH, DV Chủ thể U C Có thu nhập chịu thuế • Thu nhập từ HĐ SX-KD HH-DV • Thu nhập khác: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển BĐS; thu nhập từ QSH, QSD tài sản… II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNDN Chủ thể D TM H DN TƯ NHÂN VÀ CHỦ DN TƯ NHÂN U C _V NGƯỜI NỘP THUẾ Doanh nghiệp tư nhân: - Do cá nhân làm chủ - Chủ DNTN tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp  Nộp thuế nào? II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNDN Chủ thể D DN TƯ NHÂN VÀ CHỦ DN TƯ NHÂN - Điểm 1.1 Phần A Thông tư số 130/2008/TTBT : DNTN thuộc đối tượng nộp thuế TNDN TM H U C _V NGƯỜI NỘP THUẾ -Công văn số 11971/BTC-TCT: + Chủ DNTN nộp thuế thu nhập cá nhân phần thu nhập lại sau doanh nghiệp nộp thuế TNDN + Chủ DNTN phải nộp thuế TNCN khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động doanh nghiệp tư nhân II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNDN Chủ thể D CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN? TM H -Công ty TNHH thành viên: nộp thuế TNDN U C _V - Chủ sở hữu công ty TNHH thành viên: Nộp thuế TNCN rút phần lợi nhuận doanh nghiệp để chi tiêu – thu nhập từ đầu tư vốn (Điểm 3, Mục II, Phần A, Thông tư số 84/2008/TTBTC) 2.Căn phương pháp tình thuế II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNDN D TM H Thu nhập miễn thuế + Lỗ kết chuyển T.nhập chịu thuế THU NHẬP TÍNH THUẾ Căn _V THUẾ SUẤT Doanh thu +Đ9 Luật TNDN +Đ6 TT123/2012/ TT-BTC U C +Đ8 Luật TNDN +Đ5 TT123/2012/ TT-BTC Chi phí trừ Thu nhập # + K2 Đ3 Luật TNDN 2.Căn phương pháp tình thuế II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNDN D T.nhập chịu thuế TM H Thu nhập miễn thuế + Lỗ kết chuyển THU NHẬP TÍNH THUẾ Căn 25% _V THUẾ SUẤT hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tài nguyên quý khác U C 3250% Đa số II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNDN Trình tự - thủ tục thu nộp D TM H CQ quản lý thuế Khai thuế -Khai tạm tính theo quý (
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay