PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

32 16 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:38

D PHÁP LUẬT VỀ U C _V TM H THUẾ XUẤT KHẨU – THUẾ NHẬP KHẨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT  Thuế xuất – nhập 2016 D TM H  Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi C _V tiết, hướng dẫn thi hành luật thuế XK-NK  Thông tư 156/2011/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập Việt Nam Bộ Tài ban hành  Thơng tư 193/2012/TT-BTC Biểu thuế U xuất khẩu, Biểu thuế nhập ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế D KHÁI NIỆM II.PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU – THUẾ NHẬP KHẨU _V TM H I TỔNG QUAN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU – THUẾ NHẬP KHẨU 1.KHÁI NIỆM ĐẶC ĐiỂM C ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VAI TRÒ U CHỦ THỂ CĂN CỨ & PP TÍNH THUẾ T.TỰ T.TỤC THU NỘP I TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK -NK Khái niệm D Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân nộp cho nhà nước có hành vi xuất, nhập hàng hóa qua biên giới quốc gia U C _V TM H I TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK -NK Khái niệm D BIÊN GIỚI TRÊN BIỂN _V TM H BIÊN GIỚI BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN RANH GIỚI VỚI KHU PHI THUẾ QUAN U C I TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK -NK Khái niệm D KHU PHI THUẾ QUAN Khu phi thuế quan khu vực kinh tế nằm lãnh thổ Việt Nam, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa khu với bên ngồi quan hệ xuất khẩu, nhập _V TM H U C ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP KHU PHI THUẾ QUAN  Có hàng rào cứng bao quanh khu;  Khơng có dân sinh sống bên  Có qui chế kiểm sốt hàng hóa vào chặt chẽ I TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK -NK Đặc điểm D TM H Có đối tượng chịu thuế hàng hóa phép vận chuyển qua biên giới B C _V Mang tính gián thu tương đối A U Bảo hộ sản xuất nước điều tiết hoạt động xuất – nhập C I TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK -NK Vai trò D Thu hút vốn đầu nước tư nước Tăng khả cạnh tranh Cơ sở đảm phán TMQT, Mục C HH nước _V TM H Bảo hộ sản xuất tiêu trị khác U II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Khái niệm D TM H Đăng ký, kê khai, tính thuế Nộp thuế, tốn thuế Hồn thuế, miễn giảm thuế _V QUY PHẠM PHÁP LUẬT Giải tranh chấp U C Xử lý vi phạm II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Đối tượng chịu thuế D CỬA KHẨU QUỐC TẾ LÀO CAI U C _V TM H KHU PHI THUẾ QUAN II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D TM H THUẾ THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM GIÁ TÍNH THUẾ THUẾ SUẤT SỐ LƯỢNG HÀNG U C _V THUẾ TUYỆT ĐỐI SỐ LƯỢNG HÀNG THUẾ SUẤT TUYỆT ĐỐI II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D THUẾ SUẤT THUẾ SUẤT TUYỆT ĐỐI U C GIÁ TÍNH THUẾ _V TM H Để tính thuế cần xác định Là gì? II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU U C _V TM H HÀNG HÓA XUẤT KHẨU II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HĨA XUẤT KHẨU TM H NGUN TẮC U C _V Giá bán thực tế cửa xuất (giá FOB, giá DAF) D C _V TM H U •Giá tính thuế Xuất khẩu= Giá FOB/DAF FOB (free on board – miễn trách nhiệm boong tầu nơi đi) DAF (Delivered At Frontier-giao biên giới)  Giá CIF = Giá FOB + Cước vận tải biển + Phí bảo hiểm đường biển II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HĨA NHẬP KHẨU TM H NGUYÊN TẮC _V U C Giá thực tế phải trả tính đến cửa nhập II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TM H PHƯƠNG PHÁP _V Là giá bán ghi hợp đồng mua bán hàng hóa U C Là giá bán ghi hoá đơn thương mại chứng từ có liên quan Trường hợp hàng hóa chưa có giá thức thời điểm đăng ký => khai báo giá tạm tính & nộp thuế chênh lệch 10 ngày từ chốt giá II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D GIÁ TÍNH THUẾ Phương pháp trị giá giao dịch PP trị giá giao dịch hàng NK giống hệt _V PHƯƠNG PHÁP TM H HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PP trị giá giao dịch hàng NK tương tự C U Phương pháp khấu trừ Phương pháp tính tốn Phương pháp suy luận II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D TM H THUẾ SUẤT VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TS THƯỜNG U C THUẾ SUẤT VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU _V THUẾ SUẤT TS ƯU ĐÃI TS ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D TM H U C _V THUẾ SUẤT TUYỆT ĐỐI Là thuế ấn định số tiền định đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D TM H THUẾ TUYỆT ĐỐI THUẾ SUẤT TUYỆT ĐỐI SỐ LƯỢNG HÀNG 354,759 triệu đồng U C _V THUẾ NK CỦA Lamborghin i Gallardo GIÁ CHƯA THUẾ: 55.000$ GIÁ SAU THUẾ: 127.360 US + THUẾ NK: 354,759 triệu đồng + TỔNG THUẾ: 1.161.806.250 đồng, gồm 50 % TTĐB 10% VAT II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Căn - phương pháp tính thuế D TM H THUẾ THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM GIÁ TÍNH THUẾ THUẾ SUẤT SỐ LƯỢNG HÀNG 30.255 USD 72% U C _V THUẾ NK CỦA Lexus IS GIÁ CHƯA THUẾ: 30.255$ THUẾ NK: 21.783,6$  GÍA SAU THUẾ: 91.581,885 $ II PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XK – NK Trình tự - thủ tục nộp thuế D Sau 8h làm việc CƠ QUAN HẢI QUAN TM H THÔNG BÁO TỜ KHAI HẢI QUAN NỘP TỜI KHAI U C _V NGƯỜI NỘP KHAI THUẾ -Hàng XK: 30 ngày -Hàng NK: + Hàng tiêu dùng: trc nhận hàng + Vật tư, nguyên liệu: 275 ngày + Hàng tạm nhập, tái xuất, tạm xuất hết hạn: 15 ngày + T/h khác: 30 ngày II Pháp luật thuế XK-NK Miễn thuế D TM H Mục đích U C _V Các trường hợp miễn thuế Thủ tục miễn thuế II.Pháp luật thuế XK – NK Hồn thuế D TM H Mục đích U C _V Các trường hợp hoàn thuế Thủ tục hoàn thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay