LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

10 15 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:34

T H T H D T DH D T DH T DH CHƯƠNG U U U U MGIẢI QUYẾT M TRANHTCHẤP M M TMQT T T T _ _ _ _ GIỮA NHÂN TM TM CÁC THƯƠNG TM TM DH DH U DH D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H DH M T _ M T H U D U M T _ M T H D D M T H ThS Phùng Bích Ngọc T H T H T T D D DH DH Khái niệm tranh chấp thương mại quốc tế U U U T DH U M M M M T T T T _Tranh chấp _thương mại_ mâu _ thuẫn M M M M M T T T T T H quyền DH DH (bất đồng DH hay xungDđột) DH nghĩa vụ bên trình thực hoạt động thương mại U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T T D D DH DH Khái niệm tranh chấp thương mại quốc tế T DH  Tranh chấp thương mại cóUđủ 03 yếu tốUsau: U U M M M M T T T T _ Những mâu _thuẫn quyền nghĩa_ vụ _ M bên; TM M M M T T T T DH DH DH DH DH Phải phát sinh từ hoạt động thương mại  Chủ thể thương nhân (cá nhân kinh doanh tổ chức kinh doanh) với  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T T T T T THỨC DH II CÁC PHƯƠNG DH DH GIẢI QUYẾT DH TRANHDH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Thương lượng bên U U U U M M M M T T T T _ Hòa giải giữa_ bên _một quan,_ tổ chức M cá nhân M cácTbên M thỏa thuận M chọn M T T T T DH DH làm trung DH gian hòa giải DH DH  Giải Tòa án Trọng tài  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T tranh DH T thương DH Giải Dquyết chấp mại quốc tế trọng tài D T DH Trọng tài thương mại phương thứcU giải U U U M tranh chấp M cách Mgiao vụ việc M tranh T T T T _ _ _ _ M chấp cho Tngười M M trọng M tài viên TM thứ ba T T T DH DH tiến DH hành theoDHmột thủ tụcDHnhất định phán trọng tài có giá trị pháp lý tranh chấp thương mại quốc tế  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T tranh DH T thương DH Giải Dquyết chấp mại quốc tế trọng tài D T DH Thỏa thuận trọngU tài gì? U U U M M M M T T T T _ Thủ tục tố tụng _ trọng tài _ _ M M M M M T T T T T  Luật áp dụng nhằm giải tranh chấp bằngH H H H H D D D D D trọng tài  Phán trọng tài  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T T T D D DH DH DH Giải tranh chấp TMQT Tòa án Thẩm quyền TAVN U U U U M M M M T T T T _ TAND cấp: _ _ _ M M M M M T T T T T  Thẩm quyền Tòa Hán Việt NamHđược chia H H H D D D D D thành hai loại thẩm quyền: + Thẩm quyền chung: Điều 469 BLTTDS + Thẩm U quyền riêng U biệt: ĐiềuU470 BLTTDS U - D M T H M T _ M T _ D M T H D M T H M T _ M T _ D M T H D M T H T H T H T T T D D DH DH DH Giải tranh chấp TMQT Tòa án Thẩm quyền TA nước ngồi U U U U M thuộc thẩm M quyền riêngTMbiệt TAVN M - Không T T T _ _ _ _ M M M phản đốiTthẩm M M -T Bị đơn thamTgia tố tụng không T T DH DH quyền củaDHTA nước ngồi DH DH - VVDS chưa có án, định TA nước thứ ba TAVN công nhận cho thi hành - VVDS U đượcU TANN thụ lýUtrước TAVN U M M M M T T T T thụ _ lý _ _ _ M M M M M T T T T T DH DH DH DH DH  T H T H T T T D D DH DH DH Giải tranh chấp TMQT Tòa án NGUN TẮC CƠNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI U NAM BẢN ÁN, U QUYẾT ĐỊNH U DÂN SỰ CỦA U TOÀ VIỆT M M M M T T T T _ÁN NƯỚC NGOÀI, _ TRỌNG TÀI_ NƯỚC NGOÀI_ M M M M M T T T T T  Tồ án Việt Nam cơng nhận cho thi hành Việt H H H H H D D D D D Nam án, định dân án nước ngoài, định trọng tài nước phù hợp với quy định điều ước mà Việt Nam ký kết gia nhập  Tồ án Việt Nam cơng nhận cho thi hành Việt Nam U định dân U ánUnước ngoài, U định án, M M M M T T T T _của trọng tài nước _ theo quy _ định pháp _ luật Việt M Nam M M M M T T T T T DH(xem Điều 342, DH343 BLTTDS)DH DH DH T H T H T T T D D DH DH DH Giải tranh chấp TMQT Tòa án Thỏa thuận TA xác lập thẩm quyền TA U U U U giải chấp TMQT: TM M tranhTM M T T _ _ _ _ M bên M chủ thể nhằm M trao thẩm TM +M thỏa thuận T T T T H cácDbên H cho TA DH DH quyền giải DHquyết tranhDchấp QG định - Xem xét quy định PLVN thỏa thuận lựa chọn TA có thẩm quyền - U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay