BÀI GIẢNG HAY NHẤT

11 21 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:32

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Nguyễn Hồng Phương CHỨC NĂNG CỦA GIỚI TỪ TIẾNG VIỆT (XÉT TRÊN BÌNH DIỆN NGỮ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA) Nguyễn Hồng Phương* TĨM TẮT Là từ loại quan trọng thống quan điểm ngôn ngữ học đại cương, tiếng Việt, giới từ khơng có vị trí Cụ thể, giới từ thường khơng phân biệt rạch ròi với liên từ mà hai từ loại có xu hướng gộp chung vào đơn vị gọi quan hệ từ Bài viết vậy, có mục đích điểm khác biệt giới từ liên từ, nhấn mạnh chức giới từ hai bình diện ngữ pháp ngữ nghĩa, đặc biệt khảo sát thể đa dạng linh hoạt giới từ với tư cách phương tiện đánh dấu vai nghĩa nội dung tình mà câu biểu ABSTRACT Functions of Vietnamese prepositions (on grammatical and semantic aspects) In general linguistics, there is a mutual agreement that prepositions are an important word class, but it is not true in Vietnamese Concretely, prepositions are often not distinguished definitely from conjunctions and these two word classes tend to be combined into one unit called relational This article is about pointing out differences between prepositions and conjunctions, emphasizing the functions of prepositions in both aspects of grammar and semantics; particularly, surveying the diverse and flexible forms of prepositions as a means to mark the roles of meaning of contents that sentences express Dẫn nhập Giới từ (preposition) vấn đề quan trọng ngôn ngữ học đại cương Việt ngữ học Thế nhưng, ngơn ngữ học đại cương, vai trò vị trí giới từ thống từ lâu giới nghiên cứu tiếng Việt, tư cách chức vấn đề chưa đạt đồng thuận Sở dĩ có quan điểm cho giới từ liên từ (conjunction) không khác nhập tuý xuất phát từ cách tiếp cận hình thức ngữ pháp truyền thống: giới từ liên từ có khả * ThS – Trường ĐH Khoa học Huế 129 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Số 20 năm 2010 nối kết thành phần câu với Sự khác biệt liên từ nối kết ngữ đoạn có tính chất đẳng lập nối kết câu với giới từ kết nối ngữ đoạn có tính chất phụ Chính điều ảnh hưởng đến tư cách giới từ nhiều trường hợp nối “câu” với Vận dụng quan điểm ngữ pháp chức cấu trúc tham tố vị từ sở để nhà nghiên cứu theo hướng nghiên cứu giới từ bình diện nghĩa Theo đó, giới từ xác nhận có thuộc tính quan trọng khiến cho khác biệt với liên từ khả đánh dấu vai nghĩa Chính vậy, theo chúng tơi, để nhận diện giới từ cách xác cần dựa vào hai tiêu chí hình thức nội dung, tức xem xét chức giới từ hai bình diện ngữ pháp ngữ nghĩa Đặc biệt, với tiêu chí đánh dấu vai nghĩa, xem chắn để nhận diện giới từ Điều góp phần vào việc xác định ranh giới giới từ liên từ cách rõ ràng Ranh giới giới từ liên từ Giới từ, phát biểu khác đôi chút học giả lại, biểu thị khái niệm: từ dùng để đánh dấu quan hệ phụ Theo đó, giới từ có mặt câu kiểu như: (1) Anh đứng ngồi vườn (Trần Trọng Kim) (2) Cây viết tơi (Bùi Đức Tịnh) (3) Viết bút chì (Nguyễn Kim Thản) (4) Nếu thật muốn tìm chân lý thù đồ định đồng quy (Cao Xuân Hạo) Như vậy, thấy giới từ dùng để đánh dấu quan hệ phụ Quan hệ phụ ngữ danh từ với định ngữ (2), ngữ vị từ với bổ ngữ (1, 3), câu với trạng ngữ (4) Trong đó, liên từ thường hình dung từ dùng để liên kết ngữ đoạn (ngữ, cấu trúc đề thuyết) đẳng lập với Như vậy, liên từ xuất câu kiểu như: (5) Ăn mặc nhu yếu người ta 130 (Trần Trọng Kim) Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Nguyễn Hồng Phương (6) Ai biết người khơn lồi vật (7) Anh Nam nể anh (Trần Trọng Kim) (Cao Xuân Hạo) Xét tiêu chí ngữ nghĩa, tác Nguyễn Thị Quy (2002) [17], Cao Xuân Hạo (2005) [6], cho giới từ tác tử đánh dấu cách, gọi tên khác chuyển tố, từ đánh dấu vai nghĩa Chẳng hạn, xem xét vai nghĩa giới từ đánh dấu sau: (8) Tôi học tập tốt để ngày mai lập nghiệp (9) Hắn đánh ông ta khúc củi to (10) Con sửa xe cho mẹ (11) Gửi đến anh quà giá trị (12) Băng qua suối (vai nghĩa mục đích) (vai nghĩa cơng cụ) (vai nghĩa người hưởng lợi) (vai nghĩa người nhận) (vai nghĩa lối đi) So sánh với thể liên từ câu kiểu như: (13) Tôi anh yêu mến cô (14) Anh ăn cháo hay ăn cơm? (15) Hắn nói chẳng nghĩ chút (16) [ ] Và buổi sáng thế, mẹ đưa tơi đến trường Có thể thấy, liên từ biểu đạt quan hệ ngữ nghĩa ngữ đoạn, câu lại với (chẳng hạn từ báo hiệu điều nói trái ngược với điều gợi từ nói) khơng đảm nhiệm vai trò đánh dấu vai nghĩa Và vậy, chức bật nối kết ngữ đoạn, câu lại với để diễn đạt mối quan hệ ý nghĩa thành phần mà thơi Chính vậy, tiêu chí để nhận diện giới từ, vào khác giới từ liên từ hai bình diện ngữ pháp ngữ nghĩa, tán đồng với định nghĩa giới từ hai tác giả Hoàng Dũng Bùi Mạnh Hùng sau: Giới từ tác tử có tác dụng đánh dấu quan hệ phụ đánh dấu vai nghĩa cấu trúc tham tố vị từ [13] Đây định nghĩa phù hợp với quan điểm nhiều nhà nghiên cứu thuận lợi cho q trình khảo sát chúng tơi trình tìm hiểu chức giới từ hai bình diện ngữ nghĩa ngữ pháp Những đặc điểm giới từ tiếng Việt 131 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Số 20 năm 2010 Giới từ tiếng Việt, qua khảo sát nhận thấy bao gồm hai loại: giới từ danh giới từ danh từ, vị từ chuyển loại mà thành Trong tiếng Việt, giới từ danh khơng nhiều Giới từ danh bao gồm từ: tại, bởi, vì, từ, tuy, mặc dầu, nếu, dù [6] Các giới từ danh từ chuyển thành kể đến của, trên, dưới, trước, sau, trong, ngoài, đầu, cuối, bên, cạnh, giữa, ven Các giới từ vị từ chuyển thành gồm từ cho, ở, đến, tới, vào, ra, lên, xuống, sang, qua, giùm, hộ Tuy vậy, tượng giới từ tiếng Việt phần lớn kết trình chuyển loại mà thành không làm ý nghĩa từ vựng giới từ Những từ trên, dưới, trong, ngoài, trước, sau từ vị trí theo phương, hướng xét quan hệ với điểm chọn làm mốc Và dùng làm giới từ câu, thân chúng thể ý nghĩa Học giả Phan Khôi có nhận xét tương tự ơng khảo sát từ trên, dưới, trong, ngồi Theo ơng, bốn chữ trên, “khơng thuộc từ loại nào”, có nghĩa “từ chỗ thấp chỗ cao trên, từ chỗ cao chỗ thấp dưới, từ chỗ quang chỗ kín trong, từ chỗ kín chỗ quang ngồi” (2004: 109) Những giới từ vị từ chuyển thành Không thể nói giới từ câu Đi đến trường, Nghĩ đến bạn hoàn toàn nghĩa từ vựng vốn có Chính vậy, hành chức tác tử cú pháp vai trò giới từ với đầy đủ ý nghĩa ngữ pháp, “các vị từ chuyển sang dùng giới từ khơng kèm theo q trình chuyển hẳn từ loại vị từ dứt khốt trở thành giới từ” (Cao Xuân Hạo 2001: 395) Đây nét đặc trưng ngữ pháp tiếng Việt Đặc trưng dẫn đến hệ quan trọng xuất q trình ngữ pháp hố vị từ chuyển sang dùng giới từ, hai chức tồn song song, người ta phân vân khơng biết hai từ đồng âm hay từ dùng hai chức khác (Cao Xuân Hạo 2001: 395) Cuối cùng, để biết câu giới từ hay vị từ ngồi yếu tố ngữ cảnh, người ta phải tính đến vai trò trọng âm “Thực từ” thường nhấn trọng âm (1) “hư từ” khơng (0) Chẳng hạn, so sánh: (17) a Yêu cởi áo cho b Yêu cởi áo cho 132 (với mơ hình 01) (với mơ hình 11) Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Nguyễn Hoàng Phương Trong (17) a, cho giới từ dùng để dánh dấu vai nghĩa người hưởng lợi (cởi áo giùm / giúp nhau) Trong (17) b, cho vị từ có nghĩa “tặng” Hiện tượng khơng xuất ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nga Ở ngôn ngữ này, giới từ giới từ danh với số lượng xác định, có xê xích chút tuỳ vào tiêu chí xác định † Từ đặt vấn đề giới từ có phải hồn tồn hư từ hay khơng Chính đại phận giới từ tiếng Việt danh từ hay vị từ chuyển từ loại để thực chức giới từ “nếu gọi giới từ từ trợ nghĩa ngữ pháp hư từ, hồn tồn khơng ổn, thuật ngữ khơng phản ánh chất ý nghĩa từ vựng ý nghĩa ngữ pháp giới từ” (Nguyễn Văn Thành 2003: 476) Cùng chung nhận xét tương tự, không hoàn toàn bác bỏ quan điểm xem giới từ hư từ, tác giả Cao Xuân Hạo lưu ý hư từ phải thừa nhận rỗng nghĩa “nếu rỗng nghĩa thật khơng có lý để tồn ngôn ngữ vốn công cụ để truyền đạt nghĩa” (2001: 394) Theo ông, giới từ (và liên từ nữa) chứa đầy nghĩa ngữ pháp, nghĩa quan trọng chi phối ngữ đoạn câu, làm cho ngữ đoạn câu khơng có tác dụng khơng diễn đạt Chính vậy, gọi tác tử, từ có chức tác động vào từ ngữ câu, làm cho từ ngữ câu biến nghĩa hay có thêm nghĩa mà từ ngữ đó, câu nói vốn khơng có Chức giới từ tiếng Việt xét bình diện ngữ nghĩa Giới từ, tư cách từ chức năng, tỏ bật với vai trò tác tử cú pháp ý nghĩa tự thân nó, hầu hết nhà nghiên cứu chấp nhận hư từ Tuy nhiên, ngữ đoạn có giới từ định đứng đầu, ngữ đoạn cung cấp thông tin thời gian, nơi chốn, mục đích, phương tiện, quan hệ tham tố tham gia vào tình mà câu biểu thị Đặc điểm ngữ nghĩa góp phần phân biệt giới từ với liên từ, vốn tuý liên kết thành phần câu (hoặc câu lại với nhau) Ngày nay, lý thuyết diễn trị vị từ, vai nghĩa ngày khẳng định địa hạt nghiên cứu nghĩa câu, giới từ xác nhận phương tiện đánh dấu vai nghĩa nội dung tình mà câu biểu Và tất nội dung thông tin thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, † Giới từ tiếng Anh 115 theo Eugene J Hall (2005:5) 124 theo Collins Cobuild (2004:12) 133 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Số 20 năm 2010 mục đích vai nghĩa câu, đánh dấu có mặt giới từ định.Với chất liệu từ ngữ thay đổi giới từ, câu nói thay đổi nội dung, đồng thời thay đổi vai nghĩa So sánh: (18) Đi đến thư viện (đánh dấu vai nghĩa đích) Đi từ thư viện (đánh dấu vai nghĩa nguồn) không thay đổi vai nghĩa ý nghĩa câu khác hẳn nhau: (19) Anh đặt lại bàn Anh đặt lại bàn Giới từ nhiều trường hợp lược bỏ nhiều lúc, có mặt giới từ lại nhân tố quan trọng đảm bảo cho câu xác mặt ngữ pháp trọn vẹn mặt ngữ nghĩa Chính vậy, để viết / nói câu chấp nhận hay câu tự nhiên, việc lựa chọn giới từ yêu cầu quan trọng (20) Cha Cha (21) Người phụ nữ anh * Người phụ nữ anh (22) Nhờ bạn bè giúp đỡ nên vượt qua khó khăn (* Tại bạn bè giúp đỡ nên vượt qua khó khăn) Quan hệ giới từ vai nghĩa quan hệ – Có thể dẫn số ví dụ:  Có giới từ đánh dấu vai nghĩa (của – đánh dấu vai nghĩa sở hữu: sách tơi; lại, - đánh dấu vai nghĩa đích: chạy lại / nhà bạn; để, mà, – đánh dấu vai nghĩa mục đích: dậy mà / để / );  Một giới từ đánh dấu nhiều vai nghĩa (bằng – đánh dấu vai nghĩa phương tiện chất liệu: ăn cơm đũa, nhà làm gạch; cho – đánh dấu vai nghĩa mục đích, người nhận người hưởng lợi: ăn cho no, gửi thư cho anh, mẹ làm cho );  Một vai nghĩa đánh dấu nhiều giới từ (vai nghĩa thời gian đánh dấu giới từ trong, ngoài, trước, sau, đầu, cuối ); 134 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Nguyễn Hồng Phương  Có vai nghĩa bắt buộc phải đánh dấu giới từ (vai nghĩa người hưởng lợi, đích, lối đi: giặt áo giùm bạn, chạy vào nhà, nhảy qua mương );  Có vai nghĩa khơng bắt buộc phải đánh dấu giới từ (vai nghĩa người hành động, lực tác động, người thể nghiệm: học bài, gió thổi mạnh, anh mệt );  Có vai nghĩa đánh dấu giới từ không (vai nghĩa sở hữu, phương tiện, chất liệu: mẹ / mẹ tôi, ăn đũa / ăn đũa; nhà gạch / nhà gạch ) Trong đó, khơng bắt buộc đánh dấu giới từ đặc điểm quan trọng tiếng Việt mặt ngữ nghĩa ngữ pháp Tùy thuộc vào việc câu nói rõ ràng hay không, cần nhấn mạnh thông tin hay không mà giới từ lựa chọn Thơng thường, câu nói rõ ràng giới từ thường sử dụng lẽ khơng dẫn đến mơ hồ, lại đảm bảo lượng thơng tin cần thiết Chính lẽ đó, chức giới từ tiếng Việt xét bình diện ngữ nghĩa phủ nhận Cùng với chức nối kết, chức đánh dấu vai nghĩa giới từ tiếng Việt quan trọng để nghiên cứu ý nghĩa câu, mục đích cuối tạo lập cấu trúc ngữ pháp Chức giới từ tiếng Việt xét bình diện ngữ pháp Theo Cao Xuân Hạo (1998), giới từ không đơn cầu nối, “chất xúc tác” để biểu thị mối quan hệ nghĩa câu mà quan trọng hơn, với danh ngữ đánh dấu cách tạo thành ngữ đoạn Quan điểm dựa chứng xác thực thông qua trắc nghiệm Jakhontov (vẫn thường dùng để xác định trung tâm phụ ngữ ngữ đoạn) Qua đó, để trả lời cho câu hỏi dùng giới ngữ có câu trả lời mở đầu giới ngữ tương ứng Ví dụ: Nam học đâu? Nam học Trường Sư phạm, Cái làm gì? Cái làm nhơm, Em bé nhìn vào đâu? Em bé nhìn vào vẽ Từ dẫn chứng trên, tác giả kết luận: Trong giới ngữ, ngữ đoạn vị từ có bổ ngữ hay ngữ đoạn danh từ có định ngữ, vốn hai cội nguồn giới ngữ, trung tâm giới từ, phụ ngữ toàn danh ngữ sau giới từ (Cao Xuân Hạo 1998: 396) 135 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Số 20 năm 2010 Tính chất R.L Trask phát biểu cách rõ ràng rằng: giới từ có thuộc tính nối với danh ngữ - bổ ngữ - để tạo nên đơn vị cú pháp lớn - giới ngữ (1999) Như vậy, giới từ khơng đóng vai trò cần yếu cấu trúc câu mà cấu tổ chức nội thể đặc tính cú pháp quan trọng Chức tạo lập ngữ đoạn giới từ biểu rõ xem xét khả kết hợp nó, gắn bó chặt chẽ với thành tố phụ làm định ngữ / bổ ngữ quan hệ toàn tổ hợp với vị từ trung tâm Trong câu nói, thành tố phụ giới từ kết hợp với khơng phải với vị từ So sánh: (23) a Chạy đến trường / Bước qua cửa / Đứng bên b ? Chạy trường / * Bước cửa / * Đứng Chấp nhận điều tạo điều kiện để xem xét chức giới ngữ câu, khảo sát hành chức vai trò tạo lập thông báo Chẳng hạn, xem xét mối quan hệ thành tố cấu trúc sau: (24) a Khi đến, anh (câu đơn có thành phần phụ làm trạng ngữ) b Tơi đến, anh (câu ghép) thấy rõ khác biệt ngữ đoạn khơng có giới từ ngữ đoạn có giới từ tư cách tồn ngữ đoạn qua đó, khẳng định thêm chức giới từ giới ngữ Trong loại đơn vị này, giới từ không đánh dấu vai nghĩa mà với tổ hợp giữ chức cú pháp định câu Chính vậy, xét phương diện ngữ pháp, ngữ giới từ ngữ đoạn gồm giới từ bổ ngữ tồn ngữ đoạn giữ vai trò cú pháp định câu Những thành phần cú pháp mà ngữ giới từ thường đảm nhiệm trạng ngữ, bổ ngữ, định ngữ, vị ngữ (Thuyết ngữ) (25) a Vì mệt, tơi khơng đến trường b Chạy lại nhà bạn c Mẹ d Cái hộp vàng 136 (trạng ngữ) (bổ ngữ) (định ngữ) (thuyết ngữ) Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Nguyễn Hồng Phương Về chức cú pháp, chia ngữ giới từ làm hai loại ngữ giới từ đơn chức ngữ giới từ đa chức Các ngữ giới từ đơn chức giữ chức câu như:  Trạng ngữ (ngữ giới từ biểu thị vai nghĩa điều kiện, trở ngại: Nếu học giỏi, mẹ thưởng; Tuy nghèo, họ cho học hành đến nơi đến chốn);  Bổ ngữ (ngữ giới từ biểu thị vai nghĩa người nhận, người hưởng lợi: Gửi đến anh lòng biết ơn vơ hạn; Qt nhà cho mẹ); Các ngữ giới từ đa chức giữ chức câu như:  Trạng ngữ, bổ ngữ (các ngữ giới từ biểu thị vai nghĩa công cụ/ phương tiện: Bằng thìa, múc chậu ra; Ăn cơm đũa);  Trạng ngữ, thuyết ngữ (các ngữ giới từ biểu thị vai ngun nhân: Vì trời mưa nên tơi nhà; Con hư mẹ);  Trạng ngữ, bổ ngữ, thuyết ngữ (các ngữ giới từ biểu thị vai mục đích: Để đạt mục đích, bất chấp tất cả; Học tập tốt tương lai; Cái để bán);  Định ngữ, thuyết ngữ (các ngữ giới từ biểu thị vai sở hữu: Sách thư viện; Cái tôi);  Trạng ngữ, bổ ngữ, khung đề (các ngữ giới từ biểu thị vai nơi chốn: Bên sơng, nhà chòi ra; Ngủ giường; Trên bàn có lọ hoa) Từ thấy rằng, xét phương diện ngữ pháp, giới từ ln gắn bó chặt chẽ với loại đơn vị gọi giới ngữ thân trung tâm giới ngữ nên khảo sát chức giới từ mặt ngữ pháp tức xem xét chức giới ngữ câu Cấu trúc nội giới ngữ giới từ + bổ ngữ song chức ngữ đoạn câu khơng phải dừng lại chức làm định ngữ hay bổ ngữ Kết luận Sự tồn giới từ chức tiếng Việt điều cần ghi nhận Những đặc trưng ngữ pháp ngữ nghĩa giới từ tiếng Việt vừa có điểm tương đồng vừa có khác biệt với giới từ ngôn ngữ châu Âu Nghiên cứu sâu để phát điểm khác biệt đóng 137 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Số 20 năm 2010 góp nhiều cho việc tìm hiểu khơng loại hình ngơn ngữ mà đặc sắc cách tri nhận sắc văn hóa – ngơn ngữ người Việt TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Asher, R (ed) (1994), The Encyclopedia of Language and Linguistics, Volum 1, Pergamon Press Ltd [2] Bùi Đức Tịnh (2003), Ngữ pháp Việt Nam giản dị thực dụng, NXB Văn hố Thơng tin, Hà Nội [3] Cao Xuân Hạo (1991), Tiếng Việt – sơ thảo ngữ pháp chức năng, Q1, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội [4] Cao Xuân Hạo (2001), Tiếng Việt – vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, NXB Giáo dục, Hà Nội [5] Cao Xuân Hạo (chủ biên) (2005), Ngữ pháp chức tiếng Việt, Q2, NXB Giáo dục, Hà Nội [6] Collins, C (Nguyễn Thành Yến dịch giải) (2004), Giới từ tiếng Anh, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh [7] Diệp Quang Ban (1991), Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội [8] Dư Ngọc Ngân (2001), “Về giới ngữ tiếng Việt”, Ngôn ngữ (số 1) [9] Hall, E (Lê Huy Lâm & Trần Đình Nguyên Ngữ dịch giải) (2005), Hướng dẫn sử dụng giới từ tiếng Anh, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh [10] Hồng Dũng & Bùi Mạnh Hùng (2008), Giáo trình dẫn luận Ngôn ngữ học NXB Giáo dục, Hà Nội [11] Nguyễn Hoàng Phương (2006), Chức giới từ tiếng Việt, Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Trường Đại học Khoa học Huế [12] Nguyễn Kim Thản (1963), Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội [13] Nguyễn Thị Quy (2002), Ngữ pháp chức tiếng Việt (Vị từ hành động), NXB Khoa học Xã hội, Tp Hồ Chí Minh 138 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Nguyễn Hoàng Phương [14] Nguyễn Văn Thành (2003), Tiếng Việt đại, NXB Khoa học Xã hội, Tp Hồ Chí Minh [15] Phan Khơi (1955), Việt ngữ nghiên cứu, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng (tái 2004) [16] Trask, R.L (1999), Key Concepts in Language and Linguistics, Routledge [17] Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Phạm Duy Khiêm (1940), Việt Nam văn phạm, Sài Gòn 139
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG HAY NHẤT, BÀI GIẢNG HAY NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay