TẠP CHÍ KHOA HỌC HAY NHẤT ĐH SP HCM

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 19:32

Số (238)-2015 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG 15 NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC TIẾNG HÀ NỘI VÀ NGƯỜI HÀ NỘI MỘT CÁCH NHÌN HANOI DIALECT AND HANOI PEOPLE - A POINT OF VIEW TRỊNH CẨM LAN (PGS.TS; Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) Abstract: Locate an area of Hanoi dialect and Hanoi people, the paper deals with a point of view about two concepts of Hanoi dialect and Hanoi people by a discussion of another points of view about these concepts, and brings out simultaneously an opinion in terms of two variants of Hanoi dialect, those are urban Hanoi dialect and rural Hanoi dialect with their typical features Key words: Hanoi area; Hanoi dialect; Hanoi people; urban Hanoi dialect; rural Hanoi dialect 1.Vài nét phác thảo địa bàn Hà Nội Bao quanh vùng trung tâm khu vực ngoại vi, hay người Hà Nội gọi ngoại ô, qua mốc lịch sử Tiếng Hà Nội Người Hà Nội hai khái khu vực đầy biến động (Vũ niệm nhận quan tâm không nhỏ Kim Bảng 2010) Một phác thảo theo chiều Phương ngữ học Việt Nam thời đại Cắt lịch đại địa bàn Hà Nội qua mốc lịch sử nghĩa khái niệm hồn tồn khơng phải sở quan trọng cho việc nghiên cứu điều đơn giản Sự không đơn giản thể tiếng Hà Nội hơm nói riêng việc định qua nhiều tranh luận nhà vị khái niệm tiếng Hà Nội người Hà Nội ngôn ngữ học Việt Nam qua nhiều hội nói chung thảo rộ lên vào thập kỉ cuối trước mốc kỉ 1.1 Địa bàn Hà Nội thời phong kiến niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội Hội Mặc dù trước Thăng Long thức Ngơn ngữ học Hà Nội số sở đào tạo trở thành Kinh đô nhà Lý, địa bàn Hà Nội - nghiên cứu ngôn ngữ học phối hợp tổ chức có chiều dài lịch sử Tuy vậy, Tuy nhiên, thảo luận, vào thời đó, nước ta có tới 10 kỉ chịu nay, chưa đạt thống trị nhà nước phong kiến phương thỏa thuận chung Để định hình hai khái Bắc, Hà Nội vùng đất niệm đây, thiết nghĩ, trước hết phải định thuộc quận nhà nước hình khơng gian tồn cho hai khái niệm kỉ thứ X Từ Ngô Quyền thắng quân Nam Không nghi ngờ địa bàn Hà Nội Hán xưng vương, nước ta bắt đầu độc (theo nghĩa địa bàn hành chính) không lập Trải ba triều đại phong kiến ngắn ngủi: gian khơng ổn định qua thời kì lịch sử Ngơ (939-967), Đinh (968-980), Tiền Lê Những q trình tách nhập khác (981-1009), Hà Nội vùng thời kì tạo cho Hà Nội không gian đất ven sông Hồng nằm trung tâm châu thổ hành linh hoạt ln thay đổi Tuy Bắc Bộ biết đến với tên Đại La nhiên, nói, dù hàng chục lần thay thành Cao Biền - tướng nhà đổi địa bàn Hà Nội tồn Đường - xây dựng kinh đất nước vùng trung tâm ổn định qua mốc lịch sử tọa lạc vùng Hoa Lư (Trần Quốc Cái vùng trung tâm tồn giữ Vượng & Vũ Tuấn San 1975) nguyên vị sau hàng kỉ mà Mùa thu năm Canh Tuất, Lý Công Uẩn lên quen gọi phố phường Hà Nội định dời từ Hoa Lư Đại 16 NGƠN NGỮ & ĐỜI SỐNG La, đổi tên thành Thăng Long Thăng Long thức trở thành kinh triều Lý kinh thành Thăng Long thức xây dựng Kinh thành xây vùng đất ba sông - sông Hồng, sông Tô Lịch sông Kim Ngưu - bao bọc Thăng Long có 10 trang trại nội thành 61 phường ngoại thành Sang đời Trần, tổ chức hành địa giới Thăng Long giữ đời Lý Sang đến đời Lê, khu vực ngoại thành rút xuống 36 phường Đến nhà Lê chiến thắng quân Minh, Thăng Long giải phóng, kinh thành mở rộng phía đơng (Trần Quốc Vượng & Vũ Tuấn San 1975) Đến đời Nguyễn, vua Gia Long định đô Phú Xn Thăng Long khơng kinh Gia Long cho phá Hoàng thành cũ, xây thành nhỏ bố trí bên thay đổi Vào thời Minh Mạng, vua xây dựng hệ thống quản lí gồm 26 tỉnh trải dài từ biên giới phía bắc đến mũi Cà Mau, đặt tên tỉnh có thành Thăng Long tọa lạc Hà Nội Từ (1831), Thăng Long mang tên Hà Nội Địa giới Hà Nội thời Nguyễn bao gồm vùng đất Thăng Long cũ số địa phương thuộc Hà Tây cũ, kéo xuống phía nam đến tận Lý Nhân (Hà Nam) Về mặt hành chính, tỉnh Hà Nội có phủ: phủ Hồi Đức (gồm thành Thăng Long Từ Liêm), phủ Ứng Hòa, phủ Thường Tín phủ Lý Nhân Phủ Hồi Đức có hai huyện Vĩnh Thuận Thọ Xương Huyện Thọ Xương phía đơng kinh thành, đất quận Hồn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa phần quận Ba Đình gồm tổng với 193 phường Huyện Vĩnh Thuận phía tây kinh thành, đất phần quận Ba Đình quận khác Tây Hồ, Đống Đa, Hoàng Mai Thanh Xuân ngày (Hoàng Đạo Thúy 1975, Trần Huy Liệu 2000) 1.2 Địa bàn Hà Nội thời thuộc Pháp (từ 1858 đến 1945) Năm 1888, tổng thống Pháp sắc lệnh thành lập thành phố Hà Nội bao gồm hầu hết Số (238)-2015 khơng gian địa lí hai huyện Vĩnh Thuận Thọ Xương Cùng với việc thành lập thành phố Hà Nội, người Pháp định trả phần đất Ứng Hòa Thường Tín cho Hà Tây, trả Lý Nhân cho Hà Nam Năm 1889, người Pháp thành lập khu vực ngoại thành Hà Nội bao gồm phần đất hai huyện Vĩnh Thuận Thọ Xương nằm ngồi thành phố số xã, thơn thuộc hai huyện Từ Liêm Thanh Trì Đầu kỉ XX, vào khoảng từ 1904 đến 1915, người Pháp lại định nhập khu vực ngoại thành Hà Nội thành huyện trực thuộc tỉnh Hà Đông lấy tên huyện Hoàn Long Năm 1942, họ lại thành lập đại lí đặc biệt trực thuộc thành phố Hà Nội gồm huyện Hoàn Long 22 xã thuộc phủ Hoài Đức (Trần Huy Liệu 2000) 1.3 Địa bàn Hà Nội từ 1945 đến 1954 Năm 1945, sau Cách mạng tháng Tám thành cơng, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời, Hà Nội trở thành thủ đô đất nước Ngày 30/8/1945, Bác Hồ sắc lệnh thành lập Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngày 22/11/1945, sắc lệnh khác quy định tổ chức hành Hà Nội gồm khu phố nội thành 120 xã ngoại thành Ngay sau đó, Hà Nội lại cấu trúc lại thành 17 khu phố nội thành khu hành ngoại thành Tháng 11/1946, Hà Nội thức cơng nhận thủ nước Việt Nam độc lập thông qua hiến pháp Theo đó, nội thành Hà Nội chia thành liên khu: Liên khu nằm phía bắc bao gồm khu vực quận Hồn Kiếm phần hai quận Ba Đình Tây Hồ nay; Liên khu nằm phía nam bao gồm khu vực quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai phần quận Thanh Xuân nay; Liên khu nằm phía tây bao gồm khu vực quận Đống Đa, phần quận Thanh Xuân quận Cầu Giấy Vào thời tạm chiếm, người Pháp chia nội thành thành 36 khu phố đại lí trực thuộc mang tên Hoàn Long với quận (Lã Minh Hằng 2001) Năm 1948, phủ bù Số (238)-2015 NGƠN NGỮ & ĐỜI SỐNG nhìn Pháp thành lập sáp nhập Hà Nội Hà Đông thành tỉnh gọi Lưỡng Hà Riêng Hà Nội chia thành huyện Trấn Tây Trấn Nam Tháng 2/1949, Trấn Tây Trấn Nam trở thành liên khu phố, ngoại thành chia làm quận Một thời gian sau, quyền lại đổi liên khu phố nội thành thành quận I II Tháng 11/1949, chia quận nội thành thành 17 khu phố quận ngoại thành thành 34 liên xã (Trần Quốc Vượng 2006) 1.4 Địa bàn Hà Nội từ 1954 đến 1975 Tháng 11/1954, Ủy ban hành Hà Nội thành lập, Hà Nội chia thành quận nội thành với 34 khu phố quận ngoại thành với 46 xã Năm 1958, quận nội thành chia thành 12 khu phố sau lại nhập lại thành khu phố, phần đất ngoại thành giữ ngun quận (Tơ Hồi & Nguyễn Vinh Phúc 2000) 1.5 Địa bàn Hà Nội từ 1975 đến a Giai đoạn 1975 - 2008: Sau đất nước thống nhất, nội thành Hà Nội cấu trúc lại thành khu phố Ba Đình, Hồn Kiếm, Hai Bà Trưng Đống Đa Ngoại thành gồm huyện Gia Lâm, Đơng Anh, Thanh Trì Từ Liêm, tháng 12/1975 thêm huyện Sóc Sơn Mê Linh Năm 1980, Hà Nội lại thay đổi gồm khu phố nội thành cũ, thị xã Sơn Tây 10 huyện ngoại thành, huyện cũ, thêm huyện Hà Tây lúc Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất Năm 1981, khu phố nội thành đổi thành quận Năm 1991, số huyện vốn thuộc Hà Tây Vĩnh Phú trả lại cho hai tỉnh Ngoại thành Hà Nội huyện Gia Lâm, Đơng Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm Năm 1995, với q trình thị hóa, Hà Nội bắt đầu chủ trương mở rộng nội thành với việc thành lập thêm quận sở số phường quận cũ với số xã huyện ven đô Tháng 12/1995, quận Tây Hồ thành lập sở phường quận Ba Đình xã thuộc huyện Từ Liêm Tháng 9/1997, 17 quận Thanh Xuân thành lập với phường quận Đống Đa, xã thuộc Từ Liêm Nhân Chính xã thuộc Thanh Trì Khương Đình Tháng 9/1997, quận Cầu Giấy thành lập sở xã lại huyện Từ Liêm Tháng 11/2003, quận Hoàng Mai thành lập sở phường phía nam quận Hai Bà Trưng xã lại huyện Thanh Trì Cùng thời điểm này, quận Long Biên thành lập sở thị trấn 11 xã thuộc huyện Gia Lâm Như vậy, địa bàn tổ chức hành Hà Nội trước 2008 có quận nội thành huyện ngoại thành (Gia Lâm, Đơng Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm) (Dẫn theo Vũ Kim Bảng 2007) b Giai đoạn 2008 đến nay: Từ ngày 1/8/2008, địa giới hành Hà Nội mở rộng sở hợp thành phố Hà Nội với Hà Tây, huyện Mê Linh Vĩnh Phúc xã thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình Đây lần mở rộng lớn lịch sử Hà Nội Hà Nội trở thành thủ với tổng diện tích 3.300 km2 với kích cỡ dân số triệu người vào thời điểm Tựu trung lại, từ kỉ XI, Lý Công Uẩn định đô Thăng Long, thời điểm này, địa bàn hành Thăng Long Hà Nội có thay đổi với biến thiên thăng trầm lịch sử dân tộc Tuy nhiên, nhìn cách tổng thể, cho dù địa giới khu vực ngoại vi có linh hoạt nhiều biến đổi qua trình tách nhập khu vực trung tâm giữ độ ổn định, vững bền bên trong, khu vực nằm ba sông (sông Hồng, sông Kim Ngưu sơng Tơ Lịch) mà hạt nhân quen gọi 36 phố phường Hà Nội Đó khu tam giác cổ gồm cạnh: cạnh thứ giáp với sông Hồng, chạy từ Hàng Đậu tới Hàm Tử Quan, cạnh thứ từ Hàng Đậu qua Phùng Hưng xuống Cửa Nam cạnh thứ từ Cửa Nam dọc theo tuyến Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ, Lò Sũ đến Hàm Tử Quan (Dẫn theo Vũ Kim Bảng 2007) 18 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG Bàn luận địa bàn Hà Nội cặp khái niệm liên quan: tiếng Hà Nội đô thị tiếng Hà Nội nơng thơn Có thể nói, để xác định không gian sinh tồn người Hà Nội tiếng Hà Nội mặt địa lí, cần thiết phải dựa vào phân tích, luận giải khơng gian địa lí Hà Nội Về điều này, chúng tơi chia sẻ với Vũ Kim Bảng đồng chỗ không đề cập đến ba phạm vi không gian bao bọc lấy Phạm vi cùng, xem hạt nhân khu phố cổ hay khu 36 phố phường, tiếp đến khu vực rộng bao bọc sông (sông Hồng, sông Kim Ngưu sông Tô Lịch), hai phạm vi không gian ổn định, vững bền qua thời đại, không gian khu phố phường Hà Nội thời cận đại, nơi tạo nên thứ mà ông gọi tiếng Hà Nội đô thị (Vũ Kim Bảng đồng 2010) Về mặt thuật ngữ, chia sẻ sử dụng cách gọi Tuy nhiên, phạm vi không gian thứ ba, có khác biệt quan điểm với quan điểm Vũ Kim Bảng đồng Đó là, theo Vũ Kim Bảng, phạm vi ranh giới địa lí hai huyện Từ Liêm Thanh Trì theo tác giả vốn địa giới hành ngoại thành lâu thủ đô suốt chiều dài 1000 năm lịch sử tạo nên tiếng Hà Nội nông thôn Như với khái niệm tiếng Hà Nội đô thị, chia sẻ sử dụng khái niệm tiếng Hà Nội nông thôn Tuy nhiên, quan điểm không gian tồn tiếng Hà Nội nơng thơn khác Có lẽ thừa nhận tiếng Hà Nội nông thôn chắn phải tiếng nói người Hà Nội cư trú khu vực nông thôn Vậy coi tiếng Hà Nội nơng thơn tiếng nói cư dân cư trú hai huyện Từ Liêm Thanh Trì tiếng nói cư dân Hà Nội cư trú khu vực nông thôn Hà Nội khác (bao gồm huyện Gia Lâm, Đơng Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, toàn tỉnh Hà Tây cũ xã Hòa Bình nhập vào Hà Số (238)-2015 Nội năm 2008) tiếng gì? Đã đành, với toàn khu vực thuộc Hà Tây cũ, cộng đồng dân cư khơng gian nói thứ tiếng mà truyền thống quen gọi tiếng Hà Tây khái niệm thành cố định, vào tiềm thức, trở thành tri thức số đông bây giờ, dù muốn hay khơng, thực thể định danh tiếng Hà Tây tồn sức sống tự nhiên, lâu bền, nằm ngồi ý chí cho dù chủ nhân gọi người Hà Nội Nhưng, câu hỏi đặt cộng đồng cư trú vùng nông thôn Hà Nội khác huyện Gia Lâm, Đơng Anh, Sóc Sơn, Mê Linh cũ4 nói tiếng địa phương tiếng Hà Nội nông thôn? Với lập luận vậy, chúng tơi cho rằng, cần thiết phải định hình lại phạm vi không gian thứ ba - nơi tồn tiếng Hà Nội nông thôn - rộng so với phạm vi mà Vũ Kim Bảng đồng định vị Phạm vi bao gồm tồn phần khơng gian địa lí Hà Nội trước năm 2008 với điều kiện chấp nhận tồn lâu dài khái niệm tiếng Hà Tây, bất chấp ý chí chủ quan người thể sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội phương diện hành Còn khơng, phương án dung hòa hơn, tránh kì thị, hợp lí cho nhìn qn, coi tiếng nói tồn khơng gian hành ngoại thành Hà Nội thời điểm (bao gồm Hà Tây cũ xã Hòa Bình nhập) tiếng Hà Nội nơng thơn Và theo đó, tiếng Hà Nội thị thực thể nhất, ổn định bất biến cách tương đối tiếng Hà Nội nông thôn thực thể linh hoạt đa sắc Tính đa sắc thể tồn đa dạng nhiều loại biến thể địa lí xã hội nhiều khơng gian địa lí xã hội khác mà nét đặc biệt tồn đan xen Chúng gọi "cũ" lần mở rộng gần đây, có phần, chí phần lớn vài huyện số trở thành quận xem khu vực nội đô Hà Nội đại Số (238)-2015 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG đảo thổ ngữ biết đến suốt chiều dài lịch sử phương ngữ học Việt Nam Cổ Nhuế, Triều Khúc, Sơn Tây, Thạch Thất Dù sao, hai vấn đề lại khơng gian tồn tiếng Hà Nội nông thôn đâu? Còn hay khơng khái niệm tiếng Hà Tây thời đại? Biết điều tối kị hai vấn đề mà định để ngỏ khuôn khổ viết Kết luận phía trước Chỉ có điều, vượt lên chưa rõ ràng ấy, cặp khái niệm tiếng Hà Nội nông thôn tiếng Hà Nội đô thị hai khái niệm mà dù chúng tồn chúng tơi sử dụng chúng số bình diện khảo sát tiếng Hà Nội tương lai Tiếng Hà Nội Người Hà Nội 3.1 Về cách gọi: tiếng Hà Nội, giọng Hà Nội, phương ngữ Hà Nội, thổ ngữ Hà Nội Xưa nay, chọn biểu thức ngơn ngữ để định danh cho tiếng nói vùng đất đó, người ta, giới nghiên cứu, thường băn khoăn lựa chọn phương ngữ hay thổ ngữ, tiếng hay giọng ? Điều cần phải lưu tâm chọn từ để định danh cho tiếng nói thủ Trên thực tế, gặp số cách gọi khác nhau, chẳng hạn phương ngữ Hà Nội, giọng Hà Nội (Vũ Bá Hùng 2001), thổ ngữ Hà Nội (Hoàng Văn Hành 2001), cả, cách gọi phổ biến tiếng Hà Nội (Hoàng Văn Hành 2001, Nguyễn Văn Khang 2001, Vũ Bá Hùng 2000, Đinh Văn Đức 2001, Lê Quang Thiêm 2007 nhiều người khác) Từ góc nhìn phương ngữ học, giới Việt ngữ thường dùng hai từ tiếng địa phương giọng địa phương Theo Nguyễn Văn Khang, với tư cách biến thể ngôn ngữ, tiếng địa phương nên hiểu chỉnh thể bao gồm yếu tố cấu trúc hệ thống ngôn ngữ yếu tố ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp phong cách hay cách diễn đạt (Nguyễn Văn Khang 2001) Có thể nói, 19 trạng thái hành chức với tư cách phương tiện giao tiếp, gọi ngôn ngữ thường gọi biết đến, chẳng hạn, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hán tồn dạng biến thể Xét mặt địa lí, loại biến thể tồn phạm vi không gian thường xem tiếng địa phương Chúng ta nói Nghệ sĩ Như Quỳnh nói tiếng Hà Nội, Bà Tơn Nữ Thị Ninh nói tiếng Huế, biên tập viên Hồi Anh nói tiếng Sài Gòn, v.v Và phát viên Đài tiếng nói Việt Nam hay Đài truyền hình Việt Nam nói thứ tiếng mà số người gọi tiếng phổ thơng, tiếng Việt tồn dân thứ tiếng siêu phương ngữ có sở từ thứ tiếng, phương ngữ hay tiểu phương ngữ định - thường xem tiếng Hà Nội, trung tâm Phương ngữ Bắc, sở tiếng Việt toàn dân Cái gọi tiếng xem phương ngữ địa lí Tuy nhiên, với nhìn rộng hơn, hiểu theo cách Nguyễn Văn Khang xem thực thể thứ phương ngữ địa lí - xã hội Lập luận mà tác giả đưa " đất nước Việt Nam thống nhất, đa dân tộc, đa ngôn ngữ ngơn ngữ nói chung tiếng Việt nói riêng lại hành chức dạng ngôn ngữ - đa phương ngữ biệt lập ngơn ngữ phương ngữ ngôn ngữ điều không xảy ra." (Nguyễn Văn Khang 2001) Mặc dù tác giả không lập luận cách hiển ngôn theo suy luận chúng tơi hàm ý mà tác giả muốn nói là: gọi tiếng, tồn cách không biệt lập, nghĩa tiếp xúc ấy, phải xem phương ngữ địa lí - xã hội tiếp xúc mang đến cho đặc trưng xã hội mà tác giả tích hợp vào khái niệm (chúng tơi suy luận) Nếu nói tiếng địa phương nói đến loại biến thể chỉnh thể tồn vẹn hệ thống ngơn ngữ nói giọng địa phương, người ta thường muốn nói đến 20 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG mặt ngữ âm (phát âm) tiếng địa phương ấy, chẳng hạn "Cơ nói tiếng Việt giọng Hà Nội, ca sĩ Mỹ Tâm nói giọng Quảng Nam" muốn nói đến cách phát âm Hà Nội hay cách phát âm Quảng Nam chủ thể Theo Hoàng Tuệ, giọng "không phải yếu tố ngữ âm đơn lẻ mà tập hợp yếu tố ngữ âm khác đồng thời xuất phát âm đồng thời tiếp nhận nghe" (Hoàng Tuệ 1999) Chúng tơi hồn tồn chia sẻ với quan điểm Liên quan đến tiếng địa phương Hà Nội, theo cách gọi nói tiếng Hà Nội, với tư cách biến thể tiếng Việt, nói đến chỉnh thể với tất yếu tố hệ thống ngôn ngữ tiếng Việt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cách diễn đạt Còn dùng giọng Hà Nội đề cập đến mặt phát âm tiếng Hà Nội q trình hành chức mà thơi Bên cạnh hai cách gọi trên, đó, khơng nhiều gặp cách dùng khác phương ngữ Hà Nội, thổ ngữ Hà Nội Để hiểu, trước hết cần hai khái niệm phương ngữ thổ ngữ Phương ngữ thường nhà ngôn ngữ học xem biến thể địa phương ngơn ngữ Đó cách hiểu trước đây, theo nghĩa hẹp Theo cách hiểu này, phương ngữ tồn chỉnh thể bao gồm tất mặt biểu hệ thống ngôn ngữ Để làm rõ khái niệm này, tất nhà ngôn ngữ học thường dùng dấu gạch ngang để nối khái niệm: phương ngữ - phương ngôn tiếng địa phương Các khái niệm đồng nghĩa cách diễn giải chúng, lại, để biến thể địa phương ngôn ngữ Và vậy, gọi phương ngữ Hà Nội (Đinh Văn Đức 2001) hay tiếng Hà Nội chất Tuy nhiên, cách gọi phương ngữ Hà Nội cách gọi gặp va chạm với cách gọi vùng phương ngữ lớn mà thuộc - phương ngữ Bắc Nếu coi Số (238)-2015 phương ngữ Bắc ba phương ngữ lớn tiếng Việt (cùng với phương ngữ Trung phương ngữ Nam) phương ngữ Hà Nội vùng nhỏ thuộc phương ngữ Bắc, hay xác hơn, tiểu phương ngữ phương ngữ Bắc (cách dùng Nguyễn Văn Khang 2012) Vì va chạm mà cách gọi tiếng Hà Nội tỏ thích dụng Còn khái niệm thổ ngữ, số nhà nghiên cứu giải thích biến thể hệ thống ngôn ngữ thường tồn phạm vi khơng gian hẹp (có thể huyện, xã, chí làng ) có đặc trưng đặc biệt so với phương ngữ lớn bao quanh ngơn ngữ mà biến thể Những đặc trưng thường thể việc phát âm mang tính đặc thù riêng cho địa phương nhỏ, gọi thổ âm (Nguyễn Văn Khang 2012), có số từ ngữ riêng, khác xa so với biến thể coi phổ dụng Chẳng hạn, gọi thổ ngữ Nghi Lộc (huyện, thuộc Hà Tĩnh), thổ ngữ Cổ Nhuế (xã, thuộc Hà Nội), thổ ngữ Triều Khúc (làng, thuộc Hà Nội), Với cách hiểu vậy, có lẽ việc dùng thổ ngữ Hà Nội khơng hợp lí tiếng Hà Nội khơng mang đặc điểm mà người ta thường thấy thổ ngữ Tuy nhiên, địa bàn Hà Nội, thấy tồn điển hình số thổ ngữ Cổ Nhuế (xã, thuộc Từ Liêm), Sơn Tây (thị xã, thuộc Hà Tây cũ), Bát Tràng (xã, thuộc Gia Lâm), Triều Khúc (xã, thuộc Từ Liêm), Thượng Cốc (xã, thuộc Hà Tây cũ) Tựu trung lại, với tất luận giải đây, chọn cách gọi phổ dụng cả, dễ chấp nhận để định danh cho biến thể tiếng Việt sử dụng cộng đồng cư dân Hà Nội - tiếng Hà Nội 3.2 Về hai khái niệm: tiếng Hà Nội người Hà Nội Nếu nhìn tiếng Hà Nội phương ngữ địa - xã hội, thấy khơng có Số (238)-2015 NGƠN NGỮ & ĐỜI SỐNG thứ tiếng Hà Nội chung chung mà có thứ tiếng Hà Nội gắn liền với địa bàn gắn liền với dân cư Hà Nội/hay người Hà Nội Thực tế tồn ba xu hướng khác quan niệm tiếng Hà Nội Xu hướng thứ quan niệm tiếng Hà Nội tiếng nói cư dân gốc nội thành Hà Nội Với tư cách thành phố, thủ đơ, Hà Nội có nội thành có ngoại thành Theo truyền thống nội thành giới hạn khu vực 36 phố phường Nhà văn Tơ Hồi, người vốn sinh trưởng Hà Nội, cho cần phân biệt rõ "tiếng bờ hồ Hoàn Kiếm chợ Đồng Xuân" với tiếng vùng ngoại hình thành nguồn gốc tạo nên tiếng nói làm cho giọng nói hai vùng hồn tồn khác Ơng cho "Tiếng bờ hồ Hồn Kiếm tiếng Hà Nội tiếng ngoại tiếng làng" (Tơ Hồi 2001) Theo ông, tiếng Hà Nội tiếng nói khu vực 36 phố phường, tiếng Kẻ Chợ mà vùng Kẻ Chợ khu vực thương mại sầm uất xung quanh hồ Gươm, vùng ven bờ sông Hồng mà Chia sẻ với quan điểm ý kiến Lưu Hữu Phước với phân biệt cách nói (chủ yếu cách phát âm) thành phố Hà Nội vùng ngoại ô cũ Bên cạnh việc phân tích khác biệt cách phát âm số âm đầu, điệu, ông nhấn mạnh "Trong thành phố Hà Nội ngoại ô cũ, số làng phía tây bắc, cách vài mươi năm, phát âm dấu sắc, dấu huyền không giống bờ hồ Hồn Kiếm chợ Đồng Xn" (Dẫn theo Tơ Hoài 2001) Nguyễn Kim Thản cho "một số điểm thuộc ngoại thành ngày nay, bà có giọng nói khác với giọng nội thành" (Nguyễn Kim Thản 1982) có giọng nội thành, theo tác giả, thực tiếng Hà Nội Xu hướng thứ hai xem tiếng Hà Nội hội tụ bốn phương, tiếp xúc vùng phương ngữ Đây cách nhìn động, linh hoạt, có tương hợp với quan niệm với địa bàn Hà Nội theo quan 21 niệm dân cư Hà Nội hay người Hà Nội theo thời gian - lịch sử Quan niệm số nhà ngơn ngữ học chia sẻ Nguyễn Văn Khang tìm câu trả lời cho câu hỏi "Liệu có tồn khái niệm tiếng Hà Nội thời đại hay không?" Và để trả lời câu hỏi này, tác giả đặt gọi tiếng Hà Nội hàng loạt mối quan hệ Trong quan hệ với phương ngữ Bắc Trung - Nam tiếng Hà Nội gần, gần đến mức gần đồng với tiếng Bắc (phương ngữ Bắc) Trong quan hệ với tiểu phương ngữ thuộc phương ngữ Bắc, theo tác giả, tiếng Hà Nội thứ tiếng mà vắng bóng biến thể ngữ âm đặc thù số địa phương Bắc Bộ kiểu: phát âm huyền cao bậc có gần gũi nặng với huyền (tiếng Sơn Tây); hay có lẫn lộn [l] với [n], phát âm [ε] thành [iε] (các vùng Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định ) Trong quan hệ với tiếng Việt tồn dân, tác giả có xu hướng thiên việc đồng hai khái niệm Bằng chứng mà tác giả đưa cố gắng để xây dựng thứ tiếng Việt siêu phương ngữ, hay tiếng Việt chuẩn mực, nhiều người đưa vào tiếng Hà Nội số nét tích cực phương ngữ khác không thành Kết là, thứ tiếng Việt coi "chuẩn" nhất, tức thứ tiếng Việt Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thành Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Hà Nội nói giống giống với tiếng Hà Nội, nghĩa khơng dung nạp yếu tố "tích cực" đưa vào nhằm xây dựng thứ tiếng Việt chuẩn với cách phát âm giống với tả tiếng Việt đại Mối quan hệ cuối cùng, mà cho mối quan hệ quan trọng làm nên quan điểm tác giả tiếng Hà Nội quan hệ tiếng Hà Nội với địa lí - dân cư Hà Nội Trong mối quan hệ này, tác giả cho "tiếng Hà Nội phải gắn với địa lí - dân cư Hà Nội theo phân kì lịch sử" (Nguyễn Văn Khang 2001) Chúng tơi hiểu điều có nghĩa là, tiếng Hà Nội 22 NGƠN NGỮ & ĐỜI SỐNG ngày phải gắn với địa lí - dân cư Hà Nội ngày nay, tiếng nói cư dân Hà Nội ngày Mà địa lí - dân cư Hà Nội, theo tác giả "những vùng đất với người vùng mở rộng Hà Nội", "những cư dân từ nơi khác (cả nước nước ngoài) đến sống làm việc lâu dài hay tạm thời Hà Nội" (Nguyễn Văn Khang 2012) Xét cách tổng thể đây, tác giả có đơi chút tự mâu thuẫn trước đó, mối quan hệ tiếng Hà Nội với tiểu phương ngữ phương ngữ Bắc, cho tiếng Hà Nội khơng có biến thể ngữ âm đặc thù địa phương kiểu "phát âm huyền cao bậc có gần gũi nặng với huyền" tiếng Sơn Tây (đã dẫn trên) Sơn Tây thuộc Hà Nội, người Sơn Tây, theo cách lập luận đây, người Hà Nội "vùng mở rộng" (từ mà tác giả dùng) Tuy nhiên, hiểu điều mấu chốt mà tác giả muốn thể tính chất mở quan điểm mình, coi tiếng Hà Nội tiếng Việt cộng đồng cư dân Hà Nội ngày nay, kết q trình cộng cư tiếp xúc Có thể thấy, hai xu hướng tồn hai trạng thái khác biệt Xu hướng thứ chặt chẽ có phần cực đoan theo kiểu hồi cố Xu hướng thứ hai thống, mở động Theo đó, "những vùng đất với người vùng mở rộng Hà Nội, hay cư dân từ nơi khác (cả nước nước ngoài) đến sống làm việc lâu dài hay tạm thời Hà Nội" người Hà Nội tiếng nói họ tiếng Hà Nội (Nguyễn Văn Khang 2012) Như vậy, chẳng hạn, tiếng Sơn Tây, trước 2008 tiếng Sơn Tây, sau 2008 biến thể tiếng Hà Nội Cũng vậy, người Nghệ, người Huế hay người Nam Bộ đến sinh sống Hà Nội, đến hay đến lâu, coi người Hà Nội, theo ngun lí bắc cầu tiếng nói họ gọi tiếng Hà Nội, hay xác Số (238)-2015 biến thể tiếng Hà Nội Hi vọng suy diễn khơng q xa khỏi phân tích hàm ý tác giả Và có thể, điều gây tự mâu thuẫn mà chúng tơi đốn Lập luận khiến chúng tơi thấy cần tìm đến xu hướng dung hòa hơn, cầu nối hai xu hướng đóng mở, tĩnh động, hồi cố hướng tương lai nói Khơng ủng hộ hồi cố thứ tiếng Hà Nội ngày xưa, không thiên hẳn cách nghĩ cho tiếng Hà Nội tiếng nói tất sinh sống Hà Nội, địa phận Hà Nội xác định ranh giới lần cuối cách năm (2008) tính đến thời điểm tại, xu hướng trung dung có điểm tựa quan sát trường hợp Đinh Văn Đức hai xóm nhỏ mà ơng Tác giả cho có thứ tiếng nói Hà Nội "cũ" thuộc hệ thứ thứ hai với đặc trưng "phát âm nhẹ, khoan thai, có độ trầm bổng rõ " thứ tiếng Hà Nội "mới" hệ thứ ba thứ tư (kể em gia đình mà bố mẹ chúng đến Hà Nội từ vùng phương ngữ khác) Cái tiếng Hà Nội "mới" "trong kế thừa tốt phương ngữ Hà Nội vốn có, lặng lẽ có biến đổi tinh tế giọng nói lối nói tạo nên thứ tiếng Hà Nội thời nay" kế thừa chuyển tiếp từ tiếng Hà Nội cũ (Đinh Văn Đức 2001) Hai thứ tiếng giống khác liên tục Điểm mấu chốt, cảm hứng cho quan niệm tiếng Hà Nội thể qua viết này, quan sát tác giả tiếng nói hệ thứ ba thứ tư hai xóm mà ông (xin xem thêm Đinh Văn Đức 2001) Theo đó, có thực tế khách quan tồn bên ngồi ý chí chủ quan người, khơng chịu tác động thăng trầm, xáo trộn cấu cư dân Hà Nội, tất hệ "sinh ra, lớn lên, đến trường thành người lớn" Hà Nội nói thứ tiếng giống mà nghe, cảm thức Số (238)-2015 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG người ngữ, nhận tiếng Hà Nội Ngay bậc sinh thành hệ sinh lớn lên Hà Nội hay địa phương khác Nghĩa trẻ con, dù có bố mẹ đến Hà Nội từ miền đất nước chúng sinh trưởng thành Hà Nội chúng khơng nói tiếng cha mẹ chúng mà nói tiếng Hà Nội Theo tác giả "Đời sống ngôn ngữ xã hội Hà Nội mạnh mẽ tạo áp lực giao tiếp khiến cho thành viên thuộc hệ thứ ba thứ tư hút vào tham gia họ tăng cường thêm tính ổn định bền vững tiếng Hà Nội mới" Chia sẻ với quan sát đây, theo quan điểm Vũ Bá Hùng, trải qua nhiều biến động lịch sử tiếp xúc hội tụ cư dân, tiếng Hà Nội giữ sắc thái riêng "trong gia đình cán từ miền đất nước đến thủ đô, hệ thứ hai nói tiếng Hà Nội Các cháu sinh lớn lên Hà Nội Từ tuổi mầm non đến tuổi học đường, môi trường giáo dục nhà trường giao tiếp xã hội tạo cho giọng nói cháu khác với giọng nói bố mẹ Đó giọng nói người Hà Nội, giao tiếp sinh hoạt gia đình diễn cách bình thường tự nhiên" (Vũ Bá Hùng 2001) Theo quan sát, cảm nhận đặc biệt trải nghiệm chúng tôi, khẳng định phản ánh thực tế khách quan, phổ biến, dường khơng có ngoại lệ Thực tế cho thấy môi trường giao tiếp cộng đồng cư dân Hà Nội tạo cho tất sinh lớn lên Hà Nội thứ tiếng nói chung, đặc trưng cho mảnh đất này, tiếng Hà Nội, họ sinh vào thời điểm nào, cách nhiều kỉ, nhiều thập kỉ hay vài năm, cha mẹ họ ai, từ đâu đến, nói tiếng địa phương Và theo cách nhìn ấy, hai khái niệm tiếng Hà Nội người Hà Nội xác định lẫn nhau, tạo nội hàm cho tồn Đó lí ban đầu chúng 23 định đặt hai khái niệm hai mục riêng thực tế quan sát, cảm nhận, có sẻ chia người trước lực hút kéo chúng lại với buộc phải chấp nhận việc thao tác hóa khái niệm cách thiếu rạch ròi Thay cho kết luận Trở lên, chúng tơi trình bày số vấn đề, ngược trình tự, lí liên quan đến mạch tư mối quan hệ liên đới vấn đề, khái niệm với Chẳng hạn, ngược với logic thông thường chưa nói tiếng Hà Nội mà nói tiếng Hà Nội thị tiếng Hà Nội nơng thơn Tuy vậy, để nói tiếng Hà Nội, trước hết phải nói khơng gian định vị khái niệm - địa bàn Hà Nội Nhưng, liên quan đến địa bàn Hà Nội bàn luận không đề cập vấn đề việc định vị hai loại không gian đặc thù nội (nội thành - thị) ngoại ô (ngoại thành - nông thôn) Như trình bày, hai khơng gian dung chứa hai dạng biến thể tiếng Hà Nội theo nghĩa rộng khái niệm này, tiếng Hà Nội đô thị tiếng Hà Nội nông thôn Trở lại với vấn đề mấu chốt mà viết đặt để thảo luận, câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi: Người Hà Nội ai? Tiếng Hà Nội thứ tiếng nào? Câu trả lời chung (cho quan điểm chúng tôi) là: Người Hà Nội tất sinh lớn lên Hà Nội (Hà Nội theo nghĩa bao gồm tồn khơng gian hành hơm nay) Và, tiếng nói người Hà Nội tiếng Hà Nội Đến lượt mình, tiếng nói người Hà Nội khu vực phố phường Hà Nội, tương ứng tương khu vực nội thành nay, tiếng Hà Nội đô thị Và, tiếng nói người Hà Nội khu vực nông thôn, tương ứng tương khu vực nông thôn Hà Nội nay5, tiếng Hà Chúng dùng cụm từ "tương ứng tương đối" lẽ, nhìn cách lịch đại khơng gian thị Hà Nội có lõi ổn định hai vòng bao bọc ba sơng, hạt nhân 24 NGƠN NGỮ & ĐỜI SỐNG Nội nông thôn Nếu tiếng Hà Nội đô thị thực thể ổn định tiếng Hà Nội nông thôn thực thể đa dạng, linh hoạt, đầy biến động đầy màu sắc Chúng tồn bên nhau, ảnh hưởng, tác động lẫn có biến đổi qua thời gian theo quy luật vận động khách quan ngôn ngữ gắn liền với xã hội không gian tồn chúng TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Kim Bảng (2007), Tên gọi địa lí hành khơng gian địa lí thủ Hà Nội theo dòng lịch sử, "Ngơn ngữ văn hóa Hà Nội", Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Vũ Kim Bảng đồng (2010), Khảo sát ngữ âm tiếng Hà Nội, Đề tài KHCN cấp Bộ, Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Bắc & Nguyễn Vinh Phúc (2000), Hà Nội - phố, làng - biên niên sử, Nxb Hà Nội, Hà Nội Đinh Văn Đức (2001), Bước đầu nhận xét "tiếng Hà Nội" qua hai xóm mà tơi ở, Ngơn ngữ văn hóa 990 năm Thăng Long Hà Nội, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Hoàng Văn Hành (2004), Tiếng Hà Nội - hội tụ bốn phương, tinh hoa văn hóa, Ngơn ngữ văn hóa 990 năm Thăng Long - Hà Nội, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Hồng Văn Hành (2004), Tiếng Hà Nội từ góc nhìn ngơn ngữ - văn hóa học, Tiếng Hà Nội mối quan hệ với tiếng Việt văn hóa Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội bền vững qua nhiều thời đại Hạt nhân gần tương ứng với quận nội thành cũ Tuy nhiên, trình mở rộng, Hà Nội thành lập thêm số quận tích hợp số phường thuộc quận cũ với số xã thuộc huyện ven đô Về mặt hành chính, quận coi quận nội thành nói tiếng nói cư dân quận tiếng Hà Nội thị khơng dễ dàng chấp nhận Chẳng hạn, lạ tai tiếng nói cư dân quận Long Biên (huyện Gia Lâm cũ), quận Cầu Giấy (những vùng thuộc huyện Từ Liêm cũ) tiếng Hà Nội đô thị Với điểm nhìn phương ngữ học, chúng tơi cho vùng giống vùng chuyển tiếp tiếng Hà Nội nông thôn tiếng Hà Nội đô thị, đó, có vùng thuộc lõi ổn định cũ có vùng nhập sau, tại, mặt hành chính, khơng thể tách Số (238)-2015 Lã Minh Hằng (2001), Tìm địa danh Hồn Long, Ngơn ngữ văn hóa 990 năm Thăng Long - Hà Nội, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Tơ Hồi & Nguyễn Vinh Phúc (2000), Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Tơ Hồi (2001), Tiếng Hà Nội, Ngơn ngữ văn hóa 990 năm Thăng Long - Hà Nội, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 10 Vũ Bá Hùng (2001), Bản sắc tính chắt lọc giọng nói người Hà Nội, Ngơn ngữ văn hóa 990 năm Thăng Long Hà Nội, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Khang (2001), Về khái niệm "tiếng Hà Nội", Ngơn ngữ văn hóa 990 năm Thăng Long - Hà Nội, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 12 Nguyễn Văn Khang (2012), Ngôn ngữ học xã hội, Nxb Giáo dục, Hà Nội 13 Trịnh Cẩm Lan (2007), Sự biến đổi ngôn từ cộng đồng chuyển cư đến thủ đô (Nghiên cứu trường hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh Hà Nội), Nxb KHXH, Hà Nội 14 Trần Huy Liệu (2000), Lịch sử thủ đô Hà Hội, Nxb Hà Nội, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Kim Loan (2012), Sự biến động ngôn ngữ đô thị Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Viện Ngôn ngữ học, Hà Nội 16 Nguyễn Kim Thản (1982), Lời ăn tiếng nói người Hà Nội, Nxb Hà Nội, Hà Nội 17 Lê Quang Thiêm (2007), Tiếp tục đẩy tới việc nghiên cứu tiếng Hà Nội, "Ngôn ngữ văn hóa Hà Nội", Hội Ngơn ngữ học Hà Nội, Hà Nội 18 Hoàng Đạo Thúy (1975), Phố phường Hà Nội xưa, Nxb Thăng Long, Hà Nội 19 Hoàng Tuệ (1999), Những vấn đề phát âm tiếng Việt, Ngôn ngữ phương tiện thơng tin đại chúng, TP Hồ Chí Minh 20 Trần Quốc Vượng & Vũ Tuấn San (1975), Hà Nội nghìn xưa, Sở Văn hóa & Thơng tin Hà Nội, Hà Nội 21 Trần Quốc Vượng (2006), Thăng Long - Hà Nội, tìm tòi suy ngẫm, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: TẠP CHÍ KHOA HỌC HAY NHẤT ĐH SP HCM, TẠP CHÍ KHOA HỌC HAY NHẤT ĐH SP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay