TẠP CHÍ KHOA HỌC HAY NHẤT ĐH SP HCM

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 19:32

NGÔN NGỮ SỐ 2012 MỘT SỐ ĐIỂM SÁNG TẠO VỀ N Ạ ĐI TRONG (1932 - 1945) ThS LA NG Y T AN Mở đầu Nhạc điệu thơ thứ âm đặc biệt nghệ sĩ sáng tạo từ chất thể ngôn ngữ thông qua yếu tố: nhịp, vần, điệu, điệp âm, Trong cấu trúc kí hiệu, nhạc điệu gắn liền với biểu đạt gắn bó khăng khít với đ ểu đạ hai mặt tờ giấy (F de Saussure), đồng thời đảm nhận chức quan trọng, cầu gi cảm giữ người sáng tạ người tiế nhận Với ý thức cách tân, nhà Thơ Mới sáng tạo nên thơ thần tình diễm ả cung cầm chơi vơi Th nh âm độc đá Thơ Mới tiếng lòng hệ thi nhân khát kh “thành thực”, khát kh tận hiến cho nghệ thuật Trong khuôn khổ viết nà , ch ng đề cậ đến số sáng tạ nhạc điệu t ng Thơ Mớ 1932 - 1945 hương diện: hối hợ th nh điệu, gie vần ngắt nhị Nhạc điệu thơ ca hạ đ u hơ ca định nghĩ là: “cấu tạ ngữ âm củ lời văn nghệ thuật h nh thành b i âm th nh củ ngôn từ thể đặc sắc củ văn học * nghệ thuật thời gi n” Theo T đ ể hu h , “ ếu tố vật chất sáng tạ nhạc điệu thơ điệ âm, điệ vận” với h nh thái đ dạng gồm nhiều ếu tố tạ nhịp, niêm, đối, cách gie vần T ng xem nhị , th nh điệu vần ếu tố cốt t để tạ nên nhạc điệu ũng the T đ ể hu h : “cái làm nên hồn nhạc điệu liên tư ng tổ chức âm với cảm giác âm nhạc (nhạc cảm) t ng lòng người Sự liên tư ng khơng phải cụ thể trực tiế , b có mối liên hệ giữ âm hư ng, nhị điệu với điệu tâm hồn ch nhận mối liên hệ ấ cảm thấ nhạc điệu” [6, 188] The u n niệm củ nhà ngôn ngữ, âm nghĩ vấn đề then chốt củ cấu t c luận cổ điển l n đại iữ âm th nh ngữ nghĩ u n hệ giữ ểu đạ đ ểu đạ (F de ussu e , h i tầng u h củ hệ thống kí hiệu (N Chomsk , giữ h nh thức bên ng ài với h nh thức bên * T 80 Theo nhà tâm lí học, áp lực cảm x c, c n người thường cất cao giọng, biến lời nói bình thường thành lời nói đầy nhạc điệu Trong việc truyền đạt trạng thái cảm xúc, nội dung lời nói tác động nhiều vào ý thức, điệu, độ mạnh nhẹ, cao thấp, tiết tấu, nhị điệu lại tác động nhiều lĩnh vực cảm xúc Qua nhị điệu độ vang ngân củ từ ngữ, c n người cảm giác mình, tri nhận xúc cảm m nh Điều nà , nhận xét Hegel: “t ữ tình s dụng độ v ng làm hương tiện nội cảm”, tính nhạc d đặc thù việc phơ diễn tình cảm thơ Hơn nữa, nhạc điệu làm tăng thêm hàm nghĩ ch từ ngữ, gợi điều mà thân từ ngữ khơng thể nói hết “Nhạc điệu củ thơ thứ nhạc điệu không hải ch lỗ t i nghe, đ ng thơng u lỗ t i nghe mà tới tâm hồn Bài thơ cố gắng diễn đạt nhạc điệu tinh vi uý báu t ng tâm hồn” (Xuân Diệu) B i vậ , nhạc điệu u giữ người sáng tạ người tiế nhận Trong lịch s thơ c , muốn đề cao tính trữ t nh, người t thường đề cao nhạc t ng thơ, mượn danh nghĩ âm nhạc, mô phong cách âm nhạc Ở hương Đông, u n niệm “thi t ung hữu nhạc” quan niệm phổ biến từ lâu Các luật thơ đư để trì trầm bổng hài hòa, ngân vang âm Điều nà làm nên đặc t ưng củ thơ ca thời t ung đại Nhạc điệu đặc t ưng t ng thơ cổ điển thể s tương u n - trắc, trầm bổng ngôn ngữ Nguyên tắc hài th nh t ng thơ cổ điển xây dựng Ngôn ngữ số năm 2012 từ hô ứng từ ngữ công thức định sẵn Ý nghĩ củ thơ tạ từ nghĩ có sẵn hầu hết từ, tính nhạc củ thơ tạo âm từ lựa chọn, sắ đặt cốt khuôn theo thi điệu có sẵn, b i vậy, âm ý nghĩ bị tách rời Ở hương Tâ , nhiều nhà thơ, nhà mĩ học ch ằng, âm nhạc đ nh cao củ thơ c ác nhà thơ tượng t ưng đặc biệt nhấn mạnh mối tương gi giữ thơ nhạc Valery ch ằng: “Thơ gi động giữ âm th nh ý nghĩ ” xem: “âm nhạc t ước hết thứ”, từ, chữ phải nốt nhạc làm nên gi hư ng tâm hồn Trên tinh thần ấ , tư du thơ tượng t ưng thỏ sức tung h ành t ng nhạc lãnh đị đặc u ền Một số điểm sáng tạo nhạc điệu hơ ới Trong tiến t nh văn học Việt Nam, Thơ Mới (1932 - 1945 xem “cuộc cách mạng thi c chư có lịch s văn học dân tộc” ự xuất củ Thơ Mớ biến thiên x t kĩ vận động liên tục từ nội lực thi c dân tộc kết hợ với gặ g đ ng l c, kị thời với thơ ca hương Tâ tạ “c hích” u n t ọng đ nhanh tiến t nh đại hó thơ c , đại hó ngơn ngữ văn học dân tộc Trong Thơ Mớ “sự gi động giữ âm th nh ý nghĩ ” t thành ngu ên tắc sáng tạ u n t ọng, nhiên “nghĩ thơng thường, có sẵn” củ từ v n s dụng làm chỗ dự (chứ không bị vứt bỏ Với nhà Thơ Mớ , sáng tạo ngôn từ không thiết phải tạo từ mới, mà Một số làm ngôn từ nỗ lực, bước cách tân quan trọng Trên tinh thần ấy, nhà Thơ Mớ tạ hàm nghĩ ch từ ph dùng từ mới, h đặt câu cách làm nhạc điệu thơ Không hải ng u nhiên tu ệt tác Thơ Mớ gắn với thơ có nội dung t ực tiế nhạc cảm, chẳng hạn: hị hồ, uy củ Xuân Diệu; u hạ đ ê uồ , V lụ củ hế L n Viên; , Mùa xuân chín củ Hàn Mặc T ; Hồng hoa củ Bích Khê… ảm hứng nhạc củ nhà Thơ Mớ tạ nên giới đặc biệt nhà thơ định d nh là: “thế giới củ Du Dương”, “thế giới Hu ền Diệu” Mỗi nhà thơ cá tính sáng tạ iêng gó hần tơ điểm ch giới ấ thêm hu ền nhiệm, mê h ặc… Các nhà Thơ Mớ nhiều h nh thức sáng tạ nên th nh âm độc đá , tiết tấu âm v ng, c n chữ biết hát c t ò chu ện… ó thể nói, nhạc điệu Thơ Mớ tổng hò củ thi há ngơn từ dân gi n t u ền thống, thi há ngôn từ hàn lâm Hán thi thi há ngôn từ thơ c hương Tâ để tạ nên sáng tạ m ng tính cách tân mạnh mẽ 3.1 T ước hết nói ngắt nhị T ng thơ, nhịp yếu tố then chốt tổ chức lời thơ, gắn bó mật thiết với hương diện âm cấu trúc củ câu thơ, thơ ó ý kiến cho rằng: Nhị điệu tố chất th m mĩ ngôn ngữ giống nhịp tim biểu sức khỏe sinh học người Thơ ngôn ngữ tự thân, giá trị th m mĩ củ tồn tiên nghiệm vượt ngồi ý chí củ c n người Làm 79 thơ l động, người ta l động uá ngư ng sức khỏe Có thể hiểu chất l động “thơ” tổ chức ngôn ngữ t ên s nhị điệu cho sinh động, âm vang Nói “thơ nhị điệu” hải v thế?! Trong Thơ Mớ , nhà thơ sáng tạ nhị điệu t ên s tiế thu, kế thừ thi điệu dân gi n, cổ điển hương Đông tiế nhận thi điệu đại hương Tâ Về thi điệu dân gi n, lấ lục bát c d làm chu n H nh thái hịp củ lục bát c d the mô h nh nhị chẵn, h nh dung t ng ô nhị số lượng chẵn đơn vị âm th nh h tiết tấu Bước sóng củ nhị chẵn khơng có độ căng để xuất biến cố tạ xung đột mạnh mà êm ái, du dương Thêm hài hò củ h h đ u với mô h nh t u ền thống: B-T-B (câu lục), B-T -B-B (câu bát tạ cân hẳng hạn: Yêu nhauB/ M y sô ũ qu B B T y / ũ è B/ / ũ l T / y đè B/ (Ca dao) Tu nhiên d s le 6/8, cảm giác đơn điệu, t ùng lắ bị há v Hơn nữ lục bát Việt N m không bị giới hạn b i số dòng, từ h i câu đến hàng chục câu T ng đó, dòng lục nối dòng bát, câu ngắn th c đ câu dài, thân cấu t c nà tiềm n xung đột bên t ng ch vận động hát t iển, tạ dòng chả âm th nh hài hò , êm ả, ngân ng khả hò âm độc đá ũng có dòng lục ngắt nhị lẻ 3/3, khiến kh c biến Ngôn ngữ số năm 2012 80 tấu nhị điệu nả sinh ng ca dao: t ng lòng T ên đồng cạn/ đồng sâu/ Chồ y/ y,/ âu đ (Ca dao) Đặc biệt với cảm x c t àn làn, tự d biểu cảm, thể điệu t u ền thống nà có há cách, ch thấ động củ điệu thức: Yêu h u/ ứ / ũ è ũ lụ sông/ ũ l / h ửu h p đè / ũ qu ố tiếng t ng câu linh h ạt, lơi lỏng củ thể thức đá ứng nhu cầu bộc lộ cảm x c cầu nhạc tính diễn xướng ự hài th nh không the mô h nh t u ền thống nữ , th nh t ắc s dụng với mật độ dà đặc liên tục ch thấ t c t ắc, t ục t ặc s ng khẳng định u ết tâm củ đôi lứ nh u ác nhà nghiên cứu thi há dân gi n xem kiểu phá cách biến thể củ lục bát H nh thức nà thường xuất t ng câu hò, điệu hát, đồng thời ch thấ khả tạ sinh lớn củ thi điệu dân gi n Việt t ng tính tự nhiên sinh động củ Ở Thơ Mớ , thơ lục bát củ Thế Lữ đạt đến chu n mực gi i điệu với cách hiệ vần, hối hợ t ắc đầ bất ngờ: T ,x h hạ The h ắ , ế Lạ he dò tiên nga (T ế s ắ - Ơ y ề Bồ s suố L lê khơ ê Th ê Th , Thế Lữ Hòa điệu với tiếng sá du dương, Thế Lữ thả hồn âm th nh hu ền h ặc Điệu thơ th đổi vận động từ thấ đến c : T ,x h ắ.Ơ Điểm nhấn tiết tấu tạ nên dấu câu, ngữ điệu làm h nh thành bước sóng V n nhị h i t u ền thống dấu chấm giữ dòng khiến gi i điệu bị ngừng cách đột ngột, đứt đ ạn củ mạch thơ tạ thành nốt lặng biểu cảm, tạ nên độ v ng ngân đặc biệt Không gi n m ộng the chiều c chiều sâu, âm th nh l n tỏ mênh m ng Về thi điệu hàn lâm, xin lấ thơ Đường luật làm chu n âu thơ Đường luật cấu t c ngũ ngôn (5 chữ , thất ngôn (7 chữ , cấu nhị điệu bị câu th c b i cố định củ số chữ dòng thơ The Bùi Văn Ngu ên Hà Minh Đức [2], thể ngũ ngôn T ung Quốc ngắt nhị 2/3 (thơ chữ Việt ngắt nhị 3/2 ; thơ thất ngôn T ung Quốc ngắt nhị chu n 2/2/3 h ặc 4/3 (thơ bả chữ củ t ngắt nhị 3/2/2 h ặc 3/4 Như vậ mô h nh nhị điệu T ung Quốc ( u h i thể thơ t ên) có hối hợ chẵn - lẻ the hướng tăng dần Thi pháp hàn lâm Hán cổ điển tận dụng n t ưu t ội củ nhị lẻ làm chủ âm cách đặt nhị lẻ cuối dòng thơ hế ự dòng thơ thành âm đ ạn độc lậ tạ nên điệu thơ m ng vẻ đẹ kín đá thâm t ầm củ đ u â Nhìn cách khái quát hối hợ chẵn lẽ nằm t ng ý thức lự chọn chủ âm điều ch nh có tính dân tộc Thi luật hàn lâm Hán chọn ngu ên lí điều hò chẵn t ước - lẻ s u để hát Một số 79 hu ưu củ nhị lẻ du t thể điệu điều ch nh sóng âm khn thước định sẵn ác nhà thơ Việt kế thừ nhị chu n nà Thí dụ: T p h Tế ắ / h khuya/ h/ h l ếp he/ đè / h x h lè/ h y hịp / đê h / đế qu Tuy nhiên, bên cạnh việc kế thừ chu n mực, thi luật Việt bứt há, vượt khn Thơ Việt nói chung, Thơ Mớ nói iêng chọn ngu ên lí điều hòa lẻ t ước - chẵn s u nhằm hát hu ưu t ội củ nhị chẵn điều ch thấ , dù tiế nhận từ bên ng ài, thi luật thơ Việt v n tự tạ thể thức iêng, tiết tấu t ng thơ ngũ ngôn, thất ngôn Việt N m dạng tiết tấu Việt mà vẻ mềm mại, u ển chu ển củ chu ển hó từ nội lực dân tộc: M s / hơ / qu / hạ lê ây/ ( uâ đ u ê , Hàn Mặc T ) Như vậ , cách thức tổ chức nhị điệu củ thi nhân Việt T ung Quốc khơng hồn tồn giống nh u ự khác biệt nà có lẽ d hệ tư tư ng u n niệm t iết mĩ củ chủ thể sáng tạ uy định V nhị điệu củ thơ không tách ời hệ h nh tư du điệu thức x c cảm Thơ Mớ có kết nối lục bát Việt (m ng chủ âm nhị chẵn với thất ngôn Hán (vần chân, mang chủ âm nhị lẻ Thí dụ T h hơ củ Ph n Th nh Phước: Chố xa ứ h / đê y/ h ồ/ / hót nhanh hạ / đ h/ hâu h/, e sẽ/ xây l u/ h g … uy xế/ riêng còn/ Quạ h h u/ Tâ / hế / / ố ặ / s y hồ ,/ h (Tố , Đ àn Văn ừ) ê T h hơ/ s đô s h Ở đâ có chu ển điệu từ điệu hát s ng điệu ngâm X t t ên chiều tu ến tính, h nh thái nhị củ đ ạn thơ t ên không tương hợ Từ chủ âm nhị chẵn đột ngột chu ển điệu s ng chủ âm nhị lẻ tạ xô lệch giữ u ển chu ển mềm mại t ật tự khuôn thước Nhưng chiều khác, hi tu ến tính, dòng chả âm th nh bị hân mảnh thành h i h nh thái đối lậ ự xung đột t ng cấu t c nhạc điệu tất ếu củ thơ đ ng đứng giữ gi lộ củ dòng chả âm th nh khác 3.2 ùng với cách tạ nhị độc đá kể đến lối hò th nh củ Thơ Mớ Thơ Mớ chữ vốn có nguồn gốc từ thơ Đường luật với luật lệ chặt chẽ thể, niêm, vận, nhị , hối th nh gắn với cầu - t ắc, c - thấ … Ng t ng thơ the h ng cách cổ điển, nhà Thơ Mới có sáng tạ độc đá hẳng hạn, thơ thất ngôn bát c Đường luật gồm 56 tiếng, t ắc ng ng nh u, với dòng thơ ch có mơ h nh th nh điệu, là: - Mơ hình 1: B B T T T B B - Mô hình 2: T T B B T T B - Mơ hình 3: B B T T B B T - Mơ hình 4: T T B B B T T Ngôn ngữ số năm 2012 80 T ng “Nhất T m Ngũ bất luận, Nhị Tứ Lục hân minh” Đến nhà Thơ Mớ , niêm luật cũ bị há v ác nhà Thơ Mớ điều khiển khuôn khổ thi luật thất ngôn vận động the chữ nghĩ tâm hồn m nh Bên cạnh thơ tuân theo thi luật Đường cổ kính, xuất nhiều thơ há cách với hợ củ nhiều liên thơ hẳng hạn, Tràng giang củ Hu ận gồm bốn khổ thơ, x t âm luật nói “kinh điển” Ở khổ thơ thứ nhất, câu thơ ch biến cách du lần: Sóng gợn uồ đ p đ p Ở câu thứ h i, âm luật củ thất ngôn th nh t ắc tác giả lại đặt th nh bằng: C huyề xuôi s s Tràng giang thấm đ m chất Đường thi, với vẻ đẹ cổ kính nỗi buồn mênh m ng từ vạn cổ s ng thật mới, thật đại t ng h ng cách s nne củ thơ tượng t ưng Phá X t khả hò (sự hối hợ điệu), há cách t ng Thơ Mới thể u kiểu câu thơ b nh th nh Xuân Diệu viết câu thơ b nh th nh: B B B theoB B B B l T hơ B B B nângB lòngB lênB B ( hị hồ) Ngu ễn Xuân nh có Xây chủ ếu s dụng th nh v n có xen tiếng t ắc: TayB s buôngB ơB, NgheB s B ơB, dẻ T ê B B B lamB B lamB B B HàngB d ngâmB hơB B sayB đ B thôiB Tu nhiên, dường cảm hứng ng u nhiên, chư hải ý thức cách tân củ thi sĩ uộc cách tân thơ b nh th nh thực Bích Khê Để "duy tân" thơ, Bích Khê thể nghiệm u kiểu thơ bình thanh, chất nhạc b t ùm lên t àn b i hò hối tồn bằng, tạ nên dòng âm th nh mượt mà, chơi vơi đ cảm x c người đọc c i sương khói, hư thực Ở tậ T h huyế (1939), Bích Khê có thơ b nh Tỳ Hoàng hoa N t độc đá , sức sống mãnh liệt củ Tỳ chỗ thi nhân biết kết hợ cách nhu n nhu ễn nhiều thủ há nghệ thuật âm th nh Đó cách gie vần the chiều ng ng ( uồ - xuân, uồ - đô quâ , uồ - đồ ), gieo vần the chiều dọc (xuân - quâ , đô quân , điệ từ nâng sắc thái ( uồ l u, uồ s , uồ … Tất hò t n âm hư ng t ầm buồn, nhè nhẹ củ th nh bằng, “với cung cầm chơi vơi, âm điệu ung động không gi n”, “nhạc l c bấ khơng nhạc nữ Nó b hương, h , thơm, mát, ngọt, ngà , g mê tơi, un , h âm thầm nức n , l nh lảnh giọng cười, mơn m n ân t nh đòi hỏi” (Hàn Mặc T : Buồ xuânB B l uB câyB đ B xinB hơ B đ B Buồ B sangB câyB tùngB h đô B qnB đ B ƠB hayB! Buồ ngơB đồ B, menB trànB B lốiT B B B câyB VàngB B! VàngB B! ThuB mênhB môngB (Tỳ ) Một số 79 Lối thơ b nh th nh củ Bích Khê cách tân thể l ại thơ c t u ền thống Những niêm luật cũ bị há v b i đối lậ th nh điệu: c - thấ , - t ắc Đâ bước khám há độc đá gi thi nhân thâm nhậ sâu đối tượng th m mĩ, lắng nghe tiếng th thầm củ lòng m nh, sinh khí êm đềm củ ng ại giới Với thơ bình thanh, Bích Khê khẳng định sức mạnh kì diệu củ vỏ âm th nh ngôn ngữ Tu nhiên, khả sát 43 t ng Tinh hoa ch ng không thấ lối thơ b nh th nh xuất ó ý kiến ch ằng: Phải chăng, tác giả nhận thấ thơ b nh th nh xuất nhiều làm nhạc thơ đơn điệu? V vậ Bích Khê ất ch ý đến hối th nh: ÔiB ắ rinhB đ uT T B B B rungB cánhT hồ B B B h hẹT nhàngB hịpT nhàngB h trongB s B T MàuB T B khơngB gianB h B T sóng ( hạ ) L c nà , chuỗi âm th nh làm ch âm th nh t ắc Những nghịch âm gâ nhiều kh cảm nghệ thuật ự tương hản âm th nh tạ nên ấn tượng thính giác, câu thơ vậ t thường ch ý đến bất thường t ng ngữ lưu Những n t chấm há t ng dòng âm th nh mượt mà ấ nơi tậ t ung nhiều giá t ị biểu cảm củ thơ B i v xuất th nh t ắc không hải ng u nhiên Ở khí B T B uồ B l B B uB B u AnhB yêuB emB xongB anhB đ đâuB? Lắ ế T kh h T T M T ế T B suố T h yT T ụ T T dạT T ặ T T T B B Lê T (Thế Lữ t ng T h h lại kh i thác đặc điểm th nh điệu củ tiếng Việt the hướng khác X t diện mạ , T h h m ng dáng dấ củ thơ Đường luật, s ng tổ chức thơ h àn t àn Với tám dòng thơ tạ thành bốn liên thơ kết hợ cách độc đá : T T h cánhT hồ hơ cạnh khác ch thấ t ng uá t nh sáng tạ , Bích Khê ln có ý thức cách tân không x ời t u ền thống T T hT T h T đểT kh T T l T đểT T T Th B thayB choB emB thay choB anhB T l T B B T hB h yB đ hB B B yB B thức sắ xế th nh điệu đâ khiến nhạc điệu thơ m ng gi i điệu buồn cảm giác nặng nề Đặc biệt h i liên giữ s dụng t àn th nh t ắc khiến cảm giác nặng nề tăng lên ự nặng nề củ thể, t ĩu nặng củ tâm t ạng, cảm giác i án, ng ng t ái, l d Tất nhiên đâ ch t ng nhiều hướng th nghiệm củ Thơ Mớ s ng uả thật thơ nội dung cách thể 3.3 ùng với nhị th nh điệu, vần ếu tố tạ nên hò tấu thi c Nếu nhị tạ sinh Ngôn ngữ số năm 2012 80 h nh thái tiết tấu th vần nhân tố chủ âm điều ch nh gi i điệu, h nh ảnh âm th nh ũng âm nhạc, thơ t m cộng hư ng cách nối kết âm đ ạn đơn vị âm th nh tương đương để tạ độ dư b The k bs n th vần có chức “tích tụ lượng âm vị học” “k the tương đương ngữ nghĩ củ đơn vị hiệ vần” Ngu ễn Ph n ảnh ch ằng vần tồn “những n t t ng mạng lưới lượng thi há ”, nhờ vậ h nh thể âm th nh “giãn n hí ” [9] vừ ổn định tiết tấu vừ chu n hó gi i điệu Vần phân biệt theo vị trí gieo vần mức độ hòa âm Theo vị trí gieo vần, có v l v n chân, theo mức độ hòa âm có v n v n thông Thơ Mới vận dụng cách linh hoạt hình thức hiệp vần truyền thống Chẳng hạn, Im lặng Xuân Diệu Bài thơ s dụng v l (yêu ), vần gieo hần "eo" củ dòng thơ bước sóng l , ch điệu hát ngân ng Thí dụ: Yêu h h hớ hu hớ nhung chẳng than ằng đê lò Mơ lạ h ô ê ( ố h dung lặ , Xuân Diệu) V hâ ( s dụng hổ biến Ở đâ “vần gieo vào cuối dòng thơ, có tác dụng đánh dấu kết th c dòng thơ tạo nên mối liên hệ giữ dòng thơ” [2, 424] Vần chân thường đóng v i t ò chủ âm ch điệu ngâm Trong Thơ Mới, lối gieo vần đ dạng, có gieo liên tiếp Thí dụ: y ố l Mô C ( hương ự sầu ự đê nâu , Vũ H àng Có vần chân lại gieo gián cách, cặ vần hiệ nh u khơng liên tiế , chu k sóng âm dài Thí dụ: ây ây hơ e p đ lâu ồi Ch ắ h Lò đ h h y ắ lò lò tơi hơ, Xn Diệu) (Tặ Bài thơ gie vần ôi, t àn thơ gi i điệu buồn Cách gieo vần gián cách tạo khoảng cách vời vợi lò với lò , giữ nhà thơ người m nh Bên cạnh cách gieo vần Vần vần có “sự hòa phối âm mức cao tiếng gieo vần, t ng phận vần (kể từ ngu ên âm đến cuối âm tiết) hồn tồn trùng hợ ” [8, 424], phụ âm đầu tiếng gieo vần (nếu có) phải khác Thí dụ, u hâ ê , Huy Cận viết: ế đ k dặ y lần? h lạ d u uô chân L s h p lạ â xe u x lạ gần Vần gieo khổ thơ nà vần ân tiếng l , Một số 79 hâ , T m hiểu vần thơ, Bùi Văn Ngu ên - Hà Minh Đức nhận x t: “thơ c T ung Quốc thiên hiệ vần cuối câu, thơ c t lại thiên hiệ vần giữ câu” [2, 149] L m i ng khẳng định: yêu vận n t đặc thù củ l ại h nh nhạc điệu thơ Việt, cước vận ảnh hư ng từ thi há T ung H Thơ Mớ kế thừ cách hiệ vần củ thơ c T ung Quốc thơ t u ền thống dân tộc Ng ài hải kể đến tượng độc đá củ Thơ Mớ - hơ khô Nhà b nh Ngu ễn Văn Hạnh ch ằng: “Bỏ vần h đ ng không c i vần ếu tố thiếu củ thơ có tác dụng bỏ đối t ước để đại hó thơ” [10, 11] Việc bỏ vần nằm t ng cố gắng tổng uát củ Thơ Mớ , làm ch thơ th át khỏi khơng khí, âm hư ng du dương, th át khỏi âm hư ng uá ngăn nắ củ thơ cổ, để ch thơ gần sống hơn, gần với tiếng nói tự nhiên giản dị củ sống thường ngà Tất nhiên giản dị khơng có nghĩ khơng có tính thơ Kiểu thơ khơng vần Thơ Mớ khơng nhiều s ng tự m ng đến ch m nh vị iêng Tiêu biểu M u h củ Đ àn Ph Tứ: uyê đứ đ T h hu h ò h h h h h M u h Hiệu uả hò âm củ thơ l c nà hò điệu củ cảm x c với nhị điệu củ thời gi n Nhị củ thời gi n không the nhị điệu vật lí b nh thường mà cảm nhận giác u n… Thay lời kết Nhạc điệu Thơ Mới chứng tỏ lực đặc biệt thi ca Đó việc làm tê mê độc giả hệ thống âm th nh “ám thị” u giới ngôn từ Nhạc điệu t ước, ý tứ theo sau quy luật chung trình sáng tạo âm nhạc Nhưng xuất phát từ việc xem đơn vị ngôn ngữ đơn vị âm th nh th thơ c t ước hết nhạc Thơ Mới thể nghiệm cho việc hòa nhập hai loại hình nghệ thuật Điều khơng nằm ngồi quan niệm thơ c đẹp nghệ thuật tân kì, để “âm điệu thần tiên đến tận hồn” Nhạc điệu thơ nói chung, nhạc điệu Thơ Mớ nói iêng khơng ch đá ứng u luật hò âm, khơng hải ch nhân tố củ hò âm ng ại tại, thân ch ng có đời sống iêng tạ nên tính m thuật, lấ l ng đ chiều củ ngôn từ nghệ thuật Những sáng tạo nhạc điệu Thơ Mới cách ngắt nhịp, hòa thanh, hiệp vần không ch mang lại ch thơ c Việt Nam "gương mặt" mà tạo nên dấu ấn đậm nét cách tân ngôn ngữ dân tộc TÀI LIỆU THAM KHẢO Aristote, Ngh thu hơ lần thứ , Nxb Văn học, 1999 (In Bùi Văn Ngu ên - Hà Minh Đức, Thơ Vi t Nam - Hình thức thể loại (In lần thứ 5), Nxb ĐHQ , H., 2006 Diệp Quang Ban - H àng Văn Thung, Ng pháp tiếng Vi t (In lần thứ hai), Tập &2, Nxb GD, H., 1996 Hoài Thanh - Hoài Chân, Thi nhân Vi t Nam (In lần thứ 14), Nxb Văn học, 1998 Ngôn ngữ số năm 2012 80 Huy Cận - Hà Minh Đức, Nhìn lại m t cu c cách mạng thi ca (60 ph Thơ Mới), Nxb GD, H., 1993 Lê Bá Hán - Trần Đ nh Nguyễn Khắc Phi (Chủ biên), T đ ển thu t ng h c, Nxb ĐHQ , H., 1997 Lê Lưu O nh, V h c loại hình ngh thu t, Nxb ĐH P, 2006 Nguyễn Đăng Điệp, Gi đ u hơ tình, Nxb Văn học, 2002 Nguyễn Phan Cảnh, Ngôn ng hơ (Tái , Nxb Văn học, 2006 10 Nguyễn Văn Hạnh, “25 chặ đ ng phát triển r ng lớn c a xuô hơ V ”, T/c Tác ph m mới, Số 9, 1970 11 F D Saussure, Giáo trình ngơn ng h đạ , Tổ Ngôn ngữ học, Khoa Ngữ văn T ường Đại học Tổng hợp Hà Nội dịch, Nxb KHXH, 1973 SUMMARY Musical tune of poetry is a special sound created by the artists of words from language material using the elements: rhythm, rhyme, tone, sound repetition, h me e etiti n … In the language structure, musical tune attaches to the signification and has an inseparable link with the signified like two sides of a piece of paper (F.Saussure), and it has an important function acting as bridging sympathy between the creator and the receiver as well In this article, some creative points in musical tune of New Poetry 1932 1945 are studied This paper mainly exploits the elements, such as: pauses, tone, rhyme in the creativeness of the language sound of New Poetry By this way, the innovations of New Poetry in the process of modernizing the language of our national poetry are confirmed
- Xem thêm -

Xem thêm: TẠP CHÍ KHOA HỌC HAY NHẤT ĐH SP HCM, TẠP CHÍ KHOA HỌC HAY NHẤT ĐH SP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay