Đánh giá hiện trạng tuân thủ Luật Quốc tế về Tiếp thị các Sản phẩm Thay thế Sữa mẹ của các công ty sản xuất Sản phẩm Thay thế Sữa mẹ

80 17 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:30

Đánh giá trạng tuân thủ Luật Quốc tế Tiếp thị Sản phẩm Thay Sữa mẹ công ty sản xuất Sản phẩm Thay Sữa mẹ Báo cáo cuối Việt Nam Các tác giả Stephen J Durako, BA, Phó chủ tịch Mekkla Thompson, MPH, CHES, Giám đốc nghiên cứu Mamadou S Diallo, PhD, Chuyên gia thống kê cao cấp Katherine E Aronson, MA, Trợ lý nghiên cứu Tháng 1, 2016 Báo cáo chuẩn bị cho: Quỹ tiếp cận Dinh dưỡng (Access to Nutrition Foundation) Hà Lan Thực bởi: Westat Tập đoàn nghiên cứu nhân viên (An EmployeeOwned Research Corporation)® 1600 Research Boulevard Rockville, Maryland 20850-3129 (301) 251-1500 Lời cảm ơn Nhóm tác giả xin ghi nhận tận tâm trình làm việc vất vả nhóm làm việc từ quan đối tác Hà nội, Viện nghiên cứu Y - Xã hội học (ISMS) Khơng có anh chị, nghiên cứu thử nghiệm khơng thể hồn thành cách thành công Đặc biệt, xin cảm ơn Thạc sỹ Bùi Đại Thụ - điều phối nghiên cứu, Thạc sỹ Nguyễn Thị Linh - trợ lý điều phối nghiên cứu, Tiến sỹ Nguyễn Trương Nam, Giám đốc Điều hành, nỗ lực khơng ngừng nghỉ anh chị trình triển khai điều tra, hỗ trợ kiểm tra liệu để phân tích, đưa số liệu vào báo cáo cuối Chúng xin cảm ơn PGS, Tiến sỹ Đinh Phương Hoa đến từ Viện nghiên cứu Sức khoẻ Trẻ em Việt Nam nguyên PGS Trường Cao đẳng Sức khoẻ Cơng Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế, đóng góp cho nghiên cứu với cương vị chuyên gia dinh dưỡng trẻ sơ sinh TS Hoa tư vấn cho nhóm nghiên cứu khuyến nghị ni sữa mẹ, quy định có liên quan, so sánh quy định nước với Luật Quốc tế Marketing cho Các Sản phẩm thay sữa mẹ Chúng gửi lời cảm ơn tới thành viên nhóm nghiên cứu Westat đóng góp to lớn anh chị nghiên cứu thử nghiệm Tiến sỹ Adam Chu, Phó Chủ tịch cao cấp Chuyên gia Thống kê Cao cấp đóng góp vào thiết kế, chọn tính mẫu Thạc sỹ Richard Mitchell, Giám đốc Công nghệ Thông tin Chuyên gia Phân tích Hệ thống Cao cấp chủ trì thực ứng dụng cơng nghệ thông tin cần thiết để nhập chuyển tải số liệu Ông Dương Quân, Kỹ sư Phát triển số liệu cao cấp xây dựng ứng dụng nhập liệu Thạc sỹ Emmanuel Aluko quản lý liệu Dallaporn Chaisangrit, chuyên gia nghiên cứu số liệu đào tạo cho nhóm nhập liệu từ kết điều tra giám sát chất lượng số liệu Thạc sỹ Belinda Yu, chuyên gia lập trình thống kê hỗ trợ lập trình để phân tích số liệu thống kê Kate Wilczynska-Ketende, Cố vấn Kỹ thuật cao cấp với kinh nghiệp triển khai đánh giá Nhóm liên quan giám sát thực trạng nuôi sữa mẹ (IGBM) tư vấn kỹ thuật cho Quỹ tiếp cận Dinh dưỡng ATNF nhóm nghiên cứu Westat q trình thiết kế khảo sát ATNF Việc không ngụ ý bà có ý kiến chấp nhận phần nghiên cứu hay kết từ phía bà Báo cáo cuối Việt Nam ii Lưu ý sử dụng Westat với quan thầu phụ Việt Nam chịu trách nhiệm thu thập liệu có liên quan đến viêc tuân thủ doanh nghiệp Luật Quốc tế Tiếp thị sản phẩm thay sữa mẹ (SPTTSM) quy định cụ thể khác nước liên quan đến việc tiếp thị sản phẩm Westat chịu trách nhiệm với việc phân tích số liệu liên quan đến việc tuân thủ tiêu chuẩn tiếp thị SPTTSM chuẩn bị báo cáo tóm tắt Quỹ Tiếp cận Dinh dưỡng ATNF tích hợp vào để đánh giá hiệu công ty Chỉ số Tiếp cận Dinh dưỡng Westat quan thầu phụ làm việc với sở y tế, phụ nữ mang thai bà mẹ có nhỏ sở y tế, cán y tế làm việc nhà cung cấp bán lẻ trình thu thập xử lý liệu Người sử dụng báo cáo thông tin báo cáo tự chịu rủi ro việc sử dụng hay xin phép sử dụng thơng tin KHƠNG CĨ TÁC NHÂN BẢO ĐẢM HAY ĐẠI DIÊN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN (HAY CÁC KẾT QUẢ CĨ DO VIÊC SỬ DỤNG THƠNG TIN), VÀ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA LUẬT HIÊN HÀNH, TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO HÀM Ý (BAO GỒM MÀ KHÔNG GIỚI HẠN BẤT CỨ ĐẢM BẢO VỀ NGUỒN GỐC, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH BẤT VI PHẠM, TÍNH TỒN VẸN, KHẢ NĂNG BÁN, VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ) LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO CŨNG BỊ LOẠI TRỪ VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Nếu không bị giới hạn quy định từ trước tới mức độ tối đa luật hành cho phép, Quỹ Tiếp cận Dinh dưỡng, Westat hay liên minh hay thầu phụ quan kiện không chịu trách nhiệm thông tin gây thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, trừng phạt hay hậu (bao gồm lợi nhuận) hay thiệt hại khác có dấu hiệu có thiệt hại Các việc xảy trước không loại trừ hay giới hạn trách nhiệm mà luật hành không loại trừ hay giới hạn Báo cáo cuối Việt Nam iii Mục lục Chương Trang Lời cảm ơn ii Các từ viết tắt x Tóm lược ES-1 Giới thiệu chung 1-1 A Xuất phát điểm Nghiên cứu thử nghiệm 1-1 B Tầm quan trọng việc nuôi sữa mẹ cho trẻ sơ sinh sức khoẻ trẻ C 1-2 Lịch sử Mục đích Luật Quốc tế Tiếp thị Sản phẩm Thay Sữa mẹ 1-3 D Các khía cạnh Luật Quốc tế điều chỉnh 1-4 E Quá trình tuyển chọn Westat 1-5 F Vài nét Westat 1-5 G Mô tả đối tác nước 1-6 H Giấy phép hỗ trợ từ Bộ Y tế 1-7 I Quản lý Dự án 1-7 Mục tiêu Nghiên cứu 2-1 A Mục tiêu 2-1 B Công cụ nghiên cứu thử nghiệm 2-1 C Các Điều khoản Luật Quốc tế Quốc tế đề cập đến Nghiên cứu Thử nghiệm 2-3 Điều Thông tin Giáo dục 2-3 Điều Quảng cáo cho Công chúng Bà mẹ 2-4 Điều Hệ thống Y tế 2-5 Điều Nhân viên Y tế 2-5 Điều Nhãn mác 2-6 Báo cáo cuối Việt Nam iv Chương Trang Phương pháp: Nghị định thư IGBM 3-1 A So sánh Luật Quốc tế Quốc tế với Quy định Trong nước 3-1 B Điều chỉnh biểu mẫu 3-2 C Dữ liệu thu thập 3-2 D Lấy mẫu sở y tế Hà Nội 3-5 E Lấy mẫu phụ nữ sở y tế 3-7 F Lấy mẫu Cán Y tế Cơ sở Y tế 3-8 G Chọn đến Cửa hàng bán lẻ 3-9 H Xác định Đánh giá Sản phẩm Thay Sữa mẹ 3-10 I Giám sát Truyền thông 3-10 J Tính đại diện Độ xác Kết nghiên cứu 3-12 K Xác định Vi phạm Tiềm 3-13 Chuẩn bị Điều tra Đào tạo 4-1 A Tổ chức Điều tra ISMS 4-1 B Tuyển chọn Đào tạo Điều tra viên 4-1 C Giới thiệu Điều tra cho Cơ sở Y tế 4-2 D Thu thập liệu Nhập liệu 4-2 Kết Nghiên cứu thử nghiệm 5-1 A Điều 4: Thông tin Giáo dục 5-3 B Điều 5: Quảng cáo cho Công chúng Bà mẹ 5-5 C Điều 6: Hệ thống Y tế 5-16 D Điều 7: Cán Y tế 5-18 E Điều 9: Nhãn mác 5-19 Kết luận Đề xuất Báo cáo cuối Việt Nam v 6-1 Chương Trang Hạn chế Nghiên cứu Thử nghiệm 7-1 A Sai lệch trí nhớ 7-1 B Lựa chọn cán y tế 7-2 C Lựa chọn điểm bán lẻ 7-2 Tài liệu tham khảo R-1 Báo cáo cuối Việt Nam vi Mục lục (tiếp) Phụ lục Trang A Luật Quốc tế Tiếp thị Sản phẩm Thay Sữa mẹ A-1 B Các Nghị tiếp sau Hội đồng Y tế Thế giới B-1 C Hướng dẫn sữa công thức cho trẻ nhỏ WHO C-1 D Thư giới thiệu Sở Y tế D-1 E Yêu cầu chi tiết để xác định vi phạm Luật Quốc tế E-1 F So sánh Luật Quốc tế với Quy định nước F-1 G Biểu 1-6 G-1 H Danh mục SPTTSM nghiên cứu H-1 I Kế hoạch nghiên cứu I-1 J Chương trình Đào tạo J-1 K Các định nghĩa nghiên cứu K-1 L Bảng bổ sung A B cho Nhãn mác L-1 Báo cáo cuối Việt Nam vii Mục lục (tiếp) Bảng Trang Tóm tắt q trình thu thập liệu theo sở y tế 5-2 Đặc điểm người tham gia khảo sát 5-3 Quan sát liên quan đến Điều 4.2: Tài liệu thông tin giáo dục 5-4 4a Hồi tưởng chị em phụ nữ vấn Điều 5.1: không quảng cáo quảng bá đại chúng 5-6 4b Mẫu thương hiệu/tên sản phẩm, theo công ty 5-7 Quan sát liên quan đến Điều khoản 5.1: Giám sát việc không quảng cáo, quảng bá cho đại chúng, theo nơi đăng quảng cáo loại sản phẩm 5-8 Hồi tưởng chị em phụ nữ vấn nội dung Điều 5.2, không phát hàng mẫu cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi nhỏ thành viên khác gia đình 5-11 Hàng mẫu thương hiệu/sản phẩm chị em phụ nữ nêu tên, xếp theo công ty 5-12 Các điểm bán có chương trình khuyến mại quan sát theo Điều khoản 5.3 5-13 7b Các loại hình khuyến mại quan sát theo Điều khoản 5.3 5-14 7c Quảng bá điểm bán quan sát theo Điều khoản 5.3 5-14 8a Hồi tưởng phụ nữ việc liên hệ theo điều 5.5, nhân viên tiếp thị không liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với phụ nữ mang thai bà mẹ có trẻ sơ sinh trẻ nhỏ 5-15 Hàng mẫu nhãn hiệu/sản phẩm nêu tên theo công ty 5-16 6a 6b 7a 8b 9a Chị em nhớ lại vấn việc chuyên gia y tế giới thiệu sản phẩm nói đến điều 6.2: Khơng sở thuộc hệ thống y tế sử dụng với Báo cáo cuối Việt Nam viii 9b 10 mục đích quảng cáo sản phậm thuộc phạm vi Luật Quốc tế 5-17 Nhân viên y tế nhớ lại phóng vấn lần đến thăm nhân viên công ty bao hàm điều 6.2: Không sở thuộc hệ thống y tế sử dụng với mục đích quảng cáo sản phẩm thuộc phạm vi Luật Quốc tế 5-17 Loại số lượng quan sát liên quan đến nhãn mác, theo công ty 5-22 Bảng tóm tắt Báo cáo cuối Việt Nam ix 6-3 Các từ viết tắt ATNF Quỹ Tiếp cận Dinh dưỡng IGBM ISMS UNICEF WHA WHO Nhóm Liên quan Theo dõi việc Ni sữa mẹ Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc Hội đồng Y tế Thế giới Tổ chức Y tế Thế giới Báo cáo cuối Việt Nam x Kết Nghiên cứu thử nghiệm giới hạn vấn đề khoa học thực tiễn, thông tin không hàm ý tạo niềm tin việc ni ngồi sữa mẹ tương tự tốt nuôi sữa mẹ Sự vi phạm Điều khoản phần vấn với nhân viên y tế Ít nhân viên 11 số 38 sở cho biết nhân viên công ty đến thăm đưa thông tin sản phẩm cho chuyên gia y tế Điều khoản 7.3 Các nhà sản xuất phân phối khơng có hành vi tặng quà tiền vật cho nhân viên y tế người nhà họ để tiếp thị sản phẩm thuộc phạm vi Luật Quốc tế này, nhân viên y tế người nhà họ không nhận quà tặng Với thông tin từ câu trả lời vấn nhân viên y tế, nhóm nghiên cứu khơng phát việc tặng q có giá trị lớn, quần áo, tiền, tiền tham dự hội thảo hay họp, tiền tham dự kiện cơng ty tài trợ Có vài q nhỏ với giá trị khơng đáng kể nhắc đến Đối với vật phẩm khác mà nhân viên cho khơng thích hợp, có báo cáo thiếu cách tiếp cận trung lập vấn viên Điều khoản 7.4 Hàng mẫu sữa công thức cho trẻ sơ sinh sản phẩm khác phạm vi Luật Quốc tế này, thiết bị hay dụng cụ để chuẩn bị dùng cho chúng không cung cấp cho nhân viên y tế trừ cần thiết cho mục đích đánh giá chuyên môn nghiên cứu cấp độ quan, nhân viên y tế không đưa hàng mẫu sữa công thức cho trẻ sơ sinh cho phụ nữ mang thai, bà mẹ có trẻ sơ sinh trẻ nhỏ, thành viên gia đình họ Trong số 131 nhân viên y tế vấn, có (0,8%) cho biết nhận hàng mẫu từ nhà sản xuất SPTTSM E Điều 9: Nhãn mác Dữ liệu thu thập để đánh giá tuân thủ Điều khoản sau Điều Báo cáo cuối Việt Nam 5-19 Kết Nghiên cứu thử nghiệm Điều khoản 9.2 Các nhà sản xuất phân phối sữa cho trẻ sơ sinh phải đảm bảo chai hộp chứa có thơng điệp rõ ràng, dễ nhận biết, dễ đọc dễ hiểu in chai hộp nhãn mác khơng dễ dàng bóc khỏi đó, ngơn ngữ thích hợp, bao gồm tất điểm…(xem Bảng bổ sung A Phụ lục L) Điều khoản đưa yêu cầu cho nhãn mác, trình bày Bảng bổ sung A Nhìn chung, nhãn mác (và tem phụ, có) 189 loại sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sữa cho trẻ nhỏ, sữa tăng trưởng, thức ăn bổ sung phân tích Sự vi phạm rõ ràng phổ biến, với lỗi thường xuyên ghi nhận (1) thiếu hướng dẫn chuẩn bị thích hợp nguy hiểm sức khỏe việc chuẩn bị khơng (2) hình ảnh lý tưởng hóa cơng dụng sữa cơng thức cho trẻ sơ sinh Sự thiếu hướng dẫn phổ biến loại sản phẩm (Điều khoảng 50%), việc sử dụng hình ảnh (Điều khoảng 60%), có mức thấp thức ăn bổ sung (0-6 tháng) Việc xác định hình ảnh sản phẩm có phải vi phạm khơng tạo nên nhiều tranh luận Một số bên liên quan tin có hình ảnh người bị cấm; số khác tin hình ảnh sinh vật hạnh phúc, dù người, động vật, hay tạo hình khác khơng sử dụng Với mục đích nghiên cứu này, chúng tơi đếm tất loại hình ảnh, chúng tơi trình bày liệu riêng biệt người hình ảnh khác Bảng bổ sung A Trong số 105 sản phẩm ghi nhận có hình ảnh lý tưởng hóa SPTTSM, xấp xỉ 80% có hình ảnh động vật tạo hình khác (thường trông hạnh phúc, vui vẻ, dễ thương) 20% sản phẩm có hình ảnh người Chúng tơi phân tích liệu số lượng sản phẩm kiểm tra công ty, từ chúng tơi tính tốn số lượng quan sát trung bình cho sản phẩm (xem Bảng 10) Điều 9.3 Những sản phẩm thức ăn phạm vi Luật Quốc tế quảng cáo dành cho nuôi dưỡng trẻ sơ sinh mà không hội đủ tất yêu cầu công thức trẻ sơ sinh, biến đổi để làm vậy, phải có cảnh báo nhãn mác sản phẩm chưa biến đổi nguồn chủ yếu để nuôi dưỡng trẻ sơ sinh Báo cáo cuối Việt Nam 5-20 Kết Nghiên cứu thử nghiệm Nghị định thư IGBM có điều nhắc đến điểm này, phần lý giải khơng hồn tồn rõ ràng Vì chúng tơi khơng báo cáo Điều khoản Điều 9.4 Nhãn mác sản phẩm thức ăn phạm vi Luật Quốc tế phải ghi rõ tất điểm quy định (Xem Bảng bổ sung B, Phụ lục L) Điều khoản đưa thêm yêu cầu nhãn mác, trình bày Bảng bổ sung B, cộng với thêm vào Điều khoản nhắc đến phần mở đầu Điều khoản nhãn mác Luật Quốc tế Quốc tế (dễ đọc ngơn ngữ thích hợp) mà khơng định rõ danh sách yêu cầu Như điều 9.2, tồn nhãn mác (và tờ thơng tin sản phẩm, có) 189 sản phẩm sữa cơng thức cho trẻ sơ sinh, sữa công thức cho trẻ nhỏ, sữa tăng trưởng, sản phẩm thức ăn bổ sung phân tích Các quan sát phổ biến hơn, với điều quan sát nhiều hai điều nằm phần mở đầu yêu cầu nhãn mác: (1) dễ đọc (2) viết ngơn ngữ thích hợp Phần lớn quan sát cho sản phẩm sản xuất công ty nhỏ nhập mà không dịch đầy đủ sang tiếng Việt Nestlé (6 không dễ đọc 11 không viết ngôn ngữ thích hợp) Danone (8 khơng dễ đọc khơng viết ngơn ngữ thích hợp) nhà sản xuất tồn cầu có số lượng quan sát đáng kể Báo cáo cuối Việt Nam 5-21 Kết Nghiên cứu thử nghiệm 5 31 0 1 2 0 11 15 8 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 24 1 11 1 0 26 189 385 2.0 18 27 83 22 83 25 0 54 63 19.5% 14.3% 43.9% 11.6% 43.8% 3.2% 1.6% 0.5% 28.6% 33.3% Cộng Tỉ lệ Báo cáo cuối Việt Nam 5-22 13.2% 0.0% 0.0% Viết ngơn ngữ thích hợp Hình ảnh lý tưởng hóa cơng dụng sữa cơng thức cho trẻ sơ sinh – hình ảnh khác 1 0 1 17 Dễ đọc Hình ảnh lý tưởng hóa cơng dụng sữa công thức cho trẻ sơ sinh – hình ảnh người Hạn sử dụng, cân nhắc thời tiết vùng điều kiện bảo quản Hướng dẫn chuẩn bị thích hợp 2 0 0 Số hiệu lơ Điều làm có lời khun nhân viên y tế 2.9 2.7 2.4 2.2 2.2 1.7 1.9 1.7 1.7 1.5 1.6 1.4 1.0 2.4 Điều kiện bảo quản yêu cầu Từ “Ghi quan trọng” tương tự 35 27 12 22 13 38 15 22 12 19 14 11 138 Cấu tạo/phân tích sản phẩm Số lượng quan sát trung bình cho sản phẩm 12 10 10 22 13 13 11 58 Thành phần sử dụng Tổng số quan sát Công ty Danone Nam Yang Wakodo Nuti Food Dairy Goat Nestlé Mead Johnson Vinamilk Humana Abbott Friesland Campina Heinz HiPP Khác Từ ngữ “nhân tính hóa”,”trở thành mẹ” tương tự khơng sử dụng Loại số lượng quan sát liên quan đến nhãn mác, theo công ty Số lượng sản phẩm đánh giá Bảng 10 Kết luận Đề xuất Bản báo cáo dựa nghiên cứu tiến hành cho Quỹ Tiếp cận Dinh dưỡng ATNF sở thử nghiệm Đây nhiều báo cáo năm gần tuân thủ theo Nghị định thư IGBM 2007, báo cáo cơng bố kết Trong nghiên cứu thử nghiệm số hạn chế (như thảo luận Chương 7), báo cáo cung cấp đánh giá có giá trị khả tuân thủ Luật Quốc tế theo ước lượng dựa số lượng dân cư, báo cáo dùng mẫu cho nghiên cứu tương tự quốc gia vùng dân cư khác, ví dụ vùng dân cư phi thành thị Phương pháp luận Nghị định thư IGBM sử dụng bổ sung quý giá cho tiếp cận khác nhằm giám sát việc tuân thủ Luật Quốc tế, ví dụ cách tiếp cận khảo sát toàn diện IBFAN triển khai toàn cầu Kết luận tuân thủ Luật Quốc tế Quy định Quốc gia Tiếp thị chéo sản phẩm công ty Lĩnh vực vi phạm đáng kể theo hồi tưởng chị em phụ nữ vấn, quan ngại đặc biệt, có lẽ quảng cáo (Điều khoản 5.1) Như lưu ý Chương 5, phần lớn phụ nữ vấn cho biết nghe thấy nhìn thấy quảng cáo có liên quan suốt thai kỳ từ em bé đời Bộ phận giám sát truyền thông thấy có quảng cáo có liên quan TV, phần lớn chúng phát sóng nhiều lần Chúng đến kết luận rõ ràng báo cáo phụ nữ quảng cáo TV, phần lớn quảng cáo TV mà phận quản lý truyền thông nhận dành cho sản phẩm nằm phạm vi Luật Quốc tế Điều trở nên quan ngại nhiều phụ nữ quen thuộc với tên nhà sản xuất SPTTSM nhãn hàng họ qua quảng cáo cho sản phẩm ngồi phạm vi (như sữa cơng thức cho trẻ em từ tuổi trở lên) lại có nhãn hiệu giống sản phẩm phạm vi Điều ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm SPTTSM họ Khả đặc biệt cao nhãn mác sản phẩm phạm vi thường gần giống với nhãn mác sản phẩm cho trẻ em từ tuổi trở lên Chương trình khuyến mại điểm bán Lĩnh vực ghi nhận nhiều vi phạm thứ hai khuyến mại điểm bán lẻ (Điều 5.3) Trong 114 điểm bán lẻ mà đội nghiên Báo cáo cuối Việt Nam 6-1 Kết luận đề xuất cứu đến thăm, khuyến mại nhìn thấy 51 (44,7%) nơi Do lấy mẫu điểm bán hang, nhóm nghiên cứu nhắm đến loại cửa hàng mà chúng tơi nghĩ có khả có khuyến mại, nên chúng tơi khơng thể nói ước tính đại diện cho tồn cộng đồng bán lẻ nội thành Hà Nội Tuy nhiên, số lượng chương trình khuyến mại khơng nhỏ Vì vậy, coi lĩnh vực đáng quan ngại Trách nhiệm nhà sản xuất người bán lẻ Thông tin khơng cho phép xác định vai trò nhà sản xuất chương trình khuyến mại đến đâu, công ty phải đảm bảo nhà phân phối bán lẻ biết đến trách nhiệm họ theo Luật Quốc tế Định nghĩa “Lý tưởng hóa” Lĩnh vực đáng lưu ý thứ ba vi phạm ghi nhận nhãn mác sản phẩm (Điều khoản 9.2 9.4) Có nhiều Điều khoản mục hai Điều khoản này, mức độ vi phạm ghi lại mức độ hầu hết Điều khoản mục Vấn đề lớn nhất, có lẽ gây tranh cãi nhất, liên quan đến hình ảnh lý tưởng hóa cơng dụng sản phẩm thay sữa mẹ Như lưu ý phần đầu chương này, định nghĩa Luật Quốc tế chỗ khác tạo thành lý tưởng hóa, có tranh cãi điều nên áp dụng hình ảnh người Cũng có tỷ lệ đáng kể sản phẩm (hầu nhập khẩu) khơng có thơng tin dịch đầy đủ sang tiếng Việt Số lượng quan sát trung bình cho nhãn sản phẩm 2,0 tối đa 12 (sản phẩm thức ăn bổ sung có tối đa tiêu chí quan sát) Nhân viên cơng ty tìm liên hệ Một lĩnh vực quan tâm khác phụ nữ nhân viên y tế báo cáo nỗ lực không ngừng số nhân viên công ty nhằm liên hệ với phụ nữ mang thai bà mẹ có trẻ sơ sinh 6% phụ nữ cho biết nhân viên cơng ty nói chuyện trực tiếp với họ việc sử dụng SPTTSM (Điều khoản 5.5), 34,2% số 38 sở y tế có nhân viên y tế báo cáo nhân viên cơng ty đến thăm sở để tìm cách liên lạc trực tiếp với phụ nữ để thu thập thông tin liên hệ họ (Điều khoản 6.1) Bảng mẫu thu thập liệu nghiên cứu không vào chi tiết đầy đủ để chúng tơi xác định nhân viên cơng ty có thành cơng hay khơng Đối với Điều khoản 6.1, có 27 số 814 phụ nữ vấn nói chuyên gia y tế nói chuyện với họ việc sử dụng sản phẩm thay sữa mẹ Báo cáo cuối Việt Nam 6-2 Kết luận đề xuất Hàng mẫu quà tặng Liên quan chặt chẽ với điều việc phát tặng hàng mẫu cho phụ nữ mang thai bà mẹ có trẻ sơ sinh Gần 9% phụ nữ vấn cho biết nhận hàng mẫu miễn phí sản phẩm, với 5,5% cho biết hàng mẫu sữa công thức cho trẻ sơ sinh Tuy mức phổ biến ước tính hai hành động liên quan đến đại diện công ty Điều khoảng 6-10%, điều đáng ý nhiều Ngoài ra, 6,9% số phụ nữ vấn cho biết nhận quà tặng từ người thành viên gia đình bạn bè, phần lớn quà lại đến từ nhà sản xuất tã lót, số phụ nữ nói quà quà tặng chúc mừng từ nhân viên phòng khám người khác khơng làm việc cho nhà sản xuất SPTTSM Sự phức tạp thị trường Việt Nam Việt Nam có số lượng xem bất thường nhà sản xuất SPTTSM nhỏ thị trường, bao gồm công ty địa phương từ nhiều nước giới Ở vài góc độ điều tốt cho cạnh tranh, khiến cho cơng việc đơn vị tiến hành nghiên cứu tuân thủ pháp luật trở nên thách thức hơn, đòi hỏi nhiều nỗ lực từ phía quyền địa phương Chúng ghi lại hành vi điển hình hai nhà sản xuất Việt Nam, Vinamilk Nuti Food Nuti Food có số lượng quan sát nhãn mác trung bình cho sản phẩm cao phần lớn công ty khác, hai công ty xuất thường xuyên khía cạnh khác nghiên cứu, ví dụ với chương trình khuyến mại điểm bán Tương tự, số nhà sản xuất nhỏ xong dường lại có nhiều vi phạm yêu cầu nhãn mác Bản tóm tắt vi phạm quan sát từ 10 nhà sản xuất sữa công thức sản phẩm thức ăn bổ sung Việt Nam Vì số điểm vi phạm khác theo Điều khoản tầm quan trọng chúng khác nhau, nên tóm tắt trình bày với mục đích mơ tả Bảng tóm tắt Số lượng sữa công thức sản phẩm thức ăn bổ sung nghiên cứu Công ty Nuti Food Nestle Mead Johnson 10 22 Báo cáo cuối Việt Nam Điều khoản liên quan Tổng số quan sát 56 24 35 6-3 4.2 Quan sát Cơ sở/Cửa hàng 5.1 giám sát truyền thông 16 12 5.3 Quan sát cửa hàng 26 10 16 9.2 9.4 Phân tích nhãn mác 10 12 Kết luận đề xuất Abbott Danone Vinamilk Nam Yang HiPP Heinz Friesland Campina Khác (33) Tổng 13 12 13 10 11 27 21 25 19 28 0 0 12 76 189 13 136 396 13 18 15 12 9 14 21 95 28 127 10 11 10 74 156 Kết luận Luật Quốc tế Nghị định thư IGBM Các định nghĩa Vi phạm Luật Quốc tế Quốc tế bao gồm phức tạp khuyến nghị, số yêu cầu gây thách thức luận giải đo lường Ví dụ, việc cấm hình ảnh lý tưởng hóa cơng dụng sản phẩm thay sữa mẹ không định nghĩa, nêu Chương 5, chủ đề gây tranh cãi Những ví dụ khác thể số khó khăn việc định nghĩa hay đánh giá vi phạm điều tạo động lực cho nhân viên y tế để quảng cáo sản phẩm SPTTSM xem quảng cáo thời đại internet toàn cầu Nghị định thư IGBM tốt cần cập nhật Như trước đề cập, Nghị định thư IGBM Quỹ ATNF lựa chọn để đánh giá tuân thủ nhà sản xuất SPTTSM khuyến nghị Luật Quốc tế Nghị định thư coi tiếp cận mang hướng nghiên cứu nghiêm khắc tốt để tiến hành đánh Thực vậy, Nghị định thư IGBM làm việc tốt xem xét kỹ hầu hết Điều khoản Luật Quốc tế áp dụng theo cách nhà sản xuất, tạo tiếp cận tinh tế để thu thập liệu từ nhiều nguồn với mục đích bám sát Điều khoản Việc bao gồm vấn trực tiếp với phụ nữ mang thai bà mẹ có trẻ sơ sinh đến sở y tế, vấn trực tiếp với nhân viên y tế làm việc sở trên, quan sát phân tích tài liệu thông tin nuôi dưỡng trẻ sơ sinh nhà sản xuất SPTTSM cung cấp cho sở đại lý bán lẻ, quan sát chương trình khuyến mại điểm bán loại đại lý bán lẻ khác xung quanh sở y tế, phân tích nhãn mác tờ giới thiệu thông tin sản phẩm, quản lý phương tiện truyền thông liên lạc khác để xác định việc quảng cáo sản phẩm SPTTSM Quá trình đòi hỏi có nguồn thơng tin khác cần thu thập, theo phương pháp luận khác Ngoài ra, cách lấy mẫu sở y tế, chị em phụ nữ, nhân viên y tế làm cho nghiên cứu mang tính đại diện cho quảng đại dân số lĩnh vực Báo cáo cuối Việt Nam 6-4 Kết luận đề xuất nghiên cứu dành cho sở y tế, phụ nữ mang thai bà mẹ có trẻ sơ sinh, nhân viên y tế sở y tế khám cho phụ nữ đủ tiêu chí theo nghiên cứu Với nguồn thông tin để thu thập liệu, Nghị định thư IGBM bám sát số lượng lớn Điều khoản Điều 4,5,6,7 Luật Quốc tế Quốc tế Tóm lại, chúng tơi đánh giá tn thủ 16 Điều khoản Luật Quốc tế Điều bám sát tất Điều khoản áp dụng cho nhà sản xuất SPTTSM, ngoại trừ Điều 8, ngăn cấm số hoạt động định, nhân viên nhà sản xuất SPTTSM không thực chức giáo dục liên quan đến phụ nữ mang thai bà mẹ có trẻ sơ sinh trẻ nhỏ Một thay đổi đại đáng ý tỷ lệ lớn quảng cáo cho sản phẩm phạm vi xuất Internet, Facebook, YouTube Những nguồn trọng tâm Nghị định thư IGBM, cập nhật gần vào năm 2007, vấn đề cần ý nhiều tương lai Đối với Điều khoản 4.2, chúng tơi xác định 23 Điều khoản mục coi tài liệu in giáo dục thông tin Rõ rang, nhà sản xuất chuyển sang truyền thông điện tử, phương thức giao tiếp Cuối cùng, Nghị định thư không nắm bắt thông tin yêu cầu ban hành quanh Điều khoảng thời gian cập nhật gần sau này, có ích Nghị định thư cập nhật quy định Một số yêu cầu cần kiểm tra nhãn mác có hay không cảnh báo sữa bột công thức cho trẻ sơ sinh sản phẩm vô trùng chứa vi sinh vật có hại, theo WHA 58.32 (2005) Điều cho vào quy định Indonesia Và Nghị định thư không đề cập đến nguồn cung cấp miễn phí giá rẻ WHA 47.5 cấm nguồn cung cấp miễn phí giá rẻ sản phẩm phạm vi Luật Quốc tế phận hệ thống y tế WHA 63.23 cấm xác nhận dinh dưỡng sức khỏe thức ăn cho trẻ sơ sinh trẻ nhỏ nhãn mác sản phẩm Còn có Điều khoản khác thêm vào Nghị định thư Khuyến cáo Đối với công ty tiếp thị sản phẩm Các nhà sản xuất SPTTSM phải củng cố sách cơng ty bít lại lỗ hổng quy trình quản lý mà làm tăng tỉ lệ vi phạm Luật Quốc tế quy định nước ghi lại từ vấn quan sát Ví dụ đại diện cơng ty liên hệ với chị em phụ nữ, vấn đề hàng mẫu, Báo cáo cuối Việt Nam 6-5 Kết luận đề xuất chương trình khuyến mại sản phẩm đại lý bán lẻ Trong việc quảng cáo phần lớn liên quan đến định tham dự cấp cơng ty tồn cầu, việc khuyến mại bán hàng phát triển thị trường nội địa, không rõ hành động người bán hàng thể định công ty định cá nhân họ Một tiêu điểm việc đào tạo hợp thức nhân viên công ty địa phương nghĩa vụ hạn chế họ theo Luật Quốc tế quy định nước Ngoài ra, nhà sản xuất phải thực tất bước hợp lý để bảo đảm nhà phân phối bán lẻ hiểu rõ nghĩa vụ họ theo Luật Quốc tế quy định nước Chúng đề nghị nhà sản xuất sữa công thức xem xét việc thay đổi nhãn mác đóng gói sản phẩm để phân biệt rõ ràng sản phẩm cho lứa tuổi khác nhau, trẻ em từ 0-24 tháng tuổi với trẻ em từ tuổi trở lên Điều giảm bớt bối rối phụ nữ họ nhìn thấy quảng cáo sản phẩm cho trẻ lớn không hiểu khác sản phẩm sản phẩm có nhãn hiệu dành cho trẻ nhỏ Các nhà sản xuất nên mở rộng trách nhiệm việc tiếp thị sản phẩm trực tuyến, họ nên ý đến sản phẩm bán cửa hàng mạng Mặc dù nhóm nghiên cứu quan sát cửa hàng trình giám sát quảng cáo, nghiên cứu lại không thiết kế để đánh giá loại hình bán hàng Trong trường hợp, thấy cửa hàng bán hàng qua mạng Việt Nam rõ ràng quảng cáo SPTTSM, nhân viên nghiên cứu liên hệ với cửa hàng, họ lại cho biết sản phẩm khơng thể mua Việt Nam Đây trường hợp phát sinh mà chưa có nhiều thơng tin Đối với WHO Chính phủ Những nỗ lực tương lai nhằm tăng cường tuân thủ nhà sản xuất SPTTSM Luật Quốc tế nên trọng cụ thể vào quảng cáo trực tuyến việc sử dụng mạng xã hội Những phương tiện truyền thông thay đổi mặt quảng cáo, phát triển bình diện tồn cầu, kênh phụ nữ nhiều quốc gia khác truy cập không quốc gia riêng lẻ Đây vấn đề khó khăn để quản lý Giáo dục cho công chúng Nghiên cứu tuân thủ nhà sản xuất SPTTSM Luật Quốc tế Quốc tế quy định Việt Nam, từ khía cạnh y tế cơng cộng, nhóm nghiên cứu xác định vấn đề quan trọng khác ảnh hưởng đến việc phụ nữ lựa chọn sản phẩm thay sữa mẹ Những nỗ lực nhằm giáo Báo cáo cuối Việt Nam 6-6 Kết luận đề xuất dục tốt cho dân chúng nói chung, đưa nhiều lời khuyên trực tiếp việc nuôi sữa mẹ cho phụ nữ mang thai, nhiều quốc gia tổ chức làm, giúp nâng cao tỷ lệ nuôi sữa mẹ Củng cố định nghĩa thuật ngữ Chúng vài lần nhắc đến việc có số tình khó xác định liên quan đến việc luận giải Luật Quốc tế Mặc dù việc hiệu chỉnh Luật Quốc tế để có định nghĩa xác khó khăn, có hướng dẫn bổ sung từ WHO tổ chức khác cho điểm chưa rõ ràng Một ví dụ cụ thể nhãn mác loại hình ảnh coi lý tưởng hóa SPTTSM, đặc biệt có hình ảnh người nằm định nghĩa này, hay hình ảnh động vật tạo hình khơng phải người coi vi phạm Một định nghĩa tồn giới chấp nhận có giá trị Báo cáo cuối Việt Nam 6-7 Hạn chế Nghiên cứu Thử nghiệm Như nhắc đến nhiều lần trước đây, nghiên cứu thử nghiệm dựa theo Nghị định thư IGBM bảng mẫu thu thập liệu Nghị định thư IGBM làm việc tốt bám sát tất Điều khoản Luật Quốc tế quốc tế áp dụng cho nhà sản xuất Tuy nhiên, hạn chế nghiên cứu cách người sử dụng nên hiểu hành động theo đề xuất A Sai lệch trí nhớ Hạn chế bật nghiên cứu nhiều thông tin cần thiết để đánh giá tuân thủ đến từ vấn với phụ nữ nhân viên y tế Trong tình vấn nào, thông tin việc báo cáo lại bị sai lệch khơng xác trí nhớ, hiểu nhầm, lưỡng lự đưa tồn thơng tin, người trả lời nghĩ câu trả lời mong đợi Khi liên quan đến giai đoạn ký ức, trường hợp với phụ nữ nhân viên y tế, có sai lệch trí nhớ mà lồng ghép việc nhớ vào giai đoạn ký ức đó, cho dù xảy ngồi Điều khoảng thời gian đó, bỏ sót việc ngồi giai đoạn ký ức thực xảy Điều khoảng Chúng tơi tin câu hỏi đặt rõ ràng viết cách khách quan, khơng có gợi ý câu trả lời mong đợi Những vấn viên đào tạo kỹ lưỡng để không sử dụng thăm dò mang tính dẫn dắt khơng đốn câu trả lời người trả lời khơng đưa câu trả lời đầy đủ Một chủ đề bị hiểu nhầm phụ nữ vấn đề quảng cáo sản phẩm phạm vi nghiên cứu, thảo luận Chương Sự sai lệch ký ức trí nhớ khơng xác cảnh báo tiềm ẩn phân tích liệu Chỗ mà vấn xác định số nhỏ dấu hiệu vi phạm, thơng tin phải sử dụng cẩn trọng, chúng lỗi ký ức Mặt khác, nhiều tình tiết báo cáo, nên tự tin thừa nhận số lượng lớn vi phạm xảy (trừ quảng cáo TV đề cập đến), có vài lỗi ký ức Phần trăm ước tính xác quan trọng tầm quan trọng hiển nhiên vấn đề Báo cáo cuối Việt Nam 7-1 Hạn chế Nghiên cứu B Lựa chọn cán y tế Hạn chế thứ hai nghiên cứu nhân viên y tế chọn lựa ngẫu nhiên sở y tế, họ khơng phải nhân viên tốt để vấn vấn đề liên quan đến sở y tế Các vấn với nhân viên y tế có phần liên quan trực tiếp đến nhân viên; phần khác câu hỏi mức độ cấp sở Đối với câu hỏi này, người trả lời hiểu biết giám đốc sở giám đốc tài sở y tế Cách tiếp cận nghiên cứu khơng lấy báo cáo đầy đủ cho số vấn đề đó, việc tài trợ thiết bị lần đến thăm nhân viên bán hàng C Lựa chọn điểm bán lẻ Hạn chế thứ ba liên quan đến việc lựa chọn đại lý bán lẻ để quan sát chương trình khuyến mại điểm bán Sự lựa chọn có mục đích, khơng mang tính đại diện Mục đích lựa chọn cửa hàng đánh giá có nhiều khả có chương trình khuyến mại chương trình khuyến mại ghi chép lại vào sổ sách Phần trăm số cửa hàng có khuyến mại cao, điều suy diễn với hàng loạt cửa hàng nội thành Hà Nội Hơn nữa, cửa hàng đến khảo sát ngày, quan sát số lượng nhiều cửa hàng có khuyến mại cửa hàng khảo sát tần suất cao quãng thời gian D Các hạn chế khác Bởi khung mẫu giới hạn bà mẹ có đến tháng tuổi, Nghị định thư không nhắc đến việc đẩy mạnh nuôi sữa mẹ trẻ 24 tháng tuổi, đánh giá thấp việc tiếp thị sản phẩm SPTTSM cho trẻ lớn Báo cáo cuối Việt Nam 7-2 Hạn chế Nghiên cứu E Các hạn chế khác Những hạn chế khác bao gồm thiếu hụt định nghĩa xác cho số yếu tố cần đánh giá không đủ liệu để tiếp cận số lĩnh vực Một số tình nhắc đến “vùng mờ”, khơng rõ việc có coi vi phạm hay khơng Trong tình thận trọng không luận giải q mức thơng tin Nhiều ví dụ trích dẫn Chương 5, quà tặng cho nhân viên y tế phụ nữ mang thai có ảnh hưởng đến định họ quảng cáo hay sử dụng SPTTSM hay không Nghiên cứu thử nghiệm khảo sát mặt cắt thời điểm cung cấp đánh giá phổ biến hợp lý thời điểm tiến hành Hiện khơng có khả giám sát thay đổi qua thời gian, liên tục giám sát, IBFAN làm Những nghiên cứu khu vực địa lý sử dụng kết nghiên cứu thử nghiệm liệu ban đầu có giá trị để đánh giá việc tuân thủ có tiến theo thời gian hay không Trọng tâm Nghị định thư IGBM đặt vào việc đo lường tuân thủ nhà sản xuất SPTTSM Luật Quốc tế Quốc tế quy định nước Nghị định thư không đề cập đến việc phụ nữ có chọn sử dụng sản phẩm SPTTSM thời điểm hay khơng, khơng ước tính tỷ lệ phụ nữ xác nhận ni sữa mẹ Cuối cùng, nghiên cứu giới hạn 12 khu vực nội thành Hà Nội Kết đại diện cho khu vực này, không nên lý giải để áp dụng cho toàn Việt Nam Nhóm nghiên cứu tin việc quảng cáo sản phẩm SPTTSM gần cao khu vực thành thị Hà Nội mật độ dân số cao, dễ dàng tiếp cận chị em phụ nữ, cư dân thành có khả mua hàng cao Nhưng nhóm nghiên cứu khơng có chứng từ khu vực thành thị nông thôn khác Việt Nam để khẳng định điều Những kết nghiên cứu nên hiểu áp dụng cho khu vực đô thị Hà Nội Báo cáo cuối Việt Nam 7-3 Tài liệu tham khảo Việt Nam MICS 2014, Thống kê Việt Nam/Luật Quốc tế tế Tiếp thị Các sản phẩm thay sữa mẹ nghị liên quan sau UNICEF (WHO 1981) Nghị định thư IGBM việc đánh giá độ phổ biến vi phạm Luật Quốc tế quy chuẩn quốc gia (IGBM 2007) Khảo sát việc tuân thủ Luật Quốc tế sản phẩm thay sữa mẹ Lãnh thổ thủ đô, Nigeria (2013) Dr Nkem Ene – Save the Children/ Preston Healthcare Consulting Khảo sát việc thực thi nuôi sữa mẹ vi phạm Luật Quốc tế Quốc tế Tiếp thị sản phẩm thay sữa mẹ (2013) Save the Children/Gallup Pakistan Các sản phẩm thay sữa mẹ Threan Young Lives: 2012 Nghiên cứu việc sử dụng sản phẩm thay sữa mẹ Sierra Leone (2012) Save the Children Báo cáo cuối Việt Nam R-1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng tuân thủ Luật Quốc tế về Tiếp thị các Sản phẩm Thay thế Sữa mẹ của các công ty sản xuất Sản phẩm Thay thế Sữa mẹ, Đánh giá hiện trạng tuân thủ Luật Quốc tế về Tiếp thị các Sản phẩm Thay thế Sữa mẹ của các công ty sản xuất Sản phẩm Thay thế Sữa mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay