chuyen thai binh l5

1 35 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:20

Trường THPT chuyên Thái Bình ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian giao đề Câu (1 điểm) Cho hàm số y  x3  3mx  3m3 1 , với m tham số thực Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số 1 m  Tìm m để đồ thị hàm số 1 có hai điểm cực trị A, B cho tam giác OAB cân O ( O gốc toạ độ) Câu (1 điểm) Giải phương trình: sinx  tanx  cosx Gọi S tập hợp tất số tự nhiên gồm chữ số phân biệt chọn từ số 0; 1; 2; 3; ; ; 6; Chọn ngẫu nhiên số từ S, tính xác suất để số chọn số chia hết cho 5 Câu (1 điểm) Tính tích phân x  x2 dx Câu (1 điểm) Giải phương trình: log2 x  1 log4 x  log2  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn điều kiện z  1  3i  z   2i Câu (1 điểm) Trong không gian toạ độ Oxyz , cho hai điểm A 2 ; 1; 1 , B 3;1; 2 đường x2 y 1 z5 Viết phương trình mặt phẳng  P  qua  điểm A , tìm toạ   2 độ điểm M thuộc  cho tam giác MAB vuông B Câu (1 điểm) Cho hình hộp ABCDA' B' C ' D' có đáy hình vng cạnh a , cạnh bên AA'  a Hình chiếu vng góc A' lên mặt phẳng  ABCD trùng với trung điểm I AB Gọi K thẳng  : trung điểm BC Tính thể tích hình chóp A' ABD khoảng cách từ I tới mặt phẳng  A' DK  theo a Câu (1 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy Cho hình vuông ABCD Gọi E trung điểm 3 cạnh AD H hình chiếu B xuống CE , điểm M  ;     trung điểm đoạn BH Lập  phương trình đường thẳng AM tìm toạ độ đỉnh hình vng ABCD , biết phương trình đường thẳng CE x  y   đỉnh A có hồnh độ âm     x y3 2 1 y  x  x  x Câu (1 điểm) Giải hệ phương trình:    x  1 y2  y    y  1 x2  x   x  y    Câu (1 điểm) Cho a,b, c dương thoả mãn a  b  c  Chứng minh:  a  b2 c2 a b2  c2  b4  c2 a b2 c2  a  c4  a b2 c2 a  b2  x, y    HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Tốn | Lê Khiết 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen thai binh l5, chuyen thai binh l5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay