THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT NAM

42 46 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:16

MỤC LỤC 1.1 Khái niệm, đặc điểm đầu quốc tế 1.1.1 Khái niệm : - Đầu quốc tế q trình có di chuyển vốn từ quốc gia sang quốc gia khác để thực dự án đầu nhằm đưa lại lợi ích cho bên tham gia (Bách khoa tồn thư ) 1.1.2 Đặc điểm Đầu quốc tế mang đặc điểm đầu nói chung, ngồi chịu ảnh hưởng quan hệ kinh tế, trị, ngoại giao xu chung giới - Mang đặc điểm đầu nói chung: Có vốn đầu tư, Tính sinh lãi Tính rủi ro - Chủ sở hữu đầu người/tổ chức nước hay công ty đa quốc gia (TNCs hay MNCs) - Các yếu tố đầu di chuyển khỏi biên giới 1.2 Phân loại đầu quốc tế 1.2.1 Đầu trực tiếp nước FDI a Khái niệm Là hình thức đầu quốc tế mà chủ đầu nước ngồi đóng góp số vốn đủ lớn vào lĩnh vực sản xuất dịch vụ, cho phép họ trực tiếp tham gia điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn đầu b Đặc điểm - Do đầu vốn sở hữu nhân nên họ tự định sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm lỗ lãi - Hình thức mang tính khả thi hiệu kinh tế cao, khơng có ràng buộc mặt trị, khơng để lại gánh nặng nợ nần cho kinh tế - Chủ đầu tham gia điều hành góp nhỏ 100% vốn trực tiếp tham gia điều hành hoạt động góp 100% vốn (cơng ty 100 % vốn đầu nước ngồi) - - Thơng qua FDI, nước chủ nhà tiếp thu công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý, mục tiêu mà hình thức đầu khác không giải Về nguồn vốn: ngồi vốn pháp định, bao gồm vốn vay trình triển khai hoạt động, tái đầu từ lợi nhuận thu c Các hình thức  Doanh nghiệp 100% vốn nước  Liên doanh  Đầu theo hợp đồng  Đầu phát triển kinh doanh  Góp vốn, mua cổ phần sáp nhập mua lại công ty d Tác động  Tác động đến nước chủ đầu • Tích cực: - Tận dụng nguồn lực nước khác, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh, tăng thu lợi nhuận - Di chuyển sản phẩm cơng nghiệp máy móc, thiết bị,… tình trạng “ lão hóa” sang nước phát triển - Mở rộng quy mô kinh doanh, bành trướng sức mạnh kinh tế nâng cao uy tín thị trường quốc tế • Tiêu cực - Rủi ro cao không hiểu rõ môi trường nước đầu sở - Có thể xảy tình trạng chảy máu chất xám - Giảm dòng vốn tiết kiệm tăng tỷ lệ thất nghiệp nước  Tác động đến nước đầu • Tích cực - Tiếp nhận chuyển giao công nghệ kỹ quản lý, tạo hội tăng suất lao động, giải vấn đề việc làm - Cứu nguy cho xí nghiệp có nguy phá sản việc nhà đầu mua lại - Tăng thu ngân sách từ thuế - Thúc đẩy tăng cường tính cạnh tranh cho doanh nghiệp nước Tiêu cực - Tăng tính phụ thuộc - Trong q trình cạnh tranh làm doanh nghiệp nước bị phá sản, làm cân cán cân toán di chuyển nguồn vốn - Có thể bị thiệt bị lợi dụng sơ hở thuế, hay vi phạm quy định môi trường hay vấn đề khác 1.2.2 Đầu gián tiếp nước FPI • a Khái niệm Là hình thức đầu vốn quốc tế quan trọng, chủ đầu nước ngồi đầu hình thức mua cổ phần công ty nước sở (ở mức khống chế định) để thu lợi nhuận mà không tham gia điều hành trực tiếp đối tượng mà họ bỏ vốn đầu b Đặc điểm: - Phạm vi đầu có giới hạn (Chủ đầu định mua cổ phần doanh nghiệp có lãi có triển vọng tương lai Số lượng cổ phần bị khống chế mức độ định để cổ phần chi phối doanh nghiệp (từ 10 - 25% vốn pháp định) - Đồng thời, chủ đầu không tham gia điều hành, nước nhận đầu có quyền chủ động hồn tồn sản xuất kinh doanh - Chủ đầu thu lợi nhuận qua lãi suất cổ phiếu không cố định phụ thuộc kết kinh doanh Mặc dù đầu gián tiếp hội FDI có hội phân tích rủi ro kinh doanh người mua cổ phiếu c Các hình thức  Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp Việt Nam chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch thị trường chứng khốn Việt Nam khơng trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp  Góp vốn, mua, bán cổ phần doanh nghiệp Việt Nam thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) thị trường chứng khốn niêm yết khơng trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp  Mua, bán trái phiếu loại chứng khoán khác thị trường chứng khoán Việt Nam  Mua bán giấy tờ có giá khác đồng Việt Nam người cư trú tổ chức phép phát hành lãnh thổ Việt Nam  Ủy thác đầu đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, cơng ty chứng khốn tổ chức phép thực nghiệp vụ ủy thác đầu theo quy định pháp luật chứng khoán; ủy thác đầu đồng Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngồi phép thực nghiệp vụ ủy thác đầu theo quy định Ngân hàng Nhà nước  Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp nhà đầu nước ngồi (không trực tiếp tham gia quản lý) quỹ đầu chứng khốn cơng ty quản lý quỹ theo quy định pháp luật chứng khoán  Các hình thức đầu gián tiếp khác theo quy định pháp luật d Tác động  Tác động đến nước chủ đầu • Tích cực - • Đa dạng hóa cấu đầu tư, tự hóa vận động dòng vốn nâng cao hiệu kinh doanh Khả san sẻ rủi ro nhạy bén đa dạng Tạo hội cho việc tìm hiểu thâm nhập thị trường Dễ bán, dễ chuyển nhượng để thay đổi mục đích đầu Tiêu cực Rủi ro thị trường tài Các rào cản thủ tục hành thuế làm triệt tiêu lợi nhuận - Chi phí giao dịch cao dự kiến - Khơng có điều kiện nắm thơng tin xác dự án  Tác động đến nước đầu • Tích cực - Là kênh dẫn vốn có quy mơ lớn - Bên tiếp nhận vốn đầu hồn tồn chủ động việc sử dụng vốn - Tăng khả toán hiệu suất thị trường vốn nội địa Do nguồn lực sử dụng cách hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng • Tiêu cực - Hạn chế khả tiếp thu công nghệ, kỹ thuật, khả quản lý - Không ổn định - Có thể gây rủi ro vĩ mơ - Có thể gây áp lực lạm phát trường hợp tỷ giá trì thời gian dài - 1.2.3 Tín dụng thương mại quốc tế IL a Khái niệm Là hình thức đầu dạng cho vay vốn hình thức chuyển vốn nước ngồi cho vay thu lợi nhuận thơng qua lãi suất tiền cho vay b Đặc điểm - Ngân hàng cung cấp vốn không tham gia vào hoạt động doanh nghiệp trước cho vay phải nghiên cứu tính khả thi dự án đầu tư, có yêu cầu bảo lãnh chấp khoản vay để giảm rủi ro - Chủ đầu thu lợi nhuận cố định (lãi suất tiền vay) theo khế ước độc lập với kết kinh doanh nước nhận đầu Ngân hàng có quyền sử dụng tài sản chấp yêu cầu quan bảo lãnh tốn, bên vay khơng có khả tốn Tuy nhiên, hình thức có độ rủi ro lớn đối tượng vay vốn chủ yếu doanh nghiệp Về thực chất, hình thức đầu gián tiếp c Tác động  Tác động đến nước chủ đầu • Tích cực Có thu nhập ổn định tiền lãi vay, khoản tiền không phụ thuộc vào kết sử dụng vốn • Tiêu cực Không tham gia vào quản lý nên rủi ro khủng hoảng nợ nước tiếp nhận đầu cao  Tác động đến nước đầu • Tích cực Dễ dàng chuyển đổi vốn vay thành phương tiện đầu khác khoản dạng tiền tệ • Tiêu cực Doanh nghiệp phải trả khoản lãi vay mà không phụ thuộc vào kết kinh doanh Nên doanh nghiệp nước sở làm ăn thua lỗ áp lực trả nợ cao 1.2.4 Hỗ trợ phát triển thức ODA a Khái niệm Là hình thức tín dụng quốc tế nhằm hỗ trợ nước cải thiện môi trường đầu môi trường sống quốc gia b Đặc điểm - Là nguồn vốn tổ chức kinh tế quốc tế Chính phủ nước đầu cho nước phát triển/chuyển đổi nhằm hỗ trợ trình phát triển/chuyển đổi kinh tế – xã hội nước - Bản chất dòng vốn chứa đựng yếu tố trợ giúp mang tính quốc tế, nên gọi dòng vốn tài trợ quốc tế c Các hình thức Theo phương thức hồn trả:  Viện trợ khơng hồn lại: Là hình thức ODA mà phía nước ngồi cung cấp viện trợ bên nhận khơng phải hồn lại  Viện trợ có hồn lại: Là hình thức tín dụng ưu đãi có lãi suất thấp, sử dụng dự án có khả thu hồi vốn để trả nợ nước ngồi  Hỗn hợp: Một phần khơng hồn lại, phần có hồn lại phần tín dụng thương mại Theo nguồn vốn hình thành:  Nguồn vốn song phương: Là khoản viện trợ trực tiếp từ nước sang nước thông qua việc ký kết hiệp định Chính phủ  Nguồn vốn đa phương: Là hình thức viện trợ ODA cho nước phát triển thơng qua tổ chức tài quốc tế WB, ADB, IDB, OPEC, UNDP, UNICEF, UNFPA, WFP, IMF, NGOs, … Theo mục tiêu sử dụng vốn:  Hỗ trợ theo dự án: Là hình thức đầu vào cơng trình để trực tiếp tạo sản phẩm dịch vụ cho xã hội  Hỗ trợ theo chương trình: Lồng ghép nhiều mục tiêu với nhiều dự án Chương trình tăng cường cải cách cầu kinh tế vĩ mô thể chế theo yêu cầu tổ chức quốc tế • Chương trình hợp tác theo ngành kinh tế theo lĩnh vực xã hội  Hỗ trợ kỹ thuật: Đầu cho việc thuê chuyên gia vấn, tổ chức đào tọa cán bộ, nghiên cứu khảo sát nước  Hỗ trợ ngân sách: Thường có giai đoạn đầu quan hệ hợp tác nước ta với nước nối lại • d Tác động  Tác động đến nước chủ đầu • Tích cực - Tăng ảnh hưởng kinh tế - xã hội đến nước nhận đầu - Trực tiếp tham gia giám sát điều chỉnh chương trình - Tạo điều kiện cho doanh nghiệp thâm nhập vào nước đầu - Một số trường hợp, nước viện trợ ODA nhận lợi nhuận tăng thêm đồng tiền quốc gia tài trợ lên giá - Là hình thức “ đền bù” • Tiêu cực - Nếu khơng sử dụng hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình trị, xã hội mối quan hệ bên tham gia - Làm giảm nguồn vốn đầu cho cải thiện môi trường kinh doanh đời sống nhân dân - Nảy sinh tham nhũng, hối lộ trình chọn nhà thầu, nhà đầu tư,…  Tác động đến nước đầu • Tích cực - Là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho phát triển nước phát triển - Góp phần nâng cao mức sống cho người dân nước nhận đầu - Cải thiện môi trường kinh doanh - Góp phần phát triển giáo dục đào tạo • Tiêu cực - Nếu khơng sử dụng hiệu nguy vỡ nợ cao - Nhiều trường hợp bị đánh quyền làm chủ dẫn tới có dự án hiệu mà phải chịu nợ - Bị lệ thuộc kinh tế, trị vào bên tài trợ Tham nhũng Chương 2: Thực trạng đầu quốc tế Việt Nam 2.1 Thực trạng đầu quốc tế vào Việt Nam 2.1.1 Đầu trực tiếp nước Kể từ Luật đầu trực tiếp nước ngồi có hiệu lực năm 1988 đến nay, dòng vốn FDI ln động lực quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội nước ta Trải qua gần 30 năm thu hút đầu trực tiếp nước ngoài, nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngồi (FDI) đóng góp vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Tổng lượng vốn FDI đăng ký (cộng dồn) đến cuối năm 2016 đạt 336,757 triệu USD, tổng vốn thực đạt 154.494 triệu USD đạt 44,23% Năm Số dự án Vốn đăng ký (Triệu USD) Quy mô (Triệu USD)/dự án So với năm trước Số dự án Vốn đăng ký Quy mô 2010 1237 19,886.8 15.94 102.6% 85.5% 83.3% 2011 1186 15,598.1 13.15 95.87% 78.4% 82.5% 2012 1287 16,348.0 12.70 108.5% 104.8% 94.0% 2013 1530 22,352.2 14.60 118.8% 136.7% 114.9% 2014 1843 21,921.7 11.89 120.4% 98.1% 81.4% 2015 2120 24,115.0 11.38 115% 110.0% 95.7% 2016 2613 26,890.5 10.29 123.3% 111.5% 90.42% 9/201 1844 25,48 Tổng 167,35 310,19 Giai đoạn 2010 đến nay, nhìn chung đạt kế hoạch thu hút FDI đề ra, bình quân 20 tỷ USD/năm, tăng mạnh giai đoạn 2012-2013 lên tới 36%, vốn giải ngân có tăng trưởng tốt Tổng vốn đăng ký cấp tăng thêm năm 2013 22.35 tỷ USD, tăng 35.9% so với kỳ năm 2012, năm 2014 21.92 tỷ USD, 98.1% so với kỳ năm 2013 năm 2015 22.757 tỷ USD, tăng 3.8% so với 2014 Năm 2014, vốn FDI đăng ký giảm so với năm 2013 vốn giải ngân tiếp tục tăng Điều cho thấy, Việt Nam thu hút quan tâm lớn nhà đầu nước ngồi Xu tích cực tiếp tục trì năm 2015.Trong bối cảnh kinh tế đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn ( Cải cách thể chế kinh tế chậm; thủ tục hành làm nhiều thời gian; hệ thống ngân hàng 2014 gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến tiếp cận vốn DN, làm giảm khả hợp tác, cạnh tranh DN nước; sở hạ tầng nhìn chung yếu chưa đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất, kinh doanh DN…), số cho thấy, vốn FDI thực 2014 điểm sáng Như vậy, đóng góp vốn FDI 2014 tới kinh tế Việt Nam không nhỏ FDI 26 năm qua chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu toàn xã hội; 45% giá trị sản xuất; 65% giá trị xuất khẩu; 20% GDP (tăng từ 2% năm 1992); 20% thu ngân sách Trong năm 2015, nước có 2,120 dự án ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu với tổng vốn đăng ký 24,115 tỷ USD, tăng 10% so với kỳ năm 2014 Kết thúc 2016 đánh dấu năm Việt Nam tham gia AEC, tính chung đến 31/12/2016, tổng vốn đầu đăng ký cấp mới, tăng thêm góp vốn, mua cổ phần đạt 26,9 tỷ USD, tăng 11.5% so với 2015 Trong năm 2016, ước tính dự án đầu trực tiếp nước giải ngân 15.8 tỷ USD, tăng 9% so với kỳ năm 2015 Về vốn đầu đăng ký tăng thêm tăng nhẹ so với kỳ năm 2015 năm 2016 khơng có nhiều dự án quy mơ lớn cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu Lũy ngày 20/9/2017, nước có 24.199 dự án hiệu lực với tổng vốn đăng ký 310,19 tỷ USD Vốn thực lũy kế dự án đầu trực tiếp nước ước đạt 167,35 tỷ USD, 54% tổng vốn đăng ký hiệu lực Trong tháng đầu năm 2017 nước thu hút đầu trực tiếp nước 25.48 tỷ USD tăng 34.3% so với kỳ năm 2016, với 1.844 dự án cấp Giấy chứng nhận đầu Con số gần chạm với mức thu hút năm 2016 đạt mức thu hút FDI cao kỷ lục Tuy nhiên, đáng ý xuất nhiều dự án có giá trị triệu USD Thực tế cho thấy, lĩnh vực đầu thường doanh nghiệp nước ngồi ln trội từ lực tài chính, kinh nghiệm thị trường Vì thế, khơng có chọn lọc khắt khe với dự án đầu trực tiếp nước ngồi có giá trị nhỏ tạo cạnh tranh bất lợi cho doanh nghiệp nước a) Theo hình thức đầu Bảng 3: Đầu trực tiếp nước ngồi 12 tháng năm 2015 theo hình thức Vốn Số Vốn đăng Vốn đầu đăng ký Số dự lượt ký cấp Hình thức đầu đăng ký tăng TT án cấp dự án tăng cấp thêm tăng thêm (triệu (triệu USD) (triệu vốn USD) USD) 100% vốn nước 1,742 10,274.34 726 6,729.4 17,003.7 Liên doanh 255 2,508.88 87 449.0 2,957.9 Hợp đồng BOT, 3 2,772.36 2,772.4 BT, BTO Hợp đồng hợp 13 22.02 1.3 23.3 tác KD Tổng số 15,577.6 814 7,179.7 22,757 10 - - Năm 2001, xuất khu vực FDI đạt 45,2% tổng kim ngạch, kể dầu thô Từ năm 2003, xuất khu vực bắt đầu vượt khu vực doanh nghiệp nước dần trở thành nhân tố thúc đẩy xuất Đến năm 2012, xuất khu vực FDI chiếm khoảng 64% tổng kim ngạch xuất năm 2012 Năm 2014, Xuất khu vực FDI (kể dầu thô) đạt 101,21 tỷ USD, tăng 14,8% so với kỳ năm 2013 chiếm 67,4% tổng kim ngạch xuất Xuất không kể dầu thô đạt 93,98 tỷ USD, tăng 16,1% so với kỳ 2013 chiếm 62,6% tổng kim ngạch xuất Trong đó, mặt hàng có giá trị xuất lớn thuộc khu vực FDI công nghiệp: giá xuất mặt hàng điện thoại linh kiện 21,8 tỷ USD (chiếm 24,7 % tổng giá trị xuất khu vực ĐTNN), máy vi tính, sản phẩm điện tử 10,2 tỷ USD (chiếm 11,7% tổng giá trị xuất khu vực ĐTNN), hàng dệt may 11,26 tỷ USD (chiếm 12,9 % tổng giá trị xuất khu vực ĐTNN), giày dép 7,1 tỷ USD (chiếm 8,2% tổng giá trị xuất khu vực ĐTNN) Nhập năm 2014 đạt 84,19 tỷ USD, tăng 13,1% so với kỳ năm 2013 chiếm 56,9% tổng kim ngạch nhập Tính chung năm 2014, khu vực FDI xuất siêu 17,02 tỷ USD Tác động tới trình mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế Hoạt động đầu trực tiếp nước FDI trở thành động lực quan trọng thức đẩy trình phát triển, đổi hội nhập kinh tế quốc tế tất quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng, nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng tác động tới trình mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế Việc mở cửa đưa sách thu hút FDI góp phần khơng nhỏ tới trình mở rộng quan hệ hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế Đóng góp FDI vào chuyển dịch cấu ngành kinh tế Có thể khẳng định FDI nhân tố quan trọng đóng góp lớn đến chuyển dịch cấu ngành theo hướng cơng nghiệp hóa Việt Nam tỷ trọng công nghiệp so với GDP tăng lên nhờ đáng kể vào khu vực FDI Nhìn chung FDI xuất tất ngành, FDI thu hút nhiều vào ngành công nghiệp, xuất ngành cơng nghiệp chế biến, chế tác cơng đóng góp lớn FDI Trong giai đoạn đầu trình thu hút ĐTNN, dòng vốn FDI hướng vào ngành cơng nghiệp khai thác thay nhập Tuy nhiên, xu hướng thay đổi kể từ năm 2000 đến Theo đó, dự án FDI vào ngành cơng nghiệp chế biến định hướng xuất tăng 28 - nhanh, góp phần tăng tổng kim ngạch xuất chuyển dịch cấu hàng xuất ViệtNam Qua thời kỳ, định hướng thu hút ĐTNN lĩnh vực cơng nghiệp - xây dựng có thay đổi lĩnh vực, sản phẩm cụ thể theo định hướng khuyến khích sản xuất vật liệu mới, sản phẩm công nghệ cao, công nghệ thông tin, khí chế tạo, thiết bị khí xác, sản xuất sản phẩm linh kiện điện tử Đây dự án có khả tạo giá trị gia tăng cao Việt Nam có lợi so sánh thu hút ĐTNN Điểm đáng nói xuất FDI phát triển khu vực làm xuất nhiều sản phẩm cơng nghiệp dịch vụ có đóng góp trực tiếp đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế cấu hàng xuất khẩu, ví dụ sản phẩm thiết bị điện, điện tử, linh kiện Đây mặt hàng xuất với đầu trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam đóng góp nhiều cho xuất Đóng góp FDI vào chuyển dịch cấu vùng kinh tế Trong giai đoạn đầu thu hút FDI, nguồn vốn tập trung thị lớn, vùng có sở hạ tầng, điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi Cùng với việc bổ sung, hoàn thiện pháp luật đầu nên sách nhằm thu hút FDI vào vùng có điều kiện kinh tế khó khăn hơn, sách KCN, KCX sách phân cấp cấp giấy phép đầu ban hành có tác động lớn đến chuyển dịch dòng vốn FDI Theo đó, cấu FDI theo vùng thay đổi theo hướng tích cực hơn, chậm Cơ cấu FDI theo vùng chuyển biến rõ rệt sau Luật Đầu năm 2005 có hiệu lực Trong thời gian từ năm 2006, cấu đầu theo vùng có chuyển biến tích cực Bên cạnh địa bàn thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc phía Nam, nguồn vốn FDI dần chuyển dịch sang số địa bàn thuộc tỉnh Duyên hải miền trung đồng sơng Cửu Long Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Yên, Kiên Giang, Ninh Thuận, … Bắc Nam Trung Bộ, Quảng Nam Đà Nẵng có nhiều tiến thu hút vốn FDI, đầu vào xây dựng khu du lịch, trung tâm vui chơi, nghỉ dưỡng Khu vực phía Bắc có số địa phương lân cận Hà Nội thành công việc thu hút dự án FDI lớn Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương đưa tỉnh, thành phố vào top dẫn đầu nước Như vậy, dự án FDI phân bổ tới hầu hết tất tỉnh, thành nước Tuy nhiên, địa bàn có nhiều lợi sở hạ tầng, lao động dồi có kỹ năng, … địa điểm hấp dẫn ĐTNN kết thu hút ĐTNN vượt xa so với tỉnh khó khăn  FDI cơng nghiệp góp phần đảm bảo phúc lợi xã hội 29 - - - Tạo việc làm nâng cao chất lượng nguồn lao động + Tạo việc làm: Lao động làm việc doanh nghiệp FDI tính đến ngày 31/12/2013 3, triệu người, gấp gần lần năm 2000, doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi chiếm 92% (năm 2000 70,2%), doanh nghiệp liên doanh với nước ngồi chiếm 8% (năm 2000 29,8%), bình qn năm thu hút thêm 216,5 nghìn lao động, góp phần đáng kể vào giải việc làm kinh tế Khu vực công nghiệp xây dựng thu hút lao động khu vực FDI đạt tỷ lệ cao với 91% (riêng ngành công nghiệp 90,2%) + Nâng cao chất lượng nguồn lao động: Bằng việc đưa công nghệ, đưa chế quản lý dây chuyền sản xuất, nước đầu góp phần khơng nhỏ việc đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề người lao động Việt Nam nhiều lĩnh vực Ví dụ: Trong sản xuất lắp ráp điện tử có hãng Cannon; Panasonic, Sanyo…; cơng nghiệp ô tô xe máy, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu Nhật dẫn đầu thị trường tiêu thụ Việt Nam, Toyota Việt Nam; Honda Việt Nam; Yamaha Việt Nam; Suzuki Việt Nam Theo báo cáo Mekong Economics năm 2002, lao động doanh nghiệp FDI tạo 110 triệu đồng giá trị gia tăng năm 2000, so với 36 triệu đồng doanh nghiệp nhà nước 40 triệu đồng doanh nghiệp nhân Năm 2007, người lao động làm khối doanh nghiệp sinh lợi cho doanh nghiệp 25,1 triệu đồng Ở doanh nghiệp nhà nước, người lao động sinh lợi cho doanh nghiệp triệu đồng doanh nghiệp nhân 5,1 triệu đồng Khả dùng người doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi thể từ hiệu đồng lương trả cho người lao động Kết khảo sát cho thấy, đồng tiền lương tạo 1,1 đồng lợi nhuận khối doanh nghiệp FDI, 0,5 đồng khối doanh nghiệp nhân 0,3 đồng khối doanh nghiệp nhà nước Năm 2008, suất lao động khu vực FDI cao lần so với khu vực nhà nước 90% khu vực nhà nước, cao lần so với suất chung kinh tế Nâng cao mức sống thu nhập người dân: Thu nhập bình quân khu vực FDI lao động tháng năm 2013 đạt 6,6 triệu đồng, thấp mức 9,6 triệu đồng khu vực DNNN, cao mức 5,1 triệu đồng khu vực DN nhà nước Nâng cao sở hạ tầng cho xã hội: Kết cấu hạ tầng giữ vai tṛò quan trọng, tạo điều kiện để thu hút vốn đầu nước ngồi, qua định tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển 30 đổi cấu kinh tế đặc biệt công nghiệp xây dựng dịch vụ, tạo phát triển đồng vùng nước, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân Các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam mang theo vốn công nghệ để đầu sản xuất, từ gián tiếp nâng cao sở hạ tầng kĩ thuật nước ta thông qua việc xây dựng nhà máy, dây chuyền sản xuất… ngược lại việc nâng cao kết cấu hạ tầng làm tăng khả thu hút FDI vào Việt Nam 3.1.2 Tiêu cực/Hạn chế - Tác động lan tỏa FDI công nghiệp đến doanh nghiệp nước hạn chế Các kênh truyền dẫn tác động lan tỏa doanh nghiệp FDI theo chiều ngang dọc Việt Nam chưa hiệu quả.Vì vậy, theo chiều ngược lại, khó thu hút doanh nghiệp FDI đến để tìm kiếm hiệu kinh doanh, thay vào đa phần doanh nghiệp tìm kiếm tài nguyên lao động giá rẻ hay doanh nghiệp tìm thị trường tiêu thụ Chính vậy, mục tiêu nâng cao trình độ cơng nghệ lực quản lý trở nên khó khăn - Hạn chế việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ nâng cao lực quản lý: Nguyên nhân vấn đề từ hai phía: Việt Nam nhà đầu Một mặt, nhà đầu thường không muốn chia sẻ, chuyển giao hết công nghệ cho nước khác Mặt khác, số nhà đầu có thiện chí muốn chuyển giao thì, nói trên, điều kiện trình độ lao động Việt Nam gặp khơng khó khăn việc tiếp nhận công nghệ Không thế, đa phần công nghệ nhà đầu sử dụng Việt Nam mà chưa thật công nghệ tiên tiến giới - Giá trị gia tăng tạo đơn vị sản phẩm thấp: Hơn nữa, không nhắc đến yếu công nghiệp phụ trợ Việt Nam Theo nghiên cứu ông Ayumi Konishi, tỉ lệ linh kiện mà doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản mua Việt Nam chiếm 22,6 % (năm 2003), thấp nhiều so với 47,9 % Thái Lan 45% Malaysia Khoảng 68,6% DN Nhật Bản tham gia điều tra trả lời vấn đề lớn hoạt động sản xuất họ Việt Nam khó khăn việc mua nguyên phụ liệu linh kiện phụ nước, tỉ lệ Thái Lan Malaysia 40,1% 31,6% (JETRO 2005) Thông thường linh phụ kiện thường chiếm tỉ trọng lớn cấu giá thành sản phẩm Ví dụ chiếm tới 70% - 90% giá thành ngành lắp 31 - - ráp điện tử Trường hợp Việt Nam đa phần giá trị tăng thêm mang đến nhờ chi phí lao động rẻ chiếm khoảng 10% Sự yếu cơng nghiệp phụ trợ gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trình tham gia chuỗi giá trị tồn cầu, hay nói cách khác, Việt Nam công xưởng lắp ráp chưa tạo nhiều giá trị Sức ép cạnh tranh doanh nghiệp nước: Một mặt tích cực trình bày FDI thúc đẩy tính cạnh tranh doanh nghiệp Thế nhưng, nguy phá sản nhiều cơng ty nội địa với lực hạn chế Các doanh nghiệp có vốn FDI thường có cơng nghệ khoa học tiên tiến hơn, tính hiệu cao hơn, dẫn đến giá thành rẻ chất lượng lại nâng cao Nếu doanh nghiệp Nhà nước khơng có điểu chỉnh đắn hợp lý bị “biến mất” thị trường Điều tra phản ánh phần việc doanh nghiệp FDI liên tục tung sản phẩm thị trường, doanh nghiệp nước dường phải dồn sức lực vào dây chuyền cơng nghệ sản xuất Ví dụ: Sữa Vinamilk, Nutifood phải cạnh tranh với Nestle, Abott, Mead&Johnson, Dumex ; bia Sài Gòn, Laser "chống trả" Heineken, Tiger, Foster… Thị trường hàng điện tử Việt Nam dù nhỏ có diện đầy đủ "anh hào" điện tử toàn cầu: Sony, Panasonic, Toshiba, Samsung, LG Các DN Việt Nam vất vả cạnh tranh này, thất bại khả khó tránh khỏi Chuyển giao công nghệ: Một bất cập lớn trình thu hút FDI thời gian qua thất bại việc chuyển giao công nghệ đại vào Việt Nam Nhập công nghệ lạc hậu đặt Việt Nam trước nguy thành “bãi rác công nghệ” Khơng trường hợp nhà đầu nước ngồi lợi dụng sơ hở luật pháp, yếu quản lý nhà nước để nhập vào Việt Nam máy móc, thiết bị lạc hậu gây nhiễm mơi trường, khai tăng giá trị nhập giá trị chuyển giao công nghệ 32 - - Gây cân đối cấu kinh tế vùng lãnh thổ cấu kinh tế theo ngành Nguồn vốn FDI thường tập trung thị lớn, vùng có sở hạ tầng, điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi dẫn đến cách biệt lớn phát triển kinh tế vùng miền, từ gia tăng khoảng cách giàu nghèo FDI thường tập trung vào ngành có khả sinh lợi cao khai thác tài ngun khống sản, dầu khí, cơng nghiệp nặng, … Trong ngành nông nghiệp lại thu hút nguồn FDI Điều này, dẫn tới cân đối ngành, lĩnh vực kinh tế Một số lượng lớn FDI đầu vào ngành công nghiệp, chất lượng chưa cao, sản xuất nhiều sản phẩm mới, xuất ngành (đặc biệt số ngành quan trọng viễn thơng, thăm dò khai thác dầu khí, khí chế tạo, điện tử, ơtơ, …) mà giá trị tăng thêm thấp chi phí trung gian cao Xuất nguy rửa tiền: Theo cảnh báo WB Việt Nam bị tổ chức rửa tiền quốc tế chọn làm mục tiêu hệ thống tra, giám sát, hệ thống kế toán tìm hiểu khách hàng nước ta phát triển, mức độ sử dụng tiền mặt luồng chuyển tiền khơng thức cao Bên cạnh đó, Việt Nam đường mở cửa kinh tế đánh giá kinh tế có tính chất mở hàng đầu giới Việc kiểm soát lỏng lẻo dòng tiền vào tạo điều kiện thuận lợi để tội phạm thực hoạt động rửa tiền Nguồn vốn FDI kênh thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động rửa tiền Các tổ chức phi pháp tiến hành đầu vào nước ta với hình thức doanh 33 - nghiệp 100% vốn nước ngồi thực chất khơng phải để hoạt động mà nhằm hợp pháp hóa khoản tiền bất hợp pháp Gây ô nhiễm môi trường: Theo Tổng cục Mơi trường Vịêt Nam, có tình trạng chuyển ngành gây ô nhiễm môi trường nặng nề từ nước phát triển sang nước phát triển thông qua FDI Việc “xuất khẩu” ô nhiễm mang lại cho tập đoàn đa quốc gia lợi cạnh tranh nhờ giảm chi phí sản xuất Nguyên nhân tình trạng chi phí để khắc phục nhiễm mơi trường nước phát triển cao Do vậy, phủ ta cần có giám sát quản lý chặt chẽ dự án đầu FDI, kiên không chấp nhận dự án FDI gây ô nhiễm mơi trường Ví dụ: Năm 2010 Cơng ty TNHH Kin Sing (100% vốn Đài Loan, trụ sở ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương) chun sản xuất loại giấy vàng mã xuất Trong q trình hoạt động, cơng ty ngầm xả khí nước thải xử lí khơng quy trình suối Bưng Riềng Công ty TNHH thiết bị điện tử Daewoo (H.Bến Cát) bị phạt 42, triệu đồng vi phạm quản lý xử lý chất thải khơng quy định mơi trường Điển hình trường hợp Vedan Việt Nam (thuộc tập đoàn Vedan Việt Nam) “đầu độc” dòng sơng Thị Vải 3.1.3 Giải pháp - Xây dựng sách liên kết ngành, ươm tạo doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ Nhà nước cần có sách đặc thù cho liên kết ngành cơng nghiệp hỗ trợ, có trình liên kết (dọc ngang) doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nước có hiệu Đây điều kiện tiên giúp doanh nghiệp nước dần thu lợi ích cao từ khu vực FDI, nâng cao lực nước - Thay đổi sách thu hút FDI ạt sang sách thu hút FDI có lựa chọn đối tác nước phù hợp với yêu cầu Việt Nam Đổi sách thu hút FDI cần thực theo hướng phát triển bền vững để giảm tác động tiêu cực, tăng lợi ích tiềm tàng kinh tế Việc đánh giá FDI cần đa chiều hơn, nghĩa xét khía cạnh tăng trưởng GDP, tạo thu ngân sách, chuyển giao công nghệ việc làm cho lao động, hậu gây ô nhiễm an ninh quốc gia 34 - Tăng cường kiểm soát, kiểm toán doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp báo lỗ thường xuyên để chống thủ đoạn chuyển giá doanh nghiệp Những doanh nghiệp bị phát thực chuyển giá buộc phải bồi hoàn toàn ưu đãi mà doanh nghiệp hưởng - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra quan nhà nước có thẩm quyền doanh nghiệp quy trình xử lý chất thải; yêu cầu doanh nghiệp trước thành lập phải nêu phương án biện pháp khắc phục chất thải mơi trường bên ngồi phải quan thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác kiểm tra quan nhà nước việc nhập thiết bị dây chuyền công nghệ, nhằm tránh phải nhập máy móc, thiết bị, dây chuyền cơng nghệ lạc hậu gây ảnh hưởng đến môi trường - Tuân thủ quy định Hiệp định song phương với nước quy định WTO mở cửa thị trường 3.2 Đầu gián tiếp nước 3.2.1 Những thành tựu đạt được:  Việt Nam trở thành địa thu hút vốn đầu gián tiếp FPI đóng góp lượng vốn quan trọng phát triển kinh tế Ngồi ra, FPI thu hút vốn đầu gián tiếp làm cho thị trường vốn nước ta ngày phát triển sâu rộng hơn, minh bạch điều hành quản lý hoạt động Tăng cường tính khoản thị trường vốn nước ta, vốn FPI từ nước ngồi đổ vào thơng qua việc mua-bán cổ phiếu thị trường chứng khốn, thúc đẩy tính khoản, đáp ứng nhu cầu thị trường Theo nhu cầu phát triển thị trường, chất lượng nguồn nhân lực tăng lên, thành tựu quan trọng mà đạt nguồn nhân lực giữ vai trò chủ đạo phát triển kinh tế Góp phần cải thiện kỹ kinh doanh khu vực tài Khi mà thị trường vốn chưa phát triển trình độ kinh doanh khu vực tài yếu Khi tham gia thị trường cao cấp có hội nhập bắt buộc phải nâng cấp không muốn bị đào thải 3.2.2 Một số hạn chế: Đối với dòng vốn đầu gián tiếp (FPI) đổ vào Việt Nam, nhìn chung hạn chế Sau giai đoạn phục hồi năm 2012-2013, dòng vốn FPI tiếp tục rút khỏi Việt Nam năm 2014-2015 tác động khủng 35 hoảng giá dầu biến động mạnh thị trường chứng khoán Trung Quốc Việc phần lớn thị trường chứng khoán (TTCK) giảm điểm, sở giao dịch chứng khốn Thượng Hải Thẩm Quyến Trung Quốc có mức giảm lên tới 40% khiến nhà đầu nước liên tục rút vốn khỏi thị trường Việt Nam nằm xu Nếu năm 2013, nguồn vốn FPI ròng vào Việt Nam đạt gần 1,4 tỷ USD đến năm 2014 100 triệu USD, chí rút ròng 60 triệu USD năm 2015 Bước sang năm 2016, dù dòng vốn FPI quay trở lại song mức thấp Tính đến hết tháng năm 2016, dòng vốn FPI đạt 309 triệu USD nhờ vào phục hồi niềm tin nhà đầu triển vọng tăng trưởng tốt thị trường chứng khoán Mặc dù, lượng vốn FPI chiếm tỷ trọng nhỏ dòng vốn vào Việt Nam, dòng vốn tiềm ẩn rủi ro cần phải lường trước, bao gồm: + Khả gây áp lực lên lạm phát, tỷ giá (đồng nội tệ lên giá ảnh hưởng tới khả cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu) dòng vốn FPI vào nhiều; + Nguồn vốn FPI tạo nên bong bóng giá khơng thị trường chứng khốn mà thị trường tài sản khác bất động sản, gây rủi ro tín dụng lượng vốn dư thừa hệ thống… + Rủi ro dòng vốn đảo chiều bong bóng giá lớn thị trường tài sản cộng với yếu hệ thống tài kinh tế Ngoài ra, biến động thị trường nước tác động để khả đảo chiều dòng vốn Vốn đầu nước ngồi góp phần khơng nhỏ việc phát triển TTCK Việt Nam, nhiên số vấn đề hạn chế FPI đầu chứng khoán  Tính khoản cao: mục đích FPI tỷ suất lợi tức cao với mức độ rủi ro định (hoặc mức lợi tức định với mức độ rủi ro thấp nhất) không quan tâm đến trình sản xuất kinh doanh giống FDI, nhà đầu nước sẵn sàng bán chứng khoán mà họ nắm giữ để đầu sang thị trường khác chứng khoán khác với tỷ suất 36 lợi tức dự tính cao hơn, an tồn Tính khoản FPI khiến cho hình thức đầu trở thành khoản mục đầu ngắn hạn cổ phiếu coi chứng khoán dài hạn nhiều loại trái phiếu giao dịch thị trường có thời gian đáo hạn năm  Tính bất ổn định: tính khoản cao ngun nhân làm cho dòng vốn FPI mang tính bất ổn định Sự bất ổn định, giới hạn có lợi kích thích hoạt động thị trường tài nội địa hoạt động hiệu hơn, vốn đầu không ngừng phân bổ lại, dịch chuyển từ nơi có tỷ suất lợi nhuận thấp sang nơi có tỷ suất lợi nhuận cao Tuy nhiên, điểu xảy với tốc độ nhanh, ảnh hưởng xấu đến hệ thống tài tình trạng bất ổn định kinh tế xảy tránh khỏi Vấn đề trở nên nghiêm trọng với nước có thị trường tài hình thành kinh tế giai đoạn chuyển đổi Việt Nam  Tính dễ đảo ngược: Tính dễ đảo ngược dòng vốn FPI thực gây tác động xấu đến kinh tế, hệ tính khoản cao bất ổn định Do dễ đảo ngược nên khoảng thời gian ngắn lượng vốn FPI lớn tháo lui “bẻ ghi” đầu sang thị trường khác để lại hậu khôn lường cho kinh tế Kinh nghiệm khủng hoảng tài nước châu Á vào cuối thập kỉ 90 cho thấy tác hại việc đảo ngược dòng vốn FPI kinh tế quốc gia xuất khoảng trống, hậu kinh tế “bong bóng” nhanh chóng bị sụp đổ mà ngắn hạn khó khắc phục 3.2.3 Giải pháp - - Giải pháp kiểm soát dòng vốn đầu gián tiếp nước ngồi thơng qua thị trường chứng khoán Việt Nam Nâng cao chất lượng hoạt động Sở giao dịch trung tâm lưu ký chứng khoán Cần tăng cường kết nối mạng diện rộng hệ thống giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khốn với cơng ty Chứng khốn thành viên, kèm theo xây dựng hệ thống thơng tin truyền phát rộng truy cập dễ dàng cho đối tượng tham gia TTCK Xây dựng hệ thống thu thập xử lý thông tin ln chuyển dòng vốn nước ngồi kịp thời, xác để đáp ứng u cầu cơng tác phân tích, dự báo hoạch định sách Để điều tiết tốt di chuyển dòng vốn nước ngồi hạn chế tác động dòng vốn đến yếu tố kinh tế vĩ mô lạm phát, tỷ giá… hay để đánh giá mức độ ảnh hưởng, hệ thống thu thập liệu phải cập nhật thường xuyên Đồng thời, cần phối hợp, chia sẻ thơng tin đơn vị có liên quan để xây dựng quy chế thông tin, thống kê, hệ thống hoá kịp thời số liệu 37 luồng ngoại tệ - vào nước, từ dự báo quan hệ cung - cầu thị trường để làm điều hành sách tỷ giá quản lý ngoại hối hạn chế tác động dòng vốn đến lạm phát hay tác động dòng vốn đến ổn định kinh tế vĩ mơ - - - Đối với dòng vốn FDI, cần xây dựng thay đổi chiến lược thu hút FDI: Triển vọng dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam lớn, giai đoạn tới cần rà soát lại quy định thu hút đầu FDI không từ khu vực AEC mà tất nước chấp nhận vốn FDI kèm công nghệ cao, nâng cao suất lao động Cần thay đổi quan điểm thu hút FDI, không đánh đổi đầu nước ngồi giá, khơng đánh đổi mơi trường để thu hút đầu nước ngồi Thúc đẩy phát triển đồng bộ, lành mạnh thị trường vốn: Cải thiện chất lượng nguồn cung chứng khoán, chất lượng quản trị công ty, quản trị rủi ro tổ chức phát hành Xây dựng khuôn khổ phối hợp sách vĩ mơ sách thận trọng vĩ mơ, sách quản lý vốn nhằm điều tiết giảm thiểu biến động dòng vốn: Mặc dù vai trò sách kinh tế vĩ mơ việc điều tiết dòng vốn, giảm áp lực lên lạm phát cần thiết song chưa đủ khơng gian sách bị giới hạn Do sách thận trọng vĩ mơ chủ yếu tập trung vào giám sát đánh giá rủi ro xảy (nhóm) định chế giám sát, có tính đến tác động lan truyền rủi ro tương lai đối tượng giám sát tới đối tượng khác hệ thống tài kinh tế Vì vậy, phối hợp sách giám sát thận trọng vĩ mơ với sách điều hành kinh tế vĩ mơ khác (chính sách tài khóa, sách tiền tệ…) hỗ trợ quản lý tốt rủi ro hệ thống, từ có đối sách phù hợp để giảm thiểu khả xảy khủng hoảng - - 3.3 Hỗ trợ phát triển thức 3.3.1 Thành tựu đạt được: Theo đánh giá, thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt huy động sử dụng nguồn vốn ODA thể nhiều góc độ Góp phần thực sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa Đảng Nhà nước Việt Nam, tạo niềm tin, khuyến khích doanh nghiệp nhà đầu nước tăng cường hoạt động thương mại Việt Nam Làm thay đổi đáng kể mặt sở hạ tầng kinh tế sở hạ tầng xã hội: Hơn 5,4 tỷ USD với 101 dự án Trung ương quản lý 38 - - thực để phát triển ngành giao thông vận tải, chủ yếu tập trung cho đường bộ, đường biển giao thông nông thôn Tổng nguồn vốn ODA dành cho giáo dục đào tạo ước tính khoảng 550 triệu USD chiếm từ 8,5% 10% chi phí dành cho giáo dục đào tạo phủ, góp phần cải thiện chất lượng hiệu công tác giáo dục Nguồn vốn ODA đóng góp cho thành cơng số chương trình xã hội có ý nghĩa chương trình Tiêm chủng mở rộng, nước nông thôn… Nguồn vốn ODA góp phần quan trọng việc tăng cường lực, phát triển thể chế nhiều lĩnh vực, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng pháp luật, cải cách hành chính… Nhiều quan tăng cường lực với lượng lớn cán đào tạo, tái đào tạo khoa học, công nghệ kinh tế Với hỗ trợ kỹ thuật ODA, số luật quan trọng chuẩn bị hạn Chính phủ trình Quốc hội thơng qua đáp ứng nhu cầu cải cách thể chế Thông qua chương trình tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn Nhật Bản tài trợ, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất cho hàng trăm doanh nghiệp, tạo nhiều công việc ổn định cho nhân dân Nguồn vốn 216 tỷ VND cho vay lại, Ngân hàng thực tham gia đóng góp khoảng 130 tỷ VND người vay cuối nộp khoảng 256 tỷ VND, nâng tổng số vốn đầu cho kinh tế tăng lên khoảng 602 tỷ VND Thúc đẩy phát triển nơng nghiệp nơng thơn, xóa đói giảm nghèo Theo số liệu điều tra mức sống dân cư thời gian qua cho thấy tỷ lệ dân nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống 28,9% năm 2002 Và năm 2010 năm đánh dấu Việt Nam thức vượt qua ngưỡng nghèo mức thu nhập bình quân vượt 1000$/năm Khoảng 200 dự án với tổng vốn tỷ USD đầu cho phát triển Nông nghiệp Nông thông chiếm 15% vốn ODA cam kết Các dự án ODA góp phần cung cấp tín dụng cho nơng dân, tạo ngành nghề phụ, phát triển giao thông nông thôn, cung cấp nước sạch, phát triển điện lưới sinh hoạt, trạm y tế, trường học 3.3.2 Hạn chế: - Bên cạnh kết bật, công tác thu hút, quản lý sử dụng ODA bộc lộ nhiều điểm hạn chế Cơng tác quản lý dự án ODA nhiều bất cập, thiếu đồng bộ: Công tác theo dõi, đánh giá tình hình đầu cho ODA chưa đầy đủ, nhiều hạn chế Đặc biệt cơng tác theo dõi, thống kê, kiểm tra đánh giá hiệu cơng trình sau đầu bỏ ngỏ, ngoại trừ dự án vay lại thời gian trả nợ Chưa xem xét đến hiệu sau đầu dự án đưa vào vận hành khai thác 39 - - Có chồng chéo thủ tục chuẩn bị triển khai đầu Theo Bộ Tài chính, có 4% vốn ODA áp dụng quy định đấu thầu 3% sử dụng hệ thống quản lý tài cơng Việt Nam Năng lực đội ngũ cán quản lý ODA yếu Đặc biệt địa phương, đội ngũ cán chưa chun mơn hóa, bồi dưỡng nghiệp vụ, khơng có điều kiện tiếp cận nguồn thông tin chuyên biệt Công tác huy động ODA chủ quan thiếu chiến lược: Tác động lạm phát năm gần dẫn đến tình trạng thiếu hụt vốn ODA vốn đối ứng Chưa có chiến lược vận động sử dụng ODA cách rõ ràng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước Do thời hạn vay dài, thời hạn ân hạn dài, lãi suất thấp, áp lực trả nợ phát sinh sau thời gian dài sau nên dễ tạo chủ quan việc định, lựa chọn nguồn tài trợ ODA Công tác triển khai dự án ODA nhiều bất cập Tình hình thực dự án bị chậm nhiều khâu: chậm thủ tục, chậm triển khai, giải ngân chậm… Do thời gian hoàn thành dự án bị kéo dài làm phát sinh khó khăn, đặc biệt vốn đầu thực tế thường tăng so với dự kiến, đồng thời làm giảm tính hiệu dự án vào vận hành khai thác Năng lực nhà thầu/ vấn không đáp ứng u cơng việc Ngồi ra, số dự án tài trợ theo hình thức viện trợ có ràng buộc xảy tình trạng nhà thầu công ty nước viện trợ bị phá sản khơng thực hợp đồng cung cấp dịch vụ ký Cơ chế vốn đối ứng Trung ương địa phương chưa phù hợp Định mức chi phí xây dựng chi phí quản lý chưa đáp ứng điều kiện thị trường 3.3.3 Giải pháp - Hồn thiện chế mơ hình quản lý phù hợp ; quản lý chặt chẽ dự án chống thất lãng phí : Cần cải tiến chế quản lý theo hướng sau: + Tạo lập chế quản lý cho ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện dự án từ khâu chuẩn bị khâu thực hiện, nghiệm thu vận hành dự án trước chủ đầu đối tượng thụ hưởng Xác định rõ ràng tính pháp lý ban quản lý dự án theo hướng đảm bảo tính chuyên nghiệp, tăng cường tính minh bạch, chống khép kín tự chịu trách nhiệm 40 + Chủ đầu với cách người đại diện pháp nhân Nhà nước việc sử dụng nguồn vốn, phải chịu trách nhiệm cụ thể trước Nhà nước cơng trình tiến độ chất lượng Đồng thời quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu định Từ buộc chủ đầu phải phải lựa chọn ban quản lý dự án thực có chất lượng phù hợp với yêu cầu cơng việc, tránh tình trạng khép kín quản lý đầu xây dựng + Xây dựng quy chế làm việc ban quản lý dự án cách chặt chẽ, có sách đãi ngộ, có kinh phí hoạt động rõ ràng, minh bạch Đồng thời, có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh: cơng trình khơng bị thất thốt, đạt u cầu chất lượng, tiến độ chủ đầu có chế độ khen thưởng Ngược lại, qua tra, kiểm tra, công chức cán ban quản lý dự án có sai phạm xử lý kỷ luật nghiêm khắc, người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm liên đới - Chuẩn bị cẩn thận , chi tiết khâu chuẩn bị dự án để đảm bảo thuận lợi trình thực dự án sở hạ tầng: Để đảm bảo tiến độ thực đảm bảo hiệu kinh tế – xã hội dự án cơng tác quy hoạch chuẩn bị dự án thời gian tới cần trọng hơn, cần nhấn mạnh tới khía cạnh sau: + Phân bổ ngân sách chưa phù hợp cản trở công tác chuẩn bi dự án giai đoạn đầu Do đó, cần chuẩn bị đủ ngân sách để đảm bảo hiệu khâu cơng tác + Phải có phương án giải vấn đề tái định cư giai đoạn đầu chuẩn bị dự án Việc chậm trễ dự án phát triển sở hạ tầng chủ yếu khâu giải phóng mặt tái định cư Phải tính đến lợi ích hợp pháp người dân khu vực bị giải tỏa, tái định cư mà giải việc làm cho người dân bi đất canh tác, nhà ở, địa điểm kinh doanh + Cần có phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ khâu chuẩn bị dự án Do trình chuẩn bị dự án nhà tài trợ khác với phía Việt Nam, nên phải đảm bảo hài hòa để giảm nhẹ gánh nặng cho Chính phủ Việc chia sẻ thông tin, tham khảo ý kiến quan đối tác, phối hợp chủ động tích cực nhà tài trợ Chính phủ chiến lược phát triển ngành bên chia sẻ đạo kiên Chính phủ quan trọng 41 - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý nghiệp vụ chun mơn cho đội ngũ cán làm việc dự án: Để sử dụng hiệu nguồn vốn viện trợ phát triển Nhật Bản Việt Nam, nhân tố quan trọng thứ yếu trình độ nhân lực nhiều lĩnh vực liên quan kiến trúc, kỹ sư, quản lý, vận hành Vì cần lưu tâm đặc biệt đến công tác đào tạo nguồn nhân lực cho dự án đầu ODA nói chung ODA Nhật Bản nói riêng Đề cử chuyên gia lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn công nghệ thông tin, quản lý môi trường , nghiên cứu loại giống trồng lĩnh vực nông nghiệp nâng cao hiệu quản lý nhiều ngành kinh tế 42 ... lệ thuộc kinh tế, trị vào bên tài trợ Tham nhũng Chương 2: Thực trạng đầu tư quốc tế Việt Nam 2.1 Thực trạng đầu tư quốc tế vào Việt Nam 2.1.1 Đầu tư trực tiếp nước Kể từ Luật đầu tư trực tiếp... đó, quỹ đầu tư đóng vai trò định đầu tư gián tiếp Việt Nam b) Các quỹ đầu tư Việt Nam Kể từ năm 1991, với quỹ đầu tư đầu tư xuất hiện, Việt Nam Fund đóng vai trò quan trọng cho nhà đầu tư muốn... pháp cho đầu tư quốc tế Việt Nam 3.1 Đầu tư trực tiếp nước ngồi 3.1.1.Tích cực: a FDI cơng nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế Đầu tư nước ngồi đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam Các
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT NAM, THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT NAM, Chương 2: Thực trạng đầu tư quốc tế Việt Nam, Chương 3: Đánh giá và giải pháp cho đầu tư quốc tế Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay