ĐỀ lý và đáp án CHI TIẾT TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc NINH lần 1

18 65 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:44

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN TỔ VẬT LÍ-KTCN 01 NĂM HỌC 2017-2018 (Đề thi có 04 trang) H oc Mơn thi: Vật lí Đề thi có 40 câu trắc nghiệm Thời gian làm bài: 50 phút(không kể thời gian giao đề) uO nT hi D Mã đề 102 Câu 1: Chọn câu Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách khác thì: A Thấu kính mắt phải dịch chuyển xa hay lại gần màng lưới cho ảnh vật nằm màng lưới ie B Thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ còng ảnh vật ln nằm màng lưới iL C Màng lưới phải dịch lại gần hay xa thấu kính mắt cho ảnh vật nằm màng lưới up Câu 2: Sau xảy tượng cộng hưởng B giảm độ lớn lực ma sát chu kì tăng D tăng độ lớn lực ma sát biên độ giảm /g ro A giảm độ lớn lực mà sát tần số giảm C tăng độ lớn lực ma sát biên độ tăng s/ Ta D Thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch xa hay lại gần màng lưới vừa phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật nằm màng lưới .c om Câu Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54cm2 Khung dây quay quanh trục đối xứng( thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vec tơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,2T Từ thông cực đại qua khung dây B 1,08 Wb C 0,81 Wb D 0,54 Wb ok A 0,27 Wb B i = 600 C i = 450 D i = 150 ce A i = 300 bo Câu 4: Lăng kính có góc chiết quang A=300, chiết suất n= Tia ló truyền thẳng khơng khí vng góc với mặt thứ hai lăng kính góc tới i có giá trị: fa Câu 5: Vật AB đặt thẳng góc trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20 cm Thấu kính có tiêu cụ 10 cm Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính w A 20 cm B 10 cm C 30 cm D 40 cm w w Câu 6: Một sóng truyền thẳng từ nguồn điểm O tạo ta bước sóng 10 cm Xét ba điểm A, B, C phía so với O phương truyền sóng cách O 5cm, cm 25 cm Xác định đoạn BC điểm mà A lên độ cao cực đại điểm qua vị trí cân A B C D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 7: Vật sáng AB đặt cách thấu kính phân kì(TKPK) 24 cm, tiêu cự thấu kính f = - 12 cm tạo ảnh A’B’ A ảnh ảo, d’ = - cm B ảnh ảo, d’ = cm C ảnh thật, d’ = - cm D ảnh thật, d’ = cm A t = T/4 B t = 5T/12 C t = 3T/8 H oc 01 Câu 8: Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí A/2 theo chiều dương nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật có giá trị cực đại thời điểm D t = T/2    uO nT hi D Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Tại thời điểm đầu t = vật có li độ cm tốc độ v  60 3cm / s Tại thời điểm t = T/4 vật có li độ 3cm Phương trình dao động vật  A x  cos(20 t  )cm B x  cos(20 t  )cm C x  cos(20 t  )cm D x  cos(20 t  )cm Câu 10: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Vào thời điểm vật qua vị trí có li độ dài cm vật có vận tốc 20 3cm / s Chiều dài dây treo lắc là: B 0,2 m C 1,6 m D 1,0 m A rắn, khí, lỏng Ta iL Câu 11: Tốc độ truyền sóng học tăng dần mơi trường ie A 0,8 m B lỏng, khí, rắn C rắn , lỏng , khí D khí, lỏng, rắn ok c om /g ro up s/ Câu 12: Một vật có khối lượng m=100g, dao động điều hòa theo phương trình có dạng x=A.cos(ωt+φ) Biết đồ thị lực kéo theo thời gian F(t) hình vẽ Lấy π2=10 Viết phương trình vận tốc vật bo A v = 4πcos(πt+π/6) (cm/s) D v = 8πcos(πt-π/6) (cm/s) ce C v = 4πcos(πt+π/6) (cm/s) B v = 4πcos(πt+5π/6) (cm/s) Câu 13: Hai dao động phương có phương trình x1 = 5cos(100πt+π/2) (cm) x2 = 12cos100πt (cm) .fa Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ bằng: B 8,5cm w w A 17cm C 13cm D 7cm w Câu 14: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1=40 Ω mắc nối tiếp với tụ điệncó điện dung C  10 3 F, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp 4 với cuộn cảm Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 thời hai đầu đoạn mạch AM MB là: u AM  50 cos(100t  7 ) (V) uMB = 150cos100πt(V) Hệ 12 số công suất đoạn mạch AB là: B 0,95 C 0,84 D 0,71 01 A 0,86 B 2,33cm C 2,93cm D 4,11cm uO nT hi D A 3,14cm H oc Câu 15: Tại hai điểm A, B cách 13cm mặt nước có hai nguồn phát sóng giống Cùng dao động theo phương trình uA = uB = acosωt(cm) Sóng truyền mặt nước có bước sóng 2cm, coi điên độ sóng khơng đổi truyền Xét điểm M mặt nước thuộc đường thẳng By vng góc với AB cách A khoảng 20cm Trên By, điểm dao động với biên độ cực đại cách M khoảng nhỏ bằng: Câu 16: Một sợi dây AB dài 100m căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với máy phát dao động điều hòa với tần số 80Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20m/s Điểm M dây cách A 4cm, dây điểm biên độ pha với M? A 14 B C 12 D B 21,65μC C 12,5μC Ta A 21,65nC iL ie Câu 17: Mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch biến thiên theo quy luật i=10cos(4.105t-π/4) (mA) Khi cường độ dòng điện mạch mA điện tích mạch có độ lớn bằng: D 12,5nC s/ Câu 18: Vận tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại nào? B Khi gia tốc có độ lớn cực đại up A Khi pha cực đại D Khi li độ không ro C Khi li độ có độ lớn cực đại om /g Câu 19: Đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây thứ cấp để hở 300V Nếu giảm bớt phần ba tổng số vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu B 220V C 200V D 110V .c A 100V ok Câu 20: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm L điện áp u=220 cos(ωt+φ) (V) dòng điện chạy qua cuộn dây i= cos(ωt)(A) Giá trị ZL là: bo A 110Ω B 220Ω C 220 Ω D 110 Ω fa ce Câu 21: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng có C thay đổi Khi C=C1 tần số dao động 3MHz Khi C=C2 tần số mạch phát 4MHz Khi C=1997C1+2015C2 tần số dao động A 53,55 kHz B 223,74 MHz C 53,62 kHz D 223,55 MHz w w w Câu 22: Trong sơ đồ khối máy phát vô tuyến đơn giản mạch A khuếch đại B biến điệu C phát sóng điện từ cao tần D tách sóng >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B 16 cm C (4π-8) cm D (2π-4) cm H oc A (4π-4) cm 01 Câu 23: Một vật có khối lượng m1=1,25kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k=200N/m, đầu lò xo gắn chặt vào tường Vật lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang ma sát khơng đáng kể Đặt vật thứ hai có khối lượng m2=3,75 kg sát với vật thứ đẩy chậm hai vật cho lò xo nén lại cm Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động phía Lấy π2=10 Khi lò xo giãn cực đại lần hai vật cách xa đoạn Câu 24: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu là: B tăng áp trước truyền tải C tăng chiều dài đường dây D giảm tiết diện dây dẫn truyền tải uO nT hi D A giảm cơng suất truyền tải Câu 25: Sóng điện từ chân khơng có tần số f=150kHz, bước sóng sóng điện từ: A λ = 2000m B λ = 2000km C λ = 1000m Câu 26: Sóng điện từ B khơng mang lượng C sóng dọc D không truyền chân không Ta iL ie A sóng ngang D λ = 1000km Câu 27: Trong tượng khúc xạ up s/ A Mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt bị đổi hướng ro B Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới om /g C Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc khúc xạ lớn góc tới D Góc khúc xạ ln nhỏ góc tới .c Câu 28: Phát biểu sau mối quan hệ li độ, vận tốc gia tốc đúng? ok A Trong dao động điều hòa gia tốc li độ chiều bo B Trong dao động điều hòa vận tốc li độ ln chiều ce C Trong dao động điều hòa gia tốc li độ ngược chiều .fa D Trong dao động điều hòa vận tốc gia tốc ln chiều w Câu 29: Phương trình sóng nguồn O có dạng u=4cos(πt/3) (u tính cm, t tính s) Bước sóng λ= 240 cm Tốc độ truyền sóng w w A 40 cm/s B 20 cm/s C 30 cm/s D 50 cm/s Câu 30: Hai thấu kính ghép sát có tiêu cự f1 = 30cm f2 = 60cm Thấu kính tương đương hai thấu kính có tiêu cự là: >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 20cm B 45cm C 90cm D 30cm B 0,91s C 0,96s D 0,58s H oc A 2,92s 01 Câu 31: Một lắc đơn dài 25cm, bi có khối lượng 10g mang điện tích q = 10-4 C Cho g = 10m/s2 Treo lắc đơn hai kim loại song song thẳng đứng cách 20cm Đặt hai hiệu điện chiều 80V Chu kì dao động lắc đơn với biên độ góc nhỏ A r = 55 (cm) B r = 49 (cm) C r = 68 (cm) D r = 53 (cm) Câu 32: Một đèn nhỏ S đặt đáy bể nước (n = 4/3), độ dao mực nước h = 60(cm) Bán kính r bé gỗ tròn mặt nước cho không tia sáng từ S lọt ngồi khơng khí là: B 10-3/(4π)F 120 V C 10-3/(3π)F 264V D 10-3/(4π)F 264 V ie A 10-3/(3π)F 120V uO nT hi D Câu 33: Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 50Ω, cuộn dây có độ tự cảm L= 0,4/π H điện trở r = 60Ω, tụ điện có điện dung C thay đổi mắc theo thứ tự Đặt vào đầu mạch điện áp xoay chiều có dạng: uAB = 220 cos100πt (V), t tính giây Người ta thấy C = Cm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tụ điện đạt cực tiểu Umin Giá trị Cm Umin Ta iL Câu 34: Một học sinh làm thí nghiệm để đo điện trở R Học sinh mắc nối tiếp R với cuộn cảm L tụ điện C thành mạch điện AB, điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều u=U0cosωt (V) ( với U0 ω khơng đổi) Kết thí nghiệm biểu s/ U R U 2R  U L U C , UR, UL )  U0 (U L  U C )2 up diễn đồ thị hình vẽ Biết ( B 30Ω C 40Ω D om /g A 20Ω 50Ω ro UC điện áp hiệu dụng điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Giá trị điện trở R ok c Câu 35: Đặt điện áp u = 120cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi R = 40Ω cơng suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại Pm; R = 20 10 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở cực đại Giá trị Pm là: B 60W C 120W D 240W bo A 180W .fa ce Câu 36: Đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U cosωt(V) làm thay đổi điện dung tụ điện thấy điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại 2U Quan hệ cảm kháng ZL điện trơ R B ZL = R/ C ZL = R D ZL = 3R w A ZL = R w w Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i1 = I0cos(100πt + π/4) (A) Nếu ngắt bỏ tụ điện C cường độ dòng điện qua đoạn mạch i2 = I0cos(100πt - π/12) (A) Điện áp hai đầu đoạn mạch A u = 60 cos(100πt - π/12) (V) B u = 60 cos(100πt - π/6) (V) >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C u = 60 cos(100πt + π/12) (V) D u = 60 cos(100πt + π/6) (V) B V C 25 14 V D 14 V H oc A 12 V 01 Câu 38: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H tụ điện Trong mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện i = 0,5cos2000t ( i tính A, t tính s) Ở thời điểm mà cường độ dòng điện mạch nửa cường độ hiệu dụng hiệu điện hai tụ có độ lớn A 26dB B 17dB uO nT hi D Câu 39: Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng ẩm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60dB, B 20dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB C 34dB D 40dB Câu 40: Một người nhìn xuống đáy chậu nước (n = 4/3) Chiều cao lớp nước chậu 20 (cm) Người thấy đáy chậy dường cách mặt nước khoảng B 15 (cm) C 20 (cm) D 25 (cm) ie A 10 (cm) iL HƢỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 3.D 4.C 5.A 7.A 8.B 9.B 10.C 11.D 12.B 13.C 14.C 15 16.B 17.D 18.D 19.C 20.B 21.C 22.D 23.D 24.B 25.A 26.A 27.B 28.C 29.A 30.A 31.C 32.C 33.B 34.A 35.B 36.A 37.C 38.C 39.A 40.B s/ 6.D up 2.D om /g ro 1.B Ta THƢ̣C HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com c Câu 1: Đáp án B ok Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng lí thuyế t về sƣ ̣ điề u tiế t của mắ t bo Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách khác thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới Người ta gọi điều tiết mắt ce Câu 2: Đáp án D fa Phƣơng pháp: Lí thuyết dao động tắt dần w w w Biên độ dao động cưỡng có phụ thuộc vào lực cản, lực ma sát môi trường Khi tăng lực cản mơi trường biên độ dao động cưỡng xảy cộng hưởng giảm Câu 3: Đáp án D Phƣơng pháp: Áp dụng công thức tính từ thông cực đại >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Công thức tính từ thơng   NBS cos   0 cos  với N số vòng dây, B độ lớn cảm ứng từ, S diện tích     khung dây   B, n Câu 4: Đáp án C 01 => Từ thông cực đại 0  NBS  500.0, 2.54.104  0, 54  Wb  Phƣơng pháp: Áp dụng biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng J I r uO nT hi D S Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng điểm I ta có sin i  n sin r  sin 300  Câu 5: Đáp án A  i  450 Ta Vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính d’ = 20 cm up s/ df 20.10   20cm d  f 20  10 iL ie Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng công thƣ́c thấ u kính Câu 6: Đáp án D i Do tia ló khỏi lăng lính vng góc với mặt bên thứ hai nên r = A = 300 Áp dụng công thức thấu kính d '  H oc A ro Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng lí thuyế t về sƣ ̣ truyề n sóng và công thƣ́c tính đô ̣ lêch ̣ pha om /g Giả sử M điểm thuộc BC mà A lên đến độ cao cực đại M qua VTCB => M dao động vng pha so với A   w ce fa 2  d      2k  1  (k  Z) w  2k  1   d  2k    5(k  Z) Khi M di chuyển BC  d  25   w C  Để M A vuông pha với MA  Suy B 2  d   ok 2  d  AO  bo MA  A c Độ lệch pha M A O 2k     25  0,1  k  3, Do k: 1,2,3 => có điểm BC thỏa mãn điều kiện >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 7: Đáp án A Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng công thƣ́c thấ u kính df 24.(12)   8cm df 24  12 01 Áp dụng cơng thức thấu kính d '  H oc Do d’ < => ảnh ảnh ảo Câu 8: Đáp án B Vận tốc vật có giá trị cực đại vật qua VTCB A/2 O -A Ta có giản đồ sau Từ giản đồ ta có t  uO nT hi D Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng vòng tròn lƣơ ̣ng giác A x t=0  T 5 5T    2 12 Ta Phƣơng pháp giải: Vận dụng lí thuyết dao đợng điều hòa iL ie Câu 9: Đáp án B s/ + Theo đề t = x1  3cm ; t = T/4 x2  3cm => Hai thời điểm có vec tơ biểu diễn dao động điều hòa up vng góc với => x12  x22  A2 /g ro Do đó, biên độ dao động vật A  x12  x22  32  32.3  6cm om + Áp dụng công thức độc lập với thời gian x2  v2 v 60  A2      20(rad/ s) 2  A x 62  32 w fa ce bo ok c + Tại t = 0, vật qua vị trí có x = cm = A/2 với vận tốc v  60 3cm / s  , nghĩa chuyển động theo chiều dương Ta có hình vẽ sau w w Từ hình vẽ suy φ = - π/3 rad  Vậy phương trình dao động vật x  cos(20 t  )cm >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 10: Đáp án C Phƣơng pháp giải: Sử dụng công thức độc lập với thời gian dao động điều hòa lắc đơn 10 l  0, 082  Thay số vào ta phương trình bậc ẩn l sau: 0,12.l2  0,   01 v2 v2 l 2 2  S  s   l  0 g 2 H oc Ta có s2  uO nT hi D Giải loại trừ nghiệm l < ta có l = 1,6m Câu 11: Đáp án D Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng lí thuyế t về sƣ ̣ truyề n sóng Tốc độ truyền sóng mơi trường tăng dần theo thứ tự : khí, lỏng rắn ie Câu 12: Đáp án B iL Phƣơng pháp: Sử dụng lí thuyết lực kéo dao đợng điều hòa Ta + Từ hình vẽ ta xác định s/ T 2     T  2s     (rad/ s) 3 T up Nếu lực kéo biến thiên điều hòa theo chu kì T, F F 2.10 2    0, 02m  2cm  k m2 0,1.2 om Tại t = F  2.102 N  kx  x  Fmax 4.102   0, 04m  4cm m2 0,1.2 /g ro Độ lớn lực kéo cực đại Fmax  4.102 N  kA  m2 A  A  ok c Lực kéo F có xu hướng giảm O => vật có xu hướng VTCB => φ = π/3 rad bo => PT li độ vật x = 4cos(πt + π/3)cm => PT vận tốc vật v = 4πcos(πt + 5π/6)cm/s ce Câu 13: Đáp án C fa Phƣơng pháp: Sử dụng lí thuyết tổng hợp hai dao đợng điều hòa w w w PT hai dao động x1=5cos(100πt+π/2) (cm) x2=12cos100πt (cm) => Hai dao động vuông pha với => Biên độ dao động tổng hợp A  A12  A22  52  122  13cm Câu 14: Đáp án C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phƣơng pháp giải: Sử dụng lí thuyết đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp /3 I 01 /4 Z   tan φMB = L   Z L  R2 R2 UAM U AM 50   0,625 A Z AM 40 * Xét đoạn mạch AM: I  7/12 uO nT hi D + Từ hình vẽ : φMB = ZC   1   AM   R1 H oc tanφAM =  + Ta có ZC = 40Ω ; UMB U MB  120  R22  Z L2  R2  R2  60; Z L  60  I * Xét đoạn mạch MB: Z MB  R1  R2 Hệ số công suất mạch AB : Cosφ = ( R1  R )  ( Z L  Z C ) iL ie Câu 15:  0,84 Ta Phƣơng pháp: Sử dụng lí thuyết giao thoa sóng hai nguồn pha N s/ Ta có MB  MA2  AB2  202  132  15, 2cm M up Thấy MA - MB = 4,8 >2 λ => Tính khoảng cách từ M đến hai điểm nằm By N thuộc om * Ta có NA - NB = 2λ = 4cm ro /g cực đại bậc N’ thuộc cực đại bậc A B AB 133  2 ok c Mặt khác NA2  NB  AB  NA  NB  N’ bo Suy NB = 19,13 cm => Khoảng cách từ M đến N: MN = 19,13 – 15,2 = 3,93 fa ce * Ta có N’A - N’B = 3λ = 6cm AB 133  3 w Mặt khác N ' A2  N ' B  AB  N ' A  N ' B  w w Suy N’B = 11,083 cm => Khoảng cách từ M đến N’: MN’ = 15,2 – 11,083 = 4,117 cm Vậy N gần M hơn, khoảng cách nhỏ NM = 19,13-15,2 = 3,93 cm >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 16: Đáp án B Phƣơng pháp giải: Sử dụng lí thuyết sóng dừng dây hai đầu cố định v 20   0, 25m  25cm f 80 01 Bước sóng   H oc Chiều dài dây l = 100 cm => dây có bó sóng Mỗi bó sóng có điểm dao động với biên độ điểm M uO nT hi D Các điểm nằm bó sóng dao động pha, nằm hai bó sóng liền kề dao động ngược pha => Trên dây, ngồi M, điểm khác dao động biên độ pha với M Câu 17: Đáp án D iL q2 i2 i2 52.3 8    q  q   , 10   1, 25.10 8 C  12, 5nC 2 2 q0 I0 I0 10 up s/ Áp dụng hệ thức vuông pha ta có I 10.103   2, 5.10 8 C  4.105 Ta Điện tích cực đại tụ điện q  ie Phƣơng pháp giải: Sử dụng lí thút mạch dao đợng LC ro Câu 18: Đáp án D /g Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng lí thuyế t về dao đô ̣ng điề u hoà om Vận tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại VTCB hay li độ x = Câu 19: Đáp án C N1 U U   N U 300 bo + Ban đầu ok c Phƣơng pháp giải: Sử dụng công thức máy biến áp N1 U N1 U U U   '   '  U '2  200V ' N2 U2 300 U U2 fa N  ce + Giảm bớt phần ba số vòng dây cuộn thứ cấp w w w Câu 20: Đáp án B Phƣơng pháp: Mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Do mạch điện có cuộn cảm L nên Z L  U 220   220 I0 01 Câu 21: Đáp án C 2 LC  f  C hay f  C + Khi C = C1 f1 = 3MHz => f12  1  C1  C1 f1 + Khi C = C2 f2 = 4MHz => f22  1  C  C2 f2 ie Ta 1  1997  2015 2 f f1 f2 s/ => f2 iL Do đó, C = 1997C1 + 2015C2 C  uO nT hi D Ta có f  H oc Phƣơng pháp giải: Áp dụng cơng thức tính tần số mạch dao động LC ro up Thay số vào ta tính f = 0,05362MHz = 53,63kHz /g Câu 22: Đáp án D om Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng lí thuyế t về sơ đồ khố i của khố i phát bo Câu 23: Đáp án D ok c Trong sơ đồ khối máy phát vô tuyến đơn giản khơng có mạch tách sóng .fa ce Phƣơng pháp giải: Sử dụng lí thút dao đợng điều hòa lắc lò xo k 200   2  rad / s  m1  m2 1, 25  3, 75 w w w Ta có tần số góc hai vật   => T = 1s, vmax = ωA = 16π cm/s >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khi vật m1 đến VTCB hai vật bắt đầu tách vật m1 dao động với biên độ A1, vật m2 chuyển động thẳng với vận tốc v = vmax 01 m2 v max  A1  4cm k Thời gian vật m1 đến biên lần t  uO nT hi D => A1  A2  kA2 kA12   m2 v 2max 2 H oc Theo định luật bảo toàn W  W1  W2  T1 T1  16  2cm ie Quãng đường vật m2 thời gian vật m1 đến biên lần s  v max t  v max Ta iL Vậy khoảng cách hai vật d = 2π - cm up s/ Câu 24: Đáp án B ro Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng công thƣ́c tính công suấ t hao phí đƣờng dây để đánh giá om /g Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu tăng áp trước truyền tải .c Câu 25: Đáp án A ok Phƣơng pháp: Áp dụng công thức tính bƣớc sóng ce bo Áp dụng công thức λ = c/f = 3.108/150.103 = 2000 m fa Câu 26: Đáp án A w w w Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng lí thuyế t về sóng điêṇ tƣ̀ Sóng điện từ sóng ngang, mang lươ ̣ng và truyề n đươ ̣c chân không Câu 27: Đáp án B >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 13 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng lí thuyế t về hiêṇ tƣơ ̣ng khúc xa ̣ ánh sáng Ta có: n1sini = n2sinr => Trong tượng khúc xạ ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang H oc 01 môi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới Câu 28: Đáp án C Trong dao động điều hòa gia tốc li độ ngược chiều Câu 29: Đáp án A ro Tốc độ truyền sóng v  f  240  40cm / s s/ Ta     Hz 2 3.2 up Tần số sóng f  iL ie Phƣơng pháp giải: Sử dụng lí thút phƣơng trình truyền sóng uO nT hi D Phƣơng pháp: Sƣ̉ du ̣ng lí thuyế t về dao đô ̣ng điề u hoà om /g Câu 30: Đáp án A ok ff 1 30.60    f    20cm f f1 f2 f1  f2 30  60 bo Ta có: c Phƣơng pháp: Áp dụng cơng thức tính tiêu cự hệ thấu kính ghép sát ce Câu 31: Đáp án C fa Phƣơng pháp giải: Sử dụng lí thút dao đợng lắc đơn chịu tác dụng lực điện trƣờng w + Cường độ điện trường hai kim loại E = U/d w w    F   F + Gia tốc trọng trường hiệu dụng : g   g  , F  g nên g   g    m m >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 14 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 l 0, 25  2  0,96(s) g 10, 77 Câu 32: Đáp án C 01 + Chu kì dao động nhỏ lắc là: T   2 H oc d  qU   104.80  2 => g   g     10     10, 77(m/ s ) 3  10.10 0,   md  R Góc giới hạn phản xạ tồn phần nước igh với sin igh  uO nT hi D Phƣơng pháp giải: Sử dụng lí thuyết hiện tƣợng phản xạ toàn phần h Mà F  q E  qU  n ie => igh  48, 60 Ta iL Để khơng có tia sáng lọt khỏi mặt nước gỗ phải có bán kính cho tia sáng tới mép up R  R  h tan igh  60.tan 48, 60  68cm h ro Ta có tan igh  s/ gỗ tia sáng giới hạn phản xạ toàn phần, hay góc i = igh om /g Câu 33: Đáp án B c Phƣơng pháp giải: Sử dụng lí thuyết đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp có C thay đổ i U AB ce (R  r )2  ( Z L  Z C )2 r  ( Z L  Z C )2 fa U bo ok Đặt điện áp hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tụ điện U U AB r  (Z L  Z C ) Ta có U = I r  ( Z L  Z C ) = ( R  r )  (Z L  Z C ) U AB  1 R  2Rr r  ( Z L  Z C )2 w w w 10 3 => U = Umin ZC = ZCmin = ZL = 40 => Cmin = F 4 U AB U r U = Umin = = AB = 120V Rr (R  r) r2 Câu 34: Đáp án A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phƣơng pháp: Sử dụng kĩ phân tích, đọc đồ thị Cụ thể:  U 02  L   2  + Từ biểu thức đề suy U L  U C   U R  U LU C  U      R C UR     H oc uO nT hi D  2 2  4.10  U 1  R 20     R  20 + Thay liệu từ đồ thị ta :  10.10  U 02 1  40   R   01   Câu 35: Đáp án B ie Phƣơng pháp giải: Áp dụng lí thuyết công suất mạch điện xoay chiều iL Theo kiện đề cuộn cảm có điện trở r s/ Ta + Khi R1 = 40Ω công suất tiêu thụ đoạn mạch đặt giá trị cực đại, U2  R1  r  ro up R1  r  ZL  ZC (1) cơng suất cực đại mạch Pm  Khi R22  r   Z L  ZC  (2) c om /g + Khi R2 = 20 10 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt giá trị cực đại bo ok Thay (1) vào (2) ta R22  r   R1  r  fa ce Thay số vào ta phương trình bậc ẩn r sau: 202.10  r   40  r   2r  80r  402  202.10  w w w Giải ta r = 20Ω Thay vào công thức tính Pm ta Pm  U2 602.2   60W  R1  r   40  20  >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 36: Đáp án A + Theo đề U C max  2U  R2  Z2L U R2  Z 2L  2U  2 R R R2  Z 2L U U C max  R2  Z2L R ZL uO nT hi D + Thay đổi C để UCmax Z C  H oc 01 Phƣơng pháp: Mạch điện xoay chiều có C thay đổi Suy ZL  R ie Câu 37: Đáp án C Ta iL Phƣơng pháp: Sử dụng lí thuyết đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp s/ + Khi mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp i1=I0cos(100πt+π/4) (A) ro up + Khi mạch điện gồm R, L mắc nối tiếp i2=I0cos(100πt-π/12) (A) /g Thấy I 01  I 02  I  Z1  Z2 hay R2   ZL  ZC   R2  Z2L  ZC  2ZL c om Z L  ZC Z Z   L ; tan 2  L => 1  2  u  i1    u  i2  R R R i1  i2   rad 12 fa ce Do u  bo tan 1  ok Độ lệch pha u i hai trường hợp φ1 φ2   w Vậy biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch u  60 cos  100t   V 12  w w Câu 38: Đáp án C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 17 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phƣơng pháp giải: Áp dụng công thức vuông pha dao động điện từ i2 u2  1 I 02 U 02 Theo đề ta tính được: C = 1/ω2L = 2,5.10-6 F 01 I I I2 u2 7 L 0,1  => 02    u  U  I0  0,5  25 14(V) 2 8I U 8 C 2,5.106 H oc i Câu 39: Đáp án A rB r r  lg B   B  100  rB  100rA rA rA rA Do M trung điểm AB nên rM  rA  rB rA  100rA   50, 5rA 2 rM 50, 5rA  20 lg  20 lg 50,  34dB rA rA ie => L A  L M  20 lg uO nT hi D Ta có L A  L B  20 lg Phƣơng pháp: Sử dụng cơng thức tính mức cƣờng độ âm iL => L M  LA  34  60  34  26dB Ta Câu 40: Đáp án B s/ Phƣơng pháp giải: Sử dụng lí thuyết hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng up r J ro Áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng ta có n sin i  sinr h’ h om /g h ' tan i sin i Từ hình vẽ ta thấy IJ  h 'tanr  htani =>    h t anr sinr n I i E H K w w w fa ce bo ok c h 20  15cm Thay số vào ta h '   n >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 18 ...   220 I0 01 Câu 21: Đáp án C 2 LC  f  C hay f  C + Khi C = C1 f1 = 3MHz => f12  1  C1  C1 f1 + Khi C = C2 f2 = 4MHz => f22  1  C  C2 f2 ie Ta 1  19 97  2 015 2 f f1 f2 s/ => f2... 8.B 9.B 10 .C 11 .D 12 .B 13 .C 14 .C 15 16 .B 17 .D 18 .D 19 .C 20.B 21. C 22.D 23.D 24.B 25.A 26.A 27.B 28.C 29.A 30.A 31. C 32.C 33.B 34.A 35.B 36.A 37.C 38.C 39.A 40.B s/ 6.D up 2.D om /g ro 1. B Ta THƢ̣C... N’B = 11 ,083 cm => Khoảng cách từ M đến N’: MN’ = 15 ,2 – 11 ,083 = 4 ,11 7 cm Vậy N gần M hơn, khoảng cách nhỏ NM = 19 ,13 -15 ,2 = 3,93 cm >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý –
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ lý và đáp án CHI TIẾT TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc NINH lần 1 , ĐỀ lý và đáp án CHI TIẾT TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc NINH lần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay