Báo cáo đo lường nước tương nhóm mơ LớpHP1003

14 41 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:32

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING BÁO CÁO BÀI TẬP ĐO LƯỜNG THỊ TRƯỜNG NƯỚC TƯƠNG SẢN PHẨM NAM DƯƠNG SOYA GV: ThS Trần Nhật Minh SV: Hồ Ngọc Lan Phương Trương Bảo Khánh Nguyễn Thị Loan Loan Trương Quỳnh Nhi Phạm Nguyễn Thu Hương Nguyễn Ngọc Hiếu Thắng Lê Thi Nguyệt Nguyễn Thị Lệ Chi HỒ CHÍ MINH - 2017 1 KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Nam Nữ 35.62% 64.38% Kích thước mẫu khảo sát 233 Khảo sát khách hàng từ 18 tuổi trở lên Trong đó: Độ tuổi khách hàng khảo sát 18 - 25 tuổi 26 - 25 tuổi 9.20% 36 - 45 tuổi Trên 45 tuổi 5.36% 22.61% 62.84% Đặc điểm Nam Số lượng 83 Nữ 150 18 - 25 tuổi 164 26 - 25 tuổi 59 36 - 45 tuổi Trên 45 tuổi 24 14 % 35,62 % 64,38 % 70,39 % 25,32 % 10,30 % 6,01% 1.1 Tình hình cạnh tranh 1.1.1 Thị phần Tổng Nam Vifon Chinsu Maggi Dương Đậu đậu Đậu Soya nành nành nành 10.500 9,87 10.188 5,70 10.789 58,12 12.486 55,73 103.616 58.109 627.047 695.771 7,63% 6,98% 4,41% 3,91% 173,01 44,91% 42,24% 43,06% 46,87% 16,98% 17,71% 16,52% 14,89% Giá trung bình thị trường (đ) Doanh số (chai) Doanh thu (đồng) 129,42 1.484.54 Thị phần doanh số Thị phần doanh thu Thị phần tương đối (doanh 100,00% số) Thị phần tương đối (doanh 100,00% thu) % 178,31 % Dựa thị phần theo doanh số doanh thu: - Maggi doanh nghiệp có chiến lược giá cao thị phần doanh số nhỏ thị - phần doanh thu 3,81% Chinsu đậu nành có chiến lược giá thấp, thị phần doanh số cao Nam Dương Thị phần theo doanh số Maggi Chinsu xấp xỉ 100%, thị trường có tính tập trung cao, có khả bị ảnh hưởng hai nhãn hiệu Dựa thị phần tương đối theo doanh số doanh thu: - Vifon nhãn hiệu nép góc thâm nhập thị trường có thị phần tương - đối nhỏ Chinsu nhãn hiệu dẫn đầu thị phần tương đối theo doanh số Maggi dẫn - đầu thị phần tương đối theo doanh thu Như Maggi nhãn hiệu khác biệt hóa với chiến lược giá cao, có khả nhãn hiệu có sức ảnh hưởng lớn thị trường Nam Dương doanh nghiệp theo sau thị trường 1.1.2 Mức độ xâm nhập Nam Vifon Đậu Chinsu đậu Maggi Đậu Dương nành nành nành Soya Tỉ lệ xâm nhập ngành hàng Tỉ lệ xâm nhập TH 10,73% 99,14% 7,30% 63,95% 66,95% Thị phần xâm nhập 10,82% 7,36% 64,50% 67,53% - Mức độ xâm nhập ngành hàng 99,14%, gần tối đa Nhưng mức độ xâm - nhập Nam Dương có 10,73%, nghĩa 89,27% khách hàng tiềm chưa mua sản phẩm nước tương Nam Dương Chinsu Maggi sử dụng phổ biến Như Maggi Chinsu phải - dành khách hàng từ Thị phần xâm nhập Nam Dương Vifon thấp nên Nam Dương, Vifon mở rộng quy khách hàng ngành hàng nước tương, công vào khách hàng chưa sử dụng nước tương, sử dụng loại nước chấm khác sử dụng thương hiệu khác 1.2 Chỉ số phi tài 1.2.1 Khách hàng (AAU) Tổng hợp kết khảo sát KH Tổng TOM Nhận biết Kiến thức / Hiểu Thích Đã mua sp trước Nhãn hiệu dùng Số lần mua / tháng (lần) Số lượng mua / lần (chai) Hài lòng (thang điểm 5) Sẵn sàng giới thiệu (thang điểm 5) 347 Nam Dương Soya 46 33 21 25 17 0,411 1,412 4,12 Vifon Đậu nành 66 21 10 17 0,407 1,556 3,89 Chinsu đậu nành 107 224 60 148 149 82 0,514 1,378 3,87 Maggi Đậu nành 74 212 98 137 156 83 0,457 1,470 3,94 4,06 3,67 3,83 3,99 Biểu Đồ Thống Kê Mức Độ Nhận Biết, Hiểu Biết Và Thích Của Bốn Nhãn Hiệu Nước Tương 250 224 212 200 148 150 98 100 66 50 137 46 33 21 Nam Dương Soya 60 21 10 Vifon Đậu nành nhận biết Chinsu đậu nành hiểu biết Maggi Đậu nành thích TOM Chinsu cao 107 người, nhắc đến nước tương người tiêu dùng thường nhớ đến Chinsu Chinsu nhiều người biết đến nhất, tỷ lệ hiểu nhãn hiệu Chinsu lại thấp nhãn hiệu Chinsu nhãn hiệu xuất xuất nhiều thị trường chiến dịch truyền thông không tốt nên khách hàng không hiểu nhãn hiệu Mặc dù mức độ nhận biết Nam Dương thấp so với nhãn hiệu lại tỉ lệ người có kiến thức/hiểu số người nhận biết, cao Điều cho thấy nhận diện định vị Nam Dương có hiểu so với nhãn hiệu lại Cả Vifon, Maggi Chinsu định vị sản phẩm chất lượng thơm ngon tự nhiên Nam Dương lại có nhận diện định vị khác biệt "nước tương truyền thống hiệu mèo đen” Chinsu nhãn hiệu yêu thích tâm trí người tiêu dùng, sau đến Maggivà thấp Vifon Biểu Đồ Thể Hiện Tỷ Lệ Đã Và Đang Sử Dụng Nước Tương Của Từng Nhãn Hiệu 180 160 156 149 140 120 100 82 83 Chinsu đậu nành Maggi Đậu nành 80 60 40 20 25 17 Nam Dương Soya 17 Vifon Đậu nành mua Tỷ lệ mua lặp lại Sẵn sàng mua tiếp tục (Thang điểm 5) sử dụng Nam Dương Vifon Soya Đậu nành 68% 53% 4,29 4,00 Chinsu đậu Maggi nành Đậu nành 55% 53% 4,34 4,22 Tỷ lệ mua lặp lại cho thấy trung thành khách hàng sử dụng nhãn hiệu cao , nhiên, hoạt động chiêu thị, cụ thể khuyến nhãn hiệu thị trường ảnh hưởng lớn đến hành vi mua nhóm khách hàng có ngắt qng q trình mua lặp lại nhãn hiệu Nam Dương Điểm tỉ lệ sẵn sàng mua lại cho thấy trung thành khách hàng hài lòng với nhãn hiệu Nam Dương cao so với mặt chung Điểm giúp dự báo số lượng khách hàng tiếp tục sử dụng Nam Dương tương lai Đây khách hàng trung thành khó bị tác động nhãn hiệu khác Nam Dương khơng có hoạt động chiêu thị thời gian qua họ sử dụng sẵn sàng mua tiếp tục Nam Dương có số lượng người biết đến thương hiệu thấp thị trường, tỉ lệ người có ý định chắn khơng mua"sản phẩm cao Khách hàng có ý định mua sản phẩm mà họ đến Một tương lai muốn mở rộng quy khách hàng ngành hàng gặp nhiều khó khăn mà tỉ lệ khách hàng u thích Chinsu, Maggi/số người sử dụng trước xấp xỉ 100% Khách hàng sử dụng yêu thích nhãn hiệu mức độ trung thành họ dự báo cao Do đó,Nam Dương cần nhiều nỗ lực marketing cho sản phẩm thuyết phục khách hàng sử dụng thử sản phẩm Hầu hết câu trả lời cho ý định mua khách hàng nhãn hiệu "chưa biết" Như vậy, đa số khách hàng dễ bị tác động yếu tố chiêu thị nhãn hiệu thời điểm định mua 1.2.2 2.2 Khuyến Tỷ lệ người tham gia khuyến / người dùng NH 78% Doanh số khuyến (chai) 15 Doanh thu sở (đ) 58.109 Tổng doanh thu (đ) 210.929 Doanh thu tăng thêm (đ) 152.820 Hiệu (%) 263% Chương trình khuyến Vifon mang lại doanh thu tăng thêm 263% nhãn hiệu khác khơng có chương trình khuyến thời gian khảo sát Mặc dù có số lượng người sử dụng thấp Vifon có tỷ lệ mua lặp lại khơng q chênh lệch so với Chinsu hay Maggi, chương trình khuyến mang thêm nhiều khách hàng trung thành với nhãn hiệu KHẢO SÁT ĐIỂM BÁN LẺ Tiến hành khảo sát 53 điểm bán lẻ cửa hàng tạp hóa, sạp chợ, siêu thị cửa hàng tiện lợi Trong có 37 tạp hóa/sạp chợ (70%), siêu thị (15%) cửa hàng tiện lợi (15%) thành phố Hồ Chí Minh Điểm bán lẻ khảo sát Tạp hóa / Sạp chợ Siêu thị CVS 15.09% 15.09% 69.81% Dựa vào kết khảo sát điểm bán lẻ, ta có bảng kết sau: Tiêu chí Tổng số lượng điểm ban lẻ có bán (#) Nam Dương Soya Vifon Maggi đậu nành 53 16 25 Tổng diện tích trưng bày (m2) 46 49 36,966 44,661 23535 31085 511,63 634,388 45,331 Tổng diện tích ngành hàng cửa hàng có bán thương hiệu(m2) 9,010 Tổng diện tích cửa hàng có bán thương hiệu(m2) 3493 Diện tích trung bình/ điểm bán lẻ (m2) Chinsu 218,313 27,39 22996 919,8 Bảng kết quả: Nam Dương Soya Vifon Chinsu Maggi đậu nành Độ bao phủ 29,09% 45,45% 83,64% 89,09% ACV 11,2% 73,73% 75,46% 99,66% PCV 19,88% 60,42% 81,55% 98,52% Hiệu suất 177,48% 81,95% 108,07% 98,85% 2.1 Giá niêm yết trung bình Biểu đồ giá trung bình 14,000 12,486 12,000 10,500 10,000 10,789 10,188 8,000 6,000 4,000 2,000 - Nam Dương Soya Vifon Đậu nành Chinsu đậu nành Maggi Đậu nành Series 2.2 Độ bao phủ Độ bao phủ 10 Biểu Đồ Độ Bao Phủ 100.00% 90.00% 83.64% 89.09% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 45.45% 29.09% 20.00% 10.00% 0.00% Nam Dương Soya Vifon Đậu nành Chinsu đậu nành Maggi Đậu nành Series Theo kết khảo sát cho thấy, Maggi đậu nành nhãn hiệu có độ bao phủ cao 89,09% có mặt siêu thị lớn đến tạp hóa.Theo sau Chinsu với độ bao phủ 5,45% so với đối thủ Maggi đậu nành Độ bao phủ hai nhãn hiệu Maggi đậu nành Chinsu lớn 80% cho thấy hai nhãn hiệu có mặt hầu hết điểm bán lẻ 49/53 ĐBL 46/53 ĐBL người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với nhãn hiệu Bất kì điểm bán lẻ có bán Maggi đậu nành có mặt nhãn hiệu Chinsu, trước sản phẩm tới tay người tiêu dùng nhãn hiệu phải cạnh tranh điểm bán lẻ Vifon xếp hạng thứ nhãn hiệu với độ bao phủ 45,45% cuối Nam Dương Soya với độ bao phủ dừng mức 29,01% thấp 60% so với Maggi đậu nành, 54,55% so với Chinsu 16,36% so với Vifon Theo kết khảo sát điểm bán lẻ, người tiêu dùng khó khăn việc tiếp cận với Nam Dương Soya chiếm 16/53 điểm bán lẻ, hầu hết sản phẩm tập trung vào kênh phân phối truyền thống điểm bán lẻ tạp hóa hay sạp chợ chiếm 12/37 tạp hóa, xuất siêu thị lớn 2.3 Khối lượng hàng hóa (ACV) 11 Biểu Đồ ACV 120.00% 99.66% 100.00% 80.00% 73.73% 75.46% Vifon Đậu nành Chinsu đậu nành 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 11.20% Nam Dương Soya Maggi Đậu nành Series Trong nhãn hiệu sản phẩm nước tương, Maggi đậu nành dẫn đầu quy cửa hàng có bán sản phẩm với 99,66% Theo bảng khảo sát điểm bán lẻ, Maggi đậu nành phân phối tới điểm bán lẻ có tổng diện tích lớn 31085m2 Chinsu xếp hạng thứ với 75,46%, đứng thứ Vifon 73,73% Vifon có độ bao phủ thấp 38,19% nhiên nhãn hiệu Vifon có ACV thấp Chinsu 1,73% cho thấy Vifon phân phối sản phẩm đến điểm bán lẻ có diện tích trung bình 919,84m2 lớn Chinsu với 511,63m2 Nam Dương Soya đứng hạng cuối sản phẩm với ACV = 11,2%, xa so với đối thủ cạnh tranh lại Vì hầu hết sản phẩm nước tương Nam Dương soya phân phối kênh truyền thống tạp hóa chiếm 12/37 tạp hóa khảo sát điểm bán lẻ Do số lượng điểm bán lẻ có quy nhỏ chiếm số lượng lớn kênh phân phối Nam Dương 12 2.4 Khối lượng ngành hàng (PCV) Biểu Đồ PCV 120.00% 98.52% 100.00% 81.55% 80.00% 60.42% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 19.88% Nam Dương Soya Vifon Đậu nành Chinsu đậu nành Maggi Đậu nành Series Tiếp tục dẫn đầu với PCV = 98,52%, Maggi đậu nành tiếp tục dẫn đầu số quan trọng thị phần ngành hàng nhãn hiệu Chinsu đứng thứ với 81,55% Đứng thứ Vifon với 60,42% Nam Dương Soya với 19,88% xếp vị trí cuối thấp nhiều 20,17% Maggi đậu nành, 24,37% Chinsu 32,90% so với Vifon 13 2.5 Tỷ lệ hiệu suất ngành hàng (= ) Biểu Đồ Hiệu Suất 200.00% 180.00% 177.48% 160.00% 140.00% 120.00% 108.07% 100.00% 98.85% 81.95% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Nam Dương Soya Vifon Đậu nành Chinsu đậu nành Maggi Đậu nành Series Nam Dương soya có hiệu suất ngành hàng cao với 177,48% cho thấy Nam Dương soya sở hữu điểm bán lẻ có hoạt động bán hàng tốt Mặc dù quy địa điểm Nam Dương thấp nhiên xét khả bán hàng điểm bán lẻ có bán nhãn hiệu Nam Dương tốt Theo sau Nam Dương soya, Chinsu đứng thứ với tỷ lệ hiệu suất ngành hàng 108,07%, Maggi đậu nành đứng thứ ba (98,85%) Tuy Chinsu Maggi hai đối thủ cạnh tranh điểm bán lẻ với độ bao phủ 5,45% chinsu sở hữu điểm bán lẻ có hoạt động tốt Maggi đậu nành Vifon đứng thứ (81,95%) thấp Chinsu 26,12% Vifon sở hữu điểm bán lẻ có quy lớn Chinsu, cho thấy Vifon sở hữu điểm bán lẻ hoạt động chưa tốt 2.6 Share of shelf Share of shelf = Tổ ng Diện tích trưng bày (m2) Diện tích trưng bày ngành hàng (m2) Share of shelf (%) Na m Dương 0, 91 Vi fon 1, 28 Chi nsu 2,4 Ma ggi 5,5 2, 02% 2, 83% 5,4 4% 12, 18% 45, 331 14 ... thấp nên Nam Dương, Vifon mở rộng quy mơ khách hàng ngành hàng nước tương, công vào khách hàng chưa sử dụng nước tương, sử dụng loại nước chấm khác sử dụng thương hiệu khác 1.2 Chỉ số phi tài 1.2.1... vị khác biệt "nước tương truyền thống hiệu mèo đen” Chinsu nhãn hiệu yêu thích tâm trí người tiêu dùng, sau đến Maggivà thấp Vifon Biểu Đồ Thể Hiện Tỷ Lệ Đã Và Đang Sử Dụng Nước Tương Của Từng... nhãn hiệu Dựa thị phần tương đối theo doanh số doanh thu: - Vifon nhãn hiệu nép góc thâm nhập thị trường có thị phần tương - đối nhỏ Chinsu nhãn hiệu dẫn đầu thị phần tương đối theo doanh số
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đo lường nước tương nhóm mơ LớpHP1003, Báo cáo đo lường nước tương nhóm mơ LớpHP1003, KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG, KHẢO SÁT ĐIỂM BÁN LẺ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay