Đồ án tốt nghiệp hầm dẫn thủy điện NAM CHIẾN

82 32 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:13

Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Lời nói đầu Sự nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc đòi hỏi nhu cầu tiêu thụ lợng ngày lớn Do phát triển ngành công nghiệp lợng tạo tiền đề cho ngành công nghiệp khác phát triển Việt Nam giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trờng kinh tế nớc ta phát triển mạnh mẽ tất lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ Công trình thuỷ điện Nậm Chiến đời góp phần không nhỏ vào công cải thiện thiếu hụt điện vài năm tới Hầm dẫn dòng thi công công trình phục vụ cho công tác xây dựng đập dâng hệ thống công trình thuỷ điện Nậm Chiến Chức công trình dẫn dòng suối Chiến theo hớng vòng cung, đảm bảo mặt thi công đập dâng đê quai hạ lu đê quai thợng lu Đợc giúp đỡ sở thực tập Công ty cổ phần Sông Đà 10 tập thể thầy giáo môn Xây Dựng Công Trình Ngầm, đặc biệt hớng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Quang Phích, hoàn thành đồ án : Thiết kế thi công đoạn hầm dẫn dòng Công trình thuỷ điện Nậm Chiến Do kiến thức hạn chế nên đồ án tránh khỏi thiếu sót, mong đợc góp thầy cô bạn để đồ án đợc hoàn thiện Hà Nội 4-2007 Sinh viªn : Ngun ViƯt Trung Ngun ViƯt Trung dựng CTN & Mỏ K47 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ CHơng Nhiệm vụ sở thiết kế 1.1 Nhiệm vụ thiết kế Nhiệm vụ đồ án lập thiết kế biện pháp tổ chức thi công đoạn hầm dẫn dòng dự án thuỷ điện Nậm Chiến Thiết kế biện pháp tổ chức thi công sở để triển khai thi công đoạn hầm xác định đợc tiến độ, kinh phí xây dựng đoạn hầm dẫn dòng thuỷ điện Nậm Chiến 1.2 Cơ sở thiết kế Căn vào điều kiện địa chất xung quanh công trình vẽ thiết kế kĩ thuật thi công điều kiện thiết bị có đơn vị thi công 1.2.1 Điều kiện địa chất xung quanh hầm dẫn dòng thi công 1.2.1.1 Đặc điểm địa hình địa mạo Địa hình khu vực vùng tuyến dèc, gãc dèc tõ 40 600 Cao tr×nh phạm vi đo vẽ địa chất thay đổi từ 825 m đến 1150 m Vùng đập suối nhánh cắt qua, nớc ma chảy tràn mặt địa hình đổ xuống suối Chiến 1.2.1.2 Đặc điểm địa chất thuỷ văn Trong khu vực công trình nớc dới đất phân bố tầng chứa nớc sau: Tầng chứa nớc lỗ rỗng khe nứt đất đá hệ tầng Bản Hát Các tầng chứa nớc mang đặc tÝnh sau: - MiỊn cÊp níc lµ níc ma, miỊn thoát nớc hệ thống sông suối - Địa hình dốc đến dốc, phân cắt mạnh, nên trữ lợng nớc dới đất thuộc loại nghèo - Các tầng chứa nớc áp - Thành phần hoá học nớc dới đất tầng chứa nớc xấp xỉ với tổng độ khoáng không 130 mg/l, thuéc lo¹i hydrocacbonnat clorua canxikali – natri magie, cã tÝnh ăn mòn yếu bê tông tiêu CO - Mực nớc dới đất biến thiên phức tạp, phụ thuộc vào chiều đới phong hoá cấu trúc địa chất Nguyễn Việt Trung dựng CTN & Mỏ K47 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 1.2.1.3 Địa chất công trình 1.2.1.3.1 Các đới khe nứt Các hệ thống đứt gãy, khe nứt có xuất phổ biến vùng đập, hầu hết có góc dốc trung bình, ảnh hởng từ đứt gãy đến tính ổn định công trình không lớn Tuy nhiên cần quan tâm đặt biệt đến hệ thống sau: - Hệ thống có đờng phơng TB - ĐN góc dốc trung bình (hệ 4) Đây hệ thống khe nứt, ®øt g·y réng - C¸c hƯ thèng cã gãc dèc thoải: Bên vai trái có hệ thống số 6, nằm 30032020300 Bên vai phải có hệ thống số 9, nằm 12013030350 1.2.1.3.2 Các đới địa chất công trình Hầm dẫn dòng đặt bờ trái tuyến đập, cao trình 860 m Hầm dẫn dòng chủ yếu phân bố đới IIB IIA đá riolit, đá rắn chắc, nứt nẻ - Đới đá nứt nẻ (IIA): Đá riolit màu xám trắng, đá nứt nẻ trung bình, khe nứt mở rộng 12 mm, vị trí gần đứt gãy xuất nhiều mạch thạch anh đá bị nứt nẻ mạnh, khe nứt mở rộng tới 34 mm, dọc theo khe nứt đôi chỗ bám oxit sắt, mangan Bề dày đới thay đổi mạnh từ đến 46,5 m RQD (Rock Quality Designation) trung bình theo khoan đá riolit không chứa túp 67,5 %, đá chứa túp 42,8 % - Đới đá tơng đối nguyên vẹn (IIB): Đá riolit màu trắng xám, nứt nẻ, khe nứt hầu hết kín Không có nớc ngầm chảy vào RQD trung bình theo khoan 70,4 % 1.2.2 Tóm tắt vẽ kĩ thuật thi công đoạn hầm Thiết kế kĩ thuật thi công công trình hầm dẫn dòng thuỷ ®iƯn NËm ChiÕn c«ng ty T VÊn thiÕt kÕ Sông Đà cung cấp Đoạn hầm ta thi công từ kp 0+62.08 đến kp 0+147.23 - Điều kiện địa chất: Đoạn hầm đợc đào đới IIB đá riolit pocfia, đá rắn chắc, nứt nẻ Hệ số kiên cố đá f > - Tiết diện đào: S® =86,6 m2 - TiÕt diƯn sư dơng: Ssd =68,3 m2 - Gia cố tạm: Phun vẩy kết hợp với neo bêtông cốt thép Chiều dày bêtông phun d =5 cm, bêtông mác 300 Nguyễn Việt Trung dựng CTN & Mỏ K47 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Thép làm neo thép AII , đờng kính thép =25 Chiều dài thÐp neo l = 3m MËt ®é neo a= (1,5 x 1,5)m - Vỏ chống cố định: Vỏ bêtông cốt thép đổ chỗ với chiều dày vỏ bêtông 50cm, sử dụng bêtông mác 300 với hai lớp cốt thép Các chi tiết kĩ thuật đoạn hầm thi công đợc thể hình 1.1 , 1.2 1.2.3 Thiết bị thi công Các thiết bị có đơn vị thi công- Công ty cổ phần Sông Đá 10 STT Tên thiết bị Máy khoan BOOMER 352 Thuèc næ POWERGELMAGUM 3151 KÝp næ EXEL Dây nổ PowerplexTM5 Máy nổ mìn KVP-1/100 M Máy xúc TORO 400D Xe tải tự đổ Moaz 7405-9586 Quạt gió BM-12 Khởi động từ B-250 10 Máy phun bêtông ALIVA-500 11 Máy bơm trục vít 12 Máy bơm bêtông PY21-30M 13 Xe trộn bêtông ASIA 14 Máy bơm nớc: LT-25 15 Biến áp loại 6/0,4-630kVA Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Má Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Má Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Chơng Thiết kế THI Công 2.1 Lựa chọn sơ đồ đào sơ đồ thi công cho đờng hầm 2.1.1 Lựa chọn sơ đồ đào Trong thi công xậy dựng công trình ngầm việc phải xác định lựa chọn sơ đồ đào hầm hợp lý, việc lựa chọn sơ đồ đaò phụ thuộc vào yếu tố sau: - Mức độ ổn định khối đá khu vực thi công - Kích thớc công trình cần thi công - Thiết bị thi công đợc sử dụng 2.1.1.1 Mức độ ổn định khối đá Nh đề cập hầm dẫn dòng chủ yếu phân bố đới IIA IIB Để đánh giá mức độ ổn định khối đá ta sử dụng phơng pháp phân loại khối đá Bienawski (RMR) Hệ thống phân loại khối đá RMR đợc đa Bieniawski đợc áp dụng rộng rãi giới Một tác dụng quan trọng phơng pháp khuyến khích phát triển hệ thống đánh giá đất đá mang tính đặc trng (đi vào lĩnh vực đặc thù hơn), đặc biệt ứng dụng thuộc ngành mỏ Hệ thống phân loại RMR bao gồm th«ng sè: RMR = I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 Trong ®ã: I1 – tham số kể đến độ bền nén đơn trục đá I2 – tham sè thĨ hiƯn lỵng thu håi lâi khoan RQD (theo Deere1963) I3 - tham sè kĨ ®Õn ảnh hởng khoảng cách khe nứt I4 - tham số kể đến ảnh hởng trạng thái khe nứt I5 - tham số kể đến ảnh hởng nớc ngầm I6 - tham số kể đến ảnh hởng góc cắm đờng phơng khe nứt Dựa vào số liệu địa học khối đá đợc miêu tả theo kết khảo sát ngời ta xác định đợc RMR bảng 2.1 Bảng 2.1 Bảng xác định tiêu RMR đá Riolit pocfia STT Th«ng sè (1) Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Mỏ K47 Mô tả (2) Giá trị (3) Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Má (MPa) RQD(%) Kho¶ng cách khe nứt Đặc điểm khe nứt (m) §é ngÊm níc §¸nh gi¸ híng nøt ChØ tiªu RMR 100 70,4% I1 =12 I2 =13 1,5 m I3 =25 nứt nẻ I4 =20 Hoàn toàn khô Thuận lợi Tốt I5 =10 I6 =-5 75 Vậy đoạn hầm dẫn dòng ta thi công đợc đào đới IIB đá riolit pocfia khu vực có điều kiện địa chất thuận lợi, đợc đánh giá theo RMR tốt Thời gian ổn định không chống đờng hầm Khu vực thi công đồ án ta nằm đất đá IIB (đá Riolit pocfia) theo bảng 2.1 RMR =75 đợc đánh giá tốt Dựa vào bảng 2.2 mối quan hệ giá trị RMR thời gian ổn định không chống với độ công trình 10m 104 13 tháng Bảng 2.2 Mối quan hệ giá trị RMR với thời gian ổn định không chống Theo Bieniawski (1979) Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 2.1.1.2 Kích thớc công trình cần thi công Dựa vào vẽ thiết kế Công ty T Vấn thiết kế Sông Đà cung cấp khu vực ta thi công từ kp 0+62.08 đến kp 0+147.23 Kích thớc công trình lần lợt : Ht chiều cao têng, Ht = 8,12 m B – chiÒu réng đào, B = 9,1 m R bán kính vòm, R = 5,75 m  - gãc më cđa phÇn vßm,  = 104 16’ Tỉng chiỊu cao công trình: H = 10,35 m 2.1.1.3 Phơng pháp phá vỡ đất đá Để phá vỡ đất đá ta dùng phơng pháp khoan nổ mìn, khoan nổ mìn tạo biên có u nhợc điểm sau: Bảng 2.3 Ưu nhợc điểm phơng pháp nổ mìn tạo biên Ưu điểm Nhợc điểm + Hạn chế nổ lẹm thừa tiết + Tăng số lợng lỗ khoan diện chu vi + Giảm thiểu áp lực gây nở rời tăng chi phí khoan Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 Líp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ khối đá + Giảm lợng bêtông bêtông phun phải tăng thêm cho vỏ chống + Giảm hệ số cản khí động học (ma sát) vỏ chèng + TiÕt kiƯm thêi gian c¹y om + Cã thể tăng tiến độ nổ khối đá cứng rắn + Giảm chi phí chống giữ chung + Hạn chế nguy hiểm đá rơi + Nhiều phải dùng loại thuốc nổ khác + Cần thiết phải khoan thật xác + Tốn nhiều thời gian Đây phơng pháp phá vỡ đất đá đợc áp dụng rộng rãi Việt Nam Thiết bị khoan sử dụng máy khoan BOOMER 352, đặc tính kỹ thuật máy khoan đợc trình bày chơng sau Một đặc tính máy khoan BOOMER 352 khoan đợc gơng hầm có chiều cao nhỏ 7,5m chiều cao công trình đợc thi công H =10,35 m Dođồ đầo đợc chọn phân bậc, đào chia gơng Gơng thi công đợc chia thành hai bậc: bậc cao 6m ,bậc dới cao 4,35m 2.1.2 Lựa chọn sơ đồ thi công Hiện xây dựng công trình ngầm nh đờng hầm giao thông, đờng hầm mỏ, đờng hầm dẫn nớc cho nhà máy thuỷ điện, có nhiều phơng pháp phân chia sơ đồ công nghệ thi công Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ thi công có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao tốc độ đào hầm, giúp bố trí công việc nhịp nhàng giảm thời gian ngừng nghỉ máy móc, thiết bị công việc tới mức thấp nhất, kinh tế Với sơ đồ đào chia gơng nên tiết diện công trình thi công không lớn, đồng thời chiều dài công trình ngắn thời gian ổn định không chống đờng hầm theo bảng 2.2 với độ 10m 13 tháng, sau chống tạm đủ đảm bảo an toàn thi công công tác chống cố định nên ta lựa chọn sơ đồ thi công nối tiếp toàn phần Sau đào chống tạm hết bậc tiến Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 10 Líp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 3.2.3.1 Xác định công tác chu kỳ Khối lợng công tác chuẩn bị bề mặt khèi ®ỉ , V cb Vcb =Bn.ln = 120 , m2 Trong đó: Bn chiều rộng thi công bêtông, Bn = m ln chiều dài khối đổ bêtông nền, ln = 20m Khối lợng công tác đặt cốt thép, Vlt = 2319 kg = 2,32 Khối lợng công tác đổ bêtông, Vbt = 60 m Khối lợng công tác đặt cốp pha đầu đốc, V đđ = m Khối lợng công tác tháo dỡ cốp pha đầu đốc, V dỡ đđ =3 m2 3.2.3.2 Xác định số ngời-ca cần thiết để hoàn thành chu kỳ Xác định số ngời- ca cần thiết để hoàn thành công việc thứ i là: Vi Ni = H , ngời- ca i Trong đó: Vi khối lợng công việc thứ i Hi - Định mức công việc thứ i Dựa vào khối lợng định mức cho công việc cụ thể Theo công thức ta tính đợc số ngời- ca cần thiết cho công việc theo bảng Bảng 3.6 Khối lợng công việc số ngời ca cần thiết cho công việc công tác bêtông Khối lợng TT Tên công việc Giao ca Chuẩn bị bề mặt khối đổ Lắp đặt cốt thép cho khối đổ Lắp dựng cốp pha đầu đốc Nghiệm thu kiểm tra khèi ®ỉ Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 Số lợng Đơn vị Địnhmức (đơnvị/ngca) 120 m2 10 12 Thời gian hoàn thành công việc (h) 1,5 2,32 tÊn 0,25 9,28 7,5 m2 1,5 - - - - 68 Sè ngca cÇn thiÕt Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 10 Đổ đầm bêtông vào khối đổ Bảo dỡng bêtông Tháo dỡ cốp pha đầu đốc Công tác phụ Tổng 60 m3 4,5 13,33 m2 0,75 16 20 m - 36,86 - T bảng ta chọn 36 ngời ®Ĩ thi c«ng xong mét chu kú Thêi gian mét chu kú thi c«ng Tck = 24 h = ca Đội thợ làm việc ca là: Nt = 36 : = 12 ngêi Tỉ chøc ®éi thợ toàn số lợng đầu việc chu kú Ýt Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 69 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Biểu đồ tổchức chu kỳ đổbê tông nềN (b ớc đổ20m) Thời gianmộtchukỳ Thời Đơn Khối Số CaI CaI I Côngviệc gian CaI vị l ợng ng êi (h) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 STT Giaoca 12 1,5 m Chuẩ n bị bề mặ t khối đổ 120 12 Lắpcốtthépchokhối kếtiếp Tấn 2,32 10 7,5 Lắpcốpphađầuđốc m2 10 Nghiệmthu, kiểmtrakhối đổ Đổvàđầmbê tông m3 60 12 Bảo d ỡngbê tông 16 Tháodỡ cốpphađầuđốc m2 10 Côngtác phụ 3.3 Các tiêu kinh tế kỹ thuật 3.3.1 Tiến độ đào hầm Tiến độ gơng sau chu kỳ đợc xác định theo công thức: Nguyễn Việt Trung dựng CTN & Mỏ K47 70 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Ltđ= Lk. = 3,6 m Trong đó: Lk chiều sâu lỗ mìn, Lk= 4m - hệ số sử dụng lỗ mìn, =0,9 Tck =16h nên ngày thực đợc 1,5 chu kỳ tiến độ đào chống tạm ngày Ltđn= 3,6.1,5 =5,4 m Tiến độ đào chống tạm tính cho tháng (28 ngày) với gơng bậc là: Tth Ltd1 = T Ltd ,m/tháng ck Trong đó: Tth thời gian tháng, tính cho 28 ngµy = 672 h Tck – thêi gian chu kỳ đào chống tạm bậc trên, T ck = 16h Ltđ - tiến độ đào chống tạm bậc trên, Ltđ =3,6 m Thay vào ta có : Ltd1 = 151,2 m/tháng Tiến độ đào chống tạm tính cho tháng (28 ngày) với gơng bậc dới là: Tth Ltd2 = T Ltd ,m/tháng ck Trong đó: Tth thời gian tháng, tính cho 28 ngày = 672 h Tck thời gian chu kỳ đào chống tạm bậc dới, Tck = 16h Ltđ - tiến độ đào chống tạm bậc dới, Ltđ =3,6 m Thay vào ta có : Ltd2 = 151,2 m/tháng 3.3.2 Tiến độ đổ bêtông Tiến độ đổ bêtông tờng vòm cho tháng (28 ngày) là: Tth Lbt1 = T Ltv , m/tháng ck Trong đó: Tth thời gian tháng, tính cho 28 ngày = 672 h Tck thời gian chu kỳ đổ bêtông tờng vòm, Tck = 72h Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 71 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Ltv chiều dài khối đổ têng vßm mét chu kú, Ltv = m Thay vào ta có : Lbt1 = 56 m/tháng Tiến độ đổ bêtông cho tháng (28 ngày) là: Tth Lbt2 = T Ln , m/tháng ck Trong ®ã: Tth – thêi gian mét th¸ng, tÝnh cho 28 ngµy = 672 h Tck – thêi gian mét chu kỳ đổ bêtông nền, Tck = 24 h Ln chiều dài khối đổ chu kỳ, Ln = 20 m Thay vµo ta cã : Lbt2 = 560 m/tháng 3.3.3 Thời gian xây dựng công trình 3.3.3.1 Thời gian đào chống tạm bậc L.Tck T1 = L , td Trong đó: L chiều dài đoạn hầm thi công, L = 85 m Tck thời gian chu kỳ đào chống tạm bậc trên, T ck = 16 h Ltđ - tiến độ đào chống tạm bậc trên, Ltđ =3,6 m Thay số vào ta cã : T1 = 378 giê 3.3.3.2 Thêi gian đào chống tạm bậc dới L.Tck T2 = L , td Trong đó: L chiều dài đoạn hầm thi c«ng, L = 85 m Tck – thêi gian chu kỳ đào chống tạm bậc dới, Tck = 16 h Ltđ - tiến độ đào chống tạm bậc dới, Ltđ =3,6 m Thay số vào ta có : T1 = 378 Thời gian đào chống tạm đoạn hầm: Tđ = T1 + T2 = 756 31,5 ngày 3.3.3.3 Thời gian đổ bêtông tờng vòm L.Tck T3 = L , giê tv Trong ®ã: L – chiều dài đoạn hầm thi công, L = 85 m Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 72 Líp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Tck thời gian chu kỳ đổ bêtông tờng vòm, Tck = 72 h Ltv chiều dài khối đổ tờng vòm chu kỳ, Ltv = m Thay sè vµo ta cã : T3 = 1020 3.3.3.4 Thời gian đổ bêtông L.Tck T4 = L , giê n Trong ®ã: L – chiỊu dài đoạn hầm thi công, L = 85 m Tck thời gian chu kỳ đổ bêtông nền, Tck = 24 h Ln chiều dài khối đổ mét chu kú, Ln = 20 m Thay sè vµo ta cã : T4 = 102 giê Thêi gian đổ bêtông đoạn hầm : Tbt = T3 + T4 = 1122 giê  46,75 ngµy VËy thêi gian xây dựng xong đoạn hầm : T = Tđ + Tbt = 31,5 + 46,75 = 78,25 ngµy 3.3.4 Dự toán xây dựng mét hầm Giá thành xây dựng mét hầm đợc xác định phụ thuộc vào c¸c yÕu tè chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung, thuế đợc tính theo công thức: G = A + B + C , ®ång Trong ®ã: A - chi phí trực tiếp, đồng B chi phí gián tiếp, đồng C lãi thuế, C = 12%.( A+B) , đồng Kết tính toán kinh tế để xây dựng hầm đợc lập bảng thống kê dới đây: Bảng 3.7 Bảng chi phí vật liệu cho mét dài hầm ST T I Thành phần hao phÝ Thuèc næ P-3151 KÝp vi sai Dây nổ mìn Phụ gia Cốt thép neo Đơn vị Khối lợng Đơn giá kg m kg m 105,6 48 50 1,574 10,6 35.288 53.700 6.020 15.360 8.848 VËt liƯu Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 73 Thµnh tiỊn 23.572.95 3.726.413 2.577.600 301.000 24.182 88.480 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dùng CTN & Má 10 11 c¸i c¸i c¸i c¸i m3 m3 3,58 0,2 0,9 1,94 2,13 0,78 177.849 478.953 411.865 146.518 642.893 877.436 684.718 957.906 3.706.785 28.424 1.369.362 684.400 tÊn 1,059 8.774.13 9.291.812 13 II III 14 Mũi khoan Đầu nối cần khoan Choòng khoan Đuôi choòng Bêtông phun Bêtông lấp lỗ neo M300 Cốp pha, cốt thép chống cố định Vật liệu khác Nhân lực Máy thi công Máy khoan 15 16 17 18 19 20 Máy xúc Máy ủi Ôtô vận chuyển Máy nâng Máy hàn Máy phun bêtông ca ca ca ca ca ca 0,62 0,62 0,62 0,123 0,093 0,034 21 22 23 24 Máy nén khí Máy bơm nớc Quạt giã M¸y kh¸c ca ca ca % 0,7 0,7 1,4 0,5 12 % 0,5 C«ng 16 ca ca 0,78 29376 8.005.45 926.843 989.620 517.713 386.509 149.798 6.788.31 565.494 83.373 70.152 131.874 438.016 7.830.778 6.244.256 574.642 613.564 320.982 47.540 13.931 230.802 389.545 58.361 98.212 38.959 B¶ng 3.8 B¶ng tỉng hợp giá thành xây dựng cho mét dài hầm TT Nội dung Giá trị chi phí A Chi phí trùc tiÕp I Chi phÝ vËt liÖu 23.572.956 II Chi phí nhân công Nhân công theo đơn giá (b1) 438.016 Các khoản phụ cấp : 0,7.b1 306.612 III Chi phí máy thi công Theo đơn giá (c1) 7.830.778 Theo kho¶n phơ cÊp : 137.036 0,14.0,125.c1 A = I +II + III 32.285.398 B Chi phÝ chung 74%.b1 324.131 Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 74 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Má A+B 32.609.529 C L·i + thuÕ 12%(A+B) 3.913.143 G A+B+C 36.522.672 Chi phí xây dựng đoạn hầm thi công dài 85m là: Gxd = 36.522.672 * 85 = 3.104.427.120 đồng 3.3.5 Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật Bảng 3.9 Bảng tiêu kinh tế kü thuËt ST T I Tªn chØ tiªu Hầm dẫn dòng thi công Chiều dài hầm Chiều dài đoạn hầm thi công Diện tích mặt cắt ngang sử dụng Diện tích mặt cắt ngang đào bậc Diện tích mặt cắt ngang đào bậc dới II Vỏ chống Bậc Bê tông phun Bậc dới Neo bêtông cốt Bậc Bậc dới thép Bêtông cố Tờng - vòm Nền định III Chỉ tiêu khoan nổ mìn Lợng đất đá Bậc Bậc dới nổ Bậc Số lỗ khoan Bậc dới Số mét dài lỗ Bậc Bậc díi khoan ChØ tiªu thc BËc trªn BËc díi nổ đơn vị Khối lợng thuốc Bậc Bậc díi nỉ IV Tỉ chøc thi c«ng Sè ca lµm viƯc ngµy Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Mỏ K47 75 Kí hiệu Đơn vị Số lợng m m 272 85 Lh L m2 68,3 Ssd m2 48,3 m2 38,3 m2/chu kú m/chu kú m /chu kú 5,76 1,88 24 12 111,7 60 m3/chu kỳ lỗ/chu kỳ m/chu kú kg/chu kú 286,9 241,8 120 44 480 176 1,32 0,75 241,2 97,92 ca kg/m3 Lớp Xây Sđ Vbtp Vn Vbt Vx Vnm Vk q Q Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ V Thêi gian mét chu kú Chỉ tiêu kinh tế Tiến độ đào Bậc Bậc dới chống tạm Tiến độ đổ Tờng vòm bêtông cố Nền định Thời gian xây Đào chống tạm Đổ bêtông cố dựng đoạn định hầm Chi phí xây dựng 1m hầm Chi phí xây dựng đoạn hầm thi công 12 m/tháng 151,2 m/tháng 56 Ltd1, Ltd2 Lbt1 560 Lbt2 31,5 ngày VNĐ VNĐ 46,75 36.522.672 3.104.427 120 Kết luận Trong thiết kế thi công công trình ngầm cần phải đảm bảo nhiều yếu tố có hai yếu tố quan trọng : công trình phải kh¶ thi sư dơng st thêi gian Ngun ViƯt Trung dựng CTN & Mỏ K47 76 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ phục vụ công trình hiệu kinh tế thi công Chính công trình ngầm thiết kế phải bảo đảm yếu tố gây ổn định công trình tính toán lựa chọn công nghệ, trang thiết bị thi công hợp lý Trong phạm vi đồ án đánh giá tính chất điều kiện ổn định khối đá xung quanh công trình Từ đánh giá điều kiện khối đá để đa phơng pháp thi công sơ đồ công nghệ thi công hợp lý Từ sơ đồ công nghệ thi công tiến hành bớc theo công nghệ Bắt đầu từ công tác tính toán khoan nổ mìn điều kiện khối đá biết Công tác xúc bốc lựa chọn phơng tiện xúc bốc vận chuyển khối đá nổ sau nổ mìn cho suất xúc bốc vận tải hợp lý để thời gian thi công ngắn phơng tiện phải đảm bảo hoạt động dễ dàng hầm Công tác gia cố phải đảm bảo tính toán khối lợng gia cố đa biện pháp thi công hợp lý Phần tiêu kinh tế kỹ thuật tính toán đa tiêu kinh tế, tính toán chi phí để xây dựng mét hầm đa giá thành thi công đoạn hầm Do thời gian có hạn, kiến thức hạn chế với kinh nghiệm non nên đồ án không tránh khỏi sai sót, mong nhận đợc bảo thầy, cô giáo ý kiến đóng góp bạn bè đồng nghiệp để đồ án đợc hoàn thiện Nguyễn Việt Trung dựng CTN & Mỏ K47 77 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Văn Đớc , Võ Trọng Hùng Công nghệ xây dựng công trình ngầm Tập I NXB Giao thông Vận Tải Hà Nội, 1997 [2] Phạm Sỹ Liêm, Ngô Thế Phong Kết cấu bê tông cốt thép NXB Đại học trung học chuyên nghiệp [3] PGS.TS Nguyễn Quang Phích Cơ Học Đá, Cơ Học CTN ĐH Mỏ - Địa Chất [4] TS Nguyễn Văn Quyển Vật liệu xây dựng ĐH Mỏ - Địa Chất [5] Bộ Xây Dựng Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng Nguyễn Việt Trung dựng CTN & Mỏ K47 78 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Mục lục Lời nói ®Çu Chơng Nhiệm vụ sở thiết kế .2 1.1 NhiƯm vơ thiÕt kÕ .2 1.2 C¬ së thiÕt kÕ .2 1.2.1 Điều kiện địa chất xung quanh hầm dẫn dòng thi c«ng 1.2.1.1 Đặc điểm địa hình địa mạo .2 1.2.1.2 Đặc điểm địa chất thuỷ văn .2 1.2.1.3 Địa chất công trình 1.2.2 Tóm tắt vẽ kỹ thuật thi công đoạn hầm 1.2.3 Thiết bị thi công Chơng Thiết kế thi công 2.1 Lựa chọn sơ đồ đào sơ đồ thi công cho đờng hầm .6 2.1.1 Lựa chọn sơ đồ đào 2.1.1.1 Mức độ ổn định khối đá 2.1.1.2 Kích thớc công trình cần thi công 2.1.1.3 Phơng pháp phá vỡ đất đá 2.1.2 Lựa chọn sơ đồ thi công 2.2 Thiết kế thi công bậc 2.2.1 Các phơng tiện kỹ thuật phục vụ thi công .8 2.2.1.1 Thiết bị khoan .8 2.2.1.2 Thuèc næ phơng tiện nổ 2.2.2 Tính toán thông số khoan nổ mìn lập hộ chiếu khoan nổ mìn cho bậc 11 2.2.2.1 Chọn đờng kính lỗ khoan 11 2.2.2.2 Chiều sâu lỗ khoan .11 2.2.2.3 ChØ tiªu thc nỉ, lợng thuốc nổ đơn vị 11 2.2.2.4 Tổng số lỗ mìn gơng 12 2.2.2.5 Xác định số lỗ mìn biên .12 2.2.2.6 Tổng số lỗ mìn nhóm rạch, phá, nỊn 12 Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Má K47 79 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 2.2.2.7 Nhóm lỗ tạo 13 2.2.2.8 Các lỗ mìn thuộc nhóm đột phá 13 2.2.2.9 Góc nghiêng lỗ khoan 15 2.2.2.10 Tiêu hao thuốc nổ cho lần nổ 15 2.2.3 Tổ chức khoan lỗ mìn 18 2.2.3.1 Tổ chức công tác khoan 18 2.2.3.2 Công tác nạp nổ 18 2.2.3.3 Công tác an toàn nạp nổ 18 2.2.4 Tổ chức công tác xúc bốc .18 2.2.4.1 Tính khối lợng đất đá cần xúc bốc mét chu kú tiÕn g¬ng 19 2.2.4.2 ThiÕt bÞ xóc bèc vận chuyển 19 2.2.4.3 Tính toán suất xúc bốc vận tải 19 2.2.5 Thông gió đa gơng vào trạng thái an toàn 21 2.2.5.1 Chọn sơ đồ thông gió 21 2.2.5.2 Tính toán lợng gió cần thiết 21 2.2.5.3 Chọn quạt suất quạt 22 2.2.6 Công tác chống tạm 23 2.2.6.1 Thi công kết cấu neo bê tông cốt thép 24 2.2.6.2 Thi công kết cấu bê tông phun 25 2.3 ThiÕt kÕ thi c«ng bËc díi 30 2.3.1 Ph¬ng tiƯn kü tht phơc vơ thi c«ng .30 2.3.2 Tính toán thông số khoan nổ mìn lËp chiÕu khoan nỉ m×n cho bËc díi .30 2.3.2.1 Chiều sâu lỗ khoan .30 2.3.2.2 Chọn đờng kính lỗ khoan 30 2.3.2.3 Số lỗ mìn gơng 30 2.3.2.4 Tính toán lợng thuốc nổ 31 2.3.3 Tổ chức khoan lỗ mìn 34 2.3.3.1 Tổ chức công tác khoan 34 2.3.3.2 Công tác nạp nổ 34 2.3.3.3 Công tác an toàn n¹p nỉ 34 2.3.4 Tỉ chøc công tác xúc bốc .34 2.3.4.1 Tính khối lợng đất đá cần xúc bốc chu kú tiÕn g¬ng .35 2.3.4.2 Tính toán suất xúc bốc vận tải 35 2.3.5 Thông gió đa gơng vào trạng thái an toàn 36 2.3.6 Công tác chống tạm 36 2.3.6.1 Thi công kết cấu neo bê tông cốt thép 36 80 Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Mỏ K47 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 2.3.6.2 Thi công kết cấu bê tông phun .37 2.4 Các công tác phô 38 2.4.1 Công tác thoát nớc 38 2.4.2 Công tác trắc địa 38 2.4.3 Công tác chiếu sáng 38 2.5 Công tác chống cố ®Þnh 38 2.5.1 Tỉ chøc thi c«ng .40 2.5.2 Biện pháp thi công 40 2.5.2.1 Bê tông tờng vòm 40 2.5.2.2 Bê tông 41 2.5.2.3 Biện pháp an toàn .42 2.5.2.4 Công tác hoàn thiƯn 42 2.5.3 TÝnh to¸n khối lợng bê tông đổ 42 Chơng Tỉ chøc thi c«ng 46 3.1 Tổ chức công tác đào chống tạm 46 3.1.1 Chän biĨu ®å tỉ chøc chu kú 46 3.1.2 Tæ chøc chống tạm cho bậc 46 3.1.2.1 Xác định khối lợng công tác chu kú 46 3.1.2.2 Xác định số ngời- ca cần thiết để hoàn thành chu kỳ 46 3.1.2.3 Xác định thời gian hoàn thành công việc chu kú .47 3.1.3 Tổ chức đào chống tạm cho bậc dới .49 3.2 Tổ chức công tác chống cố định .52 3.2.1 Chän biĨu ®å tỉ chøc chu kú 52 3.2.2 Tæ chøc chèng cố định phần tờng vòm .52 3.2.3 Tổ chức chống cố định phần 55 3.3 Các tiêu kinh tế kỹ thuật .57 3.3.1 Tiến độ đào hầm 57 3.3.2 Tiến độ đổ bê tông 57 3.3.3.Thời gian xây dựng công trình 58 3.3.4 Dự toán xây dựng mét hầm 59 3.3.5 ChØ tiªu kinh tÕ – kü thuËt 60 KÕt luËn .62 Tài liệu tham khảo 63 Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Mỏ K47 81 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Nguyễn Việt Trung dùng CTN & Má K47 82 Líp X©y ... Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dùng CTN & Má Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Mỏ K47 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành X©y dùng CTN & Má Ngun ViƯt Trung dùng CTN & Mỏ K47 Lớp Xây Đồ án tốt nghiệp ngành.. .Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ CHơng Nhiệm vụ sở thiết kế 1.1 Nhiệm vụ thiết kế Nhiệm vụ đồ án lập thiết kế biện pháp tổ chức thi công đoạn hầm dẫn dòng dự án thuỷ điện Nậm Chiến. .. Chiều mì n tự dài lỗ lỗ mì n mì n (m) S đồ bố trílỗ mì n g ơng 21 Bảng đ ặ c tính lỗ mì n g ơng bậc Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 2.2.3 Tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp hầm dẫn thủy điện NAM CHIẾN, Đồ án tốt nghiệp hầm dẫn thủy điện NAM CHIẾN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay