CÁC NGUYÊN LÝ VỀ LẬP KẾ HOẠCH

73 19 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:09

ENTER TEXT HERE BÀI CÁC NGUYÊN LÝ VỀ LẬP KẾ HOẠCH Th.S Vũ Cương Đại học Kinh tế Quốc dân Bài đọc nhằm hệ thống hoá lại lý luận giải thích cho vai trò kế hoạch công cụ quản lý cần thiết kinh tế, khơng phân biệt hình thức tổ chức kinh tế Tuy nhiên, kinh tế chuyển sang vận hành theo chế thị trường phương thức kế hoạch hoá tập trung trước khơng phù hợp nữa, mà đòi hỏi phải có thay phương thức lập kế hoạch Vì vậy, phần đầu đọc tập trung làm rõ khác biệt công tác KHH hai chế cũ mới, đồng thời giới thiệu kinh nghiệm lập KH số nước Phần thứ hai sâu vào sở đổi KH nay, hướng chuyển sang phương thức quản lý theo kết Từ làm rõ xu hướng đổi KHH nước ta Phần cuối đọc gới thiệu chi tiết bước để lập KH theo khung logic hay gọi lập KH theo kết ENTER TEXT HERE MỤC LỤC I SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KẾ HOẠCH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VỚI PHƯƠNG THỨC KẾ HOẠCH HOÁ TRUYỀN THỐNG VÀ KINH NGHIỆM LẬP KẾ HOẠCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Sự cần thiết KHH kinh tế thị trường 1.1 KH công cụ quản lý nhà nước vào kinh tế thị trường 1.2 KH công cụ huy động phân bổ nguồn lực khan nhằm thực mục tiêu ưu tiên 1.3 KH cơng cụ để Chính phủ cơng bố mục tiêu phát triển huy động nguồn lực xã hội hướng tới đạt mục tiêu 1.4 KH công cụ để thu hút nguồn tài trợ từ nước Sự khác biệt KH kinh tế thị trường với KH chế tập trung mệnh lệnh .6 2.1 Sự khác biệt chất 2.2 Sự khác hệ thống tiêu KH 10 2.3 Sự khác biệt trình tự xây dựng KH .12 Kinh nghiệm lập KH số nước kinh tế thị trường phát triển 13 3.1 Mỹ 13 3.2 Nhật Bản 14 3.3 Hàn Quốc .15 3.4 Philipines .16 II QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ - CƠ SỞ KHOA HỌC CHO HƯỚNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI VIỆT NAM 17 Phương thức quản lý theo kết .17 1.1 Sự cần thiết phải chuyển sang quản lý theo kết 17 1.2 Khái niệm chuỗi kết cấp độ kết KH 19 1.3 Vai trò phương thức quản lý theo kết .21 Những tiếp cận công tác lập KH Việt Nam .22 2.1 KH mang tính chiến lược 23 2.2 KH gắn với nguồn lực 24 2.3 KH mang tính lồng ghép 25 III KẾ HOẠCH NGÀNH VÀ TIỂU NGÀNH TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN 26 Phân loại kế hoạch 26 1.1 Phân loại theo mức độ khái quát 27 1.2 Phân loại theo cấp độ quản lý .28 Mối quan hệ KH ngành tiểu ngành 29 IV PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH THEO KHUNG LOGIC 31 Hai giai đoạn phương pháp lập KH theo Khung Logic 31 Giai đoạn Phân tích .33 2.1 Chuẩn bị phân tích .33 2.2 Phân tích bên liên quan 33 2.3 Phân tích tiềm năng, đánh giá thực trạng phát triển 35 2.4 Phân tích vấn đề 48 2.5 Phân tích mục tiêu .51 ENTER TEXT HERE 2.6 Phân tích chiến lược 52 Giai đoạn hoạch định 56 3.1 Giới thiệu .56 3.2 Miêu tả khung lôgic .58 3.3 Quy trình xây dựng khung lơgic 62 Tình minh hoạ: Soạn thảo trình bày tiêu 68 3 ENTER TEXT HERE I SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KẾ HOẠCH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VỚI PHƯƠNG THỨC KẾ HOẠCH HOÁ TRUYỀN THỐNG VÀ KINH NGHIỆM LẬP KẾ HOẠCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Sự cần thiết KHH kinh tế thị trường 1.1 KH công cụ quản lý nhà nước vào kinh tế thị trường Trước tiên, cần thấy tồn kế hoạch hố xuất phát từ vai trò tất yếu nhà nước kinh tế thị trường Như biết, kinh tế thị trường dù hồn hảo đến đâu khơng thể vận hành mà khơng có điều tiết, quản lý nhà nước Vai trò nhà nước kinh tế thị trường tồn tất yếu khách quan, xuất phát từ đòi hỏi thực tế xã hội muốn có chế điều tiết bổ trợ cho chế thị trường, nhằm vừa tạo điều kiện thuận lợi cho chế thị trường phát huy mặt mạnh mình, vừa hạn chế hậu khắc nghiệt mà chế tạo Đối với nước ta, vai trò quản lý nhà nước quan trọng, Đảng ta xác định mơ hình kinh tế Việt Nam phát triển chế thị trường có điều tiết nhà nước theo định hướng XHCN Như vậy, chức khác, nhà nước Việt Nam có sứ mệnh định hướng đường phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Sứ mệnh cụ thể hoá nhiệm vụ quản lý nhà nước cấp, ngành, cấp ngành đóng vai trò quan trọng Vậy, nhà nước sử dụng cơng cụ để quản lý kinh tế? Để thực vai trò mình, nhà nước sử dụng nhóm cơng cụ chủ yếu sau: (1) Hệ thống luật pháp; (2) Hệ thống kế hoạch phát triển; (3) Các sách kinh tế điều tiết (tài khoá, tiền tệ, thương mại, đầu tư…); (4) Các cơng cụ đòn bẩy kinh tế (thuế, trợ cấp, trợ giá…) (5) Lực lượng kinh tế nhà nước (doanh nghiệp nhà nước, dự trữ quốc gia…) Ở cấp ngành áp dụng công cụ trên, cụ thể hoá theo chức nhiệm vụ phân cấp cho ngành Ví dụ, ngành đề chế, sách phạm vi quyền hạn sách cải cách hành chính, phân bổ có mục tiêu… Ngành sử dụng cơng cụ kế hoạch hố ngành (cơng nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế…) để điều hành kinh tế phạm vi phân cấp… Như vậy, hệ thống kế hoạch phát triển công cụ quản lý nhà nước để điều tiết kinh tế Do đó, nhà nước nhà nước sử dụng cơng cụ quản lý Do đó, quan điểm cho kế hoạch sản phẩm chế tập trung ENTER TEXT HERE bao cấp, chế thị trường khơng cần có kế hoạch hồn tồn sai lầm Một cá nhân làm cơng việc có ý thức cần có kế hoạch Một gia đình phải có kế hoạch chi tiêu, giáo dục cái… Do đó, khơng có lý để nói lãnh đạo ngành hay quốc gia lại khơng cần có kế hoạch Chỉ có điều điều kiện kinh tế xã hội thay đổi cơng cụ cần đổi tư duy, nội dung phương pháp Đặc trưng nhóm cơng cụ khác với nhóm khác chỗ phương pháp quản lý kinh tế nhà nước theo mục tiêu Nó thể mục tiêu định hướng phát triển KTXH phải đạt khoảng thời gian định quốc gia, vùng, ngành hay địa phương, giải pháp sách cần thiết để đạt mục tiêu với hiệu hiệu lực cao 1.2 KH công cụ huy động phân bổ nguồn lực khan nhằm thực mục tiêu ưu tiên Chúng ta ln nằm tình trạng khan nguồn lực, là: vốn, lao dộng có tay nghề cơng nghệ kỹ thuật tiên tiến Nếu để thị trường điều tiết, nguồn lực hướng vào việc sản xuất hàng hoá nhiều lợi nhuận mang tính tr ước mắt, ngắn hạn, phục vụ chủ yếu cho nhu cầu người giầu xã hội, hàng hố xa xỉ Các nguồn lực huy động vào vùng sâu, vùng xa hoạt động lĩnh vực mà xã hội cần có Vì vậy, nguồn lực khan phân bổ theo KH, bảo đảm hướng vào vấn đề mang tính xúc mà xã hội cần có, hướng vào người nghèo tầng lớp yếu xã hội; nguồn lực khan phân bổ phù hợp với nhu cầu dài hạn đất nước địa phương 1.3 KH công cụ để Chính phủ cơng bố mục tiêu phát triển huy động nguồn lực xã hội hướng tới đạt mục tiêu Sự công bố cụ thể mục tiêu xã hội kinh tế quốc gia địa phương dạng KHPT cụ thể có ảnh hưởng quan trọng thái độ hay tâm lý dân cư Nó thành công việc tập hợp dân chúng đằng sau phủ chiến lược quốc gia để xố bỏ nghèo đói Bằng việc huy động ủng hộ quần chúng sâu vào tầng lớp xã hội, đảng phái, tôn giáo để yêu cầu công dân việc để xây dựng đất nước Nhà nước (các cấp) có KH kinh tế coi trang bị tốt để đảm bảo động lực cần thiết để vượt qua lực cản thường hay chia rẽ chủ nghĩa bè phái chủ nghĩa truyền thống yêu cầu chung đòi hỏi tiến xã hội sống ấm no cho người ENTER TEXT HERE 1.4 KH công cụ để thu hút nguồn tài trợ từ nước ngồi Nếu có KHPT cụ thể với mục tiêu đặt cụ thể dự án thiết kế cẩn thận, thường điều kiện cần thiết để nhận ủng hộ nhà đầu tư nước nước Trong chừng mực định việc mô tả dự án tỷ mỷ cụ thể khuôn khổ KHPT tồn diện nhiều mong muốn địa phương việc tìm kiến nguồn vốn từ bên nhiều nhiêu Thực tế qua Hội nghị nhà tài trợ vừa qua cho thấy, nhờ Chính phủ Việt Nam có lộ trình rõ ràng thể rõ tâm cải cách máy hành nên Việt Nam nhận cam kết tài trợ lớn từ trước đến từ cộng đồng nhà tài trợ quốc tế Những lập luận khẳng định cần thiết KH với tư cáh công cụ quản lý nhà nước vào kinh tế thị trường Điều khơng ngoại lệ, chí có phần quan trọng quản lý nhà nước ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Bởi lĩnh vực có nhiều yếu tố thất bại thị trường, nhiều lĩnh vực cần phải có phân bổ nguồn lực theo kế hoạch, nhiều yếu tố cần thiết để tạo hấp dẫn cho nhà đầu tư, yếu tố nũa VN phận nơng nghiệp nơng thơn chiếm khơng 70% dân số lao động nước Sự khác biệt KH kinh tế thị trường với KH chế tập trung mệnh lệnh 2.1 Sự khác biệt chất Xét chất, KH thể can thiệp Chính phủ vào kinh tế nhằm định hướng phát triển điều khiển biến đổi số biến số KTXH chủ yếu để đạt mục tiêu định trước Biểu cụ thể chất này: trước hết thể loạt mục tiêu KTXH cần đạt khoảng thời gian định sẵn; cách thức tác động, hướng dẫn, điều khiển Chính phủ để thực mục tiêu đặt Bản chất KHH giống biểu cụ thể lại khác kinh tế Trong kinh tế tập trung mệnh lệnh, KHH thể khống chế trực tiếp Chính phủ hoạt động KTXH thơng qua q trình đưa định pháp lệnh phát từ Trung ương Các tiêu KH xác định nhà KH Trung ương tạo nên KH kinh tế quốc dân toàn diện đầy đủ; nguồn nhân lực, vật tư chủ yếu tài khơng phải phân phối theo giá thị trường điều kiện cung cầu ENTER TEXT HERE mà phân phối theo nhu cầu KH tổng thể, theo định hành cấp lãnh đạo Trong kinh tế thị trường, KHH thể nỗ lực có ý thức Chính phủ q trình thực can thiệp tầm vĩ mô kinh tế quốc dân, sở chủ động thiết lập mối quan hệ khả mục đích nhằm đạt mục tiêu sử dụng có hiệu tiềm có KHH kinh tế thị trường thể phương án lựa chọn, xếp, khai thác huy động sử dụng có hiệu nguồn lực cho phép để đạt kết cao Các tiêu đặt KH định hướng phát triển số lĩnh vực chủ yếu cánh thức tác động Chính phủ mang tính gián tiếp thơng qua sách định hướng cơng cụ sách điều tiết vĩ mô Như vậy, chất KHH phát triển kinh tế thị trường tính thuyết phục gián tiếp Bảng 1: So sánh chất KH chế KHH tập trung chế thị trường Cơ chế KH hoá tập trung     Cơ chế thị trường KH mang tính chủ quan ý chí:  KH gắn với thị trường: định hướng phát xuất phát từ ý muốn chủ quan nhà nước, không vào tiềm lực thực tế không gắn với nhu cầu thực kinh tế quốc dân triển dựa sở đánh giá thực trạng (=> khả thi), nhận thức qui luật (=> khoa học), nắm bắt nhu cầu (=> thực tiễn), => vững KH thay cho thị trường,  KH bổ sung hỗ trợ cho thị trường: thị tồn thị trường phá vỡ cân đối cứng mà KH đề trường giải vấn đề ngắn hạn, riêng lẻ, lợi ích cục KH có nhìn dài hạn, mang tính đón bắt, lợi ích chung, tồn cục KH mang tính mệnh lệnh: giao  KH mang tính định hướng: Hoạt động tiêu cấp phát nguồn lực, đồng thời định địa tiêu thụ khung làm sở để hoạch định sách đòn bẩy biện pháp gián tiếp để thực định hướng KH thiếu tính linh hoạt: pháp  KH mang tính linh hoạt Khi điều kiện lệnh nên mang tính cứng nhắc, điều chỉnh KH hình thị trường thay đổi KH có điều chỉnh theo ENTER TEXT HERE thức Chính khác biệt chất KH kinh tế thị trường đòi hỏi phải có đổi cơng tác KHH, từ tư đến qui trình phương pháp lập KH Việt nam thực q trình cải cách kinh tế theo mơ hình kinh tế thị trường có điều tiết nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Công tác KH chuyển đổi phù hợp từ chế KH tập trung sang KH định hướng phát triển, với ba nội dung chủ yếu: - Thứ nhất, chuyển từ chế KHH tập trung phân bổ nguồn lực cho kinh tế bao gồm hai thành phần sở hữu quốc doanh tập thể chủ yếu sang chế KHH theo phương thức khai thác, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực cho kinh tế đa thành phần sở hữu - Thứ hai, chuyển từ chế KHH trực tiếp mang tính pháp lệnh với hệ thống chằng chịt tiêu mang tính chất bao cấp đầu vào lẫn đầu sang chế KHH định hướng gián tiếp với hệ thống chế sách kinh tế vĩ mơ phù hợp - Thứ ba, chuyển từ chế KHH vật, mang tính chất khép kín ngành, địa phương sang chế KHH theo chương trình mục tiêu với kết hợp hài hoà ngành, vùng, bên lẫn bên theo hướng tối ưu hoá hiệu hoạt động KTXH Sự khác biệt chất kế hoạch hóa dẫn đến khác biệt chất qyá trình soạn lập kế hoạch Thể khác biệt đuợc phản ánh qua bảng sau: Bảng So sánh đặc trưng hai trình lập kế hoạch Đặc trưng Lập KH theo phương pháp truyền thống Lập kế hoạch thị trường Thực chất Quá trình phân chia nguồn hoạt động lực nhà nước tiếp nhận nhiệm vụ từ cấp giao, kế hoạch địa phương triển khai phần kế hoạch cấp - Chủ động thiết lập mối quan hệ để hướng tới tương lai, xác định mục tiêu tìm kiếm giải pháp phát triển KTXH cho ngành, địa phương - KH ngành, địa phương xây dựng kế hoạch ngành, địa phương, xây dựng cho họ , ngành, địa ENTER TEXT HERE phương tự định sở không phá vỡ khung định hướng chung cấp Căn cho kế hoạch - Nguồn lực cấp cung cấp Con số kiểm tra kế hoạch cấp Kiểm điểm tình hình thực kế hoạch thời kỳ trước Đánh giá tiềm năng, yếu tố nguồn lực thực trạng phát triển ngành, địa phương Dự báo yếu tố, mơi trường bên trong, bên ngồi ngành, địa phương, tạo điểm mạnh, yếu, hội, thách thức tác động đến khả khai thác huy động nguồn lực, thực mục tiêu - Thực mục tiêu quốc gia thời gian dài Nội dung kế hoạch Phân chia học kế hoạch trung hạn thành kế hoạch ngắn hạn - Xây dựng hệ thống tiêu toàn diện khoảng thời gian cụ thể phải thực theo yêu cầu cấp Hướng tới tương lai trung dài hạn Quan tâm chủ yếu đến xác định Tầm nhìn, hướng mục tiêu đạt tới địa phương tương lai dài - Quan tâm đến có thực tiêu cấp giao cho ngắn hạn hay khơng - Quy trình Xây dựng lần, mang soạn lập tính thời vụ, bước xây dựng theo thể chế thống nhất, có định kỳ điều kế hoạch Là trình tự định mang tính hệ thống tập trung vào vấn đề quan trọng, mục tiêu ưu tiên Quan tâm nhiều đến tác động việc thực tiêu kế hoạch đến mục tiêu tầm nhìn mà ngành, địa phương hướng tới Quan tâm nhiều đến cơng tác TDĐG - Quy trình xây dựng mang tính chất lặp lại cao, khơng mang tính thời vụ, theo biến động điều kiện môi trường khả khai thác nguồn lực - Khoảng thời gian thực bước xây dựng không giống nhau, tuỳ ENTER TEXT HERE theo đặc điểm ngành, địa phương Giải pháp nguồn lực Nguồn lực cấp cung cấp chủ yếu Chủ động tạo dựng khả khai thác, huy động sử dụng có hiệu nguồnlực thành phần kinh tế, bên bên ngành, địa phương Phương pháp xây dựng điều kiện áp dụng Chủ yếu chế từ xuống Sử dụng tham gia nhiều bên q trình soạn lập kế hoạch, vai trò chủ động, sáng tạo quyền nhà nước cấp; đặc biệt nhấn mạnh đến tham gia cộng đồng dân cư - Dựa vào chế tập trung hoá cao tư liệu sản xuất nguồn lực xã hội Nguồn vốn ngân sách nhà nước điều kiện định thành công trình triển khai thực kế hoạch - Cơ chế phi tập trung, phân cấp, giao quyền chủ động cho ngành, địa phương Đặc biệt nhân mạnh phân cấp kế hoạch, phân cấp ngân sách nâng cao quyền lực 2.2 Sự khác hệ thống tiêu KH  Theo góc độ nội dung KHH, hệ thống tiêu KH phân thành: Các tiêu kinh tế Hệ thống bao gồm mục tiêu kinh tế cần đạt tốc độ tăng trưởng GDP, chuyển dịch cấu ngành, mục tiêu phát triển vùng tiêu mang tính chất biện pháp yếu tố nguồn lực cần thiết cho tăng trưởng, cân đối vĩ mô chủ yếu cần trì thời kỳ KH Các tiêu xã hội bao gồm tiêu nâng cao phúc lợi xã hội, mức sống đân cư, tiêu chất lượng sống, môi trường tự nhiên xã hội, tiêu xố đói giảm nghèo (XĐGN), cơng xã hội v.v Các tiêu lồng ghép vấn đề xã hội phát triển kinh tế Theo khía cạnh lồng ghép, nội dung kinh tế xã hội phản ánh tiêu, mục tiêu kinh tế xã hội ràng buộc lẫn mục tiêu xã hội đặt nhiệm vụ cho kinh tế phải giải 10 ENTER TEXT HERE - Khả thể chế quản lý – có đủ khả tài nguyên quan thực thi để tiếp tục cung cấp dịch vụ cách dài hạn không? - Bền vững mặt kinh tế tài – quyền lợi dự án có biện minh cho chi phí bỏ hay không? 3.2 Miêu tả khung lôgic 3.2.1 Lô-gic can thiệp Cột thứ trình bày lơgic can thiệp, chiến lược làm cho can thiệp Nó chứa đựng trạng thái tích cực cần thực can thiệp mục tiêu tổng thể mà can thiệp đóng góp vào Can thiệp lơgic phương tiện để đến mục tiêu tổng thể: thơng qua việc có sẵn phương tiện, tiến hành hoạt động; thơng qua việc thực hoạt động đạt đến kết quả; kết dẫn tới mục tiêu cụ thể; thơng qua mục tiêu cụ thể, can thiệp đóng góp vào mục tiêu tổng thể Mục tiêu tổng thể: mục tiêu cao mà can thiệp đóng góp vào (thí dụ mục tiêu tổng thể phân ngành) Các can thiệp hoạt động đóng góp vào việc thực mục tiêu Nó tác động tích cực rộng lớn mà mục tiêu cụ thể ngành/tiểu ngành đóng góp vào Với KH ngành, mục tiêu tổng thể mục tiêu Chiến lược phát triển ngành, với tiểu ngành, mục tiêu mà KH ngành định hướng cho tiểu ngành Đánh giá mức độ đạt mục tiêu tổng thể KH theo dõi, đánh giá sau gọi đánh giá tác động Mục tiêu tổng thể Mục tiêu cụ thể Đầu Mục tiêu cụ thể ngành/tiểu ngành: mục tiêu cần đạt tới thơng qua can Hoạt động/ Chí phí/ thiệp Các quyền lợipháp bền vững cho người hưởng thụ (cótiện tính đến giới tính, tuổi tác, chủng Giải phương tộc tơn giáo) ln ln mục đích tảng dự án Các quyền lợi phải hữu 59 ENTER TEXT HERE hình thể người hưởng thụ làm để sử dụng kết dự án Đánh giá mức độ đạt mục tiêu cụ thể ngành/tiểu ngành đánh giá mức độ đạt kết (outcome) Đầu ra: sản phẩm dịch vụ giải pháp triển khai KH đem lại Các đầu với dẫn tới việc thực mục tiêu cụ thể KH Các đầu mà KH phải cung cấp cho người hưởng thụ (có tính đến giới tính, tuổi tác, chủng tộc, dân tộc) nhằm giúp họ đạt quyền lợi hữu hình Hoạt động/giải pháp: giải pháp mà phải tiến hành can thiệp để đạt đầu Đó tập hợp hoạt động cần thiết để đem lại đầu cụ thể Các phương tiện vật chất phi vật chất, chi phí (đầu vào) cần thiết để tiến hành giải pháp KH 3.2.2 Các số kiểm tra khách quan Cột thứ hai khung lơgic cho thấy số kiểm tra khách quan Các số đưa nội dung miêu tả mang khả thực mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể đầu ra, đứng mặt biến số (cái thay đổi?), đối tượng, địa điểm thời gian Các số định nghĩa xác lơgic can thiệp Vì giải pháp định nghĩa hành động cụ thể, nên khơng có số cho giải pháp Các số có tác dụng thể lơgic can thiệp thành hành động, đo lường được, tạo điều kiện để: - kiểm tra tính vững mục tiêu cụ thể đầu KH; - tiến hành phân bổ nguồn lực (vật chất, nhân lực tài chính) hướng kết quả; - theo dõi mục tiêu cụ thể, đầu giải pháp KH Khi soạn thảo trình bày số, điều quan trọng nắm chúng có nhạy cảm giới tính bình đẳng Khi xác định số, cần phân biệt rõ tiêu số Hiện nay, nhiều KH, khơng có phân biệt số tiêu Theo chúng tôi, tiêu mặt định lượng mục tiêu, quan KH xác định từ giai đoạn lập KH, dựa kết dự báo, cân nhắc với khả nguồn lực sẵn có Việc có thực tiêu hay khơng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, có giả định/điều kiện thực KH Còn số tên thước đo nhằm đo lường mức độ tiến trình đạt tiêu KH Tại giai đoạn lập KH, số không mang giá trị số, mà giá trị là giá trị thực hiện, có sau KH 60 ENTER TEXT HERE 3.2.3 Nguồn thẩm định Cột thứ ba miêu tả nguồn thẩm định Các nguồn thẩm định cho biết cách đâu tìm thơng tin để kiểm tra việc thực mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể đầu (nhờ tiêu, mục tiêu, mục đích kết thể hình thức thực tế) Đó tài liệu, báo cáo nguồn cung cấp thông tin cho phép đưa nhận định mặt tiến độ thực tế hướng tới mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể đầu Các nguồn thẩm định nằm bên bên quan thực KH; nguồn tạo ngành/tiểu ngành tổ chức độc lập nằm bên Cần thận trọng để chọn nguồn đáng tin cậy 3.2.4 Các phương tiện chi phí Các phương tiện (đầu vào) nguồn vật chất phi vật chất cần thiết để thực giải pháp quản lý điều hành KH Có thể phân biệt nguồn nhân lực, vật lực tài lực Chi phí biến đổi mặt tài phương tiện xác định Việc trình bày chi phí tốt theo mẫu ngân sách chuẩn hố Phần đóng góp nhà tài trợ, phủ nước hưởng thụ nhà tài trợ khác quy định rõ theo nhiều loại tiền tệ (theo yêu cầu) 3.2.5 Các giả định điều kiện tiên Cột thứ tư nêu giả định Các giả định yếu tố bên ngồi mà can thiệp khơng chịu trách nhiệm, điều quan trọng việc thực đầu ra, mục tiêu cụ thể mục tiêu tổng thể Chúng kiểm tra trực tiếp từ bên can thiệp, có tầm quan trọng sống việc đạt công việc thực thắng lợi Thí dụ Tình minh hoạ, ‘có đủ lao động để gặt vụ lúa’ yếu tố bên ngồi, điều quy định mang tính chất định kết có đóng góp cách bền vững vào mục đích dự án khơng Giả định cho có đủ lao động để gặt hết vụ lúa Nếu – biện pháp thêm – có khả lao động nam nữ nỗ lực mức để gặt phần sản lượng cao trước, giả định coi giả định ‘gây bế tắc’hay giả định “chết” Các giả định ‘gây bế tắc’ (hay giả định “chết” làm cho việc thực can thiệp thành công trở thành khơng có khả xảy Trong trường hợp có giả định “chết” phần liên quan KH phải chỉnh lý Thí dụ, 61 ENTER TEXT HERE phải yêu cầu phủ phát động chương trình nâng cao nhận thức phân công lao động Việc phát động chương trình đặt điều kiện tiên Các điều kiện tiên yếu tố bên ngoài, cần phải đáp ứng trước bắt đầu dự án Nó đặt ô cuối cột bốn Trong khung lôgic, mối quan hệ yếu tố bên lơgic can thiệp trình bày bên đây: Mục tiêu tổng thể Giả định Mục tiêu cụ thể Giả định Đầu Giả định Hoạt động/ Giải pháp Điều kiện tiên Kế hoạch diễn giải sau:  điều kiện tiên tuân thủ, hoạt động/giải pháp bắt đầu;  hoạt động/giải pháp tiến hành xong, giả định cấp độ hoạt động chứng minh đúng, đầu đạt được;  đầu đạt được, giả định cấp đầu tỏ đúng, mục tiêu cụ thể KH đạt được; 62 ENTER TEXT HERE  mục tiêu cụ thể KH đạt được, giả định cấp độ mục tiêu cụ thể KH tỏ đúng, đóng góp đáng kể vào thực mục tiêu tổng thể 3.2.6 Áp dụng khung lơgic Khung lơgic giúp ích ta chuẩn bị KH chí sách hồn chỉnh cho ngành Khung Logic giúp soạn thảo cấu trúc lập luận cách mạch lạc hơn, Khung Logic giúp miêu tả rõ ràng can thiệp theo chuẩn mực Khung lôgic khiến ta phải suy nghĩ theo lôgic, giúp trao đổi ý kiến, giúp nêu câu hỏi thích đáng Thí dụ, can thiệp đặt sở sách tồi tiêu chí sai, khung lơgic bộc lộ mâu thuẫn khâu thiếu, nhiên Khung Logic thân khơng thể thay đổi sách tiêu chí Khung lơgic cơng cụ góp phần cải thiện cơng việc lập KH Thắng lợi can thiệp tuỳ thuộc nhiều yếu tố khác, thí dụ trình độ thành thạo chuyên môn, kiến thức then chốt, thái độ (mang tính tham gia chung) khả tổ chức sẵn có quan KH tổ chức tham gia vào việc thực KH Vì vậy, tinh thần kỷ luật mà khung lôgic bắt buộc phải theo khơng thay chun mơn người sử dụng công cụ Một kế hoạch dự án hồn chỉnh bao gồm khung lơgic, ngân sách, kế hoạch hoạt động kế hoạch theo dõi 3.3 Quy trình xây dựng khung lơgic 3.3.1 Xác định lôgich can thiệp Xác định mục tiêu cụ thể Mục tiêu cụ thể cách biểu thị quyền lợi có tính bền vững ngành tiểu ngành Chọn mục tiêu, từ mục tiêu, nằm đỉnh nhóm hoặc, trường hợp lựa chọn số nhóm mục tiêu, cần xác định soạn thảo mục tiêu bao trùm hết nhóm (xem phần phân tích chiến lược) Trong trường hợp nhiều mục tiêu cụ thể ngành/tiểu ngành chọn, mục tiêu cụ thể ngành/tiểu ngành cần thiết kế khung lô-gic Xác định mục tiêu tổng thể 63 ENTER TEXT HERE Chọn từ mục tiêu, mục tiêu nằm cao mục tiêu cụ thể KH, miêu tả cách rộng rãi quan điểm xuất phát mà từ can thiệp thực Thơng thường, mục tiêu cấp độ sách ngành/tiểu ngành Xác định đầu Chọn từ mục tiêu, mục tiêu cho – theo lôgic phương tiện – kết – dẫn tới mục tiêu cụ thể KH Có thể đưa thêm vào đầu khác, đầu đưa thêm vào cần thiết cho việc thực mục tiêu cụ thể KH Các đầu bổ sung xác định thơng qua phân tích bổ sung hội rủi ro liền với tình Xác định hoạt động/giải pháp Chọn từ mục tiêu, mục tiêu cho – theo lơgic phương tiện – kết quả) – dẫn tới đầu biến chúng thành giải pháp Các bên liên quan phải đàm phán để tới lôgic can thiệp Mọi bên cần phải trí việc chọn mục tiêu hoạt động Những khác biệt chủng tộc, tuổi tác, dân tộc giới tính có vai trò Người hướng dẫn phải nắm nhu cầu quyền lợi tất bên liên quan xem xét Tình minh hoạ: quan hệ mục tiêu khung lôgic Các bên liên quan định xây dựng KH cho lĩnh vực nơng nghiệp họ Làm sáng tỏ khía cạnh quan trọng lôgich can thiệp Tầm quan trọng mục tiêu tổng thể đâu? Mục tiêu tổng thể miêu tả quan điểm can thiệp đóng góp cho Tại cấp độ KH ngành/tiểu ngành có ảnh hưởng hạn chế Tầm quan trọng mục tiêu cụ thể đâu? Mục tiêu cụ thể tiêu điểm tham khảo – đứng mặt quyền lợi bền vững đối tượng – tạo điều kiện quản lý can thiệp theo dõi/đánh giá thành công thất bại can thiệp Kỳ KH kéo dài bao lâu? Khi tiêu cụ thể thực hiện, tức - ‘sản phẩm’ thực ‘bán ra’ đem lại quyền lợi cho đối tượng, 64 ENTER TEXT HERE - người ta cho sản phẩm tồn lâu dài Tại đặt mục tiêu cụ thể KH? Chỉ mục tiêu cụ thể KH đặt nhằm ngăn không cho can thiệp trở thành q phức tạp vơ khó quản lý Thay can thiệp nhằm vào hai mục tiêu khác nhau, tốt ta nên xây dựng can thiệp (song song liên quan với nhau) riêng biệt Các đầu xác định ? Các đầu suy từ biểu đồ mục tiêu từ nghiên cứu cụ thể chuyên biệt Các hoạt động/giải pháp xác định nào? Các hoạt động/giải pháp xác định Tại hoạt động/ giải pháp phải xác định? - suy từ biểu đồ mục tiêu; - nghiên cứu chuyên biệt; - tham khảo ý kiến bên Các hoạt động/giải pháp cần xác định mức có đủ chi tiết nhằm giúp cho: - vạch kế hoạch cơng tác mang tính thử nghiệm tính tốn khả nằng can thiệp kéo dài lâu; - xác định số nhân lực vật lực cần thiết, kể chịu trách nhiệm hoạt động nào; - lập ngân sách 3.3.2 Định nghĩa giả định điều kiện tiên Sau miêu tả logic can thiệp, cần xác định giả định, lẽ phương án KH xây dựng dựa giả định định Khi giả định thay đổi, phương án KH thay đổi theo, mục tiêu/chỉ tiêu Kh có khả khơng đạt dự kiến Xác định giả định làm rõ yếu tố ngoại cảnh có tác động đến KH Đưa yếu tố ngoại cảnh vào KH giúp công tác theo dõi, đánh giá KH sau không trọng đến mục tiêu/đầu ra/giải pháp thực KH mà theo dõi khả yếu tố ngoại cảnh xảy khơng dự kiến, từ kịp thời có biện pháp điều chỉnh phương án KH cho phù hợp 65 ENTER TEXT HERE Các giả định trả lời cho câu hỏi: “Những yếu tố ngoại cảnh nào, chúng khơng chịu kiểm sốt ngành/tiểu ngành, ảnh hưởng đáng kể đến việc thực KH?” Xác định mục tiêu, mục tiêu không đưa vào lôgic can thiệp (cột thứ nhất), quan trọng việc thực mục tiêu phát biểu lên lôgic can thiệp Đánh giá tất yếu tố ngoại cảnh (giả định) tầm quan trọng chúng xác suất chúng xuất hiện, sử dụng cách trả lời yếu tố miêu tả trang bên Đặt mục tiêu thành yếu tố ngoại cảnh cấp thích hợp (mục tiêu cụ thể, đầu ra, hoạt động/giải pháp) Xác định yếu tố ngoại cảnh khác, không thuộc yếu tố nằm mục tiêu, quan trọng thành bại phương án KH Đánh giá dẫn tới kết luận sau đây: - Yếu tố ngoại cảnh bị gạt bỏ chắn gần 100% thực hiện; - Yếu tố ngoại cảnh giữ lại giả định điều kiện tiên quyết; - Cần xây dựng phương án KH khác Kiểm tra xem can thiệp lôgic hoàn chỉnh chưa 66 ENTER TEXT HERE Phương pháp để đánh giá yếu tố ngoại cảnh Các yếu tố ngoại cảnh có quan trọng khơng? Có Khơng Khơng cho vào khung logic KH Có khả thực khơng? (ví dụ thơng qua KH khác) Hầu chắn Khơng đưa vào khung logic Có khả Đưa vào khung logic mục Giả định (cột thứ tư) Khơng có khả Có khả thay đổi phương án KH để tác động đến yếu tố ngoại cảnh khơng Có Khơng - Thiết kế lại phương án KH và/hoặc đầu - và/hoặc thay đổi mục tiêu cụ thể KH - Giả định "chết"/không khắc phục Từ góc độ kỹ thuật, phương án can thiệp không khả thi, quan quản lý ngành/tiểu ngành thấy tìm giải pháp cho giả định biến giả định thành chấp nhận 67 ENTER TEXT HERE Làm sáng tỏ khía cạnh quan trọng giả định Tại đưa giả định vào? Lôgic can thiệp không bao qt tồn thực tiễn có liên quan Các yếu tố ngoại cảnh thường có ảnh hưởng quan trọng thắng lợi can thiệp, cần xác định tính đến Các giả định quan trọng chỗ nào? Các giả định có ảnh hưởng tới chí định việc đạt đầu ra, mục tiêu cụ thể mục tiêu tổng thể Ngay giai đoạn lập KH, yếu tố ngoại cảnh cần biết tới cần đánh giá xem chúng có khả thành thực không Làm để xác định giả định? Một số ‘mục tiêu’ đưa vào mục tiêu giả định Các giả định khác xác định chuyên gia bên tham gia khác Khi yếu tố ngoại cảnh trở thành giả định? Các yếu tố ngoại cảnh cần kiểm tra tầm quan trọng chúng thành cơng KH Nếu có tầm quan trọng (sống còn), đưa vào phương án KH, lúc yếu tố cần giữ giả định Làm giả định quan trọng thành công KH lại có khả thực (giả định chết)? Huỷ tìm phương án KH khác, cách đưa vào thêm số kết bổ sung, cách sửa đổi mục tiêu cụ thể KH Làm để soạn thảo trình bày súc tích giả định? Các giả định kết nối cấp khác lô-gich can thiệp Do chúng cần đưa vào cấp độ thích hợp Cấp độ mà giả định đặt vào tuỳ thuộc giả định đóng góp vào việc thực mục tiêu tổng thể vào mục tiêu cụ thể vào (một trong) đầu Các giả định cần đưa Một điều kiện tiên yếu tố ngoại cảnh cần 68 ENTER TEXT HERE vào khung lôgich cấp nào? phải thực trước hoạt động phương án KH bắt đầu Điều kiện tiên gì? Điều kiện tiên yếu tố bên ngồi cần phải thực hố (sẵn có) trước hoạt động phương án KH khởi động 3.3.3 Định nghĩa tiêu thẩm định khách quan Về mục tiêu cụ thể KH, cần nêu cụ thể cho đầu ra, tất mục tiêu tổng thể:  Cái gì?  Ai?   Ở đâu? Bao giờ? : biến số, yếu tố thay đổi KH thực thi xong : số lượng, (giá trị kỳ gốc giá trị mục tiêu – tiêu) : (các) đối tượng : số lượng, : địa điểm : thời gian/ thời kỳ, khoảng thời gian cần thiết Để minh hoạ bước này, xem thí dụ Mục tiêu cụ thể “Tăng sản lượng lúa”, tình minh hoạ: Tình minh hoạ: Soạn thảo trình bày tiêu Biến số Đối tượng Cái gì? Bao nhiêu? Ai? Địa điểm Thời gian Bao nhiêu? Tại dâu? Bao giờ? Số ki-lô gạo tăng trung bình Từ 2.000 đến 4.000kg/ha Tiểu nơng (có < đất), làng 240 Tại vùng đồng Bogo, huyện Dubia 2003-2007 Một tiêu xây dựng việc miêu tả tình hình tình hình mong muốn tương lai cụ thể rõ ràng Ngoài ra, tình hình mong muốn phải thiết thực Thường thường người ta tiến hành nghiên cứu gốc để có thơng tin cần thiết tình hình 69 ENTER TEXT HERE Kiểm tra xem tiêu thẩm định khách quan thể mục tiêu tổng thể, cụ thể, đầu cách xác chưa Nếu chưa, cần xác định lại thêm tiêu; có nhiều khơng phải tiêu cho mục tiêu Khi đánh giá xem tiêu kiểm tra cách khách quan mục tiêu cụ thể KH có tính thực tế, tức bao gồm ‘những quyền lợi bền vững đối tượng’ hay chưa, cần phải rà soát xem yếu tố sau đưa vào chưa:  miêu tả rõ ‘sản phẩm’ hay ‘dịch vụ’ cho người hưởng thụ;  người hưởng thụ cụ thể (giới tính, tuổi tác, dân tộc, tầng lớp xã hội) định qua hưởng quyền lợi;  trách nhiệm trì dịch vụ sản phẩm đó; thời gian lợi ích sẵn có đối tượng Việc xây dựng tiêu cho đầu ra, thực tế kết làm cho cụ thể hơn, thường dẫn tới việc thực hoạt động không kết nối cách xác với đầu Nếu vậy, cần phải thêm, xoá bỏ số hoạt động/giải pháp Người ta phân biệt hai loại tiêu :  tiêu trực tiếp cho tượng hữu hình đo đếm trực tiếp, thí dụ tăng sản lượng lúa, số trường học đưa vào sử dụng số sách in ra;  tiêu gián tiếp, đại diện; tượng hữu hình khó đo đếm trực tiếp hơn, thí dụ nhận thức tăng lên, giữ vệ sinh tốt hơn, giảm bớt tham nhũng Một tiêu gián tiếp không đo đếm tượng, thí dụ nhận thức hiểu biết, cách trực tiếp, mà thông qua cách kiểm chứng gián tiếp khác, thí dụ, điểm làm kiểm tra đo lường nhận thức hiểu biết Trong trường hợp sau, thường phải định nghĩa nhiều tiêu nhiều tiêu nhiều miêu tả thay đổi kết can thiệp Thí dụ kết dự án phòng chống HIV/AIDS là: vấn đề xã hội bệnh nhân HIV/AIDS giảm – điều đo biến số sau đây:  số bệnh nhân HIV/AIDS tham gia vào chương trình Chăm sóc nhà;  số bệnh nhân HIV/AIDS cho thấy chất lượng sống xã hội họ có tiến  thử nghiệm nguyên nhân tác động việc nhiễm HIV 70 ENTER TEXT HERE Làm sáng tỏ khía cạnh quan trọng tiêu thẩm định khách quan Tại phải xác định tiêu? Các tiêu phải đáp ứng tiêu chí gì? Các tiêu xác định để: - làm sáng tỏ đặc điểm mục tiêu tổng thể, cụ thể, đầu hoạt động/giải pháp; - tạo điều kiện cho việc xác định mục tiêu quản lý thực KH; - tạo điều kiện cho việc theo dõi đánh giá mục tiêu Chỉ tiêu cần phải: - cụ thể số lượng chất lượng; - (bao quát nội dung thiết yếu), đáng tin cậy; - độc lập; OIV phải liên quan tới mục tiêu nhất, mục đích kết nhất; - kiểm tra được, dựa vào thơng tin sẵn có tiếp cận được; - nhạy cảm với (bất) bình đẳng xã hội (vai trò phụ nữ, niên, dân tộc) Có phải hoạt động, đầu ra, mục tiêu cụ thể mục tiêu tổng thể có tiêu? Thường phải xây dựng nhiều tiêu khác nhau, để chúng cho thông tin đáng tin cậy liên quan đến việc thực mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể, đầu Có phải xác định tiêu? Một tiêu tốt đo lường kết thực cách trực tiếp; thí dụ “sản lượng tăng’ đo cách so sánh kết mùa vụ khác Nếu đo lường trực tiếp được, cần phải xác định ‘chỉ tiêu đại diện’; thí dụ ‘thu nhập nơng dân tăng’, người ta lấy tiến điều kiện nhà cửa (mái ngói, chất lợp) 71 ENTER TEXT HERE Có thể nhờ vào tiêu mà mục tiêu tổng thể, cụ thể đầu trở nên sẵn có để đưa vào thực? Đơi khó làm cho chúng sẵn có để đưa vào thực, phải cố gắng thực điều đó, tạo điều kiện mạnh cho công việc quản lý mục tiêu, cho kiểm tra đánh giá 3.3 Xác định nguồn thẩm định Xác định nguồn thẩm định cần thiết để có thơng tin tiêu thẩm định khách quan Đối với nguồn thẩm định nằm can thiệp, cần phải kiểm tra lại xem: a định dạng cách trình bày chúng quản lý không; b chúng cụ thể; đáng tin cậy; c có sẵn, kiếm dễ dàng; chi phí tìm kiếm thơng tin chấp nhận Xác định nguồn thẩm định cần thu thập, xử lý lưu giữ lại can thiệp Các tiêu kiểm tra cách khách quan mà khơng thể tìm cho số nguồn thơng tin, tiêu sử dụng cần phải thay khác Các nguồn thẩm định cho tiêu lúc cần tạo Làm sáng tỏ khía cạnh quan trọng Nguồn thẩm định Tại cần miêu tả nguồn thẩm định? Để kiếm thơng tin đắn mục đích kết quả, mà thơng qua tiêu chúng trở thành sẵn có để đưa vào thực tiễn Có thể tìm thấy nguồn thẩm định đâu? - Bên can thiệp: cần xác định làm để tiếp cận liệu ‘sở hữu’ quan bên - Bên can thiệp: hoạt động cần quy hoạch để xây dựng nguồn Các nguồn thẩm định cần đáp ứng tiêu chí nào? Các nguồn thơng tin cần cung cấp liệu vừa đáng tin cậy vừa tiếp cận 72 ENTER TEXT HERE Các nguồn thẩm định cần xác định vào giai đoạn nào? Trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng mục đích dự án kết Trong giai đoạn thực thi, cụ thể 3.3.4 Miêu tả phương tiện, chi phí kế hoạch hoạt động Xác định phương tiện người, vật chất tài cần thiết cho việc thực hoạt động hoạch định (cột thứ nhất, ‘lôgic can thiệp’) Xác định phương tiện người, vật chất tài cần thiết cho việc quản lý hoạt động hỗ trợ không khung lơgic (thí dụ xây dựng văn phòng phối hợp, nhân viên hành chính) Xếp hạng phương tiện chi phí chúng theo nguồn gốc Tính tốn chi phí cho phương tiện xác định, phân bổ chúng cho đối tác tài thích hợp, chuẩn bị tổng ngân sách 73
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NGUYÊN LÝ VỀ LẬP KẾ HOẠCH, CÁC NGUYÊN LÝ VỀ LẬP KẾ HOẠCH, Hoạt động/ Giải pháp, Sự khác biệt giữa KH trong nền kinh tế thị trường với KH trong cơ chế tập trung mệnh lệnh, Kinh nghiệm lập KH của một số nước kinh tế thị trường phát triển, Phương thức quản lý theo kết quả, Những tiếp cận mới trong công tác lập KH ở Việt Nam hiện nay, Chương trình, dự án phát triển là công cụ triển khai thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển. Nó cụ thể hóa kế hoạch thành các nội dung triển khai hoạt động cụ thể trong đó thể hiện rõ mục tiêu, nguồn lực, tiến độ thực hiện… Như vậy, chỉ khi nào các K, Hai giai đoạn chính của phương pháp lập KH theo Khung Logic, Tổng hợp các vấn đề then chốt bằng xây dựng ma trận phân tích SWOT, Tình huống minh hoạ: Soạn thảo và trình bày chỉ tiêu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay