Tìm hiểu kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn của học sinh lớp Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn

76 31 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:06

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - LÊ THU THẢO TÌM HIỂU KỸ NĂNG HỌC TẬP PHÂN MƠN TẬP LÀM VĂN CỦA HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN SÓC SƠN HÓ LUẬN T T NGHI P ĐẠI HỌC C u nn n Tâm lí học N ƣờ ƣớn n o ThS Lê Xuân Tiến HÀ NỘI, 2014 ọ LỜI CẢM ƠN ! Bằng kiến thức tích lũy suốt năm ngồi ghế nhà trường, với cố gắng nỗ lực thân, hướng dẫn bảo tận tình thầy giáo em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô giáo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ mơn Tâm lí - Giáo dục, thầy giáo em học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn, đặc biệt thầy giáo hướng dẫn Th.S Lê Xuân Tiến – người sát cánh em, hết lòng giúp đỡ em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! LỜI C M ĐO N Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp kết tìm tòi, cố gắng thân hướng dẫn thầy giáo Th.S Lê Xuân Tiến – Giảng viên Bộ môn Tâm lí – Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội Đề tài khơng chép từ tài liệu sẵn có Kết nghiên cứu khơng trùng với tác giả khác Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Lê Thu Thảo MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI C M ĐO N PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc khóa luận PHẦN NỘI DUNG C ƣơn 1.Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài khóa luận 1.2 Những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài 10 12.1.Hoạt động học tập học sinh tiểu học 10 1.2.2.Khái niệm kỹ 11 1.2.3.Kỹ học tập 13 1.2.4.Các kỹ học phân môn Tập làm văn 15 1.2.4.1.Kỹ nói 15 1.2.4.2.Kỹ viết văn 17 1.2.5 Một số đặc điểm tâm lí học sinh đầu tiểu học có liên quan đến đề tài khóa luận 18 1.2.6 Khái quát phân môn Tập làm văn lớp 19 1.2.6.1 Dạy nghi thức lời nói thực chất luyện nói lời hội thoại .20 1.2.6.2 Kỹ làm việc 20 1.2.6.3 Cách tổ chức đoạn 20 C ƣơng Thực trạng kỹ năn ọc phân môn Tập l m văn học sinh lớp 21 2.1.Thực trạng kỹ nói 22 2.2.Thực trạng kỹ viết Tập làm văn 24 2.2.1.Thực trạng kỹ hiểu đề 25 2.2.2.Thực trạng kỹ lập dàn ý 29 2.2.3.Thực trạng kỹ diễn đạt 32 2.3 Phân tích số biên dự phương pháp dạy học Tập làm văn giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn 38 C ƣơn Thử nghiệm biện pháp nhằm nâng cao kỹ năn phân môn Tập l m văn ọc tập o ọc sinh lớp 41 3.1.Mục tiêu thử nghiệm 41 3.2.Biện pháp tiến hành 41 3.2.1.Kỹ nói 41 3.2.2.Kỹ viết 42 3.3.Kết thử nghiệm kỹ nói kỹ viết 43 3.4 Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao kỹ học tập phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 45 3.4.1 Tăng cường hướng dẫn học sinh học tích lũy vốn kiến thức văn qua phân mơn Tiếng Việt khác 45 3.4.2 Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh 47 3.4.3 Tăng cường hoạt động tham quan, tìm hiểu thiên nhiên, đọc sách báo 47 Giáo án thực nghiệm 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 1.Kết luận 54 2.Một số kiến nghị 55 TÀI LI U THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục tiểu học bậc học tảng Trong điều “Luật phổ cập giáo dục tiểu học” Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 12 tháng năm 1991: “Giáo dục tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ xây dựng phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ thể chất trẻ em, nhằm hình thành sở ban đầu cho phát triển toàn diện nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa” Theo K.A.Usinxki “ Trẻ em vào đời sống tinh thần người xung quanh nó, thông qua phương tiện tiếng mẹ đẻ ngược lại, giới bao quanh đứa trẻ phản ánh thơng qua cơng cụ này” Chính tiếng mẹ đẻ mơn học trường tiểu học Mơn học có nhiệm vụ hình thành cho học sinh kỹ hoạt động ngơn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) giáo dục cho em tư tưởng tình cảm với ngôn ngữ mẹ đẻ, với dân tộc đạo lý làm người Phân mơn Tập làm văn có vị trí đặc biệt q trình dạy học tiếng mẹ đẻ Đây phân mơn sử dụng hồn thiện cách tổng hợp kiến thức kỹ tiếng việt mà phân môn Tiếng Việt khác hình thành Phân mơn Tập làm văn rèn cho học sinh kỹ sản sinh lời nói (ngơn bản), nhờ tiếng việt khơng định xem xét phần, mặt qua phân môn mà trở thành công cụ tổng hợp để giao tiếp, tư duy, học tập Các em học sinh lớp 2, vốn sống ít, vốn hiểu biết Tiếng Việt sơ sài, chưa định rõ giao tiếp, câu văn viết cụt ngủn, câu -5- có đủ ý chưa có hình ảnh, từ dùng nghĩa chưa rõ ràng, việc trình bày diễn đạt em sơ lược Nhận thấy tầm quan trọng Tập làm văn, mạnh dạn chọn đề tài “Tìm hiểu kỹ học tập phân môn Tập làm văn học sinh lớp Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn” làm đề tài nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nhiệm vụ dạy học Tập làm văn hình thành, phát triển lực tạo lập ngôn học sinh Năng lực tạo lập ngôn phân tích thành kỹ phận như: xác định mục đích nói, lập ý, triển khai ý thành lời dạng nói, viết thành câu, đoạn, Đề tài nghiên cứu nhằm điều tra thực trạng kỹ học phân môn Tập làm văn học sinh lớp Trên sở đề xuất biện pháp nhằm góp phần hình thành nâng cao kỹ học phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp KHÁCH THỂ VÀ Đ I TƢỢNG NGHIÊN CỨU - Khách thể nghiên cứu: 158 học sinh khối lớp - Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn - Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu kỹ học phân môn Tập làm văn học sinh lớp GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Các kỹ học phân môn Tập làm văn học sinh lớp hình thành phát triển.Tuy nhiên hình thành phát triển kỹ học sinh hạn chế không đồng học sinh, kỹ nói tốt kỹ viết Nguyên nhân chủ yếu giáo viên chưa chủ động hình thành kỹ học phân môn Tập làm văn cho học sinh -6- NHI M VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến vấn đề kỹ để xây dựng cở sở lý luận cho đề tài - Phát thực trạng kỹ học Tập làm văn học sinh lớp - Tiến hành thử nghiệm để tìm số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn cho học sinh lớp PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp quan sát (dự ghi biên học Tập làm văn học sinh lớp 2) - Phương pháp đàm thoại: trò chuyện với giáo viên học sinh để thu thập thông tin cần thiết liên quan đến đề tài - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm học sinh (vở ghi Tập làm văn…) - Phương pháp thực nghiệm phát (xây dựng tập đo nghiệm để phát thực trạng) - Phương pháp thống kê toán học (xử lý số liệu đo được) PHẠM VI NGHIÊN CỨU Tìm hiểu kỹ nói, kỹ viết mơn Tập làm văn học sinh lớp Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn Ý NGHĨ HO HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦ ĐỀ TÀI Việc tìm hiểu, phát hiện, nghiên cứu thực trạng kỹ học phân môn Tập làm văn học sinh lớp có ý nghĩa quan trọng cần thiết Trên sở vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu được, làm rõ thêm kỹ học tập phân môn Tập làm văn nói, viết Khi điều tra thực trạng kỹ học sinh giúp phát ưu, nhược điểm -7- thực tiễn Để sở đưa số biện pháp nhằm góp phần nâng cao kỹ học Tập làm văn học sinh lớp nói riêng, học sinh tiểu học nói chung CẤU TRÚC CỦA KHÓA LUẬN PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG Chương Cơ sở lý luận Chương Thực trạng kỹ học tập phân môn Tập làm văn học sinh lớp Chương Thử nghiệm biện pháp nhằm nâng cao kỹ học tập phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ -8- - Sau học học sinh biết đáp lại lời xin lỗi giao tiếp đơn giản - Biết xếp câu cho thành đoạn văn hợp lí II Nhận xét chung tiết dạy: -Tiết dạy truyền tải đúng, đủ nội dung kiến thức -Tạo dược hứng thú học tập cho học sinh -Vận dụng nhiều phương pháp đổi dạy học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VI T N M Độ lập – Tự o – Hạn P ú BIÊN BẢN DỰ GIỜ (Dùng cho sinh viên thực tập giảng dạy) - Trường thực tập: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn - Họ tên sinh viên: LÊ THU THẢO - Dự lớp: 2D - Sĩ số học sinh: 39 - Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Hoa - Tên dạy: Đáp lời đồng ý Tả ngắn biển I Nộ un đán ánh giá mục tiêu học so với kết thực tiết dạy: 1.1.Rèn kỹ nói : - Tiếp tục luyện tập cách đáp lại lời đồng ý số tình giao tiếp 1.2.Rèn kỹ viết : - Trả lời câu hỏi biển - Viết câu trả lời đủ ý, ngữ pháp, tả Về kiến thức: (chính xác, khoa học, đại, thực tiễn) - Giáo viên dạy đủ, chuẩn kiến thức - Sau học học sinh luyện tập nói lời đáp trả lời câu hỏi Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn ngắn biển Về phương pháp, phương tiện dạy học: (Sử dụng phương pháp phù hợp đặc trưng môn; Kết hợp phương pháp hoạt động dạy học; Việc thực đổi phương pháp dạy học; Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp nội dung, kiểu lên lớp) Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp dạy học để tạo cho học đạt hiệu hơn, học sinh tiếp thu tốt mà không mang cảm giác chán nản : + Phương pháp thảo luận nhóm + Phương pháp trò chơi (thực hành đóng vai) - Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học : + Máy chiếu, hình ảnh cho tập + Đoạn văn mẫu tả biển cho học sinh tham khảo Tổ chức tiết dạy: (Việc thực bước lên lớp tiết dạy, phân phối thời gian cho bước; Tổ chức điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động Học sinh hứng thú học tập) + Bài tập : + Cho học sinh đọc yêu cầu + Các cặp học sinh thực hành đóng vai Ví dụ : Em qn áo mưa lớp, quay lại trường để lấy Bác bảo vệ nghỉ, thấy em xin vào, bác mở cửa nói : “Cháu vào !”  Cháu vào  Cháu cảm ơn bác nhiều Sau cho nhiều học sinh thực hành đóng vai + Bài tập : - Giáo viên nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh đọc làm tả biển trang 25 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp - Hướng dẫn học sinh viết liền mạch câu để tạo thành đoạn văn ngắn - Sau giáo viên chấm số cho học sinh Kết quả: (Việc học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức) - Sau học học sinh thích nói lời đáp lại Viết đoạn văn ngắn tả biển III Nhận xét chung tiết dạy: -Tiết dạy truyền tải đúng, đủ nội dung kiến thức -Tạo dược hứng thú học tập cho học sinh -Vận dụng nhiều phương pháp đổi dạy học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VI T N M Độ lập – Tự o – Hạn P ú BIÊN BẢN DỰ GIỜ (Dùng cho sinh viên thực tập giảng dạy) - Trường thực tập: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn - Họ tên sinh viên: LÊ THU THẢO - Dự lớp: 2D - Sĩ số học sinh: 39 - Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Hoa - Tên dạy: Đáp lời khẳng định.Viết nội quy I Nộ un đán ánh giá mục tiêu học so với kết thực tiết dạy: 1.1.Rèn kỹ nói : - Biết đáp lại lời khẳng định phù hợp với tình giao tiếp thể thái độ lịch 1.2.Rèn kỹ viết : - Biết viết lại vài điều nội quy trường - Viết câu đủ ý, ngữ pháp, tả Về kiến thức: (chính xác, khoa học, đại, thực tiễn) - Giáo viên dạy đủ, chuẩn kiến thức - Sau học học sinh biết đáp lời khẳng định viết vài nội quy trường Về phương pháp, phương tiện dạy học: (Sử dụng phương pháp phù hợp đặc trưng môn; Kết hợp phương pháp hoạt động dạy học; Việc thực đổi phương pháp dạy học; Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp nội dung, kiểu lên lớp) Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp dạy học để tạo cho học đạt hiệu hơn, học sinh tiếp thu tốt mà không mang cảm giác chán nản : + Phương pháp quan sát + Phương pháp thảo luận nhóm - Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học : + Máy chiếu, hình ảnh cho tập + Bảng phụ ghi số nội quy trường cho học sinh tham khảo Tổ chức tiết dạy: (Việc thực bước lên lớp tiết dạy, phân phối thời gian cho bước; Tổ chức điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động Học sinh hứng thú học tập) + Bài tập : - Cho học sinh đọc yêu cầu - Cho học sinh quan sát tranh minh họa yêu cầu học sinh đọc lời nhân vật - Hỏi học sinh : - Khi bạn nhỏ hỏi cô bán vé, cô bán vé trả lời ? - Bạn nhỏ đáp lại lời cô bán vé ? - Theo em bạn học sinh nói ? (ví dụ : bạn nhỏ thể lịch mực giao tiếp.) - Bạn tìm câu nói khác thay cho lời đáp lại bạn học sinh ? (ví dụ : ạ.) - Gọi đến học sinh thực hành đối thoại trước lớp + Bài tập : - Học sinh đọc yêu cầu tình tập - Cặp học sinh đối thoại lời đáp cho phù hợp với tình Ví dụ :  Mẹ ơi, có phải hươu không ?  Phải đấy,  M : - Nó giống hươu phim thế, mẹ ? - Trơng dễ thương ! - Nó xinh ! o Yêu cầu học sinh ngồi cạnh đóng vai thể lại tình o Giáo viên theo dõi nhận xét + Bài tập : o Giáo viên nêu yêu cầu o Giáo viên hướng dẫn cho học sinh hiểu yêu cầu o Treo bảng phụ yêu cầu học sinh đọc nội quy trường học sinh o Học sinh viết vào o Sau giáo viên chấm số cho học sinh Kết quả: (Việc học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức) - Sau học học sinh biết cách nói lời khẳng định phù hợp với tình giao tiếp thể thái độ lịch - Biết viết lại vài điều nội quy trường IV Nhận xét chung tiết dạy: -Tiết dạy truyền tải đúng, đủ nội dung kiến thức -Tạo dược hứng thú học tập cho học sinh -Vận dụng nhiều phương pháp đổi dạy học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VI T N M Độ lập – Tự o – Hạn P ú BIÊN BẢN DỰ GIỜ (Dùng cho sinh viên thực tập giảng dạy) - Trường thực tập: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn - Họ tên sinh viên: LÊ THU THẢO - Dự lớp: 2D - Sĩ số học sinh: 39 - Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Hoa - Tên dạy: Đáp lời đồng ý Quan sát tranh, trả lời câu hỏi I Nộ un đán ánh giá mục tiêu học so với kết thực tiết dạy: 1.1.Rèn kỹ nói : - Tiếp tục luyện tập cách đáp, đáp lời đồng ý số tình giao tiếp 1.2.Rèn kỹ viết : - Biết quan sát tranh, trả lời câu hỏi - Viết câu trả lời đủ ý, ngữ pháp, tả Về kiến thức: (chính xác, khoa học, đại, thực tiễn) - Giáo viên dạy đủ, chuẩn kiến thức - Sau học học sinh biết đáp lời đồng ý trả lời câu hỏi tập Về phương pháp, phương tiện dạy học: (Sử dụng phương pháp phù hợp đặc trưng môn; Kết hợp phương pháp hoạt động dạy học; Việc thực đổi phương pháp dạy học; Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp nội dung, kiểu lên lớp) - Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp dạy học để tạo cho học đạt hiệu hơn, học sinh tiếp thu tốt mà không mang cảm giác chán nản : Phương pháp quan sát Phương pháp thảo luận nhóm - Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học : Máy chiếu, hình ảnh cho tập Đoạn văn mẫu cho học sinh tham khảo Tổ chức tiết dạy: (Việc thực bước lên lớp tiết dạy, phân phối thời gian cho bước; Tổ chức điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động Học sinh hứng thú học tập) + Bài tập : Cho học sinh đọc yêu cầu Giáo viên mời cặp học sinh thực hành đóng vai nói lời đồng ý- đáp lời đồng ý Hà : Cháu chào bác Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Dũng Bố Dũng : Cháu vào nhà đi, Dũng học Hà : Cháu cảm ơn bác Cháu xin phép bác Gọi đến học sinh thực hành đối thoại trước lớp + Bài tập : Học sinh đọc yêu cầu Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm nội dung lời đáp, thái độ phù hợp với tình Ví dụ : a) Hương cho tớ mượn tẩy ? - Ừ - Cảm ơn cậu.Cậu thật tốt b) – Em cho anh chạy thử tàu thủy em ? - Vâng - Cảm ơn em + Bài tập : Giáo viên nêu yêu cầu Giáo viên hướng dẫn cho học sinh hiểu yêu cầu Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi Ví dụ : Tranh vẽ cảnh ? (Tranh vẽ cảnh biển vào buổi sáng.) Sóng biển ? (Sóng biển nhấp nhơ.) Trên mặt biển có ? (Trên mặt biển có thuyền khơi đánh cá đàn hải âu bay lượn.) Trên bầu trời có ? (Trên bầu trời mặt trời dần lên cao.) Kết quả: (Việc học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức) - Sau học học sinh luện tập cách đáp, đáp lời đồng khen ngợi số tình giao tiếp - Rèn kỹ viết trả lời biển V Nhận xét chung tiết dạy: -Tiết dạy truyền tải đúng, đủ nội dung kiến thức -Tạo dược hứng thú học tập cho học sinh -Vận dụng nhiều phương pháp đổi dạy học Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA S (Kiểm tra kỹ hiểu đề) Họ tên: Lớp: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn A.Em đọc đoạn văn sau: CHIM CHÍCH BƠNG Chích bơng chim bé xinh đẹp giới lồi chim Hai chân chích bơng xinh xinh hai tăm Thế mà hai chân tăm nhanh nhẹn , việc , nhảy liên liến Hai cánh nhỏ xíu Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút Cặp mỏ chích bơng tí tẹo hai mảnh vỏ trấu chắp lại Thế mà quý Cặp mỏ tí hon gắp sâu nhanh thoăn Nó khéo biết moi sâu độc ác nằm bí mật thân mảnh dẻ, ốm yếu Chích bơng xinh đẹp bạn trẻ em mà bạn bà nơng dân Theo Tơ Hồi B.Trả lời câu hỏi cách điền vào chỗ chấm 1.Tìm câu tả hình dáng chích 2.Tìm câu tả hoạt động chích bơng 3.Viết 2, câu lồi chim em thích PHIẾU ĐIỀU TRA S (Kiểm tra kỹ lập dàn ý) Họ tên: Lớp: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn Đề bài: Hãy viết đoạn văn từ đến câu nói mùa hè Trả lời câu hỏi gợi ý : 1.Mùa hè tháng năm ? 2.Mặt trời mùa hè ? 3.Cây trái vườn ? 4.Học sinh thường làm vào dịp nghỉ hè ? PHIẾU ĐIỀU TRA S (Kiểm tra kỹ diễn đạt) Họ tên: Lớp: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn Em viết từ đến câu nói em bé em (hoặc em bé nhà hàng xóm) Bài làm ……………………………………… PHIẾU ĐIỀU TRA S 3A (Kiểm tra kỹ viết) Họ tên: Lớp: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn Viết đoạn văn ngắn từ đến câu tả mèo Bài làm ... triển kỹ học tập phân môn Tập làm văn học sinh đầu tiểu học 1.2.6 Khái quát phân môn Tập làm văn lớp Lớp lớp nhà trường tiểu học làm quen với phân môn Tập làm văn Nội dung dạy học tập làm văn lớp. .. 158 học sinh khối lớp - Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn - Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu kỹ học phân mơn Tập làm văn học sinh lớp GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Các kỹ học phân môn Tập làm văn học sinh lớp. .. Tập làm văn, mạnh dạn chọn đề tài Tìm hiểu kỹ học tập phân mơn Tập làm văn học sinh lớp Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn làm đề tài nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nhiệm vụ dạy học Tập làm văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn của học sinh lớp Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn, Tìm hiểu kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn của học sinh lớp Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay