Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

63 96 2
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:00

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGỤY THỊ KIM NGỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo, thạc sĩ Nguyễn Thị Hƣơng, giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khóa luận Những ý kiến giúp em tìm cách tốt để giải vấn đề khó khăn Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu giáo viên trường Tiểu học Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giúp em thực đề tài Do thời gian hạn nên đề tài khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong tiếp tục nhận đóng góp thầy bạn để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Ngụy Thị Kim Ngọc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Một số biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3” kết mà trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu được, thơng qua hai đợt thực tập năm cuối Trong trình nghiên cứu, tơi sử dụng tài liệu số tác giả khác Tuy nhiên, sở để tơi rút vấn đề cần tìm hiểu đề tài Đây kết riêng cá nhân tơi, hồn tồn khơng trùng khớp với kết tác giả khác Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Ngụy Thị Kim Ngọc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài CHƢƠNG 1: CỞ SỞ LÍ LUẬN VÀ SỞ THỰC TIỄN 1 Đặc điểm phát triển nhận thức học sinh lớp 1.1.1 Tri giác 1.1.2 Chú ý 1.1.3 Trí nhớ 1.1.4 Tư 1.1.5 Tưởng tượng 1.2 Dạy học giải tốn lời văn lớp 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Nội dung dạy học giải tốn lời văn 1.2.3 Đặc điểm nội dung dạy học 10 1.2.2 Phương pháp dạy học giải toán lời văn 12 1.3 Kỹ giải tốn lời văn học sinh lớp 15 1.3.1 Kỹ 15 1.3.1.1 Khái niệm 15 1.3.1.2 Phân biệt kỹ kỹ xảo 16 1.3.2 Kỹ học tập 17 1.3.3 Kỹ giải toán 19 1.3.3.1 Khái niệm 19 1.3.3.2 Các yêu cầu rèn luyện kỹ giải toán cho học sinh Tiểu học 19 1.3.3.3 Một số kỹ cần thiết giải toán 20 1.3.4 Kỹ giải tốn lời văn 20 1.3.4.1 Quan niệm 21 1.3.4.2 Cấu trúc 21 1.4 Thực trạng giải tốn lời văn học sinh lớp 23 1.4.1 Mục đích 23 1.4.2 Nội dung 23 1.4.3 Phương pháp 24 1.4.4 Kết 24 1.4.4.1 Thực trạng kỹ giải toán lời văn học sinh lớp 24 1.4.4.2 Thực trạng rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho học sinh lớp 27 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 29 2.1 Mục đích việc đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho học sinh lớp 29 2.2 Một số biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho học sinh lớp 29 2.2.1 Biện pháp 1: Giáo viên giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ toán học vận dụng giải tốn lời văn 29 2.2.2 Biện pháp 2: Giáo viên tổ chức hoạt động rèn luyện thao tác tư duy, suy luận hoạt động giải tốn lời văn 35 2.2.3 Biện pháp 3: Giáo viên tổ chức rèn luyện cho học sinh thói quen tự kiểm tra, đánh giá kết giải tốn lời văn, phát sai lầm đưa biện pháp khắc phục 41 2.2.4 Biện pháp 4: Giáo viên kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá, giỏi; giúp đỡ học sinh yếu, q trình giải tốn 42 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 43 3.1 Mục đích thực nghiệm 43 3.2 Quy mô thực nghiệm .43 3.3 Nội dung thực nghiệm 43 3.4 Tổ chức thực nghiệm .44 3.4.1 Đối tượng thực nghiệm 44 3.4.2 Thời gian thực nghiệm 44 3.4.3 Chuẩn bị thực nghiệm 44 3.4.4 Cách thức tiến hành thực nghiệm 44 3.4.5 Chuẩn thang đánh giá 45 3.5 Phân tích kết thực nghiệm 45 3.5.1 Kết đo trước thực nghiệm 45 3.5.2 Kết sau thực nghiệm 46 3.5.2.1 Kết đánh giá khác biệt lớp đối chứng 47 3.5.2.2 Kết đánh giá khác biệt lớp thực nghiệm 48 3.6 Kết luận thực nghiệm sư phạm 49 KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHIẾU ĐIỀU TRA MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế kỉ 21 xác định kỉ tri thức giáo dục - với vai trò, sứ mệnh lịch sử thể rõ vai trò quan trọng nhiệm vụ tạo động lực phát triển kỉ Đảng Nhà nước ta từ lâu thấy rõ điều Trong văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ X, Đảng ta nêu rõ: “Giáo dục Đào tạo động lực thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa Đây điều kiện để phát huy nguồn nhân lực người yếu tố để phát triển, tăng trưởng kinh tế cách nhanh chóng bền vững” Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI xác định “Đổi bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá hội nhập quốc tế” “ hát triển nhanh nguồn nhân lực, nh t nguồn nhân lực ch t lư ng cao, tập trung vào việc đổi toàn diện giáo dục quốc dân” Trong hệ thống giáo dục quốc dân nước ta, giáo dục Tiểu học vị trí đặc biệt quan trọng, sở vững chắc, tảng quan trọng Mục tiêu Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh (HS) hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kỹ bản, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho HS tiếp tục học trung học sở Mục tiêu cụ thể hóa mơn học, hoạt động giáo dục tổ chức cho HS Trong đó, Tốn học với nội dung dạy học số học, số yếu tố hình học, đại lượng đo đại lượng thơng dụng, giải tốn lời văn mơn học quan trọng, góp phần thực mục tiêu Xét riêng dạy học giải tốn lời văn, thấy nội dung quan trọng dạy học tốn hoạt động người làm toán giải tốn Qua dạy học giải tốn, HS ơn luyện kiến thức, rèn luyên kỹ năng, tư cách tích cực linh hoạt Giải tốn coi biểu động hoạt động trí tuệ HS Tiểu học Hơn nữa, việc giải tốn góp phần khơng nhỏ việc hình thành nhân cách HS với phẩm chất như: tính tích cực nhận thức, sáng tạo, tính cẩn thận, tinh thần vượt khó, khả tự đánh giá,…Với ý nghĩa việc rèn luyện nâng cao kỹ giải toán cho HS Tiểu học yêu cầu cấp thiết Tuy nhiên, thực tế cho thấy lực giải tốn HS nhiều hạn chế HS khơng biết cách giải tốn lời văn, em khơng biết trình bày lời giải, thường giải cách,…Về phía giáo viên (GV) chưa nắm vững quy trình hướng dẫn HS giải tốn, chưa ý sử dụng số biện pháp hình thành rèn luyện kỹ giải toán cho HS Từ dẫn đến việc chất lượng dạy học giải tốn chưa cao Vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết cần phải xây dựng biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho HS Là sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học tương lai GV Tiểu học, nhận thấy việc rèn kỹ giải toán cho HS lớp chưa thực ý nội dung dạy học toán quan trọng Vì lớp 1, lớp 2, tốn lời văn thường tốn đơn với cấu trúc đề toán mối quan hệ thành phần thể rõ giúp HS dễ dàng tìm đáp số tốn; lên lớp 3, HS bắt đầu làm quen với tốn hợp (bài tốn hai phép tính, tốn rút đơn vị) mối quan hệ thành phần phức tạp Nếu không ý dạy cho HS khó để giúp em giải tốn khó lớp 4, lớp (giai đoạn học tập sâu); xa phương pháp giải tốn nói chung Xuất phát từ lí trên, tơi định chọn đề tài “Một số biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho học sinh lớp 3” làm đề tài khóa luận Với việc nghiên cứu đề tài này, tơi mong góp phần nhỏ vào việc giúp em HS kỹ giải tốn tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu việc dạy học giải tốn lời văn HS lớp nói riêng việc dạy học mơn Tốn nói chung trường Tiểu học Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài đề xuất số biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho HS lớp Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học giải tốn lời văn nói riêng chất lượng dạy học tốn Tiểu học nói chung Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận nội dung dạy học giải tốn lời văn lớp 3, kỹ dạy học giải tốn lời văn HS lớp - Tìm hiểu thực trạng rèn luyện kỹ giải tốn lời văn HS lớp - Đề xuất số biện pháp nhằm rèn luyện kỹ giải toán lời văn cho HS lớp - Tiến hành thực nghiệm, kiểm chứng tính khả thi biện pháp đề xuất Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1) Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn 4.2) Phạm vi nghiên cứu + Nội dung dạy học giải tốn lời văn lớp + HS lớp 3A3, 3A4 trường Tiểu học Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp điều tra - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp quan sát - Phương pháp thống kê toán học - Phương pháp thực nghiệm sư phạm Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, phần nội dung khóa luận cấu trúc sau: Chương 1: sở lí luận sở thực tiễn Chương 2: Một số biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho học sinh lớp Chương 3: Thực nghiệm sư phạm + HS nắm kiến thức, biết cách đào sâu kiến thức trọng tâm học + Biết cách giải tập khó trình độ chung, vận dụng linh hoạt phương pháp suy luận + Biết cách khai thác tốn (tìm cách giải khác, lập đề toán tương tự với đề toán cho cách thay đổi số liệu, thay đổi số lượng đối tượng, thay đổi số lượng mối quan hệ, tạo đề toán ngược,…) - HS yếu, kém: + HS nắm vững lí thuyết cơng thức, hiểu lớp + HS nắm dạng toán biết cách giải tốn lời văn chương trình Tốn + HS kỹ giải tốn hứng thú việc giải tốn CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm nhằm bước đầu thăm dò tính khả thi hiệu biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho HS lớp (đã nêu nội dung chương 2) 3.2 Quy mô thực nghiệm Do điều kiện thời gian hạn chế, tiến hành thực nghiệm phạm vi hẹp, lớp 3A3 3A4 trường Tiểu học Xuân Hòa - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 3.3 Nội dung thực nghiệm Tổ chức cho HS thực nội dung: (1) Rèn luyện kỹ đọc đề bài, tìm hiểu tốn (2) Rèn luyện kỹ tóm tắt tốn 43 (3) Rèn luyện kỹ phân tích tốn, lựa chọn phép tính phù hợp thực phép tính (4) Rèn luyện kỹ trình bày lời giải (5) Rèn luyện kỹ kiểm tra lời giải toán (6) Rèn luyện kỹ khai thác, tìm cách giải khác tốn (nếu có) 3.4 Tổ chức thực nghiệm 3.4.1 Đối tượng thực nghiệm Để thực nghiệm đối chứng, chúng tơi tiến hành tìm hiểu tình hình học tập HS phân chia sau: Lớp thực nghiệm: 3A3 (37 HS) Lớp đối chứng: 3A4 (37 HS) Xét cách toàn diện, lớp thực nghiệm lớp đối chứng khơng khác biệt trình độ nhận thức, nề nếp, ý thức học tập 3.4.2 Thời gian thực nghiệm Chúng tiến hành thực nghiệm thời gian từ ngày18 tháng 10 năm 2013 đến ngày 28 tháng năm 2014 3.4.3 Chuẩn bị thực nghiệm Trước thực nghiệm, chúng tơi trình bày mục đích nội dung thực nghiệm với Ban Giám hiệu, GV chủ nhiệm với HS hai lớp tham gia thực nghiệm 3A3 3A4 trường Tiểu học Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Việc tổ chức thực nghiệm triển khai hình thức học tập khóa Các HS tham gia thực nghiệm tinh thần tự nguyện Các phương tiện, điều kiện phục vụ cho thực nghiệm chuẩn bị đầy đủ 3.4.4 Cách thức tiến hành thực nghiệm Chúng tiến hành thực nghiệm sau: 44 1) Kiểm tra đánh giá trước thực nghiệm 2) Tổ chức thực nghiệm: - Lớp thực nghiệm: HS học theo biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn (như xây dựng chương 2) - Lớp đối chứng: trình dạy học tổ chức bình thường theo thơng lệ - Tiến hành thực nghiệm: Do hạn chế thời gian nên tiến hành thực nghiệm nội dung (2), (4), (6) qua việc yêu cầu HS làm kiểm tra toán thu sản phẩm Sau tổng hợp số liệu đánh giá 3) Kiểm tra đánh giá sau thực nghiệm: Kỹ giải tốn lời văn HS hai lớp đánh giá theo hệ thống đánh giá, cho nội dung GV dạy khối lớp trường Tiểu học Xuân Hòa đánh giá 4) Phân tích, so sánh, đối chiếu kết trước sau thực nghiệm kết hai lớp thực nghiệm đối chứng 3.4.5 Chuẩn thang đánh giá - Các kiểm tra đáp án thang điểm Ngồi ra, chúng tơi quan sát, ghi nhận hoạt động HS suốt trình thực nghiệm để đánh giá ý thức rèn luyện mức độ hứng thú, tích cực HS học tập 3.5 Phân tích kết thực nghiệm 3.5.1 Kết đo trước thực nghiệm HS lớp đối chứng thực nghiệm làm: Bài kiểm tra số Kết thực nghiệm Bảng 3.1: Kết kiểm tra trước thực nghiệm Đối chứng (37 HS) 45 Thực nghiệm (37 HS) Đạt LỚP Chưa đạt Đạt Chưa đạt KNGT SL % SL % SL % SL % KN tóm tắt 20 54,1 17 45,9 21 56,8 16 43,2 KN trình bày 20 54,1 17 45,9 20 54,1 17 45,9 KN khai thác 21,6 29 78,4 24,3 28 75,7 Từ bảng số liệu trên, ta biểu đồ sau: 25 20 15 Đối chứng 10 Thực nghiệm KN tóm tắt KN trình bày KN khai thác Hình 3.1 : Biểu đồ đánh giá mức độ đạt kỹ (2), (4), (6) trước thực nghiệm * Nhận xét: Từ biểu đồ ta thấy mức độ nhận thức kỹ HS lớp thực nghiệm đối chứng tương đương nhau, chênh lệch nhiều trước thực nghiệm 3.5.2 Kết sau thực nghiệm HS lớp đối chứng thực nghiệm làm: Bài kiểm tra số Bảng 3.2: Kết kiểm tra sau thực nghiệm LỚP Đối chứng (37 HS) Đạt KNDH Thực nghiệm (37 HS) Chưa đạt Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % KN tóm tắt 21 56,8 16 43,2 30 81,1 18,9 KN trình bày 22 59,5 15 40,5 32 86,5 13,5 KN khai thác 12 32,4 25 67,6 27 73 10 27 46 Từ bảng trên, ta biểu đồ sau: 35 30 25 20 Đối chứng 15 Thực nghiệm 10 KN tóm tắt KN trình bày KN khai thác Hình 3.2 : Biểu đồ đánh giá mức độ đạt kỹ (2), (4), (6) sau thực nghiệm * Nhận xét: Từ biểu đồ ta thấy: kỹ giải tốn lời văn HS lớp khác biệt Số lượng HS điểm kiểm tra mức đạt lớp thực nghiệm nhiều lớp đối chứng, đặc biệt việc HS lớp thực nghiệm tích cực suy nghĩ tìm cách giải thứ 2, điều quan trọng Kết phần cho thấy hiệu biện pháp rèn luyện 3.5.2.1 Kết đánh giá khác biệt lớp đối chứng Bảng số liệu: LỚP Trước thực nghiệm Đạt KNDH Sau thực nghiệm Chưa đạt Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % KN tóm tắt 20 54,1 17 45,9 21 56,8 16 43,2 KN trình bày 20 54,1 17 45,9 22 59,5 15 40,5 KN khai thác 21,6 29 78,4 12 32,4 25 67,6 Bảng 3.3 47 25 20 15 Trước thực nghiệm 10 Sau thực nghiệm KN tóm tắt KN trình bày KN khai thác Hình 3.3 * Nhận xét: Căn vào số liệu bảng, bảng biểu đồ hình 3.3, ta nhận thấy kết kiểm tra HS lớp đối chứng trước sau thực nghiệm thay đổi đáng kể 3.5.2.2 Kết đánh giá khác biệt lớp thực nghiệm Kết hợp bảng 3.1 3.2, coi kết kiểm tra lớp đối chứng trước sau thực nghiệm hai mẫu tương quan, ta có: Bảng số liệu: THỜI GIAN Trước thực nghiệm Đạt KNDH Sau thực nghiệm Chưa đạt Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % KN tóm tắt 21 56,8 16 43,2 30 81,1 18,9 KN trình bày 20 54,1 17 45,9 32 86,5 13,5 KN khai thác 24,3 28 75,7 27 73 10 27 Bảng 3.4 Từ bảng số liệu trên, ta biểu đồ sau: 48 35 30 25 20 Trước thực nghiệm 15 Sau thực nghiệm 10 KN tóm tắt KN trình bày KN khai thác Hình 3.4 * Nhận xét : Ta nhận thấy kết kiểm tra HS lớp thực nghiệm trước sau thực nghiệm chênh lệch đáng kể, đặc biệt kỹ khai thác, tìm cách giải khác cho toán Như vậy, rèn luyện kỹ dạy học theo biện pháp đề xuất tác dụng nâng cao hiệu dạy học GV học tập HS 3.6 Kết luận thực nghiệm sƣ phạm Kết thực nghiệm đạt mục đích ban đầu đề là: bước đầu đánh giá tính khả thi hiệu biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho HS lớp (đã nêu nội dung chương 2) Cụ thể: - Theo số liệu thống kê bảng 3.1 hình biểu đồ 3.1, thấy số lượng HS đánh giá mức độ đạt trình rèn luyện kỹ giải tốn lời văn lớp mức độ thấp: Các kết cho thấy trước thực nghiệm, trình độ nhận thức kỹ HS lớp khơng chênh lệch đáng kể, nên coi tương đương - Theo số liệu thống kê bảng 3.2, hình 3.2, thấy số lượng HS đánh giá mức độ đạt trình rèn luyện kỹ dạy học lớp thay đổi 49 Các kết cho thấy sau thực nghiệm, trình độ nhận thức kỹ giải tốn lời văn HS lớp khác biệt Tỉ lệ số HS mức đạt trình độ nhận thức thực hành kỹ lớp thực nghiệm hẳn lớp đối chứng (số kiểm tra đạt yêu cầu 30,63%) - Theo số liệu thống kê bảng 3.3, 3.4 hình 3.3, 3.4 ta thấy khác biệt lớp đối chứng lớp thực nghiệm trước sau thực nghiệm chênh lệch đáng kể Cụ thể: + Lớp đối chứng: tỉ lệ tăng trung bình số lượng HS mức độ đạt khoảng 6,3% + Lớp thực nghiệm: tỉ lệ tăng trung bình số lượng HS mức độ đạt 35,13% Các kết cho thấy: áp dụng biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho HS lớp chương vào thực tế dạy học lớp thực nghiệm bước đầu hiệu Ở tất nội dung rèn luyện, theo tiêu chí đánh giá, lớp thực nghiệm cho kết cao lớp đối chứng * Kết luận chƣơng 3: Trong chương 3, tác giả tiến hành thực nghiệm sư phạm, đánh giá bước đầu tính hiệu biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho HS lớp Thực nghiệm tiến hành đối tượng HS lớp 3A3 3A4 trường Tiểu học Xuân Hòa (một lớp thực nghiệm lớp đối chứng) Kết thực nghiệm bước đầu cho thấy tính khả thi, hiệu biện pháp nêu KẾT LUẬN Giải tốn lời văn mạch kiến thức quan trọng nội dung chương trình dạy học tốn cho học sinh lớp Cùng với nội dung khác như: Đại lượng đo đại lượng, Một số yếu tố Hình học, nội dung góp phần hỗ trợ để dạy học tốt nội dung trọng tâm Số học Để học tốt 50 phần giải toán lời văn, học sinh cần phải rèn luyện thật tốt kỹ cần thiết, ta gọi chung kỹ giải tốn lời văn Kỹ giải tốn lời văn hiểu khả thực kết hành động giải tốn theo mục đích tốn đó, cách lựa chọn vận dụng tri thức, kỹ xảo hành động phù hợp với điều kiện yêu cầu cụ thể cho tốn thể cụ thể hóa kỹ giải tốn lời văn thành kỹ sau: + Kỹ tìm hiểu tốn + Kỹ tóm tắt tốn + Kỹ phân tích tốn, tìm phép tốn thích hợp + Kỹ trình bày lời giải + Kỹ kiểm tra lời giải tốn + Kỹ khai thác, tìm cách giải khác (nếu có) Mỗi kỹ quan trọng mối quan hệ với kỹ lại Thực tế cho thấy lực giải tốn HS nhiều hạn chế HS khơng biết cách giải tốn lời văn, em khơng biết trình bày lời giải, thường giải cách,…Về phía GV chưa nắm vững quy trình hướng dẫn HS giải tốn, chưa ý sử dụng số biện pháp hình thành rèn luyện kỹ giải tốn cho HS Từ dẫn đến việc chất lượng dạy học giải toán chưa cao Vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết cần phải xây dựng biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho HS Trong phần nội dung khóa luận, tơi đề xuất bốn biện pháp để giúp HS GV dạy lớp rèn luyện phát triển kỹ giải tốn lời văn Đó là: + GV giúp HS nắm vững kiến thức, kỹ toán học vận dụng giải tốn lời văn 51 + Tổ chức hoạt động rèn luyện thao tác tư duy, suy luận hoạt động giải tốn lời văn + Rèn luyện cho HS thói quen tự kiểm tra, đánh giá kết giải tốn lời văn, phát sai lầm đưa biện pháp khắc phục + GV kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS yếu q trình giải tốn Được giúp đỡ giáo viên hướng dẫn, Ban Giám hiệu giáo viên học sinh hai lớp 3A3 3A4, trường Tiểu học Xuân Hòa, phường Xn Hòa, thị xã Phúc n, tỉnh Vĩnh Phúc, tơi tiến hành thực nghiệm sư phạm, đánh giá bước đầu tính hiệu biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho HS lớp Kết thực nghiệm bước đầu cho thấy tính khả thi, hiệu biện pháp nêu Trong trình thực đề tài, tơi xin số ý kiến đề xuất sau: + Về phía GV: thường xuyên tăng cường hoạt động rèn luyện kỹ giải toán lời văn cho HS; hoạt động khảo sát kỹ giải tốn HS để kế hoạch rèn luyện cho phù hợp; xây dựng hệ thống tập từ dễ đến khó để HS làm quen với hoạt động phân tích, suy luận phức tạp, + Về phía Ban Giám hiệu: thường xuyên tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học giải tốn lời văn, tạo động lực thúc đẩy yêu cầu rèn luyện phát triển kỹ giải tốn lời văn cho HS TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Từ điển Bách khoa Việt Nam 2, Nxb Từ điển Bách khoa, 2002 52 [2] Vũ Quốc Chung (chủ biên), hương pháp dạy học Toán Tiểu học (Dự án phát triển giáo viên Tiểu học), Nxb Giáo dục, 2007 [3] Nguyễn Kế Hào, Học sinh Tiểu học nghề dạy học bậc Tiểu học, Nxb Giáo dục, 1992 [4] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Hỏi đáp dạy học Tốn 3, Nxb Giáo dục, 2006 [5] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Toán 3, Nxb Giáo dục, 2007 [6] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Sách giáo viên Tốn 3, Nxb Giáo dục, 2007 [7] Huỳnh Quốc Hùng, Tuyển chọn toán đố nâng cao, Nxb Đại học Quốc gia, 2013 [8] Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung (1995), hương pháp dạy học mơn Tốn bậc Tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội [9] G Polya, Giải toán nào? (Bản dịch Hồ Thuần Bùi Tường), Nxb Giáo dục Hà Nội, 1995 [10] G Polya, Sáng tạo toán học (bản dịch), Nxb Giáo dục Hà Nội, 1997 [11] Petrovsky AV, Tâm lí lứa tuổi Tâm lí sư phạm, tập 2, Nxb Giáo dục, 1982 [12] Hoàng Phê, Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2002 [13] Phạm Đình Thực, 200 câu hỏi đáp dạy toán Tiểu học, Nxb Giáo dục, 2007 [14] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Tâm lí học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 53 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Về việc tìm hiểu thực trạng rèn luyện kỹ giải tốn lời văn cho HS lớp 3) Em đánh dấu X vào trước ô □ em cho đúng: Câu 1: Theo em, kĩ giải tốn lời văn gì? □ a Là thao tác cần thiết để giải tốn □ b Là việc trình bày lời giải □ c Là việc đọc nội dung đề □ d Là việc giải tập toán Câu 2: Em thƣờng thực hoạt động giải tốn lời văn: □ a Đọc đề □ b Tóm tắt tốn □ c.Tìm phép tính cần thực □ d Trình bày lời giải □ e Kiểm tra lời giải □ f Tìm cách giải khác Câu 3: Tóm tắt, giải tốn sau hai cách: Một giá sách 52 sách Lúc đầu, Nam lấy 12 sách, sau Hải lấy 20 sách Hỏi giá sách lại sách? BÀI KIỂM TRA SỐ Họ tên: Lớp: Trường: Câu 1: Em tóm tắt tốn sau: thùng dầu, thùng chứa 125l, người ta lấy 185l dầu từ thùng Hỏi lại lít dầu? Câu 2: Trình bày lời giải tốn Câu 3: Giải toán sau cách: 240 sách xếp vào tủ Mỗi tủ ngăn Hỏi ngăn sách, biết ngăn số sách nhau? BÀI KIỂM TRA SỐ Họ tên: Lớp: Trường: Câu 1: Em tóm tắt tốn sau: hai bao gạo, bao gạo thứ nặng 12kg gạo, bao thứ hai nặng gấp ba lần bao thứ Hỏi hai bao nặng ki-lô-gam gạo ? Câu 2: Trình bày lời giải toán Câu 3: Giải toán sau cách: Một người lái hai chuyến xe, chuyến xe chở thùng hàng, thùng cân nặng 1315kg Hỏi người chở ki-lôgam ? ... dạy học giải tốn có lời văn lớp 3, kỹ dạy học giải tốn có lời văn HS lớp - Tìm hiểu thực trạng rèn luyện kỹ giải tốn có lời văn HS lớp - Đề xuất số biện pháp nhằm rèn luyện kỹ giải tốn có lời văn. .. biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 29 2.2 Một số biện pháp rèn luyện kỹ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 29 2.2.1 Biện pháp 1: Giáo viên giúp học sinh nắm... trạng rèn luyện kỹ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 27 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 29 2.1 Mục đích việc đề xuất biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3, Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay