Dạy học toán chuyển động ở tiểu học

59 22 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 15:23

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC *************** LÊ THỊ MINH DUYÊN DẠY HỌC TỐN CHYỂN ĐỘNG Ở TIỂU HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN NĂNG TÂM HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khố luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo – PGS.TS Nguyễn Năng Tâm tận tình hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo tổ mơn tốn, Ban chủ nhiệm khoa Giáo dục Tiểu học, Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập, nghiên cứu hồn thành khố luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội , tháng năm 2014 Người thực Lê Thị Minh Duyên LỜI CAM ĐOAN Khố luận tơi hồn thành hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS Nguyễn Năng Tâm cố gắng thân Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Trong nghiên cứu, kế thừa thành nhà khoa học, nhà nghiên cứu Các kết nêu khoá luận trung thực chưa công bố nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với cam đoan Hà Nội , tháng năm 2014 Người thực Lê Thị Minh Duyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG Ở TIỂU HỌC 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học 1.1.2 Đặc điểm nội dung chương trình mơn Tốn Tiểu học 1.1.3 Bài toán chuyển động toán chuyển động Tiểu học 1.1.4 Các kiến thức có liên quan đến toán chuyển động tiểu học 13 1.1.6 Vai trò tốn chuyển động Tiểu học 20 1.2 Cơ sở thực tiễn 23 Chương 2: CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG Ở TIỂU HỌC 24 2.1 Phân loại toán chuyển động tiểu học cách giải loại 24 2.1.1 Cơ sở phân loại 24 2.1.2 Phân loại toán chuyển động tiểu học 24 2.1.3 Một số ví dụ minh hoạ cách giải số dạng toán chuyển động đặc trưng tiểu học 25 2.2 Các phương pháp thường sử dụng để giải chuyển động tiểu học 33 2.2.1 Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng 33 2.2.2 Phương pháp rút đơn vị, phương pháp tỉ số 34 2.2.3 Phương pháp giả thiết tạm 35 2.2.4 Phương pháp khử 37 2.2.5 Phương pháp suy luận logic 39 2.2.6 Phương pháp sơ đồ diện tích 40 2.3 Các toán chuyển động sách giáo khoa 42 Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƢ PHẠM CẦN THIẾT NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DẠY HỌC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG Ở TIỂU HỌC 44 3.1 Thực trạng việc dạy học toán chuyển động tiểu học 44 3.1.1 Những thuận lợi 44 3.1.2 Những khó khăn 45 3.2 Đề xuất số biện pháp sư phạm cần thiết 48 3.2.1 Chuẩn bị tốt kiến thức đại lượng độ dài đại lượng thời gian cho học sinh 48 3.2.2 Chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ giải dạng tốn điển hình tiểu học cho học sinh 48 3.2.3 Chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ phương pháp giải tốn có lời văn 49 3.2.4 Dạy toán chuyển động tiểu học phải gắn liền với thực tiễn đời sống 49 3.2.5 Khắc phục khó khăn ngơn ngữ cho học sinh dạy tốn chuyển động 50 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Cùng với nước giới, Việt Nam sống thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, hội nhập trở thành xu tất yếu yêu cầu xã hội người ngày cao Đại hội lần thứ VII Đảng cộng sản Việt Nam xác định “Giáo dục đào tạo phải xem quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố người, động lực trực tiếp phát triển” Đó khẳng định đắn xuất phát từ lợi ích nhân dân ta, đồng thời phù hợp với chân lý phổ biến lịch sử giới Từ đến nhiều hội nghị chuyên đề Đảng tiếp tục ban hành nghị đổi mới, phát triển nghiệp giáo dục đào tạo Chính mà nghiệp giáo dục - đào tạo nước ta ngày phát triển quy mô chất lượng Trong hệ thống giáo dục quốc dân giáo dục Tiểu học giữ vị trí quan trọng, đặt sở vững chắc, móng cho tồn hệ thống giáo dục nước ta Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học lên lớp Mơn Tốn chương trình dạy học Tiểu học có vị trí quan trọng khơng hình thành cho học sinh khái niệm khoa học mà hình thành phát triển trí tuệ (năng lực tư duy, tính linh hoạt, sáng tạo, tính cẩn thận…) với kỹ tính tốn, đo đạc,… Chương trình mơn Tốn Tiểu học khơng dạy thành phân môn riêng mà xếp theo tuyến kiến thức số học, đại lượng bản, yếu tố đại số, yếu tố hình học giải tốn có lời văn Các tuyến kiến thức xếp theo kiểu đồng tâm hợp lý, có mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn sở tảng, hạt nhân số học Trong có nội dung dạy học gắn liền với việc dạy đại lượng thời gian, tốn chuyển động Tiểu học Toán chuyển động dạng toán điển hình lớp Đây dạng tốn hay, có nội dung đa dạng phong phú, gắn liền với thực tiễn đời sống hàng ngày em Dạy học toán chuyển động Tiểu học có tác dụng tốt việc rèn luyện lực tư kỹ giải toán cho học sinh tiểu học Tuy nhiên trình học tập dạng tốn này, học sinh gặp khơng khó khăn, đặc biệt khó khăn ngôn ngữ vốn sống , vốn hiểu biết thực tế em hạn chế Vì vậy, nghiên cứu nội dung chương trình tốn chuyển động Tiểu học, tìm hiểu thực trạng dạy học tốn chuyển động Tiểu học để từ đề xuất số biện pháp sư phạm để khắc phục khó khăn cho học sinh cần thiết Bởi lí nêu trên, tơi định chọn đề tài: “Dạy học toán chuyển động Tiểu học” để nghiên cứu với mong muốn góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu dạy học toán chuyển động Tiểu học Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ sở lí luận thức tiễn việc dạy học toán chuyển động Tiểu học, sở đề xuất số biện pháp sư phạm nhằm góp phần nâng cao hiệu việc dạy học tốn chuyển động Tiểu học thơng qua nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trường Tiểu học Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở lí luận tốn chuyển động Tiểu học Nghiên cứu nội dung chương trình tốn chuyển động sách giáo khoa toán tiểu học 3.2 Tìm hiểu thực trạng dạy học tốn chuyển động Tiểu học Phân tích nguyên nhân 3.3 Đề xuất số biện pháp sư phạm cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu việc dạy học toán chuyển động Tiểu học Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phạm vi: Nội dung chương trình, phương pháp dạy học tốn chuyển động Tiểu học Đối tượng nghiên cứu: Nội dung chương trình, phương pháp dạy học toán chuyển động Tiểu học Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp điều tra, quan sát - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Cấu trúc khóa luận Khóa luận chia thành phần: Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung Chƣơng Cơ sở lí luận sở thực tiễn việc dạy học tốn chuyển động Tiểu học 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học 1.1.2 Đặc điểm nội dung chương trình mơn Tốn Tiểu học 1.1.3 Bài toán chuyển động toán chuyển động Tiểu học 1.1.4 Các kiến thức có liên quan đến tốn chuyển động tiểu học 1.1.5 Quy trình giải tốn có lời văn 1.1.6 Vai trò tốn chuyển động tiểu học 1.2 Cơ sở thực tiễn Chƣơng 2: Các toán chuyển động Tiểu học 2.1 Phân loại toán chuyển động tiểu học cách giải loại 2.1.1 Cơ sở phân loại 2.1.2 Phân loại 2.2 Các phương pháp thường sử dụng để giải chuyển động tiểu học 2.2.1 Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng 2.2.2 Phương pháp rút đơn vị - Phương pháp tỉ số 2.2.3 Phương pháp giả thiết tạm 2.3.4 Phương pháp khử 2.3.5 Phương pháp suy luận lôgic 2.3.6 Phương pháp sơ đồ diện tích 2.3 Các tốn chuyển động sách giáo khoa Chƣơng 3: Đề xuất số biện pháp sƣ phạm cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu việc dạy học toán chuyển động Tiểu học 3.1 Thực trạng việc dạy học toán chuyển động tiểu học 3.1.1 Những thuận lợi 3.1.2 Những khó khăn 3.2 Đề xuất số biện pháp sư phạm cần thiết 3.2.1 Chuẩn bị tốt kiến thức đại lượng độ dài đại lượng thời gian cho học sinh Tiểu học 3.2.2 Giúp học sinh nắm vững vận dụng linh hoạt phương pháp giải toán để giải toán chuyển động Tiểu học 3.2.3 Dạy học toán chuyển động gắn liền với thực tế sống 3.2.4 Khắc phục khó khăn ngơn ngữ cho học sinh dạy học loại toán chuyển động Tiểu học Phần 3: Kết luận Tài liệu tham khảo NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG Ở TIỂU HỌC Ở chương tơi trình bày sở lí luận sở thực tiễn việc dạy học toán chuyển động Tiểu học 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học Ở lứa tuổi học sinh Tiểu học, hệ thống tín hiệu thứ chiếm ưu thế, em nhạy cảm với tác động bên ngoài, điều thể nhiều hoạt động nhận thức học sinh lớp đầu bậc Tiểu học Đến lớp cuối bậc Tiểu học, hệ thống tín hiệu thứ hai phát triển, song mức độ thấp Khả phân tích học sinh Tiểu học kém, tri giác em mang tính chất đại thể, vào chi tiết nên phân hố Đặc biệt tri giác khơng gian thời gian học sinh tiểu học hạn chế Các em học sinh lớp cuối Tiểu học có hoạt động tri giác phong phú hướng dẫn hoạt động nhận thức khác nên khả tri giác xác dần Đặc điểm bật tư học sinh tiểu học chuyển từ tính trực quan, cụ thể sang tính trừu tượng, khái quát Tư học sinh lớp đầu tiểu học tư cụ thể dựa vào đặc điểm trực quan đối tượng Còn tư học sinh lớp cuối Tiểu học khỏi tính chất trực tiếp tri giác mang dần tính trừu tượng, khái quát ([7, tr.124]) 17 + 10 = 27 (bước chó) Mà thỏ chạy bước chó lại chạy bước nên chó chạy đến cửa hang thỏ chạy được: 27 x = 81 (bước thỏ) Do chó tới cửa hang thỏ vào hang cách cửa hang: 81 – 80 = (bước thỏ) Vậy chó khơng bắt thỏ 2.2.6 Phƣơng pháp sơ đồ diện tích Là phương pháp dùng để giải tốn có đề cập đến đại lượng mà đại lượng tích hai đại lượng lại Dùng phương pháp sơ đồ diện tích giúp ta ta giải nhanh tốn đưa tốn trực quan tốn diện tích hình chữ nhật Trong tốn chuyển động, ba đại lượng là: Vận tốc, quãng đường thời gian Trong đó: Quãng đường = Vận tốc x Thời gian Vận tốc = Quãng đường : Thời gian Thời gian = Quãng đường : Vận tốc Ví dụ: Một người xe máy từ A đến B Lúc trở ngược gió nên người chậm 10km so với lúc nên thời gian lúc lâu thời gian lúc Tính quãng đường AB Bài giải: Thời gian lúc quãng đường AB là: + = (giờ) Do quãng đường không đổi nên ta biểu diễn vận tốc thời gian hai cạnh hình chữ nhật sau: 40 t (giờ) C 3giờ NN B S1 I M S2 O A Vvề D Vđi 10 km/giờ V (km/giờ) OA vận tốc lúc OD vận tốc lúc ON thời gian lúc OC thời gian lúc Quãng đường AB vận tốc nhân với thời gian Trên hình vẽ, số đo quãng đường AB biểu thị số đo diện tích hình chữ nhật OABC ODMN Do qng đường AB không đổi với biểu diễn nên diện tích OABC diện tích ODMN Hai hình chữ nhật OABC ODMN có diện tích có chung OAIN nên S1 = S2 Do S1 = S2 = DM x AD = x 10 = 30 Mà S1 = CN x CB = 30 CB = 30 : CN = 30 : = 30 CB vận tốc xe máy Vậy vận tốc xe máy 30 km/giờ Quãng đường AB dài là: 30 x = 120 (km) Đáp số: 120 km 41 => Trên số phương pháp giải toán thường sử dụng giải toán chuyển động Tiểu học, nhiên phương pháp đưa số cách độc lập mang tính chất tương đối, thực tế giải không sử dụng phương pháp riêng rẽ mà cần phối hợp cách chặt chẽ phương pháp đem lại kết cao giải toán 2.3 Các toán chuyển động sách giáo khoa Các toán chuyển động sách giáo khoa bản, chủ yếu luyện tập củng cố lại kiến thức vừa học Khi giải tập này, học sinh việc áp dụng công thức vừa học để giải Các toán sách giáo khoa đưa vào chương trình lý thuyết luyện tập sau lý thuyết Sau số tập sách giáo khoa: Bài ([4, tr.141]) Một ca nô với vận tốc 15,2 km/giờ Tính qng đường ca nơ Bài giải: Quãng đường ca nô là: 15,2 x = 45,6 (km) Đáp số: 45,6km Bài ([4, tr.143]) Một ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút Hỏi ốc sên bò qng đường 1,08m thời gian bao lâu? Bài giải: Đổi: 1,08m = 108cm Thời gian để ốc sên bò quãng đường 1,08m là: 108 : 12 = (phút) Đáp số: phút 42 Bài ([4, tr.144]) Một xe ngựa quãng đường 15,75km hết 45 phút Tính vận tốc xe ngựa với đơn vị đo m/phút Bài giải: Đổi: 15,75km = 15750m 45 phút = 105 phút Vận tốc xe ngựa là: 15750 : 105 = 150 (m/phút) Đáp số: 150 m/phút => Kết luận chƣơng: Ở chương tơi trình bày phân loại toán chuyển động Tiểu học phương pháp thường sử dụng để giải cá toán chuyển động Tiểu học 43 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƢ PHẠM CẦN THIẾT NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DẠY HỌC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG Ở TIỂU HỌC Ở chương tơi trình bày thực trạng việc dạy học tốn chuyển động Tiểu học từ đề xuất số biện pháp sư phạm cần thiết nhằm nâng cao hiệu việc dạy học toán chuyển động Tiểu học 3.1 Thực trạng việc dạy học toán chuyển động Tiểu học 3.1.1 Những thuận lợi Học sinh cuối bậc Tiểu học có tư lơgic chiếm ưu Nội dung “Tốn chuyển động” đưa vào cuối lớp thể phù hợp đặc điểm nhận thức học sinh với tính phức tạp dạng toán chuyển động Với khả tư trừu tượng tốt, em có khả phân tích, tổng hợp, khái qt hố, trừu tượng hố để giải yêu cầu, nhiệm vụ mà dạng toán chuyển động đặt Các toán chuyển động Tiểu học phong phú nội dung, hình thức, phương pháp giải lại xếp vào chương cuối lớp Nói đến học sinh lớp 5, em học xong nội dung chương trình đại lượng đo độ dài, đại lượng đo thời gian (bảng đơn vị đo, cách chuyển đổi đơn vị đo, phép toán đơn vị đo…) Các em nắm hầu hết dạng tốn điển hình Tiểu học, có phương pháp giải toán đa dạng, linh hoạt, sáng tạo Các em có vốn sống thực tế, vốn ngơn ngữ định để hiểu áp dụng vào giải nhiệm vụ mà toán chuyển động đặt 44 3.1.2 Những khó khăn Bên cạnh thuận lợi kể thực tế dạy học dạng toán này, giáo viên học sinh gặp khơng khó khăn  Khó khăn phía giáo viên Các toán chuyển động, đặc biệt toán nâng cao đa dạng, phong phú tương đối phức tạp Giáo viên thật gặp khó khăn việc truyền đạt cho học sinh kiến thức, phương pháp giải toán cách hệ thống, logic Trong thực tế, toán chuyển động nâng cao thường có mặt đề thi học sinh giỏi cấp Trong đó, chương trình sách giáo khoa lại sâp xếp chương toán chuyển động cuối lớp Vì vậy, giáo viên dạy theo chương trình khơng có thời gian để bồi dưỡng, nâng cao cho học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi  Khó khăn phía học sinh  Khó khăn đại lượng đo độ dài Một số học sinh nắm kiến thức đo độ dài chưa vững, chưa thuộc bảng đơn vị đo độ dài, nhầm lẫn giá trị đơn vị đo dẫn đến chuyển đổi sai Kỹ chuyển đổi đơn vị đo chậm, kỹ thực phép toán đơn vị đo độ dài chưa tốt, hay nhầm lẫn Khả ước lượng, so sánh đơn vị đo độ dài hạn chế  Khó khăn đại lượng đo thời gian Đây khó khăn lớn việc học tập toán chuyển động Tiểu học Do thân khái niệm thời gian trừu tượng nên học sinh khó khăn việc ước lượng, so sánh số đo thời gian 45 Các đơn vị đo thời gian có mói quan hệ với khơng quy luật đại lượng khác nên học sinh dễ nhầm lẫn việc chuyển đổi, tính tốn số đo thời gian Ví dụ 1: 10 phút = Đay phép chuyển đổi đơn giản khơng học sinh dễ chuyển đổi nhầm lẫn là: 10 phút = 10 Do vốn kiến thức, vốn sống thực tế, vốn ngôn ngữ học sinh Tiểu học nhiều hạn chế nên số không nhỏ em dễ nhầm lẫn “thời điểm” “thời gian”.Trong trường hợp, em dễ bị yếu tố “gây nhiễu” toán đánh lừa, khiến em hiểu sai kiện, dấu hiệu chất tốn Ví dụ 2: Một người từ nhà chợ lúc sáng, đến chợ người mua hàng hết 30 phút từ chợ nhà lúc sáng Tính quãng đường người biết vận tốc người khơng đổi 15 km/giờ Bài gải: Thời gian người từ nhà đến chợ là: - - 30 phút = 30 phút Tổng thời gian người là: 30 x = 60 (phút) = Quãng đường từ nhà đến chợ là: 15 x = 15 (km) Đáp số: 15km Đây tốn khơng khó việc hiểu sai khái niệm thời gian thời điểm khiến khơng học sinh có đáp án sai tốn Học sinh giải sai sau: 46 Tổng số thời gian người là: + = 17 (giờ) Quãng đường từ nhà đến chợ là: 15 x 17 = 225 (km) Đáp số: 225km Cũng tốn này, thơng tin mà tốn cho “từ chợ nhà lúc giờ”có thể coi yếu tố “gây nhiễu” Bởi thông tin khiến học sinh nhầm lẫn thời điểm Nếu học sinh khơng đọc kỹ hiểu “người nhà lúc giờ” Từ có giải sai sau: Thời gian người từ nhà chợ từ chợ nhà thời gian người hai lần quãng đường từ nhà đến chợ bằng: - - 30 phút = 30 phút Thời gian người đso quãng đường từ nhà đến chợ là: 30 : = 15 (phút) = 0,25 Quãng đường từ nhà đến chợ là: 15 x 0,25 = 3,75 (km) Đáp số: 3,75 km  Khó khăn ngơn ngữ Do vốn sống, vốn hiểu biết học sinh tiểu học hạn chế nên học tập tốn chuyển động đều, vốn ngơn ngữ tự nhiên học sinh hạn chế Học sinh tiểu học chưa tham gia vào nhiều loại hình chuyển động, trạng thái chuyển động đa dạng, phong phú phức tạp diễn hàng ngày Các em gặp khỏ khăn triong việc gọi tên dạng chuyển động em thực tiễn chuyển động Ngồi khó khăn nêu trên, ta cần phải nhắc đến là: khả phân tích đề tốn để dẫn đến lời giải học sinh Tiểu học chưa cao Nguyên nhân khả phân tích, khả tổng hợp, khả tư trừu tượng học sinh tiểu học nói chung nhiều hạn chế 47 3.2 Đề xuất số biện pháp sƣ phạm cần thiết 3.2.1 Chuẩn bị tốt kiến thức đại lƣợng độ dài đại lƣợng thời gian cho học sinh Bài toán chuyển động toán chứa ba đại lượng: Quãng đường s; thời gian t; vận tốc v, liên hệ với mối quan hệ: s = v x t Như để học tốt tốn chuyển động học sinh cần phải có kiến thức vững chắc, có kỹ chuyển đổi đơn vị đo đại lượng độ dài đại lượng thời gian Cần phải hệ thống, ôn tập lại cho học sinh bảng đơn vị đo độ dài, thời gian, mối quan hệ đơn vị, kỹ chuyển đổi đơn vị đo, phép toán đơn vị đo để tạo tiền đề, sở cho học sinh học tập tốt toán chuyển động Học sinh phải chuẩn bị tốt kiến thức sau: - Biểu tượng đơn vị đo - Mối liên hệ đơn vị đo - Kỹ thực phép toán số đo Giáo viên củng cố kiến thức kỹ cho học sinh đại lượng độ dài đại lượng thời gian cách thông qua hệ thống tập xi ngược, học thuộc lòng 3.2.2 Chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ giải dạng tốn điển hình tiểu học cho học sinh Các toán chuyển động Tiểu học chứa đựng hầu hết dạng tốn điển hình Tiểu học, dạng toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó, tìm hai số biết tổng tỉ số hai số 48 Bởi vậy, để dạy tốt tốn chuyển động cho học sinh tiểu học việc rèn kỹ giải tốn điển hình cho học sinh cần thiết 3.2.3 Chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ phƣơng pháp giải tốn có lời văn Để giải tốn có lời văn, học sinh càn phải nắm bốn bước quy trình giải tốn Bên cạnh đó, học sinh phải biết vận dụng phương pháp giải toán kết hợp linh hoạt phương pháp cách phù hợp Các phương pháp thường sử dụng giải toán chuyển động như: Sơ đồ đoạn thẳng, phương pháp tỉ số, giả thiết tạm, sơ đồ diện tích… Việc chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ phương pháp giải tốn có lời văn tạo điều kiện thuận lợi, giúp em nhanh chóng tìm lời giải cho toán 3.2.4 Dạy toán chuyển động tiểu học phải gắn liền với thực tiễn đời sống Nội dung toán chuyển động gắn liền với thực tiễn đời sống hàng ngày, nói “dạng thức” chuyển động đa dạng, phong phú vật, tượng Điều đễ hiểu chuyển động phương thức tồn phát triển vật chất Tuy nhiên sau toán chuyển động ta cần phải gắn toán vào thực tiễn trường, lớp, gia đình… để học sinh dễ nhớ gây hứng thu học tập Ví dụ 1: Một người xe đạp từ A từ 30 phút với vận tốc 10km/h đến B lúc 50 phút Tính qng đường AB? Ta thay đổi tốn để gây hứng thú học tập cho học sinh, gắn liền với thực tiễn 49 Ngày vậy, Nam thường đến lớp sớm 10 phút Bạn dắt xe đạp khỏi nhà lúc 30 phút đạp xe với vận tốc 10km/ Hỏi quãng đường từ nhà bạn Nam đến trường biết trống vào lớp lúc Ngồi ra, việc tóm tắt tốn chuyển động sơ đồ ( sơ đồ đoạn thẳng, sơ đồ khối, sơ đồ cây) giúp học sinh hiểu cách trực quan, ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn, từ tìm phương pháp giải tốn nhanh 3.2.5 Khắc phục khó khăn ngơn ngữ cho học sinh dạy tốn chuyển động Vốn ngơn ngữ chuyển động học sinh nhiều hạn chế, nhiệm vụ giáo viên phải giúp học sinh hiểu ngơn ngữ “tốn học” chuyển động Trước tiên cung cấp số khái niệm ban đầu chuyển động hình thức chuyển động: - Chuyển động làm thay đổi vị trí vật so với vật khác ([9, tr.407]) - Chuyển động chuyển động vật quãng đường khoảng thời gian (bất kì) ([9, tr.407]) - Dời chuyển chỗ, thay đổi điểm: Dời nơi khác ([9, tr.550]) - Chuyển dời làm thay đổi vị trí nói chung ([9, tr.407]) - Di chuyển dời nơi khác: Di chuyển đến chỗ ([9, tr.533]) - Đi di chuyển từ chỗ đến chỗ khác bước chân phương tiện giao thông: Người xe, vật đi, tàu đi, xe ([9, tr.624]) - Chạy di chuyển nhanh bước chân phương tiện giao thông: Người chạy, vật chạy, tàu xe chạy ([9, tr.313]) - Bay di chuyển không trung: Chim bay, máy bay bay, đạn bay ([9, tr.117]) 50 - Bò di chuyển chậm: Người bò, xe bò lên dốc ([9, tr.172]) - Điểm chấm nhỏ đường thẳng vị trí cố định khơng gian: Điểm A, điểm B, điểm xe bus, điểm xuất phát ([9, tr.632]) - Đoạn thẳng phần đường thẳng giới hạn hai điểm ([9, tr.646]) - Quãng đường phần không gian thời gian giời hạn hai điểm hai thời điểm: Quãng đường từ nhà đến trường, quãng đời thơ ấu ([9, tr.1365]) - Thời gian hình thức tồn vật chất vật chất chuyển động khơng ngừng (đại lượng có khái niệm trừu tượng): Anh làm việc giờ, hết 15 phút ([9, tr.1591]) - Thời điểm điểm thời gian xác định xác trục thời gian khoảng thời gian ngắn giới hạn tương đối xác mặt đó: Lúc giờ, lúc giờ, thời điểm kết thúc ([9, tr.1591]) - Vận tốc (tốc độ) đại lượng đặc trưng cho nhanh chậm chuyển động đo quãng đường đơn vị thời gian ([9, tr.1803]) Một số cặp từ nghĩa, gần nghĩa biểu thị thời điểm bắt đầu chuyển động thời điểm kết thúc chuyển động: - Máy bay: Cất cánh – Hạ cánh - Ơ tơ: Rời bến – Về bến - Ơ tơ: Lăn bánh – Dừng bánh - Ô tô: Khởi hành – Đến nơi dừng bánh - Tàu thuỷ: Nhổ neo – Cập bến - Tàu hoả: Rời sân ga – Về sân ga - Đoàn quân: Xuất phát – Về nơi tập kết - Hai đơn vị: Bắt đầu hành quân – Đến lúc hợp quân 51 Tóm lại, tốn chuyển động Tiểu học quan trọng có ý nghĩa thực tiễn, nội dung toán chuyển động Tiểu học nói tình chuyển động thực tiễn, học sinh phải học, biết loại toán để vận dụng vào sống hàng ngày => Kết luận chƣơng: Ở chương tơi trình bày thực trạng việc dạy học toán chuyển động Tiểu học từ đề xuất số biện pháp sư phạm cần thiết nhằm nâng cao hiệu việc dạy học toán chuyển động Tiểu học 52 KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu: “Dạy học toán chuyển động Tiểu học” tơi hồn thành Trong q trình nghiên cứu, rút số kết luận sau: Về nội dung Các toán chuyển động Tiểu học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trình nhận thức học sinh Nội dung dạy học toán chuyển động Tiểu học gắn liền với thực tế sống Các toán chuyển động Tiểu học có mối quan hệ mật thiết với dạng tốn điển hình khác Tiểu học Về kỹ Khi dạy học toán chuyển động Tiểu học, tri thức, kỹ hình thành chủ yếu hoạt động thực hành, luyện tập giải hệ thống toán Hệ thống tốn xây dựng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp Về phương pháp Quá trình dạy học toán chuyển động Tiểu học góp phần thiết thực vào việc hình thành phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận toán học, phương pháp học tập làm việc tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Về đóng góp thực tiễn khố luận Khố luận góp phần làm rõ sở lí luận thực tiễn việc dạy học toán chuyển động Tiểu học, sở đề xuất số biện pháp sư phạm cần thiết nhằm nâng cao hiệu việc dạytoán chuyển động Tiểu học khắc phục khó khăn ngơn ngữ tự nhiên ngơn ngữ tốn học học tập toán chuyển động Tiểu học 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị Kim Cƣơng, Giải nhiều cách toán tiểu học 5, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, (2006) [2] Trần Diên Hiển, 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4-5, NXBGD Việt Nam, (2013) [3] Trần Diên Hiển, Thực hành giải toán tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, (2013) [4] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai, Đỗ Trung Hiệu, Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dƣơng Thụy, SGK Toán 5, NXBGD, Hà Nội, (2007) [5] Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dƣơng Thụy, Bài tập toán 5, NXBGD, Hà Nội, (2007) [6] Đỗ Đình Hoan, Vũ Quốc Chung, Đỗ Trung Hiệu, Vũ Dƣơng Thụy, Phương pháp dạy học toán tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, (2004) [7] Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức, Giáo trình tâm lí học Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, (2007) [8] Phạm Đình Thực, Tốn chun đề số đo thời gian & toán chuyển động, NXBGD, Hà Nội, (2006) [9] Nguyễn Nhƣ Ý, Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn hố thơng tin, Hà Nội, (1998) 54 ... CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG Ở TIỂU HỌC Ở chương tơi trình bày sở lí luận sở thực tiễn việc dạy học toán chuyển động Tiểu học 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1... tơi trình bày sở lí luận sở thực tiễn việc dạy học toán chuyển động Tiểu học 23 CHƢƠNG CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG Ở TIỂU HỌC Ở chương tơi trình bày phân loại toán chuyển động Tiểu học phương pháp... Tốn Tiểu học 1.1.3 Bài toán chuyển động toán chuyển động Tiểu học 1.1.4 Các kiến thức có liên quan đến tốn chuyển động tiểu học 13 1.1.6 Vai trò toán chuyển động Tiểu học 20 1.2 Cơ sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học toán chuyển động ở tiểu học, Dạy học toán chuyển động ở tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay