Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm tương tác trong dạy học chủ đề con người và sức khoẻ môn khoa học lớp 4 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

64 29 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 15:21

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC HÀ THỊ HÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TƢƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ CON NGƢỜI VÀ SỨC KHỎE MÔN KHOA HỌC LỚP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Th.S NGUYỄN THỊ DUYÊN HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian vừa qua, giúp đỡ thầy cô giáo bạn sinh viên lớp, em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp với hỗ trợ công nghệ thông tin” Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo tổ phương pháp dạy học tự nhiên xã hội tạo điều kiện cho em hoàn thiện khóa luận Và đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Duyên người trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2014 Sinh viên Hà Thị Hà LỜI CAM ĐOAN Khóa luận hồn thành kết q trình tìm tòi, tích lũy kiến thức thân tơi mái trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, với q trình học hỏi, nghiên cứu dạy dỗ, bảo tận tình giáo Nguyễn Thị Dun Vì vậy, tơi cam đoan khóa luận khơng trùng với khóa luận trước Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2014 Sinh viên Hà Thị Hà MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, mức độ, phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Kế hoạch nghiên cứu B NỘI DUNG Chƣơng 1: Cơ sở lí luận sở thực tiễn 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số vấn đề trắc nghiệm khách quan 1.1.1.1 Khái niệm trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm tương tác 1.1.1.1.1 Trắc nghiệm khách quan 1.1.1.1.2 Trắc nghiệm tương tác 1.1.1.2 Ưu điểm, nhược điểm trắc nghiệm khách quan 1.1.1.3 Phân loại trắc nghiệm khách quan 1.1.1.4 Vai trò trắc nghiệm khách quan dạy học Khoa học nói chung chủ đề Con người sức khỏe mơn Khoa học nói riêng 13 1.1.1.5 Vai trò trắc nghiệm tương tác dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học 13 1.1.2 Phần mềm MS Powerpoint việc xây dựng tập trắc nghiệm tương tác nhờ MS Powerpoint 15 1.1.2.1 Thiết lập ban đầu 15 1.1.2.1.1 Thiết lập chế độ bảo mật 15 1.1.2.1.2 Bật công cụ 16 1.1.2.2 Cách sử dụng chung 16 1.1.2.3 Những điểm cần ý 17 1.1.2.4 Tóm tắt bước sử dụng VBA Powerpoint 17 1.1.3 Một số vấn đề chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp 18 1.1.3.1 Mục tiêu chủ đề 18 1.1.3.2 Nội dung chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp 18 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Thực trạng dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp 19 1.2.2 Thực trạng sử dụng trắc nghiệm quan dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học 25 1.2.3 Thực trạng sử dụng hệ thống trắc nghiệm tương tác dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học 28 Chƣơng 2: Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tƣơng tác dạy học chủ đề Con ngƣời sức khỏe môn Khoa học lớp với hỗ trợ công nghệ thông tin 30 2.1 Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học trường Tiểu học 30 2.1.1 Các nguyên tắc xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan 30 2.1.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 30 2.1.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với nội dung chương trình 30 2.1.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức phát huy tính sáng tạo học sinh 31 2.1.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 32 2.1.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 32 2.1.2 Quy trình xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan 32 2.1.3 Hệ thống tập trắc nghiệm khách quan dạy học chủ đề Con người sức khỏe 36 2.2 Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học với hỗ trợ công nghệ thông tin 41 2.2.1 Nguyên tắc xây dựng 41 2.2.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính tương tác học sinh hệ thống tập 41 2.2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kĩ thuật 41 2.2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 42 2.2.2 Quy trình xây dựng 42 2.2.3 Hệ thống tập trắc nghiệm tương tác Powerpoint 49 2.2.4 Một số lưu ý sử dụng trắc nghiệm tương tác 51 C KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 54 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục tiêu giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ có kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở Vậy muốn thực mục tiêu giáo dục phải làm gì? Nghị trung ương khóa VII rõ: “Phải xác định lại mục tiêu, thiết kế lại chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục tất cấp học, bậc học…” áp dụng phương pháp giáo dục bồi dưỡng cho học sinh lực tư sáng tạo, lực giải vấn đề, xét đến khoa học giáo dục khoa học phương pháp, sáng tạo khoa học giáo dục xét cho sáng tạo phương pháp giáo dục Cùng với việc đổi phương pháp đổi kiểm tra đánh giá, có việc vận dụng hình thức kiểm tra đánh giá trắc nghiệm khách quan vào trình kiểm tra đánh giá Bậc học tiểu học bậc học “nền tảng”, đặt viên gạch cho hình thành phát triển nhân cách người Do đó, việc dạy học bậc tiểu học nhà giáo dục vô quan tâm Là giáo viên tiểu học tương lai, trực tiếp giảng dạy môn Khoa học nhà trường tiểu học, nhận thấy muốn dạy tốt mơn học bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, phương tiện kĩ thuật dạy học, vận dụng phương pháp dạy học truyền thống phương pháp dạy học đại,… việc xây dựng hệ thống tập quan trọng việc giảng dạy Trong môn Khoa học lớp 4, học sinh học chủ đề: Con người sức khỏe; Vật chất lượng; Thực vật động vật với nhiều kiến thức vật, tượng, vấn đề xã hội, người, gia đình,… Chủ đề Con người sức khỏe chủ đề chương trình mơn Khoa học lớp Nội dung chủ đề tập trung vào nhu cầu cần thiết đề trì sống, trình trao đổi chất, chất dinh dưỡng có thức ăn vai trò chúng, cách sử dụng hợp lí để có sức khỏe tốt, phòng số bệnh tai nạn đuối nước,… Đặc biệt, sống kỉ XXI, với bùng nổ khoa học – kĩ thuật với phát triển công nghệ thông tin, xã hội nhà trường yêu cầu chất lượng giáo dục ngày cao Đồng thời chất lượng sống không ngừng lên, bậc phụ huynh tạo điểu kiện thuận lợi cho em với đồ dùng, thiết bị,…hỗ trợ học tập Một công cụ đắc lực cho việc học tập máy vi tính mạng internet Thực tế cho thấy rằng, số lượng học sinh sử dụng máy vi tính học tập ngày nhiều khơng ngừng tăng qua năm Đó điều thuận lợi cho việc giáo viên xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác với hỗ trợ công nghệ thông tin Người giáo viên nên biết cách đưa vào dạy hệ thống tập với hỗ trợ công nghệ thông tin để vận dụng linh hoạt kết hợp với yếu tố có để nâng cao hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh sử dụng hệ thống tập để tự đánh giá Chính lí trên, tơi mạnh dạn vào nghiên cứu đề tài “Xây dựng hệ thống tập tương tác dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp với hỗ trợ công nghệ thông tin” Mục đích nghiên cứu Đề tài đề xuất quy trình xây dựng tiến hành xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác với trợ giúp công nghệ thông tin, để kiểm tra đánh giá dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp 4, dùng để hỗ trợ cho việc dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Đồng thời sở tham khảo để giáo viên Tiểu học xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác trình giảng dạy Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận sở thực tiễn việc xây dựng hệ thống trắc nghiệm tương tác với hỗ trợ công nghệ thông tin dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp - Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp - Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác với hỗ trợ công nghệ thông tin dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp 4 Đối tƣợng, mức độ, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Hệ thống tập trắc nghiệm tương tác với hỗ trợ công nghệ thông tin dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp 4.2 Mức độ phạm vi nghiên cứu - Mức độ nghiên cứu: xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác với hỗ trợ công nghệ thông tin dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp - Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian có hạn nên chúng tơi tiến hành xây dựng số hệ thống tập trắc nghiệm tương tác nhiều lựa chọn (4 lựa chọn) dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp với hỗ trợ Powerpoint Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp với trợ giúp công nghệ thông tin phù hợp góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Khoa học lớp tăng thêm hứng thú học tập cho học sinh Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận, nghiên cứu tài liệu, - Phương pháp điều tra - Phương pháp quan sát - Phương pháp trò chuyện - Phương pháp trao đổi, tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp thống kê toán học kế hoạch nghiên cứu - Tháng 11- 12: Nhận đề tài ho àn thành đề cương - Tháng 1: Tìm hiểu sở lí luận - Tháng 2- 3: Thu thập số liệu tài liệu - Tháng 4- 5: xử lý số liệu tài liệu, hoàn thành đề tài Dự kiến cấu trúc đề tài A Mở đầu B Nội dung Chƣơng sở lý luận sở thực tiễn 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số vấn đề trắc nghiệm khách quan 1.1.2 Phần mềm MS Powerpoint việc xây dựng tập trắc nghiệm tương tác nhờ MS Powerpoint 1.1.3 Một số vấn đề chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Thực trạng dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp trường Tiểu học 1.2.2 Thực trạng sử dụng trắc nghiệm khách quan dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp trường Tiểu học Khi người dùng thay đổi giá trị spn ta thực load nội dung tương ứng Cần ý câu chiếm dòng sps Câu có dòng cuối 5, câu có dòng cuối 10,…, câu n có dòng cuối (nx5) Có dòng cuối ta tìm dòng liền cách trừ cho 1, cho 2, cho 3, cho Vì thứ tự câu hành giá trị spin nên ta có cơng thức tính sau: Câu hỏi hành = giá trị ô nằm dòng (spn Value x – 4), cột Lựa chọn A = giá trị ô nằm dòng (spn Value x – 3), cột Phản hồi A = giá trị ô nằm dòng (spn Value x – 3), cột Lựa chọn B = giá trị ô nằm dòng (spn Value x – 2), cột Phản hồi B = giá trị nằm dòng (spn Value x – 2), cột Lựa chọn C = giá trị nằm dòng (spn Value x – 1), cột Phản hồi C = giá trị nằm dòng (spn Value x – 1), cột Lựa chọn D = giá trị nằm dòng (spn Value x 5), cột Phản hổi D = giá trị ô nằm dòng (spn Value x 5), cột Mỗi người dùng đổi câu hỏi, việc load nội dung ta bỏ chọn cho Option Box (gán value = false), làm rỗng phản hồi thay đổi số hiển thị lblCau Private Sub spn_change ( ) LblCau Caption = spn Value Opt1 Value = false Opt2 Value = false Opt3 Value = false Opt4 Value = false lblQues Caption = “ “ lblQues Caption = sps Cells (spn Value * – 4, 1) opt1 Caption = sps Cells (spn Value * – 3, 1) 44 opt2 Caption = sps Cells (spn Value * – 2, 1) opt3 Caption = sps Cells (spn Value * – 1, 1) opt4 Caption = sps Cells (spn Value * 5, 1) End Sub * Khi người dùng click lựa chọn hiển thị phản hồi tương ứng Private Sub opt1_click ( ) lblFB Caption = sps Cells (spn Value * – 3, 2) End Sub Private Sub opt2_click ( ) lblFB Caption = sps Cells (spn Value * – 2, 2) End Sub Private Sub opt3_click ( ) lblFB Caption = sps Cells (spn Value * – 1, 2) End Sub Private Sub opt4_click ( ) lblFB Caption = sps Cells (spn Value * 5, 2) End Sub Khi người dùng nhấn “làm lại” ta chuyển câu 1, bỏ chọn cho Option Box, làm rỗng phản hồi Private Sub btnReset_click ( ) Opt1 Value = False Opt2 Value = False Opt3 Value = False Opt4 Value = False lblFB Caption = “ “ spn Value = End Sub 45 Bước 3: Chạy thử nghiệm Sau viết xong hệ thống tập trắc nghiệm tương tác VBA, tiến hành chạy thử để kiểm tra xem có sai sót, cần sửa chữa khơng Nếu cần chỉnh sửa lại điều chỉnh lại Khi chạy thử nghiệm khơng xảy vấn đề, cố chuyển sang bước Bước 4: Hồn thiện, đóng gói Ở bước này, hồn thiện đóng gói, hồn chỉnh hệ thống tập Có thể tạo màu, font chữ,…trang trí cho tập Ví dụ: Bài Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn? Bước 1: Xây dựng hệ thống tập Chúng tiến hành xây dựng hệ thống tập mục 2.1.3 trang 47 Bước 2: Viết hệ thống tập trắc nghiệm tương tác VBA Powerpoint 2003 + Tạo sps đặt tên sps Sau nhập vào câu hỏi, lựa chọn phản hồi + Tạo nút bấm: công cụ control toolbox ta thực Thực chèn Label lblCau (dùng để hiển thị thứ tự câu hành), lblQues (dùng để hiển thị câu hỏi), lblFB (dùng để hiển thị phản hồi) 46 OptionBox Opt1, Opt 2, Opt 3, Opt (để hiển thị lựa chọn) spin Button dặt tên spn dùng để đổi câu Thuộc tính value spin lưu số thứ tự câu hành Có thuộc tính Min = 1, Max = số câu hỏi có Spreadsheet Button đặt tên btnReset để đưa câu + Viết câu lệnh Chọn làm vào đối tượng đáp án, chuyển câu, làm lại Sau chuột phải -> view code -> nhập lệnh 47 Bước 3: Chạy thử nghiệm Bước 4: Hoàn thiện, đóng gói 48 2.2.3 Hệ thống bài tập trắc nghiệm tƣơng tác Powerpoint Dựa quy trình xây dựng, tiến hành xây dựng số tập trắc nghiệm tương tác Dưới số tập trắc nghiệm tương tác: 49 50 2.4 Một số lƣu ý sử dụng trắc nghiệm tƣơng tác - Phản hồi phải ngắn gọn, xác, rõ ràng - Phản hồi phải liên quan mật thiết với câu hỏi đáp án lựa chọn - Tránh đưa khái niệm, thuật ngữ khó hiểu, mở rộng, phủ định hoàn toàn…nên dùng từ, cụm từ gần gũi, dễ hiểu - Phù hợp với lực, khả học sinh; phù hợp với kiến thức dạy,… 51 C KẾT LUẬN Nghiên cứu đề tài: “Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tƣơng tác dạy học chủ đề Con ngƣời sức khỏe môn Khoa học với hỗ trợ công nghệ thông tin” đạt kết chủ yếu sau: - Làm rõ sở lý luận cách biên soạn hệ thống tập trắc nghiệm khách quan - Khảo sát thực trạng việc vận dụng tập trắc nghiệm khách quan tập trắc nghiệm tương tác với hỗ trợ công nghệ thông tin dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học - Đưa quy trình xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan quy trình xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác phục vụ cho dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học - Xây dựng hệ thống gồm 24 tập trắc nghiệm nhiều lựa chọn sử dụng học thuộc chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học xây dựng số tập có tính tương tác Powerpoint Trắc nghiệm tương tác có phản hồi xây dựng Powerpoint với nhiều ưu điểm có vai trò quan trọng dạy học mơn học nói chung dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học nói riêng Chúng tơi hy vọng phương pháp trắc nghiệm tương tác với hỗ trợ công nghệ thông tin (Powerpoint) áp dụng rộng rãi nhà trường vào giảng dạy kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh, góp phần đổi phương pháp dạy học Mặc dù thân cố gắng hết sức, xong hạn chế trình độ chun mơn tính gấp rút thời gian nên chắn khóa luận khơng tránh khỏi số sai sót Em mong thầy cô tổ chuyên môn, bạn sinh viên đọc khóa luận đóng góp ý kiến để khóa luận hoàn thiện 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Chương trình Tiểu học, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Khoa học 4, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Sách giáo viên Khoa học 4, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Vở tập Khoa học 4, Nxb Giáo dục Võ Tấn Dũng, Tương tác VBA (ebook) Nguyễn Thượng Giao (2006), Giáo trình Phương pháp dạy học môn học Tự nhiên xã hội, Nxb Đại học Sư phạm Phó Đức Hòa, Đánh giá giáo dục Tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm Lê Văn Huỳnh, VBA cho Powerpoint (bài giảng) Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Đánh giá đo lường kết học tập, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 10 Dương Thiệu Tống, Trắc nghiệm đo lường thành học tập học sinh, Nxb Đại học Tổng hợp 53 PHỤ LỤC Đáp án hệ thống tập Bài 2: Trao đổi chất người Câu 1: D Câu 2: C Câu 3:C Câu 4: B Bài 4: Các chất dinh dưỡng có thức ăn Vai trò chất bột đường Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: D Câu 4: C Câu 5: A Bài 7: Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: D Bài 12: Phòng số bệnh thiếu chất dinh dưỡng Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: A Câu 4: B Câu 5: B Bài 14: Phòng số bệnh lây qua đường tiêu hóa Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: D Câu 4:C Câu 5: A 54 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Xin thầy (cô) vui lòng cho ý kiến vấn đề sau: Đánh dấu x vào ô □ trước ý thầy (cô) lựa chọn Câu 1: Các thầy (cơ) có thường xun sử dụng phương pháp dạy học trình dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học không? Các phương pháp dạy học Quan sát Thảo luận nhóm Đàm thoại Hỏi đáp Thí nghiệm Giải vấn đề Các phương pháp STT Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Chưa khác (ghi rõ) Câu 2: Các phương tiện, thiết bị dạy học thầy (cô) thường xuyên sử dụng dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học 4? Các phương tiện, thiết bị dạy học Vật thật, vật mẫu Thường xun Mơ hình Tranh ảnh, sơ đồ Máy tính, máy chiếu Băng hình, tivi 55 Thỉnh thoảng Chưa Các phương tiện khác Câu 3: Các thầy (cơ) thường xun sử dụng hình thức tổ chức trình dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học 4?  a Cá nhân  b Theo nhóm  c Tập thể  d Tham quan, dã ngoại  e Các hình thức khác (ghi rõ):………………………… Câu 4: Các thầy (cơ) thường xuyên sử dụng công cụ đánh giá viết kiểm tra đánh giá chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học 4?  a Sổ ghi chép  b Bài kiểm tra viết  c Bài tập  d Câu hỏi vấn đáp  e Cơng cụ khác:…………………………… Câu 5: Thầy (cơ) có thường xuyên sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học không?  a Thường xuyên  b Thỉnh thoảng  c Hiếm  d Chưa Câu 6: Các thầy (cô) thường sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá dạy học chủ đề Con người sức khỏe từ nguồn nào?  a Vở tập Khoa học  b Trên mạng 56  c Tự biên soạn Câu 7: Các thầy (cơ) có nhận xét sử dụng tập Vở tập Khoa học để kiểm tra đánh giá dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học 4?  a Phù hợp  b Chưa phù hợp  c Có phù hợp, có chưa phù hợp Câu 8: Các thầy (cô) thường xuyên sử dụng loại trắc nghiệm khách quan sau dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học 4? STT Các loại trắc nghiệm Thường Thỉnh khách quan xuyên thoảng Đúng – sai Ghép đôi Điền khuyết Nhiều lựa chọn Hiếm Chưa Câu 9: Các thầy (cô) thường sử dụng trắc nghiệm khách quan vào thời điểm nào?  a Kiểm tra cũ  b Dạy  c Củng cố  d Tiết kiểm tra Câu 10: Các thầy (cơ) có thường xun sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học không?  a Sử dụng phổ biến  b Đôi sử dụng 57  c Chưa 58 ... thông tin dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp - Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp - Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương. .. chọn) dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp với hỗ trợ Powerpoint Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tương tác dạy học chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp. .. chủ đề Con người sức khỏe môn Khoa học lớp trường Tiểu học Chƣơng Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm tƣơng tác dạy học chủ đề Con ngƣời sức khỏe môn Khoa học lớp với hỗ trợ công nghệ thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm tương tác trong dạy học chủ đề con người và sức khoẻ môn khoa học lớp 4 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm tương tác trong dạy học chủ đề con người và sức khoẻ môn khoa học lớp 4 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay