CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP : PHÂN TÍCH THANG BẢNG LƯƠNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV NHẬT MINH THÀNH

80 26 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:56

LỜI CAM KẾT “ Tôi đọc đồng ý quy định tính trực học thuật Tôi xin cam kết với danh dự cá nhân báo cáo tơi tự trình bày, thực khơng có hành vi vi phạm việc đạo văn theo Quyết định 1741 ban hành trường Đại học Hoa Sen.“ Ngày 20, tháng, 06, năm 2017 TRÍCH YẾU Trong khoảng thời gian ba tháng làm việc phòng hành - nhân công ty TNHH MTV chế tạo máy Nhật Minh Thành với tư cách sinh viên thực tập tốt nghiệp Tơi may mắn có hội làm việc, trải nghiệm thực tế nhân viên phòng hành – nhân nói riêng cọ sát, tự trải nghiệm thân mơi trường ngành cơng nghiệp nhiều biến đổi, động ln đổi Khoảng thời gian thực tập ba tháng khơng phải dài, đem lại cho kiến thức, trải nghiệm nhìn mẻ ngành cơng nghiệp sản xuất, chế tạo thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh Bằng cách áp dụng kiến thức đại cương kiến thức chuyên ngành quản trị nhân sự, lương thưởng & phúc lợi, văn hóa doanh nghiệp, … kết hợp với trải nghiệm quan sát, đúc kết từ thực tiễn công ty thực tập số công ty khác ngành, tơi hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với chuyên đề vấn đề giải nhân công ty vừa nhỏ thuộc ngành công nghiệp Việt Nam Bằng kiến thức tiếp thu trường Đại học Hoa Sen, quan sát, học hỏi kinh nghiệm kĩ cô / / anh / chị nơi công ty thực tập, hồn thành đầy đủ cơng việc phân công : tổng hợp thông tin máy chấm công, làm bảng báo giá với nhà cung cấp thiết bị nguyên vật liệu, hỗ trợ tuyển dụng công nhân, thợ chuyên lĩnh vực, hỗ trợ giải công tác tăng ca làm thêm giờ, nghỉ phép cho công nhân phân xưởng, bổ sung hồ sơ thông tin lao động … Báo cáo đúc kết dựa kết trình học tập, trải nghiệm, nghiên cứu thực tế tơi phòng hành – nhân công ty khoảng thời gian từ ngày 20/3/2017 đến ngày 30/6/2017 Thông qua báo cáo, muốn giới thiệu đến người đọc công ty TNHH MTV chế tạo máy Nhật Minh Thành nói riêng nhìn tổng thể ngành sản xuất cơng nghiệp thuộc khu vực nói chung, kết kinh nghiệm chân thực mà tiếp thu thông qua công việc thực tập ngày Bên cạnh đó, báo cáo nêu lên vấn đề, số giải pháp định hướng đề xuất phát triển tương lai cho cơng ty Sau thời gian thực tập phòng hành – nhân cơng ty, tơi tự rèn luyện cho tác phong làm việc cơng sở, tính chuyên cần, công việc Trong công việc, ln hồn thành phần việc phân cơng trước thời hạn đặt ra, tập thói quen làm việc có xếp, lưu trữ thơng tin ln phải kiểm tra lại lần trước hồn thành công việc Trong giao tiếp - ứng xử ngày, học cách tiếp xúc hòa đồng, ln giúp đỡ người xung quanh mình, nghiêm túc tuân thủ nội quy quan nơi làm việc MỤC LỤC LỜI CAM KẾT i TRÍCH YẾU .ii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH viii DANH MỤC NGOẠI NGỮ .x DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT xi NHẬP ĐỀ xii TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV NHẬT MINH THÀNH .1 1.1 Lịch sử hình thành 1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 1.3 Giới thiệu chung 1.4 Tầm nhìn chiến lược .7 1.5 Cơ cấu tổ chức 1.5.1 Sơ đồ tổ chức 1.5.2 Nhiệm vụ phòng ban 1.5.2.1 Phòng hành 1.5.2.2 Phòng IT .9 1.5.2.3 Phân xưởng sản xuất : 1.5.2.4 Kho .10 1.5.3 Phòng ban thực tập ( phòng hành – nhân ) .12 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 13 2.1 Sản phẩm dịch vụ .13 2.1.1 Sản phẩm 13 2.1.2 Dịch vụ 16 2.2 Tổng quan thị trường thực trạng hoạt động kinh doanh 18 2.2.1 Tổng quan thị trường 18 2.2.1.1 Tổng quan hội doanh nghiệp khí – điện TP Hồ Chí Minh 19 2.2.1.2 Giá trị cốt lõi 19 2.2.1.3 Nguyên tắc hoạt động 19 2.2.2 2.3 Hoạt động kinh doanh 20 Đối tác & Khách hàng 23 2.3.1 Đối tác 23 2.3.2 Khách hàng .24 2.3.2.1 Một số khách hàng tiêu biểu ngành sản xuất, định hình, đóng gói bánh kẹo 24 2.3.2.2 Một số khách hàng tiêu biểu ngành sản xuất, đóng gói khăn giấy / khăn lạnh / khăn ướt… : 27 2.4 Đối thủ cạnh tranh 29 2.4.1 Cơng ty TNHH Hồng Phương Minh .30 2.4.2 Công ty TNHH TM SX KT Cơ khí Anpha .30 CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP 31 3.1 Cơng việc 31 3.1.1 Đăng tin tuyển dụng .31 3.1.1.1 Các bước thực .31 3.1.1.2 Kết hoàn thành .32 3.1.1.3 Kinh nghiệm đạt 33 3.1.1.4 Những thuận lợi khó khăn .33 3.1.2 Thông báo nội 33 3.1.2.1 Các bước thực .33 3.1.2.2 Kết hoàn thành .33 3.1.2.3 Kinh nghiệm đạt 35 3.1.2.4 Những thuận lợi khó khăn .36 3.1.3 Tính tốn phát lương theo định kình tháng 36 3.1.3.1 Các bước thực .36 3.1.3.2 Kết hoàn thành .39 3.1.3.3 Kinh nghiệm đạt 40 3.1.3.4 Những thuận lợi khó khăn .40 3.2 Công việc hỗ trợ 40 3.2.1 Quay phim, chụp hình máy móc .40 3.2.2 Check mail 40 3.2.3 Lập kế hoạch chương trình tour tham quan năm 41 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP : PHÂN TÍCH THANG BẢNG LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHẬT MINH THÀNH 42 4.1 Cơ sở lý luận 42 4.1.1 Khái niệm chất tiền lương 42 4.1.2 Hệ thống thang bảng lương 43 4.1.3 Mức lương tối thiểu vùng .43 4.1.4 KPI doanh nghiệp 44 4.1.4.1 Khái niệm KPI 44 4.1.4.2 Mục đích 44 4.1.4.3 KPI tiêu chuẩn 45 4.1.5 4.2 Phân tích hệ thống thang, bảng lương công ty .46 Những vấn đề phát trình thực tập 47 4.2.1 Vấn đề : Phụ cấp công nhân viên công tác 47 4.2.2 Vấn đề : Công khai phổ biến yếu tố ảnh hưởng đến cách tính tiền lương, thưởng cơng nhân phân xưởng 48 4.3 Những giải pháp (định hướng) để giải vấn đề phát 48 4.3.1 Giải pháp cho vấn đề 48 4.3.1.1 Giải pháp ngắn hạn .48 4.3.1.2 Giải pháp dài hạn .49 4.3.2 Giải pháp cho vấn đề 49 4.3.2.1 Giải pháp ngắn hạn .49 4.3.2.2 Giải pháp dài hạn .49 4.4 Đánh giá giải pháp đề xuất 50 4.4.1 Đánh giá giải pháp cho vấn đề .50 4.4.1.1 Giải pháp ngắn hạn .50 4.4.1.2 Giải pháp dài hạn .50 4.4.2 Đánh giá giải pháp cho vấn đề .51 4.4.2.1 Giải pháp ngắn hạn .51 4.4.2.2 Giải pháp dài hạn .51 4.5 Kế hoạch định hướng để giải vấn đề tương lai 52 4.5.1 Khai báo lao động 52 4.5.2 Thành lập cơng đồn 54 4.5.2.1 Điều kiện thành lập cơng đồn sở 54 4.5.2.2 Quy trình thành lập cơng đồn sở 55 4.5.3 Quy trình xây dựng KPI 56 KẾT LUẬN .62 NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢN Hình – Bảng số liệu thống kê DN Thành phố Hồ Chí Minh Quý I năm 2016 xii Hình – Vị trí phân xưởng cơng ty Hình – Logo thức cơng ty Hình – Bản giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hình – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hình – Sơ đồ cấu tổ chức Hình – Sơ đồ phòng hành – nhân .12 Hình – Máy đóng gói nằm 13 Hình – Máy định hình bánh trung thu 14 Hình 10– Máy định hình bánh trung thu chảo trộn nhân 15 Hình 11 – Máy cắt xếp khăn 15 Hình 12 – Hoạt động máy đóng gói nằm 16 Hình 13 – Thợ kiểm tra bảo trì máy .17 Hình 14 – Các lĩnh vực sử dụng lượng Việt Nam 18 Hình 15 – Logo HAMEE 19 Hình 16 – Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2015 21 Hình 17 – Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2016 23 Hình 18 - Logo công ty TNHH chế biến thực phẩm Tân Huê Viên 24 Hình 19 - Logo DNTN Công Lập Thành 25 Hình 20 – Logo cơng ty cổ phần bánh Givral 25 Hình 21 – Logo Lotte Xylitol 26 Hình 22 – Một số loại kẹo gum Lotte Xylitol .26 Hình 23 – Logo DNTN SX TM Hưng Long Phát .27 Hình 24 – Khăn lạnh Hưng Long Phát 27 Hình 25 – Logo Cơng ty TNHH Duy Duy 28 Hình 26 – Khăn Duy Duy 28 Hình 27 – Logo công ty TNHH TM DV Tâm Anh 28 Hình 28 – Khăn Nano .29 Hình 29 – Logo cơng ty TNHH Hồng Phương Minh 30 Hình 30 – Logo Công ty TNHH Anpha .30 Hình 31 – Cơng ty TNHH Anpha triển lãm 31 Hình 32 – Tài khoản tuyển dụng công ty website 32 Hình 33 – Bảng chấm công số công nhân phân xưởng .39 Hình 34 – Bảng lương số cơng nhân phân xưởng .39 Hình 35 – Tài khoản mail công ty .41 Hình 36 – Lịch trình tour tham khảo dự kiến 42 DANH MỤC NGOẠI NGỮ Achievable : Có thể đạt Check mail : Kiểm tra thư CNC (Computer Numerical Control) : Hệ thống máy tiện khí điều khiển máy tính Company : Cơng ty KPI (Key Performance Indicator) : Chỉ số đánh giá kết thực công việc Limited : Hữu hạn Measureable : Đo lường Email : Thư điện tử PLC (Programmable Logic Controller) : Thiết bị điều khiển lập trình Specific : Tính cụ thể Realistic : Tính thực tế Website : Trang mạng 10 - Giảm thiểu khối lượng cơng việc áp lực quản lí lên Giám đốc trưởng phòng phải giải nhiều trường hợp công nhân - Tận dụng chi phí trích đóng 2% quỹ tiền lương  Nhược điểm - Tăng chi phí tuyển dụng quản lí - Mất nhiều thời gian để thực cấu điều hành tổ chức 53 4.5 Kế hoạch định hướng để giải vấn đề tương lai 4.5.1 Khai báo lao động 54 55 4.5.2 Thành lập cơng đồn 4.5.2.1 Điều kiện thành lập cơng đồn sở Cơng đoàn sở thành lập tổ chức, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ, quan nhà nước, trị… Nghiệp đồn tổ chức sở cơng đồn, tập hợp tổ chức, nhóm người lao động hợp pháp có 10 đoàn viên ngành nghề lao động theo đơn vị lao động theo địa bàn Công đồn sở tổ chức thành loại hình : - Cơng đồn sở khơng có tổ cơng đồn - Cơng đồn sở có tổ cơng đồn - Cơng đồn sở có cơng đồn sở thành viên 56 - Cơng đồn sở có cơng đồn phận 4.5.2.2 Quy trình thành lập cơng đồn sở Theo điều 17, chương III Điều lệ Cơng đồn Việt Nam khố XI trình tự thành lập cơng đoàn sở Thành lập, tổ chức Ban vận động thành lập cơng đồn sở Ban vận động thành lập có từ ba người lao động trở lên làm việc tổ chức, doanh nghiệp có đơn tự nguyện gia nhập Cơng đồn Việt Nam người lao động có quyền tự tập hợp, bầu trưởng ban vận động để tổ chức thành lập cơng đồn sở Nếu có người lao động đồn viên cơng đồn đồn viên cơng đồn có quyền tập hợp người lao động làm trưởng ban vận động Trường hợp thành lập cơng đồn sở ghép nhiều tổ chức, doanh nghiệp thù đơn vị phải có người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Cơng đồn Việt Nam có đại diện Ban vận động thành lập cơng đồn sở Tổ chức hội nghị thành lập Cơng đồn sở Ban vận động có trách nhiệm tổ chức vận động thành lập Cơng đoàn sở, vận động người lao động tự nguyện gia nhập Cơng đồn Việt Nam, đề nghị cơng đồn cấp trực tiếp sở hướng dẫn việc tổ chức hội nghị thành lập Cơng đồn sở Nội dung hội nghị thành lập cơng đồn sở gồm : - Báo cáo trình vận động người lao động gia nhập cơng đồn tổ chức thành lập Cơng đồn sở - Báo cáo danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập cơng đồn (hoặc danh sách người đồn viên cơng đồn cơng tác quan, tổ chức, doanh nghiệp) - Tun bố thành lập Cơng đồn sở 57 - Bầu Ban chấp hành Cơng đồn sở - Thơng qua chương trình hoạt động cơng đoàn sở Đối với việc bầu cử Ban chấp hành hội nghị thành lập Cơng đồn sở thực theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, người trúng cử phải có số phiếu tán thành nửa so với số phiếu thu Phiếu bầu cử phải có chữ ký trưởng ban vận động góc trái, phía phiếu bầu Thực thủ tục thành lập cơng đồn sở - Đơn đề nghị cơng nhận đồn viên, cơng đồn sở ban chấp hành Cơng đồn sở - Danh sách đồn viên, kèm theo đơn gia nhập Cơng đồn Việt Nam người lao động - Biên hội nghị thành lập Cơng đồn sở kết kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành cơng đồn sở Cơng đồn cấp trực tiếp sở (Liên đồn lao động cấp huyện, Cơng đồn ngành) định công nhận Trong thời hạn 15 ngày kể từ nhận hồ sơ đề nghị Ban chấp hành Cơng đồn sở, cơng đồn cấp trực tiếp sở có trách nhiệm thẩm định tính hợp pháp q trình thành lập Cơng đồn sở - Trường hợp đủ điều kiện định: cơng nhận đồn viên, cơng nhận Cơng đồn sở, công nhận Ban chấp hành - Trường hợp không đủ điều kiện cơng nhận thơng báo văn tới Ban vận động thành lập Cơng đồn sở 4.5.3 Quy trình xây dựng KPI 58 59 60 61  Ưu điểm - Thể cách nhanh chóng xác thành cơng việc thời người lao động dựa tiêu chí có sẵn - Giúp cấp quản lí nhận định hiệu tổ chức, doanh nghiệp định hướng - Đo lường mức độ hồn thành cơng việc từ dẫn đến việc xem xét định nhanh chóng - Các tiêu chí, chuẩn mực cụ thể rõ ràng, tránh kiến nghị, bất đồng làm việc chung đội, nhóm  Nhược điểm - Mục tiêu khơng đạt tiêu chí Specific (tính cụ thể) người lao động khơng nhận định mục tiêu làm làm để đạt hiệu cơng việc theo tiêu chí - Mục tiêu khơng đạt tiêu chí Measureable (tính đo lường được) khơng có ý nghĩa cho việc xây dựng KPI 62 - Mục tiêu không đạt tiêu chí Achievable (có thể đạt được) Realistic (tính thực tế) mục tiêu xa vời so với thực tế người lao động khơng thể hồn thành dù cố gắn mình, hệ luỵ dẫn đến việc tâm lý thất vọng, chán nản công việc - Mục tiêu không đạt tiêu chí Time-bound (thời gian) số lượng cơng việc khơng có thời hạn định cụ thể, gây khó khăn trễ nải cho người lao động tiến độ hồn thành cơng việc - Khi sử dụng tiêu chí đánh giá KPI phải thay đổi mục tiêu quản lí tổ chức, nên hiệu việc xây dựng KPI phải cần sử dụng theo khoảng thời gian dài Tóm lại, số KPI xây dựng khơng đạt tiêu chí SMART khơng gây ảnh hưởng xấu cho người lao động nói riêng mà ảnh hưởng xấu đến hệ thống quản trị tổ chức, doanh nghiệp nói chung 4.5.4 63 KẾT LUẬN Trải qua 15 tuần thực tập công ty TNHH MTV Nhật Minh Thành, tơi tự đúc kết cho vốn kinh nghiệm bổ ích cho thân từ học thực tế Tơi tự đánh giá qua trình thực tập đối chiếu lại với mục tiêu ban đầu đề trước thực tập : - Hoàn thành tốt mục tiêu 1, 2, tơi nhanh chóng thích nghi với tác phong, giấc, môi trường làm việc nơi công sở, tạo dựng mối - quan hệ tốt với người cơng ty Hồn thành tương đối mục tiêu 4, vận dụng kiến thức học vào công việc thực tế Nhưng thiếu kinh nghiệm làm việc mắc phải lỗi công việc, nên tự đánh giá mức độ hoàn thành - mục tiêu tương đối Mục tiêu : Chỉ tạo dựng cho nhìn chung ngành cơng - nghiệp khí chế tạo máy móc TP Hồ Chí Minh, hạn hẹp Hồn thành tốt mục tiêu tơi tự đặt vào vị trí người - khác để hiểu họ Mục tiêu : Những giải pháp đề xuất xuất phát từ ý kiến cá nhân riêng tôi, nên mức độ khả thi trải nghiệm chiều sâu chưa có Tuy đóng góp tơi cơng ty nhỏ tơi, gặt hái vô đáng quý to lớn mà học hỏi từ Giám đốc cô / / anh / chị công ty họ nhà quản trị tài ba Kì thực tập ghi dấu bước tiến nghiệp Những lỗi sai, hạn chế điều tránh khỏi, nên mong nhận ý kiến góp ý từ / / anh / chị công ty thầy / để tơi cố gắng hồn thiện từ thiếu sót 64 NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH MTV chế tạo máy Nhật Minh Thành, từ website : nhatminhthanh.com.vn, truy cập 01/6/2017, https://www.nhatminhthanh.com.vn/ Tài liệu từ phòng Hành – Nhân cơng ty Tài liệu từ phòng kỹ thuật công ty Tài liệu từ kho xưởng sản xuất công ty 65 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2017 Ký tên đóng dấu 66 THƠNG TIN LIÊN HỆ SINH VIÊN Họ tên Địa Điện thoại Email Võ Hoàng Long 418/15 Lê Văn Thọ, phường 16, Gò Vấp, TP.HCM 0167 607 1580 long.vh0134@sinhvien.hoasen.edu.vn 67 ... 41 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP : PHÂN TÍCH THANG BẢNG LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHẬT MINH THÀNH 42 4.1 Cơ sở lý luận 42 4.1.1 Khái niệm chất tiền lương 42 4.1.2 Hệ thống thang bảng. .. dung báo cáo giới thiệu sơ lược công ty 13 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV NHẬT MINH THÀNH 1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty TNHH chế tạo máy Nhật Minh Thành thành lập vào năm 2005, tên công ty tạo thành. .. 45 4.1.5 4.2 Phân tích hệ thống thang, bảng lương cơng ty .46 Những vấn đề phát trình thực tập 47 4.2.1 Vấn đề : Phụ cấp công nhân viên công tác 47 4.2.2 Vấn đề : Công khai phổ biến
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP : PHÂN TÍCH THANG BẢNG LƯƠNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV NHẬT MINH THÀNH, CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP : PHÂN TÍCH THANG BẢNG LƯƠNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV NHẬT MINH THÀNH, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV NHẬT MINH THÀNH, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP, CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP : PHÂN TÍCH THANG BẢNG LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHẬT MINH THÀNH.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay