tim gia tri phan so cua mot so cho truoc

9 34 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:52

Ai thông minh = ? Ai thông minh = ?   Lớp 6A : 45 học sinh Tóm tắt : * Số học sinh thích chơi đá bóng * 60% số học sinh thích chơi đá cầu 15 * * Số học sinh thích chơi bóng bàn Số học sinh thích chơi bóngchuyền Hỏi : Số học sinh lớp 6A thích chơi đá bóng, đá cầu, bóng bàn, bóngchuyền? Hãy so sánh 16% 25 25% 16 Dựa vào nhận xét tính nhanh a) 84% 25 b) 48% 50 Bài giải: 16%.25 = 25%.16 ( = ) Nhận xét: Tính nhẩm : a%.b = b% a 76% 25 Trả lời:76%.25 = 25% 76 = 76= 19 Ổ bánh sinh nhật nặng 640 gram 640 Hỏi ổ bánh sinh nhật nặng bao nhiêu? = 480 (g) Các em đếm xem kệ có lon nước ngọt? (24 lon) Hôm cửa hàng bán số lon nước Hỏi 12 cửa hàng lại lon nước ngọt? (10 lon) Một lớp có 48 học sinh, 50% số học sinh lớp đạt loại khá, số học sinh giỏi số học sinh khá, lại học sinh trung bình yếu Hỏi lớp có học sinh trung bình yếu?   ... chơi bóngchuyền Hỏi : Số học sinh lớp 6A thích chơi đá bóng, đá cầu, bóng bàn, bóngchuyền? Hãy so sánh 16% 25 25% 16 Dựa vào nhận xét tính nhanh a) 84% 25 b) 48% 50 Bài giải: 16%.25 = 25%.16
- Xem thêm -

Xem thêm: tim gia tri phan so cua mot so cho truoc, tim gia tri phan so cua mot so cho truoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay