de thi gia cong tren may mai phang

25 40 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:20

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi Lớp: Trình độ: Trung cấp + cao đẳng Thời gian:120 (Khơng kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: M-TH-01 ĐỀ SỐ 01(gồm 03 trang) A U CẦU ĐỀ THI - Hồn thành gia cơng chi tiết thời gian quy định B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT - Bản vẽ kèm theo - Học sinh/sinh viên phải thực được: Nêu trình tự bước cân đá mài 2.Gia công chi tiết đạt kích thước yêu cầu theo vẽ C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT Trình tự cơng việc Nêu trình tự bước cân đá mài Thực hành mài chi tiết D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI Ghi TT Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Thông số Số Ghi kỹ thuật lượng I Thiết bị Máy mài phẳng Cái II Dụng cụ Thước cặp III Vật tư Phôi vuông IV Trang bị bảo hộ lao động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thiết bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thiết bị theo thời gian quy định HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM NGHỀ: Cắt gọt kim loại TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + cao đẳng MÔN: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi LỚP: Mã đề: M-TH-01 Gồm: 03 trang TT Hạng mục đánh giá Tiêu chí đánh giá Thang điểm (30 điểm) - Chuẩn bị: Kiểm tra phận thiết bị cân đá, lau vải mềm chuẩn bị dụng cụ cần thiết Chọn đá mài phù hợp với điều kiện gia cơng: Kiểm tra kích thước đá mài, hạt mài, mật độ, cấu tạo, kiểu liên kết hạt mài ghi nhãn mác dán bên cạnh viên đá hình - Kiểm tra hình dạng bên đá, kiểm tra vết nứt âm - Phải cọ hạt bụi bẩn đá, lắp đá vào bích ép có đệm vật liệu mềm, có tính đàn hồi, lồng trục tâm vào mặt bích Đặt đá lên giá cân chỉnh nivô cân đế - gia - Đánh dấu phần nhẹ đá phấn, lắp đối trọng cân vào vị trí A hình, lắp đối trọng lại vào vị trí B C cách 1200 - Đưa phần đánh dấu đến vị trí nằm ngang đá tự quay giá cân xem xét tình trạng đá - Thay đổi vị trí đặt đối trọng cân tương ứng với chiều quay đá: Nếu đá quay ngược chiều kim đồng hồ di chuyển đối trọng cân bấng B C sang vị trí đối xứng với tâm đường tròn theo chiều mũi tên, đá quay chiều kim đồng hồ di chuyển đối trọng cân bấng B C sang vị trí đối xứng với tâm đường tròn theo chiều mũi tên Quay trục đá mài 900 đá mài vị trí điểm nặng vị trí nằm ngang việc xác định tâm đá hoàn thành Thực hành mài chi tiết (70 điểm) - Kích thước (mặt 1) 39x39±0,0 10 - Kích thước (mặt 2) 39x39±0,0 10 - Độ bóng 10 - Vng góc (mặt 12) 900±1 - Vng góc (mặt 23) 900±1 - Vng góc (mặt 34) 900±1 - Vng góc (mặt 41) 900±1 - Thao tác vận hành máy - Quy trình gia cơng hợp lý - An tồn - Vệ sinh Tổng cộng: 1+2 100 điểm HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN PHIẾU CHẤM ĐIỂM TRÌNH ĐỘ:Trung cấp + cao đẳng Nghề: Cắt gọt kim loại Môn: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi Lớp: Mã đề thi: M-TH-01 Gồm: 02 trang Điểm Bằng số TT Bằng chữ Giám khảo (chữ ký, ghi rõ họ tên) Hạng mục đánh giá Giám thị (chữ ký, ghi rõ họ tên) Tiêu chí Điểm đánh Thang điểm đánh giá giá (30 điểm) 5 5 5 \2 Thực hành mài chi tiết - Kích thước (mặt 1) Tên/SBD HSSV (70 điểm) 39x39±0, 05 10 - Kích thước (mặt 2) 39x39±0, 05 - Độ bóng 10 10 - Vng góc (mặt 12) 900±1 - Vng góc (mặt 23) 900±1 - Vng góc (mặt 34) 900±1 - Vng góc (mặt 41) 900±1 - Thao tác vận hành máy - Quy trình gia cơng hợp lý - An toàn - Vệ sinh Tổng cộng: 1+2 100 điểm ………………………………Hết………………………… TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi Lớp: Trình độ: Trung cấp + cao đẳng Thời gian:120 (Không kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: M-TH-02 ĐỀ SỐ 02(gồm 03 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI - Hồn thành gia cơng chi tiết thời gian quy định B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT - Bản vẽ kèm theo - Học sinh/sinh viên phải thực được: Trình bày dạng sai hỏng nguyên nhân mài trụ ngồi 2.Gia cơng chi tiết đạt kích thước u cầu theo vẽ C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT Trình tự cơng việc Trình bày dạng sai hỏng nguyên nhân mài trụ Thực hành mài chi tiết D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI Ghi TT Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Thông số Số Ghi kỹ thuật lượng I Thiết bị Máy mài tròn Cái II Dụng cụ Thước cặp III Vật tư Phơi tròn IV Trang bị bảo hộ lao động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thiết bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thiết bị theo thời gian quy định HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM NGHỀ: Cắt gọt kim loại TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + cao đẳng MƠN: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi LỚP: Mã đề: M-TH-02 Gồm: 02 trang TT Hạng mục đánh giá Tiêu chí đánh giá Thang điểm (30 điểm) Độ bóng bề mặt - Chế độ mài không đạt, có nhiều lớn vết xước - Đá thô, đá cứng - Dung dòch làm nguội bò bụi bẩn có phoi, chất làm nguội không phù hợp - Chi tiết bò rung mài - Đá không cân Chi tiết bò côn - Bàn máy bò lệch -Ụ trước ụ sau không thẳng hàng - Ụ đá bò lệch Bề mặt mài bò - Chế độ mài không phù hợp - Chọn đá không phù hợp - Không đủ dung dòch làm nguội - Đá bò trơ, cùn cháy 5 Kích thước đường kính sai Chi tiết bò ôvan, lệch tâm - Lỗ tâm phần lắp ghép mũi tâm bò bụi bẩn - Gá chi tiết mũi tâm bò lỏng - Trục bò đảo Chi tiết bò cong - Lắp điều chỉnh vấu tỳ giá đỡ sai - Độ cứng vững chi tiết - Gá chi tiết lỏng - Chế cắt không phù hợp Thực hành mài chi tiết 5 (70 điểm) - Kích thước (đầu 1) 48±0,05 10 - Kích thước (đầu 2) 48±0,05 10 Rz 40 10 - Đúng quy trình 10 - Đúng thời gian quy định 10 - Độ bóng - Thao tác vận hành máy - Quy trình gia cơng hợp lý - Dụng cụ kiểm tra không xác - Đo sai - Lượng dư không - An tồn 10 - Vệ sinh 10 Tổng cộng: 1+2 100 điểm HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN PHIẾU CHẤM ĐIỂM TRÌNH ĐỘ:Trung cấp + cao đẳng Nghề: Cắt gọt kim loại Môn: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi Lớp: Mã đề thi: M-TH-02 Gồm: 02 trang Điểm Bằng số TT Bằng chữ Giám khảo (chữ ký, ghi rõ họ tên) Hạng mục đánh giá Giám thị (chữ ký, ghi rõ họ tên) Thang điểm (30 điểm) 5 5 Tên/SBD HSSV Điểm đánh giá Thực hành mài chi tiết - Kích thước (đầu 1) 48±0,05 10 - Kích thước (đầu 2) 48±0,05 10 Rz 40 10 - Đúng quy trình 10 - Đúng thời gian quy định 10 - Độ bóng - Thao tác vận hành máy - Quy trình gia cơng hợp lý (70 điểm) - An tồn 10 - Vệ sinh 10 Tổng cộng: 1+2 100 điểm ………………………………Hết………………………… TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi Lớp: Trình độ: Trung cấp + cao đẳng Thời gian:120 (Khơng kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: M-TH-03 ĐỀ SỐ 03(gồm 03 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI - Hoàn thành gia công chi tiết thời gian quy định B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT - Bản vẽ kèm theo - Học sinh/sinh viên phải thực được: Trình bày cách gá kẹp chi tiết gia công máy mài tròn ngồi 2.Gia cơng chi tiết đạt kích thước yêu cầu theo vẽ C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT Trình tự cơng việc Trình bày cách gá kẹp chi tiết gia công máy mài tròn ngồi Thực hành mài chi tiết D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI Ghi TT Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Thông số Số Ghi kỹ thuật lượng I Thiết bị Máy mài tròn Cái II Dụng cụ Thước cặp III Vật tư Phơi tròn IV Trang bị bảo hộ lao động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thiết bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thiết bị theo thời gian quy định HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM NGHỀ: Cắt gọt kim loại TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + cao đẳng MƠN: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi LỚP: Mã đề: M-TH-03 Gồm: 03 trang TT Hạng mục đánh giá Tiêu chí đánh giá Trình bày cách gá kẹp chi tiết gia cơng máy mài tròn ngồi  Các chi tiết gia công máy mài tròn thông thường gá mũi tâm có cặp tốc cặp lên mâm cặp đầu chống tâm  Lỗ tâm chi tiết có ảnh hưởng lớn đến chất lượng chi tiết mài, lỗ tâm phải có kích thước góc độ phù hợp với góc độ đầu nhọn  Nếu góc độ lỗ tâm không với góc độ mũi tâm, gá chi tiết không ổn đònh trình mài, gây sai hỏng Thang điểm (30 điểm) 5 10 10  Gá mũi tâm cố đònh đạt độ xác cao hơn, mũi tâm quay dùng cho chi tiết nặng có lỗ lớn Bởi độ đồng tâm mũi tâm quay thấp mũi tâm cố đònh ổ bi quay có khe hở sinh độ đảo 2 Thực hành mài chi tiết - Kích thước 40±0,05 10 - Kích thước 40±0,05 10 Rz 40 10 - Đúng quy trình 10 - Đúng thời gian quy định 10 - Độ bóng - Thao tác vận hành máy - Quy trình gia cơng hợp lý (70 điểm) - An toàn 10 - Vệ sinh 10 Tổng cộng: 1+2 100 điểm HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN PHIẾU CHẤM ĐIỂM TRÌNH ĐỘ:Trung cấp + cao đẳng Nghề: Cắt gọt kim loại Mơn: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi Lớp: Mã đề thi: M-TH-03 Gồm: 02 trang Điểm Bằng số TT Bằng chữ Hạng mục đánh giá Giám khảo (chữ ký, ghi rõ họ tên) Giám thị (chữ ký, ghi rõ họ tên) Tiêu chí đánh giá Thang điểm (30 điểm) 5 10 10 Thực hành mài chi tiết (70 điểm) - Kích thước 40±0,05 10 - Kích thước 40±0,05 10 Rz 40 10 - Độ bóng Tên/SBD HSSV Điểm đánh giá - Thao tác vận hành máy - Đúng quy trình 10 - Quy trình gia cơng hợp - Đúng thời gian quy định lý 10 - An toàn 10 - Vệ sinh 10 Tổng cộng: 1+2 100 điểm ………………………………Hết………………………… TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi Lớp: Trình độ: Trung cấp + cao đẳng Thời gian:120 (Không kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: M-TH-04 ĐỀ SỐ 04(gồm 03 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI - Hồn thành gia cơng chi tiết thời gian quy định B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT - Bản vẽ kèm theo - Học sinh/sinh viên phải thực được: Trình bày phương pháp mài mặt cách quay bàn máy 2.Gia công chi tiết đạt kích thước u cầu theo vẽ C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT Trình tự cơng việc Trình bày phương pháp mài mặt cách quay bàn máy Thực hành mài chi tiết D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI Ghi TT Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Thông số Số Ghi kỹ thuật lượng I Thiết bị Máy mài tròn Cái II Dụng cụ Thước cặp III Vật tư Phôi vuông IV Trang bị bảo hộ lao động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thiết bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thiết bị theo thời gian quy định HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM NGHỀ: Cắt gọt kim loại TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + cao đẳng MƠN: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi LỚP: Mã đề: M-TH-04 Gồm: 02 trang TT Hạng mục đánh giá Tiêu chí đánh giá - Phương pháp mài mặt cách quay bàn máy  Áp dụng mài chi tiết dài với góc côn nhỏ từ 120 – 140, góc quay bàn tối đa 70  Khi mài bàn máy thực chạy dọc, đá tiến ngang vào sơ đồ hình 34 -17 Chi tiết gá mũi tâm có cặp tốc  Khi xoay bàn máy đánh lệch bàn nghiêng góc theo tính toán, bề mặt đá song song với đường sinh chi tiết, tiến hành mài bình thường  Chú ý: Khi xoay bàn máy, trước tiên quay sơ góc , tiến hành mài thử, kiểm tra góc côn chi tiết mài điều chỉnh lại cho tiến hành mài Thang điểm (30 điểm) 5 10 5  Kieåm tra mặt côn loại côn tiêu chuẩn, thước góc, dưỡng Thực hành mài chi tiết (70 điểm) - Kích thước (mặt 1) 37x37±0,05 10 - Kích thước (mặt 2) 37x37±0,05 10 - Độ bóng 10 - Vng góc (mặt 12) 900±1 - Vng góc (mặt 23) 900±1 - Vng góc (mặt 34) 900±1 - Vng góc (mặt 41) 900±1 - Thao tác vận hành máy - Quy trình gia cơng hợp lý - An toàn - Vệ sinh Tổng cộng: 1+2 100 điểm HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN PHIẾU CHẤM ĐIỂM TRÌNH ĐỘ:Trung cấp + cao đẳng Nghề: Cắt gọt kim loại Mơn: Mài mặt phẳng, trụ ngồi ngồi Lớp: Mã đề thi: M-TH-04 Gồm: 02 trang Điểm Bằng số TT Bằng chữ Giám khảo (chữ ký, ghi rõ họ tên) Hạng mục đánh giá Giám thị (chữ ký, ghi rõ họ tên) Tiêu chí đánh giá Thang điểm (30 điểm) 5 10 5 Thực hành mài chi tiết - Kích thước (mặt 1) (70 điểm) 37x37±0, 10 - Kích thước (mặt 2) 37x37±0, 10 Tên/SBD HSSV Điểm đánh giá - Độ bóng 10 - Vng góc (mặt 12) 900±1 - Vng góc (mặt 23) 900±1 - Vng góc (mặt 34) 900±1 - Vng góc (mặt 41) 900±1 - Thao tác vận hành máy - Quy trình gia cơng hợp lý - An tồn - Vệ sinh Tổng cộng: 1+2 100 điểm ………………………………Hết………………………… ... HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thi t bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thi t bị theo thời gian quy định HẾT ... HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thi t bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thi t bị theo thời gian quy định HẾT ... HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thi t bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thi t bị theo thời gian quy định HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi gia cong tren may mai phang, de thi gia cong tren may mai phang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay