Chủ nghĩa duy vật biện chứng

148 29 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:12

PHẦN THỨ NHẤT THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN CHƯƠNG CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT HỌC MÁC hạt nhân lý luận giới quan khoa học Mác-Lênin  Là hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật  Là phương pháp luận dùng để giải vấn đề Triết học quan điểm vật  Là TẠI SAO PHẢI CẦN PHẢI NẮM VỮNG THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN? CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC  Nắm vững nội dung giới quan phương pháp luận triết học Mác điều kiện tiên để hiểu chủ nghĩa Mác vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác thực tiễn I Chủ nghĩa vật chủ nghĩa vật biện chứng 1.Đối lập CNDV CNDT CNDVBC- hình thức phát triển cao CNDV II Quan điểm CNDVBC VC,YT MQH VC YT Vật chất Ý thức Mối quan hệ vật chất Ý thức Ý nghĩa phương pháp luận I CHỦ NGHĨA DUY VẬTDUY VẬT BIỆN CHỨNG: Sự đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm việc giải vấn đề Triết học: TRIẾT HỌC LÀ GÌ?  Triết học xuất vào khoảng kỷ thứ VIII đến kỷ thứ VI trước công nguyên  Ở phương Đông triết học xuất sớm Trung Hoa, Ấn Độ cổ đại  Ở phương Tây triết học xuất sớm Hy Lạp cổ đại TRIẾT HỌC RA ĐỜI ĐỒNG THỜI CẢ Ở PHƯƠNG TÂY VÀ PHƯƠNG ĐÔNG (KHOẢNG TỪ THẾ KỶ VIII ĐẾN THẾ KỶ VI TCN) TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM VĂN MINH CỔ ĐẠI CỦA NHÂN LOẠI NHƯ TRUNG QUỐC, ẤN ĐỘ, HY LẠP HY LẠP CĐ TRUNG HOA CĐ ẤN ĐỘ CĐ Nguồn gốc Triết học Nhận thức: Con người đạt trình độ trừu tượng, khái qt, hệ thống hóa Xã hội: Có giai cấp đời Có phân công lao động TRIẾT HỌC TRONG QUAN NIỆM CỦA TRUNG HOA CỔ ĐẠI (Triết) (Khẩu) (Trí tuệ) HAI CÁCH LÝ GIẢI THUẬT NGỮ “TRIẾT” TRONG HÁN TỰ Biên soạn: PHẠM VĂN SINH – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 2006 Được hiểu “trí”, tức hiểu biết sâu rộng 10 giới người Quan điểm CNDV vật chất ý thức - Vật chất thực khách quan đem lại cho người cảm giác …(ĐNVC LN) - Ý thức thuộc tính dạng vật chất đặc biệt có tổ chức cao óc người hay nói cách khác ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người Mối quan hệ vật chất ý thức a Vai trò vật chất ý thức CNDVBC khẳng định: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất định nguồn gốc ý thức biểu hiện: - Thực khách quan (vật chất) có trước cảm giác (ý thức) có sau Mặt khác giới vật chất có trước, người xuất sau - Ý thức có nguồn gốc TN ( óc TGKQ) nguồn gốc XH (lao động ngôn ngữ) khơng có 135 điều kiện (ĐKVC) khơng có ý thức Mối quan hệ vật chất ý thức b Vai trò ý thức vật chất * Vai trò ý thức thực chất vai trò người ý thức người, nằm người * Ý thức muốn tác động trở lại vật chất (đời sớng xã hội) phải lực lượng vật chất, nghĩa phải người thực thực tiễn (hoạt động vật chất) 136 Mối quan hệ vật chất ý thức b Vai trò ý thức vật chất    ý thức tác động trở lại vật chất theo hướng: ý thức phản ánh thực khách quan có tác dụng thúc đẩy hoạt động thực tiễn người ý thức phản ánh sai thực khách quan kìm137 hãm hoạt động thực tiễn người 138 139 HỘI NGHỊ QUỐC GIA VỀ THÚC ĐẨY SÁNG TẠO CHO VIỆT NAM 140 141 Bệnh chủ quan ý chí việc thực kế hoạch phát triển kinh tế (1976 – 1980) 2.8 2.3 0.4 -1 -1.4 -2 -2 1977 1978 1979 1980 BQ 142 Tốc độ Tăng trưởng hàng năm GDP giai đoạn 1977 - 1980 Tem phiếu THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BAO CẤP TRÀN LAN Cửa hàng lương thực 143 Cửa hàng thịt THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BAO CẤP TRÀN LAN Tem phiếu Cửa hàng bách hoá 144 Cửa hàng vải Cửa hàng Tết ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN VI CỦA ĐẢNG 12 – 1986 “Đại hội tâm đổi mới đoàn kết tiến lên” 145 BỐN BÀI HỌC LỚN ĐƯỢC TỔNG KẾT TRONG ĐẠI HỘI VI 146 147 Câu hỏi Triết học gì? Trình bày nội dung vấn đề triết học Chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm triết học khác nào? Phân tích quan điểm CNDVBC vật chất Bản chất giới gi? Vì sao? Phân tích nguồn gốc, chất ý thức Ý thức nhận thức giớng hay khác nhau.Vì sao? Phân tích mối quan hệ biên chứng vật chất ý thức Ý nghĩa phương pháp luận mối quan hệ này? 148 ... điểm CNDVBC VC,YT MQH VC YT Vật chất Ý thức Mối quan hệ vật chất Ý thức Ý nghĩa phương pháp luận I CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ DUY VẬT BIỆN CHỨNG: Sự đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm việc giải vấn đề... luận) KHÔNG (Bất khả tri luận) 22 Chủ nghĩa tâm Chủ nghĩa tâm Chủ nghĩa tâm Khách quan Chủ quan MỘT SỐ ĐIỂM ĐỐI LẬP GIỮA CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY TÂM:  Chủ nghĩa tâm Sự xem xét phiến diện,...CHƯƠNG CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT HỌC MÁC hạt nhân lý luận giới quan khoa học Mác-Lênin  Là hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay