Giao an van hoc 11 tiet 94 108

27 37 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 13:55

NGƯỜI TRONG BAOA.P.SÊKHỐP Hiểu được sự phê phán sâu sắc của nhà văn đối với lối sống thu mình vào trong bao của một bộ phận trí thứ Nga cuối thế kỷ XIX. Thấy được nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm : xây dựng biểu tượng và nhân vật điển hình, cách kể chuyện đặc sắc. Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 94, 95 - Văn học NGƯỜI TRONG BAO -A.P.SÊ-KHỐP A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp HS - Hiểu phê phán sâu sắc nhà văn lối sống thu vào bao phận trí thứ Nga cuối kỷ XIX - Thấy nét đặc sắc nghệ thuật tác phẩm : xây dựng biểu tượng nhân vật điển hình, cách kể chuyện đặc sắc B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : SGK, SGV, giáo án C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Đối thoại, thảo luận, gợi tìm D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Nêu giá trị nội dung nghệ thuật thơ số 28 (Tago) - Giới thiệu mới: TIẾT 94 TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 10 - GV : Gọi HS giới thiệu vài nét đẹp tác giả ? - HS : Dựa vào tiểu dẫn nêu ý điểm sau : - Sê-khốp (1860 – 1904) đại biểu lớn cuối CN thực nhà cách tân thiên tài lĩnh vực truyện ngắn kịch - ND : Lên án chế độ xã hội : * Phê pháp bất lực sa đọa tinh thần phận tri thức 30 * Đồng cảm, trân trọng với NỘI DUNG BÀI HỌC I ĐỌC – HIỂU CHUNG : Tác giả (Tiểu dẫn – sách giáo khoa) Truyện ngắn “Người bao” - Một ba truyện ngắn chủ đề phê phán (khóm hoa bồn tứ, chuyện tình yêu) - Được sáng tác thời gian nhà văn dưỡng bệnh thành phố T-an-ta II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Giá trị nội dung : a) Hình tượng Bê-li-cốp : - Lối sống “trong bao” quái dị : * Trong sinh hoạt người lao động nghèo khổ niềm tin mạnh mẽ vào tương lai nhân dân, đất nước Nga - GV : Cho HS tìm hiểu nhân vật Bê0li-cốp theo hệ thống câu hỏi SGK ? - HS : Dựa vào soạn trả lời ý chi tiết : + Ăn mặc, đồ dùng, buồng ngủ, thói quen + Nhút nhát, ghê sợ ca ngợi q khứ; Thích sống theo thơng tư, thị, mệnh lệnh cách máy móc, giáo điều - GV : Lối sống Bê-li-cốp ảnh hưởng đến sống người xung quanh ? Tình cảm thái độ người Bê-licốp y sống sau y chết - HS : Lấy dẫn chứng cho thấy ảnh hưởng nặng nề lối sống Bê-li-cốp người * Tình cảm, thái độ người đới Bê-li-cốp * Trong tư tưởng  Con người tính cách : hèn nhát, độc, máy móc, giáo điều, thu bao vỏ ốc cảm thấy yên tâm, sung sướng, hạnh phúc, mãn nguyện - Lối sống người Bê-li-cốp ảnh hưởng mạnh mẽ dai dẳng đến lối sống tinh thần người nơi làm việc, thành phố Mọi người ghét, sợ y, tránh xa y, không muốn dây dưa với y - Thái độ, tình cảm người đới với Bê-licốp : * Khi Bê-li-cốp sống : sợ hãi, căm ghét, bị ám ảnh sâu sắc * Khi bê-li-cốp chết : cảm thấy thoát khỏi gánh nặng thấy nhẹ nhàng, thoái mái * Như chưa sống trở cũ : nặng nề, mệt nhọc, vô vị, tù túng  Lối sống Bê-li-cốp có ảnh hưởng tác động nặng nề, đầu độc bầu khơng khí văn hố, đạo đức tiến XH Nga đương thời ⇒ Hiện tượng, lối sống, kiểu người Bê-li-cốp (bộ phận trí thứ Nga) sống lâu dài hình tượng xã hội mang tính chất phổ biến rộng rải, mang tính quy luật sản phẩm chế độ phong kiến chuyên chế TIẾT 95 - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Phân tích hình tượng nhân vật Bê-li-cốp - Giới thiệu : TL 15 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC b) Hình tượng bao : - Nghĩa đen : Vật dùng để bao gói, đựng đồ vật, hàng hố … - GV : Cho học sinh nêu biểu - Nghĩa bóng : Lối sống, tính cách Bê – li – cốp tượng bao tư tưởng chủ - Nghĩa biểu trưng : Kiểu người bao, lối sống đề truyện ? bao nước Nga Cả xã hội, nước Nga - HS : Dựa vào soạn phát biểu bao khổng lồ trói buộc, tù hãm, vây chặn tự người ⇔ Chề đề, tư tưởng truyện : - Lên án, phê phán mạnh mẽ kiểu người bao, lối sống bao tác hại tương lai nước Nga - Cảnh báo kêu gọi người cần phải thay đổi sống, cách sống, sống tầm thường, hèn nhát, ích kỹ, vơ vị hũ lậu 10 13 Giá trị nghệ thuật : - GV : Hướng dẫn HS phân tích - Ngơi kể : Người kể chuyện (tác giá) giữ thứ giá trị nghệ thuật ? ba, kể lại câu chuyện nhân vật kể chuyện (Bu- HS : Chú ý nét nghệ thuật rơ-kin) sau :  Đảm bảo tính khách quan chủ quan, gây cảm - Ngôi kể giác thân mật, gần gũi câu chuyện - Cấu trúc kể chuyện lồng vào - Cấu trú kể chuyện lồng vào nhau - Giọng kể : Mỉa mai, châm biếm mà trầm tĩnh chậm - Giọng kể - Nghệ thuật xây dựng buồn, bề lạnh lùng, khách quan dấu nhân vật điển hình nhiều xúc, trăn trở - Đối lập kiểu người, - Nghệ thuật xây dựng nhân vật điển hình tính cách lối sống trái ngược - Đối lập kiểu người, tính cách lối - Xây dựng biểu tượng sống trái ngược - Kết thúc truyện cách phát - Xây dựng biểu tượng biểu trực tiếp chủ đề - Kết thúc truyện cách phát biểu trực tiếp chủ - GV : Hướng dẫn HS tổng kết nội đề dung học Học sinh xem phần III KẾT LUẬN : ghi nhớ (SGK) (Ghi nhớ-sách giáo khoa) - GV : Hướng dẫn HS thực IV LUYỆN TẬP phần luyện tập SGK GV yêu cầu Nhập vai Bê-li-cốp kể lại truyện ngắn “Người học sinh đọc yêu cầu phần bao” thứ luyện tập Theo tưởng tượng anh (chị) viết HS trao đổi theo nhóm trả lời đoạn kết khác cho truyện ngắn GV nhận xét, bổ sung đưa định hướng chung Riêng câu giáo viên hướng dẫn học sinh nhà làm hồn thiện Dòng sau thay cho nhan đề truyện ngắn “Người bao” ? Vì ? A – Bê – li – cốp B – Một người kỳ quái C – Không thể sống D – Câu chuyện nhà kho E – Người mang vỏ ốc E CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Nhắc lại kiến thức trọng tâm - Coi trước Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 96 – Tập làm văn LUYỆN TẬP VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp HS - Nắm vững cách viết tiểu sử tóm tắt - Viết tiểu sử tóm tắt B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : SGK, SGV, giáo án C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Đối thoại, thảo luận, gợi tìm D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Nêu cách viết tiểu sử tóm tắt - Giới thiệu mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC 15 - GV : Cho HS làm tập phần III LUYỆN TẬP luyện tập sách giáo khoa ? Chi đoàn anh (chị) giới thiệu Đoàn viên ưu - HS : Đọc kỳ phần hướng dẫn tú tham gia ứng cử vào BCH Hội Liênh iệp Thanh viết sau trình bày trước 25 niên tỉnh (thành phố) Anh (chị) viết tiểu sử tóm tắt Đồn viên Viết tiểu sử tóm tắt : Quy trình gồm bước - Một HS trình bày trước lớp Tập sau : thể nêu nhận xét góp phần hồn - Xác định mục đích, u cầu viết tiểu sử tóm tắt chỉnh tóm tắt - Tìm hiểu người giới thiệu để có thông tin Từng người sửa chữa, bổ sung cần thiết hồn chỉnh văn - Viết tiểu sử tóm tắt Trình bày tiểu sử tóm tắt trước lớp E CỦNG CỐ - DẶN DỊ : - Nhắc lại kiến thức trọng tâm - Coi trước Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 97, 98 - Văn học NGƯỜI CẦM QUYỀN KHƠI PHỤC UY QUYỀN (Trích “Những người khốn khổ”) – V.HUY-GÔ A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp HS - Qua hình tượng nhân vật đối lập diễn biến tình tiết, cảm nhận thơng điệp sức mạnh tình thương mà Huy – gơ muốn gởi gấm - Thấy nghệ thuật phóng đại ẩn dụ, so sánh nghệ thuật tương phản B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : SGK, SGV, giáo án C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Đối thoại, thảo luận, gợi tìm D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Phân tích ý nghĩa tư tưởng – nghệ thuật biểu tượng bao Từ khái quát chủ đề tư tưởng truyện ngắn “Người bao” (Sê-khốp) - Giới thiệu mới: TIẾT 97 TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS - GV : Gọi HS đọc phần tiểu dẫn I ĐỌC – HIỂU CHUNG : SGK rút ý Tác giả - Vích – to Huy – gô (1802 – 1885), thiên tài nở - HS : Đọc phần tiểu dẫn rút sớm rọ sáng từ kỷ XIX – ý sau : - Được giới ngưỡng mộ : - Vích – to Huy – gô (1802 – * Nhà văn (sáng tác thành công nhiều thể loại) 1885), thiên tài nở sớm rọi * Hoạt động trị xã hội khơng ngừng nghỉ sáng từ kỷ XIX – nghiệp tiến người - Được giới ngưỡng mộ - Danh nhân văn hoá nhân loại - Danh nhân văn hoá nhân loại Tác phẩm “Những người khốn khổ” - Tóm tắt (sách giáo khoa) - GV : Yêu cầu học sinh tóm tắt - Gồm : phần, nhiều quyển, nhiều chương, đoạn trích 2000 trang, hàng trăm nhân vật HS tóm tắt, GV nhận xét Đoạn trích : - Đoạn trích nằm cuối phần I - Tóm tắt 15 20 NỘI DUNG BÀI HỌC - GV : Nhân vật Giave miêu tả ? Tác giả sử dụng thủ pháp nghệ thuật miêu tả Giave ? chi tiết nhằm quy hình ảnh ẩn dụ, hình ảnh ? II HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VĂN BẢN Hình tượng nhân vật Giave - Chân dung bên ngồi : + Hành động : Túm cổ áo + Giọng nói : Man rợ điên cuồng, tiếng thú gầm + Điều cường : Ghê tởm phô hai hàm + Ánh mắt : Như móc sắt, kéo giật bao kẻ khốn khổ - HS : Tìm chi tiết miêu tả  Gớm ghiết, ghê sợ Giave : - “Thế giới tâm hồn” : So sánh, phóng đại  Ẩn dụ + Thái độ, cách cư xử trước người bệnh : (giọng nói, điệu cười, hành động, ánh mắt) (Ác thú) * Trước người bệnh mà quát tháo bệnh xá * Dập tắt tia hy vọng cuối người bệnh + Trước đau tình mẫu tử : Lòng dim đá + Trước người chế : Tiếp tục quát tháo  Độc ác, tàn nhẫn, khơng có lương tâm ⇔ So sánh Giave Ẩn dụ Con ác thú Cường quyền TIẾT 98 - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Phân tích nhân vật Giave - Giới thiệu : TL 10 22 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC - GV : Cho HS thảo luận để tự tìm Hình tượng nhân vật Giăng – van giăng hiểu nhân vật Giăng van giăng a) Với Gia – ve theo sơ đồ sau : - Khi Gia – ve đến phòng bệnh + Lời lẽ, thái độ bình tĩnh, tự tin, khơng khiếp sợ Những biện pháp Ý nghĩa trước cường quyền kể chuyện - Miêu tả trực tiếp : ? - Khi phăng – tin chết + Ngôn ngữ : + Quyết liệt, mạnh mẽ trước cường quyền  Gia – + Chuyển biến đột ve run sợ lùi lại ngột ? ⇔ Giăng – van giăng ↔ Gia – ve - Miêu tả gián Tình thương, lòng thiện ↔ Sự độc ác tiếp : Sự cứu vớt ↔ Sự huỷ diệt + Qua P b) Với Phăng – tin : + Qua cảnh tượng - Khi Gia – ve đến phòng bệnh mà bà xơ chứng ? + Trấn an Phăng tin lời lẽ nhẹ nhàng, điềm kiến tĩnh - Bình luận ngồi + Hạ cầu xin Gia – ve để thực lời hứa đề tác giả : với Phăng – tin + Tác động, ý  Khơng phải khuất phục uy quyền mà muốn níu nghĩa hàng loạt kéo sống cho Phăng – tin câu hỏi - Khi Phăng – tin chết + Lời bình luận + Ngắm Phăng – tin nét mặt, dáng điệu (xót “chết tức vào thương khơn tả) bầu ánh sáng vĩ + Thì thầm bên tai cô  Chỉ thấy nụ cười đôi đại” môi hồng, đôi mắt xa xăm vào cõi chết - GV : Ở nhân vật Giăng – van giăng, qua diễn biến tình tình tiết tới đoạn kết, chi tiết Giăng – van giăng quy chiếu hình ảnh ? HS suy nghĩ trả lời - HS : Thảo luận rút kết luận nhân vật Giăng – van giăng - GV : Yêu cầu HS tự rút kết luận nội dung học HS xem phần ghi nhớ - GV : Hướng dẫn HS thực phần luyện tập SGK Học sinh đọc yêu cầu phần luyện tập, trao đổi, thảo luận trả lời GV nhận xét, bổ sung đưa định hướng chung E CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Nhắc lại kiến thức trọng tâm - Coi trước + Như người mẹ sửa sang cho (Khuôn mặt Phăng – tin sáng rỡ cách lạ thường)  Bằng bút pháp lãng mạn, lời bình luận ngồi đề nhằm tơn vinh hành động nhân ái, có sức mạnh giải thốt, cứu rỗi linh hồn người, khơi dậy niềm tin hạnh phúc ⇒ Giăng – van giăng lên đấng cứu thế, vị cứu tinh Là biểu tượng đẹp đẽ tình u thương, lòng nhân ⇔ Quan điểm tư tưởng : Dùng sức mạnh tình yêu thương, lòng nhân bao la để giải phóng cho số phận khốn khổ cải tạo xã hội III KẾT LUẬN (Ghi nhớ - sách giáo khoa) IV LUYỆN TẬP : Phân tích nghệ thuật khắc họa nhân vật Phăng – tin : tình tuyệt vọng, ngơn ngữ hành động Phăng – tin có chứng tỏ sức mạnh khác thường sức mạnh ? Vai trò Phăng – tin diễn biến cốt truyện ? Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 99 – Tập làm văn THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp HS - Nắm mục đích, yêu cầu tầm quan trọng thao tác lập luận bình luận - Nắm nguyên tắc cách thức thao tác lập luận bình luận B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : SGK, SGV, giáo án C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Đối thoại, thảo luận, gợi tìm D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Nêu cách viết tiểu sử tóm tắt - Giới thiệu mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 15 - GV : Cho học sinh so sánh bình luận với giải thích chứng minh ? - HS : So sánh : NỘI DUNG BÀI HỌC I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN : Mục đích : - Đánh giá bàn luận : * Đánh giá : sai, hay dở, phải trái * Bình luận : Sự trao đổi ý kiến với người đối thoại Giải thích Chứng minh Nhằm mục Nhằm mục Yêu cầu : đích làm cho đích làm cho - Khơng thể đánh giá, bình luận với : người nghe, người nghe, * Những chưa biết (không quan tâm, không người đọc hiểu người đọc tin có ý kiến) điều cần bình luận họ khơng thể rõ đúng, có nghe khơng muốn nghe) thật * Ý kiến bình luận khơng khác ý kiến mà người biết trí - GV : Cho HS tìm hiểu đoạn trích - Bình luận : “Xin lập khoa luật” Nguyễn * Chỉ xuất có ý kiến riêng điều Trường Tộ ? nêu muốn thuyết phục người nghe theo - HS : Tìm hiểu đoạn trích theo hệ thống câu hỏi sách giáo khoa : Chúng ta sống thời đại văn minh, dân chủ; người có quyền trách nhiệm tham gia giải vấn đề xã hội; quan điểm ý kiến có tinh thần xây dựng trân trọng khuyến khích Con người thời đại phải dám phải có khả tham gia bình luận, để trở thành người có ích cho sống  Lập luận hoạt động mà người thường xuyên tiến hành đời - GV : Hướng dẫn HS thực hành phần luyện tập SGK HS đọc yêu cầu SGK, trao đổi, thảo luận trả lời câu hỏi GV nhận xét, đưa định hướng chung * Bình luận coi thành công ý kiến đánh giá, bàn luận lôi cuốn, thuyết phục người nghe, người đọc * Muốn thuyết phục người bình luận phải tổ chức luận điểm, luận nắm vững kĩ bình luận II CÁCH BÌNH LUẬN : Nêu tượng (vấn đề) cần bình luận : cần trình bày cách trung thực, đầy đủ, rõ ràng ngắn gọn tượng (vấn đề) bình luận Đánh giá tượng (vấn đề) cần bình luận Bàn tượng (vấn đề) cần bình luận III LUYỆN TẬP : Có người cho bình luận chẳng qua kết hợp hai kiểu lập luận giải thích chứng minh Nhận xét hay không ? Vì ? Đoạn trích sau có sử dụng thao tác bình luận khơng ? Căn vào đâu để kết luận có hay khơng ? E CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Nhắc lại kiến thức trọng tâm - Coi trước Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 100, 101 - Văn học VỀ LÝ LUẬN XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA (Trích “Đạo đức ln lí Đơng Tây”) – PHAN CHU TRINH ĐỌC THÊM : TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC (NGUYỄN AN NINH) ⇒ Lập luận sắc bén, chặt chẽ, logic, dẫn chứng cụ - GV : Nhận xét bổ sung thể, xác thực Giọng văn hùng hồn, mạnh mẽ Dùng từ, đặt câu Kết hợp với yếu tố biểu cảm … Thấy thực trạng đen tối nước ta đau xót tác giả - dũng khí TIẾT 101 - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Phân tích thực trạng đen tối Việt Nam (Luận điểm 2) - Giới thiệu : TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS - GV : Để có độc lập tự phải ? - HS : Truyền bá CNXH – Có đồn thể - GV : Em nhận xét PCT ? - HS : TT yêu nước, tư tưởng tiến ngày mai tươi sáng NỘI DUNG BÀI HỌC Phần : Chủ trương xây dựng đoàn thể Nước VN muốn độc lập – tự phải : Truyền bá CNXH - Có đồn thể ⇒ TT u nước, tư tưởng tiến ngày mai tươi sáng III KẾT LUẬN : - GV : Nhận xét bổ sung (ghi nhớ - sách giáo khoa) - GV hướng dẫn học sinh kết luận IV LUYỆN TẬP : giá trị nội dung nghệ thuật Hình dung hoàn cảnh sáng tác, tâm trạng tác tác phẩm giả viết đoạn trích - GV : Hướng dẫn học sinh làm Có thể cảm nhận lòng tác giả phần luyện tập SGK tầm nhìn ơng qua đoạn trích ? HS đọc yêu cầu phần luyện tập, trao đổi, thảo luận trả lời B ĐỌC THÊM : TIẾNG MẸ ĐẺ NGUỒN GIẢI GV nhận xét đưa định hướng PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC (Nguyễn chung An Ninh) I ĐỌC – HIỂU CHUNG : - Giáo viên hướng dẫn học sinh Tác giả 20 tìm hiểu phần tiểu dẫn SGK - GV : Gọi HS giới thiệu vài nét tác giả ? - HS : Dựa vào tiểu dẫn nêu nét tác giả - GV : Nhận xét – bổ sung - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn - GV : Những tượng tác giả đặt vấn đề phê phán ? Cách phê phán tác giả ? - HS : Phân tích thói học đòi Tây hố cho tiếng nước nghèo nàn - GV : Nhận xét bổ sung - GV : Theo quan niệm tác giả tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng dân tộc, ? - HS : Bám vào văn giải thích - GV : Nhận xét – bổ sung Tính khoa học quan niệm mối quan hệ tiếng mẹ đẻ tiếng nước tác giả ? - HS : phân tích - GV : Nhận xét – bổ sung GV : Tính chất thời viết ? - HS : Phân tích - GV : Nhận xét bổ sung Giáo viên hướng dẫn học sinh kết luận giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm E CỦNG CỐ - DẶN DÒ : Tác phẩm II ĐỌC – HIỂU CHUNG : Hiện tượng Tây hố (học đòi) :Bập bẹ năm ba tiếng Tây, nước, rượu khai vị, cóp nhặt tầm thường phương Tây …  Nhẹ nhàng, thâm thuý, sâu sắc (dùng từ ngữ, dẫn chứng xác…) Tác giả đứng lập trường dân tộc để phê phán (tinh thân dân tộc, yêu nước) Tiếng mẹ đẻ có tầm quan trọng với vận mệnh dân tộc (dẫn chứng : tự phổ biến kiến thức khoa học châu Âu cho người Việt) * Lý lẽ lập luận : người Việt từ chối tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với … tự * Quan hệ tiếng mẹ đẻ với tiếng nước …  Quan niệm đắn : * Chỉ người Việt hiểu ngôn ngữ Việt * Tiếng mẹ đẻ sở để hiểu tiếng nước * Con người cần biết nhiều thứ tiếng … Có tính thời : * Thời kỳ viết đời : giữ gìn sắc văn hố dân tộc, khuyến khích tiếp thu tinh hoa văn hoá phương Tây (học tiếng Pháp) * Thời đại : Yêu cầu học ngoại ngữ … III KẾT LUẬN : (ghi nhớ - sách giáo khoa) - Nhắc lại kiến thức trọng tâm - Coi trước Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 102 – Tập làm văn LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp HS - Nắm mục đích, yêu cầu tầm quan trọng thao tác lập luận bình luận - Nắm nguyên tắc cách thức thao tác lập luận bình luận B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : SGK, SGV, giáo án C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Đối thoại, thảo luận, gợi tìm D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Nêu cách bình luận thao tác lập luận bình luận - Giới thiệu mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 15 - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu ơn tập lại phần lý thuyết - GV : Bình luận ? cách bình luận ? yêu cầu ? NỘI DUNG BÀI HỌC I ƠN TẬP LÍ THUYẾT : - Thao tác lập luận bình luận : Nhằm đề xuất thuyết phục người đọc (nghe) tán đồng với nhận xét, đánh giá, bàn luận tượng (vấn đề) đời sống văn học HS : Nhớ lại kiến thức học - Cách bình luận : phát biểu * Nêu tượng (vấn đề) cần bình luận * Đánh giá tượng (vấn đề) cần bình luận * Bàn tượng (vấn đề) cần bình luận - Giáo viên hướng dẫn học sinh - Yêu cầu : luyện tập * Trình bày rõ ràng, trung thực tượng (vấn đề) - GV : Chia lớp thành nhóm cần bình luận nhóm phân tích ví dụ * Để xuất chứng tỏ ý kiến nhận định, đánh - HS : Chia nhóm thực - GV : Nhận xét - GV : Yêu cầu học sinh viết đoạn vănvận dụng thao tác lập luận bình luận, phân tích đoạn văn - HS : Trước viết đoạn văn cần xác định vấn đề bình luận, cách bình luận nghệ thuật bình luận - GV : Nhận xét bổ sung giá xác đáng * Có lời bàn sâu rộng chủ đề bình luận II LUYỆN TẬP : (Phát tài liệu cho học sinh) Nhận diện : Đọc đoạn văn sau xác định vấn đề bác bỏ, cách bình luận… Viết đoạn vănvận dụng thao tác lập luận bình luận, phân tích đoạn văn (vấn đề bình luận, cách bình luận nghệ thuật bình luận) E CỦNG CỐ - DẶN DỊ : - Nhắc lại kiến thức trọng tâm - Coi trước Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 103, 104 - Văn học BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC - ĂNG – GHEN A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp HS - Hiểu nghệ thuật lập luận Ăng – ghen qua biện pháp so sánht ừng bậc - Thấy tình cảm thương tiếc vô hạn Các Mác qua điếu văn - Nhận thức tầm vóc cống hiến quan trọng Mác B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : SGK, SGV, giáo án C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Đối thoại, gợi tìm… D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Nêu giá trị nội dung “Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng dân tộc bị áp bức” - Giới thiệu mới: TIẾT 103 TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC 10 - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần tiểu dẫn sách giáo khoa - GV : Gọi HS giới thiệu vài nét tác giả nhân vật văn I ĐỌC – HIỂU CHUNG : Tác giả nhân vật văn a) Tác giả (1820 – 1895) - Là nhà triết học, nhà hoạt động cách mạng tiếng người Đức, bạn thân Mác - Có đóng góp to lớn việc xây dựng lí luận chủ nghĩa Mác b) Nhân vật : - Là nhà triết học, nhà lý luận trị vĩ đại người Đức - Lãnh tụ tiên phong giai cấp vô sản Tác phẩm : - Thể loại : điếu văn - Hoàn cảnh sáng tác : Ăng – ghen đọc trước mộ Mác - Bố cục : phần + Phần : Đoạn 1, + Phần : Từ đoạn đến đoạn + Phần : Đoạn trở - HS : Dựa vào tiểu dẫn nêu nét tác giả nhân vật - GV : Nhận xét bổ sung 5 20 - GV : yêu cầu học sinh xác định, thể loại, hoàn cảnh đời, bố cục ? - HS : Dựa vào SGK trả lời - GV : Nhận xét bổ sung - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn - GV : Em có nhận xét không gian thời gian liên quan đến Mác ? - HS : Nêu - GV : Nhận xét bổ sung II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN : Thông báo thời điểm Mác : - Thời gian : 3h 15, chiều 14/3 - Khơng gian : Trong phòng  Bình thường người vĩ nhân – - GV : Phân tích cống hiến đòn bẩy bật lên tầm vóc vị trí Mác Mác ? Đánh giá cống hiến Mác : * Cống hiến : Tìm quy luật phát triển - HS : Lần lượt phân tích cống lịch sử lồi người hiến Mác - Bản chất quy luật : Cơ sở hạ tầng yếu tố định thượng tầng kiến trú - GV : Nêu nội dung cống - Cách trình bày đánh giá : So sánh tương đồng hiến Mác ? Cách trình Đác – uyn (KHTN) Các Mác bày đánh giá cống hiến thứ Tìm quy luật tiến hố Tìm quy luật phát phát triển triển lịch sử loài ? người - HS : xem văn bản, suy nghĩ giới muôn loại ↔ Đánh giá : Phát mẻ, quan trọng, làm trả lời thay đổi nhiều quan niệm lỗi thời lúc TIẾT 104 - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Nêu nội dung cách trình bày, đánh giá cống hiến Mác - Giới thiệu : TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 15 - GV : Yêu cầu HS nêu nội dung hai cống hiến lại Mác Cách trình bày đánh giá cống hiến thứ hai ? HS dựa vào SGK trả lời NỘI DUNG BÀI HỌC * Cống hiến thứ hai : Tìm quy luật vận động riêng phương thức sản xuất TBCN XH tư sản phương thức đẻ Đó quy luật giá trị thặng dự - Cách trình bày đánh giá : + Cách chuyển ý : “Nhưng không thơi” - GV : Phân tích nghệ thuật so  Nhấn mạnh tầm cao tư tưởng vĩ đại sánh tầng bậc ? + So sánh tương phản - HS : Lần lượt phân tích nghệ Nếu cơng trình Với Các Mác, việc tìm thuật so sánh tầng bậc nghiên cứu KH quy luật giá trị nhà kinh tế học phê thặng dư, - GV : Nhận xét bổ sung bình XHCN mò ánh sáng xuất mẫm bóng tối * Cống hiến thứ ba : Kết hợp lí luận thực tiễn khoa học, biến lý thuyết cách mạng thành - GV : Em có nhận xét cách hành động cách mạng ⇔ Bằng biện pháp tăng tiến, so sánh nhằm khẳng lập luận tác giả ? định cống hiến to lớn Mác, khiến ông trở - HS : Trả lời câu hỏi : * Mác chống lại (cường quyền, bất công) * Mác bênh (người nghèo khổ) * Cống hiến Mác có lợi cho (nhân loại) thành nhà tư tưởng vĩ đại số nhà tư tưởng đại a Đánh giá tổng quát Mác quan hệ với loại kẻ thù nhân dân giới : - Với kẻ thù : Mác bị căm ghét vu khống nhiều chúng bị bóc lột chân tướng trước giai cấp cơng nhân nhân dân lao động tồn giới - GV : Phân tích thái độ tình cảm loại kẻ thù nhân dân giới Mác HS nhìn văn bản, suy nghĩ trả lời - GV : Thái độ, tình cảm Ăng – ghen Mác ? HS : trả lời - Giáo viên hướng dẫn học sinh kết luận giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm - GV : Hướng dẫn học sinh làm phần luyện tập SGK Học sinh đọc yêu cầu phần luyện tập, trao đổi, thảo luận trả lời Giáo viên nhận xét đưa định hướng chung  Chứng tỏ đắn tư tưởng Mác E CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Nhắc lại kiến thức trọng tâm - Coi trước Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 105 – Tiếng việt - Với nhân dân giới : Hàng triệu người kính u thu7ong tiếc ơng  Chứng tỏ sức mạnh học thuyết Mác b Thái độ tình cảm Ăng – ghen : Tôn vinh, trân trọng ngợi ca - Tiếc thương cô hạn III KẾT LUẬN : (Ghi nhớ - sách giáo khoa) IV LUYỆN TẬP : Nêu cảm nghĩ anh (chị) đóng góp Mác nhân loại Lập dàn ý điều văn PHONG CÁCH NGƠN NGỮ CHÍNH LUẬN A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp HS - Nắm đặc điểm chugn cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ phong cách ngơn ngữ luận - Biết vận dụng ngơn ngữ luận vào việc đọc hiểu văn làm văn B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : SGK, SGV, giáo án C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Đối thoại, gợi tìm… D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : - Giới thiệu mới: TL 15 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC - GV : Hướng dẫn HS tìm hiểu I VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGƠN NGỮ văn luận ngơn ngữ CHÍNH LUẬN : luận Tìm hiểu văn luận : a Đoạn trích “Tun ngơn độc lập” : - GV : Yêu cầu HS kể số - Tun ngơn văn luận trung đại - Nhằm trình bày quan điểm trị học số thể loại quốc gia kiện trọng đại đượcd ùng Kể tên số - Khẳng định cương quyết, thẳng thắn văn luận đại b Đoạn trích “Cao trào chống Nhật, cứu nước” thể loại ? - Bình luận thời HS tự lấy ví dụ GV nhận xét - Chỉ rõ kẻ thù lúc Nhật, Pháp không bổ sung đồng minh chống Nhật - GV : yêu cầu HS đọc đoạn - Khẳng định dứt khốt trích SGK trả lời câu hỏi c Đoạn trích “Việt Nam tới” : SGK : - Xã luận + Thể loại ? - Nêu triển vọng tốt đẹp Việt Nam + Mục đích ? thời gian tới Thái độ, quan điểm ? - Khẳng định với vẻ phấn khởi, hồ hởi, đầy niềm HS đọc văn SGK, trao đổi, thảo luận trả lời câu hỏi GV Nhận xét, bổ sung đưa định hướng chung - GV : Yêu cầu học sinh rút nhận xét chung văn luận ngơn ngữ luận sau tìm hiểu đoạn trích GV bổ sung đưa định hướng chung - GV : Yêu cầu nhắc lại trọng tâm kiến thức HS : Nhắc lại kiến thức - GV : Hướng dẫn HS làm phần luyện tập SGK - HS : Đọc yêu cầu phần luyện tập, trao đổi, thảo luận trả lời - GV : Nhận xét đưa định hướng chung E CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Nhắc lại kiến thức trọng tâm tin Nhận xét chung văn luận ngơn ngữ luận : - Ngơn ngữ luận ngơn ngữ sử dụng văn luận lời nói miệng buổi hội nghị, hội thảo, nói chuyện thời sự… nhằm trình bày ý kiến bình luận, đánh giá kiện, vấn đề trị, xã hội, tư tưởng, văn hố + Ngơn ngữ luận tồn hai dạng : nói viết - Văn luận thể loại thuộc phong cách ngơn ngữ luận Phong cách ngơn ngữ luận khái niệm để phương tiện diễn đạt ngôn ngữ sử dụng văn luận - Phân biệt nghị luận luận + Nghị luận thao tác tư duy, phương tiện biểu đạt, kiểu văn nhà trường + Chính luận khái niệm để phong cách ngôn ngữ nhằm trình bày quan điểm trị Đảng phái, đồn thể tun bố tun ngơn nguyên thủ quốc gia * LUYỆN TẬP : Phân biệt khái niệm nghị luận luận Vì khẳng định đoạn văn sau thuộc phong cách ngơn ngữ luận ? - Sử dụng nhiều thuật ngữ luận - Câu văn chặt chẽ mạch lạc - Thể quan điểm trị : Lòng yêu nước nồng nàn nhân dân ta - Coi trước Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 106, 107 - Văn học MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA (Trích) – HỒI THANH A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp HS - Hiểu “Tinh thần thơ mới” hai bình diện văn chương xã hội - Hiểu nét đặc sắc văn nghị luận Hoài Thanh B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : SGK, SGV, giáo án, tài liệu có liên quan C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Đối thoại, gợi tìm… D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Trình bày nội dung ba cống hiến vĩ đại Các Mác Nhận xét, đánh giá Ăng – ghen ? - Giới thiệu mới: TIẾT 106 TL 15 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm I ĐỌC – HIỂU CHUNG : hiểu phần tiểu dẫn sách giáo Tác giả (1909 – 1982) Quê Nghệ An khoa - Là nhà phê bình văn học xuất sắc văn học Việt Nam đại (nhất thơ) - GV : Gọi HS giới thiệu vài nét - Năm 2000 tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về tác giả ? văn học nghệ thuật - HS : Dựa vào tiểu dẫn nêu Tiểu luận “Một thời đại thi ca” nét tác giả - Thể loại : Nghiên cứu phê bình văn học - GV : Nhận xét bổ sung - Đặt đầu “Thi nhân Việt Nam”, tổng kết toàn - GV : Yêu cầu HS giới thiệu sơ diện, sâu sắc phong trào thơ qua tác phẩm Đoạn trích : HS nêu - Thuộc phần cuối tiểu luận 25 - GV : Yêu cầu HS giới nét - Bàn tinh thần thơ đoạn trích HS nêu II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN : Nêu vấn đề tìm điều ta cho quan trọng : Tinh thần thơ mời : Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm a Cái khó việc tìm tinh thần thơ : hiểu văn - Ranh giới để nhận diện thơ cũ thơ : Không dễ nhận (khơng rõ ràng, rạch ròi) mà có giao - GV : Xác định vấn đề nghị luận ? thoa, nối tiếp qua lại - HS : Tinh thần thơ b Cách nhận diện : - Không thể vào thơ hay dở - GV : Xác định luận điểm đầu thời mà cần so sánh hay với hay tiên ? - Cần so sánh đại thể thời - HS : Ranh giới để nhận diện thơ + Đặc điểm thơ : Chữ (Thơ xưa cá cũ thơ : khó khăn nhân có đồn thể, có cá nhân ẩn sau thờ rơi rớt cũ đồn thể Thơ : chữ tơi – ý nghĩa tuyệt đối thơ cũ xuất nó) (HXH – Huy Cận) + Ngày trước – Thơ cũ : Là chữ “Ta”  Phương pháp lôgic, khoa học - GV : So sánh biểu chữ thơ cũ thơ ? - HS : So sánh để thấy ý nghĩa tuyệt đối chữ TIẾT 107 - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Cái khó cách nhận diện tinh thần thơ ? - Giới thiệu : TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS - GV : Phân tích q trình xuất hiện, bi kịch tơi phong trào thơ ? Thơ giải bi kịch cách ? NỘI DUNG BÀI HỌC Nội dung cốt lõi Tinh thần thơ a Quá trình xuất hiện, phát triển bi kịch Tôi phong trào Thơ : - Thời điểm xuất Tôi thơ văn khơng biết đích xác : bỡ ngỡ, lạc lòi, người - HS : Phân tích biểu hiện, bi kịch nhìn với ánh mắt khó chịu chữ cách giải bi - Ngày một, ngày hai : vẻ bỡ ngỡ, người kịch quen dần - Cái tơi lúc đáng thương, tội nghiệp (mất hết - GV : Nhận xét bổ sung cốt cách hiên ngang ngày trước, lòng tự trọng cảnh hàn… mà rên rỉ, khổ sở, thảm hại…) ⇒ Bi kịch chung cho hệ trí thức trẻ đương thời : Thân phận người dân nước, nơ lệ, mỏi mòn, tù túng, tìm cách thân khơng - GV : Nêu nét ⇔ Tạo nên âm hưởng buồn thơ ca – đặc trưng nghệ thuật ? - HS : Nêu phong trào thơ b Hướng giải toả bi kịch : - Dồn tình yêu quê hương vào tình yêu tiếng Việt ⇔ Mang đến cho thơ ca nhiều cách tân nghệ thuật, nhiều nội dung, cảm xúc mẻ phong phú đạt - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhiều thành tựu to lớn kết luận giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Nghệ thuật viết nghị luận tác giả : - Lập luận chặt chẽ, mạch lạc, khoa học, thấu đáo - Diễn đạt tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc (Ngôn ngữ giàu chất thơ, hình ảnh) - Lời văn văn giàu hình ảnh chất thơ - Giọng điệu thấm đượm cảm xúc người : đồng cảm chia sẻ ⇒ Thấy tình tài thi nhân III KẾT LUẬN : (ghi nhớ - sách giáo khoa) IV LUYỆN TẬP : Theo quan niệm Hồi Thanh, Chữ tơi ta thơ thơ cũ có khác ? - GV : Hướng dẫn HS làm phần Lòng yêu nước nhà thơ biểu luyện tập SGK lộ ? - HS : Đọc cácyêu cầu phần luyện Qua tiểu luận anh (chị) hiểu thêm tâm tập, trao đổi, thảo luận trả lời hồn nhà thơ lãng mạng hệ niên - GV : Nhận xét đưa định đương thời hướng chung E CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Nhắc lại kiến thức trọng tâm - Coi trước Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 108 – Tiếng việt PHONG CÁCH NGƠN NGỮ CHÍNH LUẬN A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp HS - Phân biệt khái niệm nghị luận phong cách ngơn ngữ luận - Luyện kỹ năngphân tích viết văn luận B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : SGK, SGV, giáo án, tài liệu có liên quan C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Đối thoại, gợi tìm… D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : - Ổn định lớp : - Kiểm tra cũ : Nhận xét chung văn luận ngơn ngữ luận - Giới thiệu mới: TL 15 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm II CÁC PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶC hiểu phương tiện diễn đạt TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGƠN NGỮ đặc trưng PCNN luận CHÍNH LUẬN : Các phương tiện diễn đạt : - GV : Nêu phương tiện diễn a Về từ ngữ : đạt PCNN luận ? - Văn luận sử dụng ngơn ngữ chung tồn dân Ngoài sử dụng vốn từ ngữ riêng : trị b Về ngữ pháp : - HS : Nêu phương tiện : - Câu văn văn luận thường có kết - Từ ngữ - Ngữ pháp - Các biện pháp tu từ cấu chuẩn mực, gần gũi với phán đốn lơgic hệ thống lập luận - Thường dùng câu thích hợp có từ ngữ liên kết : vậy, bở thế, … c Về biện pháp tu từ : - Trong văn luận, biện pháp tu từ sử dụng hợp lí  nhằm làm lí lẽ, lập luận thêm sinh động, hấp dẫn - GV : Nhận xét bổ sung - Ở dạng nói, ngữ điệu đ1ong vai trò quan trọng nhằm thu hút ý người khác Đặc trưng phong cách ngơn ngữ luận - GV : Phân tích đặc trưng a Tính cơng khai quan điểm trị : PCNN luận - Ngơn ngữ luận khơng có chức - HS : Phân tích đặc trưng thơng tin cách khách quan, mà thể PCNN luận lối, thái độ trị cơng khai dứt khốt Do từ ngữ văn luận phải thể - GV : Nhận xét bổ sung rõ lập trường quan điểm trị, tránh dùng từ ngữ mơ hồ hặoc câu gây hiểu nhầm b Tính chặt chẽ diễn đạt suy luận : - Chủ yếu thể hệ thống lập luận c Tính truyền cảm, thuyết phục - Được thể hệ thống lập luận, từ ngữ, giọng Giáo viên hướng dẫn học sinh làm điệu phần luyện tập  tạo sức hấp dẫn, lôi người nghe (đọc) - GV : Gọi HS lên bảng làm tập 1, 2, trang 108 - HS : Suy nghĩ lên bảng làm tập - GV : Nhận xét sửa tập * LUYỆN TẬP : Chỉ biện pháp tu từ đoạn văn luận sau : - Điệp ngữ : Ai có - Điệp từ : Dùng - Liệt kê : Viết đề cương nói để chứng minh câu nói Chủ tịch Hồ Chí Minh (SGK) E CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Nhắc lại kiến thức trọng tâm - Coi trước ... vật Giăng – van giăng, qua diễn biến tình tình tiết tới đoạn kết, chi tiết Giăng – van giăng quy chiếu hình ảnh ? HS suy nghĩ trả lời - HS : Thảo luận rút kết luận nhân vật Giăng – van giăng -... nhận xét khơng gian thời gian liên quan đến Mác ? - HS : Nêu - GV : Nhận xét bổ sung II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN : Thông báo thời điểm Mác : - Thời gian : 3h 15, chiều 14/3 - Khơng gian : Trong phòng... HS NỘI DUNG BÀI HỌC - GV : Cho HS thảo luận để tự tìm Hình tượng nhân vật Giăng – van giăng hiểu nhân vật Giăng van giăng a) Với Gia – ve theo sơ đồ sau : - Khi Gia – ve đến phòng bệnh + Lời lẽ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an van hoc 11 tiet 94 108, Giao an van hoc 11 tiet 94 108

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay