Bai 66 on tap tong ket sinh 8

4 44 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 11:54

Trường THCS Tiên Thuận – Đề Cương Ôn Tập Năm Học: 2014 - 2015 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN: SINH HỌC (Năm học 2014 - 2015) - o0o Câu 1: Nêu đặc điểm hệ nội tiết ? - Điều hòa q trình sinh lí thể, đặc biệt hai trình: Trao đổi chất, chuyển hóa vật chất lượng tế bào - Chất tiết tác động thông qua đường máu nên chậm kéo dài diện rộng Câu 2: Lập bảng so sánh cấu tạo chức tuyến nội tiết tuyến ngoại tiết Chúng giống khác điểm ? Đặc điểm Tuyến nội tiết Tuyến ngoại tiết Gồm tế bào tuyến Gồm tế bào tuyến Cấu tạo mạch máu ống dẫn Chức Chất tiết ngấm thẳng vào máu tới quan đích Chất tiết theo ống dẫn tới quan tác động Tuyến yên, tuyến giáp, Tuyến nước bọt, tuyến tuyến thận mồ hôi, tuyến nhờn * Giống nhau: Cả hai có tế bào tuyến tiết sản phẩm tiết * Khác nhau: - Tuyến ngoại tiết: Chất tiết theo ống dẫn tới quan tác động - Tuyến nội tiết: Chất tiết ngấm thẳng vào máu tới quan đích Câu 3: Nêu tính chất vai trò hoocmơn, từ xác định tầm quan trọng hệ nội tiết nói chung ? * Tính chất hoocmôn: - Mỗi hoocmôn ảnh hưởng đến quan xác định (có tính đặc hiệu) - Hoocmơn có hoạt tính sinh học cao - Hoocmơn khơng mang tính đặc trưng cho lồi * Vai trò hoocmơn: - Duy trì tính ổn định mơi trường bên thể - Điều hòa q trình sinh lí diễn bình thường - Do đó, rối loạn hoạt động nội tiết thường dẫn đến bệnh lí * Tầm quan trọng hệ nội tiết: Đảm bảo hoạt động quan diễn bình thường, cân hoạt động tuyến gây tình trạng bệnh lí Câu 4: Nêu vị trí, cấu tạo vai trò tuyến yên ? - Vị trí: Nằm sọ có liên quan với vùng đồi (thuộc não trung gian) - Cấu tạo gồm thùy: Thùy trước, thùy giữa, thùy sau - Vai trò: + Tiết hoocmơn kích thích hoạt động nhiều tuyến nội tiết khác + Tiết hoocmơn ảnh hưởng số q trình sinh lí thể Câu 5: Nêu vị trí, cấu tạo và vai trò tuyến giáp ? Hãy nêu ý nghĩa vận động toàn dân “Toàn dân dùng muối iốt” ? - Vị trí: Tuyến giáp nằm sụn giáp, sụn khí quản - Cấu tạo: Nặng chừng 20 – 25g , gồm có nang tuyến tế bào tiết - Vai trò: + Tiết hoocmơn tirơxin ảnh hưởng trao đổi chuyển hóa chất tế bào Ví dụ Trang Trường THCS Tiên Thuận – Đề Cương Ôn Tập Năm Học: 2014 - 2015 + Tiết hoocmôn canxitônin với tuyến cận giáp điều hòa canxi photpho máu - Nếu phần ăn ngày thiếu iốt, tirôxin không tiết ra, tuyến yên tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến, gây bệnh bướu cổ Trẻ em chậm lớn, trí não phát triển Người lớn hoạt đơng thần kinh kém, trí nhớ Câu 6: Hãy phân biệt bệnh Bazơđô bệnh bướu cổ thiếu iốt ? * Nguyên nhân: - Bệnh bướu cổ: Nếu phần ăn hàng ngày thiếu iốt tirôxin không tiết ra, tuyến yên tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến, gây bệnh bướu cổ - Bệnh Bazơđơ: Do tuyến giáp hoạt động mạnh tiết nhiều hoocmôn làm tăng cường trình trao đổi chất, tăng tiêu dùng ôxi, nhịp tim tăng, bướu cổ, lồi mắt * Hậu quả: - Bệnh bướu cổ: Trẻ em chậm lớn, trí thông minh kém, phát triển Người lớn hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ - Bệnh Bazơđơ: Người bệnh trạng thái hồi hộp, căng thẳng ngủ, sút cân nhanh Câu 7: Trình bày chức hoocmôn tuyến tụy ? Đảo tuỵ chứa loại tế bào ? Vai trò chúng ? - Tuyến tuỵ tiết dịch tuỵ, theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho cho biến đổi thức ăn ruột non (ngoại tiết) - Các tế bào đảo tuỵ tiết hoocmơn điều hòa lượng đường máu (nội tiết) - Trong đảo tuỵ có loại tế bào: + Tế bào α: Tiết hoocmôn glucagôn chuyển hố glicơgen thành glucozơ + Tế bào β: Tiết hoocmơn insulin biến đổi glucôzơ thành glicôgen Câu 8: Nêu vai trò hoocmơn tuyến tụy ? Chứng minh tuyến tụy tuyến pha ? - Hoocmơn có tác dụng chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ gan - Nhờ có tác dụng đối lập hai loại hoocmôn tế bào đảo tụy mà tỉ lệ đường huyết ổn định - Sự rối loạn hoạt động nội tiết tuyến tụy dẫn đến tình trạng bệnh lí: bệnh tiểu đường hay chứng hạ huyết áp - Tuyến tụy tuyến pha, vừa tiết dịch tiêu hóa (chức ngoại tiết), vừa tiết hoocmơn (chức nội tiết) Câu 9: Trình bày khái quát cấu tạo chức tuyến thận ? * Cấu tạo: - Gồm phần vỏ phần tủy - Vỏ tuyến chia làm lớp tiết nhóm hoocmơn khác nhau: + Lớp ngồi (lớp cầu) tiết hoocmơn điều hòa muối natri, kali máu + Lớp (lớp sợi) tiết hoocmơn điều hòa đường huyết (tạo glucôzơ từ prôtêin lipit) + Lớp (lớp lưới) tiết hoocmơn điều hòa sinh dục nam, gây biến đổi đặc tính sinh dục nam * Chức năng: + Vỏ tuyến: Điều hoà muối, điều hoà đường huyết, điều hoà sinh dục nam + Tuỷ tuyến: Tiết ađrênalin norađrênalin điều hoà lượng đường huyết bị hạ lượng đường huyết  gây tăng nhịp tim, co mạch tăng nhịp hô hấp, điều chỉnh đường huyết Câu 10: Trình bày chức tinh hồn buồng trứng ? - Tinh hồn có chức năng: - Là tuyến pha: Trang Trường THCS Tiên Thuận – Đề Cương Ôn Tập Năm Học: 2014 - 2015 + Phần ngoại tiết: Do ống sinh tinh sản sinh tinh trùng + Phần nội tiết: Do tế bào kẽ tiết hoocmôn sinh dục nam testôstêrôn - Hoocmôn sinh dục nam gây nên biến đổi thể tuổi dậy nam - Buồng trứng có chức năng: - Là tuyến pha: + Phần nội tiết: Do tế bào bao nỗn tiết hoocmơn sinh dục nữ ơstrơgen + Phần ngoại tiết: Sản sinh trứng - Hoocmôn sinh dục nữ gây nên biến đổi thể tuổi dậy nữ Câu 11: Nguyên nhân dẫn tới biến đổi thể tuổi dậy nam nữ ? Trong biến đổi đó, biến đổi quan trọng cần lưu ý ? - Khi thể bước vào tuổi dậy thì, tác dụng hoocmơn FSH LH (ICSH) tuyến yên tiết ra, tinh hoàn buồng trứng sản sinh tinh trùng trứng, tế bào kẽ tinh hồn tiết testơstêrơn, tế bào nang trứng tiết ơstrôgen Câu 12: Hãy giải thích chế điều hồ hoạt động tuyến giáp ? - Khi hoocmôn tiết nhiều, lượng hoocmôn theo máu: + Lên vùng đồi: tác dụng loại hoocmôn tirôxin vùng đồi tiết chất ức chế tuyến yên tiết hoocmôn TSH + Lên thẳng thùy trước tuyến yên, ức chế tuyến yên tiết TSH + Khi khơng có TSH tới, tuyến giáp ngừng tiết tirôxin, lượng hoocmôn trở lại trạng thái cân Câu 13: Hãy giải thích điều hòa hoạt động vỏ tuyến thận ? - Khi lượng hoocmôn cooctizôn máu nhiều, chất theo máu: + Chảy vùng đồi làm vùng tiết chất kìm hãm thùy trước tuyến yên tiết ACTH + Về thẳng thùy trước tuyến yên kìm hãm tiết ACTH tuyến n + Khi khơng có ACTH tới, phần vỏ tuyến thận ngừng tiết cooctizôn, lượng hoocmôn cân Câu 14: Lượng đường huyết máu tương đối ổn định đâu ? - Lượng đường huyết máu ổn định nhờ: - Sự phối hợp hoạt động tế bào α β đảo tụy tuyến tụy - Sự phối hợp hai tuyến thận Tuyến tiết hoocmơn cooctizơn để góp phần vào chuyển hóa lipit prơtêin làm tăng đường huyết lượng đường máu giảm Câu 15: Nêu vai trò điều hòa phối hợp tuyến nội tiết? - Sự điều hòa phối hợp hoạt động tuyến nội tiết có tác dụng trì tính ổn định mơi trường bên thể đảm bảo cho q trình sinh lí diễn bình thường, nhờ thông tin ngược (trong chế tự điều hòa) Câu 16: Trình bày chế tự điều hoà hoạt động tuyến tuỵ ? Nêu rõ mối quan hệ điều hoà tuyến yên tuyến nội tiết ? * Cơ chế tự điều hòa hoạt động tuyến tụy: - Tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp biến đổi thức ăn ruột non - Hợp thành đảo tụy tiết hoocmôn ổn định lượng đường máu lượng vượt thấp 0,12% (insulin để hạ đường huyết glucagôn để nâng đường huyết) * Mối quan hệ điều hoà tuyến yên tuyến nội tiết: - Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển hoạt động tuyến nội tiết - Sự hoạt động tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu chi phối hoocmơn tuyến nội tiết khác tiết Trang Trường THCS Tiên Thuận – Đề Cương Ôn Tập Năm Học: 2014 - 2015 Câu 17: Cơ quan sinh dục nam gồm phận ? Chức phận ? - Tinh hồn: Sản xuất tinh trùng, tiết hoocmơn testơstêrơn - Mào tinh: Hoàn thiện cấu tạo tinh trùng - Ống dẫn tinh: Dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh - Túi tinh: Chứa nuôi dưỡng tinh trùng - Bìu: Đảm bảo nhiệt độ thích hợp để sinh tinh - Dương vật: Dẫn nước tiểu, dẫn tinh trùng qua ống đái - Tuyến sinh dục phụ: + Tuyến tiền liệt + Tuyến hành (tuyến côpơ) Câu 18: Tại tinh hoàn lại nằm thể ? Tại nói tinh hồn tuyến pha ? Tinh hoàn sản sinh tinh trùng ? - Vì việc sản xuất tinh trùng ống sinh tinh cần nhiệt độ thấp nhiệt độ thể (33oC – 34oC) - Tinh hoàn tuyến pha tinh hồn vừa có nhiệm vụ sản sinh tinh trùng từ tế bào sinh tinh (ngoại tiết), vừa tiết hoocmôn testôstêrôn từ tế bào kẽ (nội tiết) - Tinh hoàn sản sinh tinh trùng tuổi dậy Câu 19: Tinh trùng tạo từ đâu ? Tinh trùng có cấu tạo ? - Tinh trùng tạo từ tế bào gốc ống sinh tinh qua trình phân bào giảm nhiễm Trong trình phân bào tế bào phân chia hai lần liên tiếp nhiễm sắc thể nhân đơi có lần nên tạo tinh trùng có nhiễm sắc thể đặc trưng giảm nửa - Tinh trùng nhỏ (0,06 mm) gồm đầu, cổ đuôi dài di chuyển Câu 20: Tinh trùng có loại ? So sánh đặc điểm chúng ? - Tinh trùng có loại: + Tinh trùng X: Lớn có sức sống cao tinh trùng Y + Tinh trùng Y: Nhỏ nhẹ, sức chịu đựng kém, dễ chết HẾT Trang ... Học: 2014 - 2015 + Phần ngoại tiết: Do ống sinh tinh sản sinh tinh trùng + Phần nội tiết: Do tế bào kẽ tiết hoocmôn sinh dục nam testôstêrôn - Hoocmôn sinh dục nam gây nên biến đổi thể tuổi dậy... tiết hoocmơn sinh dục nữ ơstrôgen + Phần ngoại tiết: Sản sinh trứng - Hoocmôn sinh dục nữ gây nên biến đổi thể tuổi dậy nữ Câu 11: Nguyên nhân dẫn tới biến đổi thể tuổi dậy nam nữ ? Trong biến đổi... sản sinh tinh trùng ? - Vì việc sản xuất tinh trùng ống sinh tinh cần nhiệt độ thấp nhiệt độ thể (33oC – 34oC) - Tinh hoàn tuyến pha tinh hồn vừa có nhiệm vụ sản sinh tinh trùng từ tế bào sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 66 on tap tong ket sinh 8, Bai 66 on tap tong ket sinh 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay