Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh ở đường sinh dục của lợn nái nuôi tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

67 40 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 11:54

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh ở đường sinh dục của lợn nái nuôi tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh ở đường sinh dục của lợn nái nuôi tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh ở đường sinh dục của lợn nái nuôi tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh ở đường sinh dục của lợn nái nuôi tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh ở đường sinh dục của lợn nái nuôi tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh ở đường sinh dục của lợn nái nuôi tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh ở đường sinh dục của lợn nái nuôi tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o ĐÀM ĐỨC LONG Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ MỘT SỐ BỆNH ĐƯỜNG SINH DỤC LỢN NÁI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THUẬN TƯỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Lớp : K45-TY-N02 Khoa : Chăn ni Thú y Khóa học : 2013 – 2017 Giảng viên hướng dẫn : Th.S LÊ MINH TOÀN Thái Nguyên, 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, rèn luyện mái trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian thực tập tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ tận tình thầy khoa Chăn nuôi Thú y, trang bị cho em kiến thức quý báu suốt trình học Đến em hồn thành chương trình học tập thực tập tốt nghiệp Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa toàn thể thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.s LÊ MINH TỒN, mơn Chăn ni động vật, Khoa Chăn nuôi Thú y – Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, người trực tiếp hướng dẫn em trình thực tập báo cáo tốt nghiệp Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới trại chăn nuôi công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường tập thể công nhân trại tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành khóa luận Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, người tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ em vượt qua khó khăn suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành khoá luận Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên ĐÀM ĐỨC LONG ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn chăn nuôi trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường năm 2015 đến tháng năm 2017 35 Bảng 4.2 Khẩu phần cho lợn nái nuôi trại 37 Bảng 4.3 Những biểu lợn đẻ 38 Bảng 4.4: Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường 39 Bảng 4.5 Kết thực đỡ đẻ, phẫu thuật đàn lợn 40 Bảng 4.6 Kết trực tiếp tham gia công tác thụ tinh nhân tạo cho lợn thời gian thực tập trại 43 Bảng 4.7 Kết trực tiếp thực công việc vệ sinh, sát trùng trại 49 Bảng 4.8: Kết thực quy trình phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ 50 Bảng 4.9: Tỷ lệ mắc số bệnh viêm đường sinh dục lợn nái trại 51 Bảng 4.10:Theo dõi số triệu chứng lâm sàng bệnh viêm tử cung viêm âm đạo 52 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP : Cổ phần Cs : Cộng KHKT : Khoa học kỹ thuật KTKS : Khai thác khoáng sản LMLM : Lở mồm long móng Nxb : Nhà xuất TT : Thể trọng TTNT : Thụ tinh nhân tạo VTM C : Vitamin C iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý Nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên sở vật chất sở thực tập 2.1.2 Đối tượng kết sản xuất sở (trong năm) 2.2 Cơ sở khoa học 2.2.1 Cấu tạo phận sinh dục lợn nái 2.2.2 Khái quát đặc điểm sinh sản lợn nái 10 2.2.3 Những hiểu biết bệnh viêm đường sinh dục lợn nái 12 2.2.4 Phòng bệnh chung 20 2.2.5 Một số hiểu biết thuốc sử dụng 21 2.2.6 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái nuôi 25 2.3 Tổng quan nghiên cứu ngồi nước 28 2.3.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 28 v 2.3.2 Các nghiên cứu nước 29 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 32 3.1 Đối tượng phạm vi tiến hành 32 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 32 3.3 Nội dung nghiên cứu 32 3.3.1 Tình hình cơng tác chăn ni, thú y trại 32 3.3.2 Xác định số bệnh viêm đường sinh dục thường mắc lợn nái sinh sản 32 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 32 3.4.1 Phương pháp xác định tiêu lâm sàng 32 3.4.2 Phương pháp sử lý số liệu 33 3.4.3 Phương pháp xác định tiêu theo dõi 33 3.4.4 Các phương pháp khác 33 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Cơ cấu đàn lợn nuôi trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường năm 2016 năm 2017 35 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn 36 4.2.1 Quy trình ni dưỡng lợn nái chửa lợn nái ni 36 4.2.2 Quy trình chăm sóc lợn nái mang thai lợn nái tách 37 4.2.3 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái ni trại 39 4.2.4 Kết thực khâu quy trình đỡ đẻ cho lợn 40 4.2.5 Kết thực công tác thụ tinh nhân tạo cho lợn nái 43 4.2.6 Kết thực công tác phát lợn nái động dục 45 4.3 Kết cơng tác phòng trị bệnh 46 4.3.1 Kết cơng tác phòng bệnh 46 4.3.2 Kết cơng tác tiêm vắc xin phòng bệnh 49 vi 4.3.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái 51 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, với mục đích hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh thị trường nội địa, đồng thời đáp ứng nhu cầu xuất thịt lợn, mơ hình chăn ni lợn theo hướng tập trung quy mô trang trại áp dụng nước Muốn đạt hiệu kinh tế cao cần đẩy mạnh biện pháp kỹ thuật như: Giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng Đặc biệt trọng đến công tác giống, giống tốt vật ni tăng trọng nhanh, khả tận dụng thức ăn tốt, thích nghi chống chịu bệnh cao Để cung cấp giống cho nhu cầu chăn ni trang trại việc phát triển đàn lợn nái sinh sản cần đặc biệt quan tâm Tuy nhiên, nguyên nhân làm hạn chế khả sinh sản lợn nái ni trang trại bệnh xảy nhiều, khả thích nghi giống lợn nái ngoại với khí hậu nước ta kém, đặc biệt bệnh quan sinh dục như: đẻ khó, viêm tử cung, viêm vú, sữa sữa, sảy thai truyền nhiễm Các bệnh nhiều yếu tố điều kiện vệ sinh, chăm sóc ni dưỡng kém, thức ăn, nước uống khơng đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn, virus gây nên Chính mà việc chăm sóc tìm hiểu bệnh quan sinh sản đàn lợn nái việc cần thiết Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tiến hành thực chuyên đề“ Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị số bệnh đường sinh dục lợn nái nuôi Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu - Giúp sinh viên củng cố kiến thức, kỹ nghề nghiệp thông qua việc áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái lợn theo mẹ - Có thể chẩn đốn đưa phác đồ điều trị số bệnh thường gặp đàn lợn nái lợn theo mẹ - Xác định quy trình phòng, trị bệnh ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái ni trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni Cơng ty CP KTKS Thiên Thuận Tường - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái ni - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái ni - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm chỉ, học hỏi để cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân 1.3 Ý Nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài Kết nghiên cứu đề tài đóng góp vào nguồn tư liệu số bệnh sinh sản chăn nuôi lợn nái sinh sản 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu xác định số bệnh thường xảy đường sinh dục lợn nái, từ đề xuất biện pháp phòng trị bệnh hiệu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên sở vật chất sở thực tập 2.1.1.1.Điều kiện tự nhiên sở thực tập * Vị trí địa lý Trang trại sản xuất lợn hướng nạc trực thuộc Công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường nằm địa bàn hành phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Phường Cửa Ơng có địa hình phức tạp, phía Bắc dải núi cao Độ cao trung bình 600m, thuộc cánh cung bình phong Đơng Triều – Móng Cái Phía Đơng giáp sơng Mơng Dương – Huyện Vân Đồn Phía Tây giáp phường Cẩm Phú, xã Dương Huy Phía Nam giáp biển Phía Bắc giáp Phường Mơng Dương * Điều kiện địa hình, đất đai Trang trại xây dựng khu đất rộng 6ha Khu đất có dạng đồi núi thấp, bị chia cắt nhiều khe sơng nhỏ Địa hình cao phía Tây phía Bắc, thấp phía Đơng Nam Độ dốc bình quân 15 -200 Với địa hình thích hợp cho việc canh tác nhiều loại ăn quả, lấy gỗ nuôi trồng thủy sản * Điều kiện khí hậu Trại chăn ni nằm địa bàn phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả điều kiện khí hậu mang đặc trưng khí hậu thành phố Cẩm Phả Khí hậu thành phố Cẩm Phả khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình từ 22,7 24,10C; Lượng mưa trung bình 1.297-1910.5mm; Độ ẩm trung bình 81,3 %; Số nắng năm từ 1530-1776 Gió chủ đạo gió đơng Nam đơng Bắc Hàng năm có gió bão, mưa to, bị ảnh hưởng bão xảy năm 46 Bước 5: Sắp xếp lợn vào khu phối Bước 6: Dùng nước khăn vệ sinh cho lợn nái Bước 7: Dùng pank, bông, nước muối sinh lý 0,9% vệ sinh thật kỹ quan sinh dục nhằm loại bỏ mầm bệnh mà không làm ảnh hưởng đến tinh Bước 8: Dùng bao cát đè lên lưng để tạo cảm giác cho nái * Những biểu động dục lợn nái: Giai đoạn trước chịu đực Lợn nái lại, kêu rít, muốn nhảy khỏi chuồng; ăn bỏ ăn, phá máng; có người sờ né tránh Âm hộ sưng mọng, đỏ hồng, căng bóng Nước nhờn chảy ngồi âm hộ lỏng, chưa keo dính Giai đoạn chịu đực Buổi sáng, lợn nái trạng thái yên tĩnh hơn, kêu rít Đến chiều, âm hộ bớt sưng, chuyển sang màu hồng nhạt, có vết nhăn mờ Nước nhờn chuyển sang trạng thái keo dính Để xác định lợn chịu đực (mê ì): dùng hai tay xoa vuốt từ hàng vú cuối lên lưng lợn sau ấn lên lưng lợn (có mặt lợn đực sát ô thử lợn nái động dục), lợn đứng ì, hai tai vểnh lên, đuôi cong lên, tư sẵn sàng cho lợn đực phối Giai đoan sau chịu đực Trạng thái mê ì giảm dần, âm hộ teo dần trở bình thường, nước nhờn chảy ít, màu trắng đục, khơng dính, úp che âm hộ 4.3 Kết cơng tác phòng trị bệnh 4.3.1 Kết cơng tác phòng bệnh Vệ sinh phòng bệnh nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn vấn đề đặc biệt quan tâm Cùng với việc vệ sinh thức ăn, nước uống, vật nuôi, dụng cụ chăn ni, sinh sản việc vệ sinh chuồng trại, cải tạo tiểu khí hậu chuồng ni ln cán thú y đội ngũ công nhân kỹ thuật thực chặt chẽ 47 Chuồng trại thiết kế xây dựng theo tiêu chuấn kỹ thuật đảm bảo thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông Chuồng trại tẩy uế phương pháp: rửa ô nhốt lợn, đế khô sau phun thuốc sát trùng OMNICIDE đế trống chuồng nuôi tối thiếu ngày đưa lợn nái chờ đẻ khác lên, xả vôi gầm lần/tuần, ngày tiến hành xịt nước gầm chuồng để loại bỏ mầm bệnh,phân, nước tiểu lợn lưu cữu gầm Với lợn tuyệt đối không tắm rửa đểtránh lạnh ấm ướt, định kỳ tiêu độc chuồng nuôi lợn nái, lợn đực làm việc thuốc sát trùng OMNICIDE tỷ lệ 1lít OMNICIDE: 3200 lít nước (đối với chuồng có lợn) Khu nhập lợn hậu bị suất lợn rửa nước sau phun thuốc sát trùng phần xi măng , rắc vơi bột tồn phần đất xung quang khu xuất lợn Thường xuyên tiến hành vệ sinh môi trường xung quanh việc dọn cỏ, phát quang bụi rậm, diệt chuột, thu dọn phân ngày ô chuồng Cuối tuần tiến hành tổng vệ sinh quanh trang trại Khi vào trại, tất người phải qua hố chứa thuốc sát trùng có máy phun thuốc sát trùng (tỷ lệ lít OMNICIDE: 200 lít nước) tất phương tiện vận chuyển đến cổng trại sát trùng chờ 30 phút trước vào trại.Trước xuống trại phải thay quần áo mặc thường ngày, qua phòng sát trùng, tắm xà tắm, mặc bảo hộ lao động (quần, áo, ủng, mũ, khấu trang) sử dụng khu vực chăn nuôi nhằm hạn chế mang mầm bệnh từ bên vào từ trang trại Khi hết làm ủng rửa treo lên giá để khô, quần, áo, trang,mũ ngâm bể chứa thuốc sát trùng (tỷ lệ lít OMNICIDE: 400 lít nước) qua đêm sáng hơm sau có cơng nhân giặt Hệ thống thơng thống chăn nuôi lợn công nghiệp quan trọng, ngồi việc cung cấp đủ oxy cho q trình hơ hấp lợn, giúp giải phóng khí độc phân, nước tiểu gây Chính vậy, Trang trại sử dụng hệ thống dàn làm mát đầu chuồng quạt chống nóng cuối chuồng Đồng thời có 48 hệ thống sưởi ấm vào mùa đơng Bên cạnh dãy chuồng xếp theo hướng Đông Nam để đảm bảo ấm áp vào mùa đơng, thống mát mùa hè Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết nóng ảnh hưởng khơng nhỏ đến khả sinh sản đàn lợn nái sinh trưởng phát triển lợn Sử dụng hệ thống làm mát đảm bảo nhiệt độ trung bình chuồng đạt từ 26-28° C thích hợp với nhu cầu ngày đêm), phòng ngừa dịch bệnh tốt Từ làm tăng tỷ lệ đậu thai cho lợn chuồng bầu, thời gian đẻ không bị kéo dài, chất lượng sữa lợn nái tốt hơn, tỷ lệ lợn cai sữa cao hơn, chi phí thuốc chi phí sát trùng giảm Để đảm bảo hệ thống làm mát hoạt động tốt chuồng phải kín, giấy làm mát cần làm thường xuyên, máy bơm hoạt động tốt, hệ thống quạt hoạt động tốt Để đảm bảo an toàn dịch bệnh chuồng đẻ cần thực tốt công tác vệ sinh sau lợn nái cai sữa đuổi chuồng phối cần tiến hành: Sau trống chuồng tiến hành dọn dẹp tất vật dụng lại chuồng, sau dùng máy nén xịt thật lớp phân bề mặt chuồng Tiếp mang sàn nhựa ngâm vào bể nước đồng thời chuồng cần lật tất đan để tiện cho việc vệ sinh Tiếp tục dùng máy nén xịt toàn bề mặt chuồng thật Với đan ngâm ngày bể nước xịt máy nén, để khơ sau lắp vào chuồng Tiến hành phun sát trùng thêm lần nữa, quét vôi tường xả vôi gầm, để trống chuồng 5-7 ngày Đưa lợnvào chuồng đẻ theo thứ tự ngày đẻ xếp từ đầu quạt tới dàn mát Lùa lợn lên chuồng đẻ trước sinh tuần nái thích nghi với chuồng đẻ mới, bảo vệ lợn lợn mẹ đẻ sớm dự kiến, giảm thức ăn trước đẻ, giai đoạn âm hộ nở làm cho vi khuẩn dễ xâm nhập nên cần vệ sinh Do trại xây dựng, thường xun có cơng nhân vào trại nên việc thực phun thuốc sát trùng xung quanh chuồng tăng cường 49 Bảng 4.7 Kết trực tiếp thực công việc vệ sinh, sát trùng trại Stt Công việc Vệ sinh chuồng trại, quét rắc vôi đường hàng ngày Phun sát trùng chuồng Phun sát trùng định kỳ xung quanh chuồng trại Tắm sát trùng Phát quang cây, khai thơng cống rãnh Đơn vị tính Số lượng Số lần thực làm Lượt /ngày 322 Lượt/ngày 322 Lượt/ngày 25 Lượt/ngày 322 Lượt/tuần 25 4.3.2 Kết cơng tác tiêm vắc xin phòng bệnh Cơng tác thú y đóng vai trò quan trọng công tác chăn nuôi Để thực cơng tác thú y triệt để có hiệu lấy việc phòng bệnh làm chủ yếu để tránh tổn thất kinh tế dịch bệnh gây Ngồi việc trọng đến cơng tác vệ sinh chuồng trại, vệ sinh thức ăn, nước uống nhằm nâng cao sức đề kháng cho lợn, trại trọng công tác phòng bệnh vắc xin Tiêm vắc xin cho đàn gia súc tạo đáp ứng miễn dịch chủ động thể chúng để chống lại xâm nhập yếu tố gây bệnh ( vi khuẩn, virus ) giảm thiệt hại kinh tế dịch bệnh sảy Công việc trại thực nghiêm túc chặt chẽ Để đạt hiệu tiêm phòng tốt cho đàn lợn ngồi hiệu vắc xin, phương pháp sử dụng vắc xin, loại vắc xin… phải phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe vật Trên sở trại tiêm phòng vắc xin cho vật khỏe mạnh khơng mắc bệnh truyền nhiễm bệnh mãn tính khác để tạo khả miễn dịch tốt cho đàn lợn 50 Bảng 4.8: Kết thực quy trình phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ Thời điểm phòng (tuần Bệnh phòng thai/ngày Loại vaccine - Liều dùng Số tiêm thuốc (ml) (con) Pest – Vac 14 tuổi) Lợn nái 70 Dịch tả 84 Lở mồm long móng Aftopor 28 90 Hội chứng còi cọc lợn Circo – Vac 17 100 Ecoli sưng phù đầu cho lợn LitterGuard LT –C 23 Parvo Trước phối giống Khô thai Lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi 3,7 Thiếu sắt Colapest 316 Cầu trùng Aftovac 439 ADE – Bcomplex (uống – tiêm) AD3E 324 PespiSure one 217 Circo – Vac 286 LitterGuard LT-C 270 Pest – Vac 225 7, 21 Suyễn 14 Hội chứng còi cọc 14 Sưng phù đầu lợn 18 Dịch tả Chúng em tiến hành tiêm phòng đầy đủ loại vắc xin cho loại lợn kết an toàn 100% 51 4.3.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái 4.3.3.1 Tình hình nhiễm bệnh chung tỷ lệ khỏi Việc phòng trị bệnh có ý nghĩa lớn chăn ni, định đến hiệu kinh tế giá thành sản phẩm Vì vậy, trại chăn ni Ngơ Hồng Gấm trọng cơng tác này, song điều kiện khí hậu biến đổi sở vật chất kỹ thuật hạn chế nên xảy số bệnh thường mắc Kết theo dõi trình bày bảng 4.9 sau: Bảng 4.9: Tỷ lệ mắc số bệnh viêm đường sinh dục lợn nái trại Stt Tên bệnh Viêm tử cung Viêm âm đạo Tổng số theo dõi (con) Tính chung 200 200 Số mắc bệnh (con) Tỷ lệ mắc (%) Số chết (con) Tỷ lệ chết (%) 19 9,50 10,52 12 6,00 8,33 31 15,50 9,67 Qua bảng 4.9 cho thấy: Trong tổng số 200 theo dõi bệnh mắc cao bệnh viêm tử cung có 19 mắc, tỷ lệ mắc 9,50% Bệnh viêm âm đạo có 12 mắc chiếm 6,00%, Nguyên nhân chủ yếu gây tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung cao công tác vệ sinh chưa đảm bảo kết hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm mưa nhiều tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển Trong trình đỡ đẻ cho lợn thời gian lợn đẻ kéo dài, cơng nhân chưa nắm rõ thao tác can thiệp nên dùng tay chưa sát trùng bôi trơn để lấy thai dẫn đến làm tổn thương niêm mạc gây viêm nhiễm Qua tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh em đưa khuyến cáo cho trại cần thực tốt công tác vệ sinh chuồng trại, hướng dẫn cho công nhân kỹ thuật đỡ đẻ, sát trùng dụng cụ chăn nuôi Thực tốt công tác chăm sóc ni dưỡng chẩn đốn bệnh sớm để điều trị đạt hiệu cao 52 4.3.3.2 Một số triệu chứng lâm sàng bệnh Qua theo dõi bệnh viêm đường sinh dục thường gặp đàn lợn náiem thấy có xuất triệu chứng thể bảng 4.10 sau: Bảng 4.10:Theo dõi số triệu chứng lâm sàng bệnh viêm tử cung viêm âm đạo Tên bệnh Viêm tử cung Viêm âm đạo Số mắc (con) Số khỏi (con) Tỷ lệ (%) 8 100 6 100 + Thể nặng: Dịch viêm sền sệt lẫn máu, mùi Lợn sốt cao, sốt kéo dài, mạch quản tăng, thở gấp, thở hổn hển Lợn bỏ ăn lượng sữa giảm mạnh, sữa, mệt mỏi + Thể cấp tính: vật sốt 41-42 độ C vài ngày đầu: âm môn đỏ, dịch xuất tiết chảy từ âm đạo nhày có màu trắng đục, đơi có màu lờ lờ 60 75 + Thể mạn tính: khơng sốt, âm mơn khơng đỏ có dịch ngày, dịch trắng nhày tiết từ âm đạo, dịch nhày thường không liên tục, mà chảy đợt từ vài ngày đến tuần Lợn nái thường thụ tinh khơng có kết có thai bị thai chết trình viêm nhiễm từ niêm mạc âm đạo, tử cung lan sang làm chết thai 8 100 Triệu chứng lâm sàng + Thể nhẹ: Bệnh xảy từ 12-72 sau sinh, dịch nhờn tử cung chảy ra, lợn nái không sốt sốt nhẹ + Thể vừa: Lợn sốt cao 40- 41°C, lợn uống nước nhiều, ăn, không cho bú, thở dốc Qua bảng cho thấy bệnh viêm tử cung, viêm âm đạo thể triệu chứng lâm sàng rõ rệt Dựa vào biểu chẩn đốn bệnh đưa phương pháp điều trị Như để chủ động phòng trị bệnh người chăn ni cần tự trang bị cho kiến thức bệnh vật nuôi, thường xuyên kiểm tra theo dõi sức khoẻ vật ni để phát bệnh có 53 biện pháp chữa trị sớm cho kết cao Trong giai đoạn lợn nái nuôi phải ý theo dõi để tránh tác động bệnh ảnh hưởng đến lợn mẹ đàn 4.3.3.1 Kết điều trị theo phác đồ điều trị Dựa sở theo dõi số bệnh thường gặp đàn lợn nái nuôi trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường, tỉnh Quảng Ninh Sau tìm hiểu chẩn đốn bệnh viêm tử cung, viêm âm đạo chúng em tiến hành thử nghiệm so sánh hiệu lực hai loại thuốc Vetrimocin-LA PendistrepLA điều trị bệnh viêm tử cung, viêm âm đạo theo phác đồ trình bày bảng 3.1 3.2.Chúng em thu kết điều trị thể bảng 4.11 sau: Bảng 4.11: Thời gian kết điều trị Kết Diễn giải Chỉ Phác Liều lượng/cách Thuốc điều đồ dùng trị tiêu Viêm I 1ml/10kgTT/ngày 3ml/con/ngày II 1ml/10kgTT/ngày 3ml/con/ngày Viêm I 1ml/10kgTT/ngày 3ml/con/ngày âm đạo điều II 1ml/10kgTT/ngày 3ml/con/ngày Thời gian Số nái Tỷ lệ điều trị khỏi khỏi trung bình (con) (%) (ngày/con) 10 90 3,5 88,89 4,5 6 100 3,5 83,33 4,5 trị (con) tử cung Số nái VetrimocinLA Oxytocin PendistrepLA Oxytocin VetrimocinLA Oxytocin PendistrepLA Oxytocin 54 Qua bảng 4.11 cho thấy: Bệnh viêm tử cung đạt tỷ lệ khỏi phác đồ 90% phác đồ 88,89%, bệnh viêm âm đạo đạt tỷ lệ khỏi 100% phác đồ 1, đạt 83,33% phác đồ Thời gian điều trị bệnh phác đồ ngắn thời gian điều trị phác đồ Trong bệnh viêm tử cung có thời gian điều trị bình quân phác đồ 3,5ngày, phác đồ 4.5 ngày Bệnh viêm âm đạo có thời gian điều trị bình quân phác đồ 3,5 ngày, phác đồ 4.5 ngày Như hiệu lực hai loại thuốc Vetrimocin-LA PendistrepLAtrong điều trị bệnh cao Tuy nhiên kết bảng cho thấy thuốc Vetrimocin-LA có hiệu lực điều trị cao Pendistrep-LA Thời gian điều trị bệnh phác đồ khỏi nhanh phác đồ Như hiệu lực hai loại thuốc Vetrimocin-LA PendistrepLA điều trị bệnh cao Tuy nhiên kết bảng cho thấy thuốc Vetrimocin-LA có hiệu lực điều trị cao Pendistrep-LA Thời gian điều trị bệnh phác đồ khỏi nhanh phác đồ 55 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp Trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, em có số kết luận trại sau: Quy trình phòng bệnh điều trị bệnh cho đàn lợn trang trại sản xuất lợn giống thực nghiêm ngặt, với giám sát chặt chẽ kỹ thuật viên công ty chăn ni Green Feed Việt Nam - Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn đạt 100% - Bệnh có tỷ lệ mắc cao bệnh viêm tử cung có 19 mắc, tỷ lệ mắc 9,50 % Bệnh viêm âm đạo có 12 mắc chiếm 6,00 % - Tỷ lệ khỏi bệnh viêm tử cung đạt tỷ lệ khỏi phác đồ 90% phác đồ 88,89% - Tỷ lệ khỏi bệnh viêm âm đạo phác đồ 100%, phác đồ 83,33% - Các bệnh theo dõi có triệu chứng rõ ràng, dễ chẩn đốn Cơng tác vệ sinh: Hệ thống chuồng trại ln đảm bảo thống mát mùa hè, ấm áp mùa đơng Hàng ngày có cơng nhân qt dọn vệ sinh chuồng trại, thu gom phân, nước tiểu, vệ sinh cống rãnh, đường trại quét dọn rắc vôi theo quy định 5.2 Đề nghị Kết thúc đợt thực tập trại em đưa số kiến nghị nhằm nâng cao suất chăn nuôi giảm tỷ lệ mắc bệnh lợn nái sau: - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản nói riêng bệnh tật nói chung - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái 56 - Đề nghị nhà trường Khoa chăn ni thú y có nhiều chương trình liên kết đào tạo với trại chăn nuôi, để sinh viên có nhiều hội tiếp xúc với thực tế sản xuất tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm nhằm đào tạo kĩ sư chăn nuôi, cử nhân thú y có trình độ chun mơn cao 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Vũ Triệu An, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Hữu Mô (1990), Bài giảng sinh lý bệnh, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh-Nguyễn Duy Hoan (1998), Sinh lý sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh lợn nái - lợn - lợn thịt, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội, tr 29 - 35 Phạm Hữu Doanh (1993), Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ, sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Hữu Doanh (1995), Một số đặc điểm tính sản xuất giống lợn nội, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Tô Du (1993), Các giải pháp kỹ thuật làm tăng khả sinh sản vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10.Trần Tiến Dũng (2004), "Kết ứng dụng hormone sinh sản điều trị hiệntượng chậm động dục lại sau đẻ lợn nái", Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, tập số 1,Tr.66-69 11 Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ 58 12 Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình truyền giống nhân tạo, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 13 Nguyễn Bá Hiên (2014), Giáo trình Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp 14 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Đức Lưu, Nguyên Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Hữu Nam (2005), Giáo trình mơn bệnh lý học thú y, Nxb Nông nghiệp 17 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình Chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 21 Nguyễn Văn Thanh (2014), Sinh sản gia súc 2, Nxb Nông nghiệp.0 cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, số 1-tập 8-2010 23 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh Đoàn Đức Thành (2010), “Thực trạng hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa (MMA) đàn lợn nái ngoại ni theo mơ hình trang trại thuộc tỉnh Thái Bình thử nghiệm phòng trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn ni , số 1-2010, Hà Nội 24 Phạm Xuân Vân (1982), Giáo trình giải phẫu gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 59 Tài liệu tiếng anh 25 Bilkei (1994) “The prevalence of E.coli in urogenital tract in fections of sows, Tieraztliche Umschau”, 49 (8), pp 471-472 26 Duc N.V (1997), “Genetic Charaterisation of indigenous and exotic pig breed and crosses in VietNam”, A thesis submited for the degree of doctor ofphilosophy, The University of New England, Australia 27 Duc N.V (2001), “Genetic and phenotypic correlations beetween production and carcass traits in the most popular pig breeds in North VietNam”, Proc Assoc.Advmt, Breed.Genet, (14), pp.231 28 Gajecki (1990), “The in fluence of basic zoohygienic fators on the pre valense of M.M.A syndrome in young snow”, Medycyna watery naryjna 29 Lerch (1987), “Origins and prevention of the mastitis metritis agalactia complex in sows”, Wiener tieraztliche monatsschrift 30 Madec F (1995), "Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái", Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập II số 1-1995 31 Martineau (1990), “Body building syndrome in sows”, Proceeding animal association swine practice 32 Urban (1983), The metritis mastitis agalactia syndrome of sows as seen on a large pig farm, vestniksel skhozyasit vennoinauki 33 Smith, Martineau B B., G., Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, tr 40 - 57 34 Smith (1995), Mammary gland and lactation problems, In disease of swine, thedition, Towa state university press 35 Taylor (1995), Pig disease thedition Glasgow university, U.K, pp 315-320 MỘT SỐ HÌNH ẢNH Ảnh 1: Tăng cường co bóp tử cung Ảnh 3: Nái bị lộn tử cung Ảnh 2: Nái bị viêm tử cung Ảnh 4: Thụ tinh cho nái ... việc áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái lợn theo mẹ 2 - Có thể chẩn đoán đưa phác đồ điều trị số bệnh thường gặp đàn lợn nái lợn theo mẹ - Xác định quy trình phòng, trị bệnh ni dưỡng, ... việc chăm sóc tìm hiểu bệnh quan sinh sản đàn lợn nái việc cần thiết Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tiến hành thực chun đề“ Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị số bệnh đường sinh dục lợn. .. góp vào nguồn tư liệu số bệnh sinh sản chăn nuôi lợn nái sinh sản 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu xác định số bệnh thường xảy đường sinh dục lợn nái, từ đề xuất biện pháp phòng trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh ở đường sinh dục của lợn nái nuôi tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh ở đường sinh dục của lợn nái nuôi tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay