Mỹ học - cái đẹp trong kiến trúc

47 43 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 11:05

Bài thuyết trình mỹ học chủ đề : cái đẹp trong kiến trúc MÔN HỌC: MỸ HỌC ĐỀ TÀI: CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC NHÓM 5: HỨA THỊ HUYỀ N NHUNG_ LỚP 14K3 NGUYỄ N THỊ VAN ANH_ LỚP 14K3 NGUYỄ N THỊ THÁ M_ LỚP 14K3 ĐỖ THỊ TRANG_ LỚP 14K3 NGUYỄ N THỊ LAN ANH_ LỚP 14K2 MỤC LỤC: A CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC I SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC Bước tiến của lịch sử An cư và lạc nghiệp Vật tế lễ, thờ phụng II Ý NGHĨA CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC Nghĩa hẹp và nghĩa rộng Ba loại giải thích Giải thích về cái đẹp kiến trúc III ĐẶC TÍNH CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC Nương tựa và thần túy Trừu tượng và tượng trưng Sự khác biệt và tương đồng IV SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC Từ cái đẹp cổ điển đến cái đẹp kỹ thuật Ngã tư đường Dao động của cái đẹp V NGUYÊN TẮC CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC Phép đối xứng bổ sung lẫn Hữu pháp - Vô pháp Chỗ ở hợp tình hợp lý VI HÌNH THÁI CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC Cái đẹp tạo hình kiến trúc Cái đẹp không gian kiến trúc Cái đẹp môi trường kiến trúc VII CƠ CHẾ CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC Tâm lý mỹ cảm kiến trúc Cầu nối thẩm mý kiến trúc Nghệ thuật kiến trúc và tri thị giác VIII KIẾN TRÚC LÀ NGHỆ THUẬT CỦA CÁI ĐẸP Kiến trúc là thành viên Gia tộc Nghệ thuật Phẩm cách nghệ thuật của cái đẹp kiến trúc “Đẹp và xấu” của nghệ thuật kiến trúc IX CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC THỜI KÌ HIỆN NAY B MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC VÀ NGÀNH NGHỆ THUẬT KHÁC A CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC ❖ Cái đẹp là gì? Quan niệm về cái đẹp chưa bao giờ có một công thức nào cụ thể và thiết kế kiến trúc cũng vậy, với những người thụ cảm, cái đẹp là một thoáng rung động không trăn trở, không lý luận, cái đẹp của kiến trúc không hề sáo rỗng, không rập khuôn, càng không được lố bịch ❖ Kiến trúc là ngành nghệ thuật nhằm kết hợp cái đẹp với khoa học và kỹ thuật xây dựng tổ chức không gian, một những hoạt động sáng tạo nhất nhằm thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt văn hóa và tinh thần người để đáp ứng yêu cầu kinh tế, xã hội, chính trị Nhà hát lớn Sydney Nhà thờ Sagrada Familia Bước tiến lịch sử: ▪ Quan điểm sử học: thực dụng có trứơc thẩm mỹ ▪ Nhân loại từ hang động chuyển lên mặt đất cư trú: là bước ngoặt có tính chất lịch sử ▪ Vd: Từ hang đá, đến túp lều => xuất hiện tình cảm vui sứơng Đây là manh nha của mỹ cảm kiến trúc ▪ Đây là cái mốc đánh dấu vấn đề nhận thức, giải quyết vấn đề cư trú ▪ William Note (trích dẫn) Plekhanov: Lao động có trước thẩm mỹ ▪ Từ quan điểm tiện lợi, hiệu quả để quan sát sự vật hiện tượng Sau này mới tiến lên quan điểm thẩm mỹ để đánh giá ▪ Vương Triều Văn: “Việc sản sinh vật chất và tinh thần của nhân loại thời kỳ đầu đan dệt làm một…” ▪ Như vậy: Kiến trúc vừa là sản phẩm vật chất vừa là sản phẩm tinh thần Hang đá Túp lều An cư lạc nghiệp: ▪ Sự đời của kiến trúc từ xưa đến nay: không tách rời sở kỹ thuật Yêu cầu bình an- che chắn- đẹp- thực dụng ▪ Tuy nhiên giá trị tinh thần kiến trúc có sức sống riêng: Vạn Lý Trường Thành, Parthenon ▪ Ở công mang tính tạm thời cái đẹp là trường cửu Trình độ kỹ thuật vật chất => Cấu thành nền tảng cho cái đẹp Tuy nhiên là điều kiện trọng yếu không phải là nhất Parthenon Vạn lý Trường Thành Vật tế lễ, thờ phụng: ▪ ▪ ▪ Theo Noberg Schultz: “Kiến trúc đầu tiên nơi che chở cho tinh thần, sau đó mới che chở thân mình” Vật tế: mong mỏi tìm tòi dấu vết của tở tiên để cầu mong được che chở Vật tế gắn liền kiến trúc: hội họa vách tường đá Kiến trúc đá: Stonehegen, Tượng đảo phục sinh => là nơi che chở cho tinh thần Tiến hóa của lịch sử: Sùng bái tôn giáo của vật tế càng giảm Thi thẩm mỹ của vật tế càng tăng Hội họa đá Stonehegen ▪ Xây dựng cung điện, biểu đạt và phô trương quyền lực thể hiện quyền lực qua các phong cách khác ▪ Từ sùng bái đến tính cao thượng rồi biến thành một cách điệu mỹ học Vẻ đẹp cao thượng ▪ Vd: Kiến trúc Gothic, kiến trúc hiện đại- Gateway Arch ở Saint Louis cao 192 m Đài tưởng niệm Gateway Arch Nhà thờ Đức Bà Reims (Gothic) II Ý NGHĨA CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC Nghĩa hẹp nghĩa rộng ▪ Nghĩa hẹp của cái đẹp kiến trúc: - Đẹp đơn thể, đẹp về tạo hình và trang trí ▪ Nghĩa rộng: - Đẹp tổng thể, nghiên cứu kiến trúc bối cảnh riêng biệt rộng lớn, hướng về một môi trường hoàn chỉnh ▪ Vitruvius: Chủ yếu nói về đẹp tạo hình kiến trúc Ông đưa quan điểm: thích dụng, bền vững, mỹ quan - Kiến trúc đẹp, theo cái đẹp của thể người Đó gọi là Nhân thể mỹ - Bao gồm cả sự hài hòa giữa bợ phận và tởng thể ▪ Kiến trúc hiện đại có những tác phẩm kiến trúc riêng lẻ xuất sắc, tổng thể (tức là khơng gian thị) rất kém “Kiến trúc hòanh tráng, đô thị lạnh tanh” Kiến trúc đơn thể Quần thể kiến trúc_Viện bảo tàng Louvre, Pari, Pháp Ba loại giải thích a/ Thuyết Ích ▪ Mỹ (đẹp có lợi ích, có hiệu quả): Hữu dụng là đẹp, thực dụng là đẹp => Đồ vật đẹp là vì chúng hữu dụng Thực dụng xuất hiện dưới điều kiện đất đai, khí hậu và xã hội Chủ nghĩa công là biểu hiện rõ nhất của tư tưởng Ích-Mỹ ▪ Đẹp so sánh với sinh vật: Theo đuổi vẻ đẹp kiến trúc dựa những tương đồng với thể sinh vật: vd đối xứng ▪ Sullivan: Hình thức theo đuổi công ▪ Wright: Kiến trúc hữu - Kiến trúc phục vụ tự nhiên - Kiến trúc cần giống với sinh vật: từ công nội bộ mà sinh trưởng Các bộ phận tạo hình ăn khớp - Kiến trúc phát triển thiên nhiên Kiến trúc là nét chấm phá của thiên nhiên James Charnley House_ Sullivan Sol Friedmen Home - Frank Lloyd Wright ▪ Đẹp so sánh với máy móc: - Phản đối trang trí giả tạo của chủ nghĩa cổ điển, đề cao vẻ đẹp khí, ngắn gọn và sáng - Phê bình: mợt cỡ máy có tḥc tính, Parthenon lại có thuộc tính và phong cách Farnsworth House - Mies van der Rohe Parthenon VII CƠ CHẾ CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC ▪ Hiệu ứng thẩm mỹ là kết quả của chủ thể thẩm mỹ và đối tượng thẩm mỹ † ▪ Tâm lý mỹ cảm kiến trúc “Đẹp không kể xiết” “đẹp không chịu được” “Đẹp” là khách thể thưởng thức “chịu được” nói đến chủ thể thưởng thức Tâm lý mỹ cảm kiến trúc là hoạt động tâm lý đặc biệt người thưởng thức vẻ đẹp kiến trúc Tâm lý mỹ cảm kiến trúc ▪ Thông tin của đẹp kiến trúc phát dẫn từ bản thân khách thể, sự tiếp nhận thông tin của đẹp kiến trúc – mỹ cảm dựa vào lực thẩm mỹ kiến trúc của chủ thể, dựa vào trình độ phản ánh và tình trạng phản ánh của khách thể kiến trúc ▪ Thưởng thức âm nhạc cần có “đôi tai âm nhạc” Thưởng thức hội họa cần có “con mắt hội họa” ▪ Tính chất khoái cảm sinh lý của kiến trúc không thể nhìn nhận chung với mỹ cảm thường can dự tuyệt vời vào chế mỹ cảm, thậm chí trở thành mợt điều kiện bên ngòai khơng thể thiếu để sinh mỹ cảm kiến trúc “Xem thấy tiện lợi thì bắt đầu khoái cảm vì rằng tiện lợi chính là một loại “Đẹp” ▪ Chỉ “hình thức” và “hình tượng” dẫn đến khoái cảm thị giác, người đem hình thức kiến trúc và hình tượng kiến trúc làm đối tượng tham chiếu thẩm mỹ về tinh thần về nghệ thuật thì mỹ cảm kiến trúc mới thật sự sinh ▪ Thể hiện lớn nhất của mỹ cảm hình tượng này là sự mãn nguyện về tâm lý mà không phải là khoái lạc sinh lý ▪ Ba loại hình thái mỹ cảm: - Mỹ cảm tính hình học trừu tượng - Mỹ cảm tính liên giác cảnh vật (sự kết hợp đồng thời của các giác quan trước giới tự nhiên) - Mỹ cảm tính loại suy nghệ thuật (so sánh, đối chiếu giữa các loại, chủng loại với nhau) hình học trừu tượng liên giác cảnh vật loại suy nghệ thuật ▪ Mỹ cảm tính hình học trừu tượng: phản ánh đặc trưng của điểm, đường, khối tích kiến trúc ▪ Mỹ cảm tính liên giác cảnh vật: phản ảnh khả thích ứng nhanh của tâm lý mỹ cảm kiến trúc Chuyển từ vẻ đẹp tự nhiên mà liên tưởng đến vẻ đẹp nhân tạo kiến trúc ▪ Vd: kiến trúc Casa Battló của Gaudi liên tưởng tới bộ xương ▪ Tuy nhiên liên tưởng không phải là mô phỏng tự nhiên mà là phản ánh những cảm xúc và ý tưởng nghệ thuật được nảy sinh người đối mặt với tự nhiên ▪ Mỹ cảm tính loại suy nghệ thuật: mỹ cảm “tính âm nhạc”, “tính điêu khắc”, “tính hội họa” mà thẩm mỹ kiến trúc thể hiện Kết cấu tỷ lệ, biến hóa hài hòa của hình tượng kiến trúc thể hiện tiết tấu vần luật của âm nhạc Mặt tiền Casa Battló - Gaudi Cầu nối thẩm mỹ kiến trúc: ▪ Peaja : SATR ▪ Đối tượng (S) ▪ Phản ánh chủ thể (R) ▪ Cầu nối của chủ thể với cấu tạo nhận thức ảo tưởng với khách thể - Hình tượng khách thể kiến trúc được chủ thể cảm tri mà trở thành biểu tượng cụ thể - “Cảm tri”, “biểu tượng” chính là cầu nối thẩm mỹ kiến trúc - Tuy nhiên mỹ cảm kiến trúc cũng có tính trực quan và tính nhanh nhạy - VD: phản ứng của người với Vạn Lý Trường Thành, tháp Effeil ▪ Mỹ cảm trực quan kiến trúc: ngưng tụ thành biểu tượng - Vẻ đẹp của Trường Thành ở chỗ “dài”, Kim tự Tháp “To lớn”, Eiffeil “cao” Tất cả đều là cảm thụ tính trực giác đối với một cá thể thẩm mỹ kiến trúc ▪ Trong mỹ cảm tính trực giác kiến trúc thể hiện những suy nghĩ và tìm tòi lý tính - VD: Nghĩ về sức mạnh trí tuệ, sự tài hoa của người ▪ Sự phát sinh và phát triển của mỹ cảm kiến trúc phải dựa vào quan hệ tương hỗ giữa chủ thể và khách thể ▪ Cầu nối thẩm mỹ là sợi dây gắn bó mối quan hệ giữa hai cái Thừa nhận tính chủ thể của chế mỹ cảm lại là mấu chốt tồn tại của tư thẩm mỹ kiến trúc này Vạn Lý Trường Thành Tháp Effeil Nghệ thuật kiến trúc tri thị giác: ▪ Cơ chế mỹ cảm kiến trúc không thể xa rời sự dẫn dắt của thị giác - Thị giác cảm: sự soi tỏ của thị giác đối với hiện tượng vụn vặt của vật tượng (hình dáng, trạng thái của vật chất) - Thị tri giác: cứ chắn của thị giác đối với sự nguyên vẹn, tổng hợp và có ý nghĩa bản chất của vật tượng Thị tri giác có công tổ chức chỉnh thể Thị tri giác có cơng phân biệt tuyển chọn (chính, phụ; trước sau) Vd: so sánh đường thẳng với đường cong, sự thay đổi sáng tối, màu sắc National Library Week VIII KIẾN TRÚC LÀ NGHỆ THUẬT CỦA CÁI ĐẸP ▪ Xicotor nói về giới hạn của kiến trúc: “Khi thì quan hệ với khoa học, thì với nghệ thuật, thì với cuộc sống” † Kiến trúc thành viên Gia tộc Nghệ thuật ▪ Trong gia tộc nghệ thuật kiến trúc là thành viên hay thay đổi (du di bất dịch) ▪ Abe Bator chia hai loại nghệ thuật: - Nghệ thuật của cái đẹp là loại nghệ thuật làm cho người vui sướng: âm nhạc, thơ, hội họa, điêu khắc, vũ đạo - Nghệ thuật máy móc phục vụ cho mục đích thực dụng ▪ Architecture có nguồn gốc từ tiếng Latin là Architectura, có nghĩa là công nghệ to lớn - Tất cả các loại công nghệ mà lại là vật thể không gian đều có thể gọi là kiến trúc - Abe Bator cũng không phủ nhận mục đích của kiến trúc phục vụ để :”khiến người vui sướng” ▪ Kiến trúc là loại hình nghệ thuật tự nhất vì nó không phải mô tả, mô phỏng cái gì cả Kiến trúc cũng là loại hình nghệ thuật không tự nhất và không thuần túy nhất nó phải phục vụ các mục đích thích dụng cụ thể, chịu sự ràng buộc của các điều kiện kỹ thuật vật chất cụ thể Kiến trúc chịu sự ràng buộc Kiến trúc tự Phẩm cách nghệ thuật đẹp kiến trúc ▪ Phẩm cách thông thường: Phản ánh xã hội, nhân sinh, tính hình tượng Phẩm cách đặc biệt của nghệ thuật: phản ánh đặc biệt của hình tượng nghệ thuật với thế giới bên ngoài ▪ Đẹp hình tượng: đẹp hình thức và đẹp kết cấu ▪ Tính hình tượng: kết cấu hình thức đặc biệt của kiến trúc Đẹp hình thức => đẹp nghệ thuật ▪ Rodin: “không một tác phẩm nghệ thuật nào dựa vào sự cân đối đều đặn của đường nét và màu sắc, tác phẩm vẻn vẹn thỏa mãn thị giác có thể cảm đợng lòng người” ▪ Đẹp nghệ tḥt: dùng hình tượng nghệ thuật để thuyết minh cuộc sống đời thường, phản ảnh hiện thực xã hội ▪ Kiến trúc là sinh họat xã hội được không gian hóa, văn hóa và lịch sử được đông kết, là vật dẫn tinh thần được vật chất hóa ▪ Hegels: “Trong nghệ thuật không giống triết học, nguyên liệu sáng tạo không phải là tư tưởng mà là hiện tượng bên ngòai của hiện thực” ▪ Kiến trúc lấy môi trường cụ thể để phản xạ hình ảnh cuộc sống và phản ảnh rõ nét bản chất và quy luật cuộc sống Đền hoa sen – Ấn Độ Đẹp xấu nghệ thuật kiến trúc: ▪ Xấu làm nổi bật sự so sánh với Đẹp ▪ Xấu ở bên cạnh Đẹp, dị dạng tựa vào tốt đẹp, thô tục nấp sau lưng cao cả, ác và thiện trường tồn, đêm tối và ánh sáng sống chung (Victor Hugo) ▪ Lấy xấu làm nền cho đẹp, lấy đẹp tả xấu Vd: tháp nghiêng Pisa, nghiêng mà xấu, nghiêng mà kỳ ▪ “Một những sự phát triển đáng quý là cảm giác hài hước của kiến trúc đã được khôi phục” (Stanly Abalon) ▪ Lấy xấu làm nền nổi bật đẹp Vd: Hình Judas “Bữa tiệc cuối cùng” của Leonardo da Vinci Tháp Pisa Bữa tiệc cuối cùng IX CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC THỜI KÌ HIỆN NAY ▪ Từ có xã hội loài người việc đấu tranh để sinh tồn, phát triển thỏa mãn nhu cầu vật chất, người, khao khát đòi hưởng thụ, tinh thần thẩm mỹ, khao khát hướng tới cái chân- thiện – mỹ ▪ Chất lượng thẩm mỹ của từng nhà một quần thể kiến trúc có thể có tác động tích cực đến tạo sức truyền cảm giáo dục tư tưởng, làm phong phú thế giới tinh thần người ▪ Cái đẹp kiến trúc thay đổi theo sự phát triển của xã hội, theo sự phát triển văn minh của loài người Vd: các công trình lâu đài cổ ở Châu Âu vào các thế kỷ 15-16, và các công trình với các kết cấu hiện đại ngày Hay trường phái kiến trúc Hậu hiện đại đã phê phán trường phái kiến trúc hiện đại, tìm tòi những những phương hướng mới phương pháp sáng tác Lâu đài cổ Châu Âu Cơng trình trụ sở Darcons Arquitectura ▪ Yêu cầu mỹ quan đối với các công trình kiến trúc thể hiện ở các mặt sau: - Mỹ quan tởng thể: kiến trúc được tạo hài hòa với môi trường xung quanh Khung cảnh thiên nhiên vốn rất đa dạng: đồi, núi, rừng cây, sông nước, Quần thể kiến trúc lại rất phong phú, đặt một công trình kiến trúc vào cái nền sẵn có ấy thì chúng phải tạo nên một không gian đẹp - Mỹ quan của công trình kiến trúc: Với tác phẩm kiến trúc thì cảnh quan thẩm mỹ là yếu tố đầu tiên tác động vào người, thẩm mỹ được đặt so với các yêu cầu khác Falling Water_ Frank lloyd wright ▪ Yêu cầu mỹ quan là u cầu đòi hỏi cơng trình kiến trúc phải đẹp Để đạt được yêu cầu thẩm mỹ thì bất cứ một công trình nào cũng phải đạt được các yêu cầu sau: - Biểu đạt được ý đồ của tác phẩm thông qua đặc điểm tính chất của công trình Vd: Nhà ở gây được cảm giác ấm cúng, văn minh, là nơi nghỉ ngơi, thư giãn Trường học, bệnh viện phải tạo cảm giác sạch Không gian nhà Không gian bệnh viện Không gian trường học Tổng kết kiến trúc thời kì hiện nay: ▪ Đả m bả o thó ng nhá t giữa nọ i dung và hình thức Trá nh cà u kì, lò e loẹ t ▪ Vạ n dụ ng hợp lý , sá ng tạ o những né t đẹ p truyè n thó ng củ a nè n van hó a dan tọ c, trá nh chủ nghĩa phụ c cỏ ché p ▪ Tié p thu những né t đẹ p hiẹ n đạ i củ a thé giới, củ a thời đạ i và ké t hợp với thả m mỹ dan tọ c đẻ thỏ a mã n tính hiẹ n đạ i, dan tọ c và đạ i chú ng củ a kié n trú c mới => Cá i đẹ p đích thực kié n trú c là điè u vo cù ng cà n thié t, đò i hỏ i người kié n trú c sư phả i trau dò i kié n thức đẻ phan tích, vạ n dụ ng nang khié u thả m mỹ ké t hợp với khoa họ c - kỹ thuạ t , có phương phá p sá ng tá c tó t B MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC VÀ NGÀNH NGHỆ THUẬT KHÁC ▪ Kiến trúc là gắn bó với các loại hình nghệ thuật khác hội họa, điêu khắc, trang trí ứng dụng Sự kết hợp vậy dẫn tới sự thống nhất mới về chất, chứ không phải đơn giản là tổng số các các yếu tố cấu thành của các loại hình nghệ thuật ▪ Tác phẩm kiến trúc không giống tác phẩm mỹ thuật, nó cho chúng ta cảm thụ từ bên (không gian) và bên ngoài (hình khối), mà người diễn giải dưới mức độ cảm thụ của mình ▪ Cảm xúc về không gian và hình khối là yếu tố bản cấu cảm xúc về hình tượng của kiến trúc ▪ Hình khối không gian một đường thẳng, một đường nằm ngang tác động qua lại đều cho chúng ta những trạng thái khác M.F Opshianhikov viết: " những hình thức mạnh mẽ vươn lên cao làm cho chúng ta say sưa bay bổng, tạo nên một thế giới với hình thức khép kín, được xây dựng dồn ép lại ▪ Nhịp điệu nhẹ nhàng, nhanh chóng đưa chúng ta vươn cao, nhịp điệu chậm chạp, nặng nề của các hình khối đưa chúng ta tới trạng thái tĩnh lặng" (M.F Opshianhikov, 2001, tr 406) Hội họa trần nhà thờ Sistine Điêu khắc tòa thị Brussels ▪ Kiến trúc không phản ánh các hiện tượng hay các mặt riêng lẻ nào đó của cuộc sống, mà là những tư tưởng chung, vừa là sự khẳng định qua công dụng thực tế của nó, vừa là các yếu tố thẩm mỹ ở cái có ích => Vì vậy đề cập đến khía cạnh của kiến trúc chúng ta phải bắt đầu từ chỗ công dụng thực tế và thẩm mỹ của nó Trong kiến trúc xét về mặt chức năng, thì tính công dụng của kiến trúc khá nổi trội, nó thỏa mãn các yêu cầu vật chất của xã hội ▪ Ý nghĩa quan trọng không là chức công dụng thực tế của từng cơng trình, mà là tính thẩm mỹ của chúng bởi những tác động tư tưởng, tình cảm về sự thỏa mãn nhu cầu của người về cái đẹp Và cái đẹp không phải có một nhà riêng biệt, mà cả một khu phố, một quận, một thành phố  Như vậy, khái niệm thẩm mỹ mang ý nghĩa hết sức quan trọng vận dụng vào kiến trúc Một kiến trúc không thể đứng vững chức thẩm mỹ không gắn bó chặt chẽ với chức có ích thực tế mà kiến trúc phải thể hiện và thực hiện Vì vậy, thẩm mỹ của kiến trúc được xác định sự thống nhất cái có ích và cái đẹp Nghĩa là, kiến trúc kết hợp vận dụng hai nguyên lý: đó là tính mục đích (ứng dụng) và tính thẩm mỹ (nghệ thuật) Hai nguyên lý này, chi phối toàn bộ hình thức bản và trở thành các yếu tố thống trị toàn bộ tác phẩm kiến trúc ... pháp - Vô pháp Chỗ ở hợp tình hợp lý VI HÌNH THÁI CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC Cái đẹp tạo hình kiến trúc Cái đẹp không gian kiến trúc Cái đẹp môi trường kiến trúc. .. CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC Tâm lý mỹ cảm kiến trúc Cầu nối thẩm mý kiến trúc Nghệ thuật kiến trúc và tri thị giác VIII KIẾN TRÚC LÀ NGHỆ THUẬT CỦA CÁI ĐẸP Kiến trúc. .. nghệ thuật của cái đẹp kiến trúc Đẹp và xấu” của nghệ thuật kiến trúc IX CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC THỜI KÌ HIỆN NAY B MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC VÀ NGÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Mỹ học - cái đẹp trong kiến trúc, Mỹ học - cái đẹp trong kiến trúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay