Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện nguyên bình – tỉnh cao bằng

75 34 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 11:03

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG TIẾN HÀO Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN NGUN BÌNH TỈNH CAO BẰNG” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Môi trường Khóa học : 2010 2014 Người hướng dẫn : TH.S Hà Đình Nghiêm Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Đánh giá thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt đề xuất phương hướng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng” em nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên thầy cô người Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Mơi trường, tồn thể q thầy, cô tận tâm dạy dỗ, truyền đạt tri thức khoa học kinh nghiệm quý báu cho em suốt thời gian rèn luyện, học tập trường Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo Thạc sĩ: Hà Đình Nghiêm tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm quý báu giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn đến cô chú, anh, chị cán phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Nguyên Bình suốt thời gian thực tập quan cảm ơn cán Ủy ban nhân dân huyện Ngun Bình tồn hộ gia đình,cá nhân dã giúp đỡ em suốt trình tiến hành điều tra, vấn thu thập số liệu địa bàn huyện Nguyên Bình Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, người thân bạn bè giúp đỡ em suốt trình thực tập Trong trình nghiên cứu dù cố gắng chủ quan khách quan nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên,tháng năm 2014 Sinh viên Hoàng Tiến Hào DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ LBVMT LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CTR CHẤT THẢI RẮN BVMT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐMC ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC ĐTM ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CKBVMT CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TT THÔNG TƯ BTNMT BỘ TÀI NGUYÊN MƠI TRƯỜNG BXD BỘ XÂY DỰNG BTC BỘ TÀI CHÍNH CT/TW CHỈ THỊ TRUNG ƯƠNG QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH/ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NQ/TW NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG UBND ỦY BAN NHÂN DÂN ÔNMT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TNTN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VSMT VỆ SINH MÔI TRƯỜNG DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thông tin chung quản chất thải rắn Việt Nam .13 Bảng 4.1: Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế huyện nguyên bình .26 Bảng 4.2: Tỷ lệ phần trăm nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt 31 Bảng 3: Rác thải trung bình phân theo xã 33 huyện Nguyên Bình 33 Bảng 4.4: Thành phần rác thải sinh hoạt tỷ lệ chợ huyện Nguyên Bình .34 Bảng 4.5 Thành phần rác thải sinh hoạt theo tỷ lệ Chợ thị trấn Tĩnh Túc 35 Bảng 4.6: Tổng hợp rác thải sinh hoạt theo tỷ lệ điểm lấy mẫu 35 Bảng 4.7: Danh sách cấu nhân Hợp tác xã 36 mơi trườngđơ thị Ngun Bình .36 Bảng 4.8: Hiện trạng phương tiện thu gom, vận chuyển xử rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Nguyên Bình .39 Bảng 4.9: Lượng rác thải thu gom tỷ lệ thu gom từ năm 2011 - 2013 .43 Bảng 4.10: Mức độ quan tâm người dân vấn đề môi trường 45 Bảng 4.11: Mức độ quan tâm người dân đến công tác quản rác thải sinh hoạt 47 Bảng 4.12: Quy mô bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị 56 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Các nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt huyện Nguyên Bình .31 Hình 4.2: Sơ đồ cơng tác thu gom vận chuyển rác sinh hoạt 40 Hình 4.3: Sơ đồ thu gom rác xã chưa có tổ vệ sinh mơi trường 41 Hình 4.4 Biểu đồ Lượng rác thải phát sinh thu gom thị trấn Nguyên Bình 43 Hình 4.5: Nguyên tắc chung xử chất thải rắn .54 Hình 4.6: Sơ đồ quy trình xử rác thải phương pháp vi sinh vật 55 Hình 4.7: Quy trình quản lý, vận hành khu chôn lấp hợp vệ sinh 47 MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Các khái niệm liên quan 2.1.1.1 Khái niệm chất thải 2.1.1.2 Khái niệm chất thải rắn (CTR) 2.1.1.3 Khái niệm rác thải sinh hoạt 2.1.1.4 Nguồn phát sinh phân loại chất thải rắn 2.1.2 Cơ sở pháp 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2.1 Tình hình quản rác thải giới 2.2.2 Tình hình quản xử rác thải Việt Nam 12 2.3.2.1 Tình hình phát sinh, thu gom phân loại rác thải Việt Nam: 12 2.3.2.2 Tình hình xử rác Việt Nam 16 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng 19 3.3.2 Đánh giá nguồn phát sinh, lượng phát sinh thành phần rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình 19 3.3.3 Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng 19 3.3.4 Đánh giá trạng công tác quản xử rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng 19 3.3.5 Đánh giá nhận thức cộng đồng công tác quản rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình 19 3.3.6 Đề xuất số giải pháp quản rác thải sinh hoạt địa bàn huyện huyện Nguyên Bình 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 20 3.4.2 Phương pháp điều tra, vấn 20 3.4.3 Phương pháp xử phân tích xử số liệu 20 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 21 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 21 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 4.1.1.1 Vị trí địa 21 4.1.1.2 Địa hình- địa chất 21 4.1.1.3 Đặc điểm khí hậu khí tượng 22 4.1.1.4 Chế độ thuỷ văn 23 4.1.1.5 Các nguồn tài nguyên 24 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 25 4.1.2.1 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 25 4.1.2.2 Điều kiện xã hội 26 4.1.2.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 28 4.2 Thực trạng nguồn phát sinh, lượng phát sinh thành phần rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình 30 4.2.1 Nguồn phát sinh 30 4.2.2 Lượng phát sinh phân theo khu vực 32 4.2.3 Thành phần rác thải sinh hoạt 33 4.3 Công tác thu gom, vận chuyển,xử rác thải sinh hoạt huyện huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng 36 4.3.1 Cơ cấu tổ chức hợp tác xã môi trường thị Ngun Bình 36 4.3.2 Thực trạng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn 37 4.2.2.1 Công tác thu gom 37 4.2.2.2 Thu gom rác thải nguồn 37 4.2.3 Công tác vận chuyển 39 4.3.3 Hiện trạng quản xử RTSH thị trấn Nguyên Bình Huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng 42 4.3.4 Lượng rác thải sinh hoạt thu gom tỷ lệ thu gom địa bàn thị trấn từ năm 2011 đến năm 2013 43 4.4 Đánh giá nhận thức cộng đồng công tác quản rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình 44 4.4.1 Nhận thức cộng đồng công tác quản rác thải sinh hoạt 44 4.4.2 Mức độ quan tâm người dân công tác quản rác thải sinh hoạt 47 4.4.3 Thuận Lợi khó khăn công tác quản rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình 47 4.4.4 Đánh giá tiềm tái chế tái sử dụng rác thải sinh hoạt 49 4.5 Đề xuất số giải pháp quản rác thải sinh hoạt nhằm nâng cao hiệu công tác quản rác thải sinh hoạt huyện Nguyên Bình 50 4.5.1 Giải pháp chế sách 50 4.5.1.1 Giải pháp quy hoạch 50 4.5.1.2 Tạo chế khuyến khích hoạt động giảm thiểu tái chế chất thải rắn 51 4.5.2 Tăng cường hiệu lực tổ chức giám sát cưỡng chế 51 4.5.3 Nâng cao nhận thức quản chất thải rắn khuyến khích cộng đồng tham gia quản chất thải: 51 4.5.4 Biện pháp quản CTR sinh hoạt 52 4.5.5 Giải pháp kỹ thuật, công nghệ 53 4.5.5.1 Tái chế tái sử dụng 54 4.5.5.2 Xử chất thải rắn phương pháp vi sinh vật 54 4.5.5.3 Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh 56 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 60 II TÀI LIỆU TIẾNG ANHO 61 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngày nay, việc phát triến kinh tế gia tăng dân số làm chất lượng môi trường bị đe dọa nghiêm trọng, đòi hỏi phải có biện pháp bảo vệ môi trường cụ kịp thời Bảo vệ môi trường không việc quan chức mà trách nhiệm toàn thể cộng đồng Bảo vệ mơi trường bảo vệ sống gìn giữ cho phát triến bền vững hệ tương lai Một vấn đề nan giải Việt Nam công tác quản rác thải Dân số tăng nhanh, tập trung phần lớn thị dẫn đến việc thị hóa tăng mạnh, nhu cầu người dân cải thiện đồng nghĩa với lượng rác thải ngày tăng thay đổi liên tục Trong trình sinh hoạt, khối lượng chất thải khổng lồ chưa qua xử xử thô sơ người ném vào mơi trường gây nhiễm Vì vậy, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ln đơi với việc quan tâm tới vấn đề rác thải, góp phần cải thiện môi trường sống sạch, lành mạnh Cùng với q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước, huyện Nguyên Bình - Cao Bằng phát triến, chuyển tạo nhiều cơng ăn việc làm, đời sống người dân nâng cao Nhưng bên cạnh mặt tích cực xuất nhiều vấn đề đáng quan tâm như: Nước thải chưa qua xử lý, khói bụi, rác thải nói chung Trong đó, phải kể đến lượng rác thải phát sinh ngày nhiều khơng có biện pháp thu gom, xử gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sức khỏe cộng đồng, làm cảnh quan văn hóa thị nơng thơn Tuy nhiên với tiến khoa học kỹ thuật, q trình cơng nghiệp hóa đại hóa phát triển đời sống công đồng người dân ngày có nhiều vấn đề mơi trường xảy Nhất nơi hàng ngày phải tiếp nhận lượng rác thải lớn thải vào môi trường cơng tác thu gom, phân loại, xử rác thải địa bàn chưa quan tâm, trọng triệt để Nó gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh khu vực ảnh hưởng đến vể mỹ quan huyện Đứng trước thực trạng đó, kinh tế ngày phát triển trước tiên cần phải có quan tâm trọng quản nguồn thải, điều tra, giám sát dự báo tai biến, biến động mơi trường rác thải Để từ đưa giải pháp nhằm quản cách hiệu công tác quản rác thải cơng tác bảo vệ mơi trường có hiệu để phát triển bền vững Bởi : - Bảo vệ mơi trường vấn đề sống nhân loại, yếu tố đảm bảo sức khỏe chất lượng sống nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội ổn định trị, an ninh quốc phòng thúc đẩy hội nhập Quốc tế đất nước - Bảo vệ môi trường vừa mục tiêu, vừa nội dung phát triển bền vững khắc phục tư tưởng trọng phát triển kinh tế xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường đầu tư cho bảo vệ môi trường đầu tư cho phát triển bền vững - Bảo vệ môi trường quyền lợi nghĩa vụ tổ chức gia đình người, tiêu chí quan trọng xã hội văn minh - Bảo vệ môi trường nhiệm vụ phức tạp, vừa cấp bách,có tín đa ngành liên vùng cao Nhờ hiểu tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường, huyện Nguyên Bình Cao Bằng năm gần có sách, biện pháp bảo vệ giải vấn đề môi trường như: tuyên truyền giáo dục, thu gom, xử áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất Nhận thức tầm quan trọng quản chất thải rắn, trước thực tế khó khăn cơng tác quản này, với phân công Khoa Tài nguyên Môi trường hướng dẫn giảng viên Th.s Hà Đình Nghiêm em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt đề xuất phương hướng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng 53 thu phí rác thải cần ban hành văn luật pháp quy cụ thể việc thực thu nộp phí rác thải, văn phải đảm bảo vừa khuyến khích người dân hiểu tự giác thực quy định nộp phí vừa phải có hình thức xử phạt cưỡng chế hành vi không chấp hành quy định Hơn nữa, văn quy định phải thống từ Trung ương đến địa phương đảm bảo tính hiệu lực tạo bình đẳng lĩnh vực - Các cấp quản cần bổ xung thêm biên chế cán có chun mơn mơI trường - Các cấp quản cần khuyến khích nhà máy, sở sản xuất sử dụng nguyên liệu tái chế, sản phẩm bao gói… Như góp phần giảm thiểu rác thải nói chung rác thải sinh hoạt nói riêng - Cơng tác thu gom vận chuyển cần quản chặt chẽ cho đảm bảo thời gian quy định Các xe đẩy tay lắp thêm kẻng, chng để thuận lợi cho việc đổ rác muộn nên đổ bừa bãi vỉa hè đường phố Trên đường phố khu công cộng cần đặt thêm thùng rác tránh tình trạng người dân có ý thức vứt rác quy định lại khơng có thùng rác - Tổ chức quản cách có quy mơ cho sở tái chế, bn bán phế liệu, người nhặt rác mua bán ve chai - Các cấp quản kết hợp với tổ chức phi phủ, tổ chức mơI trường thực Dự án 3R Dự án thực thí điểm số phường thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bến tre, Long An… đem lại kết định 4.5.5 Giải pháp kỹ thuật, công nghệ Nguyên tắc chung xử chất thải rắn Thu gom, vận chuyển chất thải rắn khâu quan trọng dễ gây ảnh hưởng đến người lao động, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái môi trường du lịch Để trình xử chất thải rắn diễn hoàn chỉnh, đạt yêu cầu cần đảm bảo số bước sau: 54 Chất thải rắn Phân loại Thu gom Vận chuyển Xử sinh học Chơn lấp Đốt Biện pháp khác Hình 4.5: Ngun tắc chung xử chất thải rắn 4.5.5.1 Tái chế tái sử dụng - Các thành phần chất thải rắn tái chế phân loại thu gom để bán cho sở thu mua để xử tái chế kim loại, nhựa cứng, nilon, giấy, cáctông, - Các chất thải gỗ vụn, đồ dùng từ gỗ thu hồi để sử dụng làm chất đốt, loại phế thải xây dựng không thu gom với rác thải sinh hoạt Các loại chất thải xây dựng nên tận dụng để san nền, san lấp mặt bằng, … hạn chế thải môi trường - Các loại chất thải nguy hại thu gom xử triệt để theo quy trình riêng cho xử chất thải nguy hại - Các loại chất thải sinh hoạt thông thường thu gom xử tập trung bãi xử tập trung 4.5.5.2 Xử chất thải rắn phương pháp vi sinh vật - Ưu điểm: Rẻ tiền, phần mùn rác sau lên men tận dụng làm phân bón 55 - Nhược điểm: thời gian xử lâu hơn, chất thải vô (thường chứa lượng tương đối lớn) không xử nên xử khơng triệt để Quy trình cơng nghệ xử chất thải rắn phương pháp vi sinh vật: Hệ thống xử rác thải sinh hoạt bố trí theo sơ đồ sau: Sân tập kết rác Nhà phân loại rác lần Sân phối trộn rác Sân phối trộn rác Hệ thống cung cấp khơng khí Hệ thống bể ủ rác Nhà chế biến tận dụng mùn rác Nhà phân loại rác lần Nhà ủ chín Bãi trộn thành phần khống khơng bị phân huỷ Hình 4.6: Sơ đồ quy trình xử rác thải phương pháp vi sinh vật Rác từ sân tập kết chuyển lên băng chuyền qua nhà phân loại Rác sau phân loại lần l băng chuyền chuyển sang sân phối trộn Tại rác bổ sung chất cần thiết khác rỉ đường N, P, K phân bể phốt; cấy vi sinh vật, điều chỉnh độ ẩm sau băng chuyền xe chuyển vào bể ủ Rác sau ủ lên men nhiệt độ cao chuyển vào nhà ủ chín Q trình diễn thời gian tuần lễ đến tháng Rác từ nhà ủ chín băng chuyền chuyển sang nhà phân loại số Sau phân loại tiếp qua hệ thống thổi khí hệ thống nam châm điện để tách kim loại, thủy tinh, gạch ngói, nilon, v.v Mùn rác nhận chuyển sang nhà thu hồi tận dụng Tại mùn rác bổ sung thêm chất dinh dưỡng cần thiết sử dụng nguồn phân bón hữu có chất lượng cao 56 4.5.5.3 Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh: Đây phương pháp phổ biến chi phí xử lí thấp nhất, phương pháp phù hợp với diều kiện kinh tế nước ta - Khái niệm chôn lấp hợp vệ sinh (Theo quy định TCVN 6696 2000): Bãi chôn lấp hợp vệ sinh khu vực quy hoạch thiết kế, xây dựng để chôn lấp chất thải phát sinh từ khu dân cư, đo thị khu công nghiệp Bãi chôn chất thải rắn bao gồm ô chôn lấp chất thải, vùng đệm, cơng trình phụ trợ khác như: Trạm xử nước, trạm xử khí thải, trạm cung cấp điện, nước, văn phòng làm việc Khi lựa chọn bãi chôn lấp cần xem xét đến yếu tố: - Quy mô bãi: Quy mô bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị phụ thuộc vào quy mô đô thị dân số, lượng rác thải phát sinh, đặc điểm rác thải Dưới bảng phân loại quy mô bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị: Bảng 4.12: Quy mô bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị Quy mô bãi Lýợng CTR Diện tích Thời gian sử TT chơn lấp (tấn/năm) bãi (ha) dụng (năm) Loại nhỏ 20.000 200.000 >50 >50 - Vị trí bãi chơn lấp: Các vấn đề cần lưu ý đặt bãi chôn lấp: + Bãi chôn lấp phải gần nơi phát sinh chất thải, lại có khoảng cách thích hợp với khu dân cư gần + Địa điểm bãi rác cần phải xa sân bay, nơi có khu đất trống vắng, tính kinh tế không cao + Bãi chôn lấp phải quy hoạch cách nguồn cung cấp nước sinh hoạt, nguồn nước sử dụng cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm 1000m + Các bãi chơn lấp hợp vệ sinh không được đặt khu vực ngập lụt + Không đặt bãi chôn lấp nơi có tiềm nước ngầm lớn + Bãi chơn lấp phải có vùng đệm rộng 100m cách biệt với bên Bao bọc bên hàng rào bãi 57 + Khu vực đặt bãi chơn lấp nên có lớp đá chắc, đồng nhất, tránh khu vực đá vôi vết nứt kiến tạo, vùng đất dễ rạn nứt Ngoài phải xem xét đến khía cạnh mơi trường: Khả gây ô nhiễm nguồn nước, tạo số vật chủ trung gian gây bệnh phải ý đến kinh tế, cố gắng giảm chi phí đạt để đạt yêu cầu vốn đầu tư hợp không giảm nhẹ lợi ích cộng đồng hiệu xã hội Trình tự quy trình quản vận hành khu chơn lấp hợp vệ sinh sau: Ơ tơ chở rác đến bãi rác Cân điện tử Thu hồi để tái chế Phân loại Chất hữu Sản xuất phân hữu Đổ rác vào ô chôn lấp San ủi Rắc Bokashi Đầm chặt San phủ đất chất trơ Hệ thống quản khí Đóng chơn lấp: - San phủ đất - Trồng xanh Nước rác tự chảy Khu xử nước rác Hình 4.7: Quy trình quản lý, vận hành khu chơn lấp hợp vệ sinh 58 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Huyện có điều kiện tự nhiên phong phú, tài nguyên đất, rừng, khí hậu thủy văn người, với tiềm phát triển kinh tế cao Tuy nhiên Nguyên Bình huyện miền núi khó khăn khu vực phần lớn dân số người dân tộc thiểu số tốc độ gia tăng dân số cao nên lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày cao - Mỗi ngày huyện thải môi trường khoảng 18,4 RTSH với lượng rác thải bình quân theo đầu người 0, 48 kg/người/ngày Rác thải phát sinh từ hộ gia đình chiếm nhiều (48,88%); Thành phần đa dạng bao gồm: chất hữu chủ yếu (64,9%); nilon, nhựa; giấy, vải; kim loại; gốm, sứ, thủy tinh số chất khác - Công tác thu gom rác thải huyện hợp tác xã môi trường thị Ngun Bình đảm nhiệm Nguồn lực phục vụ cho công tác thu gom vận chuyển gồm 27 công nhân VSMT 30 xe đẩy tay để thu rác oto chuyên chở rác - Hiện hệ thống trang thiết bị, bảo hộ lao động chế độ ưu đãi dành cho công nhân chưa đảm bảo - Rác thải thu gom chưa phân loại nguồn, lượng rác thải thu gom thu gom - Hầu hết người dân nhận thức quan tâm tới vấn đề quản mơi trường nói chung rác thải sinh hoạt nói riêng, nhiên cơng tác tun truyền giáo dục môi trường cho người dân thực với hiệu chưa cao nên dẫn đến ý thức người dân việc bảo vệ mơi trường thấp 5.2 Kiến nghị Để thực tốt công tác quản rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình, qua trình thực tế địa phương, xin đưa số kiến nghị sau: + Tăng cường hiệu công tác phân loại, thu gom xử rác thải sinh hoạt có hiệu 59 + Xây dựng triển khai quy định xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt từ nguồn, xử phạt nghiêm khắc đơn vị, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường vứt rác đường, đổ rác không nơi quy định nhằm nâng cao ý thức người dân + Cần có cán chuyên trách vệ sinh môi trường cấp sở, nâng cao lực quản rác thải từ cấp huyện đến cấp xã + Thành lập tổ hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền sâu rộng nhân dân vấn đề bảo vệ mơi trường nhiều hình thức qua phương tiện truyền thơng, tổ chức trị xã hội hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, tổ dân phố,… + Xây dựng kế hoạch xử tổng hợp rác thải cho tồn khu vực như: xây dựng bãi chơn lấp rác hợp vệ sinh vận hành quy trình kĩ thuật(rác phải đầm nén, che phủ kiểm sốt) + Đưa tiêu chí bảo vệ mơi trường vào việc đánh giá gia đình văn hóa Những gia đình có ý thức trách nhiệm bảo vệ mơi trường tuyên dương gia đình thiếu ý thức thức nêu tên lên loa phát thôn xóm hàng ngày + Chính quyền địa phương cần có nghiên cứu đánh giá cụ thể, thiết thực sâu rộng trạng rác thải sinh hoạt VSMT để từ có biện pháp quản phù hợp cơng tác BVMT nói chung VSMT rác thải sinh hoạt nói riêng 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Báo cáo trạng môi trường quốc gia năm 2010 Bộ Tài Nguyên Môi trường (2011), Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam chất thải rắn,2011 Dự án Danida (2007), Nâng cao lực quy hoạch quản môi trường đô thị, NXB trường đại học kiến trúc Hà Nội Đơn vị quản VSMT Hợp tác xã Mơi trường thị Ngun Bình (2012), Báo cáo kết hoạt động thu gom rác thải địa bàn huyện năm 2011, 2012, 2013 Nguyễn Thị Anh Hoa (2006), Môi trường việc quản chất thải rắn, Sở khoa học Công nghệ Môi trường Lâm Đồng Nguyễn Đình Hương (2003), Giáo trình kinh tế chất thải, NXB Giáo dục Luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005 Lê Huỳnh Mai, Nguyễn Mai Phong (2008), ”xã hội hóa cơng tác bảo vệ môi trường, kinh nghiệm quốc tế đề xuất với Việt nam”, tạp chí cộng sản, số 11(155) năm 2008 http://www tapchicongsan org vn/details asp?Object=4&news_ID=6639702 Nghị Định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 phủ quản chất thải rắn 10 Trần Hiếu Nhuệ, Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái (2001), Quản chất thải rắn, (tập 1), NXB Xây dựng Hà Nội 11 Lê văn Nhương (2001), Báo cáo tổng kết công nghệ xử số phế thải nơng sản chủ yếu(lá mía, vỏ cà phê, rác thải nơng nghiệp) thành phân bón hữu vi sinh vật, Đại học bách khoa Hà Nội 12 Nguyễn Xuân Nguyên (2004), Công nghệ xử rác thải chất thải rắn, NXB khoa học kĩ thuật, Hà Nội 13 Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Ngun Bình, Quy hoạch bảo vệ mơi trường đến năm 2020 huyện Ngun Bình 61 14 Hồng Quang (2010), Quản chất thải tái chế khu vực châu ÁIGES, Tạp trí mơi trường sống năm 2009 http://www tapchimoitruong com vn/#hl=vi&sclient=psyab&org 15 Tổng hội Xây dựng Việt Nam, (2009), Ảnh hưởng rác thải đô thị nông thôn tới môi trường sức khỏe người, Báo An ninh Thủ đô 16 Nguyễn Trung Việt, (2007), Quản chất thải rắn sinh hoạt, trang web http://www tailieu 17 Nguyễn văn Thái, (2005), Tăng cường quản chất thải rắn khu đô thị khu công nghiệp Việt Nam, Vụ hạ tầng kĩ thuật thị, Bộ xây dựng 18 UBND huyện Ngun Bình, Báo cáo tổng kết năm 2010 phòng Tài nguyên mơi trường huyện Ngun Bình 19 UBND huyện Ngun Bình, Báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng năm 2013, phương hướng giải pháp thực năm 2014 20 UBND huyện Nguyên Bình, báo cáo kết thực năm 2013, kế hoạch thực năm 2014 chương trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn huyện Nguyên Bình II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 21 Department of Water Resources Engineering, Lund University,1994“Landfilling, First Preliminary version” William Hogland, LTH, Sweden 22 Hasan belevi, ETH/EAWAG,1998 “Enviromental Engineering of Municipal solid Waste Incineration” Hochsulverlag AG an der ETH, Zurich 23.Global Enviroment Centre Foundation, 1999 “Waste Treatment Technology in Japan” Osaka, Japan Phục lục (Mẫu phiếu điều tra vấn hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trạng rác thải sinh hoạt huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng) PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH TỈNH CAO BẰNG Người vấn: Hoàng Tiến Hào Lớp: K9 KHMT Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thời gian vấn: ngày…… tháng…… Năm 2014 Phiếu số: ………… Đối tượng: Người dân huyện Ngun Bình Xin Ơng/bà vui lòng cho biết thơng tin vấn đề (hãy trả lời đánh dấu X vào câu trả lời phù hợp với ý kiến ông bà) THÔNG TIN CHUNG Họ tên……………………………………………… ………… ….………………………….… tuổi………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Địa chỉ: …………………………………………………………….…… Số điện thoại: …………………………………………………….…… Nghề nghiệp: nông nghiệp Cơng chức kinh doanh bn bán khác, ……………………… Trình độ văn hóa:………………………………………………………… Dân tộc: Số thành viên gia đình: Thu nhập bình quân gia đình Ơng/bà: Thuộc nhóm hộ: Nghèo Trung bình Khá Giàu CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN RÁC THẢI SINH HOẠT Câu 1: Theo Ông/Bà hiểu chất thải rắn: ………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… Câu Rác thải gia đình thu gom xử thê nào? Đổ khu đất trống Tự thu gom đốt Có xe thu gom Tự thu gom chôn lấp Câu Trong gia đình ơng bà lượng rác thải tạo trung bình ngày ước tính khoảng ………………kg/ngày? Thành phần rác thải gồm: Chất hữu cơ, ……….% Chất vô cơ, … .% Khác ……………………% Câu Ơng/bà có biết phân loại rác thải nguồn khơng? Có Khơng Câu Gia đình Ơng/Bà có thực phân loại rác thải nguồn khơng? Có Khơng Câu Nếu khu phố Ông/Bà phát động việc phân loại rác nhà Ơng/Bà có sẵn sàng tham gia: Sẵn sàng Khơng tham gia thời gian Khơng quan tâm Câu Gia đình Ơng/Bà phải đóng mức lệ phí vệ sinh mơi trường hàng tháng ………………… đồng/tháng Mức lệ phí hợp chưa? Chưa hợp Hợp Câu Đánh giá ông/bà công tác thu gom rác thải khu vực ông/bà sống? Công tác thu gom chưa tốt Công tác thu gom tốt Câu Theo ông/bà điểm tập kết rác thải gây ảnh hưởng nào? Gây mùi khó chịu ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị Câu 10 Đánh giá ông/bà công tác xử rác tốt chưa? Chưa tốt tốt Câu 11 Đối với túi ny-lông nhận mua hàng, Ơng/Bà làm với sau sử dụng? Vứt Dùng để đựng rác Đem đốt Hay rửa đi, dùng dùng lại Câu 12 Đánh giá ông/bà chất lượng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn ông/bà sống? Tốt Bình thường Chưa tốt ý kiến khác Câu 13 Ơng/Bà có nhận thơng tin vệ sinh mơi trường hay biết luật, văn khơng? Có Khơng Câu 14 Khi thấy có người vứt rác bừa bãi Ông/Bà xử nào? Nhắc nhở Báo cáo với người quản Không quan tâm Câu 15 Theo Ông/bà trách nhiệm thu gom, quản chất thải rắn ai? Tổ thu gom rác cộng đồng hộ gia đình Tất Câu 16 Mức độ quan tâm ông/bà công tác thu gom? Rất quan tâm quan tâm quan tâm Câu 17 Mức độ quan tâm ông/bà công tác phân loại? Rất quan tâm quan tâm quan tâm Câu 18 Mức độ quan tâm ông/bà công tác xử lý? Rất quan tâm quan tâm quan tâm Câu 19 Theo ông/bà để cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường khu vực cần thay đổi gì? Nhận thức người dân Cách thu gom Công tác quản nhà nước khác ……………… Câu 20 Ý kiến ông/bà cơng tác quản rác thải địa phương mình? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn !!! Người cung cấp thơng tin (kí ghi rõ họ tên) Phụ lục (Mẫu bảng theo dõi khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình ngày) BẢNG THEO DÕI KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI SINH HOẠT PHÁT SINH TỪ HỘ GIA ĐÌNH TRONG NGÀY Họ tên chủ hộ: …………………………………………………………… Địa điểm điều tra: Số người gia đình: Nghề nghiệp gia đình: Bảng theo dõi: loại rác Hữu vô (kg) (kg) Tổng ngày Trung Bình Tổng khối lượng rác thu gom ngày…………………………… (kg) Tỷ lệ rác hữu cơ…….…% Tỷ lệ rác vô ……….% Sinh viên điều tra Hoàng Tiến Hào Phụ lục (Mẫu phiếu điều tra khối lượng thành phần rác thải sinh hoạt điểm tập kết rác huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng) PHIẾU ĐIỀU TRA Khối lượng thành phần rác thải sinh hoạt điểm tập kết rác huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng Người điều tra: Hoàng Tiến Hào Lớp: K9 KHMT, Khoa tài nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Địa điểm điều tra: ………………………………………………………………… Số lượng nhân viên vệ sinh phụ trách: ……………………………(người) Số lượng xe thu gom rác đến ngày………………………….…(xe) Khối lượng rác thải sinh hoạt xe đẩy rác…………………… (kg) Thành phần rác thải sinh hoạt xe đẩy rác: Thành Phần Stt Chất hữu Giấy loại Nilon, nhựa Kim loại Thuỷ tinh Xỉ than Gỗ tre Chất khác (cao su, sành sứ…) Tổng Khối lượng (kg) ... Trong trình thực đề tài: Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng em nhận hướng dẫn,... nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài... tỉnh Cao Bằng 3.3.4 Đánh giá trạng công tác quản lý xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng 3.3.5 Đánh giá nhận thức cộng đồng công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện nguyên bình – tỉnh cao bằng , Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện nguyên bình – tỉnh cao bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay