Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè

21 39 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 11:01

Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè CÔNG TRÌNH: HỒ ĐIỀU TIẾT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO PHƯỜNG AN LẠC - BÌNH TÂN SỐ LIỆU: CÁC BẢNG TRA Xác định hệ số: HẰNG SỐ KHÍ HẬU TRONG CÔNG THỨC CƯỜNG ĐỘ MƯA CỦA MỘT SỐ THÀNH PHỐ Xác định P: chu kỳ lặp lại trận mưa tính tốn (năm) => Chọn P = (Để chọn P, ta dựa vào tính chất cơng trình phù hợp với tiêu chí bên dưới) (Bảng 1) Quy mơ cơng trình Tính chất thị (Phục lục B: TCVN 7957-2008) STT Đối với đô thị, giá trị P phụ thuộc vào quy mơ tính chất cơng trình Xác định theo bảng sau: VẬN TỐC TỐI THIỂU TRONG CỐNG THEO 7957-2008 Tên TP A C b n Þ150 0,70 Bảo Lộc 11100 0,58 30 0,95 Þ200 0,70 Bắc Cạn 8150 0,53 27 0,87 Þ300 0,80 Bắc Giang 7650 0,55 28 0,85 Þ400 0,80 Kênh mương Cống Cống nhánh khu vực Bắc Quang 8860 0,57 29 0,80 Þ500 0,90 10 2-1 Ba Xuyên 9430 0,55 30 0,95 Þ600 1,00 - 0.5 Buôn Mê Thuột 8920 0,58 28 0,93 Þ800 1,00 0.5 - 0.33 Cà Mau 9210 0,48 25 0,92 Þ900 1,15 Cửa Tùng 2340 0,49 14 0,62 Þ1000 1,15 3540 0,55 19 0,70 Þ1200 1,15 Thành phố lớn loại I Đô thị loại II, III Các đô thị khác Đối với khu công nghiệp tập trung, chu kỳ P phụ thuộc vào tính chất khu cơng nghiệp Được xác định theo bảng sau: (Bảng 2) Tính chất khu cơng nghiệp Đà Nẵng 2170 0,52 10 0,65 Þ1300 1,20 11 Hà Giang 4640 0,42 22 0,79 Þ1500 1,30 12 Hà Nam 4850 0,51 11 0,80 Þ2000 1,30 - 10 13 Hà Nội 5890 0,65 20 0,84 Khu cơng nghiệp có sở sản xuất có yêu cầu đặc biệt 10 - 20 14 Hải Dương 4260 0,42 18 0,78 15 Hải Phòng 5950 0,55 21 0,82 16 Hồ Chí Minh 11650 0,58 32 0,95 17 Hòn Gai 4720 0,42 20 0,78 Giá trị P 18 Hưng Yên 760 0,59 20 0,83 19 Hồ Bình 5500 0,45 19 0,82 Riêng khu vực Tp HCM, chu kỳ P chọn dựa Quyết định 752/QĐ-TTg ngày 19/06/2001 (Bảng 3) Khu vực Tp HCM 10 Giá trị P Khu công nghiệp có cơng nghệ bình thường Cống cấp 3, cấp (tuyến cống đổ sông rạch) Đô Lương Cống cấp (tuyến cống đấu tuyến cống TP) 20 Huế 1610 0,55 12 0,55 Kênh rạch 21 Lào Cai 6210 0,58 22 0,84 Trạm bơm cục 22 Lai Châu 4200 0,50 16 0,80 23 Liên Khương 9230 0,52 29 0,92 Móng Cái 4860 0,46 20 0,79 4320 0,55 19 0,79 Xác định C: hệ số dòng chảy đặc trưng 24 Hệ số dòng chảy, đặc trưng cho tính thấm nước bề mặt khu vực thoát nước, giá trị thay đổi đổi tùy thuộc loại mặt phủ chu kỳ lặp lại trận mưa tính tốn P quy định theo bảng sau: (Bảng 4) Chu kỳ lặp lại trận mưa tính tốn P (năm) Tính chất bề mặt nước 25 Nam Định 26 Nha Trang 1810 0,55 12 0,65 27 Ninh Bình 4930 0,48 19 0,80 28 Phan Thiết 7070 0,55 25 0,92 Mặt đường atphan 10 25 50 29 Plây Cu 8820 0,49 29 0,92 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 30 Quảng Ngãi 2590 0,58 16 0,67 Mái nhà, mặt phủ bê tông 0,75 0,80 0,81 0,88 0,92 31 Quảng Trị 2230 0,48 15 0,62 32 Quy Nhơn 2610 0,55 14 0,68 0,80 Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm < 50%) Độ dốc nhỏ 1-2% Độ dốc trung bình 2-7% Độ dốc lớn 0,32 0,34 0,37 0,40 0,44 33 Sơn La 4120 0,42 20 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 34 Sơn Tây 5210 0,62 19 0,82 0,40 0,43 0,45 0,49 0,52 35 Sa Pa 1720 0,50 10 0,56 36 Tây Hiếu 3360 0,54 19 0,69 5460 0,55 20 0,81 (Nếu khu vực tính tốn có nhiều loại mặt phủ khác hệ số C trung bình tính 37 Tam Đảo BẢNG TÍNH HỒ ĐIỀU TIẾT- C:\Users\anhnd.SPACEAA\Desktop\Phongpb\TINH HO DIEU TIET\Ban Tinh Tham Ho Dieu Tiet CÔNG TRÌNH: HỒ ĐIỀU TIẾT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO PHƯỜNG AN LẠC - BÌNH TÂN phương pháp bình qn theo diện tích) (Bảng tính bình qn gia quyền) Tính chất bề mặt nước Mặt đường atphan P (năm) Phần trăm bề mặt Mái nhà, mặt phủ bê tông 0,77 10 0,80 50 0,34 40 0,40 0,43 Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm < 50%) Hệ số C 0,613 Độ dốc nhỏ 1-2% Độ dốc trung bình 2-7% Độ dốc lớn Ghi Với trường hợp giá trị P khơng có Bảng , ta dùng phương pháp nội suy Xác định A, C, b, n: 38 Thái Bình 5220 0,45 19 0,81 39 Thái Nguyên 7710 0,52 28 0,85 40 Thanh Hoá 3640 0,53 19 0,72 41 Trà Vinh 9150 0,53 28 0,97 42 Tuy Hoà 2820 0,48 15 0,72 43 Tuyên Quang 8670 0,55 30 0,87 44 Vân Lý 4560 0,52 21 0,79 45 Vinh 3430 0,55 20 0,69 46 Việt Trì 5830 0,55 18 0,85 47 Vĩnh Yên 5670 0,53 21 0,80 48 Yên Bái 7500 0,54 29 0,85 - A, C, b, n hệ số xác định theo điều kiện mưa địa phương Có thể chọn theo cận Phụ lục B TCVN 7957:2008 Đối với vùng khơng có tham khảo vùng lân cận (Nhập STT tương ứng với vùng miền thiết kế) STT 16 Số liệu quan trắc Hồ Chí Minh A 11650 C 0,58 b n 32 0,95 BAÛNG TÍNH HỒ ĐIỀU TIẾT- C:\Users\anhnd.SPACEAA\Desktop\Phongpb\TINH HO DIEU TIET\Ban Tinh Tham Ho Dieu Tiet CÔNG TRÌNH: HỒ ĐIỀU TIẾT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO PHƯỜNG AN LẠC - BÌNH TÂN III PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỦY LỰC CỐNG: - Năng lực cống chuyển tải tính cơng thức: Q'   v Trong đó: + V vân tốc nước chảy cống vC R i  R n Nếu C tính theo Manning: C Nếu C tính theo Pavlovski: C  R n y y  2.5 n  0.13  0.75 R ( n  0.1) R bán kính thủy lực +  +  + n diện tích mặt cắt ướt cống chu vi mặt cắt ướt cống hệ số nhám Manning's = IV PHƯƠNG PHÁP TÍNH: R  0,011    0,015 CÔNG TRÌNH: HỒ ĐIỀU TIẾT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO PHƯỜNG AN LẠC - BÌNH TÂN TÍNH TỐN VÀ LỰA CHỌN ĐƯỜNG KÍNH CỐNG CHO TỪNG LƯU VỰC HỒ ĐIỀU TIẾT PHƯỜNG AN LẠC- BÌNH TÂN Kết Quả Thu Được Số Liệu Cần Nhập & Kiểm Tra Lại Tên đoạn Đường kính D (mm) Check Kết Quả Từ Đến Chiều dài cống Lc (m) M1 M2 740,000 9,210 1500 0,100% 0,0130 2152,95 0,777 1,166 0,455 1,461 1,271 Cống tròn M3 M4 710,000 21,990 2000 0,500% 0,0130 5866,79 0,350 0,701 0,412 3,044 1,236 Cống hộp 2000x2000 M5 M6 1750,000 76,315 2000 0,500% 0,0130 19678,20 0,376 0,752 0,429 3,126 1,250 STT DTLV trực tiếp i (%) (min) n 0,013 Q (l/s) h/D h (m) R (m) v (m/s) [Vkl] (m/s) Ghi Cống hộp đơi 2x2000x2000 BẢNG TÍNH HỒ ĐIỀU TIẾT- C:\Users\anhnd.SPACEAA\Desktop\Phongpb\TINH HO DIEU TIET\Ban Tinh Tham Ho Dieu Tiet BẢNG TÍNH LỰA CHỌN QUY MƠ HỒ ĐIỀU TIẾT PHƯƠNG ÁN 1 TÍNH LƯU LƯỢNG NƯỚC MƯA VÀO HỒ : Thuyết minh phương án 1: Hồ điều tiết giữ nước cho cửa xả sau - Cống tròn D1500 thoát nước cho lưu vực S1 =9.2095ha; - Cống hộp 200x2000 thoát nước cho lưu vực S2=25.7769ha; - Cống hộp đơi 2x2000x2000 nước cho lưu vực S3=32.4383ha; - Thoát nước cho lưu vực S4=9.0995ha; T1= 7,0 Phút Thời gian hồ chứa tự nhiên mực nước thường xuyên Trường hợp T2= 12,0 Phút Thời gian hồ chứa quản lý mực nước bơm xả Trường hợp a) Lượng nước mưa đổ vào hồ điều tiết từ cửa xả : Lưu lượng mưa tính tốn :Va= Ʃqa x t Trong đó: q : Lấy theo bảng tính tốn thủy lực nước mưa (kèm theo bảng tính)(ứng với tần suất P=5%) (kèm theo bảng tính)(ứng với tần suất P=5%) q = 30.281,29 L/s t: Thời gian nước chảy hết vào hồ lấy : TH1 : t1 = 420 s TH2 : t2 = 720 s Lưu lượng mưa tính tốn : Va1= 12.718 m3 21.803 m3 Va2= b) Lượng nước mưa thân hồ điều tiết nhận: Lưu lượng mưa hồ điều tiết tính tốn : Vhdt= Qhdt x t Trong đó: q : Lấy theo bảng tính tốn thủy lực nước mưa (kèm theo bảng tính)(ứng với tần suất P=5%) q= 348,76 L/s t: Thời gian nước chảy hết vào hồ lấy 5h : TH1 : t1 = 420 s TH2 : t2 = 720 s Lưu lượng mưa hồ điều tiết tính tốn : Vhdt1= 146 m3 Vhdt2= 251 m3 c) Tổng lưu lượng nước mưa hồ tiếp nhận : Trường hợp 1: V1 = Va1 + Vhdt1 = 12.865 m3 Trường hợp 2: V2 = Va2 + Vhdt2 = 22.054 m4 2.THỂ TÍCH HỒ CHỨA : Thể tích hồ chứa tính từ cao độ : Cao độ đáy: -1,00 m Cao độ mực nước xả có dự báo mưa: 0,00 m Cao độ mực nước thường xuyên: 0,85 m Cao độ đỉnh: 1,90 m 0,5m 0,0m Trường hợp 1: Hồ chứa tự nhiên mực nước cao độ thường xuyên V3 = F x h Trong đó: F: Diện tích hồ chứa hữu hiệu : F= 12284,76 m2 h: Chiều cao bể chứa: TH1 : h1= 1,05 m TH2 : h2= 1,90 Thể tích hồ chứa: V3 = 12.899 m3 Trường hợp 2: Hồ chứa quản lý có dự báo mưa bơm xả nước tới cao độ +0 Thể tích hồ chứa: V4 = 23.341 m3 KẾT LUẬN : V3 > V1 Trường Hợp Hồ điều tiết đảm bảo khả nước cho khu vực vòng : V4 > V2 Trường Hợp Hồ điều tiết đảm bảo khả nước cho khu vực vòng : 7,0 Phút 12,0 Phút BẢNG TÍNH LỰA CHỌN QUY MƠ HỒ ĐIỀU TIẾT PHƯƠNG ÁN TÍNH LƯU LƯỢNG NƯỚC MƯA VÀO HỒ : Thuyết minh phương án 2: Hồ điều tiết giữ nước cho cửa xả sau - Cống tròn D1500 nước cho lưu vực S1 =9.2095ha; - Cống hộp 200x2000 thoát nước cho lưu vực S2=25.7769ha; - Thoát nước cho lưu vực S4=9.0995ha; T1= 18,0 Phút Thời gian hồ chứa tự nhiên mực nước thường xuyên Trường hợp T2= 35,0 Phút Thời gian hồ chứa quản lý mực nước bơm xả Trường hợp a) Lượng nước mưa đổ vào hồ điều tiết từ cửa xả (lấy theo bảng tính) : Lưu lượng mưa tính tốn :Va= Ʃqa x t Trong đó: q : Lấy theo bảng tính tốn thủy lực nước mưa (kèm theo bảng tính)(ứng với tần suất P=5%) (kèm theo bảng tính)(ứng với tần suất P=5%) q = 10.603,09 L/s t: Thời gian nước chảy hết vào hồ lấy : TH1 : t1 = 1.080 s TH2 : t2 = 2.100 s Lưu lượng mưa tính tốn : Va1= 11.451 m3 Va2= 22.266 m3 b) Lượng nước mưa thân hồ điều tiết nhận: Lưu lượng mưa hồ điều tiết tính tốn : Vhdt= Qhdt x t Trong đó: q : Lấy theo bảng tính tốn thủy lực nước mưa (kèm theo bảng tính)(ứng với tần suất P=5%) q= 348,76 L/s t: Thời gian nước chảy hết vào hồ lấy 5h : TH1 : t1 = 1.080 s TH2 : t2 = 2.100 s Lưu lượng mưa hồ điều tiết tính tốn : Vhdt1= 377 m3 Vhdt2= 732 m3 c) Tổng lưu lượng nước mưa hồ tiếp nhận : Trường hợp 1: V1 = Va1 + Vhdt1 = 11.828 m3 Trường hợp 2: V2 = Va2 + Vhdt2 = 22.999 m4 2.THỂ TÍCH HỒ CHỨA : Thể tích hồ chứa tính từ cao độ : Cao độ đáy: -1,00 m Cao độ mực nước xả có dự báo mưa: 0,00 m Cao độ mực nước thường xuyên: 0,85 m Cao độ đỉnh: 1,90 m Trường hợp 1: Hồ chứa tự nhiên mực nước cao độ thường xuyên V3 = F x h 0,5m 0,0m Trong đó: F: Diện tích hồ chứa hữu hiệu : F= 12284,76 m2 h: Chiều cao bể chứa: TH1 : h1= 1,05 m TH2 : h2= 1,90 Thể tích hồ chứa: V3 = 12.899 m3 Trường hợp 2: Hồ chứa quản lý có dự báo mưa bơm xả nước tới cao độ +0 Thể tích hồ chứa: V4 = 23.341 m3 KẾT LUẬN : V3 > V1 Trường Hợp Hồ điều tiết đảm bảo khả thoát nước cho khu vực vòng : 18,0 Phút V4 > V2 Trường Hợp 35,0 Phút Hồ điều tiết đảm bảo khả nước cho khu vực vòng : TÍNH THẤM MẤT NƯỚC HỒ ĐIỀU TIẾT Tài liệu thủy công: - Mực nước hồ thiết kế : 0,85 m - Mực nước lũ thiết kế (MNLTK): 1,69 m - Cao trình tràn: 1,90 m - Cao trình đỉnh : 2,50 m Tài liệu đòa chất: - Các tiêu lý dùng tính toán thấm ổn đònh sau : Bảng (2-1) Chỉ tiêu lý đất dùng để tính toán thiêt kế hồ Tên lớp đất yw C φ Đơn vò K=a0.yn.Cv (KN/m3) (kPa) (độ) (m/s) Cát đắp san lấp 18,90 30 1,00E-06 Lớp 1- Bùn sét rát dẻo 14,20 11,5 10,12 5,76E-06 Lớp 2- Đất cát lanã sét 17,50 12,0 12,97 1,65E-06 Màng chống thấm HDPE 1,00E-12 Mục đích nhiệm vụ việc tính toán thấm : - Xác đònh lưu lượng thấm qua thân hồ hồ, từ tìm lưu lượng nước tổn thất hồ thấm qua hồ gây tìm biện pháp phòng chống thấm thích hợp cho hồ - Xác đònh gradien thấm lưu tốc thấm dòng chảy thân hồ (nhất chỗ dòng thấm thoát hạ lưu) để kiểm tra tượng xói ngầm, chảy đất, từ xác đònh kích thước hợp lí thân hồ, kết cấu chống thấm, thoát nước thành phần tầng lọc ngược - Xác đònh vò trí đường bão hòa, từ tính áp lực thấm dùng tính toán ổn đònh mái hồ Phương pháp tính toán : - Việc tính toán thấm cho hồ thực máy vi tính phần mềm geoslope 2012 hãng Canada với modul Seep/W phương pháp phần tử hữu hạn - Tính toán cho cừ tràm D=8cm bố trí 25 cây/m2 (Theo điều 5.5.4.2 TCN272-05) D= Fct= 0,08 m Act= D^2.π/4 0,005 m2 5883,96 KN/m2 Vct=Fct x Act x 0.2 5,92 KN - Tính toán cho cừ 30x30cm bố trí 2m (Theo điều 5.5.4.2 TCN272-05) Bv= 300,00 mm F'bt= Dv= 300,00 mm Fy= Abt= Bv x Dv α θ s β Av 90000,0 1,571 0,785 200 2,0 mm2 Rad Rad mm 100,53 mm2 30 N/mm2 400 N/mm2 Vc  0.083   Vs  f  bv  d v ' Av f y d v (cotg   cotg  ) sin  50265,48 N s Vn1= Vs +Vc = Vn  0.25  f 'c  bv  d v Min(Vn1; Vn2) 81829,75 N 132095,23 N 675000 N 132,095 KN Các bước tính toán : a Mặt cắt tính toán: - Tiến hành tính toán cho mặt cắt đại diện bất lợi MNĐK+2.50 PHÍA HỒ ĐIỀU TIẾT MNTK:+0.85 RẠCH RUỘT NGỰA CÁT ĐẮP MÀN CHỐNG THẤM HDPE LỚP b Trường hợp tính toán: Tiến hành tính toán thấm: Tính toán thấm cho mặt cắt vò trí đại diện Trường hợp tính: (xem chi tiết phụ lục tính toán chi tiết ) : + Trường hợp bất lợi : Thượng lưu MNTK hạ lưu nước Kết tính toán : a).Kết tính toán thấm : I TRƯỜNG HP KHÔNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG THẤM Kết tính toán thấm hồ chưa xử lý biện pháp chống thấm (Xem kết tính toán phía dưới) TT Mặt cắt tính Jtt q(m3/s/m) SO 2,00 3,07E-06 Tổng lượng thấm qua hồ hàng năm: Trong : TT MNTK toán Q= q.Ltb Mặt cắt tính Wthấm = Q x t = Đoạn hồ đại Lưu lượng thấm Lưu lượng thấm toán SO diện (m) 632,5 đơn vò q(m3/s/m) 1,94E-03 Q(m3/tháng) 5033 Tổng cộng 632,5 5033 Kết luận: Theo tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén (TCVN 8216:2009 ) (ứng với loại đất sét Gradien [Jra] = 10) II TRƯỜNG HP SỬ DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG THẤM BẰNG MÀNG CHỐNG THẤM HDPE Kết tính toán thấm hồ xử lý chống thấm màng chống thấm HDPE hồ (Xem kết tính toán phía dưới) TT Mặt cắt tính toán K1 MNTK Jtt q(m3/s/m) 2,00 3,753E-09 Tổng lượng thấm qua hồ hàng năm: Wthấm = Qxt Trong : Q= q.Ltb TT Mặt cắt tính Đoạn hồ đại Lưu lượng thấm Lưu lượng thấm toán diện (m) đơn vò q(m3/s/m) Q(m3/tháng) SO 632,5 2,37E-06 6,15 Tổng cộng 632,5 Kết luận: Theo tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén (TCVN 8216:2009 ) (ứng với loại đất sét Gradien [Jra] = 10 ) TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC Trường hợp 1: Mực nước thường xuyên - Bố trí cừ tràm chân khay 6,15 - Bố trí hàng cọc BTCT 300x300 Trường hợp 2: Mực nước 0.0m - Bố trí cừ tràm chân khay - Bố trí hàng cọc BTCT 300x300 Trong tất trường hợp tính toán Jmax < [JK]cp nên thấm qua thân hồ hồ đảm bảo điều kiện ổn đònh vế xói ngầm học đùn + Qua kết tính toán kiểm tra thất thoát nước bốc hơi, thấm nước lòng hồ lớn nên dùng biện pháp chống thấm lòng hồ có chức giữ nước hồ đảm bảo mực nước thuyền xuyên +0.85m, rêu, tảo, đảm bảo mực nước hồ Trong trình đưa vào sử dụng khai thác, kiểm soát môi trường nước việc nuôi cá, vệ sinh hồ, đồng thời chống xói mòn, tiết kiệm chi phí vận hành ... 74 0,0 00 9,2 10 1500 0,1 00% 0,0 130 215 2,9 5 0,7 77 1,1 66 0,4 55 1,4 61 1,2 71 Cống tròn M3 M4 71 0,0 00 2 1,9 90 2000 0,5 00% 0,0 130 586 6,7 9 0,3 50 0,7 01 0,4 12 3,0 44 1,2 36 Cống hộp 2000x2000 M5 M6 175 0,0 00... dẻo 1 4,2 0 1 1,5 1 0,1 2 5,7 6E-06 Lớp 2- Đất cát lanã sét 1 7,5 0 1 2,0 1 2,9 7 1,6 5E-06 Màng chống thấm HDPE 1,0 0E-12 Mục đích nhiệm vụ việc tính toán thấm : - Xác đònh lưu lượng thấm qua thân hồ h , từ... khơng có Bảng , ta dùng phương pháp nội suy Xác định A, C, b, n: 38 Thái Bình 5220 0,4 5 19 0,8 1 39 Thái Nguyên 7710 0,5 2 28 0,8 5 40 Thanh Hoá 3640 0,5 3 19 0,7 2 41 Trà Vinh 9150 0,5 3 28 0,9 7 42
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè, Bảng tính thấm , hồ điều tiết, ổn định kè

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay