BàiThu hoach bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTHCS hạng II

14 792 3
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 10:38

BàiThu hoach bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTHCS hạng IIBàiThu hoach bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTHCS hạng IIBàiThu hoach bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTHCS hạng IIBàiThu hoach bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTHCS hạng IIBàiThu hoach bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTHCS hạng IIBàiThu hoach bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTHCS hạng II UBND TỈNH ĐỒNG NAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II BỒI DƯỠNG TẠI HUYỆN DI LINH BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA TÊN ĐỀ TÀI: “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS” Đánh giá kết thu hoạch Điểm số: …………………………… Họ tên: Điểm bằngsinh: chữ: ……………… Ngày vị công tác: CánĐơn chấm 1:……………… Điện thoại: ………………………………… Cán chấm 2:……………… ………………………………… Di Linh, ngày 08 tháng 04.năm 2018 UBND TỈNH ĐỒNG NAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II BỒI DƯỠNG TẠI HUYỆN DI LINH BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA TÊN ĐỀ TÀI: “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS” Họ tên: Hồ Xuân Thắng Ngày sinh: 20/09/1980 Đơn vị công tác: Trường THCS Đinh Trang Hòa II Điện thoại: 01648512168 Di Linh, ngày 08 tháng 04 năm 2018 MỞ ĐẦU Căn thông tư số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở công lập quy định điều 5, mục 2, khoản d: Ngồi u cầu trình độ chun mơn, chứng nghiệp vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ, tin học… phải có chứng bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thơng hạng II Ngồi u cầu trên, việc tham gia lớp bồi dưỡng góp phần cung cấp, cập nhật kiến thức kỹ nghề nghiệp, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận hành nhà nước; Nắm vững vận dụng tốt đường lối, sách, pháp luật nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục cấp THCS nói riêng vào thực tiễn công tác dạy học giáo dục học sinh Thực nhiệm vụ có tính chun nghiệp (qn xuyến, thành thạo chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng dạy học giáo dục trường THCS Hiện giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học – từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học qua việc học Để thực điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra, đánh giá trình học tập để có tác động kịp thời nhắm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trong năm qua, toàn thể giáo viên nước thực nhiều công việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đạt thành công bước đầu Đây tiền đề vô quan trọng để tiến tới việc việc dạy học kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển lực người học Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy thân việc dự đồng nghiệp trường thấy sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực học sinh… chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức Việc rèn luyện kỹ chưa quan tâm Hoạt động kiểm tra, đánh giá nhiều hạn chế, trọng đánh giá cuối kì chưa trọng đánh giá trình học tập Tất điều dẫn tới học sinh học thụ động, lúng túng giải tình thực tiễn Vì lí trên, tơi chọn chun đề: “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS” để làm thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng dạy học thân NỘI DUNG PHẦN KẾT QUẢ THU HOẠCH KHI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG Giới thiệu tổng quan chuyên đề học tập Qua trình tập huấn học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, nắm bắt số chuyên đề với nội dung sau: Chuyên đề 1: Lí luận nhà nước hành nhà nước Chuyên đề 2: Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Chuyên đề 3: Quản lí giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Chuyên đề 4: Giáo viên với công tác tư vấn học đường trường THCS Chuyên đề 5: Tổ chức hoạt động dạy học xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THCS Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS Chuyên đề 8: Thanh tra, kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Chuyên đề 10: Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THCS Kết thu hoạch qua chuyên đề: Sau tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II tiếp thu kiến thức bổ ích từ chuyên đề như: Các kiến thức quản lý nhà nước, chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo, quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN, tổ chức hoạt động dạy học xây dựng phát triển kế hoạch dạy học THCS, phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng, dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, giáo viên với công tác tư vấn học sinh Trong chuyên đề kiến thức bổ ích phục vụ cho cơng tác chuyên môn nghiệp vụ thân giáo viên Một chuyên đề khóa học giúp em hiểu sâu để áp dụng có hiệu hoạt động dạy học thân chuyên đề “ Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh”, chuyên đề mà đơn vị trường học huyện triển khai thực năm học 2017-2018 Kết thu hoạch kỹ Sau tham gia lớp bồi dưỡng học xong chuyên đề “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS” Bản thân nắm bắt số nội dung sau: Dạy học theo định hướng phát triển lực 1.1/ Khái niệm lực người học: Khái niệm năn lực hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau: Năng lực thành thạo khả thực công việc Năng lực thuộc tính tâm lí phức hợp, điểm hội tụ yếu tố tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm, sẵn sàng hành động tinh thần trách nhiệm Năng lực gắn liền với khả hành động phát triển lực phát triển lực hành động Trong chương trình dạy học định hướng phát triển lực, khái niệm lực sử dụng sau: Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu dạy học: Mục tiêu dạy học mô tả thơng qua lực cần hình thành Trong chương trình, nội dung học tập hoạt động liên kết với nhằm hình thành lực Năng lực kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn Mục tiêu hình thành lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ quan trọng cấu trúc hóa nội dung hoạt động hành động dạy học mặt phương pháp Năng lực mô tả việc giải đòi hỏi nội dung tình Các lực chung với lực chuyên biệt tạo thành tảng chung cho công việc giáo dục dạy Mức độ phát triển lực xác định tiêu chuẩn nghề; Đến thời điểm định đó, HS phải đạt gì? Năng lực quan niệm kết hợp cách linh hoạt có tổ chức kiến thức, kỹ với thái độ, tình cảm, giá trị, động cá nhân… nhằm đáp ứng hiệu yêu cầu phức hợp hoạt động bối cảnh định Năng lực thể vận dụng tổng hợp nhiều yếu tố (phẩm chất người lao động, kiến thức kỹ năng) thể thông qua hoạt động cá nhân nhằm thực loại cơng việc Năng lực người học khả làm chủ hệ thống tri thức, kĩ năng, thái độ vận hành (kết nối) chúng cách hợp lý vào thực thành công nhiệm vụ học tập, giải hiệu vấn đề đặt cho họ sống 1.2/ Phân biệt dạy học theo định hướng phát triển lực với dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức Dạy học định hướng phát triển lực, hay gọi dạy học định hướng kế đầu bàn đến nhiều từ năm 90 kỉ XX ngày trở thành xu hướng giáo dục quốc tế Dạy học định hướng phát triển lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu việc dạy học, thực mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất nhân cách, trọng lực vận dụng tri thức tình thực tiễn nhằm chuẩn bị cho người lực giải tình sống nghề nghiệp Chương trình nhấn mạnh vai trò người học với tư cách chủ thể trình nhận thức Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng phát triển lực tập trung vào việc mơ tả chất lượng đầu ra, coi “sản phẩm cuối cùng” trình dạy học Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức kết học tập người học Để hình thành phát triển lực cần xác định thành phần cấu trúc chúng Có nhiều loại lực khác Việc mô tả cấu trúc thành phần lực khác Cấu trúc chung lực hành động mô tả kết hợp lực thành phần: Năng lực chuyên môn, lực phương pháp, lực xã hội, lực cá thể Cấu trúc khái niệm lực cho thấy giáo dục định hướng phát triển lực không nhằm mục tiêu phát triển lực chuyên môn bao gồm tri thức, kĩ chuyên mơn mà phát triển lực phương pháp, lực xã hội lực cá thể Những lực khơng thể tách rời mà có mối quan hệ chặt chẽ Năng lực hành động dược hình thành sở có kết hợp lực 1.3/ Nội dung phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực: Nội dung dạy học theo quan điểm phát triển lực không giới hạn tri thức kĩ chuyên môn mà gồm nhóm nội dung nhằm phát triển lĩnh vực lực Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển lực khơng ý tích cực hóa học sinh hoạt động trí tuệ mà ý rèn luyện lực giải vần đề gắn với tình sống nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Bên cạnh việc học tập tri thức kĩ riêng lẻ môn học, cần bổ sung chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp Theo quan điểm phát triển lực, việc đánh giá kết học tập không lấy việc kiểm tra khả tái kiến thức học làm trung tâm việc đánh giá Đánh giá kết học tập cần trọng khả vận dụng sáng tạo tri thức tình ứng dụng khác Tư tưởng cốt lõi chương trình hướng đến trình giáo dục hình thành lực chưng, lực chuyên biệt để người phát triển, thích nghi với mơi trường sống, học tập, làm việc biến đổi đời Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức dạy học theo định hướng phát triển lực: Năng lực dự thảo chương trình giáo dục phổ thông Các lực chung: Năng lực tự chủ; Năng lực hợp tác; Năng lực sáng tạo Các lực đặc thù: Năng lực giao tiếp; Năng lực tính tốn; Năng lực Tin học; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực thể chất 1.4/ Vai trò người giáo viên, nhà quảm lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực Trong hoạt động dạy học theo dịnh hướng phát triển lực, giáo viên yếu tố định hàng đầu Sự nhận thức đắn, tinh thần trách nhiệm tâm cao, kĩ sử dụng thiết bị dạy học tổ chức hướng dẫn học sinh học tap5 tốt phẩm chất cần thiết người giáo viên nhà trường Tri thức giáo viên điểm quan trọng công tác giáo dục Giáo viên lớp học phải hội đủ điều kiện kiến thức, khả giảng dạy, lòng nhiệt thành thân thiện Bên cạnh đó, giáo viên phải có kĩ tổ chức, hướng dẫn học sinh lớp học, có kĩ sử dụng đồ dùng dạy học, có lực tự thu thập thông tin để phục vụ yêu cầu dạy học Giáo viên phải nắm vững yêu cầu nội dung giáo dục, nắm vững kiến thức kĩ cần truyền đạt đến học sinh để thiết kế dẫn dắt học sinh từ dễ đến khó, từ đến nhiều Tài nghệ giáo viên công tác giảng dạy cần thiết không lĩnh vực khác, chí cơng tác trở thành hình thức sáng tạo Nếu người giáo viên khéo léo phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học sinh – đối tượng chiệu tác động giáo dục trở thành chủ thể giáo dục Quá trình học quan trọng mơn học, q trình học tạo thói quen trí tuệ, kĩ phân tích vấn đề, khả tiếp thu, diễn đạt, tổ chức sử lí thơng tinh Thói quen học tập quan trong giáo dục trung cấp, đại học Thực tế kiến thức đa dạng thay đổi theo thời gian, giảng dạy khai thác tận dụng nội lực học sinhđể em lực tự học suốt đời Giáo viên khơng người truyền thụ kiến thức mà người hướng dẫn hỗ trợ học sinh tìm chọn sử lí thơng tin Giúp người học sẵn sàng tiếp thu khái niệm mới, tích cực thể tương tác trải nghiệm, tăng cường hứng thú, tự tin, kích thích tư sáng tạo người học Điều đòi hỏi giáo viên phải có hiểu biết nội dung chuyên trình lớp học, cấp học, mạnh dạng đổi cách thiết kế tổ chức lớp học hoạt động thực hành cần thực thường xuyên, chuyển trình thuyết giảng cách hình thức, áp đặt người dạy thành trình tự học, tự tìm tòi khám phá người học 1.5/ Đánh giá lực người học trình dạy học Các tiêu chí đánh giá lực người học: Người học phải có kiến thức, hiểu biết cách có hệ thống chuyên sâu lĩnh vực hoạt động Có khả tiến hành hoạt động hiệu đạt kết phù hợp với mục đích Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu điều kiện mới, không quen thuộc Đặc điểm đánh giá lực người học: Đánh giá lực người học có xu hướng tập trung vào nhiệm vụ phức tạp gắn với bối cảnh cụ thể Nó cho phép người học chứng minh lực họ bối cảnh giả lập Các hình thức đánh giá lực người học bao gồm: Sản phẩm, dự án học tập, trình diễn, thực Các bước xây dựng kiểm tra đánh giá lực: Bước 1: Xác định chuẩn – điều học sinh cần thực Bước 2: Xác định nhiệm vụ Bước 3: Xác định tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ Bước 4: Xây dựng than điểm Một số phương pháp dạy học hiệu quả: 2.1/ Phương pháp dạy học giải vấn đề: Từ năn 1960, giáo viên làm quen với thuật ngữ “dạy học nêu vấn đề”, chưa vận dụng thành thạo Có người cho thuật ngữ “nêu vấn đề” gây hiểu lầm giáo viên nêu vấn đề để học sinh giải quyết, đề nghị thay “nêu vấn đề” “gợi vấn đề” Thực ra, trước hết cần tập dượt cho học sinh khả phát vấn đề từ tình học tập thực tiễn Đây khả có ý nghĩa quan trọng người dễ dàng mà có Mặc khác, thành đạt đời không phụ thuộc vào lực phát kịp thời vấn đề nảy sinh thực tiễn mà bước quan trọng giải hợp lí vấn đề đặc Vì vậy, ngày người ta có xu hướng dùng thuật ngữ “dạy học giải vấn đề”, “dạy học đặc giải vấn đề” “dạy học phát giải vấn đề” Dạy học phát giải vấn đề phương pháp dạy học giáo viên tạo tình có vấn đề, điều khiển học sinh phát vấn đề, hoạt động tự giác, tích cự, chủ động, sáng tạo để giải vấn đề, thơng qua chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ đạt mục đích học tập khác Đặc trưng dạy học phát giải vấn đề “tình gợi vấn đề” “tư bắt đầu xuất tình có vấn đề” Tình có vấn đề (tình gợi vấn đề) tình gợi cho học sinh khó khăn lí luận hay thực tiễn mà em thấy có khả vượt qua, tức khắc thuật giải, mà phải trải qua trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động điều chỉnh kiến thức sẵn có 2.2/ Phương pháp dạy học kiến tạo: Con người chủ động tự xây dựng kiến thức cho thân Người học kết nối thông tin với thông tin để kiến thức có ý nghĩa với cá nhân người Con người xây dựng kiến thức riêng thể kiến thức từ trải nghiệm Mỗi người học tự xây dựng hiểu biết hợp lý mang tính cá nhân riêng Kiến thức hình thành thơng qua tương tác xã hội Học tập bị động thu nhận mà người học chủ động kiến tạo thông qua trải nghiệm suy ngẫm Phương pháp giảng dạy thuyết kiến tạo: Học tập tích cực, học việc làm , lấy học sinh làm trung tâm, học tập qua vấn đề, học tập qua dự án, học tập qua trải nghiệm, học tập qua khám phá, học tập gợi mở, học tập theo nhóm 2.3/ Dạy học phân hóa: Dạy học phân hóa: Là tiến trình dạy học vận dụng đa dạng phương tiện, thiết bị giảng dạy học tập cho phép học sinh có lứa tuổi khác nhau, nguồn gốc khác nhau, lực, kĩ khác tiến thành công học tập Tiến trình dạy học gồm đa dạng phương tiện, thiết bị phương pháp giảng dạy, học tập nhằm cho phép học sinh có lực, kĩ năng, kiến thức, lứa tuổi, hành vi, thái độ khác đạt đến mục tiêu chung học tập, giáo dục đường khác Sự huy động đa dạng phong phú phương pháp, hình thức dạy học cho học học sinh kích thích, đa dạng để học sinh làm việc, hoạt động, học tập theo lộ trình phương pháp riêng đặc trưng cho thân đảm bảo mục tiêu kiến thức, kĩ yêu cầu Phá vỡ hình thức dạy học trực diện, giáo dục với giáo viên chủ đạo, lớp học cách, học cho tất học sinh Tổ chức học tập, hoạt động, làm việc cho học sinh có tình học tập tối ưu 2.4/Dạy học tích hợp: Tập trung việc học học sinh; Quan tâm đến khác biệt học sinh; Tích hợp kiểm tra, đánh giá việc dạy học; Điều chỉnh nội dung, trình sản phẩm học tập theo định hướng tăng hiệu học tập cho học sinh phát huy ưu điểm vàphong cách học tập cá nhân; Xây dựng khơng khí học tập mà học sinh làm việc cởi mở tơn trọng người Hợp tác với học sinh để tối đa hóa hiệu suất học tập Hướng đến tối ưu hóa tiến thành công cá nhân học sinh học tập; Ln mềm dẻo, động viên tích cực với học sinh 2.5/ Phương pháp bàn tay nặn bột: Dạy học khoa học dựa tìm tòi nghiên cứu Những nguyên tắc dạy học dựa sở tìm tòi - nghiên cứu: Học sinh cần phải hiểu rõ câu hỏi đặt hay vấn đề trọng tâm học; Tự làm thí nghiệm cốt lõi việc tiếp thu kiến thức khoa học; Tìm tòi nghiên cứu khoa học đòi hỏi học sinh nhiều kĩ Một kĩ thực quan sát có chủ đích; Học khoa học khơng hành động với đồ vật, dụng cụ thí nghiệm mà học sinh cần phải biết lập luận, trao đổi với học sinh khác, biết viết cho cho người khác hiểu; Dùng tài liệu khoa học để kết thúc q trình tìm tòi - nghiên cứu; Khoa học công việc cần hợp tác 2.6/ Dạy học theo trạm: Là cách thức tổ chức dạy học đặt dấu nhấn vào việc tổ chức nội dung dạy học thành nhiệm vụ nhận thức độc lập nhóm HS khác HS thực nhiệm vụ theo cặp, theo nhóm hoạt động cá nhân theo thứ tự linh hoạt Bước 1: Lựa chọn nội dung hệ thống trạm học tập Bước 2: Xây dựng nội dung trạm Bước Tổ chức dạy học theo trạm 2.7/ Dạy học theo dự án: Là hình thức dạy học, HS điều khiển giúp đỡ GV tự lực giải nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp không mặt lý thuyết mà đặc biệt mặt thực hành, thơng qua tạo sản phẩm thực hành giới thiệu, cơng bố 2.8/ Học tập trải nghiệm : Là cách học thông qua làm, với quan niệm việc học trình tạo tri thức sở trải nghiệm thực tế, dựa đánh giá, phân tích kinh nghiệm, kiến thức sẵn có Kinh nghiệm đóng vai trò trung tâm q trình học tập Sự kết hợp đầy đủ yếu tố trải nghiệm, tiếp thu, nhận thức hành vi Trải qua từ giới biểu tượng cụ thể đến kiến tạo trừu tượng tương tác cá nhân môi trường Học tập tiếp nhận tốt q trình, khơng phải kết Học tập trình liên lục khởi nguồn từ kinh nghiệm Dạy học tích hợp theo chủ đề liên mơn Dạy học tích hợp liên môn dạy học nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều mơn học “Tích hợp” nói đến phương pháp mục tiêu hoạt động dạy học “lên mơn” đề cập tới nội dung dạy học Đã dạy học “tích hợp” chắn phải dạy kiến thức “liên môn” ngược lại, để đảm bảo hiệu dạy học liên mo6nthi2 phải cách tích hợp hướng tới mục tiêu tích hợp Dạy học tích hợp thể hai mức độ thấp mức độ cao Chủ đề tích hợp liên mơn chủ đề có nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học, thể ứng dụng chúng tượng, trình tự nhiên hay xã hội Ví dụ kiến thức vật lí cơng nghệ, vật lí hóa học, lịch sử địa lí PHẦN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN SAU KHÓA BỒI DƯỠNG Vấn đề dạy học gắn với phát triển lực học sinh đề cập nhiều áp dụng nhiều trường học, nhiều sở giáo dục Là một giáo viên giảng dạy mơn Địa lí trường nói chung nhiều thầy cô giáo môn khác giảng dạy đơn vị công tác vấn đề quan tâm có thuận lợi sau: + Các hoạt động chuyên môn nhà trường nhận quan tâm đạo sát từ phía lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo + Việc đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá lãnh đạo nhà trường quan tâm đạo thực cách tích cực, có hệ thống, bám sát chủ trương đổi giáo dục Đảng nhà nước + Đội ngũ giáo viên trẻ có trình độ chun mơn vững, đào tạo chuẩn tham gia lớp tập huấn chun mơn Phòng giáo dục đào tạo tổ chức hàng năm + Các tổ chun mơn tích cực trao đổi, thảo luận soạn giảng, dự rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp + Bản thân giáo viên ln tích cực học tập, tìm hiểu áp dụng phương pháp kĩ thuật dạy học để áp dụng trình dạy học Tuy nhiên thực tế giảng dạy thân việc dự đồng nghiệp, em thấy việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực để phát huy lực học sinh gặp phải nhiều khó khăn: + Về phía giáo viên: Việc vận dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực chưa mang lại hiệu cao Phương pháp thảo luận nhóm tổ chức chủ yếu dựa vào vài cá nhân học sinh tích cực tham gia, thành viên lại dựa dẫm, ỉ lại chưa thực chủ động Mục đích thảo luận nhóm chưa đạt tính dân chủ, cá nhân tự bày tỏ quan điểm, thói quen bình đẳng, biết đón nhận quan điểm bất đồng để hình thành quan điểm cá nhân.Việc đổi phương pháp dạy học không thực cách triệt để, nặng phương pháp truyền thống truyền thụ chiều Để thực phương pháp dạy học người giáo viên cần nhiều thời gian để chuẩn bị cho tiết học nên việc dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh gặp khó khăn + Về phía học sinh: Học sinh chủ yếu học sinh vùng nông thôn nên việc tiếp cận tìm tòi thơng tin thời phục vụ cho học hạn chế Một số học sinh chưa có phương pháp học tập phù hợp, chưa tích cực việc tìm tòi nghiên cứu học Do đặc thù học sinh trường đa phần học sinh người dân tộc K’ Ho, Hoa nên việc giao tiếp khả nhận thức hạn chế, giao tiếp em e dè, chưa tự tin, khả sử dụng vốn từ nên thảo luận nhóm em chưa mạnh dạn… Một số học sinh chưa chăm học, thời gian dành cho việc học Một số phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học Họ có suy nghĩ phó mặc cho nhà trường, “tất nhờ thầy” Phòng máy tính có kết nối mạng Internet chưc trang bị đầy đủ nên việc học sinh khai thác nguồn thông tin mạng để phục vụ cho học hạn chế - Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu đổi phương pháp dạy học Từ chuyên đề: “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh” bồi dưỡng thêm kiến thức phương pháp dạy học tích cực để sử dụng thành thục, nhuần nhuyễn trình dạy học phương pháp dạy học nhóm, dạy học theo trạm, bàn tay nặn bột, kĩ thuật dạy học tích cực… dạy học theo trải nghiệm sáng tạo, dạy học tích hợp, liên mơn… phương pháp kích thích học sinh tích cực làm việc đặc biệt học sinh yếu học sinh giáo viên bạn nhóm để ý đến nhiều Khi phát triển lực trình học tập tức học sinh thấy rõ vai trò vị trí mình, từ biết nỗ lực để hồn thành nhiệm vụ, biết hành động người khác cách để hoàn thiện nhân cách người học sinh Để dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh có hiệu giáo viên phải tự học tự rèn luyện phải học hỏi đồng nghiệp tham gia dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm, tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn Để khắc phục dần khó khăn thực việc dạy học theo định hướng lực học sinh theo em cần làm số việc sau: Việc dạy học theo định hướng phát triển lực bắt buộc giáo viên học sinh phải có chuẩn bị chu đáo, học sinh phải chủ động tích cực hợp tác hoạt động Yêu cầu giáo viên phải có thay đổi quan điểm, cách tiếp cận việc lựa chọn phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học thay đổi cách đánh giá học sinh – dạy học gắn với phát triển lực Muốn làm điều trước hết người giáo viên phải có thay đổi cách tiếp cận, phải giúp cho học sinh làm chủ trình học tập Kết hợp tốt phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học tích cực Xác định phương pháp dạy học theo đặc thù môn bên canh phương pháp dạy học truyền thống cần ý phương pháp dạy học tích cực như: phương pháp trực quan, phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp đóng vai… Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học CNTT hợp lý hỗ trợ dạy học PHẦN KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Để ngày nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, em có số đề xuất, kiến nghị sau: - Sở Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo nhà trường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ Đặc biệt tạo điều kiện vật chất cho giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao trình động chun mơn lớp học - Phòng giáo dục, nhà trường đầu tư, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Như qua khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II tơi thấy khóa học bổ ích cho cán giáo viên tham gia học tập Mỗi cán giáo viên học tập tích lũy cho kiến thức q báu từ chuyên đề áp dụng quản lý nhà trường công tác dạy học để ngày nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho địa phương Di linh, ngày 08/04/2018 Người viết thu hoạch Hồ Xuân Thắng ... cấp, cập nhật kiến thức kỹ nghề nghiệp, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Có hiểu biết đầy đủ kiến... UBND TỈNH ĐỒNG NAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II BỒI DƯỠNG TẠI HUYỆN DI LINH BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA TÊN ĐỀ TÀI:... cho việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Như qua khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II tơi thấy khóa học bổ ích cho cán giáo viên tham gia học tập Mỗi cán
- Xem thêm -

Xem thêm: BàiThu hoach bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTHCS hạng II, BàiThu hoach bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTHCS hạng II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay