THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ DHCNHN

57 57 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 10:37

LỜI MỞ ĐẦUHiện nay nhu cầu sử dụng điện là cần thiết đối với tất cả mọi người trong mọi lĩnh vực đời sống hàng ngày từ việc sử dụng điện để chiếu sáng đến việc sử dụng điện phục vụ cho sản xuất,tất cả nhưng nhu cầu đó đã cho ta biết vai trò của điện trong đời sống.Cùng với sự phát triện kinh tếxã hội, khoa học kỹ thuật, thiết kế hệ thống cung cấp điện là một trong những vấn đề quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đât nước ta.Hệ thống cung cấp điện đóng vai trò rất lớn trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay. Cùng với nhu cầu sử dụng điện và các trang thiết bị ngày càng hiện đại nên việc trang thiết bị về kiến thức mới về hệ thống cung cấp điện, cách thức sử dụng hệ thống trong xí nghiệp ,khu công nghiêp,nhà ở…là rất cần thiết.Qua việc học môn cung cấp điện và làm bài tập lớn cung cấp điện,với đề tài thiết kế hệ thống cung cấp điện cho mạng phân xưởng đã giúp em có cơ hội tổng hợp lại kiến thức đã học và học hỏi thêm một số kiến thức mới. Em sẽ cố gắng phát huy được sáng tạo và nghiên cứu,tìm hiểu để lựa chọn các thiết bị cho hệ thống tối ưu nhất.Tuy nhiên trong quá trình thiết kế sẽ có nhiều sai sót.Vì vây em rất mong giáo viên hướng dẫn đóng góp ý kiến và giúp đỡ để hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Giáo viên hướng dẫn: ĐỀ TÀI 18 : THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ Nhóm thực : Nhóm 18 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nhu cầu sử dụng điện cần thiết tất c ả người lĩnh vực đời sống hàng ngày từ việc sử dụng điện để chiếu sáng đến việc sử dụng điện phục vụ cho sản xuất,tất nhu cầu cho ta biết vai trò điện đời sống.Cùng v ới s ự phát tri ện kinh tế-xã hội, khoa học kỹ thuật, thiết kế hệ thống cung cấp điện vấn đề quan trọng nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đât nước ta.Hệ thống cung cấp điện đóng vai trò lớn cơng xây dựng đất nước ta Cùng với nhu cầu sử dụng điện trang thiết bị ngày đại nên việc trang thiết bị kiến thức hệ thống cung cấp điện, cách thức sử dụng hệ thống xí nghiệp ,khu cơng nghiêp,nhà ở…là cần thiết Qua việc học môn cung cấp điện làm tập lớn cung cấp điện,với đề tài thiết kế hệ thống cung cấp điện cho mạng phân xưởng giúp em có c hội tổng hợp lại kiến thức học học hỏi thêm số kiến thức Em cố gắng phát huy sáng tạo nghiên cứu,tìm hiểu để lựa chọn thiết bị cho hệ thống tối ưu Tuy nhiên q trình thiết kế có nhiều sai sót.Vì vây em mong giáo viên hướng dẫn đóng góp ý kiến giúp đỡ để hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Mục Lục CH ƯƠNG I TÍNH TỐN PHỤ TẢI ĐIỆN Phụ tải tính tốn phụ tải giả thiết lâu dài khơng đ ổi, tương đ ương với phụ tải thực tế mặt hiệu phát nhiệt mức độ huỷ hoại cách điện Phụ tải tính tốn phụ thuộc vào yếu tố như: công suất, s ố l ượng, chế độ làm việc thiết bị điện, trình độ ph ương th ức v ận hành h ệ thống Xác định xác phụ tải tính tốn nhiệm vụ khó khăn nh ưng quan trọng Sau số phương pháp tính toán phụ tải thường dùng nh ất thiết kế hệ thống cung cấp điện: • Phương pháp dùng số thiết bị hiệu • Phương pháp dùng hệ số Kđt ( thiết kế theo IEC ) • Phương pháp tính theo suất tiêu hao điện đơn vị sản phẩm • Phương pháp tính theo suất tiêu hao điện đơn vị diện tích… Tuỳ vào quy mơ, đặc điểm cơng trình, tuỳ vào giai đo ạn thi ết k ế s b ộ hay chi tiết mà chọn phương pháp thiết kế cho phù hợp Phần I Thuyết minh Tính tốn phụ tải điện 1.1 Phụ tải chiếu sáng Phân xưởng chiếu sáng sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng Ta có: P0=15W/m2 F= 24.36=864 m2 PTTCS=P0.F= 15.864= 12960 W=12,96 kW Qttcs= Pttcs.tag∂= kVA r Sttcs = =12,96 kVAr 1.2 Phụ tải thơng thống làm mát Trong xưởng sửa chữa khí cần có hệ th ống thoáng nhằm giảm nhi ệt đ ộ c thể người máy móc tỏa gây tăng nhiệt đ ộ phòng Nếu khơng trang bị hệ thống điều hòa làm mát hưởng tới suất lao động, sản phẩm, trang thiết bị, ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân làm vi ệc xưởng, tuổi thọ máy móc Phân xưởng trang bị 40 quạt trần quạt có cơng suất 150 W 10 quạt hút quạt 80 W, hệ số công suất trung bình nhóm 0,8 Tổng cơng suất thơng thống làm mát là: Plm = 40.150 +10.80 = 5340 W = 5,34 (kW); Q lm = 4,27 (kVAr) 1.3 Phụ tải động lực 1.3.1 Phân nhóm thiết bị Trong phân xưởng thường có nhiều thiết bị có cơng su ất ch ế đ ộ làm việc khác nhau, muốn xác định phụ tải tính tốn xác c ần ph ải phân nhóm thiết bị điện • • • Các thiết bị điện nhóm nên gần để giảm chiều dài đường dây hạ áp Nhờ tiết kiệm vốn đầu tư tổn th ất đường dây hạ áp phân xưởng Chế độ làm việc thiết bị điện nhóm nên giống đ ể xác định phụ tải tính tốn xác thuận tiện việc l ựa chọn phương thức cung cấp điện cho nhóm Tổng cơng suất nhóm thiết bị nên xấp xỉ để giảm ch ủng loại tủ động lực cần dùng phân xưởng toàn nhà máy Số thi ết b ị nhóm khơng nên q nhiều số đầu t ủ đ ộng lực thường ÷ 12 Dựa vào nguyên tắc phân nhóm vào v ị trí, cơng su ất c thiết bị bố trí mặt phân xưởng, ta có th ể chia ph ụ t ải thành nhóm: Nhóm gồm máy: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Nhóm gồm máy: 11,12,13,14,15,16,17,18,19 Nhóm gồm máy: 20,21,22,23,24,25,26,30 Nhóm gồm máy: 27,28,29,31,32,33 Bảng 1.1 Phân nhóm phụ tải cho xưởng khí sửa ch ữa STT Tên thiết bị Số hiệu sơ đồ Hệ số ksd Cosφ Cơng suất P(kW) Nhóm I Lò điện kiểu tầng 0,35 0,91 Lò điện kiểu tầng 0,35 0,91 Lò điện kiểu tầng 0,35 0,91 Lò điện kiểu tầng 0,35 0,91 Lò điện kiểu buồng 0,32 0,92 Lò điện kiểu buồng 0,32 0,92 Thùng 0,3 0,95 Lò điện kiểu tầng 0,26 0,86 Lò điện kiểu tầng 0,26 0,86 10 Bể khử mỡ 10 0,47 Tổng 30 49.5 30 49.5 45 82.5 2.25 45 30 3.75 367.5 ta có cơng thức tính tốn sau: n=10 n1=5 P=367.5 P1=271.5 nhq*=0.773 n*=0.5 P*=0.7 nhq=7.73 Cos ∂tb= =0.91 Ksd∑= =0,322 Knc= Ksd∑+=0,56 Ptt= Knc.∑Pdmi=0,56.367,5=205.8 kW Qtt= Ptt.tg∂ = 93.77 kVAr Stt= =226.16 kVA Nhóm II Bồn đun nước nóng 11 0,3 0,98 22.5 Thùng 12 0,3 0,95 3.3 Bồn đun nước nóng 13 0,3 0,98 Bồn đun nước nóng 14 0,3 0,98 45 Thùng tơi 15 0,3 0,95 4.2 Thiết bị cao tần 16 0,41 0,83 45 Thiết bị cao tần 17 0,41 0,83 33 Máy quạt 18 0,45 0,67 11.25 Máy quạt 19 0,45 0,67 8.25 Tổng 33 205.5 ta có cơng thức tính tốn sau: n=9 P=205.5 n1=5 n*=0.56 P1=178.5 nhq*=0.68 P*=0.87 nhq=6.12 Cos ∂tb= =0.892 Ksd∑= =0.356 Knc= Ksd∑+=0,616 Ptt= Knc.∑Pdmi=0,56.367,5=126.65 kW Qtt= Ptt.tg∂ = 64.182 kVAr Stt= =141.984 kVA Nhóm III Máy mài vạn 20 0,47 0,6 Máy mài vạn 21 0,47 0,6 Máy mài vạn 22 0,47 0,6 Máy tiện 23 0,35 0,63 Máy tiện 24 0,35 0,63 6 Máy tiện ren 25 0,53 0,69 Máy tiện ren 26 0,53 0,69 15 Máy khoan đứng 30 0,4 0,6 11 Tổng 11 66 ta có cơng thức tính tốn sau: n=8 n1=4 n*=0.5 P=66 P1=46 nhq*=0.82 P*=0.7 nhq=6.61 Cos ∂tb= =0.64 Ksd∑= =0,46 Knc= Ksd∑+=0,652 Ptt= Knc.∑Pdmi=43.06 kW Qtt= Ptt.tg∂ = 51.69 kVAr Stt= =67.28 kVA Nhóm IV Máy tiện ren 27 0,53 0,69 18 Máy phay đứng 28 0,45 0,68 8.25 Máy phay đứng 29 0,45 0,68 22.5 Máy khoan đứng 31 0,4 0,6 11.25 Cần cẩu 32 0,22 0,65 16.5 Máy mài 33 0,36 0,872 3.3 Tổng 80 ta có cơng thức tính tốn sau: n=6 P=80 n1=4 n*=0.667 P1=68.25 nhq*=0.821 P*=0.85 nhq=4.928 Cos ∂tb= =0.672 Ksd∑= =0,65 Knc= Ksd∑+=0,56 Ptt= Knc.∑Pdmi=51.925 kW Qtt= Ptt.tg∂ = 57.22 kVAr Stt= =77.27 kVA 1.4 Tổng hợp phụ tải toàn phân xưởng + toàn phân xưởng bao gồm: - phụ tải chiếu sáng - phụ tải điều hòa làm mát • Phụ tải chiếu sáng phải hoạt động liên tục trình nhà x ưởng hoạt động nên kđt=1 (theo IEC 439) Phụ tải chiếu sáng tính là: Pcs=0,015.24.36=12,96 (kW) Vậy Pttcs=12,96 kW cosφ = 0,58; tanφ = 1,4; Qttcs = 18,2 (kVAr) • Tổng cơng suất thơng thống làm mát là: Plm = 5,34 (kW) ta chọn hệ số kđt = 0,9 theo tiếu chuẩn VN (QCXD EEBC 09:2013) Pttlm = 5,34.0,9 = 4,81 kW • Thiết kế tủ điện riêng cho phụ tải thơng thống, làm mát chi ếu sáng đặt cạnh tủ phân phối, lấy nguồn từ sau tủ phân phối t c nhà máy nên ta có cơng suất tính tốn cho phụ tải làm mát, thơng gió chiếu sáng: Pttlm&cs = (Pttcs + Pttlm).kđt = (12,96+4,81).0,9 = 15,99 kW Cosφtb = 0,64 10 Máy biến áp Đầu trung áp Cáp hạ áp Thanh dẫn trung áp Cửa thơng gió Rãnh cáp Tủ hạ áp Tủ trung áp Rào chắn Hình 4.1 Tính tốn nối đất cho trạm biến áp • Phương pháp : dùng ngang đan thành lưới chữ nhật (9mx6m), đóng 18 cọc cạnh ngồi lưới, cách 1,5m Chọn điện cực ngang thép tròn CT3 Ф16, cọc thép góc 60x60x6 dài 5m 43 6000 1500 1500 9000 Hình 4.2 5000 1500 • Tính tốn điện trở nối đất : Cọc : n=18cái, dài l=5m Thanh : 11cái, 6x6m, 5x9m 44 Diện tích: S=54m2 Tổng chiều dài thanh(L) 6x6 + 5x9 = 81 m Điện sỏ suất cho; =120Ω.m Ta có cơng thức tính điện trở tản: Tính tốn: R = 0,9.120 = 3,35 Ω < Ryc = Ω Vậy phương pháp nối đất đạt yêu cầu Sơ đồ nguyên lý, mặt bằng, mặt cắt trạm biến áp 22kv XPLE-F50 3EA1 P? H? - 35/600 C730-233PB HVF604 EA603-G Hình 4.3 45 3000 1800 2200 1200 5000 4500 Hình 4.4 2000 2000 2200 1200 5000 Nhận xét Khi tính tốn nối đất cho trạm biến áp điện trở đ ất nh ỏ tốt,khi có cố hay có luồng sét đánh vào điện trở đất nh ỏ tản dòng sét nhanh, tránh gây nguy hại cho thiết bị 46 CHƯƠNG V: TÍNH TỐN CHỌN TỤ BÙ NÂNG CAO HỆ SỐ CƠNG SUẤT 5.1.Ý nghĩa việc bù cơng suất phản kháng ϕ *Việc bù công suất phản kháng dẫn tới việc làm tăng h ệ s ố cos ,qua : -Về mặt kinh tế: + Giảm giá tiền điện tránh bị phạt ti ền v ượt h ệ s ố cos ϕ mà nhà nước quy định -Về mặt kỹ thuật: +Giảm kích cỡ dây dẫn giảm dòng điện +Giảm tổn hao cơng suất (P,kW) cáp ện t ổn hao dây dẫn tỉ lệ bình phương với dòng điện +Giảm sụt áp tụ điện điều chỉnh hệ số công su ất làm gi ảm ho ặc chí khử hồn tồn dòng phản kháng dây d ẫn v ị trí tr ước bù,vì làm giảm bớt khử bỏ hẳn sụt áp.Tuy nhiên việc bù d gây nên tượng tăng điện áp tụ bù +Tăng khả mang tải: cách tăng hệ số công suất t ải đ ược cấp từ nguồn vào máy biến áp ,dòng điện qua máy biến áp gi ảm,vì th ế cho phép việc thêm tải vào máy biến áp.Do việc nâng cao hệ s ố cơng su ất đỡ tốn việc thay máy biến áp lớn có yêu cầu tang công suất phụ tải 5.2.Xác định dung lượng bù cần thiết Theo kết tính tốn phần trên, cơng suất tính tốn phân x ưởng sau: Ptt = 354,5 (KW) Qtt = 283,6(KVAR) Stt = 453,981 (KVA) Hệ số công suất phân xưởng là: 47 Cosφ = Ptt / Stt = 354,5 / 453,981 = 0,78 Mục tiêu bù lượng công suất phản kháng cho h ệ só cơng su ất nhà máy đạt cosφ = 0,9 Lượng công suất phản kháng cần bù thêm tính nh sau : Qbù = Ptt (tgφ1 – tgφ2) (KVAR) (5.1) φ1 : Góc lệch pha phân xưởng trước bù φ2 : Góc lệch pha phân xưởng sau bù Ở : cos φ1 = 0,78 => tg φ1 = 0,802 cos φ2 = 0,9 => tg φ2 = 0,484 Thay giá trị vào công thức 5.1 ta tìm l ượng cơng su ất ph ản kháng cần bù là: Qbù = Ptt (tg φ1 - tg φ2) = 376,802 (0,802 – 0,484)= 119,82 (KVAR) Như để đạt hệ số cơng suất cosφ= 0,9 phan x ưởng ph ải bù thêm lượng công suất phản kháng 112,731 (KVAR) 22KV DCL 22/0.4 KV 250KVA Thi?t b? lu ?ng BI ATT AT1 AT2 DL1 DL2 AT4 AT3 DL3 AT6 AT5 DL4 CS PFC AT6 TG&LM Hình 5.1.Sơ đồ ngun lí tụ bù cơng suất phản kháng 5.3, Đánh giá hiệu bù công suất phản kháng *Hiệu việc lắp đặt máy biến áp : 48 Cơng suất tính tốn tồn phân xưởng trước sau bù : Strước bù = 452,124 (KVAr) Ssau bù = 395,39 (KVAr) Vậy không đặt tụ bù ta phải chọn máy biến áp cơng su ất 315kVA 160kVA, sau lắp đặt tụ bù ta cần chọn máy bi ến áp công suất 250kVA 180kVA cấp điện cho phân xưởng *Hiệu giảm kích cỡ dây d ẫn : - Dây dẫn từ tủ phân phối tới tủ động lực thiết bị nh dây cao áp từ nguồn tới trạm biến áp khơng đổi, thay đ ổi dây t tr ậm biến áp tới tử phân phối *Hiệu việc giảm tổn hao điện m ạng ện 5.4.Nhận xét đánh giá -Việc lắp đặt tụ bù vừa giúp giảm tổn hao vừa giúp giảm chi phí mua dây biến áp cơng suất lớn cho phân xưởng CHƯƠNG VI: TÍNH TỐN NỐI ĐẤT, CHỐNG SÉT Tính tốn nối đất Nối đất an toàn cho cac thiết bị nhà xưởng thực tương tự nối đất cho TBA Vỏ thiết bị nhóm nối hình tia đến dây nhánh, dây nhánh nối tới dây chạy nhà xưởng tạo thành vòng kín, gọi vành đai tiếp đất Lấy điểm đối xứng qua tâm vòng kín nối với đỉnh chữa nhật chéo bãi tiếp địa Tính chọn thiết bị chống sét • Chọn kim thu sét Kim thu sét Stormaster ESE30 công ty Lightning Protection International Pty Ltd (gọi tắt “LPI”)Australia, đạt tiêu chuẩn NFC17-102 (French National Standard) Pháp Thông số: (catalog kèm theo) 49 Hình 5.2 Ở mức bảo vệ cao nhất: bán kính bảo vệ đạt 48m, giả sử nhà xưởng cao từ 6-10m • • + Bố trí đặt kim thu nhà xưởng dài 36m, cách 20 m, (cách biên 8m) Theo sơ đồ cơng thức trang 193, 194 Giáo trình cung cấp ện – ĐHCNHN ta có: Phạm vi bảo vệ hẹp theo bề ngang: 2bx = 4.rx.(m) = 4.48 = 221,9 (m), lớn bề ngang nhà x ưởng : 24m Với a: khoảng cách cột (m) ha: chiều cao kim thu (m) 50 rx: bán kính bảo vệ kim thu Độ võng thấp bảo vệ : ho = h – a/7 (m) + h: chiều cao tới đỉnh kim thu a: khoảng cách kim thu Đặt kim thu lên cọc cao 3m, nhà x ưởng cao 9m, kim thu cao 0,34m Ta có: ho = (9+3+0,34) – 20/7 = 9,48 (m), lớn độ cao nhà x ưởng 9m Vậy hệ thống thu sét đảm bảo yêu cầu • Hệ thống nối đất: Điện trở yêu cầu nối đất chống sét phải nhỏ 10Ω Thực bãi tiếp địa riếng rẽ, kết cấu bãi tiếp địa nh bãi tiếp địa TBA 6.3.Nhận xét Điện trở nối đất cần tính tốn thật xác để có dòng dò thi dòng điện chạy xuống hệ thống nối đất thay chạy qua người việc bố trí hình dạng kích thước hệ thống nối đất ph ải dựa vào m ặt thi công cho sát với diện tích phân x ưởng t ốt CHƯƠNG VII: DỰ TỐN CƠNG TRÌNH Danh Mục Các Thiết Bị Và Dự Tốn Cơng Trình : Tên Số lượng Thành tiền (x106đ) MBA 140,5 Cáp Chi tiết Chương2 34,993 Đèn 36 67,5 Quạt gió 10 1,05 Quạt treo cn 40 56 DCL 7 MC 377,9 STT 51 Sứ đỡ 30 (5tủ x3pha x2) 0,24 CCTR 3,6 10 CSV 18,9 11 Át TPP 8,04 12 Át nhánh TDL 6,2 (4.1,2+4.0,35) 13 Át động 33 11,9 14 Cầu chì động 33 14,86 15 Tủ bù 2,7 16 Kim thu sét 16,8 17 Bãi tiếp địa 24,5 18 Thanh TPP 1,2 19 Thanh ĐL+CS 12 (4 tủ x3pha) 1,85 20 Thiết bị đo lường Chi tiết C3 (3.5) 20 Tổng 847.97 KẾT LUẬN Như vậy, toàn nội dung mơn học chúng em trình bày chi tiết theo yêu cầu cụ thể đề tài Cụ thể, chúng em phân nhóm, tính tốn lượng phụ tải toàn phân xưởng Để xác định cấp điện cho phân xưởng, em chọn trạm biến áp với kết cấu thích hợp với mỹ quan, đảm bảo tính an tồn cung cấp điện cho toàn phân xưởng Ngoài ra, yêu cầu lựa chọn tính tốn chiếu sáng,hệ th ống làm mát lắp đặt thiết bị phân phối bảo vệ c ũng đề cập Em tính tốn lắp đặt tụ bù để đảm bảo yêu cầu s dụng điện nhà nước tiết kiệm chi phí tổn hao cho phân x ưởng 52 Do trình độ, khả kinh nghiệm việc nghiên c ứu tài liệu tham khảo nhiếu hạn chế, đề tài thiết kế hệ th ống cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí có phụ tải ph ức tạp nên q trình tính tốn thiết kế khơng tránh khỏi sai sót Rất mong đóng góp ý kiến q báu th ầy b ạn .BẢN VẼ 1.Sơ đồ mạng điện mặt phân xưởng với bố trí tủ phân phối,các thiết bị 53 2.Sơ đồ nguyên lý mạng điện Sơ đồ nguyên lý mạng điện hạ áp phân xưởng Sơ đồ nguyên lý, mặt bằng, mặt cắt trạm biến áp 54 3EA1 XPLE-F50 P? H? - 35/600 C730-233PB HVF604 EA603-G 5000 2200 7 1200 1800 3000 22kv 55 4500 2000 2000 2200 1200 5000 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO -Sổ tay lựa chọn tra cứu thiết bị điện từ 0,4 –500kv c TS.Ngơ H ồng Quang -Giáo trình Hướng dẫn đồ án Cung cấp điện Lê Đình Bình -Giáo trình Cung cấp điện trường Đại học Cơng Nghiệp Hà Nội 57 ... kVA Nhận xét đánh giá Phân xưởng nhỏ 24.36 m2, máy móc phân xưởng khơng nhiều có cơng suất nhỏ cơng suất tồn phần tính tốn phân xưởng nhỏ Hệ số cơng suất trung bình phân xưởng tương đ ối cao 0,78... ph ải phân nhóm thiết bị điện • • • Các thiết bị điện nhóm nên gần để giảm chiều dài đường dây hạ áp Nhờ tiết kiệm vốn đầu tư tổn th ất đường dây hạ áp phân xưởng Chế độ làm việc thiết bị điện. .. ở…là cần thiết Qua việc học môn cung cấp điện làm tập lớn cung cấp điện, với đề tài thiết kế hệ thống cung cấp điện cho mạng phân xưởng giúp em có c hội tổng hợp lại kiến thức học học hỏi thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ DHCNHN, THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ DHCNHN, Phần I. Thuyết minh, Tính toán phụ tải điện, XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN CỦA PHÂN XƯỞNG, 1 Xác định vị trí đặt trạm biến áp phân xưởng., c. Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến các tủ động lực, tủ động lực đến các phụ tải, Phương án 1 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật., Chương III: LỰa chỌn và kiỂm tra các thiẾt bỊ., 1 Tính toán ngắn mạch, + IđmDCL ≥ Ilv max =6,56 A, a. Chọn Aptomat các nhánh của TPP, .Lựa chọn các aptomat cho từng động cơ., Chương IV: THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP, Sơ đồ nguyên lý, mặt bằng, mặt cắt của trạm biến áp., Tính chọn thiết bị chống sét., Danh Mục Các Thiết Bị Và Dự Toán Công Trình :, Sơ đồ nguyên lý của mạng điện

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay