Khung ma tran de KTDK

4 51 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 10:22

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN HỌC KÌ .LỚP NĂM HỌC Ví dụ: môn Toán GHKII-Lớp Tên các nội dung/ chủ đề/ mạch kiến thức, kĩ Số câu, câu số số điểm Số học và phép tính: Tỉ số phần trăm giải toán có liên quan đến tỉ số phần trăm Số câu Câu số Số điểm Đại lượng và đo đại lượng: Thu thập xư lí thông tin từ biểu đồ hình quạt Số câu Câu số Số điểm Yếu tố hình học: Nhận dạng mợt số hình đa học (kể cả hình khối), giải toán liên quan đến tính diện tích hình thang, thể tích hình hộp chữ nhật Tổng số Ví dụ: môn Tiếng Việt HKI-Lớp Số câu Câu số Số điểm Số câu Số điểm Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL Tổng TN TL Số câu, câu Mức Mức Mức Mức Tên các nội dung/ chủ đề/ mạch kiến thức, kĩ số số TN TL TN TL TN TL TN TL điểm Đọc thành tiếng: HS đọc đúng rành mạch đoạn văn, tập đọc đa học hoặc đoạn không có SGK (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút), trả lời câu hỏi về nội dung đa đọc (Phần đánh giá cho điểm Đọc các lớp HV tham khảo TL 21,25, 27) Đọc hiểu : Xác định, nhận xét nêu đúng ý nghĩa được hình ảnh, Số câu nhân vật, chi tiết đọc; Hiểu ý chính của đoạn văn; Giải thích được chi tiết đơn giản bằng suy luận trực tiếp hoặc Câu số rút thông tin đơn giản từ đọc; liên hệ chi tiết với Số điểm thực tiễn để rút học (4 điểm) Kiến thức tiếng Việt: Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, Số câu đặc điểm, tính chất; Nắm vững mô hình phổ biến của câu trần thuật đơn đặt câu theo mô hình này; Biết cách dùng dấu chấm, dấu Câu số phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm; Bước đấu nhận Số điểm biết biện pháp so sánh học lời nói (2 điểm) Tổng TN TL điểm Số câu Tổng số Số điểm 4đ 2đ Viết Chính tả (15 phút): Nghe-viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định chính tả (tốc độ viết khoảng 60 chữ/15 phút), không mắc quá lỗi (Phần đánh giá cho điểm Viết các lớp HV tham khảo TL 22,27, 32) điểm Viết đoạn, bài (25 phút): VD: Viết một thư thăm hỏi người thân hoặc người em quý mến; Yêu cầu đánh giá: Kĩ viết chữ; kĩ viết chính tả; kĩ dùng từ đặt câu; kĩ viết thư đơn giản có độ dài khoảng 6-8 câu (Phần đánh giá cho điểm Viết các lớp HV tham khảo TL 22,27, 32) điểm MÔN TIẾNG VIỆT – HKI - Lớp Kiến thức, kĩ Số câu số điểm Mức (nhận biết) Mức (thông hiểu) Mức (vận dụng) Mức (vận dụng ST) Tổng TN KQ Kiến thức tiếng Việt, văn học (2): Đọc (3): Viết TN KQ HT khác TL TN KQ HT khác TL TN KQ HT khác TL TN KQ TL Số câu 1 (5a) (5b) Số điểm 0,5 0,75 0,75 0,5 1,5 HT khác Số câu 1 Số điểm 2,0 2,0 b) Đọc hiểu Số câu 1 Số điểm 0,5 0,5 0,5 1,5 b) Đoạn, (viết văn) Nghe -nói HT khác a) Đọc thành tiếng a) Chính tả (4) TL Nói (trả lời câu hỏi đọc thành tiếng) Số câu 1 Số điểm 2,0 2,0 Số câu 1 Số điểm 2,0 2,0 Số câu 1 Số điểm 0,5 0,5 Kết hợp đọc và viết chính tả Tổng Số câu 2 1 1 1 (5b) 2 Số điểm 1,0 4,0 0,5 0,5 0,5 0,75 2,0 0,5 2,0 1,5 6,5 Mức Tổng Ví dụ: môn Lịch sử và Địa lí cuối năm học - Lớp Tên các nội dung/ chủ đề/ mạch kiến thức, kĩ Số câu, câu số Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL TN TL TN TL Xây dựng chủ nghĩa xa hội Miền Bắc đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975): Xây dựng chủ nghĩa xa hội cả nước (1975 - nay): Việt Nam, châu Á, châu Âu: Châu Phi, châu Mĩ: Châu Đại Dương, châu Nam Cực các đại dương: Tổng số số Sốđiểm câu Câu số Số điểm Số câu Câu số Số điểm Số câu Câu số Số điểm Số câu Câu số Số điểm Số câu Câu số Số điểm Số câu Số điểm ... đề/ mạch kiến thức, kĩ số số TN TL TN TL TN TL TN TL điểm Đọc thành tiếng: HS đọc đúng rành ma ch đoạn văn, tập đọc đa học hoặc đoạn không có SGK (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút),... câu số Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL TN TL TN TL Xây dựng chủ nghĩa xa hội Miền Bắc đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975): Xây dựng chủ nghĩa xa hội cả nước (1975 - nay):
- Xem thêm -

Xem thêm: Khung ma tran de KTDK, Khung ma tran de KTDK

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay