CHƯƠNG TRÌNH đại hội 2013 2014

11 43 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 10:20

THỨ TỰ NỘI DUNG CÔNG VIỆC Chào cờ, quốc ca, đội ca Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Giới thiệu đồn chủ trì, đồn thư kí lên làm việc THỰC HIỆN Bạn Thủy Thông qua nội dung chương trình Bạn Thủy Đọc diễn văn khai mạc đại hội Bạn Thủy Thông qua báo cáo hoạt động BCH chi đội năm học 2012-2013 Bạn Trung Thông qua dự thảo phương hướng hoạt động chi đội năm học 2013-2014 Bạn Lâm ĐH thảo luận báo cáo dự thảo phương hướng Trả lời ý kiến Đồn Chủ Trì Phát biểu đạo cấp Tiếp thu ý kiến Bầu BCH Ban kiểm phiếu lên làm việc 10 Giải lao 10 phút Ra mắt BCH mới, hứa hẹn Bạn Thủy Bạn Quyên, Ngọc Nghĩa BCH Mới 11 Thông qua nghị đại hội Bạn Ái Khanh 12 Diễn văn bế mạc Bạn Thủy I NGHI LỄ 1/ Ổn định tổ chức: -Trân trọng kính mời đại biểu, thầy giáo, cô giáo bạn vào ghế ngồi ổn định tổ chức để chuẩn bị tiến hành Đại hội (Đại biểu, thầy cô, bạn ổn định xong ) -Nhiệt liệt chào mừng cô đại biểu, thầy cô giáo dự Đại hội Liên đội chúng em hôm Xin chào mừng 2/Văn nghệ chào mừng: -Trước vào chương trình thức đại hội, xin trân trọng kính mời đại hội lắng nghe chương trình văn nghệ chào mừng bạn đội tuyên truyền măng non Liên Đội thể Mở đầu chương trình tiết mục:………………………………của bạn……………………… 3/Nghi lễ chào cờ: Cám ơn bạn gửi đến chương trình hát - Bắt đầu vào chương trình Đại hội, chúng em xin trân trọng kính mời quý khách dự, quý thầy cô bạn đứng lên chuẩn y trang phục để làm lễ chào cờ! (Đại biểu đứng nghiêm) - Mời đội cờ, đội trống vào vị trí (Trống hành tiến vào sân lễ) - Nghiêm! - Chào cờ … Chào! (Trống chào cờ 03 hồi – Đội Viên chào tay) - Quốc ca! (Đội viên hát – Trống Quốc ca) - Đội ca! (Đội viên hát - Trống Đội ca) “VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI – SẴN SÀNG!” (Đại hội hô to: “Sẵn sàng!”) (Đợi khách dự, đại biểu ổn định) DCT – 1: - Kính thưa đại biểu! Kính thưa thầy, giáo, anh chị bạn ! Năm học 2013 - 2014 tiếp tục diễn thực vận động “Tuổi trẻ Hòn Đất học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ‘Tập trung nghiên cứu Nghi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng”.là năm tiếp tục trì, đổi nội dung, phương thức hoạt động Đội phong trào thiếu nhi; tăng cường hướng dẫn cho em thực tốt vận động “Thiếu nhi Hòn Đất thi đua thực tốt điều Bác Hồ dạy” gắn với việc triển khai phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" Đẩy mạnh triển khai Nghị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX "Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh”; Tham mưu xây dựng chế, sách, huy động nguồn lực cho công tác Đội phong trào thiếu nhi Nâng cao chất lượng đội ngũ cán phụ trách thiếu nhi, chất lượng đội viên, trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đội viên Thực Chủ Đề năm học: Măng non đất nước Tiếp bước cha anh Làm nghìn việc tốt Xứng cháu Bác Hồ - Hôm nay, ngày 19/10/2013 30 Đội viên ưu tú đại diện cho 06 Chi Đội Trường TH Mỹ Phước họp mặt điểm lại thành tích đạt nhiệm kỳ qua, đồng thời bàn bạc đề phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2014 Qua chọn đại biểu xứng đáng bầu vào Ban huy Liên Đội nhiệm kỳ Đó lý Đại hội hôm (Đại hội vỗ tay -Đánh 01 hồi trống chào mừng) GIỚI THIỆU KHÁCH DỰ: Đại hội Liên đội chúng em vinh dự đón tiếp quý vị đại biểu, thay mặt Ban tổ chức đại hội, em xin trân trọng kính giới thiệu: * Về phía Hội đồng đội huyện: Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu: Anh – Phó bí thư huyện đồn chủ tịch hội đồng đội *Về phía Đồn xã : Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu: * Về phía nhà trường: Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu: Thầy Nguyễn Ngọc Trìu – Bí thư chi - Hiệu trưởng nhà trường Các thầy, cô giáo anh, chị phụ trách Đội yêu quý chúng em bạn đội viên, thiếu niên tiêu biểu cho bạn thiếu nhi tồn Liên đội có mặt đơng đủ Đại hội hôm ( Vỗ tay ) - Cám ơn Đội trống, xin mời đội trống nghỉ! - Kính thưa Đại hội! Sau em xin thơng qua thành phần số lượng đại biểu triệu tập dự Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013- 2014 sau: - Tổng số đại biểu triệu tập …… bạn - Số đại biểu có mặt …… bạn - Vậy đủ điều kiện tiến hành Đại hội 5/ Giới thiệu đoàn Chủ tịch Thư ký đồn làm việc: 1: Kính thưa đại hội ! Theo tinh thần thống Đại hội trù bị ngày 24 tháng năm 2013, đại hội bầu bạn có tên sau vào đồn chủ tịch: 1.Bạn: Đồng Nguyễn Thành Trung 5/2 2.Bạn: Nguyễn Trần Thu Thủy 5/1 3.Bạn: Đặng Hoàng Gia Lâm 5/1 Và Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn thư ký: Bạn Đặng Thị Ái Khanh 5/1 Bạn Hàn Thị Hồng Ngân 5/1 - Xin Đại hội cho ý kiến! Đại có ý kiến thêm danh sách đồn chủ tịch Đoàn thư ký vừa nêu? (Đợi chút) - Nếu khơng có đồng ý với danh sách vừa nêu xin biểu cách giơ tay (Đại biểu giơ tay) - Đại biểu không đồng ý? – Khơng có! - Đại biểu có ý kiến khác? – Khơng có! - Như Đại hội đồng ý 100% Vậy xin mời Đoàn chủ tịch Đồn thư ký lên vị trí làm việc (Đồn chủ tịch Đồn thư ký lên vị trí làm việc) Sau xin nhường quyền điều hành Đại hội cho Đoàn chủ tịch Xin cám ơn! (DCT vị trí đại biểu) Phần II: NỘI DUNG CHI TIẾT PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI: Thu Thủy: Kính thưa quý khách dự, quý đại biểu thân mến, kính thưa Đại hội! - Căn vào biên Đại hội trù bị Liên đội diễn vào ngày 8/10/2010 - Căn vào tình hình đại biểu Đại hội hôm nay: - Số lượng đại biểu dự Đại hội … - Số lượng đại biểu có mặt …… Đạt tỷ lệ …… - Trong đại biểu nữ .Chiếm tỷ lệ …… % - Số lượng đại biểu vắng mặt …… Chiếm tỷ lệ ……% - Đa số đại biểu có tư cách tác phong tốt, quy định Đại hội - Căn vào điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh việc tiến hành Đại hội Liên Đội Xin thay mặt cho Đoàn chủ tịch Đại hội “Tôi xin tuyên bố cho phép Đại hội Liên đội Trường TH Mỹ Phước nhiệm kỳ 2013 - 2014 tiến hành!” (Đại hội vỗ tay – Trống chào mừng 2.Thơng qua chương trình đại hội: ĐCT1: Thay mặt cho đồn chủ tịch, Tơi xin thơng qua chương trình Đại hội: PHẦN I: NGHI THỨC Ổn định tổ chức Văn nghệ chào mừng Chào cờ theo nghi thức Đội Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đoàn thư ký PHẦN II: NỘI DUNG Khai mạc thơng qua chương trình Đại hội Thơng qua báo cáo tổng kết chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi Liên đội – Nhiệm kỳ 2012 - 2013 dự thảo phương hướng công tác Đội phong trào thiếu nhi Liên đội – Nhiệm kỳ 2013 - 2014 Ý kiến phát biểu đóng góp, đạo Ban giám hiệu trường Đại hội thảo luận Đoàn chủ tịch giải trình Đại hội biểu tiêu lớn chương trình cơng tác đội phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ Ban huy Liên đội nhiệm kỳ cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ Nêu cấu, tiêu chuẩn số lượng bầu vào Ban huy Liên Đội nhiệm kỳ Đại hội bầu cử Giải lao, sinh hoạt văn nghệ, trò chơi 10 Thông qua kết bầu cử; ban huy Liên đội nhiệm kỳ họp phiên 11 Ban huy Liên đội nhiệm kỳ mắt, hứa hẹn 12 Gắn cấp hiệu giao nhiện vụ cho Ban huy Liên đội nhiệm kỳ 13 Ý kiến phát biểu cấp 14 Thông qua nghị đại hội 15 Bế mạc Đại hội 3.Thông qua báo cáo kết năm học 2012 - 2013 : Kính thưa tồn thể Đại hội: DCT * Để đánh giá kết mà Liên đội đạt năm học vừa qua sau em xin trân trọng giới thiệu bạn Đồng Nguyễn Thành Trung lên báo cáo tổng kết công tác đội phong trào thiếu nhi năm học 2012– 2013 Xin mời bạn DCT * Vừa đại hội nghe báo cáo tổng kết công tác đội phong trào thiếu nhi năm học 2012-2013 đề nghị toàn thể đại hội dành tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng kết mà liên đội đạt năm học qua 4-Thông qua dự thảo phương hướng công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2013- 2014 : - Để xây dựng kế hoạch công tác đội năm học 2013-2014 Sau em xin trân trọng giới thiệu bạn Đặng Hoàng Gia Lâm lên thơng qua dự thảo Chương trình cơng tác đội phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014 ( Xin mời bạn) Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU Diệu Kỳ: Kính thưa đại hội! - Hoạt động Liên đội trường ta đạt thành định thời gian qua phần lớn quan tâm, hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình Ban giám hiệu nhà trường Để giúp cho phong trào Đội nhiệm kỳ đạt thành cao hơn, đồng thời rút kinh nghiệm định hướng cho Đại hội hôm thảo luận dễ dàng Thay mặt Đoàn chủ tịch, em xin trân trọng kính mời ………………………………………………………………… – Hiệu trưởng nhà trường lên cho ý kiến phát biểu đạo Em xin trân trọng kính mời thầy (Thầy hiệu trưởng phát biểu) * Đáp từ ý kiến Ban giám hiệu Diệu Kỳ: Thay mặt cho đoàn chủ tịch, thay mặt cho đại hội em xin chân thành cảm ơn ý kiến đạo của…………………………………………………– Hiệu trưởng nhà trường xin ghi nhận đạo vô sâu sắc ban giám hiệu Liên đội chúng em Một lần xin chân thành cảm ơn! (Đại hội vỗ tay) ĐẠI HỘI THẢO LUẬN: -DCT - Kính thưa vị đại biểu, khách quí ! - Kính thưa anh chị phụ trách đội ! - Thưa Đại hội ! - Đại hội vừa nghe qua báo cáo tổng kết chương trình cơng tác Đội, phong trào thiếu nhi – nhiệm kỳ 2012- 2013 dự thảo phương hướng công tác Đội, phong trào thiếu nhi – nhiệm kỳ 2013 - 2014 Liên đội trường ta Đại hội xem xét cần bổ sung, vấn đề cần đề xuất, xin mời toàn thể Đại hội cho ý kiến phát biểu (Sẽ có nhiều bạn ý kiến phát biểu, bạn giơ tay “Xin mời bạn!”; Sau bạn có ý kiến xong “Xin cảm ơn!” “Xin mời Đại hội tiếp tục đóng góp ý kiến”) (Sau tất ý kiến đóng góp xong mời thầy Hiệu trưởng thầy TPT Đội thay mặt Đồn chủ tịch giải trình ý kiến thảo luận Sau đáp từ chung) * Đáp từ chung thảo luận: Diệu Kỳ: Xin cảm ơn ý kiến đóng góp q báo Đại hội Thay mặt cho Đồn chủ tịch, xin hứa ghi nhận ý kiến Đại hội đưa thành văn để bổ sung cho chương trình cơng tác Đội Liên đội nhiệm kỳ Nếu khơng có cho ý kiến BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU LỚN: Diệu Kỳ: * Các bạn Đội viên thân mến! - Trong dự thảo phương hướng công tác Đội trường nhiệm kỳ 2010 20111 có tiêu chuẩn lớn cần đặt sau: - Liên đội tổ chức 02 loại hình giáo dục truyền thống, lịch sử đất nước Việt Nam, lịch sử địa phương giáo dục đạo đức học sinh - Liên đội tổ chức chào cờ đầu tuần đảm bảo theo 01 03 hình thức chào cờ quy định - Liên đội tham gia vận động học sinh lớp trì sỉ số đảm bảo theo tiêu ngành giáo dục quy định năm học - Liên đội có 02 mơ hình thi đua học tập suốt năm học, CLB học tập phong trào “Nghìn việc tốt” - 100% đội viên đạt hạnh kiểm loại tốt 50% đội viên đạt học lực khá, giỏi trở lên (chỉ tiêu huyện 70%) - Liên đội tổ chức sinh hoạt hè ngày hội “Chia đồ dùng, đồ chơi, sách truyện” cho đội viên, học sinh - 100% Đội viên, học sinh không vi phạm pháp luật - Liên đội thành lập loại hình câu lạc thể thao, sở thích hoạt động có hiệu - Liên đội trì hoạt động hiệu đội tuyên truyền ca khúc thiếu nhi thực thường xuyên chương trình phát măng non - Liên đội thực phong trào kế hoạch nhỏ, tham gia đóng góp “Cơng trình măng non” cấp Liên đội, huyện, tỉnh đạt tiêu - Liên đội tổ chức hoạt động tập trung theo chủ đề tháng, năm - Liên đội triển khai “Chương trình rèn luyện Đội viên” có 85% đội viên đạt từ chuyên hiệu trở lên - Liên đội tham mưu thành lập Ban phụ trách Đội hoạt động có hiệu - Phụ trách thiếu nhi bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị tài liệu … - Như vậy, Đại hội có thêm để đóng góp cho tiêu chuẩn lớn này! Xin mời Đại hội ý kiến (Đợi khoảng phút) - Nếu Đại hội đồng ý với tiêu biểu cách giơ tay (Đại hội giơ tay) - Đại biểu khơng đồng ý? – Khơng có! - Đại biểu có ý kiến khác? – Khơng có! - Như tiêu lớn đặt Đại hội thống 100% Xin Đại hội dành tràng pháo tay thật lớn để chúc cho tiêu thực thành công nhiệm kỳ (Đại hội vỗ tay) BAN CHỈ HUY NHIỆM KỲ CŨ TUYÊN BỐ HẾT NHIỆM KỲ Diệu Kỳ: Tiếp tục chương trình phần tuyên bố hết nhiệm kỳ Ban huy Liên đội nhiệm kỳ 2012-2013 Xin mời bạn Đồng Nguyễn Thành Trung tuyên bố Xin mời bạn! NÊU CƠ CẤU, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG CỦA BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ MỚI Diệu Kỳ: * Kính thưa Đại hội! - Để cho hoạt động Liên đội nhiệm kỳ đạt kết cao đòi hỏi cần phải có Ban huy thật có lực phẩm chất tốt Trước đại hội tiến hành bầu cử, xin mời bạn Gia Lâm đại diện Đoàn chủ tịch nêu cấu, tiêu chuẩn số lượng bầu vào ban huy Liên đội nhiệm kỳ Xin mời bạn! 10 ĐẠI HỘI BẦU CỬ: Diệu Kỳ: * Kính thưa Đại hội! - Sau đại hội trù bị diễn ngày …8/10/2010 Chúng ta thành lập danh sách ứng cử viên Ban huy Liên đội nhiệm kỳ 2010 – 2011, danh sách sau: TT Họ tên Nguyễn Ngọc Diệu Kỳ Nguyễn Đặng Thùy Liên Lê Thị Mộng Kiều Nguyễn Thị Mỹ Nhân Lê Minh Anh Trương Thị Thu Trang Lê Trọng Lâm Phan Khánh Linh Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Năm sinh x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2001 2001 1997 x 2001 Lớp 5/1 5/1 5/1 5/2 5/2 4/1 4/1 4/1 4/2 Chức vụ Đội qua Liên đội phó UV.BCH Liên Đội UV.BCH Liên Đội UV.BCH Liên Đội UV.BCH Liên Đội UV.BCH Liên Đội Chi Đội trưởng UV.BCH Liên Đội UV.BCH Liên Đội 10 11 12 13 14 Phạm Thị Tường Vi Nguyễn Hoàng Luân Lê Thị kiều Oanh Nguyễn Thị Ngân Phạm Vũ Việt Long x x x 2001 2001 2001 2000 2001 4/2 4/2 4/2 5/3 4/3 Liên đội trưởng UV –BCH Chi đội Chi đội trưởng UV.BCH Liên Đội Chi đội trưởng - Xin hỏi Đại hội có ý kiến thêm danh sách ứng cử viên này? (Đợi 01 khoảng thời gian ngắn) - Nếu khơng có ý kiến đồng ý với danh sách vừa nêu xin biểu cách giơ tay (Đại hội giơ tay) - Đại biểu không đồng ý? – Không có! - Đại biểu có ý kiến khác? – Khơng có! Như Đại hội đồng ý 100% Chúng xin niêm yết danh sách tiến hành bầu cử Diệu Kỳ: * Kính thưa Đại hội! - Cũng ngày Đại hội trù bị bầu Ban bầu cử Đại hội Danh sách gồm có: Bạn Nguyễn Ngọc Ngĩa– Trưởng ban Bạn Lê Thị Huệ - Thành viên Bạn Vũ Thị Thùy Linh – Thành viên - Đại hội có ý kiến thêm danh sách Ban bầu cử? (Đợi chút) - Nếu khơng có ý kiến đồng ý với danh sách vừa nêu xin biểu cách giơ tay (Đại hội giơ tay) - Đại biểu không đồng ý? – Khơng có! - Đại biểu có ý kiến khác? – Khơng có! - Như Đại hội đồng ý 100% Xin mời Ban bầu cử lên vị trí làm việc - Xin mời ban Nguyễn Ngọc Ngĩa thông qua thể lệ bầu cử - Trước tiến hành bầu cử, xin mời Đại hội kiểm tra thùng phiếu (hai bạn ban bầu cử cho Đại hội kiểm tra thùng phiếu) - Xin mời ban bầu cử tiến hành phát phiếu bầu cử (Sau phát phiếu bầu cử xong) - Mời Đoàn chủ tịch Đoàn thư ký bỏ phiếu trước (Sau Đoàn chủ tịch Đoàn thư ký bỏ phiếu xong) - Tiếp tục xin mời Đại hội bỏ phiếu (Sau Đại hội bỏ phiếu xong) - Mời ban bầu cử sang phòng bên làm việc (Ban bầu cử mang thùng phiếu sang phòng bên để kiểm phiếu) - Chúng em xin kính mời ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… giám sát phần làm việc Ban bầu cử Xin trân trọng kính mời 11 GIẢI LAO -VĂN NGHỆ : Xin mời Đại hội nghỉ giải lao thưởng thức số tiết mục văn nghệ (Có kịch kèm theo) (Sau giải lao, văn nghệ xong) 12 Ý KIẾN PHÁT BIỂU: Diệu Kỳ: * Kính Thưa Đại hội! Trong Đại hội hơm chúng em vinh dự đón tiếp (anh – Uỷ viên ban chấp hành huyện Đoàn – Chủ tịch Hội đồng đội xã phát biểu ý kiến Xin mời anh (Sau phát biểu xong – Đoàn chủ tịch đáp từ) Diệu Kỳ: Xin thay mặt cho Đại hội, em xin chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu, đạo sâu sắc anh Khiêm Liên đội chúng em xin ghi nhận rút kinh nghiệm làm sau cho Liên đội hoạt động tốt Một lần xin chân thành cảm ơn 13 THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI: Diệu Kỳ: Tiếp tục chương trình xin mời bạn Hàn Thị Hồng Ngân đại diện cho Đồn thư ký lên thơng qua Nghị Đại hội Diệu Kỳ: * Kính thưa Đại hội! - Đại hội vừa nghe qua Nghị Đại hội Liên đội trường TH Mỹ Phước nhiệm kỳ 2013 - 2014 Xin kính mời Đại hội cho ý kiến đóng góp (Đợi chút) - Đại hội xem xét nghị vấn đề cần sữa chữa đóng góp hay bổ sung khơng? - Nếu khơng có ý kiến đồng ý với Nghị xin Đại hội biểu cách giơ tay (Đại hội giơ tay) - Đại hội khơng đồng ý? – Khơng có! - Đại biểu có ý kiến khác? – Khơng có! - Như Đại hội đồng ý 100% Xin Đại hội dành tràng phát tay thật nồng nhiệt để chúc mừng thành công Đại hội ngày hôm (Đại hội vỗ tay) 14 BẾ MẠC ĐẠI HỘI Diệu Kỳ: * Kính thưa: - Quý đại biểu khách dự! Quý thầy, cô! - Thưa Đại hội! Sau gần buổi làm việc dân chủ, với khơng khí khẩn trương sơi nổi, đại biểu có nhiều ý kiến đóp góp, xây dựng báo cáo tổng kết chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi Liên đội nhiệm kỳ cũ dự thảo phương hướng công tác Đội phong trào thiếu nhi Liên đội nhiệm kỳ Đã có nhiều ý kiến thiết thực nhằm đưa tiêu, phương pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung kế hoạch năm học 2013 - 2014của nhà trường Chúng em ghi tâm ý kiến đạo hướng dẫn Ban giám hiệu, Hội đồng đội xã cố gắng thực tốt Nghị Đại hội để hoạt động đội nhà trường thực đạt hiệu mong muốn cấp lãnh đạo, q thầy, giáo ban ngành đồn thể * Kính thưa Đại hội! - Đến Đại hội thành cơng tốt đẹp Thay mặt Đồn chủ tịch, tuyên bố bế mạc Đại hội Liên đội trướng TH Mỹ Phước nhiệm kỳ 2013 - 2014 xin chúc tất bạn đầy đủ nghị lực niềm tin bước vào năm học Sau xin mời quý khách dự, quý đại biểu toàn thể bạn đứng lên để chào cờ bế mạc - Nghiêm! - Chào cờ! ………… Chào! - Thôi! Chương trình Đại hội Liên đội trường tiểu học Mỹ Phước đến kết thúc, chúng em xin chân thành cảm ơn cô đại biểu, thầy cô giáo, anh chị bạn dành nhiều thời gian dự đại hội chúng em, đóng góp cho chúng em lời khun bổ ích Chúng em xin kính chúc đại biểu, thầy cô giáo lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc bạn học sinh học tập rèn luyện tốt En xin chân thành cảm ơn ... QUYẾT ĐẠI HỘI: Diệu Kỳ: Tiếp tục chương trình xin mời bạn Hàn Thị Hồng Ngân đại diện cho Đồn thư ký lên thơng qua Nghị Đại hội Diệu Kỳ: * Kính thưa Đại hội! - Đại hội vừa nghe qua Nghị Đại hội. .. Đồn chủ tịch Đại hội “Tơi xin tuyên bố cho phép Đại hội Liên đội Trường TH Mỹ Phước nhiệm kỳ 2013 - 2014 tiến hành!” (Đại hội vỗ tay – Trống chào mừng 2.Thông qua chương trình đại hội: ĐCT1: Thay... mừng cô đại biểu, thầy cô giáo dự Đại hội Liên đội chúng em hôm Xin chào mừng 2/Văn nghệ chào mừng: -Trước vào chương trình thức đại hội, xin trân trọng kính mời đại hội lắng nghe chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH đại hội 2013 2014, CHƯƠNG TRÌNH đại hội 2013 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay