Lịch sử địa phương thanh hóa, thời tiền sử đến thế kỷ x

3 63 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 10:18

Lịch sử địa phương thanh hóa, thời tiền sử đến thế kỷ xLịch sử địa phương thanh hóa, thời tiền sử đến thế kỷ xLịch sử địa phương thanh hóa, thời tiền sử đến thế kỷ xLịch sử địa phương thanh hóa, thời tiền sử đến thế kỷ xLịch sử địa phương thanh hóa, thời tiền sử đến thế kỷ x Ngày soạn: 15/4/2018 Tiết 32: LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THANH HÓA THỜI TIỀN SỬ ĐẾ THẾ KỈ X I Mục tiêu học: Kiến thức: -Nhận thực thời xưa Thanh Hóa có người sinh sống - Nắm địa điểm sinh sống, phân biệt hiểu giai đoạn phát triển người nguyên thủy đất Thanh Hóa - Hiểu ý nghĩa quan trọng đời sống vật chất, tinh thần người tối cổ đất Thanh Hóa Những chuyển biến lớn có ý nghĩa quan trong đời sống người nguyên thủy: Nâng cao kỹ thuật mài đá, phát minh thuật luyện kim, phát minh nghề trồng lúa nước - Người nguyên thủy biết xây dựng cho sống vật chất, tinh thần đầy đủ, phong phú sơ khai - Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu đất Thanh Hóa Tư tưởng: - Bồi dưỡng ý thức lao động, sáng tạo lao động tinh thần cộng đồng - Khắc sâu lòng yêu quê hương đất nước ý thức văn hóa dân tộc - Lòng biết ơn Bà Triệu dũng cảm chiến đấu giành độc lập cho dân tộc Kỹ năng: Bồi dưỡng kỹ so sánh, nhận xét, đánh giá lịch sử II Thiết bị dạy học: Bản đồ Thanh Hóa, tranh Bà Triệu III Tiến trình dạy học Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung I Thanh Hóa thời tiền sử thời kì dựng nước: Thanh Hóa thời tiền sử: a Điều kiện tự nhiên dấu tích người tối cổ đất Thanh Hóa: ? Giới thiệu ngắn gọn điều - Thanh Hóa vùng đất cổ kiện tự nhiên Thanh Hóa? - Địa hình đa dạng: Vùng núi, trung du, đồng ? Đặc điểm địa hình khí hậu bằng, ven biển có thuận lợi khó khăn gì? - Khí hậu: hai mùa nóng lạnh rõ rệt ? Những dấu tích cho em - Cách khoảng 40 vạn năm nhà khảo cổ biết người tối cổ có Thanh tìm dấu vết người tối cổ núi Đọ, núi Hóa? Đng, núi Quan Yên … b Địa điểm sinh sống củ người tối cổ đất Thanh Hóa: ? Người tối cổ sống - Sống địa hình khác nào? - Sống thành bầy, nghề săn bắn hái ? Cách sinh hoạt người tối lượm cổ có tác động đến => Cách 30 đến 40 vạn năm Thanh Hóa xã hội ngày nay? nơi sinh sống người c Giai đoạn phát triển người tinh khôn Thanh Hóa: - Tự núi Đọ, núi Đng đên thời kì Sơn Vi ? Khi tiến hóa thành người tinh khôn công cụ lao động cư dân Thanh Hóa có bước tiến mới? ? Nêu nét đời sống kinh tế cư dân Thanh Hóa thời kì dựng nước? ? Đời sống vật chất, tinh thần cư dân thời kì dựng nước có phát triển? ? Nhờ đâu nghề trồng lúa nước phát triển? ? Các ngành nghề khác có bật? ? Vì thời kì nước ta tồn hai văn hóa? Hòa Bình – Hoa Lộc công cụ lao động người cải tiến + Đá mài sắc … + Tre, gỗ, xương, sừng … + Chế tạo đồ gốm + Trồng trọt chăn ni Tình hình kinh tế đời sống vật chất, tinh thần cư dân Thanh Hóa thời kì dựng nước: a Tình hình kinh tế: - Nền kinh tế đạt nhiều thành tựu: + Đồng thay công cụ đá + Nông nghiệp: Trồng lúa phát triển + Hái lượm, sắn bắt, chăn nuôi tồn phát triển + Ngành thủ cơng, đồ gốm, đúc đồng có nhiều thay đổi phong phú b Đời sống vật chất va tinh thần: - Đời sống vật chất: + Ở nhà sàn làm tre, gỗ, nứa, … có nhà đất + Thức ăn chính: cơm nếp, cơm tẻ, rau, củ … họ biết sử dụng hương liệu: gừng, mắm, muối - Đời sống tinh thần: + Phụ nữ mặc váy quấn, váy qy, đàn ơng đóng khố + Ngày hội nam nữ mặc váy xòe, mũa cắm lông chim + Biết đeo đồ trang sức, cà răng, nhuộm + Dịp lễ tết học sử dụng trống đồng, chuông đồng … + Người chết chôn vò => Đời sống tinh thần đạt tới đỉnh cao II Thanh Hóa thời kì chống phương Bắc hộ Tình hình hinh tế, văn hóa, xã hội a Tình hình kinh tế: - Nghề lúa nước phát triển - Chăn nuôi, đánh bắt cá … trọng - Thủ công nghiệp: đúc đồng, rèn sắt, đồ gốm thay đổi đáng kể - hệ thống giao thông mở rộng - Đô thị đời: Tư Phố, Đông Sơn - Nghề làm đá phát triển thịnh vượng b Văn hóa – xã hội: - Tồn văn hóa: Việt Trung Văn hóa Việt đóng vai trò chủ đạo - Tục thờ cúng tổ tiên, người có cơng trì - Đạo Nho, đạo Phật, đạo Lão ngày phát triển Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân xâm lược Ngô ? Em giới thiệu ngắn gọn a Vài nét Bà Triệu: vài nét Bà Triệu? - Tên thật: Triệu Thị Trinh (226-248) - Năm 19 tuổi bà tập hợp trai tráng làng luyện tập võ nghệ, xây dựng chống giặc Ngô b Khởi nghĩa Bà Triệu: ? Trình bày nguyên nhân, diễn - Nguyên nhân: Do áp bóc lột nặng nề biến khởi nghĩa? nhà Ngô - Diễn biến: + năm 248 khởi nghĩa bùng nổ, từ Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa) lan rộng khắp Giao Châu + Nhà Ngô cho Lục Giận đem 6000 quân sang đàn áp khởi nghĩa ? Nêu kết quả, ý nghĩa - Kết quả: khởi nghĩa? + Bà Triệu hi sinh + Cuộc khởi nghĩa Thất bại ? Giới thiệu em hiểu - Ý nghĩa: thể ý chí tâm giành độc lập biết Núi Tùng? nhân dân ta Cũng cố: Nhắc lại nội dung học Hướng dẫn, dặn dò: - Học thuộc cũ - Lập bảng thống kê kiện lớn đáng ghi nhớ lịch sử nước ta từ dựng nước đến năm 938 Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ... Dịp lễ tết học sử dụng trống đồng, chuông đồng … + Người chết chơn vò => Đời sống tinh thần đạt tới đỉnh cao II Thanh Hóa thời kì chống phương Bắc hộ Tình hình hinh tế, văn hóa, x hội a Tình... tinh khơn cơng cụ lao động cư dân Thanh Hóa có bước tiến mới? ? Nêu nét đời sống kinh tế cư dân Thanh Hóa thời kì dựng nước? ? Đời sống vật chất, tinh thần cư dân thời kì dựng nước có phát triển?... dung học Hướng dẫn, dặn dò: - Học thuộc cũ - Lập bảng thống kê kiện lớn đáng ghi nhớ lịch sử nước ta từ dựng nước đến năm 938 Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử địa phương thanh hóa, thời tiền sử đến thế kỷ x, Lịch sử địa phương thanh hóa, thời tiền sử đến thế kỷ x

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay