Đề cương ôn tập học kỳ 2 năm học 20172018 vật lý lớp 9

10 66 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 10:02

Đề cương ôn tập học kỳ 2 năm học 20172018 vật lý lớp 9Đề cương ôn tập học kỳ 2 năm học 20172018 vật lý lớp 9Đề cương ôn tập học kỳ 2 năm học 20172018 vật lý lớp 9Đề cương ôn tập học kỳ 2 năm học 20172018 vật lý lớp 9Đề cương ôn tập học kỳ 2 năm học 20172018 vật lý lớp 9Đề cương ôn tập học kỳ 2 năm học 20172018 vật lý lớp 9 TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐÊ CƯƠNG VẬT LÍ HỌC KÌ II ƠN TẬP HỌC KỲ II Mơn : VẬT LÝ A Lý thuyết: Dòng điện xoay chiều gì? Các tác dụng dòng điện xoay chiều Cho ví dụ - Nếu liên tục đưa nam châm vào kéo nam châm khỏi cuộn dây dẫn kín cuộn dây xuất dòng điện luân phiên đổi chiều Dòng điện luân phiên đổi chiều gọi dòng điện xoay chiều - Dòng điện xoay chiều có tác dụng: tác dụng quang (bóng đèn bút thử điện sáng), tác dụng nhiệt (bàn ủi hoạt động), tác dụng từ (nam châm điện hút đinh sắt),… Kể tên phận máy phát điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều tạo phận nào? - phận máy phát điện xoay chiều gồm: cuộn dây nam châm - phận đó, đứng yên stato, phận còn lại quay gọi rôto - Khi cuộn dây quay từ trường nam châm Lúc này, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây biến thiên cuộn dây xuất dòng điện cảm ứng xoay chiều Dòng điện tạo cuộn dây máy phát điện - Cách làm quay rôto máy phát điện Dùng tua bin nước, cánh quạt gió, động nổ Cấu tạo máy biến thế, Máy biến có tác dụng gì? Máy biến hoạt động dựa tượng vật lý gì?Cách hoạt động máy biến thế? - Máy biến gồm: + cuộn dây có số vòng khác , đặt cách điện với cách điện với lõi thép + lõi sắt hay thép có pha silic dùng chung cho cuộn dây - Máy biến có tác dụng làm biến đổi hiệu điện máy biến - Máy biến hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ n1 > n => U1 > U : máy hạ n1 < n => U1 < U : máy tăng U1 n1  U2 n n1 số vòng dây cuộn sơ cấp n2 số vòng dây cuộn thứ cấp Trong U1 HĐT đặt vào đầu cuộn sơ cấp U2 HĐT đặt vào đầu cuộn thứ cấp - Máy biến hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ - Hoạt động máy biến thế: Khi đặt vào đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều từ trường dòng điện xoay chiều tạo cuộn dây đổi chiều liên tục theo thời gian, từ trường biến đổi xuyên qua tiết diện thẳng cuộn dây thứ cấp tạo hiệu điện xoay chiều đầu cuộn dây thứ cấp Chính lý mà máy biến hoạt động với dòng điện xoay chiều, dòng điện chiều chạy qua cuộn dây sơ cấp không tạo từ trường biến đổi Thế tượng cảm ứng điện từ? Điều kiện xuất dòng điện cảm ứng - Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng gọi tượng cảm ứng điện từ - Điều kiện để xuất dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây biến thiên Có cách làm giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện? Nêu cách tốt để làm giảm hao phí điện toả nhiệt đường dây tải điện? Giải thích - Có cách để làm giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện: + Thay đổi điện trở dây dẫn cách thay đổi tiết diện dây dẫn + Thay đổi hiệu điện thế, dùng máy biến để tăng hiệu điện ( Cách tốt ) GV: LÊ QUANG ĐẠO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐÊ CƯƠNG VẬT LÍ HỌC KÌ II Vì cơng suất hao phí toả nhiệt đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện đặt vào đầu đường dây Nên ta dùng cách tăng hiệu điện đặt vào đường dây Như vậy, ta tiết kiệm chi phí so với cách thay đổi điện trở dây dẫn Php = RP U2 * Cơng thức tính cơng suất hao phí truyền tải điện : PHP cơng suất hao phí toả nhiệt PHP = R. U2  cơng suất điện cần truyền tải ( W ) R điện trở đường dây tải điện (  ) U HĐT hai đầu đường dây tải điện Nêu tượng khúc xạ ánh sáng? Khi tia sáng truyền từ khơng khí sang nước từ mơi trường nước truyền sang khơng khí góc khúc xạ so với góc tới? - Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường, gọi tượng khúc xạ ánh sáng *Hình vẽ mơ tả tượng khúc xạ ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước S N i I N' r K - Khi tia sáng truyền từ mơi trường khơng khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ góc tới - Khi tia sáng truyền từ mơi trường nước sang khơng khí, góc khúc xạ lớn góc tới - Nếu góc tới 00 góc k xạ 00 Tia sáng khơng bị đổi hướng Thấu kính hội tụ (TKHT): * Cấu tạo: TKHT có phần rìa mỏng phần * Đặc điểm Ảnh tạo TKHT: +Vật đặt khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật Khi vật đặt xa thấu kính ảnh thật có vị trí cách thấu kính khoảng tiêu cự + Vật đặt khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, cùng chiều, lớn vật S F’ - Trong : Trục (  ); Quang tâm (O); O F  Tiêu điểm F, F’ nằm cách hai phía thấu kính; S‘ Tiêu cự f = OF = OF’ - Đường truyền tia sáng đặc biệt qua TKHT : + Tia tới qua quang tâm cho tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương tia tới + Tia tới song song với trục cho tia ló qua tiêu điểm (F’ sau TK) + Tia tới qua tiêu điểm cho tia ló song song với trục Thấu kính phân kì(TKPK): * Cấu tạo: TKPK có phần rìa dày phần * Ảnh tạo TKPK: + Vật sáng đặt vị trí trước TKPK cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ vật ln nằm khoảng tiêu cự thấu kính S - Trong : Trục (  ); Quang tâm (O); F’ Tiêu điểm F, F’ nằm cách hai phía thấu kính; O F  Tiêu cự f = OF = OF’ GV: LÊ QUANG ĐẠO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐÊ CƯƠNG VẬT LÍ HỌC KÌ II - Đường truyền tia sáng đặc biệt qua TKPK : + Tia tới qua quang tâm cho tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương tia tới + Tia tới song song với trục cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm F * Ảnh vật qua thấu kính : Vị trí vật Thấu kính hội tụ (TKHT) Thấu kính phân kỳ (TKPK) Vật xa Ảnh thật, cách TK khoảng tiêu cự Ảnh ảo, cách thấu kính khoảng TK: (nằm tiêu điểm F’) tiêu cự (nằm tiêu điểm F’) - OA > 2OF: ảnh thật, ngược chiều, nhỏ - Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ vật vật - OA = 2.OF: ảnh thật, ngược chiều, độ lớn vật (OA’ = OA = 2OF; A’B’ = AB) Vật khoảng tiêu cự (OA>OF) - 2.OF > OA > OF: ảnh thật, ngược chiều, lớn vật - Ảnh nằm xa thấu kính( Vơ cực) Vật điểm: OA = OF - Ảnh ảo, cùng chiều nằm trung điểm tiêu cự, có độ lớn nửa độ lớn vật tiêu (Sửa lại hình vẽ cho ) - Ảnh ảo, cùng chiều lớn vật - Ảnh ảo, cùng chiều nhỏ vật Vật khoảng tiêu cự (OAOF) Đặt OA = d; OA’ = d’ I B Ta có ABO ∽ A’B’O (g – g)  = = (1) F’ A’ Ta có OIF’ ∽ A’B’F’ (g - g) A O F  = = = = (2) Từ (1) (2) ta có =  = + (*) B’ 2, Trường hợp vật thật cho ảnh ảo qua thấu kính hội tụ.(OA O A’ B’ TL : Vậy độ cao ảnh cm Bài 7: Một vật cao 40cm đặt cách máy ảnh 1m cho ảnh rõ nét phim cao cm Tính khoảng cách từ vật kính đến phim máy ảnh? Bài 8: Đặt vật sáng AB, có dạng mũi tên cao 0,5cm, vng góc với trục thấu kính hội tụ cách thấu kính 6cm Thấu kính có tiêu cự 4cm a Hãy dựng ảnh A’B’của vật AB theo tỉ lệ xích b Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính chiều cao B ảnh A’B’ I Bài làm : Cho biết AB = h = 0,5cm; 0A = d = 6cm F’ A F A’ GV: LÊ QUANG ĐẠO B’ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐÊ CƯƠNG VẬT LÍ HỌC KÌ II 0F = 0F’ = f = 4cm a.Dựng ảnh A’B’theo tỉ lệ b 0A’ = d’ = ?; A’B’ = h’ =? b Ta có ABO  A'B'O ( g g ) � Ta có OIF’ A'B'F’ ( g g ) � AB AO = (1) A'B' A'O OI OF' = mà OI = AB (vì AOIB hình chữ nhật) A'B' A'F' A’F’ = OA’ – OF’ AB OF' OA )F' OA.OF ' = = � OA '  (2) Từ (1) (2) suy A'B' OA'-OF' OA' OA'-OF' OA  OF 6.4 0,5.12  12  cm  Thay số: A'B'=  1 cm  hay OA '  64 nên Bài 9: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính phân kì có tiêu cự f = 12cm Điểm A nằm trục cách thấu kính khoảng d = 6cm, AB có chiều cao h = 4cm Hãy dựng ảnh A’B’ AB tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh Bài làm : Thấu kính phân kì h=AB= 4cm, AB vng góc trục f = OF =OF/ = 18cm d=OA = 36cm a, Dựng ảnh vật b, Tính OA/ =?, A/B/ =? A/ B / OA/  (1) Ta có A B O : ABO ( g –g )  AB OA FA/ A/ B / FA/ B / : F OI  ( mà OI = AB) (2) OF OI / / / Từ ta có : OA/ OF  OA/  OA OF / / / A B OA AB.OA/ 4.12 / /  � A B    1,33cm : AB OA OA 36 OA/ F / A  (3) Mà FA/ = OF - OA/ OA OF / Hay OA/ 18  A/ Thay số ta có :  � OA/  12cm 36 18 Bài 10: Một máy ảnh có tiêu cự 10cm Máy ảnh điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim giới hạn 10,1cm đến 10,3 cm Hỏi máy chụp vật cách máy giới hạn nào? Giải c/m:  AOB ~  A’OB’ ( g.g) I B F1 A’ A ' B ' OA ' OF ' OF'    AB OA FA OA  OF A O B’ d' f d ' f hay d  d f �d  d f + Khi d’= 10,1cm d1=10,1cm + Khi d’= 10,3cm d1= 3,43cm Vậy máy chụp vật cách máy là: Bài 11: Một người đứng cách cột điện 20m Cột điện cao 8m Nếu coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới mắt người 2cm ảnh cột điện màng lưới cao xentimet? AO= 20m =2000cm; AB=8m= 800cm; 0A’=2cm; A’B’=? cm GV: LÊ QUANG ĐẠO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐÊ CƯƠNG VẬT LÍ HỌC KÌ II Hướng dẫn AB AO = Ta có ABO  A'B'O ( g g ) � Thay số vào tính A’B’ A'B' A'O Bài 12: Một người dùng kính lúp có số bội giác 2,5X để quan sát vật nhỏ AB đặt vng góc với trục kính cách kính 8cm a) Tính tiêu cự kính ?Vật phải đặt khoảng trước kính ? b) Dựng ảnh vật AB qua kính( khơng cần tỉ lệ),ảnh ảnh thật hay ảnh ảo ? c) Ảnh lớn hay nhỏ vật lần ? Giải : a) b) *G= 25 25 25 => f = = =10(cm) => Đặt vật khoảng 10cm trước kính f B' G 2,5 *Dựng ảnh B / *ảnh A'B' ảnh ảo C, Tự làm A '',''' ''''  F I O A  F' LUYỆN TẬP Bài 1: Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 2500 vòng Cuộn sơ cấp nối vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện 110V Tính hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp ? Bài 2: Một máy biến có cuộn sơ cấp 2200 vòng cuộn thứ cấp 120 vòng Khi mắc cuộn sơ cấp với hiệu điện 110V cuộn thứ cấp có hiệu điện bao nhiêu? Bài 3: Một máy biến gồm cuộn sơ cấp có 250 vòng, cuộn thứ cấp 4000 vòng a, Máy máy tăng hay hạ thế? b, Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện 400V Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp? c, Điện trở đường dây truyền 60 W, công suất truyền 000 000W Tính cơng suất hao phí đường truyền tỏa nhiệt dây? Bài 4: Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm, A nằm trục cách thấu kính 8cm, vật AB cao cm a/ Dựng ảnh A’B’của AB tạo thấu kính hội tụ, nêu đặc điểm ảnh b/ Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính tính độ cao ảnh A’B’ Bài 5: Một vật sáng AB = 2cm có dạng mũi tên đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm Điểm A nằm trục cách thấu kính 16cm a Dựng ảnh A’B’ AB qua thấu kính hội tụ, nêu đặc điểm ảnh b Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính tính độ cao ảnh A’B’ c Giả sử vật AB di chuyển trục Hãy tìm khoảng cách từ AB đến TK ( OA=?) để thu ảnh thật; ngược chiều; vật GV: LÊ QUANG ĐẠO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐÊ CƯƠNG VẬT LÍ HỌC KÌ II Bài 6: Hình vẽ dưới cho biết xy trục thấu kính, S điểm sáng S’ ảnh điểm sáng qua thấu kính cho: S x y S’ a Ảnh S’của điểm S ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính loại thấu kính gì? b Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, tiêu điểm F F’ thấu kính? Bài 7: Cho xy trục thấu kính, S’ ảnh điểm sáng S qua thấu kính (Hvẽ) S’ S x y a Ảnh S’ điểm S ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính loại thấu kính ? b Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, tiêu điểm F F’ thấu kính? Bài 8: Cho xy trục thấu kính, S’ ảnh điểm sáng S qua thấu kính (Hvẽ) S S’ x y a Ảnh S’ điểm S ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính loại thấu kính ? b Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, tiêu điểm F F’ thấu kính? Bài 9: Một vật sáng AB có chiều cao h = 2cm đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự 12cm Vng góc với trục chính, A nằm trục cách thấu kính 36 cm a) Hãy dựng ảnh A/B/ AB b) Dùng phương pháp hình học tính : Chiều cao ảnh khoảng cách từ ảnh đến thấu kính Bài 10: Cho thấu kính có tiêu cự 15 cm, vật AB cao 2,5 cm vng góc với trục cách thấu kính 30 cm Hãy thực cho loại thấu kính: Hội tụ phân kỳ với yêu cầu sau: a) Vẽ ảnh vật qua thấu kính? b) Dùng kiến thức hình học tính vị trí, độ lớn ảnh? Bài 11: Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ cao 0,5cm, vật đặt cách kính 6cm a Hãy dựng ảnh vật qua kính lúp cho biết ảnh ảnh thật hay ảnh ảo? b Tính khoảng cách từ ảnh đến kính Ảnh vật cao bao nhiêu? Bài 12: Một học sinh quan sát nhà cao 40m Biết học sinh đứng cách tồ nhà 100m đường kính nhãn cầu 24mm a.Tính chiều cao ảnh cũa tồ nhà võng mạc HS? b Tính tiêu cự thuỷ tinh thể trường hợp trên? GV: LÊ QUANG ĐẠO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐÊ CƯƠNG VẬT LÍ HỌC KÌ II Bài 13: Một bạn nhìn rõ khoảng 40cm trở lại Hỏi mắt bạn bị tật gì? Phải đeo kính thích hợp có tiêu cự bao nhiêu? Khi bạn đeo kính ta thấy mắt bạn to hay nhỏ không đeo kính? Vì sao? GV: LÊ QUANG ĐẠO ... là: U1 n1 U n = �U2 = U n2 n1 400.40000 Thay số: U2 = = 80 000 (V) 20 0 áp dụng công thức: b, Cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây là: R.P 40.100000 02 = = 625 00 (W) U2 8000 02 ADCT: Php = Đáp... tụ: + Vật đặt khoảng tiêu cự  ảnh thật, ngược chiều với vật GV: LÊ QUANG ĐẠO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐÊ CƯƠNG VẬT LÍ HỌC KÌ II + Vật đặt khoảng tiêu cự  ảnh ảo, lớn vật cùng chiều với vật -... F’) - OA > 2OF: ảnh thật, ngược chiều, nhỏ - Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ vật vật - OA = 2. OF: ảnh thật, ngược chiều, độ lớn vật (OA’ = OA = 2OF; A’B’ = AB) Vật khoảng tiêu cự (OA>OF) - 2. OF > OA
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ 2 năm học 20172018 vật lý lớp 9, Đề cương ôn tập học kỳ 2 năm học 20172018 vật lý lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay