Quan hệ kinh tế của trung quốc với lào từ năm 1989 đến nay và hàm ý cho việt nam

177 37 1
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:46

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ HƯƠNG TRÀ QUAN HỆ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VỚI LÀO TỪ NĂM 1989 ĐẾN NAY VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ HƯƠNG TRÀ QUAN HỆ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VỚI LÀO TỪ NĂM 1989 ĐẾN NAY VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số : 31 01 06 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Duy Dũng TS Nguyễn Xuân Cường Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực Kết trình bày luận án chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018 Nghiên cứu sinh Lê Thị Hương Trà LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn Ban giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Quốc tế học quý thầy cô Học viện Khoa học xã hội giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành chương trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin cảm ơn bạn đồng nghiệp Khoa Kế tốn- Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Cơng an nhân dân, Bộ Công an – nơi công tác, tạo điều kiện thuận lợi để học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Duy Dũng TS Nguyễn Xuân Cường, PGS,TS Lưu Ngọc Trịnh hết lòng dìu dắt, tận tình bảo, hướng dẫn để tơi hồn thành luận án Xin cảm ơn thầy cô, bạn Thư viện - Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Đông Nam Á; Viện Nghiên cứu Trung Quốc; Bộ Công thương; bạn Đại sứ quán Trung Quốc, Đại sứ quán Lào Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian sưu tầm tài liệu nghiên cứu Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp khích lệ, động viên tơi suốt q trình học tập Xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018 Nghiên cứu sinh Lê Thị Hương Trà MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ LUẬN ÁN 1.1 Một số nghiên cứu tiêu biểu Trung Quốc Lào 1.2 Một số nghiên cứu quan hệ kinh tế Trung Quốc-Lào 13 1.3 Đánh giá chung tình hình nghiên cứu 17 1.4 Những hướng nghiên cứu luận án 17 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 18 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ KINH TẾ TRUNG QUỐC-LÀO 2.1 Cơ sở lý luận 19 19 2.2 Cơ sở thực tiễn quan hệ kinh tế Trung Quốc với Lào: nghiên cứu trường hợp quan hệ kinh tế Trung Quốc- Myanmar 32 2.3 Tiểu kết chương 40 Chương 3: NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG, THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ KINH TẾ TRUNG QUỐC-LÀO TỪ NĂM 1989 ĐẾN NAY 3.1 Các nhân tố tác động đến quan hệ kinh tế Trung Quốc-Lào 41 3.2 Thực trạng quan hệ thương mại hàng hóa Trung Quốc với Lào 68 3.3 Đầu tư Trung Quốc vào Lào 83 3.4 Viện trợ Trung Quốc cho Lào (ODA) 100 3.5 Đánh giá quan hệ kinh tế hai nước lĩnh vực 109 3.6 Đặc điểm quan hệ kinh tế Trung Quốc- Lào 116 3.7 Tiểu kết chương 125 Chương 4: TÁC ĐỘNG, XU THẾ CỦA QUAN HỆ KINH TẾ TRUNG QUỐC- LÀO VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHO VIỆT NAM 4.1.Những tác động từ quan hệ kinh tế Trung Quốc- Lào 126 126 4.2 Xu quan hệ kinh tế hai nước Trung Quốc- Lào 130 4.3 Một số hàm ý sách giải pháp cho Việt Nam trước tiến triển 137 41 quan hệ kinh tế Trung Quốc với Lào 4.4 Tiểu kết chương KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 141 NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI Tên viết tắt ASEAN ACFTA Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Association of Southeast Hiệp hội Các quốc gia Asian Nations Đông Nam Á ASEAN-China Free Trade Khu vực Mậu dịch Tự Area ASEAN – Trung Quốc Ngân hàng Phát triển Á ADB Asia Development Bank GDP Gross Domestic Product GMS Greater Mekong Subregion FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngồi USD US Dollar Đơ la Mỹ WB World Bank Ngân hàng Thế giới châu Tổng sản phẩm quốc nội Khu vực Tiểu vùng sông Mê Công Mở rộng DANH MỤC BẢNG TRONG ĐỀ TÀI STT TÊN BẢNG Bảng 3.1: Quan hệ thương mại Trung Quốc- Lào từ năm 1990- Trang 69 1996 Bảng 3.2: Quan hệ thương mại Trung – Lào từ năm 1990-1995 Bảng 3.3: Tổng kim ngạch mậu dịch song phương Trung – Lào 70 70-71 (1996-2009) Bảng 3.4: Tổng kim ngạch mậu dịch song phương Trung-Lào 72 (2010-2016) Bảng 3.5: Những bạn hàng chủ yếu Lào (năm 2015) 74 Bảng 3.6: Cơ cấu 10 nhóm hàng chủ yếu Trung Quốc nhập từ Lào 76 năm 2012 Bảng 3.7: Thị trường xuất lương thực CHDCND Lào (2007-2009) 77 Bảng 3.8: Kim ngạch thương mại Vân Nam- Lào (2000- 2015) 82 Bảng 3.9: So sánh giá thành kinh doanh Lào Trung Quốc 83 (tỉnh Vân Nam), năm 2015 10 Bảng 3.10: Bảng thống kế top 20 quốc gia (vùng lãnh thổ) có vốn FDI liên doanh Trung Quốc, tính đến cuối năm 2014 85 11 Bảng 3.11: Top ba nước đầu tư Lào (1989 2012) 85-86 12 Bảng 3.12: Một số dự án đầu tư lớn Trung Quốc Lào 87-88 13 Bảng 3.13: Đầu tư Trung Quốc số tỉnh Lào 91 14 Bảng 3.14: Tổng hợp viện trợ Trung Quốc Lào (1990- 104-105 2012) DANH MỤC BIỂU ĐỒ TRONG ĐỀ TÀI STT TÊN BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tình hình thương mại Trung Quốc – Lào giai đoạn 1996-2009 Biểu đồ 3.2: Cán cân thương mại Trung Quốc- Lào (2004-2016) Biểu đồ 3.3: Đầu tư Trung Quốc theo lĩnh vực tỉnh Luang Namtha, Oudomxay Bokeo Trang 71 72 90 Biểu đồ 3.4: So sánh viện trợ từ Trung Quốc (tài trợ cho vay) nhà cung cấp trợ truyền thống (các nước thuộc DAC (Hội đồng trợ giúp phát triển) quan tài trợ đa phương) Lào giai đoạn 103 1990-2012 Biểu đồ 3.5: Cơ cấu lĩnh vực viện trợ Trung Quốc Lào (1990-2012) 104 DANH MỤC ĐỒ THỊ TRONG ĐỀ TÀI STT TÊN ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1: Thay đổi tỉ lệ thương mại Trung Quốc- Lào (1996- Trang 74 2016) Đồ thị 3.2: Top ba nước đầu tư Lào giai đoạn 1989 - 2012 86 Đồ thị 3.3: Viện trợ Trung Quốc cho Lào giai đoạn 1990-2012 102 (tài trợ &các khoản vay, trừ khoản vay đặc biệt- triệu USD) Đồ thị 3.4: Viện trợ Trung Quốc Lào giai đoạn 20022014 102 DANH MỤC SƠ ĐỒ TRONG ĐỀ TÀI TÊN SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Khung phân tích quan hệ kinh tế Trung Quốc-Lào Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Bộ kế hoạch Đầu tư Lào 84 Sơ đồ 4.1: Đàm phán khoản viện trợ Trung Quốc cho Lào 124 Sơ đồ 4.2: Đàm phán khoản vay ưu đãi Trung Quốc cho Lào 124 STT Trang 98 China – Laos meeting highlights projects, http://www.globaltimes.cn/content/1021236.shtml 99 Tình hình hợp tác kinh tế song phương Trung Quốc – Lào, http://yzs.mofcom.gov.cn/article/t/201602/20160201252420.shtml 100 “Energy and Mining Industry Accounts for 12% of the Lao GDP”, May 13, 2015, http://la.mofcom.gov.cn/article/zwjingji/201505/20150500973253.shtml 101 “Fruitful China-Laos Agricultural Cooperation in the ‘One Belt and One Road’ Initiative: Indigenous Lao Rice Officially Enters the Chinese Market”, Xinhua Net, January 22, 2016: http://news.xinhuanet.com/politics/2016/01/22/c_128657254.htm 102 Yun Sun, Winning Projects and Hearts? Three Cases of Chinese MegaInfrastructure Projects in Southeast Asia, November 03,2017 http://www.theasanforum.org/winning-projects-and-hearts-three-cases-ofchinese-mega-infrastructure-projects-in-southeast-asia/ 103 “First China-Laos Joint Venture Bank Establishes and Serves for Chinese Clients in Laos”, June 27, 2014: http://la.mofcom.gov.cn/article/sqfb/201406/20140600643042.shtml 104 Tinh Châu Nhật báo (tờ báo tiếng Hoa Campuchia), http://www.camsinchew.com/node/34890?tid=5 ngày 20/1/2014 105 Nhân dân Nhật báo, ngày 04/11/2002, http://www.people.com.cn/GB/guoji/25/95/20021104/857426.html truy cập ngày 20/01/2013 106 Sebastian Strangio, China's soft power hardens in Cambodia, Asia Times, Jan 12, 2010 , http://www.atimes.com/atimes/China/LA12Ad02.html , truy cập ngày 28/2/2013 107 China gives Cambodia aid and thanks for ASEAN help, Reuters, PHNOM PENH, Sep 4, 2012, http://www.reuters.com/article/2012/09/04/cambodiachina-idUSL4E8K41I320120904, truy cập ngày 28/2/2013 108 China-Cambodia Ties Grow Tighter, http://www.voanews.com/content/chinacambodia-ties-grow-tighter-88998402/114592.html, truy cập ngày 28/2/2013 153 109 “Chinese Labor Force in Lao Increase Significantly, Ranking First in Asian Countries”, February 15, 2016, http://la.mofcom.gov.cn/article/zwjingji/201602/20160201254863.shtml 110 Overseas Compatriot Affairs Commission, R.O.C (Taiwan), http://www.ocac.gov.tw/english/public/public.asp?selno=1163&no=1163&level =B 111 Phanthanousone (Pepe) Khennavong, Chinese aid to Laos – a mixed blessing, Department of International Cooperation, Ministry of Planning and Investment, Lao PDR, http://devpolicy.org/2015-Australasian-aidconference/presentations/1d/Pepe-Khennavong.pdf 112 Hợp tác phát triển ngành Công Thương Việt Nam - Lào: Thống mục tiêu, hợp tác bền vững, ngày 26/09/2016, http://www.moit.gov.vn/vn/tintuc/7601/hop-tac-phat-trien-nganh-cong-thuong-viet-nam -lao thong-nhatmuc-tieu hop-tac-ben-vung.aspx 113 Hợp tác phát triển ngành Công Thương Việt Nam - Lào: Thống mục tiêu, hợp tác bền vững, http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/7601/hop-tac-phat-triennganh-cong-thuong-viet-nam -lao thong-nhat-muc-tieu hop-tac-benvung.aspx ngày 26/09/2016 114 “Dòng vốn đầu tư Việt Nam sang Lào tiếp tục tăng mạnh”, http://laodong.com.vn/chinh-tri/dong-von-dau-tu-viet-nam-sang-lao-tiep-tuctang-manh-21758.bld ngày 11/2/2012 115 “Đầu tư sang Lào, Campuchia: Doanh nghiệp Việt lặp lại vết xe đổ”, http://vietnamfinance.vn/thi-truong/dau-tu-sang-lao-campuchia-doanhnghiep-viet-dang-lap-lai-nhung-vet-xe-do-20170217150850528.htm 116 http://www.reuters.com/article/idUSTRE6120MQ20100203 117 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/lg/world/2009/04/090413_china_asean_fund shtml) 118 http://www.vietnamplus.vn/Home/Lao-dat-ra-muc-tieu-GDP-tang-8-trong-taikhoa-toi/20125/138675.vnplus ; 119 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/resources/CLASS.EX L 120 http://www.bbw.gov.cn/staticpages/20100724/bbw4c4af1a4-25564.shtml 154 121 https://www.google.com.vn/China and Laos (Ministry A ffairs of PRC) 122 http://la.china-embassy.org/chn/zlgxdbwj/t1146402.htm, truy cập ngày 11/4/2014 123 http://www.asianewsnet.net/Laos-China-to-boost-trade-cooperation75953.html 124 http://yn.yunnan.cn/html/2011-09/13/content_1819936.htm, truy cập ngày 5/3/2013 125 http://www.asianewsnet.net/news29236.html, truy cập ngày 28/2/2013 126 http://yn.yunnan.cn/html/2012-03/31/content_2124161.htm truy cập ngày 5/3/2013 127 http://www.gov.cn/gzdt/2012-11/24/content_2274723.htm, truy cập ngày 5/3/2013 128 http://yunnan.stis.cn/xnjw/dmkjjj/t20041101_229909.htm, truy cập ngày 10/3/2013 129 http://www.yn.xinhuanet.com/newscenter/2005-11/17/content_5612973.htm 130 http://yn.people.com.cn/news/n/2013/0209/c336247-18150843.html 131 http://clvtriangle.vn/portal/page/portal/clv_vn/823461/823663?p_page_id=823663&pers _id=817665&folder_id=&item_id=4832731&p_details=1, truy cập ngày 22/4/2013 132 http://www.bloomberg.com/news/2012/12/23 133 http://www.asianewsnet.net/Laos-China-to-boost-trade-cooperation75953.html 134 http://silkroad.news.cn/news/invest/30611.shtml 135 http://la.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201003/20100306825313.html 136 http://www.worldcrunch.com/chinas-big-designs-small-and-strategiclaos/world-affairs/china-s-big-designs-on-a-small-and-strategic-laos/c1s5865/, truy cập ngày 2/8/213 137 http://business.sohu.com/20160504/n447532717.shtml 138 http://clvtriangle.vn/portal/page/portal/clv_vn/823461/823663?p_page_id=823663&pers 155 _id=817665&folder_id=&item_id=4958491&p_details=1, truy cập ngày 28/8/2013 139 http://jinbianwanbao.com/List.asp?ID=8767 truy cập ngày 25/2/2013 140 http://china.huanqiu.com/News/mofcom/2013-11/4574683.html, truy cập ngày 18/11/2013 141 http://www.asianewsnet.net/China-extends-bilateral-cooperation-with-Laos51206.html, truy cập ngày 5/9/2013 142 http://www.gx.xinhuanet.com/newscenter/dm/2015-01/12/c_1113967320.htm 143 http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-11/25/content_2261825.htm 144 http://www.ectpa.org/article/zx/dnyny/201203/20120300017183.shtml 145 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/tytj_611312/tyfg_611314/t9 47973.shtml 146 http://en.wikipedia.org/wiki/Laotian_Chinese 147 http://www.caexpo.org/gb/charm2006/wanxiang/news_laowo/t20061010_6430 7.html 148 http://www.chinanews.com/gn/2014/04-29/6120096.shtml, truy cập ngày 29/4/2014 149 http://world.huanqiu.com/depth_report/2012-12/3378843.html, truy cập ngày 14/12/2012 150 http://www.gov.cn/ldhd/2013-09/26/content_2495714.htm, truy cập ngày 26/9/2013 151 http://www.jgfirm.com/contentv3hx0590 152 http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cs_doingoai/pbld/ns070717100833 153 http://vccinews.vn/news/13706/.html 154 https://customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?List=8443d 105-ffda-415f-bbb24a0beab0593f&ID=1057&Source=https%3A%2F%2Fcustoms%2Egov%2Evn %2FLists%2FThongKeHaiQuan%2FAll%2Easpx%23mainContent&ContentTy peId=0x010400F3E514DDA4ECE44F88D2B706407334B1, truy cập ngày 11/4/2017 155 http://dantri.com.vn/kinh-doanh/viet-nam-da-dau-tu-tren-5-ty-usd-vao-270-duan-tai-lao-2016071815074226.htm 156 156 http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/thu-tuong-viet-nam-va-lao-lan-dau-chu-triky-hop-uy-ban-lien-chinh-phu-3538361.html, truy cập ngày 8/2/2017 157 http://baodautu.vn/da-cap-phep-dau-tu-sang-lao-261-du-an-voi-tong-so-von52-ty-usd-d32654.html 157 PHỤ LỤC Vị trí Lào chế hợp tác kinh tế với Đông Nam Á lục địa Trung Quốc Các thành phố biên giới tuyến Hành lang Kinh tế Bắc Nam 158 Vị trí Lào truyến đường sắt xuyên Á Trung Quốc Tăng trưởng kinh tế Lào Nguồn: TheGlobalEconomy.com, The Worl Bank, http://www.theglobaleconomy.com/Laos/Economic_growth/ Chỉ số kinh tế Lào 2012 2013 2014 2015 2016 Population (million) 6.6 GDP per capita (USD) 6.8 6.9 7.0 7.2 1,408 1,653 1,702 2,047 2,220 GDP (USD bn) 9.4 159 11.2 11.7 14.4 15.9 2012 2013 2014 2015 2016 Economic Growth (GDP, annual variation in %) 8.0 8.5 7.5 7.3 7.0 Fiscal Balance (% of GDP) -0.5 -5.6 -4.5 -2.7 -5.9 Public Debt (% of GDP) 62.2 61.5 65.3 65.6 67.3 4.3 6.4 4.1 1.3 1.6 6.25 6.25 6.25 5.63 4.25 Inflation Rate (CPI, annual variation in %) Policy Interest Rate (%) Exchange Rate (vs USD) 7,990 7,938 8,035 8,122 8,161 Exchange Rate (vs USD, aop) 8,008 7,839 8,048 8,135 8,133 Current Account (% of GDP) -29.9 -29.6 -20.7 -16.8 - Current Account Balance (USD bn) -2.8 -3.3 -2.4 -2.4 - Trade Balance (USD billion) -0.8 -0.8 -1.6 -2.5 -1.7 Exports (USD billion) 2.3 2.3 2.7 2.8 3.0 Imports (USD billion) 3.1 3.1 4.3 5.2 4.7 Exports (annual variation in %) 3.7 -0.3 17.6 4.0 9.1 Imports (annual variation in %) 27.1 0.9 38.6 22.5 -9.8 0.8 0.7 0.9 1.0 - External Debt (% of GDP) 87.4 84.2 Nguồn: http://www.focus-economics.com/countries/laos 86.8 80.9 - International Reserves (USD) Vốn đầu tư Lào 160 Nguồn: TheGlobalEconomy.com, The Worl Bank, http://www.theglobaleconomy.com/Laos/manufacturing_value_added/ Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc Nguồn: http://www.theglobaleconomy.com/China/data_gdp_growth/ Cơ cấu kim ngạch xuất Lào từ 2001-2010 theo cấu nhóm hàng Đơn vị: triệu USD 161 Tình hình số nhóm hàng xuất chủ lực Lào, 2001-2010 Đơn vị: triệu USD 10 Biểu đồ kim ngạch dệt may Lào 162 Nguồn: Bộ Công thương Lào 11 Khu kinh tế Boten Lào 12 Vị trí Trung Quốc thị trường xuất hàng hóa Lào giai đoạn 2005-2010 Đơn vị: (USD) Tên Quốc gia Giai đoạn năm 2005-2010 Kim ngạch Tỷ trọng % Tăng bình quân% Châu Á 3.122.301.145 68,73 Thái Lan 1.803.592.829 39,70 52,28 Việt Nam 546.842.051 12,04 46,68 Malaysia 214.767.690 4,73 12,85 Trung Quốc 190.090.969 4,18 98,78 Hàn Quốc 172.561.001 3,80 883,18 Đài Loan 159.711.471 3,52 169,73 Nhật Bản 34.735.134 0,76 70,67 Châu Âu 853.074.964 18,78 Thụy Sỹ 302.088.374 6,65 561,11 Anh 194.543.990 4,28 879,66 Đức 167.641.468 3,69 25,08 Pháp 114.693.505 2,52 -13,04 Hà lan 74.107.717 1,63 14,14 Châu Mỹ 78.804.915 1,73 163 Mỹ 56.922.352 1,25 143,06 Canada 21.882.653 1,48 0,76 Châu Đại Dương 488.723.361 10,76 Úc 488.723.361 10,76 Tổng 7,37 4.379.813.596 Nguồn: Bộ Công thương Lào: Thống kê thương mại xuất - nhập năm 2005 2010, Viêng Chăn 13 Số dự án đầu tư Lào theo quốc gia(từ năm 1/1/2000 đến 31/12/2011) STT Quốc gia Số dự án Số vốn (USD) Lào* 2.137 4.364.777.372 Trung Quốc 721 3.428.341.879 Thái Lan 519 2.854.110.732 Việt Nam 410 4.770.379.911 Hàn Quốc 255 595.847/036 Pháp 150 474.859.420 Nhật Bản 79 347.542.321 Malaysia 77 138.375.226 Mỹ 71 84.433.790 10 Singapore 61 93.432.209 11 Australia 48 101.445.184 12 Đài Loan 39 23.881.504 13 Anh 36 65.779.980 14 Hồng Công 27 37.422.922 15 Canada 25 38.708.408 16 Đức 24 5.517.728 17 Ấn Độ 17 149.760.102 18 Thuỵ Sỹ 12 42.532.192 19 Nga 11 55.472.310 20 Hà Lan 10 8.006.484 21 Thuỵ Điển 10 28.248.083 22 Campuchia 7.425.500 164 23 Bỉ 1.190.000 24 Sri Lanka 1.035.000 25 Myanmar 1.660.000 26 Israel 2.692.600 Nguồn: http://www.laoftpd.com/attachments/article/243/Approval%20FDI%20by%20Coun try%20in%20Laos.jpg 14 Tình hình phân bố mỏ khống sản địa phương Lào (Đơn vị: Nơi) Ăng-tiKhu vực Đồng Bạc Vàng moang, chì Phongsaly - - Bokeo - - Luangnamtha - - Oudomxay 1 Luangprabang Huaphanh Xayabury Tỉnh Thép Crôm, sắt, man- Mô-lipAlumin gan đen, Vôn- Tổng fram - 10 - - - - 4 - 31 11 - 32 - 16 - 17 56 - - - 17 14 - 64 - 17 25 - 17 101 Borikhamxay - 34 Khammuane - 4 - 16 Savannakhet - - 15 Saravane - - - Sekong - - 12 Champasack - - 15 Viêng Chăn Xiengkhuang +Xaisimboun 165 Attapeu - 24 15 Top 10 quốc gia viện trợ nước Lào Sắp Năm Năm USD Năm USD USD xếp theo 2003-04 Triệu % 2004-05 Triệu % 2005-06 Triệu % Nhật Bản 84,99 46 Nhật Bản 85,36 42 Nhật Bản 62,18 28 Pháp 16,73 Thụy Điển 17,71 Việt Nam 24,86 11 Thụy Điển 16,73 Pháp 17,3 Trung Quốc 21,16 Đức 13,6 Đức 16,31 Thụy Điển 19,79 Austrlia 11,08 Australia 12,46 Thái Lan 18,79 Việt Nam 6,93 10,03 Pháp 17,68 Luxembourg 8,02 Việt Nam 9,69 Australia 17,18 8 Trung Quốc 7,93 Bỉ 6,06 Na Uy 14,7 Ấn Độ 3,33 Hàn Quốc 5,75 Đức 6,26 10 Bỉ 2,67 Luxembourg 5,35 Luxembourg 6,26 Khác 10,23 Khác 19,36 Khác 14,59 Tổng 184,24 100 Tổng 205,35 100 Tổng 223,45 100 độ lớn Trung Quốc Nguồn: Laos forein aid report 2003-2006 16 So sánh viện trợ Trung Quốc số nhà cung cấp viện trợ truyền thống Lào 1990-2012 (Theo giá so sánh năm 2012 - triệu USD) (Chỉ số giá USD sử dụng để tính tốn trợ giúp Trung Quốc theo giá so sánh năm 2012) 166 Nguồn: Phanthanousone (Pepe) Khennavong (PhD), Chinese aid to Laos – a mixed blessing, Department of International Cooperation, Ministry of Planning and Investment, Lao PDR 17 Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào 167 ... CỦA QUAN HỆ KINH TẾ TRUNG QUỐC- LÀO VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHO VIỆT NAM 4.1.Những tác động từ quan hệ kinh tế Trung Quốc- Lào 126 126 4.2 Xu quan hệ kinh tế hai nước Trung Quốc- Lào 130 4.3 Một số hàm. .. TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ KINH TẾ TRUNG QUỐC-LÀO TỪ NĂM 1989 ĐẾN NAY 3.1 Các nhân tố tác động đến quan hệ kinh tế Trung Quốc- Lào 41 3.2 Thực trạng quan hệ thương mại hàng hóa Trung Quốc với Lào. .. KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ HƯƠNG TRÀ QUAN HỆ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VỚI LÀO TỪ NĂM 1989 ĐẾN NAY VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số : 31 01
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ kinh tế của trung quốc với lào từ năm 1989 đến nay và hàm ý cho việt nam, Quan hệ kinh tế của trung quốc với lào từ năm 1989 đến nay và hàm ý cho việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay