HƯỚNG dẫn ôn tập HKII KHỐI 9 (15 16)

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:37

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKII TOÁN NĂM HỌC 2015-2016 HƯỚNG DẪN ƠN TẬP HKII TOÁN Chương III: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN  KIẾN THỨC CẦN NHỚ Phương trình bậc hai ẩn ax  by  c ln có vơ số nghiệm Trong mặt phẳng toạ độ, tập nghiệm biểu diễn đường thẳng ax  by  c 2.âGiải hệ phương trình bậc hai ẩn phương pháp thế: a Dùng qui tắc biển đổi hệ phương trình cho thành hệ phương trình mới, có phương trình ẩn b Giải phương trình ẩn vừa có suy nghiệm hệ cho Giải hệ phương trình bậc hai ẩn phương pháp cộng đại số: a Nhân hai vế phương trình với số thích hợp (nếu cần) cho hệ số ẩn hai phương trình hệ băng đối b Áp dụng qui tắc cộng vế với vế hai phương trình để hệ phương trình đó, phương trình có hệ số hai ẩn (tức phương trình ẩn) c Giải phương trình ẩn vừa có suy nghiệm hệ cho Chương IV: HÀM SỐ Y = ax2 ( a ≠ 0) PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN  KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hàm số y  ax (a �0) - Với a >0 Hàm số nghịch biến x < 0, đồng biến x > - Với a< Hàm số đồng biến x < 0, nghịch biến x > Phương trình bậc hai ax2  bx  c  0(a �0)  = b2 – 4ac ’ = b’2 – ac ( b = 2b’)  > 0,Phương trình có hai nghiệm ’ > 0, Phương trình có hai nghiệm phân biệt phân biệt b   b   b'  ' b'  ' ; x2  x1  ; x2  x1  2a 2a a a  = P.trình có nghiệm kép ’ = P.trình có nghiệm kép x1  x2   b 2a x1  x2   b' a  < Phương trình vơ nghiệm ’ < Phương trình vơ nghiệm Hệ thức Vi-ét ứng dụng �Nếu x1 x2 �Muốn tìm hai số u v, biết u + v = S, u.v = P, ta giải phương nghiệm phương trình x2 – Sx + P = trình y  ax2(a �0) ( điều kiện để có u v S – 4P �0 ) �Nếu a + b + c = phương trình bậc hai b � x x   ax  bx  c  (a �0) có hai nghiệm : � �1 a � c c � x1  1;x2  x1.x2  � a a �Nếu a - b + c = phương trình bậc hai c ax2  bx  c  (a �0) có hai nghiệm : x1  1;x2   a Chương 3: GÓC VÀ ĐƯỜNG TRÒN  KIẾN THỨC CẦN NHỚ CÁC ĐỊNH NGHĨA: Góc tâm góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn a) Số đo cung nhỏ số đo góc tâm chắn cung b) Số đo cung lớn hiệu 360O số đo cung nhỏ (có chung hai mút với cung lớn) TỔ TOÁN - TIN , TRƯỜNG THCS PHÚ THẠNH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKII TOÁN NĂM HỌC 2015-2016 O c) Số đo nửa đường tròn 180 Góc nội tiếp góc có đỉnh nằm đường tròn hai cạnh chứa hai dây cung đường tròn Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung góc có đỉnh tiếp điểm, cạnh tia tiếp tuyến cạnh chứa dây cung Tứ giác nội tiếp đ.tròn tứ giác có đỉnh nằm đ tròn CÁC ĐỊNH LÍ: Với hai cung nhỏ đ.tròn, hai cung (lớn hơn) căng hai dây (lớn hơn) ngược lại Trong đường tròn hai cung bị chắn hai dây song song ngược lại Trong đường tròn đường kính qua điểm cung qua trung điểm vng góc với dây căng cung ngược lại Số đo góc nội tiếp góc tạo tia tiếp tuyến dây cung nửa số đo cung bị chắn Số đo góc có đỉnh bên (bên ngồi) đường tròn nửa tổng (hiệu) số đo hai cung bị chắn Góc nội tiếp nhỏ 90O có số đo nửa góc tâm chắn cung Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn góc vng ngược lại a) Quỹ tích (tập hợp) điểm nhìn đoạn thẳng cho trước góc  khơng đổi hai cung chứa góc  dựng đoạn thẳng (0 <  < 180O) b) Một tứ giác có tổng hai góc đối diện 1800 nội tiếp đường tròn ngược lại Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp: a) Tứ giác có tổng hai góc đối diện 180O b) Tứ giác có góc ngồi đỉnh góc đỉnh đối diện c) Tứ giác có bốn đỉnh cách điểm d) Tứ giác có hai đỉnh kề nhìn cạnh chứa hai đỉnh lại góc  Trên đường tròn có bán kính R, độ dài l cung nO diện tích hình quạt tính theo cơng thức: l Rn 180 S Rn 360 hay S lR BÀI TẬP THAM KHẢO Caâu : Cho hàm số y = ax2 (a ≠ 0) (P) a) Tìm vẽ đồ thò (P) biết A(2;4) thuộc (P) b) Tìm phương trình đường thẳng (d) : y = ax + b tiếp xúc với (P) A x2 Câu : Cho hàm số y = (P) a) Vẽ đồ thị hám số (P) b) Tìm tọa độ giao điểm (P) (d) : y = x - c) Với giá trò a (d’) : y = -a x - tiếp xúc với (P) x2 Câu : Chứng minh (d) : y = x – (P) : y = tiếp xúc Tìm tiếp điểm x2 Caâu : Cho (P) : y = a) Tìm tung độ điểm thuộc (P) có hoành độ -3 b) Tìm điểm thuộc (P) có tung độ 12 Câu : Cho (P) : y = 2x2 (d) : y = 6x – a) Vẽ đồ thò hàm số b) Tìm tọa độ giao điểm (d) (P) Câu : Giải phương trình sau a) x2 + 7x + 10 = b) x2 - 8x + 15 = c) x4 + 2015x2 - 2016 = TỔ TOÁN - TIN , TRƯỜNG THCS PHÚ THẠNH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKII TOÁN NĂM HỌC 2015-2016 d) x + 2015x + 2016 = Caâu : Giải hệ phương trình sau : 2x  y  � a) � x  y  � 4x  y  � b) � 8 x  y   � x  y  10 � c) � 2 x  10 y  20 � � � x  y  1 d) � � 2 x  y  � Câu : Cho phương trình : x2 + 2(m+1)x + m2 = a) Giải phương trình m = - b) Tìm m để phương trình có nghiệm ? Câu : Cho phương trình : : x2 – 6x + m = a) Tìm m để phương trình có nghiệm kép? Tìm nghiệm kép ? b) Không giải phương trình, tìm m cho : x 12 + x22= 26 Caâu 10 : Cho phương trình : x2 – 2m x + 2m - = a) Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm b) Tính A = 2x1 x2 – 5(x1 + x2) theo m Câu 11 : Chứng tỏ phương trình sau ln có hai nghiệm phân biệt a) x2 + 2(m+2011)x + - = b) x2 + 2mx + 4m - 2012 = Caâu 12 : Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DE cắt DE H, cắt DC K a) Chứng minh BHCD tứ giác nội tiếp đường tròn b) Chứng minh KC KD = KH KB c) Tính số đo góc CHK Câu 13 : Cho đường tròn (O) đường kính AB, gọi C điểm đường tròn (AC
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG dẫn ôn tập HKII KHỐI 9 (15 16), HƯỚNG dẫn ôn tập HKII KHỐI 9 (15 16)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay