De thi chon HSG

15 56 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:29

ĐỀ THI HSG QUOC GIA 2011 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ nhất: 11/01/2011 Câu (1,0 điểm) a) Hãy mơ tả tiến trình thí nghiệm dung hợp hai tế bào hai loài động vật khác để chứng minh phân tử prôtêin màng sinh chất có khả di chuyển hay khơng b) Để điều trị bệnh loét dày thừa axit, người ta sử dụng thuốc ức chế hoạt động loại prôtêin màng tế bào niêm mạc dày? Giải thích Câu (2,0 điểm) a) Nêu chức chủ yếu lưới nội chất Cho ví dụ loại tế bào người có lưới nội chất hạt phát triển, loại tế bào có lưới nội chất trơn phát triển giải thích chức loại tế bào b) Vì tế bào bình thường khơng thể gia tăng kích thước? Trong điều kiện chọn lọc tự nhiên làm cho sinh vật đơn bào gia tăng kích thước? Câu (1,0 điểm) a) Bằng chế tế bào ngừng việc tổng hợp chất định cần? b) Thế chất ức chế cạnh tranh chất ức chế khơng cạnh tranh enzim? Nếu có chất ức chế chất dụng cụ xác định hoạt tính enzim làm để phân biệt hai loại chất ức chế này? Câu (1,0 điểm) Bằng thao tác vô trùng, người ta cho 40ml dung dịch 10% đường glucôzơ vào hai bình tam giác cỡ 100ml (kí hiệu bình A B), cấy vào bình 4ml dịch huyền phù nấm men bia (Saccharomyces cerevisiae) có nồng độ 103 tế bào nấm men/1ml Cả hai bình đậy nút bơng đưa vào phòng ni cấy 35oC 18 Tuy nhiên, bình A để giá tĩnh bình B lắc liên tục (120 vòng/phút) Hãy cho biết khác biệt có mùi vị, độ đục kiểu hô hấp tế bào nấm men hai bình A B Giải thích Câu (2,0 điểm) a) Hãy nêu chế hình thành lớp vỏ ngồi số virut người vai trò lớp vỏ virut Các loại virut gây bệnh cho người cách nào? b) Giải thích virut cúm lại có tốc độ biến đổi cao Nếu dùng vacxin cúm năm trước để tiêm phòng chống dịch cúm năm sau có khơng? Giải thích Câu (2,0 điểm) a) Giải thích người ta chọn ba phương pháp: Xác định điểm bù CO2, giải phẫu nhu cầu nước để phân biệt C3 với C4 Trình bày ba phương pháp b) Trong điều kiện loại thực vật hơ hấp sáng xảy ra? Giải thích Nếu khí hậu vùng địa lí tiếp tục trở nên nóng khơ thành phần loại thực vật (C3 , C4 CAM) vùng thay đổi nào? Câu (1,0 điểm) a) Nêu biện pháp kĩ thuật xử lí đất để giúp tăng cường khả hấp thu chất dinh dưỡng từ đất Một số loài trước gieo hạt, người ta cho hạt nhiễm loại bào tử nấm cộng sinh với rễ Việc làm đem lại lợi ích cho trồng? Giải thích b) Khi bón dạng phân đạm khác NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3 có làm thay đổi đặc điểm đất trồng khơng? Giải thích Câu (2,0 điểm) a) Nêu vai trò axit abxixic êtilen sinh trưởng thực vật b) Nêu yếu tố kích thích thực vật mở khí khổng vào lúc mặt trời mọc.Vì thực vật CAM đóng khí khổng vào ban ngày mở vào ban đêm? Câu (1,0 điểm) Các loài Xanthium strunarium hoa chiếu sáng tối đa 16 giờ/ngày Trong thí nghiệm, người ta chiếu sáng ngày liên tục 16 để tối Tuy nhiên, đêm lại ngắt quãng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dài vài phút Hãy cho biết trồng điều kiện thí nghiệm có hoa khơng? Giải thích Câu 10 (1,0 điểm) Một nữ niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng, cho biết nồng độ hoocmôn tuyến yên máu biến động nào? Chu kì kinh nguyệt xương bị ảnh hưởng sao? Giải thích Câu 11 (2,0 điểm) a) Khi huyết áp thấp trình lọc cầu thận quan tiết nước tiểu bị trở ngại, thận tự điều chỉnh huyết áp cách để trình lọc trở lại bình thường? b) Nêu khác biệt cấu trúc thận lồi động vật có vú sống sa mạc với cấu trúc thận lồi động vật có vú sống nước Giải thích Câu 12 (1,0 điểm) Nêu đặc điểm mao mạch phù hợp với chức chúng Giải thích bình thường người có chừng 5% tổng số mao mạch ln có máu chảy qua Câu 13 (2,0 điểm) a) Giải thích chế truyền tin qua xinap hóa học Tại có xinap điện lẫn xinap hóa học, đại phận xinap động vật lại xinap hóa học? b) Để tối ưu hóa hiệu trao đổi khí bề mặt hơ hấp phải có đặc điểm gì? Giải thích đặc điểm cấu tạo quan hơ hấp chim thích nghi với đời sống bay lượn Câu 14 (1,0 điểm) Loài chim cánh cụt có kiểu phân bố cá thể cách tương đối đồng vùng phân bố Hãy cho biết lồi có tập tính tập tính đem lại lợi ích cho lồi? Câu (1,0 điểm) a) Cho khối u xuất phát từ tế bào bị đột biến nhiều lần dẫn đến khả điều hoà phân bào, giải thích tần số người bị bệnh ung thư người già cao so với người trẻ b) Thực nghiệm cho thấy, nuôi cấy tế bào bình thường người mơi trường nhân tạo đĩa petri (hộp lồng) tế bào tiếp tục phân bào tạo nên lớp đơn bào phủ kín tồn bề mặt đĩa petri Tuy nhiên, lấy tế bào bị ung thư loại mô nuôi cấy điều kiện tương tự tế bào ung thư sau phân bào phủ kín bề mặt đĩa petri tiếp tục phân chia tạo thành nhiều lớp tế bào chồng lên Từ kết này, cho biết đột biến làm hỏng chế tế bào khiến chúng tiếp tục phân chia không ngừng Giải thích Câu (1,0 điểm) a) Loại ARN đa dạng nhất? Loại ARN có số lượng nhiều tế bào nhân thực? Giải thích b) Có đột biến xảy gen quy định chuỗi polipeptit chuyển ba 5’-UGG-3’ mã hoá cho axit amin triptophan thành ba 5’-UGA-3’ vùng mã hoá phân tử mARN Tuy vậy, tế bào lại có đột biến thứ hai thay nucleotit gen mã hoá tARN tạo tARN “sửa sai” đột biến thứ Nghĩa đột biến thứ hai “át chế” biểu đột biến thứ nhất, nhờ tARN lúc đọc 5’-UGA-3’ ba mã hoá cho triptophan Nếu phân tử tARN bị đột biến tham gia vào trình dịch mã gen bình thường khác quy định chuỗi polipeptit dẫn đến hậu gì? Câu (1,0 điểm) Nêu hai khác biệt gen cấu trúc điển hình sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) với gen điển hình sinh vật nhân thực Cấu trúc loại gen có ý nghĩa cho sinh vật nhân sơ nhân thực? Câu (1,0 điểm) a) Lai thuận-nghịch có ý nghĩa nghiên cứu di truyền học? Giải thích b) Trong chọn giống, nhiều người ta thực phép lai trở lại: Ví dụ, lai dòng chủng A với dòng chủng B sau cho lai lai trở lại với dòng A Đời sinh sau lại tiếp tục cho lai trở lại với dòng A ban đầu trình lai trở lại lặp lặp lại nhiều lần Hãy cho biết cách lai trở lại nhằm mục đích gì? Giải thích Câu (1,0 điểm) Ở lồi thực vật, có ba kiểu hình cánh hoa khác nhau: Cánh hoa trắng chấm đỏ (TĐ), cánh hoa đỏ sẫm (ĐS) cánh hoa đỏ nhạt (ĐN) Có hai dòng TĐ khác (kí hiệu TĐ1 TĐ2) tiến hành đem lai với hai dòng ĐS ĐN thu kết sau: Quy luật di truyền chi phối kiểu hình cánh hoa lồi thực vật gì? Hãy cho biết kiểu gen bốn bố, mẹ (P) đem lai phép lai Câu (2,0 điểm) a) Các nhà khoa học nhận thấy đột biến dị bội thừa nhiễm sắc thể khác người thường gây chết giai đoạn khác trình phát triển cá thể bị đột biến Giải thích lại có khác b) Các thể đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể có đặc điểm khác biệt với loại thể đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể khác? Nêu ý nghĩa đột biến chọn giống tiến hóa Câu (1,0 điểm) Dựa sở khoa học mà người ta tiến hành lai phân tử? Nêu giải thích ứng dụng thực tiễn lai phân tử Câu (2,0 điểm) Trong quần thể người, có tới 84% dân số có khả nhận biết mùi vị chất hóa học phenyltiocarbamide, số lại khơng Khả nhận biết mùi vị chất alen trội A nằm nhiễm sắc thể thường quy định; khơng có khả alen a quy định a) Quần thể phải có điều kiện tính tần số alen A a? Giải thích b) Trong quần thể nêu trên, người đàn ơng có khả nhận biết mùi vị chất phenyltiocarbamide lấy người vợ khơng có quan hệ họ hàng với có khả nhận biết chất hóa học Hãy tính xác suất cặp vợ chồng sinh trai đầu lòng khơng có khả nhận biết chất phenyltiocarbamide, quần thể cân di truyền c) Giả sử số nhiều cặp vợ chồng mà vợ chồng dị hợp tử cặp alen nói (Aa) có con, tỉ lệ phần trăm số cặp vợ chồng có ba người có khả nhận biết mùi vị chất hóa học phenyltiocarbamide người khơng có khả bao nhiêu? Câu (2,0 điểm) a) Trong điều kiện đa dạng di truyền quần thể sinh vật sinh sản hữu tính bị suy giảm? Giải thích b) Hiệu chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào yếu tố nào? Giải thích Câu 10 (1,0 điểm) Nêu điểm khác q trình hình thành lồi cách li sinh thái trình hình thành lồi đa bội hóa Câu 11 (1,0 điểm) Các vùng khác gen sinh vật nhân thực tiến hóa với tốc độ khác Hãy giải thích Câu 12 (2,0 điểm) a) Phân biệt mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi với mối quan hệ vật kí sinh-vật chủ Cho ví dụ ứng dụng mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi phòng trừ trùng gây hại biện pháp sinh học b) Vì rùa tai đỏ ốc bươu vàng nhập vào Việt Nam lại gây nên tác hại to lớn nơng nghiệp? Giải thích Câu 13 (1,0 điểm) a) Giải thích q trình diễn sinh thái tự nhiên lại thường diễn theo trình tự xác định dẫn đến hình thành quần xã tương đối ổn định b) Một số dân tộc miền núi thường đốt rẫy để lấy đất trồng lương thực, canh tác vài năm lại phải chuyển nơi khác Hãy cho biết bà nơng dân phải làm để trồng lương thực lâu dài mà chuyển nơi khác? Giải thích Câu 14 (2,0 điểm) a) Nêu giải thích tác động người khiến lồi động vật có nguy bị diệt vong Nếu lồi có nguy bị diệt vong cần phải có biện pháp để trì phát triển lồi này? b) Hình bên ghi lại biến động số lượng quần thể trùng đế giày ni phòng thí nghiệm Số lượng cá thể (các chấm đen hình) phù hợp với dạng đồ thị hình chữ S Điều kiện thí nghiệm phải có kiểu tăng trưởng quần thể vậy? Vào ngày thứ thời gian thí nghiệm quần thể có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất? Giải thích Câu 15 (1,0 điểm) Hình bên mơ tả đảo đại dương xuất gần thời điểm, kí hiệu A, B, C, D E Hãy cho biết đảo có độ đa dạng thành phần lồi cao đảo có độ đa dạng thành phần loài thấp nhất, thời gian tiến hố lồi sinh vật đảo nhau? Giải thích SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN THI: SINH HỌC Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm trang) Câu (2.0 điểm): a) Trong trình phân bào, nhiễm sắc thể sau nhân đơi khơng tách mà dính với tâm động có ý nghĩa gì? b) Một thể đực lồi có kiểu gen Xét tế bào thể giảm phân bình thường tạo giao tử, theo lí thuyết, số loại giao tử tối thiểu tối đa tạo thành bao nhiêu? Giải thích c) Theo lí thuyết, tế bào sinh tinh ruồi giấm có kiểu gen giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử, với tỉ lệ nào? Biết ruồi giấm đực không xảy trao đổi chéo (hoán vị gen) Câu (1.5 điểm): a) Khi bón nhiều phân đạm cho gây hậu xấu gì? b) Hãy cho biết ưu điểm thực vật C4 so với thực vật C3 Câu (1.5 điểm): a) Hãy cho biết ưu điểm tuần hoàn máu hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hồn đơn b) Giải thích động vật trao đổi khí phổi lưỡng cư, bò sát, chim thú lại cần có hệ tuần hồn kép? c) Huyết áp gì? Huyết áp biến động hệ mạch? Câu (1.0 điểm): a) Trong rừng nhiệt đới có nhiều thân leo quấn quanh gỗ lớn để vươn lên cao, kết kiểu hướng động gì? b) Phân biệt tập tính bẩm sinh tập tính học động vật Câu (1.0 điểm): a) Một lồi động vật có nhiễm sắc thể kí hiệu AaBbDdXY Trong q trình phân bào, hợp tử loài bị rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể Dd, cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Hãy viết kí hiệu nhiễm sắc thể tế bào b) Vì phân tử ADN cấu tạo nên nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực dài gấp nhiều lần so với đường kính tế bào xếp gọn nhân? c) Người ta tiến hành tổng hợp nhân tạo phân tử mARN từ loại nuclêơtit có tỉ lệ A: U: G: X = 1: 2: 3: Theo lí thuyết, tỉ lệ ba có chứa nuclêơtit loại A nuclêơtit loại X bao nhiêu? Câu (1.5 điểm): a) Nguyên tắc bổ sung thể chế di truyền phân tử? b) Một lồi thú có nhiễm sắc thể 2n = 68 Người ta phát lồi có loại thể lệch bội chứa 69 nhiễm sắc thể Trình bày chế hình thành dạng lệch bội trên? c) Nêu ý nghĩa đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng Câu (1.5 điểm): a) Ở lồi sinh sản hữu tính, alen đột biến khơng di truyền cho đời sau trường hợp nào? b) Người ta sử dụng tác nhân hóa học gây đột biến alen A thành alen a Khi cặp alen Aa nhân đơi liên tiếp lần số nuclêơtit mơi trường cung cấp cho alen a alen A 62 nuclêôtit Hãy xác định:  Dạng đột biến xảy với alen A?  Hậu dạng đột biến sản phẩm prôtêin alen a mã hóa? Biết đột biến xảy vùng mã hóa gen khơng phân mảnh đột biến không xảy ba mở đầu, ba kết thúc Hết Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 Câu (2.0 điểm): Nội dung Điểm a) Trong trình phân bào, nhiễm sắc thể sau nhân đôi không tách mà dính với tâm động có ý nghĩa gì? - Tạo điều kiện cho phân li đồng NST tế bào con, giúp phân chia đồng vật chất di truyền 0.5 - Nếu giảm phân tạo điều kiện để NST cặp tương đồng thực trình tiếp hợp trao đổi chéo kì đầu (sự tiếp hợp xảy cromatit khác nguồn cặp tương đồng) 0.25 b) Một thể đực lồi có kiểu gen Xét hai tế bào thể giảm phân bình thường tạo giao tử, theo lí thuyết, số loại giao tử tối thiểu tối đa tạo thành bao nhiêu? Giải thích Xét trường hợp 1: Cơ thể khơng có trao đổi chéo (hốn vị gen) 0.25 - Số loại giao tử tối thiểu loại - Số loại giao tử tối đa loại Xét trường hợp 2: Cơ thể xảy trao đổi chéo (hoán vị gen) 0.25 - Nếu tế bào sinh tinh không xảy trao đổi chéo → Số loại giao tử tối thiểu loại 0.25 - Nếu tế bào sinh tinh có kiểu trao đổi chéo khác → Số loại giao tử tối đa loại (HS khơng giải thích mà trả lời số lượng 50% tổng số điểm) 0.25 c) Theo lí thuyết, tế bào sinh tinh ruồi giấm có kiểu 0.25 gen giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử với tỉ lệ nào? Biết ruồi giấm đực không xảy trao đổi chéo (hoán vị gen) - Số loại giao tử tối đa: - Tỉ lệ giao tử: 2: 2: 1: Câu (1.5 điểm): Nội dung Điểm a) Khi bón nhiều phân đạm cho gây hậu 0,25 xấu gì? - Gây độc hại cho trồng: Khi bón nhiều phân đạm vào gốc 0.25 làm tăng áp suất thẩm thấu đất nên tế bào rễ khơng hút nước → bị héo 0.25 - Gây ô nhiễm nơng phẩm: Dư lượng chất khống mơ thực vật cao gây ngộ độc, gây bệnh cho động vật người ăn 0.25 - Đối với mơi trường: Dư lượng phân bón khống chất làm xấu lí tính đất, giết chết vi sinh vật có lợi bị rửa trơi xuống ao, hồ, 0.25 sông, suối gây ô nhiễm nguồn nước b) Hãy cho biết ưu điểm thực vật C4 so với thực vật C3 0.25 - Không xảy hô hấp sáng nên suất quang hợp cao thực vật C3 - Điểm bù CO2 thấp hơn, - Điểm bão hòa ánh sáng cao - Nhu cầu nước thấp hơn, thoát nước thấp - Thực vật C4 có cường độ quang hợp cao Câu (1.5 điểm): Nội dung Điểm a) Hãy cho biết ưu điểm tuần hoàn máu hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn Máu từ quan trao đổi khí trở tim tim bơm đi, tạo áp lực đẩy máu lớn, tốc độ máu chảy nhanh máu xa 0.5 Điều làm tăng hiệu cung cấp O2 chất dinh dưỡng cho tế bào, đồng thời thải nhanh chất thải ngồi b) Giải thích động vật trao đổi khí phổi lưỡng cư, bò sát, chim thú lại cần có hệ tuần hồn kép? + Phổi nơi trao đổi khí trực tiếp với mơi trường → máu phải vận 0.25 chuyển chất khí mạch qua lại tim phổi tạo vòng tuần hồn nhỏ + Ở tất tế bào thể phải trao đổi khí nên máu từ tim 0.25 phải vận chuyển chất khí hệ mạch đến tế bào ngược lại tạo vòng tuần hồn lớn 0.25 c) Huyết áp gì? Huyết áp biến động hệ mạch? 0.25 - Huyết áp áp lực máu tác dụng lên thành mạch - Huyết áp biến động hệ mạch: Huyết áp lớn động mạch chủ giảm dần từ động mạch đến mao mạch qua tĩnh mạch, thấp tĩnh mạch chủ Câu (1.0 điểm): Nội dung Điểm a) Trong rừng nhiệt đới có nhiều thân leo quấn quanh 0.25 gỗ lớn để vươn lên cao, kết kiểu hướng động gì? - Cây thân leo quấn quanh gỗ lớn để vươn lên cao, kết hướng tiếp xúc, hướng sáng 0.25 b) Phân biệt tập tính bẩm sinh tập tính học động vật Tập tính bẩm sinh Tập tính học 0.25 Là loại tập tính hình Là loại tập tính sinh thành đời sống cá thể, Khái niệm có, di truyền từ bố 0.25 thông qua học tập rút kinh mẹ, đặc trưng cho loài nghiệm Là chuỗi phản xạ có điều Là chuỗi phản xạ khơng Cơ sở thần kiện, trình hình thành điều kiện, kiểu gen quy kinh mối liên hệ định nơron Đặc điểm Có tính chất bền vững, Kém bền vững, thay khơng thay đổi đổi Câu (1.0 điểm): Nội dung Điểm a) Một lồi động vật có nhiễm sắc thể kí hiệu AaBbDdXY Trong trình phân bào, hợp tử loài bị rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể Dd, cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Hãy viết kí hiệu nhiễm sắc thể tế bào 0.25 - Trường hợp 1: AaBbDDddXY AaBbXY - Trường hợp 2: AaBbDDXY AaBbddXY Hoặc AaBbDDdXY AaBbdXY 0.25 Hoặc AaBbDXY AaBbDddXY (Ở trường hợp 2, HS trả lời trường hợp cho 0.25 điểm) b) Vì phân tử ADN cấu tạo nên nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực dài gấp nhiều lần so với đường kính tế bào 0.25 xếp gọn nhân? - Do NST đóng xoắn nhiều cấp độ c) Người ta tổng hợp nhân tạo phân tử mARN từ loại 0.25 nuclêơtit có tỉ lệ A: U: G: X = 1: 2: 3: Theo lí thuyết, tỉ lệ ba có chứa nuclêơtit loại A nuclêôtit loại X bao nhiêu? - Tỉ lệ ba chứa nucleotit loại A nuclêôtit loại X là: xxx = Câu 6: (1.5 điểm) Nội dung Điểm a) Nguyên tắc bổ sung thể 0.25 chế di truyền phân tử? - Trong chế tự nhân đôi ADN: Enzim ADN polimeraza trượt mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’, lắp ráp nucleotit theo nguyên tắc: A mạch 0.25 gốc liên kết bổ sung với T môi trường, G mạch gốc liên kết bổ sung X môi trường ngược lại - Trong chế phiên mã: Enzim ARN polimeraza trượt dọc mạch gốc 0.25 gen theo chiều 3’ → 5’, lắp ráp nucleotit theo nguyên tắc A mạch gốc liên kết bổ sung liên kết bổ sung U môi trường, T mạch gốc liên kết bổ sung A môi trường, G mạch gốc liên kết bổ sung X môi trường ngược lại 0.25 - Trong chế dịch mã: Các tARN mang axit amin tới riboxom, ba đối mã tARN khớp bổ sung tạm thời với ba mARN theo nguyên 0.25 tắc: A liên kết bổ sung U, G liên kết bổ sung X ngược lại b) Một lồi thú có nhiễm sắc thể 2n = 68 Người ta phát loài có loại thể lệch bội chứa 69 nhiễm sắc thể Trình bày 0.25 chế hình thành dạng lệch bội trên? - Trong trình giảm phân bên bố (hoặc mẹ) có cặp NST khơng phân ly tạo giao tử đột biến (n + 1) = 35 NST - Trong thụ tinh: Giao tử đột biến (35 NST) thụ tinh với giao tử bình thường (n = 34 NST) tạo hợp tử (2n + = 69), từ hình thành thể ba c) Nêu ý nghĩa đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng Ý nghĩa: Đột biến chuyển đoạn có vai trò quan trọng q trình hình thành loài Do đột biến mang chuyển đoạn bị giảm khả sinh sản nên người ta sử dòng trùng mang chuyển đoạn làm cơng cụ phòng trừ sâu hại biện pháp di truyền Câu (1.5 điểm): Nội dung a) Ở loài sinh sản hữu tính, 0.5 alen đột biến khơng di truyền cho đời sau trường hợp nào? - Đột biến tế bào sinh dưỡng - Đột biến giao tử giao tử khơng tham gia q trình thụ tinh - Đột biến giao tử giao tử khả thụ tinh sức sống - Đột biến gây chết làm khả sinh sản (Nếu HS trả lời từ ý trở lên cho 0.5 điểm, trả lời ý khơng cho điểm) b) Người ta sử dụng tác nhân 0.5 hóa học gây đột biến alen A thành alen a Khi cặp alen Aa nhân đôi liên tiếp lần số nuclêơtit mơi trường cung cấp cho alen a alen A 62 0.25 nuclêôtit Hãy xác định: - Dạng đột biến xảy với alen 0.25 A? - Hậu dạng đột biến sản phẩm prôtêin alen a mã hóa? Biết đột biến xảy vùng mã hóa gen khơng phân mảnh đột biến không xảy ba mở đầu, ba kết thúc * Dạng đột biến: - Gọi số nuclêôtit gen A NA, Điểm gen a Na - Số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen A nhân đôi lần là: (25 1) NA = 31NA - Số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen a nhân đôi lần là: (25 1) Na = 31Na - Theo ta có: 31NA - 31Na = 62 → NA - Na = → Gen a gen A cặp nuclêơtit Đây dạng đột biến cặp nucleotit (HS làm cách khác cho điểm tối đa) * Hậu - Khi cặp nuclêôtit gen dẫn đến mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí xảy đột biến dẫn đến làm thay đổi trình tự axit amin chuỗi polipeptit làm thay đổi chức prôtêin - Đột biến cặp nuclêơtit làm xuất sớm mã kết thúc làm cho chuỗi polipeptit alen tổng hợp ngắn lại SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA (Đề thi thức) KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010- 2011 Ngày thi: 24/03/2011 MÔN THI: SINH HỌC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) -Câu (2,0 điểm) a) Nêu điểm giống khác gen cấu trúc điển hình sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) với gen cấu trúc điển hình sinh vật nhân thực b) Cấu trúc khơng phân mảnh phân mảnh gen có ý nghĩa cho sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? Câu (2,0 điểm) a) Hãy nêu tên chức enzim tham gia vào q trình nhân đơi (tái bản) phân tử ADN mạch kép vi khuẩn E.coli b) Ở lúa, nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 Hãy tính số lượng nhiễm sắc thể thể ba, thể ba kép Có thể tạo thể ba kép khác lúa? Câu (2,0 điểm) Một nhà nghiên cứu thu hai dòng ngơ đột biến hạt trắng chủng Người ta muốn biết xem tính trạng hạt trắng hai dòng ngơ có phải locut gen hay đột biến locut gen khác quy định Anh/chị bố trí thí nghiệm để làm sáng tỏ mối quan tâm nhà nghiên cứu Giả thiết tính hạt trắng gen lặn quy định Câu (2,0 điểm) Ở loài động vật ngẫu phối, xét gen gồm alen A a nằm nhiễm sắc thể thường Tần số alen A giới đực 0,6 giới 0,8 a) Xác định cấu trúc di truyền quần thể trạng thái cân di truyền b) Sau đạt trạng thái cân di truyền, điều kiện sống thay đổi nên tất kiểu gen đồng hợp lặn aa khơng có khả sinh sản Hãy xác định cấu trúc di truyền quần thể sau hệ ngẫu phối Câu (2,0 điểm) a) Hóa xơ nang người bệnh di truyền gen đột biến lặn (a) nhiễm sắc thể thường quy định di truyền theo quy luật Men đen Nếu cặp vợ chồng có kiểu gen dị hợp tử (Aa) sinh ba người con, xác suất để hai ba người họ không bị bệnh bao nhiêu? b) Tại bệnh di truyền gen lặn liên kết với nhiễm sắc thể X ởngười lại dễ dàng phát so với bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường? Câu (2,0 điểm) Bằng kĩ thuật tế bào người ta chủ động tạo gia súc theo giới tính mong muốn a) Người ta lấy khỏi phơi bò ngày tuổi, giai đoạn có 64 phơi bào, tách thành nửa, sau lại cấy vào Hai nửa phát triển thành hai phơi sau cho hai bê Kĩ thuật gọi gì? Hai bê có giới tính hay khác giới tính? Vì sao? b) Để sớm xác định xem phôi cho bê đực hay bê người ta lấy từ phôi ngày tuổi 10 đến 15 phơi bào, ni cấy mơi trường thích hợp để tế bào phân chia Làm tiêu tế bào xác định trước giới tính bê, sao? Kĩ thuật có lợi cho chăn nuôi? Câu (2,0 điểm) a) Nêu nguyên nhân chủ yếu ý nghĩa việc hình thành ổ sinh thái quần xã b) Kích thước quần thể có cực trị nào? Tại quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu? Câu (2,0 điểm) a) Hãy trình bày chế hình thành lồi lai xa từ lồi A có NST 2n = 20 lồi B có NST 2n = 14 b) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào? Giải thích Câu (2,0 điểm) Dưới trình tự nuclêôtit mạch mang mã gốc đoạn gen mã hóa cấu trúc nhóm enzim đêhiđrơgenaza người loài vượn người ngày nay: - Người: -XGA- TGT- TGG- GTT- TGT- TGG- Tinh tinh: - XGT- TGT- TGG- GTT- TGT- TGG- Gôrila: - XGT- TGT- TGG- GTT- TGT- TAT- Đười ươi: - TGT- TGG- TGG- GTX- TGT- GATa) Từ trình tự nuclêơtit nêu rút nhận xét mối quan hệ người với lồi vượn người? Giải thích lí b) Hãy vẽ sơ đồ phát sinh phản ánh mối quan hệ nguồn gốc lồi nói Câu 10 (2,0 điểm) Ở tằm dâu, tính trạng màu sắc kén chịu kiểm soát ba cặp gen Aa, Ii Cc nhiễm sắc thể số 2, 12 tương ứng Mỗi gen trội A C quy định kén trắng, tổ hợp AC cho kén vàng Gen trội I ức chế hoàn toàn biểu màu vàng kén Gen trội B quy định tằm da khoang, alen b cho tằm da trơn Khoảng cách hai lôcut A B nhiễm sắc thể 20cM Hãy tính tỉ lệ kiểu gen kiểu hình đời (F1) hai phép lai sau: Nội dung thể phần nhiều phần trích dẫn Để có đầy đủ, chi tiết định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 mơn Sinh học (Có đáp án) để xem SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NGHỆ AN (ĐỀ THI CHÍNH THỨC) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 BẢNG A (Thời gian làm 150 phút không kể thời gian giao đề) Câu I (4,0 điểm) 1) Người ta nuôi tế bào vi khuẩn E.coli môi trường chứa N 14 ( lần thứ 1) Sau hệ người ta chuyển sang môi trường ni cấy có chứa N 15 (lần thứ 2) tế bào nhân đơi lần Sau lại chuyển tế bào tạo sang ni cấy mơi trường có N14(lần thứ 3) để chúng nhân đơi lần a Hãy tính số phân tử ADN chứa N 14; chứa N15 chứa N14 N15 lần thứ b Thí nghiệm chứng minh điều gì? 2) Phân biệt gen cấu trúc gen điều hoà? 3) Trong tự nhiên dạng đột biến gen phổ biến nhất? Vì sao? 4) Nêu đặc điểm khác nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực Câu II (3,0 điểm) Một lồi thực vật giao phấn có alen A quy định hạt tròn trội hồn tồn so với alen a qui định hạt dài; alen B qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng Hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập Khi thu hoạch quần thể cân di truyền, người ta thu 475 hạt tròn, trắng; 6075 hạt dài, đỏ; 1425 hạt tròn, đỏ; 2025 hạt dài, trắng 1) Hãy xác định tần số alen (A, a; B, b) tần số kiểu gen quần thể nêu 2) Nếu vụ sau mang tất hạt có kiểu hình dài, đỏ trồng tỉ lệ kiểu hình hạt thu hoạch nào? Câu III (4,0 điểm) 1) Những trường hợp gen không tạo thành cặp alen? 2) Trong q trình phát triển phơi sớm ruồi giấm đực có nhiễm sắc thể ký hiệu AaBbDdXY, lần phân bào thứ người ta thấy số tế bào cặp Dd khơng phân ly Cho phơi phát triển thành thể đột biến, có dòng tế bào khác số lượng nhiễm sắc thể? Hãy viết ký hiệu NST dòng tế bào 3) Ở lồi thú, có tính trạng biểu giới tính Tính trạng di truyền theo quy luật nào? (khơng cần phân tích nêu ví dụ) Câu IV (3,0 điểm) Ở Ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen nằm cặp NST thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định tính trạng màu mắt nằm NST giới tính X (khơng có alen Y) Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu F1 100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ Cho F giao phối với F2 thấy xuất 48,75% ruồi giấm thân xám, cánh dài, mắt đỏ Theo lý thuyết, xác định: 1) Tần số hoán vị gen ở ruồi F1 2) Tính tỉ lệ kiểu hình lại F2 Câu V (3,0 điểm) 1) Nêu chế tác dụng enzim giới hạn Để tạo ADN tái tổ hợp cần sử dụng loại enzim giới hạn? Vì sao? Nêu tiêu chuẩn cần có thể truyền 2) Trình bày quy trình khác để tạo thể song nhị bội thực vật Câu VI (3,0 điểm) 1) So sánh hai tinh bào bậc II động vật lưỡng bội, trường hợp giảm phân bình thường 2) Cho ngựa đen chủng giao phối với ngựa trắng chủng đồng hợp lặn, F lơng đen Cho F1 lai phân tích thu Fa có tỉ lệ trắng: đen: xám Khi cho F giao phối với ngựa xám thu đời có tỉ lệ đen: xám: trắng Hãy giải thích kết ... ngắn lại SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA (Đề thi thức) K THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010- 2011 Ngày thi: 24/03/2011 MÔN THI: SINH HỌC Thời gian làm bài: 180 phút (không... HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN THI: SINH HỌC Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm trang) Câu (2.0... bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 mơn Sinh học (Có đáp án) để xem SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NGHỆ AN (ĐỀ THI CHÍNH THỨC) KỲ THI CHỌN HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi chon HSG , De thi chon HSG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay