Đánh giá chất lượng tinh dịch và hiệu quả thụ tinh nhân tạo cho gà cáy củm tại thái nguyên

71 69 1
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG THỊ KHUYÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH HIỆU QUẢ THỤ TINH NHÂN TẠO CHO CÁY CỦM TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG THỊ KHUYÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH HIỆU QUẢ THỤ TINH NHÂN TẠO CHO CÁY CỦM TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã ngành: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Phùng TS Bùi Thị Thơm THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn ghi nhận, cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Khuyên ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này, nỗ lực phấn đấu thân, tơi nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình nhiều cá nhân, đơn vị Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Trần Văn Phùng, cô TS Bùi Thị Thơm - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên người dành nhiều thời gian, tâm huyết bảo, giúp đỡ suốt q trình thực tập Tơi xin gửi tới thầy giáo, cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun nói chung, khoa Chăn ni thú y nói riêng, người giúp đỡ, giảng dạy suốt q trình học tập trường Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi nhành Nghiên cứu phát triển động thực vật địa - Công ty Cổ phần khai khống miền núi tồn thể cán công nhân viên Chi nhánh người giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn tới người thân, bạn bè đồng nghiệp bên tôi, giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập rèn luyện trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thực tập sở Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2017 Học viên Dương Thị Khuyên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu giống Cáy Củm 1.2 Cơ sở nghiên cứu tinh dịch tinh trùng 1.2.1 Sinh lý sinh dục trống 1.2.2 Một số đặc tính sinh lý tinh trùng 1.2.3 Một số tiêu chất lượng tinh dịch 10 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch 11 1.3 Cơ sở nghiên cứu thụ tinh nhân tạo 12 1.3.1 Cấu tạo quan sinh sản mái 12 1.3.2 Sinh lý sinh sản mái 13 1.3.3 Nguyên lý, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho mái 15 1.4 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 16 1.4.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 15 1.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 19 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẬM VI, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành 22 2.3 Nội dung nghiên cứu 22 2.4 Phương pháp nghiên cứu 22 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu chất lượng tinh dịch 22 iv 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến chất lượng tinh dịch tỷ lệ ấp nở 26 2.4.3 Phương pháp nghiên cứu hiệu thụ tinh nhân tạo cho Cáy Củm sinh sản 22 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 29 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 30 3.1 Kết đánh giá chất lượng tinh dịch Cáy Củm 30 3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến chất lượng tinh dịch tỷ lệ ấp nở 32 3.2.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến chất lượng tinh dịch 32 3.2.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến tỷ lệ ấp nở 43 3.3 Kết nghiên cứu hiệu thụ tinh nhân tạo cho Cáy Củm 52 KẾT LUẬN ĐỀN NGHỊ 57 Kết luận 57 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 64 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A : Hoạt lực tinh trùng C : Nồng độ tinh trùng ĐVT : Đơn vị tính FSH : Follicle Stimulating Hormone GPTN : Giao phối tự nhiên LH : Luteinizing Hormone TT : Thứ tự TTNT : Thụ tinh nhân tạo VAC : Tổng số tinh trùng tiến thẳng lần xuất tinh V : Thể tích tinh dịch vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết đánh giá chất lượng tinh dịch Cáy Củm 30 Bảng 3.2 Ảnh hưởng tuổi trống đến chất lượng tinh dịch 33 Bảng 3.3 Ảnh hưởng mùa vụ đến chất lượng tinh dịch 35 Bảng 3.4 Ảnh hưởng tần suất khai thác đến chất lượng tinh dịch 38 Bảng 3.5 Ảnh hưởng tỷ lệ pha loãng đến chất lượng tinh dịch 41 Bảng 3.6 Ảnh hưởng thời gian bảo quản đến chất lượng tinh dịch 43 Bảng 3.7 Ảnh hưởng tuổi trống đến tỷ lệ ấp nở 45 Bảng 3.8: Ảnh hưởng mùa vụ đến tỷ lệ ấp nở 47 Bảng 3.9 Ảnh hưởng tần suất khai thác tinh dịch đến tỷ lệ ấp nở 48 Bảng 3.10 Ảnh hưởng tỷ lệ pha loãng tinh dịch đến tỷ lệ ấp nở 50 Bảng 3.11 Kết so sánh thụ tinh nhân tạo với giao phối tự nhiên vụ Hè thu 52 Bảng 3.12 Kết so sánh thụ tinh nhân tạo với phối giống tự nhiên vụ đông xuân 54 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Ở nước ta, từ nhập giống vật ni có suất cao lúc nhiều giống vật nuôi truyền thống bị thu hẹp không gian phân bố, giảm dần số lượng có nguy tuyệt chủng lợn Ỉ, lợn cỏ Thanh Hố, Hồ… Trong Cáy Củm giống vật ni nói Đây giống cộng đồng người Dao, người H’Mông sống vùng núi cao Hồng Su Phì - Hà Giang số xã thuộc huyện Hòa An, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng… nuôi từ nhiều đời Đây nguồn gen quý cần bảo tồn phát triển Vì vậy, giống nhà nước quan tâm đầu tư gìn giữ, nhân giống số hộ thuộc huyện miền núi số sở nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên Giống Cáy Củm có cấu tạo giải phẫu đặc biệt, khơng có phao câu, chùm lông đuôi thường cụp xuống che lấp lỗ huyệt mái nên việc giao phối tự nhiên trống gặp nhiều khó khăn dẫn đến tỷ lệ trứng có phơi, tỷ lệ nở thấp Đã có nhiều giải pháp để nâng cao khả sinh sản cho giống này, hiệu không mong đợi Thụ tinh nhân tạo cho gia cầm tiến hành giới từ 100 năm Nhưng áp dụng rộng rãi sau Burrows Quinn mô tả kỹ thuật lấy tinh dịch trống thụ tinh cho mái vào năm 1936 Sau đó, có nhiều nghiên cứu thụ tinh nhân tạo chất lượng tinh dịch Các phương pháp bảo quản tinh trùng nhà khoa học nghiên cứu chiều rộng chiều sâu Mặc dù nghiên cứu bảo quản tinh dịch gia cầm môi trường lạnh Shaffner cộng công bố năm 1941, phải sau 40 năm người ta quan tâm nghiên cứu nhiều (Trích theo Robert, 1999) [43] nay, suy giảm nghiêm trọng số lượng giống gia cầm địa mà việc đánh giá lưu trữ tinh trùng gia cầm khuyến khích đầu tư nghiên cứu nhiều Với số lượng lại khơng nhiều nhiều nguyên nhân khác nhau, có nguyên nhân cấu tạo thể khơng có phao câu Cáy Củm, việc nghiên cứu đánh giá chất lượng tinh dịch trống áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho Cáy Củm chìa khóa giải khó khăn Do vậy, chúng tơi tiến hành đề tài “Đánh giá chất lượng tinh dịch hiệu thụ tinh nhân tạo cho Cáy Củm Thái Nguyên” Mục tiêu đề tài - Xác định tiêu đánh giá chất lượng tinh dịch trống Cáy Củm - Đánh giá ảnh hưởng số yếu tố độ tuổi, tần suất khai thác, mùa vụ, tỷ lệ pha loãng thời gian bảo quản đến chất lượng tinh dịch tỷ lệ ấp nở Cáy Củm - Đánh giá hiệu thụ tinh nhân tạo cho Cáy Củm chăn nuôi sinh sản Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học - Kết nghiên cứu đề tài cung cấp thông tin chất lượng tinh dịch thụ tinh nhân tạo cho Cáy Củm - Có thể sử dụng kết giảng dạy nhân giống gà, làm sở cho bảo tồn quỹ gen 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài sở khoa học cho người chăn nuôi áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo nhằm nâng cao suất sinh sản Cáy Củm 49 Tương tự, tỷ lệ nở tỷ lệ loại giảm dần tăng mức tần suất Cụ thể, tỷ lệ nở vụ hè thu 78,87 - 77,10 - 73,93%, vụ đông xuân 82,23 - 81,25 - 77,47% Tỷ lệ loại vụ hè thu 76,81 - 74,06 – 70,95%, vụ đông xuân 79,67 – 78,17 – 75,22% Các tiêu thu mức tần suất ngày/lần vào vụ hè thu thấp có sai khác rõ ràng với mức ngày/lần vào vụ đông xuân (P0,05) Tỷ lệ trứng có phơi thấp ghi nhận tỷ lệ pha lỗng ½ vào vụ hè thu (84,61%) có khác biệt rõ rệt với lơ thí nghiệm khác (P0,05) Kết nghiên cứu Davtian Roiter (Trích theo Obidi, Joseph ayodele, 2007) [39] cho thấy, mái thụ tinh với liều lượng 50-100 triệu tinh trùng cho tỷ lệ trứng có phơi cao từ 86,6-88,1% Froman cs (1995) [27] cho rằng, thụ tinh cho mái với nồng độ tinh trùng liều tinh 25 – 50 -100 triệu cho tỷ lệ trứng có phơi 79 – 82- 86% 50 Bảng 3.10 Ảnh hưởng tỷ lệ pha loãng tinh dịch đến tỷ lệ ấp nở (n= 10 mái/lô) Vụ hè thu STT Chỉ tiêu theo dõi ĐVT 1:0,5 Mean Vụ đông xuân 1:1 Sd Mean 1:2 Sd Mean 1:0,5 Sd Mean 1:1 Sd Mean 1:2 Sd Mean Sd Số trứng ấp Quả 338 2,82 341 1,69 336 2,14 315 2,83 314 1,49 321 2,17 Số trứng có phơi Quả 306 3,15 301 1,51 284 2,14 292 2,33 284 1,41 278 1,75 Tỷ lệ trứng có phơi/trứng ấp % 90,47ab 2,70 88,29abc 2,29 84,61c 4,71 92,76a 1,75 90,77ab 1,86 86,71bc 4,22 Tỷ lệ nở/trứng ấp % 80,45bc 3,53 78,87bcd 2,18 75,31d 4,60 85,39a 1,47 82,23ab 2,52 77,34cd 3,67 Tỷ lệ loại 1/trứng ấp % 78,73ab 3,86 76,81bc 2,69 71,17c 5,51 83,15a 2,13 79,67ab 1,66 74,88bc 6,04 Theo hàng ngang, số mang mũ có chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê (P0,05) Kết cho thấy, chất lượng tinh dịch nhiệt độ môi trường cao làm tăng tỷ lệ chết phơi q trình ấp Tỷ lệ loại vụ hè thu dao động từ 71,17% tỷ lệ pha loãng 1/2 đến 78,73% tỷ lệ pha lỗng 1/0,5 Thơng số vụ đơng xn 74,88 - 83,51% Ở tỷ lệ pha loãng 1/1, tiêu đạt 76,81% vào vụ hè thu, thấp 2,23% so với vụ đông xuân Tác giả Bùi Hữu Đoàn cs (2016) [3], nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng tinh dịch đến tỷ lệ ấp nở thông qua kỹ thuật TTNT cho thấy, thụ tinh với liều 0,07ml tinh nguyên có tỷ lệ trứng có phơi/trứng ấp 92,33% Kết này, cao kết nghiên cứu Cáy Củm với liều 0,15ml tinh pha với môi trường theo tỷ lệ 1/1 (tương ứng 0,075ml tinh nguyên) Như vậy, tỷ lệ ấp nở Cáy Củm chịu ảnh hưởng tỷ lệ pha loãng tinh dịch nhiệt độ mơi trường Để có hiệu chăn ni cao nên pha loãng tinh dịch tỷ lệ 1/1-1/0,5 3.3 Kết nghiên cứu hiệu thụ tinh nhân tạo cho Cáy Củm Kết so sánh hiệu thụ tinh nhân tạo với phối giống tự nhiên trình bày bảng 3.11 3.12 Qua bảng 3.11 cho thấy, vào vụ hè thu tỷ lệ đẻ tỷ lệ trứng giống lô TTNT có xu cao lơ GPTN, nhiên sai khác khơng đáng kể Theo chúng tơi có chênh lệch lô GPTN nhốt chung trống mái, 52 trình đuổi đạp mái trống phần ảnh hưởng tới phát triển hình thành trứng mái Bảng 3.11 Kết so sánh thụ tinh nhân tạo với giao phối tự nhiên vụ hè thu (n=10 mái/lô) STT Chỉ tiêu theo dõi ĐVT TTNT GPTN Mean Sd Mean Sd Quả 351 1,73 346 1,49 Số trứng đẻ Tỷ lệ đẻ % 62,68 2,47 61,79 2,13 Tỷ lệ trứng ấp % 97,15 1,69 95,39 1,49 Tỷ lệ trứng có phơi/trứng ấp % 88,29a 2,29 70,95b 6,16 Tỷ lệ nở/trứng ấp % 78,87a 2,18 61,48b 6,12 Tỷ lệ loại 1/trứng ấp % 76,81a 2,69 58,80b 5,43 Theo hàng ngang, số mang mũ có chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng tinh dịch và hiệu quả thụ tinh nhân tạo cho gà cáy củm tại thái nguyên , Đánh giá chất lượng tinh dịch và hiệu quả thụ tinh nhân tạo cho gà cáy củm tại thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay