Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa

90 34 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:17

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÊ TÙNG GIANG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TÍNH KINH TẾ CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT LÚA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính qui Chuyên ngành : Khoa học Mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2013-2015 Thái Nguyên, Năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ TÙNG GIANG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TÍNH KINH TẾ CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT LÚA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính qui Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2013-2015 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Đỗ Thị Lan PGS.TS Mai Văn Trịnh Thái nguyên, năm 2014 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài viết luận văn, em nhận quan tâm, hướng dẫn giúp đỡ nhiều quý Thầy Cơ, nhiều tập thể cá nhân ngồi trường, gia đình bạn bè Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm, đặc biệt thầy cô giáo khoa Môi trường, với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em năm tháng học tập trường Em xin chân thành cảm ơn cán hướng dẫn Ths Nguyễn Thị Huệ, cô, chú, anh, chị Viện Môi trường Nông nghiệp Công ty TNHH MTV Nơng Nghiệp Rạng Đơng tạo điều kiện, góp ý, cung cấp tài liệu quý báu giúp đỡ em thực đề tài Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Thị Lan, trưởng khoa Môi trường - trường Đại học Nơng Lâm PGS.TS Mai Văn Trịnh, phó viện trưởng Viện Mơi trường Nơng nghiệp bảo tận tình trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khố luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ em hoàn thành tốt việc học tập, nghiên cứu Vì thời gian có hạn thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót kính mong góp ý thầy giáo để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên thực Lê Tùng Giang ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Mức tăng nhiệt độ mức thay đổi lượng mưa 50 năm qua vùng khí hậu Việt Nam 12 Bảng 4.1: Mực Nước biển dâng so với thời kỳ 1980 - 1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) khu vực tỉnh Nam Định 35 Bảng 4.2: Diện tích có nguy bị ngập tỉnh Nam Định theo mực nước biển dâng 36 Bảng 4.3: Tổng thiệt hại bão, lốc, mưa lũ đến nông nghiệp địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 1989-2010 38 Bảng 4.4: Diện tích gieo trồng lúa huyện địa bàn tỉnh Nam Định năm gần (từ 2008 – 2012) 43 Bảng 4.5: Thu nhập nguồn thu nhập nông dân năm 2013 46 Bảng 4.6: Thống kê nguồn lao động nông hộ 48 Bảng 4.7: Tỷ trọng số nhân 48 Bảng 4.8: Lao động tham gia sản xuất lúa 49 Bảng 4.9: Trình độ học vấn nơng hộ 50 Bảng 4.10: Nhu cầu vốn sản xuất vụ tính 1000m2 51 Bảng 4.11: Điều kiện canh tác lúa 52 Bảng 4.12: Thực trạng sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp 52 Bảng 4.13: Lịch thời vụ năm 2013 53 Bảng 4.14: Cơ cấu giống NS lúa năm 2013 54 Bảng 4.15: Lượng phân bón trung bình sử dụng năm 2013 55 Bảng 4.16: Kinh nghiệm sản xuất nông hộ 56 Bảng 4.17: Tổng hợp hộ tham gia học lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất 57 iii Bảng 4.18: Tổng hợp biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu áp dụng 58 Bảng 4.19: Chi phí, thu nhập thu nhập ròng nơng hộ khơng áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH 61 Bảng 4.20: Các tỷ số tài hộ khơng áp dụng biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu 62 Bảng 4.21: Chi phí, thu nhập thu nhập ròng nơng hộ áp dụng biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu 63 Bảng 4.22: Các tỷ số tài hộ áp dụng biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu 64 Bảng 4.23: So sánh chi phí, suất , thu nhập hộ áp dụng hộ không áp dụng biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu cho vụ 65 Bảng 4.24: Bảng so sánh chi phí, thu nhập thu nhập ròng hộ áp dụng khơng áp dụng giảm thiểu biến đổi khí hậu năm 2013 68 Bảng 4.25: Bảng so sánh tỷ số tai hộ khơng hộ có áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH 71 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Bản đồ hành tỉnh Nam Định 30 Hình 4.2: Cơ cấu sử dụng đất tỉnh Nam Định năm 2012 31 Hình 4.3: Nhiệt độ trung bình năm Nam Định giai đoạn 1980 - 2010 33 Hình 4.4: Tổng lượng mưa năm tỉnh Nam Định giai đoạn 1980 2010 34 Hình 4.5: Tổng số nắng năm tỉnh Nam Định giai đoạn 1980 2010 34 Hình 4.6: Số bão đổ vào vùng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa giai đoạn 1960 - 2010 36 Hình 4.7: Diện tích, NS lúa chiêm (a) lúa Mùa (b) Nam Định giai đoạn 1995 - 2012 42 Hình 4.8: Định hướng sản xuất nông nghiệp người dân 44 Hình 4.9: Cơ cấu thu nhập nơng dân năm 2013 47 Hình 4.10: Cơ cấu lao động tham gia sản xuất 49 Hình 4.11: Cơ cấu lao động tham gia sản xuất 50 Hình 4.12: Cơ cấu năm kinh nghiệm sản xuất nơng hộ 57 Hình 4.13: Cơ cấu nông hộ tham gia học lớp tập huấn 58 Hình 4.14: So sánh khoản chi phí sản xuất hộ khơng áp dụng hộ áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH cho vụ 67 Hình 4.15: So sánh suất hộ không áp dụng áp dụng biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu 67 Hình 4.16: So sánh chi phí hộ khơng có áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH 70 Hình 4.17: So sánh tổng chi phí, thu nhập, thu nhập ròng hộ áp dụng không áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH 70 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ATNĐ : Áp thấp nhiệt đới BĐKH : Biến đổi khí hậu BVTV : Bảo vệ thực vật GDP : Tổng sản phẩm quốc nội IPCC : Ủy ban Liên Chính phủ Biến đổi khí hậu KH : Khí hậu KNK : Khí nhà kính NBD : Nước biển dâng NN&PTNT : Nơng nghiệp Phát triển nông thôn NS : Năng suất TB : Trung bình TBNN : Trung bình nhiều năm TĐ : Trái đất TG : Thế giới TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên TN&MT : Tài nguyên Môi trường TƯ : Trung Ương UBND : Ủy ban nhân dân VN : Việt Nam XNM : Xâm nhập mặn vi MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.5 Yêu cầu nghiên cứu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan biến đổi khí hậu 2.1.1 Quan niệm biến đổi khí hậu 2.1.2 Nguyên nhân biến đổi khí hậu 2.2 Tình hình BĐKH giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình BĐKH giới 2.2.2 Tình hình BĐKH Việt Nam 11 2.3 Ảnh hưởng BĐKH đến tình hình sản xuất nông nghiệp 15 2.3.1 Ảnh hưởng BĐKH đến tình hình sản xuất nơng nghiệp giới 15 2.3.2 Ảnh hưởng BĐKH đến tình hình sản xuất nông nghiệp Việt Nam 16 2.4 Biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu sản xuất lúa vii giới Việt Nam 18 2.4.1 Khái niệm giảm nhẹ biến đổi khí hậu 18 2.4.2 Xác định biện pháp giảm thiểu 18 2.4.3 Biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu sản xuất lúa giới 19 2.4.4 Biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu sản xuất lúa Việt Nam 20 2.5 Một số biện pháp canh tác giảm thiểu biến đổi khí hậu 22 2.5.1 Hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) 22 2.5.2 Ba giảm, ba tăng (3G3T) 23 2.5.3 Sử dụng giống chín sớm ngắn ngày 25 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 27 3.4.2 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 28 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Nam Định 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 4.2 Diễn biến khí hậu Nam Định 33 4.3 Ảnh hưởng BĐKH đến người dân canh tác lúa Nam viii Định 37 4.4 Hiện trạng quy trình kỹ thuật áp dụng canh tác lúa tỉnh Nam Định 42 4.4.1 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Nam Định 42 4.4.2 Hiện trạng áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác lúa Nam Định 44 4.5 Thực trạng sản xuất tiêu thụ lúa hộ thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 46 4.5.1 Nguồn lực lao động 47 4.5.2 Nguồn vốn đầu tư cho sản xuất lúa 50 4.5.3 Nguồn lực đất đai canh tác 51 4.5.4 Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp 53 4.6 Đánh giá hiệu sản xuất hiệu kinh tế q trình sản xuất lúa nơng hộ 61 4.6.1 Tình hình sản xuất chung nơng hộ 61 4.6.2 So sánh hiệu sản xuất nông hộ áp dụng nông hộ không áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH 64 4.6.3 Đánh giá hiệu kinh tế nông hộ áp dụng nông hộ không áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH 68 4.6.4 Nhận xét chung 72 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 80 Phụ lục 1: Một số hình ảnh tiến hành vấn nông hộ, cán Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông thị trấn Rạng Đông 80 66 Qua bảng số liệu ta thấy: - Về chi phí: + Vụ Chiêm Xuân: ta thấy hộ không áp dụng chi phí phân, thuốc chiếm nhiều tổng chi phí (881.282,60 đồng/1000m2) hộ áp dụng chi phí có giảm xuống (67.725,40 đồng/1000m2 tương đương 7,68%) cao tổng chi phí (813.557,20 Đồng/1000m2) Kế đến chi phí thu hoạch vận chuyển, hộ không áp dụng chi phí 257.608,70 đồng/1000m2, hộ áp dụng chi phí 255.360,56 đồng/1000m2 Như vậy, áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH canh tác chi phí thay đổi không nhiều, giảm 2.248,14 đồng/1000m2 tương đương 0,87% Sau chi phí vận chuyển thu hoạch chi phí giống, hộ khơng áp dụng chi phí 1.522.945,96 đồng/1000m2, hộ áp dụng 112.038,50 đồng/1000m2 giảm 19.091,90 đồng/1000m2 tương đương 14,56% Các loại chi phí lại chiếm khơng nhiều tổng chi phí + Vụ Mùa: Đối với hộ áp dụng khoản chi phí giảm so với hộ không áp dụng Cụ thể số loại chi phí sau: chi phí giống giảm 24.058,70 đồng/1000m2 tương đương 19,07%, chi phí chăm sóc giảm 13.510,23 đồng/1000m2 tương đương 18,31% - Về lợi nhuận: + Vụ Chiêm Xuân, nông hộ không áp dụng suất lúa thấp đạt 583,99 kg/1000m2, hộ có áp dụng suất đạt 600,74 kg/1000m2 tăng 16,75kg/1000m2 số tuyệt đối 2,86% số tương đối + Vụ mùa nơng hộ khơng áp dung suất lúa đạt 405,01 kg/1000m2, hộ có áp dụng vào sản xuất suất đạt cao 427,76 kg/1000m2 tăng 22,57kg/1000m2 số tuyệt đối 5,56% số tương đối 67 - Cụ thể, để thấy rõ ta xem hình 4.14 hình 4.15 sau: Đồng/1000m2 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 Khơng áp dụng vụ chiêm xn Có áp dụng vụ chiêm xuân ác kh C P Có áp dụng vụ mùa C P TH V C Không áp dụng vụ mùa Hình 4.14: So sánh khoản chi phí sản xuất hộ khơng áp dụng hộ áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH cho vụ Từ hình 4.14 ta thấy hộ áp dụng khoản chi phí sản xuất giảm xuống so với hộ không áp dụng, chưa giảm nhiều đáng mừng cho nông dân vụ áp dụng thử biện pháp canh tác lúa giảm thiểu BĐKH Hình 4.15: So sánh suất hộ khơng áp dụng áp dụng biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu Từ hình 4.15 ta thấy nông hộ áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH vào sản xuất đồng ruộng suất tăng lên nhiều so với hộ không áp dụng 68 4.6.3 Đánh giá hiệu kinh tế nông hộ áp dụng nông hộ không áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH Bảng 4.24: Bảng so sánh chi phí, thu nhập thu nhập ròng hộ áp dụng khơng áp dụng giảm thiểu biến đổi khí hậu năm 2013 Giá trị trung bình Khoản mục ĐVT Khơng áp dụng Có áp dụng Chênh lệch có/ khơng áp dụng Tuyệt đối Tương đối (%) CP giống Đồng/1000m 128.633,20 107.072,00 -21.561,20 -16,76 CP phân, thuốc Đồng/1000m2 845.880,50 807.410,00 -38.470,50 -4,55 CP làm đất Đồng/1000m2 66.358,70 69.600,00 3.241,30 4,9 CP gieo, sạ, giậm Đồng/1000m 87.347,83 90.825,00 3.477,17 CP chăm sóc Đồng/1000m2 65.652,18 62.250,00 -3.402,18 -5,18 Đồng/1000m 39.271,74 37.110,00 -2.171,74 -5,53 CP THVC Đồng/1000m 247.232,70 243.630,00 -3.602,70 -1,46 CP khác Đồng/1000m2 19.728,26 16.277,50 -3.450,76 -17,49 57.391,31 57.000,00 -391,31 -0,68 Đồng/1000m 1.557.496,0 1.491.175,0 -66.321,00 -4,26 kg/1000m2 494,50 514,25 19,75 3,99 5870,18 5.804,94 -65,24 -1,11 CP tưới tiêu CP suốt Tổng CP (1) Năng suất Giá bán Đồng/1000m Đồng/kg Thu nhập (2) Đồng/1000m 2.902.805,5 2.985.189,0 82.383,53 2,88 TNR (2 – 1) Đồng/1000m2 1.375.309,5 1.494.014,0 11.870,53 (Nguồn: Tổng hợp 72 mẫu vấn nông hộ, 2014) Qua bảng số liệu trên, ta thấy hộ không áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH chi phí phân bón chiếm nhiều tổng chi phí (845880,50 đồng/1000m2 tương ứng 54.32%) hộ áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH chi phí có giảm xuống (38.470,50 đồng/1000m2 tương đương 4,55%) cao tổng chi phí (807.410,00 đồng/1000m2, tương ứng 54.15%) Kế đến chi phí thu hoạch vận chuyển, hộ khơng áp dụng chi phí 247.232,7 đồng/1000m2 chiếm 15,90% tổng chi phí, 69 hộ áp dụng chi phí chiếm 16,34% tổng chi phí (243.630,00đồng/1000m2) Như vậy, hộ áp dụng chi phí thay đổ khơng nhiều, giảm 3.602,70 đồng/1000m2 tương đương 1,46% Sau chi phí vận chuyển thu hoạch chi phí giống, hộ khơng áp dụng chi phí chiếm 8,3% tổng chi phí (128.633,20 đồng/1000m2), hộ áp dụng 7,18 % tổng chi phí (107.072,00 đồng/1000m2) Như vậy, hộ áp dụng chi phí giảm 21.561,20 đồng/1000m2 tương đương 16,76% Các loại chi phí lại chiếm khơng nhiều tổng chi phí Nhìn chung, hộ áp dụng mơ hình biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH đa số loại chi phí giảm xuống chưa nhiều đa số nơng hộ áp dụng vài vụ họ chưa có kinh nghiệm nhiều nên hiệu chưa cao Tổng hợp lại hộ áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH tiết kiệm 66.321 đồng/1000m2 (4,26%) Về giá bán tác động thị trường nên giá bán hộ áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH khơng cao so với trước mà ngược lại giảm 65,24 đồng/kg (5870,18 đồng/kg giảm 5804,94 đồng/kg) Ở giá lúa giảm xuống sau áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH lúa bị giảm chất lượng mà thị trường nơng dân bị ép giá Nhưng điều đáng mừng sau áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH suất tăng lên rõ rệt (đối với hộ không áp dụng suất đạt 494,50kg/1000m2 áp hộ dụng 514,25kg/1000m2.) Qua bảng số liệu ta thấy hộ áp dụng tổng chi phí giảm giảm rõ rệt (từ 1.557.496,00 đồng/1000m2 xuống 1.491.175,00 đồng/1000m2) thu nhập tăng (từ 2.902.805,50 đồng/1000m2 lên 2.985.189,03 đồng/1000m2) nên thu nhập ròng từ tăng theo (từ 1.375.309,50 đồng/1000m2 lên 1.494.014,03) tương đương 1,00%) Tuy thu nhập ròng tăng lên khơng nhiều điều đáng mừng nông dân thời gian đầu áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH - Để thấy rõ chi phí tăng hay giảm hộ khơng có áp dụng mơ hình biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH xem hình 4.16 sau: 70 900.000,00 800.000,00 Đồng/1000m2 700.000,00 600.000,00 500.000,00 Khơng áp dụng 400.000,00 300.000,00 Có áp dụng 200.000,00 100.000,00 kh ác C P C P T H V C 0,00 Hình 4.16: So sánh chi phí hộ khơng có áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH Qua hình 4.16 ta thấy chi phí: giống, phân bón, thuốc trừ sâu giảm đáng kể, riêng chi phí gieo sạ giậm tăng lên nhiều Các chi phí lại nhìn chung khơng có khác biệt nhiều trước sau áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH - Và để xem tổng chi phí, tổng thu nhập thu nhập ròng sau áp dụng canh tác giẻm thiểu BĐKH thay đổi xem hình 4.17 Hình 4.17: So sánh tổng chi phí, thu nhập, thu nhập ròng hộ áp dụng không áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH 71 Qua hình 4.17, ta thấy sau áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH tổng chi phí sản xuất giảm xuống rõ rệt Từ làm cho thu nhập thu nhập ròng tăng lên đáng kể - Sau bảng so sánh tỷ số tài trước sau áp dụng mơ hình biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH Bảng 4.25: Bảng so sánh tỷ số tai hộ khơng hộ có áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH Khoản Giá trị trung bình ĐVT mục Tổng chi Thu nhập Thu nhập Đồng/1000m Đồng/1000m Đồng/1000m Chênh lệch có/khơng áp dụng Khơng áp dụng Có áp dụng Tuyệt đối Tương đối (%) 1.557.496,00 1.491.175,00 -66.321,00 -4,26 2.902.805,50 2.985.189,03 82.383,53 2,84 1.375.309,50 1.494.014,03 11.870,53 TN/CP Lần 1,9 0,1 5,26 TNR/CP Lần 0,9 0,1 11,11 TNR/TN Lần 0,47 0,5 0,03 6,4 (Nguồn: Tổng hợp 72 mẫu vấn nông hộ, 2014) Đối với hộ áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH thì: Với đồng chi phí người dân bỏ cho 1000m2 nơng hộ thu đồng thu nhập (tăng 5,26% so với hộ không áp dụng) Với đồng chi phí người dân bỏ cho 1000m2 nơng hộ thu đồng thu nhập ròng (tăng 11,11% so với hộ khơng áp dụng mơ hình biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH) Với đồng thu nhập mang lại cho nơng dân 0,50 đồng thu nhập ròng (tăng 6,40% so với hộ khơng áp dụng) Nhìn chung, tỷ số tăng lên điều thể việc áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH nông hộ đạt hiệu 72 4.6.4 Nhận xét chung Đối với hộ áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH ta thấy có tăng lên suất lợi nhuận thấp, có tăng lên nguyên nhân sau: - Khoảng thời gian trước sau áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH vào sản xuất nông nghiệp cách khơng lâu (trung bình từ - năm) nên hiệu sản xuất chưa cao - Năng suất tăng (do áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH vào canh tác) - Giá bán giảm so với trước (do tác động thị trường) - Các chi phí đầu vào giảm (do áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH vào canh tác) - Do áp dụng kết hợp nhiều biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH với nên giảm chi phí đầu vào cách đáng kể Ngồi ra, chi phí liệt kê khoản chi phí khơng thể thiếu cho việc sản xuất lúa nên nhiều chi phí khác mà có liên quan đến cơng việc trồng lúa thời hỏi đến người dân không nhớ hết đề tài xét đến hiệu sản xuất hiệu kinh tế phần thu nhập ròng mà nơng dân thực nhận khoản chắn thấp so với số liệu nói trên, nên phần số liệu chưa phản ánh cách xác (đây nhược điểm đề tài) 73 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực đề tài tơi có vài kết luận sau: Nam Định tỉnh mang nhiều đặc điểm đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp BĐKH Nhìn chung BĐKH gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp BĐKH gây nhiều tượng thời tiết cực đoan nước biển dâng, mặn lấn sau vào cửa sông, tượng bão lũ, xâm nhập mặn, ngập úng, hạn hán, rét đậm rét hại nắng nóng kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt hoạt động sản xuất lúa Mỗi năm ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng Tỉnh Nam Định chủ động ứng phó, giảm thiểu biến đồi khí hậu, nghành nơng nghiệp ngành chịu tác động mạnh mẽ BĐKH thời gian qua triển khai nhiều biện pháp hiệu triển khai biện pháp canh tác giảm thiểu sản xuất lúa Hệ thống canh tác lúa địa điểm nghiên cứu thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định bao gồm vụ lúa/năm, khu vực nhạy cảm với tình hình BĐKH tỉnh Nam Định, thường xuyên chịu ảnh hưởng từ tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt bão xâm nhập mặn Kết điều tra cho thấy rõ quy trình canh tác lúa bối cảnh BĐKH nông dân thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định, đồng thời thấy biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH Các biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH phần giảm nhẹ BĐKH, mang lại hiệu giá trị kinh tế cho nhìn khả quan tình hình sản xuất nơng nghiệp thị trấn Rạng Đơng Có thể thấy canh tác giảm thiểu BĐKH làm thay đổi đáng kể tình hình sản xuất nơng nghiệp thị trấn Rạng Đông ngày khẳng định vai trò việc nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp, thể qua mặt sau: 74 Từ phương pháp canh tác truyền thống, nông dân bước ứng dụng biện pháp canh tác giả thiểu BĐKH như: Mơ hình giảm tăng, hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI, sử dụng giống lúa ngắn ngày Từ chỗ người nông dân xa lạ, ngỡ ngàng với việc tiếp cận, áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH tiến lên bước làm chủ công nghệ Qua kết điều tra 72 hộ canh tác sản xuất lúa địa bàn nghiên cứu, đề tài rút số kết luận sau: - Số nhân trung bình hộ người, lao động trực tiếp sản xuất người Trình độ học vấn nơng hộ chưa cao (trung bình học đến cấp 2) điều kiện sống giúp họ nắm bắt tiến khoa học kỹ thuật nhanh trước có nhiều kinh nghiệm sản xuất - Các hộ thường nhận thông tin kỹ thuật từ nhiều nguồn phần lớn từ cán khuyến nông Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông cán khuyến nông huyện Nghĩa Hưng - Các biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH nông dân ứng dụng giống ngắn ngày, SRI giảm tăng có hộ ứng dụng kết hợp biện pháp canh tác giống ngắn ngày - SRI, giống ngắn ngày - giảm tăng, giống ngắn ngày - giảm tăng- SRI Đối với nông hộ áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH suất bình quân đạt 768,25kg/1000m2, tăng 3,19% so với nông hộ không áp dụng Qua Các số liệu phân tích thì: - Năng suất chịu ảnh hưởng chi phí giống, phân bón, thuốc hóa học, chi phí sạ giậm, chi phí tưới tiêu, trình độ học vấn số lần học lớp tập huấn - Thu nhập ròng bị ảnh hưởng yếu tố: chi phí giống, phân bón, thuốc hóa học, chi phí gieo sạ, tưới tiêu, thu hoạc vận chuyển, suất, giá bán loại chi phí: chi phí giống, chi phí phân bón, thuốc hóa học, chi phí thu hoạch chiếm tỷ trọng lớn; Năng suất giá bán có tác động tỷ lệ thuận với thu nhập ròng, suất ảnh hưởng lớn 75 Vì vậy, nơng hộ cần giảm bớt loại chi phí có tỷ trọng cao ảnh hưởng lớn đến thu nhập đồng thời việc áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH để tăng suất, tìm nguồn tiêu thụ tốt để bán giá cao – có thu nhập ròng nơng hộ tăng lên đáng kể 5.2 Kiến nghị Qua thự tế tìm hiểu, quy trình canh lúa điều kiện BĐKH Tỉnh Nam Định, cụ thể thị trấn Rạng Đông, thấy hoạt động sản xuất lúa phải chịu ảnh hưởng nhiều từ BĐKH đặc biệt tượng bão xâm nhập mặn Dựa sở phân tích thực trạng sở vật chất, kỹ thuật, thuận lợi, khó khăn tình hình ứng dụng biện pháp canh tác giảm thiểu biến đổi khí hậu sản xuất lúa Thị trấn Rạng Đông - Nghĩa Hưng - Nam Định đề tài xin đưa số kiến nghị giúp nông dân sản xuất bền vững, giảm thiểu biến đổi khí hậu tăng thu nhập sau: Nên áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH vào sản xuất hiệu sản xuất hiệu kinh tế nộng hộ áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH cao so với hộ không áp dụng nên áp dụng biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH có tính chất bổ sung cho giống ngắn ngày- giảm tăng, giống mới- SRI- giảm tăng để đạt hiệu cao Nông dân nên tích cực tham gia lớp tập huấn biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH, tham gia học hỏi kinh nghiêm từ biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH nơng dân khác áp dụng có hiệu Đồng thời không ngừng nâng cao kiến thức sản xuất cách tìm đọc sách báo, nghe đài, xem tivi… biện pháp canh tác giảm thiểu BĐKH áp dụng Khi định theo biện pháp phải cố gắng ứng dụng triệt để, gặp khó khăn chưa nắm rõ kỹ thuật nên tìm cán khuyến nơng, cán nơng nghiệp để tư vấn Tích cực tìm thị trường tiêu thụ nắm bắt giá nông sản thông qua phương tiện thông tin đại chúng 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Tài nguyên Mơi trường (2008), Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Tài ngun Mơi trường (2009), Kịch Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Tài ngun Mơi trường (2012), Kịch Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, NXB Tài nguyên – Môi trường Bản đồ Việt Nam, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thay đổi tư chống Biến đổi khí hậu, http://www.monre.gov.vn ngày 13/01/2014 Bùi Thu Vân (2013), Biến đổi khí hậu tác động đến Việt Nam, Khoa Việt Nam học – Đại học sư phạm Hà Nội Dương Đình Tường, Mở rộng phương pháp thâm canh lúa cải tiến SRI, http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/21306/ky-thuat-nghe-nong/morong-phuong-phap-tham-canh-lua-cai-tien-sri.html ngày 24/09/2008 Hòa Trần, Biến đổi khí hậu: “Thách thức với Việt Nam lớn”, http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/155541/bien-doi-khi-hau -thach-thucvoi-vn-rat-lon-.html ngày 29/12/2013 Lê Văn Khoa, Đoàn Văn Cảnh, Nguyễn Quang Hùng Lâm Minh Triết (2011), Giáo trình người môi trường, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội Mai Văn Trịnh, (tháng 3/2013, trang 28-36) Nghiên cứu số biện pháp thích ứng tiềm giảm thiểu với biến đổi khí hậu sản xuất nơng nghiệp, tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn 10 Mai Văn Trịnh , (tháng 3/2013, trang 64-70) Tiềm giảm thiểu phát thải khí nhà kính ngành sản xuất lúa nước Việt Nam, tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn 77 11 Ngơ Huyền, Tình hình Biến đổi khí hậu giới tác hại, http://www.danang.gov.vn ngày 27/6/2012 12 Nguyễn Đức Ngữ (2008), Biến đổi khí hậu, NXB Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội 13 Nguyễn Sinh Tiến, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống khắc phục hậu bão số 8, triển khai vụ xuân 2013, http://baonamdinh.com.vn/channel/5095/201211/uBNd-tinh-so-ket-cong-tacphong-chong-va-khac-phuc-hau-qua-con-bao-so-8-trien-khai-nhiem-vu-sanxuat-vu-xuan-nam-2013-2203330/ thứ ngày 12/11/2012 14 Nguyễn Thị Ngọc Hoàn, Nguyễn Phương Dung, Nguyễn Minh Phượng (2010), Tác động Biến đổi khí hậu toàn cầu đến dâng cao nước biển, Trung tâm thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia 15 Nguyễn Văn Thắng cộng (2010), Biến đổi khí hậu tác động Việt Nam, NXB Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội 16 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định (2012), Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho việt nam tỉnh nam định năm 2012 17 Thông xã Việt Nam FAO: Bảo vệ lương thực trước biến đổi khí hậu, http://www.vietnamplus.vn ngày 15/11/2011 18 Tổng cục thống kê, 2014 19 Trần Đãng Hồng, Ảnh hưởng Biến đổi khí hậu lên nơng nghiệp Việt Nam - Phần 1: Hiện trạng dự đoán tương lai, The University of Reading, Reading, UK 20 Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu (2012), Biến đổi khí hậu sinh kế ven biển, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 21 Trần Thục, Lê Nguyên Tường (2010), Việt Nam ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu, Tạp chí Tài ngun Mơi trường, số 3/2010, tr.21 22 Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia http://www.thoitietnguyhiem.net/BaoCao/BaoCaoBaoVung.aspx (2014), 78 23 UNDP (2008), Cuộc chiến chống lại Biến đổi khí hậu: Đồn kết nhân loại giới khơng chia cách, Báo Phát triển Con người 2007/2008 24 Văn phòng thường trực BCĐ thích ứng với Biến đổi khí hậu – Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường - Bộ NN&PTNT (2012), Biến đổi khí hậu đe dọa vựa lúa Châu Á, http://www.monre.gov.vn ngày 17/04/2012 25 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (2010), Biến đổi khí hậu 26 Viện Mơi trường Nơng nghiệp (2012), Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác bảo vệ đất cho trồng chủ lực vùng đồng ảnh hưởng biến đổi khí hậu (BĐKH27) 27.Viện Nơng nghiệp miền Nam (2010), Biện pháp canh tác giảm thiểu Biến đổi khí hậu 28 Việt Linh, Chương trình “3 giảm - tăng” sản xuất lúa, http://www.vietlinh.vn/library/agriculture_plantation/lua_3giam3tang.asp ngày 11/7/2014 Tiếng Anh 29 Baumuller, H., (2010), Aligning Climate and Development Agendas in the Mekong Region: Options for Regional Collaboration between Vietnam, Cambodia and Laos 30 Dasgupta, Susmita (2007), The Impact of Sea level on Developing Countries A Comparative analysis World Bank Policy Research Working Paper 4136, February 2007 31 IPCC (2007), Climate change, Synthesis Report 32 Iswandi, A.D.K., B Kalsim, I Setiawan, Yanuar, S Herodian Đôi nét đặc trưng nghiên cứu SRI In-đô-nê-xi-a, Đại học Nông nghiệp Bogor (IPB) PowerPoint trình bày Hội thảo Bộ Nơng nghiệp, Jakarta, 13/06/2008 33 Nicolas T., & Martin S., (2011), Country Case Study Vietnam – Removing barriers for climate change mitigation, 79 http://www.climatestrategies.org/component/reports/category/71/322.html 30/08/2011 , 34 World Bank (2010), Climate Risks and Adaptation in Asian Coastal Megacities, A Synthesis Report 80 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hình ảnh tiến hành vấn nông hộ, cán Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông thị trấn Rạng Đông ... tài: "Nghiên cứu tính kinh tế số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu sản xuất lúa" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tính kinh tế nơng hộ thực biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu sản xuất lúa. .. thiểu biến đổi khí hậu sản xuất lúa giới 19 2.4.4 Biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu sản xuất lúa Việt Nam 20 2.5 Một số biện pháp canh tác giảm thiểu biến đổi khí hậu. .. tác lúa tỉnh Nam Định; Nghiên cứu tính kinh tế số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu sản xuất lúa tỉnh Nam Định; Kiến nghị, đề xuất số khuyến cáo, giải pháp cho nông dân sản xuất bền vững, giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa , Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay