Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi tại trại huy toan, huyện điện biên, tỉnh điện biên

56 45 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI THỊ KIM TUYẾN Tên chuyên đề ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH SINH SẢN CHO ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI HUY TOAN, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành/Ngành: Chăn ni Thú y Lớp: LT CNTY K47 Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2015 - 2017 Thái Nguyên - năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI THỊ KIM TUYẾN Tên chuyên đề ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH SINH SẢN CHO ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI HUY TOAN, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành/Ngành: Chăn ni Thú y Lớp: K47CNTY Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2015 - 2017 Giảng viên hướng dẫn: ThS PhạmThị Trang Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập lý thuyết trường thực tập sở, em hoàn thành khố luận tốt nghiệp Để hồn thành khoá luận này, em nhận bảo tận tình giáo hướng dẫn, giúp đỡ Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Chăn nuôi Thú y, trại chăn nuôi lợn Huy Toan, huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Em nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, cổ vũ động viên người thân gia đình Để đáp lại tình cảm đó, qua em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc kính trọng tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ em suốt q trình thực tập Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn quan tâm, bảo hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn ThS Phạm Thị Trang trực tiếp hướng dẫn em thực thành cơng khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân trại lợn Huy Toan, Huyện Điện Biên,tỉnh Điện Biên tạo điều kiện cho em trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Bùi Thị Kim Tuyến ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Mở đầu 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu trong, ngồi nước có liên quan đến nội dung chun đề 2.2.1 Đối với lợn nái 2.2.2 Đặc điểm sinhlợn 20 2.2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 27 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 29 3.1 Đối tượng 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung thực 29 3.4 Các tiêu phương pháp thực 29 3.4.1 Các tiêu theo dõi 29 iii 3.4.2 Phương pháp theo dõi (hoặc thu thập thông tin) 30 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 PHẦN 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại 32 4.2 Kết thực đề tài 33 4.2.1 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nuôi trại 33 4.2.2 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 35 4.2.3 Kết thực điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 38 PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 31 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại năm 2016 năm 2017 32 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn 33 Bảng 4.3 Kết thực số thao tác kỹ thuật đàn lợn 34 Bảng 4.4 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 35 Bảng 4.5 Kết thực quy trình phòng bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại Huy Toan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 36 Bảng 4.6 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nuôi trại 37 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn 39 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại Huy Toan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 40 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Mở đầu Hiên nay, điều kiện nơng nghiệp phát triển bình ổn lương thực sở điều kiện để phát triển ngành chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi lợn Để thúc đẩy ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng, đảng nhà nước ta đưa kế hoạch phát triển bền vững cho ngành chăn ni, ngành chăn ni lợn ngày trọng Đảng nhà nước đưa sách hỗ chợ cho trung tâm nghiên cứu công tác giống để kiểm tra thử nghiệm giống giống lai phù hợp để cải tiến nguồn gen, tạo thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nguyên liệu, nâng cao thu nhập cải thiện cho đời sống người nông dân Do vậy, mức đầu tư xã hội cho chăn nuôi ngày cao, tăng lên số lợng, chất lượng cấu sản phẩm Để phát triển chăn ni ngồi áp dụng kỹ thuật chăn ni tiên tiến giống khâu quan trọng, để có giống tốt, đạt xuất cao khâu chăm sóc phòng bệnh cho lợn nái vấn đề quan tâm Lợn nái dễ mắc bệnh sinh sản, thường xuyên mắc bệnh bệnh truyền nhiễm, bệnhsinh trùng, bệnh nội khoa, bệnh sinh sản trình sinh sản lợn nái dễ bị loại vi khuẩn xâm nhập Streptococcus, Staphylococcus, E coli…., gây nên số bệnh sinh sản làm giảm khả sinh sản lợn nái, ảnh hưởng tới việc tăng số lượng lợn con, gây thiệt hại kinh tế lớnbệnh sinh sản lợn nái ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đàn lợn lợn giống, đồng thời ảnh hưởng đến suất, chất lượng hiệu tồn ngành chăn ni lợn nói chung Để góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế góp phần vào việc chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho lợn nái tốt hơn, em tiến hành thực chuyên đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại Huy Toan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên” 1.2 Mục đích u cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni trại Huy Toan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng cho đàn lợn nái trại Huy Toan, huyện Điện Biên - Xác định tình hình nhiễm bệnh, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ni trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni, chăm sóc ni dưỡng trại Huy Toan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng cho đàn lợn nái, nuôi trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm bệnh, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trang trại chăn ni ông Nguyễn Hữu Huy xây dựng năm 2016, trang trại doanh nghiệp tư nhân thương mại Huy Toan với quy mô 140 lợn bố mẹ Trang trại xây dựng địa bàn xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Xã ThanhYên nằm cách trung tâm thành phố km, xã nằm phía tây nam tỉnh Điện Biên Phía bắc huyện Điện Biên giáp huyện Mường Chà, huyện Mường Ẳng, phía đơng giáp huyện Tuần Giáo, Mường Ẳng tỉnh Sơn La Phía tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phía nam giáp huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Huyện có cửa Tây Trang, xã Na ư, sang giáp với nước bạn Lào, thuận tiện cho giao lưu văn hóa, giao thương, thương mại hàng hóa với nước bạn Điều kiện địa lý xã thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển thức ăn việc bn bán, vận chuyển hàng hóa trại 2.1.2 Điều kiện khí hậu Huyện Điện Biên chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do đó, trại lợn ơng Nguyễn Hữu Huy chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng, nhiệt độ thay đổi theo mùa rõ rệt Huyện Điện Biên có khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao, mùa đơng tương đối lạnh mưa, mùa hạ nóng, mưa nhiều với đặc tính diễn biến thất thường Khí hậu phân hóa đa dạng chịu ảnh hưởng gió tây khơ nóng Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 21oC đến 23oC, nhiệt độ trung bình thấp thường vào tháng 12 đến tháng năm sau, nhiệt độ từ 14oC đến 18oC, tháng có nhiệt độ trung bình cao từ tháng đến tháng 9, nhiệt độ đạt 25oC Lượng mưa trung bình từ 1.300 đến 2.000 mm, lượng mưa thay đổi theo mùa, mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng năm sau, độ ẩm trung bình dao động từ 76% đến 84% số nắng bình quân từ 158 đến 187 năm chịu ảnh hưởng gió mùa nên huyện Điện Biên thường có tượng thời tiết đặc biệt gió khơ nóng, sương mù, sương muối, gió lốc mưa đá, tượng đặc biệt có tần xuất sảy tương đối lớn, gây ảnh hưởng khơng nhỏ tới q trình chăn nuôi sản xuất người nông dân 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại Trại gồm có 10 người, có: + quản lý + kỹ sư trại + tổ trưởng + bảo vệ + công nhân 2.1.4 Cơ sở vật chất trại Trại xây dựng nên sở vật chất sở hạ tầng quan tâm trọng - Về sở vật chất: + Có đầy đủ thiết bị, máy móc để phục vụ cho công nhân sinh viên sinh hoạt hàng ngày như: tắm nóng lạnh, tivi, quạt, + Những vật dụng cá nhân như: kem đánh răng, xà phòng tắm, dầu gội đầu trại chuẩn bị + Cơ sở vật chất chuồng trại chăn nuôi trại trọng đầu tư với đầy đủ trang thiết bị cần thiết - Trong chuồng có cũi sắt (đối với chuồng lợn có chửa) lắp đặt theo dãy - Có hệ thống quạt gió, dàn mát, điện sáng, vòi uống nước cho lợn tự động 36 Kết bảng 4.4 cho thấy, suốt q trình thực tập, chúng em ln nỗ lực hồn thành tốt tất cơng việc chủ trại, kỹ sư cán kỹ thuật trang trại giao cho Ngoài ra, vệ sinh sát trùng xem khâu quan trọng, nhận thức điều này, chúng em cố gắng thực hiện, công việc vất vả mà trước vào trang trại, chúng em chưa phải thực với khối lượng công việc lớn Qua đây, chúng em học tập rèn luyện thân vững vàng, chín chắn hơn, vượt lên tự tin trước trường 4.2.2.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vaccin Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong tháng thực tập trại, em tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn nái lợn trại Kết việc áp dụng quy trình phòng bệnh thuốc vaccin cho đàn lợn nái trại trình bày qua bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết thực quy trình phòng bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại Huy Toan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Vaccine Liều dùng (ml) Số lợn tiêm (con) Tỷ lệ (%) Tai xanh PRRS 20 100 25,29 tuần tuổi Khô thai Pavo 100 26 tuần tuổi Dịch tả Coglapest 20 100 27, 30 tuần tuổi Giả dại Begonia 20 100 28 tuần tuổi LMLM Aftopor 20 100 10 tuần chửa Dịch tả Coglapest 47 100 12 tuần chưa LMLM Aftopor 47 100 Bệnh phòng 24 tuần tuổi Thời điểm phòng Lợn hậu bị Nái sinh sản 37 Qua bảng 4.5 cho thấy, quy trình tiêm phòng lợn nái thực thường xuyên trại bao gồm bệnh sau: - Lợn nái hậu bị: Tiêm PRRS liều ml/con cho 20 vào thời điểm 24 tuần tuổi tỷ lệ 100% Phòng khơ thai sử dụng vaccin pavo liều ml/con cho nái vào thời điểm 25, 29 tuần tuổi tỷ lệ đạt 100% phòng dịch tả Coglapest liều ml/con cho 20 nái vào thời điểm 26 tuần tuổi tỷ lệ 100% Tiêm vaccin giả dại Begonia liều 2ml cho 20 vào 27, 30 tuần tuổi tỷ lệ 100% Phòng LMLM vaccine Aftopor liều ml cho 20 vào thời điểm 28 tuần tuổi tỷ 100% - Nái sinh sản: Tiêm dịch tả vaccine Coglapest liều ml cho 47 nái vào thời điểm 10 tuần chửa tỷ lệ đạt 100% Tiêm LMLM vaccine aftopor liều ml cho 47 vào thời điểm 12 tuần chửa tỷ lệ đạt 100% Ngồi em tham gia vào q trình phòng bệnh cho đàn lợn trại qua bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại Tuần tuổi phòng Phòng bệnh Vaccine/ Thuốc/chế phẩm - ngày Thiếu sắt Fe + B12 Cầu Totrazil, trùng Diacoxin 5% - ngày 10 - 14 ngày 16 - 18 ngày Viêm phổi Dịch tả Myco – pac Coglapest Đường Liều đưa lượng thuốc (ml/con) Số lượng Số an lợn toàn (con) (con) 360 360 Tiêm Uống 360 360 360 360 360 360 Tiêm bắp Tiêm bắp 38 Qua kết bảng 4.6, thấy kết tổng quát việc phòng trị bệnh cho đàn lợn trại thuốc vaccine Lợn sau - ngày tuổi tiêm Fe + B12 để phòng thiếu sắt, thuốc phòng trị cầu trùng nâng cao sức đề kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh tiêm Trong tháng thực tập, em tiêm Fe + B12 cho 360 lợn ngày tuổi đạt an tồn 100%, uống thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho lợn an toàn 100% Ngồi ra, tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn cho 360 lợn từ 16 - 18 ngày tuổi tiêm vaccine Myco - pac cho 360 lợn từ 10 - 14 ngày tuổi, đạt an toàn 100% 4.2.3 Kết thực điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 4.2.3.1 Kết điều trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái Trong thời gian tháng thực tập trại, em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn với anh kỹ sư trại Qua đó, em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Làm tốt cơng tác chẩn đốn giúp vật nhanh chóng khỏi bệnh, giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại kinh tế Vì vậy, hàng ngày, chúng em cán kỹ thuật tiến hành theo dõi lợn ô chuồng phát lợn có biểu khác thường Khi phát bệnh, lợn khơng có biểu triệu chứng điển hình, thường thấy vật ủ rũ, mệt mỏi, ăn uống giảm bỏ ăn, lười hoạt đông, thân nhiệt tăng Do vậy, để chẩn đốn xác bệnh khơng dựa vào biểu bên ngồi vật mà phải dựa vào kinh nghiệm cán kỹ thuật, cơng nhân có tay nghề cao đơi phải sử dụng biện pháp phi lâm sàng khác Sau kết công tác điều trị bệnh em thực đàn lợn nuôi trại 39 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn TT Tên bệnh Tiêu chảy Viêm phổi Viêm khớp Số lợn mắc (số điều trị) (con) Phác đồ điều trị Số lợn điều trị khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 250 Nova - amcoli: 1ml/con/ngày, Tiêm bắp Điều trị - ngày 208 83,20 103 Tylogenta: 1,5ml/con Tiêm bắp, ngày/lần Điều trị từ - ngày 88 85,43 97 Amlistin: 1ml/con/ngày Tiêm bắp Điều trị - ngày 86 88,65 Kết bảng 4.7 cho thấy: Em tham gia điều trị 250 lợn bị tiêu chảy Tuy nhiên, số điều trị khỏi đạt 208 lợn con, tương ứng 83,20% Nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ chịu tác động điều kiện ngoại cảnh bên ngồi, hệ tiêu hóa chưa hồn thiện nên khả khỏi bệnh không cao Trong thời gian thực tập, em tham gia điều trị cho 103 lợn bị viêm phổi, điều trị khỏi 88 con, hiệu điều trị đạt 85,43% Thuốc điều trị viêm phổi dùng nhiều trại tylogenta, hiệu điều trị cao Ngoài ra, hướng dẫn kỹ sư trại, em trực tiếp điều trị cho 97 bị viêm khớp, điều trị khỏi 86 con, đạt tỷ lệ 88,65 % Qua việc tham gia chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại, em thấy tự tin có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho công việc em sau trường 40 Ngồi việc, chẩn đốn điều trị cho đàn lợn con, em tham gia thực đàn lợn nái Kết điều trị bệnh cho đàn lợn nái trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại Huy Toan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Số lợn Số lợn Tỷ lệ mắc (số điều trị TT Tên bệnh Phác đồ điều trị khỏi điều khỏi (%) trị) (con) (con) Lutalyse ml/con; 87,5 Hiện tượng đẻ khó 48 42 Oxytocin Bệnh viêm vú Bệnh viêm tử cung 25 Chườm nước đá lạnh, tiêm Analgin kết hợp với tiêm Vetrimoxin LA 23 92 18 Oxytocin; cồn Iod 10% làm tử cung, đồng thời tiêm Amoxinject LA 10ml/con/ngày 12 66,66 Kết bảng 4.8 cho thấy: Trong tổng số 48 lợn nái có tượng đẻ khó, chúng em can thiệp thành cơng 42 ca đẻ khó, đạt 87,5% Biện pháp can thiệp em áp dụng là: phát có biểu chuẩn bị cho việc sinh sản, thường dùng thuốc Lutalyse ml/con theo dõi khoảng - mà khơng thấy lợn ra, lúc chúng em tiến hành phương pháp ngoại khoa dùng tay móc thai Sau móc thai ngồi hết, tiêm oxytocin có thành phần oxytetracylin có tác dụng chống viêm nhiễm sau đẻ Số ca can thiệp an toàn đạt 87,5% Do thời gian đầu em chưa thành thạo công việc, kỹ thuật can thiệp chưa tốt, số trường hợp thai chết ngạt từ trước lợn mẹ có biểu đẻ nên khơng can thiệp được, thai to không lấy khỏi tử cung mẹ 41 Theo kết bảng trên, số 25 nái bị viêm vú, em tham gia điều trị khỏi 23 lợn nái, đạt 92% Biện pháp điều trị áp dụng là: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), tiêm analgin kết hợp với tiêm Vetrimoxin LA (toàn thân) Kết điều trị có trường hợp lợn nái bị viêm vú lâu nái nhiều lứa nên điều trị không khỏi Đồng thời, em điều trị 18 lợn nái bị viêm tử cung, khỏi 12 nái, đạt 66,66% Kết số trường hợp nái già (nái đẻ lứa thứ 12) bị viêm nhiều lần nên không chữa khỏi nái bị viêm lại sau q trình chăm sóc Biện pháp điều trị em áp dụng: cách đẩy hết dịch mủ sát trùng quan sinh dục tiến hành điều trị kháng sinh Thuốc dùng để đẩy mủ chất khác tử cung sử dụng oxytocin Thuốc làm tử cung co bóp đẩy chất tử cung ngồi, sau tiến hành thụt rửa nhiều lần cồn Iod 10% để làm tử cung đồng thời tiêm Amoxinject LA 10 ml/con/ngày thuốc có tác dụng chống viêm Kết điều trị khỏi 66,66% Tuy nhiên, trình theo dõi, chúng em thấy có bị bệnh điều trị khỏi thường khơng động dục trở lại có chửa trở lại hay đẻ non sảy thai, thường bị loại thải 42 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Về hiệu chăn ni trại: Trung bình lợn nái trại sản xuất 2,35 - 2,45 lứa/năm Số sơ sinh 10,98 con/đàn, số cai sữa: 9,96 con/đàn Trại hoạt động vào mức theo đánh giá công ty chăn nuôi CP Việt Nam - Những chuyên môn học trại: Qua tháng thực tập trại, em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những công việc em học thực sau: + Sát trùng chuồng trại + Tham gia quy trình chăm sóc ni dưỡng cho đàn lợn + Đỡ lợn đẻ + Mài nanh, bấm số tai, bấm đuôi, tiêm chế phẩm Fe - Dextran - B12 10% cho lợn + Thiến lợn đực, mổ hecni cho lợn đực + Tham gia vào công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn + Tham gia vào quy trình vệ sinh sát trùng, chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng…) đạt hiệu cao hoàn thành 100% nhiệm vụ giao + Tham gia quy trình phòng bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại + Tham gia quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trại + Tham gia kết điều trị bệnh đàn lợn đàn lợn nái 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản 43 - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm dịch, Nxb Bản đồ, Hà Nội, tr 53, 204 - 207 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội, tr 29 - 35 Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi Sơn La”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 2), tr 40 - 44 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinhlợn con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng têu chảy lợn , phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông Nghiệp, Hà Nội Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đànnuôi nông trường Hữu Nghị Việt Nam - Mơng Cổ, Ba Vì, Hà Tây, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp 45 10 Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ 12 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp 13 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, tr 398 - 407 14 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 15 Trương Quang Khải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “ Kết phân lập xác định số dặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc bệnh viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí KHKT thú y, 19(4), tr 42 - 46 16 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), “Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trí”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni, tập II, tr 44 - 52 17 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 46 21 Nguyễn Thị Hồng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng MMA lợn nái sinh sản, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 22 Lê Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Lê Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn, Nxb Lao động - Xã hội 24 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2002), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Hà Thị Hảo, Trần Thanh Vân (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Popkov (1999), “Điều trị viêm tử cung”, Tạp chí Khoa học Thú y, tập XII (số5), tr - 15 27 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 28 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 20 - 32 29 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 30 Nguyễn Văn Thanh (2014), Sinh sản gia súc 2, Nxb Nơng nghiệp 31 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 196 32 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Xuân (2016), “Năng suất sinh sản hai tổ hợp lợn nái lợn nái Landrace phối hợp với đực giống Yorkshire lợn nái Yorkshire phối với đực giống Landrace”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, số 65, tr 54 - 61 47 33 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XVII 34 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 35 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11 (3), 318 - 327 36 Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc (2014), “Khả sinh trưởng sinh sản lợn nái Yorkshire Landrace ni vùng gò đồi huyện Cam lộ tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế II Tài liệu tiếng anh 37 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med 2007 Nov., 54(9), p 491 38 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs” 12th IPVS congress, August 17 - 22, pp 182 39 Hughes, James (1996), “Maximising pigs production and reproduction”, Compus, Hue University of Agriculture and Forestry, September 40 Pensaet M B de Bouck P A (1978), “New coronavirus - like particleassociated with diarrhea ssin swine”, Arch Virol, 58: pp 243 247 41 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Response to Selection for Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populaions 48 of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, December 4, 2013, University of Nebraska, Lincoln 68583 - 0908 42 Smith, Martineau B B G Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40 - 57 43 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44: pp 160 III Tài liệu internet 44 Trần Văn Bình (2010), http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350 45 Duy Hùng (2011), Bệnh viêm vú lợn nái, http://nongnghiep.vn/benhviem-vu-o-lon-nai-post65605.html | NongNghiep.vn 46 Muirhead M., Alexander T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and the Treat of Disease, http://www.thepigsite.com 47 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html 49 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Ảnh 1: Thuốc Nova – Amcoli Ảnh 2: Thuốc phòng bệnh cầu trùng cho lợn Ảnh 3: Điều trị cho lợn nái Ảnh 4: Lợn nái bị viêm tử cung 50 Ảnh 5: Cho lợn ăn ngày Ảnh 7: Lợn nái bị viêm vú Ảnh 6: Phun sát trùng trại Ảnh 8: Lợn bị tiêu chảy ... Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng cho đàn lợn nái trại Huy Toan, huy n Điện Biên - Xác định tình hình nhiễm bệnh, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng trị bệnh sinh. .. sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni, chăm sóc ni dưỡng trại Huy Toan, huy n Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng cho đàn lợn nái, ... ni dưỡng phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại Huy Toan, huy n Điện Biên, tỉnh Điện Biên 1.2 Mục đích u cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn nuôi trại Huy Toan, huy n Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi tại trại huy toan, huyện điện biên, tỉnh điện biên , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi tại trại huy toan, huyện điện biên, tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay