Gop y du thao CT mon tin hoc tieu hoc

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 08:16

PHỊNG GD&ĐT H ĐĂK TƠ TRƯỜNG TIỂU HỌC PƠ KƠ GĨP Ý DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH MƠN TIN HỌC TIỂU HỌC Dự thảo chương trình mơn học đáp ứng tiêu chí sau nào? Nếu chưa đáp ứng cần điều chỉnh, bổ sung gì? 1.1 Nội dung chương trình phù hợp với quy định pháp luật, khơng có định kiến xã hội giới, sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị 1.2 Mục tiêu chương trình mơn học: a) Cụ thể hóa mục tiêu chương trình giáo dục phổ thơng, phù hợp với đặc thù môn học; b) Xác định yêu cầu phẩm chất chủ yếu lực cốt lõi, lực đặc thù môn họchọc sinh cần đạt cuối cấp học 1.3 Yêu cầu cần đạt kiến thức, kỹ chương trình mơn học: a) Phản ánh u cầu cần đạt phẩm chất chủ yếu lực cốt lõi học sinh cấp học; b) Tạo hội phát triển phẩm chất lực đặc thù môn học c) Là sở đánh giá kết giáo dục học sinh 1.4 Nội dung giáo dục bắt buộc, kế hoạch dạy học: a) Được quy định cho cấp học, định hướng cho lớp đáp ứng mục tiêu chương trình mơn học; b) Bảo đảm bản, đại, thiết thực, phù họp với lứa tuổi, trình độ định hướng nghê nghiệp học sinh 1.5 Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá kiến thức, kỹ lực học sinh, phương tiện dạy học định hướng, giải thích, hướng dẫn, minh họa nhằm hổ trợ hoạt động dạy, hoạt động học theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất lực học sinh 1.6 Các thuật ngữ giải thích; thể thức, kỹ thuật trình bày bảo đảm quy định hành Nội dung giáo dục dự thảo CT mơn học có phù họp với điều kiện sau nhà trường không, mức độ nào? 2.1 Đội ngũ giáo viên 2.2 Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Định hướng phương pháp giáo dục dự thảo CT mơn học có phù hợp với điều kiện sau trường không, mức độ nào? 3.1 Đội ngũ giáo viên; 3.2 Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Các ý kiến khác 4.1 Băn khoăn, thắc mắc: - SGK thiết kế để dạy 1tiết(35’)/tuần gồm lý thuyết thực hành - Môn Công nghệ dạy nào? + Giáo viên Tin học dạy kiêm hay có GV chun Cơng nghệ? + Giáo viên Tin học dạy vấn đề đào tạo bồi dưỡng liệu có đảm bảo đáp ứng u cầu mơn học? + 35 tiết Tin học, 35 tiết Cơng nghệ dạy song song hay chia môn học kì? (dạy dàn trải năm với tiết ơn tập tiết kiểm tra liệu có đảm bảo ôn tập kiểm tra đủ nội dung yêu cầu môn học) Mỹ thuật, âm nhạc đánh giá khơng kiểm tra, có nên áp dụng với mơn Tin học? 4.2 Góp ý: - Về thời lượng thực hành nên linh hoạt tùy nội dung khơng nên quy định 30% đến 40%; có nội dung thực hành nhiều, có nội dung thực hành ít, giáo viên tùy tình hình thực tế cân đối thời lượng phù hợp - Nội dung Ứng dụng tin học lớp (Bước đầu soạn thảo văn bản): + Số tiết giảm nội dung không giảm Cụ thể phần gộp nội dung soạn thảo văn lớp (7bài/14tiết) + lớp (7bài/14tiết) + lớp (4bài/8tiết) CT tin học hành, bỏ phần Tạo bảng, thời lượng 13 tiết liệu có đảm bảo HS đạt yêu cầu kiến thức, kĩ năng, phần thực hành (Đối với HS DTTS khơng có điều kiện tiếp xúc máy tính ngày nội dung khó đảm bảo) + Thay vào lớp nên cho HS làm quen với gõ Tiếng Việt có dấu từ đầu để giảm tải cho lớp 4, phù hợp với việc học Tiếng Việt HS Từ thực tế dạy học Tin học lớp 3, cho em gõ không dấu, em tỏ lúng túng thắc mắc để gõ có dấu, hướng dẫn sơ qua em gõ có dấu tốt thích thú ... chất, thiết bị d y học Các ý kiến khác 4.1 Băn khoăn, thắc mắc: - SGK thiết kế để d y 1tiết(35’)/tuần gồm lý thuyết thực hành - Môn Công nghệ d y nào? + Giáo viên Tin học d y kiêm hay có GV chun... Cơng nghệ? + Giáo viên Tin học d y vấn đề đào tạo bồi dưỡng liệu có đảm bảo đáp ứng y u cầu môn học? + 35 tiết Tin học, 35 tiết Cơng nghệ d y song song hay chia mơn học kì? (d y dàn trải năm với... tra đủ nội dung y u cầu môn học) Mỹ thuật, âm nhạc đánh giá không kiểm tra, có nên áp dụng với mơn Tin học? 4.2 Góp ý: - Về thời lượng thực hành nên linh hoạt t y nội dung không nên quy định 30%
- Xem thêm -

Xem thêm: Gop y du thao CT mon tin hoc tieu hoc, Gop y du thao CT mon tin hoc tieu hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay