BÁO CÁO GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HS

4 1,909 199
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 08:14

PHỊNG GD&ĐT ĐĂKTƠ TRƯỜNG TH PƠ KƠ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Pô Kô, ngày 16 tháng 04 năm 2018 BÁO CÁO Tình hình triển khai cơng tác giáo dục kỹ sống nhà trường Thực công văn số: 110/ PGDĐT, ngày 13/4/2018 Phòng GD&ĐT Đăk Tơ việc báo cáo tình hình triển khai cơng tác giáo dục kỹ sống nhà trường Căn tình hình thực tế đơn vị Trường Tiểu học Pơ Kơ báo cáo tình hình triển khai công tác giáo dục kỹ sống nhà trường sau: I Công tác đạo - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực kế hoạch giáo dục KNS cho học sinh lớp - Tổ chức treo hiệu tuyên truyền việc giáo dục kỹ sống cho học sinh - Tuyên truyền kiến thức phương pháp giáo dục kỹ sống cho toàn thể phụ huynh học sinh II Kết đạt Kết triển khai, chuyển biến công tác giáo dục KNS nhà trường công tác giáo dục KNS: - Đối với giáo viên: Thực công tác giáo dụcsống cho học sinh dạy mà hoạt động trường tổ chức - Đối với học sinh: Nhận thức biến đổi xã hội xung quanh em, biết phòng, tránh để bảo vệ thân góp phần tun truyền đến người thân em biết Sự phối hợp nhà trường với địa phương, gia đình tổ chức khác công tác giáo dục KNS III Đánh giá chung Kết bậc Qua việc triển khai thực gáo dục kĩ sống, lồng ghép hoạt động dạy – học nhà trường tuyên truyền lúc nơi, học sinh yên tâm tâm lý khơng có cha mẹ, thầy người thân bên; nhanh nhẹn hoạt bát giao tiếp thực hành Hạn chế Trường TH Pô Kô đóng địa bàn dân cư đa số người đồng bào dân tộc tiểu số, làm nông nghiệp chủ yếu, tư nhiều lạc hậu, phận khơng nhỏ cha mẹ học sinh tuổi trẻ công việc không ổn định, thời gian quan tâm khơng có, điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động trải nghiệm sáng tạo học sinh ngồi khóa Ý nghĩa, tầm quan trọng giáo dục KNS chưa nhận thức cách mức phận giáo viên Tổ chức giáo dục KNS có đặc thù riêng khác với hoạt động giáo dục khác, nội dung giáo dục khơng diễn mơn học mà thơng qua số hoạt động khác (hoạt động ngồi lên lớp, câu lạc bộ, ) phải tính đến sở vật chất, kinh phí để thực Nguyên nhân Nhà trường chưa mạnh dạn đề xuất với phụ huynh, với địa phương kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho học sinh ngồi khóa Một phận giáo viên đối phó, dù giáo viên nhận thức chất, mức độ cần thiết phải giáo dục KNS cho học sinh họ lúng túng phương thức, biện pháp để thực IV Giải pháp triển khai giáo dục KNS thời gian tới Phương hướng Năm học tới nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lồng ghép ngoại khóa cho học sinh Giải pháp Vận động ủng hộ tinh thần từ địa phương, cha mẹ học sinh Lên kế hoạch từ đầu năm học V Kiến nghị, đề xuất Đối với địa phương Phối hợp với nhà trường tuyên truyền tầm quan trọng việc giáo dục kỹ sống cho toàn thể phụ huynh, học sinh Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Cần có chương trình kế hoạch cụ thể cho HHĐGDKNS, đặc biệt cần tăng thêm thời lượng cho hoạt động giảm bớt nội dung số học từ hướng dẫn thống việc lồng ghép GDKNS cho học sinh PôKô, ngày 16 tháng 04 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG PHỊNG GD&ĐT ĐĂKTƠ TRƯỜNG TH PƠ KƠ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO SỐ LIỆU Thực trạng triển khai công tác giáo dục kỹ sống, năm học 2017-2018 I Thống kê số liệu TT Nội dung Tổng số trường học Số trường tổ chức hoạt động giáo dục KNS Số học sinh giáo dục KNS Số học sinh tham gia học KNS ngồi khóa Số giáo viên nhà trường tham gia dạy KNS Số chuyên gia, giáo viên ngồi nhà trường dạy KNS Số trường có liên kết với đơn vị nhà trường tham gia dạy KNS Số trường triển khai hình thức giáo dục KNS thơng qua tích hợp, lồng ghép mơn học Số trường triển khai hình thức giáo dục KNS qua mơn học ngồi khóa Số trường triển khai hình thức giáo dục KNS qua hoạt động trãi nghiệm sáng tạo… Số trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn giáo viên dạy KNS Số câu lạc sở thích, tài học sinh nhà trường thành lập, quản lý Các hình thức khác 10 11 12 13 Trường mần non Trường Tiểu học Trường THCS Tỉ lệ % 429 100% 429 100% 31 100% 1 II Thống kê giáo trình, tài liệu KNS sử dụng (Liệt kê theo thứ tự: tên tài liệu; tác giả; NXB, năm xuất bản) Thực hành kĩ sống - PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Nhà xuất Giáo dục Việt Nam - 2017 Thực hành kĩ sống - TS Phan Quốc Việt - Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 2017 III Thống kê sách câu lạc sở thích, tài học sinh …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… IV Các chuyên đề giáo dục KNS cho học sinh Giáo dục đạo đức cho HS Tiểu học Giáo dục An tồn giao thơng Giáo dục Phòng chống tai nạn đuối nước ... …………………………………………………………………………………………… IV Các chuyên đề giáo dục KNS cho học sinh Giáo dục đạo đức cho HS Tiểu học Giáo dục An toàn giao thơng Giáo dục Phòng chống tai nạn đuối nước ... quan trọng việc giáo dục kỹ sống cho toàn thể phụ huynh, học sinh Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Cần có chương trình kế hoạch cụ thể cho HHĐGDKNS, đặc biệt cần tăng thêm thời lượng cho hoạt động giảm... tác giáo dục kỹ sống, năm học 2017-2018 I Thống kê số liệu TT Nội dung Tổng số trường học Số trường tổ chức hoạt động giáo dục KNS Số học sinh giáo dục KNS Số học sinh tham gia học KNS khóa Số giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HS, BÁO CÁO GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay