ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU XUÂN LAN

60 37 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN CAO TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU XUÂN LAN Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Cần Thơ – 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN CAO TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU XUÂN LAN Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ts Trần Thị Ba Ths Võ Thị Bích Thủy Cần Thơ - 2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư nghành Trồng Trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU XUÂN LAN Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Do sinh viên Nguyễn Cao Trường thực Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2008 Cán hướng dẫn TS Trần Thị Ba LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Nguyễn Cao Trường Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG oOo Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèm với tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU XUÂN LAN Do sinh viên Nguyễn Cao Trường thực bảo vệ trước hội đồng: Ý kiến hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Luận văn đánh giá mức: DUYỆT KHOA Trưởng Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2008 Chủ Tịch Hội Đồng TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Cao Trường Ngày, tháng, năm sinh: 07/01/1985 Con ông: Nguyễn Hữu Lành Con bà Nguyễn Uyên Thâm Quê quán: Thị Xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp Đã tốt nghiệp phổ thông trung học trường Trung Học Phổ Thông Thị Xã Sađéc, tỉnh Đồng Tháp năm 2003 Vào trương Đại Học Cần Thơ năm 2004 Tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng Trọt năm 2008 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LỜI CẢM ƠN Kính dâng! Ba mẹ ni nấng, dạy dỗ khôn lớn nên người, mang lại cho niềm tin nghị lực để vượt qua tất khó khăn sống Thành kính ghi ơn! Cơ Trần Thị Ba tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, động viên giúp đỡ em suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Q Thầy, Cơ anh chị mơn Khoa Học Cây Trồng tận tình truyền đạt kiến thức cho em suốt khóa học tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Chân thành biết ơn! Cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Xuân Thu quan tâm dìu dắt lớp hồn thành tốt khóa học Chị Võ Thị Bích Thủy dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báo suốt thời gian thực thí nghiệm Trung tâm ChânHọc thànhliệu cảm ĐH ơn! Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Chị Thơi, anh Thương, anh Cang, anh Nguyễn bạn trồng trọt khóa 31 giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Thân gửi về! Các bạn lớp Trồng Trọt khóa 30 lời chúc sức khỏe thành đạt tương lai NGUYỄN CAO TRƯỜNG NGUYỄN CAO TRƯỜNG, 2008.”Ảnh hưởng gốc ghép lên sinh trưởng, suất tỉ lệ trái vuông dưa hấu Xuân Lan” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng Trọt, khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng, trường Đại Học Cần Thơ Cán hướng dẫn: Ts Trần Thị Ba Ths Võ Thị Bích Thủy TĨM LƯỢC Đề tài ”Ảnh hưởng gốc ghép lên sinh trưởng, suất tỉ lệ trái vuông dưa hấu Xuân Lan” vụ Đông Xuân 2007-2008 trại Thực nghiệm Nông nghiệp, khoa Nông nghiệp SHƯD, trường Đại Học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, thực nhằm so sánh gốc ghép tìm gốc ghép thích hợp cho dưa hấu có sinh trưởng mạnh, suất cao đạt tỉ lệ trái vuông cao Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với lần lặp lại nghiêm thức: (1) gốc ghép bầu Nhật 1; (2) gốc ghép bầu Nhật (3) gốc ghép bầu Địa phương (đối chứng) Diện tích khu thí nghiệm 200m2, diện tích lơ 12m2 (10 cây) Sử dụng giống dưa hấu F1 Xuân Lan (vỏ sọc ruột vàng, chất lượng ngon) làm ghép với Trung tâm Học ĐH mật Cần Thơ8.300 @cây/ha Tài liệu học tập nghiên cứu khoảng cáchliệu trồng 0,6m, độ trồng Kết thí nghiệm cho thấy gốc ghép bầu Địa phương cho tăng trưởng tốt, trọng lượng trung bình trái đạt 3,06 kg/trái, suất trái đạt 24,09 tấn/ha tỉ lệ trái dưa đạt hình vng cao 87,50% Gốc ghép bầu Nhật cho tăng trưởng tỉ lệ trái dưa đạt hình vng tương tự so với bầu Địa phương, trọng lượng trung bình trái suất trái thấp 2,28% 7,08% so với bầu Địa phương Ngược lại gốc ghép bầu Nhật cho tăng trưởng, trọng lượng trung bình trái suất trái thấp nhất, tỉ lệ trái vuông thấp (56,25%) so với gốc ghép bầu Nhật bầu Địa phương Có thể sử dụng bầu Nhật bầu Địa phương làm gốc ghép cho dưa hấu Xuân Lan MỤC LỤC Trang TIỂU SỬ CÁ NHÂN v LỜI CẢM TẠ vi TÓM LƯỢC vii MỤC LỤC viii DANH SÁCH BẢNG xi DANH SÁCH HÌNH xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm dưa hâu 1.1.1 Nguồn gốc dưa hấu 1.1.2 Tình hình sản xuất dưa hấu ngồi nước 1.1.3 Thành phần dinh dưỡng dưa hấu tínhCần thực vật dưa Trung tâm Học1.1.4 liệuĐặc ĐH Thơ @ hấu Tài liệu học tập nghiên 3cứu 1.1.5 Điều kiện ngoại cảnh 1.1.5.1 Nhiệt độ 1.1.5.2 Ánh sáng 1.1.5.3 Đất 1.1.5.4 Nước ẩm độ 1.1.6 Một số yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến sinh trưởng, suất dưa hấu 1.1.6.1 Màng phủ nông nghiệp 1.1.6.2 Phân bón 1.1.6.3 Ngắt đọt, tỉa nhánh 1.1.6.4 Hệ thống tưới nhỏ giọt 1.2 Dưa hấu ghép 1.2.1 Tình hình sản xuất dưa hấu ghép ngồi nước 1.2.1.1 Tình hình sản xuất dưa hấu ghép ngồi nước 1.2.1.2 Tình hình sản xuất dưa hấu ghép nước 1.2.2 Ưu điểm hạn chế dưa hấu ghép bầu 7 1.2.2.1 Ưu điểm 1.2.2.2 Hạn chế 1.2.2.3 Một số kết nghiên cứu dưa hấu ghép bầu 1.3 Tình hình sản xuất dưa hấu vng ngồi nước 1.3.1 Tình hình sản xuất dưa hấu vng nước 1.3.2 Tình hình sản xuất dưa hấu vng nước 1.3.3 Kỹ thuật tạo dưa vuông CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện 10 2.1.1 Địa điểm thời gian 10 2.1.2 Tình hình thời tiết 10 2.1.3 Vật liệu 11 2.2 Phương pháp 11 Trung tâm Học2.2.1 liệuBốĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên11cứu trí thí nghiệm 2.2.2 Kỹ thuật trồng dưa hấu ghép 12 2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi 15 2.2.4 Phân tích số liệu 17 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ghi nhận tổng quát 18 3.2 Tình hình sinh trưởng 18 3.2.1 Chiều dài thân 18 3.2.2 Số thân dưa hấu ghép loại gốc bầu 20 3.2.3 Đường kính gốc thân 22 3.2.4 Vị trí mang trái hoa cho trái/thân 24 3.2.5 Kích thước trái 24 3.3 Thành phần suất suất 3.3.1 Trọng lượng trái 25 25 20 (a) 16,00 Chiều cao trái (cm) 16 17,00 16,25 17,25 14,00 14,00 16,25 17,13 14,00 12 Chu vi hoành (cm) 60 (b) 51,5 45 55,4 46,0 52,9 55,5 52,0 54,9 47,2 46,0 30 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 15 60 (c) 56,2 60,1 Chu vi đứng (cm) 51,0 58,1 60,7 49,1 57,0 60,5 51,2 45 30 15 Bầu Nhật Bầu Nhật Bầu Địa Phương Gốc ghép 12x12x14 cm 14x14x16 cm 15x15x17 cm Hình 3.10 Kích thước trái dưa hấu Xn Lan đạt hình vng cỡ khuôn, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Kết đề tài “Ảnh hưởng gốc ghép lên sinh trưởng, suất tỉ lệ trái vuông dưa hấu Xuân Lan”, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Khoa Nông Nghiệp SHƯD (tháng 12/2007-02/2008) kết luận sau: Dưa hấu Xuân Lan ghép gốc bầu Địa phương cho tiêu tăng trưởng tốt, thành phần suất suất cao (3,06 kg/trái 30,64 tấn/ha, tương ứng), tỉ lệ trái vuông cao 87,50% Dưa hấu Xuân Lan ghép gốc bầu Nhật cho tăng trưởng tốt tương đương bầu Địa phương, nhiên thành phần suất suất thấp 2,28% 7,08%, tương ứng, tỉ lệ trái vuông tương đương với bầu Địa phương 87,50% Dưa liệu hấu Xuân ghép @ gốc Tài bầu Nhật tập cho tăng trưởng thấpcứu Trung tâm Học ĐH Lan Cần Thơ liệu 1học nghiên nhất, thành phần suất suất thấp thấp gốc bầu Địa phương 13,7%, 18,4%, tương ứng tỉ lệ trái dưa đạt hình vng thấp 56,25% 4.2 ĐỀ NGHỊ Nên dùng gốc bầu Địa phương (bầu sao) bầu Nhật chuyên làm gốc ghép cho dưa hấu Xuân Lan trồng vụ Đông Xuân đất Cần Thơ cho tăng trưởng, suất tỉ lệ trái dưa đạt hình vng cao Chú ý q trình đặt trái vơ khn tránh làm dập cuống lá, dập thân mang trái bị gãy TÀI LIỆU THAM KHẢO AUSTIN, C and WHIFORT, P 1996 http://www.cohort.com.au/aerogatn/booklet/chapter4.htm ĐÀO MẠNH KHUYẾN 1986 Kỹ thuật trồng dưa Nhà xuất nông nghiệp ĐỒNG THANH LIÊM 2001 So sánh hiệu biên pháp kỹ thuật tỉa nhánh suất dưa hấu, P Bình Thủy-TPCT, vụ Xuân Hè 2000 Tiểu luận tốt nghiệp kỹ sư nông học KNN-ĐHCT ĐINH TRẦN NGUYỄN 2007 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tạo trái dưa hấu hình vng hình núi phục vụ chưng tết Nghiên cứu khoa học KNNĐHCT ĐINH VĂN HAI 2003.So sánh suất giống dưa hấu mùa mưa, thành phố Cần Thơ, 2002 Tiểu luận tốt nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ FAOSTAT 2007 Crop primary http:// faostat.fao.org/site/567/Desktop.Default.aspx?pageid=567 GAO MUQIANG 1995 Rate effect of N and K on watermelon and yield Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Training Report The 13th regional training report in vegetable production and research AVRDC HỒ PHƯƠNG QUYÊN 2008 Ảnh hưởng loại gốc ghép lên sinh trưởng, suất phẩm chất trái dưa hấu Thành Long thành phố Cần Thơ Luân văn tốt nghiệp kỹ sư nông học KNN-ĐHCT HE, Z.E and FU XY 1998 Trial watermelon grafting for resistance to wilt Station for industry crops, Zhicheng, Fujian on country, Fujian, China, FujianAgriculture science and technology http://www.vietbao.vn/Khoa-hoc/Lan-dau-ra-cho-dua-hau-vuong-dat-hang/20665109/189/ http://home.restaurants.com.vn/?page=tintuc&code=3_lQSd05F22OL9qzN3weuN&id=424 KACJAN MARSIC, N., OSVALD, J 2004 The influence of grafting on yield of two tomato cultivars (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in a plastic house (http://aas.bf.uni-lj.si/november2004/03kacjan.pdf) LÊ CHÍ HÙNG 2005 Nhân giống vơ tính dưa hấu tam bội (Citrullus vugaris Schrad.) dưa lê (Cucumis melo L.) phương pháp ghép giâm chồi Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ LÊ SÂM 2002 Kỹ thuật tiết kiệm nước NXBNN-TP Hồ Chí Minh.263p LÊ THỊ THỦY 2000 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ghép sản xuất cà chua trái vụ Luận án thạc sĩ Hà Nội LÊ THIỆN TÍCH 2002 Ảnh hưởng vị trí để trái lên suất dưa hấu Xuân Lan 130 phường Bình Thủy-TP Cần Thơ vụ Xuân Hè 2001 Tiểu luận tốt nghiệp kỹ sư nông học KNN-ĐHCT LÊ TRỌNG NGUYỄN 2008 Ảnh hưởng loại gốc ghép lên sinh trưởng, suất phẩm chất dưa hấu Thành Long 522 tain Hậu Giang, vụ Thu Đông 2007 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư nông học KNN-ĐHCT LÊ VĂN MẮC 2007 Điều tra trạng canh tác dưa hấu tỉnh Bạc Liêu khảo sát số đặc tính nơng học, phản ứng gốc ghép bệnh héo rũ dưa hấu nấm Fusarium oxysporum vụ Đông Xuân 2006-2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơtốt@ TàiTrường liệu học tậpCần vàThơ nghiên cứu khoa NN & SHƯD Tiểu luận nghiệp Đại Học MAI THỊ PHƯƠNG ANH 1996 Rau trồng rau NXB Hà Nội MAI VĂN QUYỀN, LÊ THỊ VIỆT NHI, NGƠ QUANG VINH, NGUYỄN THỊ HỊA, NGUYỄN TẤN KIỆT VŨ VĂN BÌNH 1995 Sổ tay trồng rau NXBNN-Hà Nội NGUYỄN MẠNH CHINH VÀ NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA 2006 Trồng-chăm sóc phòng trừ sâu bệnh dưa hấu NXB Nơng Nghiệp TP-Hồ Chí Minh NGUYỄN QUỐC THÁI 2004 Nhân giống dưa hấu tam bội Citrullus vugaris Schrad Bằng phương pháp ghép chồi Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ NGUYỄN THẠCH LEL 2008 Ảnh hưởng gốc ghép lên sinh trưởng, suất phẩm chất dưa hấu thị xã Bạc Liêu, Thu Đông 2007 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt KNN-ĐHCT NGUYỄN VĂN NHẪN 2001 Ảnh hưởng biện pháp phủ líp sử dụng thuốc trừ sâu tăng trưởng, suất dưa hấu phường Bình Thủy-TP Cần Thơ vụ Thu Đông 2000 Tiểu luận tốt nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ PHẠM HỒNG CÚC, TRẦN VĂN HAI TRẦN THỊ BA 2001 Kỹ thuật trồng rau NXBNN-TP Hồ Chí Minh PHẠM HỒNG CÚC 2002 Kỹ thuật trồng dưa hấu NXB Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh PHẠM HỒNG CÚC 2007 Kỹ thuật trồng dưa hấu NXB Nông Nghiệp TP-Hồ Chí Minh PHẠM VĂN CƠN 2007.Kỹ thuật ghép rau-hoa-quả NXB Nông Nghiệp Hà Nội LÊ VĂN MẮC 2007 Điều tra trạng canh tác dưa hấu tỉnh Bạc Liêu khảo sát số đặc tính nơng học, phản ứng gốc ghép bệnh héo rũ dưa hấu nấm Fusarium oxysporum vụ Đông Xuân 2006-2007 khoa NN & SHƯD Tiểu luận tốt nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Trung tâm Học liệuGrafting ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên ODA, M 1999 of vegetables to improve greenhouse production Food &cứu fertilizer technology center-An internation information center for farmers in the Asia pacific region Ozlem, A., O Nilay and G Yasemin 2007 Effect of Grafing on Watermelon Plant Growth, yield and quality Journal of Agronomy (2): 362-365 SALUNKHE, D.K and B.B DESAI 1984 Post harvest biotechnology of vegetables TAKAHASHI, K 1984 Injury by continuous cropping in vegetable, various problems in the cultivation using grafted plants Yasai shikenjo Kenkyu Shiryo TẠ THU CÚC, HỒ HỮU AN NGHIÊM THỊ BÍCH HÀ 2000 Giáo trình rau NXBNN-Hà Nội TẠ THU CÚC 2005 Giáo trình kỹ thuật trồng rau NXB Nơng Nghiệp Hà Nội TOSHIO, H 1991 The effect of mulching and row covers on vegetable production Food and fertilizer technology center (ASPAC) Extension Bulletin No 332 TRẦN KHẮC THI 1996 Kỹ thuật trồng rau NXBNN-Hà Nội TRẦN THỊ BA, TRẦN THỊ KIM BA PHẠM HỒNG CÚC 1999 Giáo trình trồng rau Tủ sách Đại Học Cần Thơ TRẦN THỊ BA 2006 Kỹ thuật trồng dưa hấu Tài liệu tập huấn cho nông dân TRẦN THỊ HỒNG THƠI 2007 Khảo sát số đặc tính nơng học phản ứng gốc ghép bệnh héo rũ dưa hấu nấm Fusarium oxysporum vụ Đông Xuân 2006-2007 Thưc tập tốt nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ TRẦN VĂN HÒA, HỨA VĂN CHUNG, TRẦN VĂN HAI, DƯƠNG MINH PHẠM HOÀNG OANH 2000 101 câu hỏi thường gặp sản xuất nông nghiệp Tập NXB Trẻ YETISIR, H and N SARI 2000 Effect of different rootstock on plant growth, yield and quality of watermelon Australia journal of experimental Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu agriculture YETISIR, H., M,E CALISKAN, S SOYLU and M SAKAR 2006 Some physiological and growth responses of watermelon (Citrullus lanatus Thumb Matsum And Nakai) grafted onto Lagenaria siceraria to flooding www.inventorspot.com/square_watermelon www.lasan-hienvuong.com/LSHV%20Theme/Thu%20Sau%20Cuoi%20Tuan/070302/DuaHauVuong.pdf PHỤ CHƯƠNG Bảng Tình hình khí tượng thủy văn thời gian thí nghiệm (Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, 2008) Thời gian Nhiệt độ (oC) Ẩm độ (%) Lượng mưa (mm) 12/2007 26,5 82 2,0 01/2008 25,8 82 17,8 02/2008 26,0 77 8,0 Bảng Ngày trổ hoa (50%), ngày thu hoạch dưa hấu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Gốc ghép Trung tâm Bầu Học Nhật liệu ĐH Bầu Nhật Bầu Địa Phương Ngày sau trồng Ngày trổ hoa (50%) Thu hoạch trái Cần Thơ @27Tài liệu học tập và54nghiên 24 53 24 52 cứu Bảng Ngày bắt đầu kết thúc đặt khuôn nghiệm thức, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Gốc ghép Bầu Nhật Bầu Nhật Bầu Địa Phương Ngày sau trồng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 39 43 39 42 39 42 PHỤ CHƯƠNG Bảng Chiều dài thân dưa hấu Xuân Lan ghép loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Gốc ghép 5,70 6,50 6,90 - Bầu Nhật Bầu Nhật Bầu Địa Phương Mức ý nghĩa CV (%) Chiều dài (cm) qua ngày sau trồng 10 20 30 12,39 b 94,22 b 327,00 b 14,24 a 115,30 a 370,10 a 12,92 b 109,50 ab 358,90 a ** * * 4,26 8,71 4,70 Trong cột số trung bình theo sau chữ khơng khác biệt qua phân tích thống kê; * = khác biệt ý nghĩa mức 5% ** = khác biệt ý nghĩa mức 1% -: Khơng tính thống kê Bảng Tốc độ tăng trưởng chiều dài thân dưa hấu Xuân Lan ghép loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Gốc ghép Trung Bầu Nhật Bầu Nhật tâm Học liệu Bầu Địa Phương Mức ý nghĩa CV (%) ĐH Tốc độ tăng trưởng chiều dài thân (cm/ngày) 0-10 10-20 20-30 1,26 8,18 b 23,28 b 1,40 10,11 a 25,47 a Cần1,29 Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 9,66 ab 24,93 a ns * * 6,56 9,50 3,47 cứu Trong cột số trung bình theo sau chữ khơng khác biệt qua phân tích thống kê; * = khác biệt ý nghĩa mức 5% ns = không khác biêt Bảng Đường kính ghép gốc ghép (mm) dưa hấu Xuân Lan ghép loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 20072008) Gốc ghép Bầu Nhật Bầu Nhật Bầu Địa Phương Mức ý nghĩa CV (%) 2,02 2,22 2,38 - Ngọn ghép 30 8,93 9,33 9,75 ns 4,68 60 10,38 11,02 11,85 ns 7,79 4,12 4,01 4,12 - Gốc ghép 30 60 9,83 b 11,20 b 10,67 a 12,00 a 10,53 a 12,47 a * * 2,73 4,00 Trong cột số trung bình theo sau chữ khơng khác biệt qua phân tích thống kê; ns = khơng khác biệt ý nghĩa * = khác biệt ý nghĩa mức 5% -: khơng tính thống kê Bảng Tỉ lệ đường kính gốc thân ghép (Xuân Lan) / gốc ghép (bầu), trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Gốc ghép Bầu Nhật Bầu Nhật Bầu Địa Phương Mức ý nghĩa CV (%) Tỉ lệ đường kính ngọn/gốc (%) qua NSKT 30 60 49,30 86,88 92,67 b 55,36 90,14 98,21 ab 55,77 90,26 102,40 a ns * 4,70 4,02 Trong cột số trung bình theo sau chữ khơng khác biệt qua phân tích thống kê; ns = khơng khác biệt ý nghĩa * = khác biệt ý nghĩa mức 5% -: khơng tính thống kê Bảng Trọng lượng trái (kg), suất trái (t/ha) sinh khối (t/ha) dưa hấu Xuân Lan ghép loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Trọng lượng trái (kg) Bầu Nhật 2,64 b Bầu Nhật 2,99 a tâm liệu ĐH Cần Thơ @ Bầu Học Địa Phương 3,06 a Mức ý nghĩa * CV (%) 6,65 Gốc ghép Trung Năng suất trái (t/ha) 22,12 b 23,88 a Tài liệu 24,09học a tập * 7,49 Sinh khối (t/ha) 24,13 b 30,17 a và29,27 nghiên a ** 4,43 cứu Trong cột số trung bình theo sau chữ khơng khác biệt qua phân tích thống kê; ns = khơng khác biệt ý nghĩa * = khác biệt ý nghĩa mức 5% **: khác biệt ý nghĩa mức 1% Bảng Trọng lượng toàn tỉ lệ TL trái/TL toàn hấu Xuân Lan thời điểm thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 20072008) Gốc ghép Bầu Nhật Bầu Nhật Bầu Địa Phương Mức ý nghĩa CV (%) Trọng lượng toàn (kg) 3,62 b 4,53 a 4,39 a ** 4,43 Tỉ lệ TL trái /TL toàn 72.85 a 66,47 b 69,15 ab * 3.86 Trong cột số trung bình theo sau chữ khơng khác biệt qua phân tích thống kê; * = khác biệt ý nghĩa mức 5% **: khác biệt ý nghĩa mức 1% Bảng Tỉ lệ (%) trái dưa hấu Xuân Lan đạt hình vng gốc ghép, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Gốc ghép Bầu Nhật Bầu Nhật Bầu Địa Phương Mức ý nghĩa CV.(%) Tỉ lệ (%) 56,25 b 87,50 a 87,50 a ** 12,09 Trong cột số trung bình theo sau chữ khơng khác biệt qua phân tích thống kê; ns = khơng khác biệt ý nghĩa Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PHỤ CHƯƠNG CÁC BẢNG PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA) Bảng Chiều dài thân dưa hấu Xuân Lan ghép loại gốc bầu qua 30NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 4,70 Độ tự 11 Tổng bình phương 95,019 3984,124 1645,099 5724,242 Trung bình bình phương 31,673 1992,062 274,183 F 0,1155 7,2654 * Bảng Chu vi hoành dưa hấu Xuân Lan ghép loại gốc bầu lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Trung Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Nghiệm tâm Họcthức liệu ĐH Cần Sai số Tổng cộng 11 CV (%) = 2,53 Tổng bình phương 7,576 Thơ 18,100 @ Tài 10,216 35,892 Trung bình bình phương 2,525 9,050 tập liệu học 1,703 F 1,4831 5,3151 * nghiên cứu Bảng Chiều cao trái dưa hấu Xuân Lan ghép loại gốc bầu lúc thu hoạch,trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 2,24 Độ tự 11 Tổng bình phương 0,302 0,010 0,763 1,075 Trung bình bình phương 0,101 0,005 0,127 F 0,7919 0,0410 ns Bảng Trọng lượng trái dưa hấu Xuân Lan ghép loại gốc bầu lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 6,65 Độ tự 11 Tổng bình phương 0,195 0,410 0,222 0,828 Trung bình bình phương 0,065 0,205 0,037 F 1,7562 5,5265 * Bảng Năng suất trái dưa hấu Xuân Lan ghép loại gốc bầu lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 7,49 Độ tự 11 Tổng bình phương 12,658 9,353 18,374 40,386 Trung bình bình phương 4,219 4,667 3,062 F 1,1778 1,5271 * Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng Sinh khối dưa hấu Xuân Lan ghép loại gốc bầu lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) =4,43 Độ tự 11 Tổng bình phương 11,935 84,846 9,158 105,938 Trung bình bình phương 3,978 42,423 1,526 F 2,6066 27,7949 ** PHỤ CHƯƠNG BẢNG SỐ LIỆU TRUNG BÌNH Bảng Chiều dài thân (cm) dưa loại gốc ghép, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Gốc ghép Bầu 10NSKT LL1 LL2 LL3 20NSKT LL4 LL1 LL2 30NSKT LL3 LL4 LL1 LL2 LL3 LL4 Nhật 12,14 12,88 10,94 13,31 98,50 108,38 87,88 82,13 322,06 343,25 329,63 313,25 Nhật 15,38 13,90 12,75 14,94 125,75 117,00 113,13 105,50 384,88 373,75 371,50 350,13 Địa phương 12,69 12,88 11,56 14,56 111,00 104,75 103,56 118.88 352,81 349,75 352,50 380,38 Bảng Số thân dưa ghép loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Gốc ghép Bầu 10NSKT 20NSKT LL2 LL3 30NSKT LL1 LL2 LL3 LL4 LL1 LL4 LL1 Nhật 4,13 4,13 4,00 4,00 14,50 14,88 14,50 12,75 34,38 34,13 33,63 33,38 LL2 LL3 LL4 Nhật 4,25 4,13 4,13 4,13 16,75 15,50 15,88 15,25 36,88 34,88 35,75 34,75 Địa phương 4,50 4,13 4,00 4,25 15,50 15,13 15,13 17,00 35,00 35,13 34,63 37,00 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng Đường kính ghép (mm) dưa ghép loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) 30NSKT Gốc ghép Bầu 60NSKT LL1 LL2 LL3 LL4 LL1 LL2 LL3 LL4 Nhật 9,1 9,3 8,9 8,4 10,3 11,0 10,2 9,9 Nhật 9,3 10,2 9,1 8,7 10,3 10,4 11,8 11,2 Địa phương 10,1 9,6 9,3 10,0 11,5 10,8 12,3 13,2 Bảng Đường kính gốc ghép (mm) dưa ghép loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) 30NSKT Gốc ghép Bầu LL3 60NSKT LL1 LL2 LL4 LL1 LL2 LL3 LL4 Nhật 9,9 10,1 9,7 9,6 11,5 11,7 10,7 10,9 Nhật 10,2 10,3 10,7 10,2 11,8 11,7 12,4 12,1 Địa phương 10,8 10,3 10,6 10,9 12,8 11,9 12,5 12,7 Bảng Đường kính chiều cao trái dưa lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Bề hoành Gốc ghép Bầu LL1 LL2 Cạnh đứng trái LL3 LL4 LL1 LL2 LL3 LL4 Nhật 49,87 49,97 50,59 48,80 16,13 15,88 16,00 15,75 Nhật 53,40 53,19 53,41 49,56 16,00 16,13 16,13 15,25 Địa phương 54,19 52,11 50,94 52,50 16,25 16,00 15,38 16,13 Bảng Vị trí mang trái/thân hoa cho trái/thân dưa ghép loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Vị trí mang trái/thân Gốc ghép Bầu Hoa cho trái/thân LL1 LL2 LL3 LL4 LL1 LL2 LL3 LL4 Nhật 24,00 25,50 23,00 23,50 2,50 2,88 2,38 2,38 Nhật 27,75 26,63 26,50 24,25 2,88 2,50 2,75 2,38 Địa phương 24,00 24,75 27,25 27,50 2,50 2,50 2,75 2,63 Bảng Trọng lượng trái sinh khối dưa hấu ghép loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Trọng lương trái Gốc ghép Bầu Sinh khối LL1 LL2 LL3 LL4 LL1 LL2 LL4 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tậpLL3và nghiên cứu Nhật 2,77 2,62 2,62 2,54 25,07 24,53 23,40 23,53 Nhật 3,28 2,92 3,17 2,57 32,07 29,07 30,47 29,07 Địa phương 3,25 3,02 2,84 3,14 31,40 27,87 27,13 30,67 Bảng Năng suất trái dưa hấu Xuân Lan Ghép loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT (ĐX 2007-2008) Năng suất trái Gốc ghép Bầu LL1 LL2 Nhật 22,70 22,57 22,57 20,64 Nhật 26,20 23,37 25,36 20,58 Địa phương 25,97 23,24 22,06 25,09 LL3 LL4 PHỤ CHƯƠNG (a) (b) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu (c) Hình: Tồn cảnh thí nghiệm dưa hấu Xuân Lan ghép bầu: (a) 16 ngày sau trồng, (b) giai đoạn tuyển trái, (c) trái dưa đạt hình vng ... 2.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm Ảnh hưởng gốc ghép lên sinh 12 trưởng, suất tỉ lệ trái vuông dưa hấu Xuân Lan 2.3 Vị trí trái mang trái dưa hấu Xuân Lan ghép 16 loại gốc bầu, trại Thực nghiệm Nông... VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư nghành Trồng Trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU XUÂN LAN. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN CAO TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU XUÂN LAN Trung tâm Học liệu ĐH
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU XUÂN LAN, ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU XUÂN LAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay