ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUÁ TRÌNH VI NHÂN GIỐNG MÔN KIỂNG (Caladium bicolor(Air.) Vent)

56 18 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:18

TRUỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SHƯD NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUÁ TRÌNH VI NHÂN GIỐNG MÔN KIỂNG (Caladium bicolor (Air.) Vent) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT Cần Thơ, tháng 05 năm 2011 TRUỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SHƯD NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN Q TRÌNH VI NHÂN GIỐNG MƠN KIỂNG (Caladium bicolor (Air.) Vent) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ VĂN BÉ Cần Thơ, tháng 05 năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Chứng nhận luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN Q TRÌNH VI NHÂN GIỐNG CÂY MƠN KIỂNG (Caladium bicolor (Air.) Vent)” Do sinh viên NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG thực đề nạp Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày tháng 05 năm 2011 TS Lê Văn Bé i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Luận văn tốt ngiệp kèm theo đây, với đề tựa “ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUÁ TRÌNH VI NHÂN GIỐNG CÂY MÔN KIỂNG (Caladium bicolor (Air.) Vent)”, NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG thực báo cáo, Hội đồng chấm luận văn thông qua Luận văn tốt nghiệp Hội Đồng đánh giá mức:………………………… Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp:………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày tháng 05 năm 2011 Chủ tịch Hội đồng Duyệt Khoa Trưởng khoa Nông Nghiệp & SHƯD ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn Nguyễn Thị Huyền Trang iii LỜI CẢM ƠN! Kính dâng Cha, mẹ hết lòng ni dạy nên người Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Lê Văn Bé tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến quý báu suốt trình thực đề tài, người cho tơi cách mở khóa đến với thành công Cô Lê Thị Điểu, anh Nguyễn Văn Kha, trực tiếp dẫn, động viên truyền đạt kinh nghiệm quý báu thời gian qua Thầy cố vấn học tập Trần Văn Hâu quan tâm dìu dắt giúp đỡ tơi suốt năm đại học Quý Thầy, Cô Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho tơi suốt khóa học Xin chân thành cảm ơn Xin trân trọng ghi nhớ chân tình, giúp đõ bè bạn, tập thể lớp Trồng Trọt K33B bạn Phương Thư, Thành Nhân, Văn Thuấn… nhiệt tình giúp đỡ, ln gắn bó, động viên, chia sẻ khó khăn vui, buồn suốt trình học tập làm luận văn NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG iv QUÁ TRÌNH HỌC TẬP I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC  Họ tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ  Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1988 Dân tộc: Kinh  Nơi sinh : Long Mỹ- Hậu Giang  Chỗ nay: số 188, Ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang  Điện thoại: 0988058541  E-mail: nthtrang07@student.ctu.edu.vn  Họ tên cha: Nguyễn Xuân Hoàng  Họ tên mẹ: Phạm Thị Phê II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  Năm 2000-2004: học sinh trường THCS Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ,Tỉnh Hậu Giang  Năm 2004-2007: học sinh trường THPT Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang  Năm 2007-2010: sinh viên trồng trọt K33B, khoa Nông Nghiệp SHƯD, trường Đại Học Cần Thơ Ngày tháng năm 2011 Người khai ký tên Nguyễn Thị Huyền Trang v NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, 2011 “ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUÁ TRÌNH VI NHÂN GIỐNG CÂY MÔN KIỂNG (Caladium bicolor (Air.) Vent)” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng Trọt, Khoa Nông Ngiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ VĂN BÉ TÓM LƯỢC Đề tài “Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng điều kiện ngoại cảnh đến trình vi nhân giống mơn kiểng (Caladium bicolor (Air.) Vent)” thực với mục tiêu nhằm xác định liều lượng chất điều hòa sinh trưởng điều kiện ngoại cảnh thích hợp cho q trình vi nhân giống loại Hai thí nghiệm nhân chồi tạo rễ tiến hành song song hai điều kiện ni cấy khác (1): phòng tăng trưởng với nhiệt độ 24 ± oC, cường độ ánh sáng từ 1000-2000 lux (2): lồng kiếng với nhiệt độ trung bình 31 ± 3oC cường độ ánh sáng từ 60008000 lux Kết thí nghiệm cho thấy điều kiện ngoại cảnh khơng ảnh hưởng đến q trình nhân chồi tạo rễ Tuy nhiên, liều lượng chất điều hòa sinh trưởng BA (mg/lít) NAA (mg/lít) có ảnh hưởng đến hai trình Trong giai đoạn nhân chồi, môi trường MS + 20% nước dừa + 0,5 mgBA/lít cho số chồi cao 7,7 chồi/cụm chồi sau tuần nuôi cấy Đối với giai đoạn tạo rễ, môi trường MS + 20% nước dừa + 0,5 mgNAA/l tối ưu để kích thích tạo rễ, trung bình khoảng 15,5 rễ/cụm chồi sau tuần nuôi cấy Sức sống in vitro từ phòng tăng trưởng lồng kiếng cao dưỡng nhà lưới 98% 100% sau tuần dưỡng Việc sử dụng ánh sáng tự nhiên lồng kiếng để nhân giống môn kiểng in vitro thay cho ánh sáng đèn nhân tạo phòng tăng trưởng giúp làm giảm khoảng 21% chi phí tiêu thụ điện thí nghiệm Từ khóa: Mơn kiểng, nhân chồi, tạo rễ, in vitro MỤC LỤC TÓM LƯỢC MỤC LỤC DANH SÁCH NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH HÌNH xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CỦA CÂY MÔN KIỂNG 1.1.1 Nguồn gốc phân bố .3 1.1.2 Đặc điểm thực vật môn kiểng 1.2 VI NHÂN GIỐNG MỘT SỐ CÂY THUỘC HỌ ARACEAE 1.3 CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH VI NHÂN GIỐNG Giai đoạn : chuẩn bị mẹ Giai đoạn 1: khử trùng, tạo chồi mô nuôi cấy Giai đoạn 2: Nhân chồi Giai đoạn 3: Ra rễ Giai đoạn 4: Thuần dưỡng .7 1.4 ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP VI NHÂN GIỐNG 1.4.1 Ưu điểm 1.4.2 Khuyết điểm 1.5 ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG VÀ NHIỆT ĐỘ ĐẾN Q TRÌNH NI CẤY MƠ TẾ BÀO THỰC VẬT 1.5.1 Ánh sáng 1.5.2 Nhiệt độ .10 1.6 VI NHÂN GIỐNG GIÁ THÀNH THẤP 10 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 12 2.1 PHƯƠNG TIỆN 12 2.1.1 Thời gian địa điểm 12 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 12 2.1.3 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm 12 2.1.4 Hóa chất thí nghiệm .12 2.1.5 Điều kiện phòng thí nghiệm 13 2.2 PHƯƠNG PHÁP 14 2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị mẫu cấy 14 2.2.2 Giai đoạn bố trí thí nghiệm 15 2.2.2.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng liều lượng BA điều kiện ngoại cảnh đến khả nhân chồi môn kiểng 15 2.2.2.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng liều lượng NAA điều kiện ngoại cảnh đến thành lập rễ Môn Kiểng 16 2.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU 17 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 3.1 MỘT SỐ GHI NHẬN TỔNG QUÁT VÀO GIAI ĐOẠN TẠO MẪU CẤY18 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BA VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN CHỒI MÔN KIỂNG .18 3.3 ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG NAA VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN SỰ TẠO RỂ IN VITRO CHỒI MÔN KIỂNG 23 3.4.ƯỚC TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT .29 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .34 4.1 KẾT LUẬN 34 4.2 ĐỀ NGHỊ 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC (E) (F): MS + 0,5 mgNAA/lít đặt phòng tăng trưởng lồng kiếng (G) (H): MS + 1,0 mgNAA/lít đặt phòng tăng trưởng lồng kiếng THUẦN DƯỠNG CÂY CON TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI Tiếp theo q trình tạo hồn chỉnh trình dưỡng điều kiện nhà lưới Chọn 50 điều kiện (trong ngồi phòng tăng trưởng) trồng giá thể sơ dừa + tro trấu theo tỉ lệ 1:1 (1 tro trấu: sơ dừa) Những chọn có kích thước đồng điều cao từ 60-65 mm, tưới ẩm hệ thống phun sương tuần đầu dưỡng tuần dưỡng quan sát thấy sinh trưởng phát triển bình thường (hình 3.3) Tỉ lệ sống điều kiện phòng tăng trưởng 98% (49 sống sau tuần/50 đem dưỡng), thấp lồng kiếng 100% (50 sống sau tuần/50 đem dưỡng) Nhưng tuần đem nhà lưới, có tượng giảm số Trong giai đoạn cần quan tâm đến yếu tố nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng nơi dưỡng tình trạng Hình 3.3 Cây hai điều kiện ni cấy lồng kiếng phòng tăng trưởng sau tuần dưỡng 3.4.ƯỚC TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT Theo lý thuyết, ước lượng chi phí sản xuất chồi môn kiểng kỹ thuật vi nhân giống Đồng thời so sánh chi phí sản xuất hai điều kiện khác phòng tăng trưởng lồng kiếng Lồng kiếng đặt nhà lưới Bộ môn Sinh lý – Sinh hóa có diện tích gần 10 m2, kích thước (dài x rộng x cao) (2,5 x 1,5 29 x 2) m Lồng kiếng đặt kệ có chiều dài m, rộng 0,5 m, ngăn Nên diện tích kệ đặt keo 12 m2 (2 m x 0,5 m x ngăn x kệ) Diện tích keo 36,48 cm2 Như m kệ chất đầy (có chừa khoảng hở keo) 200 keo kệ chứa tối đa 1.200 keo 2400 keo/2 kệ Giả sử kệ chứa đầy keo Như thảo luận bên trên, chọn nghiệm thức chứa 0,5 mgBA/lít để nhân chồi bỏ qua giai đoạn rễ, sau tuần thu 7,7 chồi/cụm ban đầu Nếu cấy cụm/keo, sau tuần thu cụm chồi x 7,7 = 15,4 chồi/keo Trong năm cấy chuyền lần/keo Vậy keo (theo lý thuyết) sản xuất tối đa 15,4 chồi x lần = 107,8 chồi/keo/năm Như lồng kiếng có kệ sử dụng để nhân chồi 107,8 chồi/keo x 2.400 keo = 258.720 chồi/năm Chi phí sản xuất cấy mơ tổng chi phí cho qui trình sản xuất chia cho số lượng tạo đơn vị thời gian Tổng chi phí qui trình sản xuất bao gồm khoản chi phí để vận hành (Be, 2005) Trong thí nghiệm thức sử dụng ánh sáng mặt trời, nhiệt độ 31 oC  3oC, cường độ ánh sáng trung bình từ 6000 – 8000 lux thay cho phòng tăng trưởng với nhiệt độ 24  3oC, cường độ sáng 1000 – 2000 lux, thời gian chiếu sáng 12 giờ/ngày để nhân chồi rễ Đây hai giai đoạn chiếm nhiều thời gian phòng tăng trưởng Tất khoản khác chi phí đầu tư khác có đầu tư trang thiết bị chi phí điện (bảng 3.5) Ước tính từ chênh lệch khoản chi phương pháp nuôi cấy bảng 3.5, chi phí sản xuất mơn kiểng cấy mơ giảm 21% sử dụng lồng kiếng thay cho phòng tăng trưởng Nghiên cứu chi phí sản xuất chồi khóm cấy mơ giảm khoảng 20% (Be Debergh, 2006) đầu tư máy điều hồ nhiệt độ, bóng đèn chi phí điện vận hành cho hai loại thiết bị Ưu khuyết điểm lồng kiếng Ưu điểm: + Tiết kiệm chi phí sản xuất + Thân thiện với môi trường 30 + Đơn giản, dễ thực Khuyết điểm: + Chỉ thích hợp với loại chịu nóng + Phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời Mùa mưa phải cung cấp thêm ánh sáng, ngược lại phải che sáng vào mùa khô Làm không cho cường độ ánh sáng tăng cao gây hiệu ứng nhà kính 31 Bảng 3.5 Ước tính giá thành sản xuất chồi môn kiểng (C bicolor) cấy mô Stt Khoản chi 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tài sản cố định Phòng cấy chuẩn bị môi trường Lồng kiếng Tủ cấy Nồi hấp khử trùng Tổng khoản Trang thiết bị Keo thủy tinh Nắp Kệ Nồi nấu mơi trường Bóng đèn 1,2m Bếp điện từ nấu môi trường 2.7 2.8 1.2 1.3 1.4 2.9 3.1 3.2 3.3 Số lượng Đơn giá(đồng) Thành tiền Khấu hao (đồng) Thực chi(đồng) Phòng tăng trưởng (đồng) 60.000 60.000 Lồng kiếng (đồng) m2 1.200.000 đ/m2 1.200.000 m2 1 2.500.000 đ/m2 20.000.000 130.000.000 2.500.000 5% 20.000.000 10% 130.000.000 5% 125.000 2.000.000 6.500.000 8.685.000 2.000.000 6.500.000 8.560.000 2.400 chai 2.400 cái 12 3.000đ/chai 650đ/cái 500.000đ/cái 80.000đ/cái 40.000đ/bộ 500.000đ/cái 30.000.000 1.560.000 1.000.000 160.000 480.000 1.000.000 5% 100% 10% 10% 100% 15% 1.500.000 1.560.000 100.000 16.000 480.000 150.000 1.500.000 1.560.000 100.000 16.000 480.000 150.000 Quạt hút 300.000đ/cái 300.000 20% 60.000 60.000 Máy làm mát khơng khí 850.000đ/cái 850.000 15% 127.500 127.500 200.000đ/bộ 600.000 100% 600.000 4.593.500 Dao, kéo, kẹp Tổng khoản Mơi trường, hóa chất Mơi trường nước cất 700 lít Benzyladenin (BA) 100 mg α-naphthaleneacetic acid (NAA) 100 g Tổng khoản 32 7.000đ/lít 1.257đ/mg 12.000đ/g 4.900.000 125.700 1.200.000 5% 100% 100% 100% 4.900.000 125.700 1.200.000 6.225.700 600.000 4.406.000 4.900.000 125.700 1.200.000 6.225.700 125.000 2.000.000 6.500.000 8.625.000 1.500.000 1.560.000 100.000 16.000 150.000 600.000 4.113.500 4.900.000 125.700 1.200.000 6.225.700 5.1 5.2 Công lao động Tổng khoản Chi phí điện nước Máy điều hòa 2kwh (2 kw/h x 24h x 365 ngày) Quạt hút 0,035 kw/h (0,035 kw/h x 12h x 365 ngày) người 17.520 kw/h 153.3 kw/h 5.3 Máy làm mát khơng khí 0,2 876 kw/h kw/h (0,2 kw/h x 12h x 365 ngày) 5.4 Hấp khử trùng 800 kw/h 5.5 Điện thắp sáng (0,04 kw/h x 12 2.103 bóng x 12h x 365 ngày) kw/h 5.6 Nước 3.000 m3 Tổng khoản Tổng kết khoản (1)+(2)+…+(5) Số chồi tạo ra/năm 2.000.000/người 48.000.000 /tháng/12 tháng 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 21.759.840 1242đ/kw/h 21.759.840 21.759.840 1242đ/kw/h 190.399 190.399 190.399 1242đ/kw/h 1.087.992 1.087.992 1.087.992 1242đ/kw/h 1242đ/kw/h 993.600 2.611.926 993.600 2.611.926 993.600 2.611.926 993.600 5700đ/m3 17.100.000 17.100.000 43.743.757 111.247.957 17.100.000 42.465.366 109.657.066 258.720 17.100.000 19.371.991 86.336.191 258.720 423,84 333,70 Giá thành Từ kết ước tính Bảng 3.5, sản xuất môi trường ngoại cảnh khác đầu tư khác nhau: + Phòng tăng trưởng có máy điều hòa nhiệt độ ánh sáng đèn là: 424 đồng/chồi + Lồng kiếng với nhiệt độ ánh sáng tự nhiên là: 334 đồng/chồi Như giảm 21% chi phí chi trả tiền điện giảm 33 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Điều kiện ngoại cảnh phòng tăng trưởng lồng kiếng khơng làm ảnh hưởng đến q trình vi nhân giống mơn kiểng Mơi trường MS có bổ sung 0,5 mgBA/l chứa 20% nước dừa thích hợp cho q trình nhân chồi (7,7 chồi/cụm) Mơi trường có bổ sung 0,5 mgNAA/lít 20% nước dừa cho số rễ hình thành cao (15,5 rễ/cụm) Sử dụng ánh sáng tự nhiên lồng kiếng thay ánh sáng đèn nhân tạo làm giảm 21% chi phí tiêu thụ điện so với phòng tăng trưởng 4.2 ĐỀ NGHỊ Tiếp tục nghiên cứu sử dụng lồng kiếng để thay cho phòng tăng trưởng để vi nhân giống số loại trồng khác 34 TÓM TẮT QUY TRÌNH VI NHÂN GIỐNG CÂY MƠN KIỂNG (C bicolor) Cây đồng Thu mẫu, khử trùng tách chồi Chuyển chồi môn kiểng sang môi trường tái sinh (MS + 1,0 mgBA/lít + 1,0 mgNAA/lít + 20% nước dừa) 8-10 tuần Nhân chồi (MS + 0,5 mgBA/lít + 20% nước dừa) tuần Tạo rễ (MS + 0,5 mgNAA/lít + 20% nước dừa) tuần Thuần dưỡng nhà lưới (giá thể xơ dừa + tro trấu (tỷ lệ 1:1) tuần Trồng ngồi đồng Hình 4.1 Tóm tắt quy trình vi nhân giống mơn kiểng (C bicolor) sử dụng điều kiện nuôi cấy lồng kiếng 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Lê Văn Bé et al., (2005), Sản xuất khóm (Ananas comosus (L.) Merr.) cấy mô với giá thành thấp cách sử dụng ánh sáng nhà lưới Hội Thảo Quốc Gia “Cây có múi, xồi khóm” Nhà xuất Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh Trang 351-361 Lê Phương Thư (2011), Cải tiến qui trình vi nhân giống chuối già (Musa spp.) Luận văn kỹ sư trồng trọt Đại Học Cần Thơ Nguyễn Bảo Tồn ( 2004), Giáo trình Ni cấy mơ tế bào thực vật Khoa nông nghiệp sinh học ứng dụng Trường Đại Học Cân Thơ Nguyễn Bảo Toàn (2005) Bài giảng nhân giống vơ tính Khoa Nơng Nghiệp, trường đại học Cần Thơ Nguyễn Đức Lượng (chủ biên) Lê Thị Thủy tiên( 2002), Công nghệ tế bào Nhà xuất Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Đức Thành (2000), Nuôi cấy mô tế bào thực vật-nghiên cứu ứng dụng NXB Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Minh Chơn (2004), Giáo trình chất điều hòa sinh trưởng thực vật Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Huệ Đinh Thế Lộc (2005), có củ kỹ thuật thâm canh khoai môn, khoai sọ NXB Lao Động xã hội Nguyễn Thị Diệu (2007), Vi nhân giống lan thánh đốm (dieffenbachia amoena), luận văn thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin, Đại Học Cần Thơ Nguyễn Thị Thanh (2007), Vi nhân giống tiểu hồng môn (Anthurium scherzerianum), luận văn thạc sĩ Chuyên ngành công nghệ thông tin, Đại Học Cần Thơ Nguyễn Thị Tố Uyên (2008), Vi nhân giống nghệ Hồng Đào (Curcuma longa L var “Hồng đào”) Luận văn Thạc sĩ Nông học Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Thị Mỹ Phương (2009), Vi nhân giống môn cao môn kiểng (caladium bicolor) Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Cần Thơ Trần Thị Mỹ Khuê (2010), Ảnh hưởng Chất điều hòa sinh trưởng thực vật điều kiện môi trường ngoại cảnh đến vi nhân giống nghệ đen (Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe) Luận văn kỹ sư trồng trọt Đại Học Cần Thơ Tống Hồ Nam (2010), Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng điều kiện ngoại cảnh đến vi nhân giống cúc đài loan Luận văn kỹ sư nông hoc Đại Học Cần Thơ Võ Thành Tân (2004), Vi nhân giống cỏ Vetiver Luận văn thạc sĩ ngành Nông Học, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Đại Học Cần Thơ Vũ Ngọc Phượng, Thái Xuân Du Trịnh Mạnh Dũng (2007), Nhân giống vơ tính Phong Lan in vitro điều kiện ánh sáng tự nhiên Hội nghị Khoa học – Công nghệ sinh học thực vật công tác nhân giống chọn tạo giống hoa NXB TP Hồ Chí Minh Trang 37-46 Võ Văn Chi (2003), Từ điển thực vật thông dụng, tập I NXB Khoa học Kỹ thuật Vũ Văn Vụ (1999), Sinh lý thựcvật ứng dụng NXB giáo dục , Hà Nội TIẾNG ANH Ahmad E.U., T Hayashi and S Yazawa (2004), Auxins increase the occurrence of leaf-colour variants in Caladium regenerated from leaf explants Sci Hort., 100: 153–159 Altman A (2000), Micropropagation of plants, principles and practice In:SPIER, R E Encyclopedia of Cell Technology New york: John Wiley & Sons, 916929 Ali et al., (2007), An In Vitro Study on Micropropagation of Caladium bicolor International journal of agriculture & biology Vol Be L.V (2005), Low cost micropropagation of Ananas comosus ‘Tainung 4’ and prospects for cultivation in the Mekong Delta Vietnam PhD Thesis of University Gent, Belgium pp 79-116 Be L.V and P.C Debergh (2006), Potential low-cost micropropagation of pineapple ( Ananas comosus) South Afrian Journal of Botany (72): 191-194 Chu Y and S Yazawa (2001), The variation and the hereditary stability on leaf character of plantlets regenerated from micropropagation in Caladiums J Chinese Soc Hort Sci., 47: 59–67 Debergh P.C and I.J Maene (1981), A scheme for the commercial propagation of ornamental plants by tissue culture Scientia Hort (14): 335-345 Debergh P.C and P.E Read (1991), Micropropagation In: Debergh P.C.; R H Zimmerman, (Eds.) Micropropagation, technology and application Dordrecht: Kluwer Academic publishers, 1-13 George E F (1993), Plant propagation by tissue culture – Part 1: The technology Edington: Exegetics, vol Haramaki C., (1971) Tissue culture of gloxinia Comb Proc Plant prop Soc 21, 442-448 Li Z.W (1987), Rapid multiplication of Caladium bicolor in vitro Fujian Agric Sci Technol., 6: 15–6 Juan M., Gustavo R., Maria A.S (2006), In vitro micropropagation of cocoyam and taro Agonomia Tropical, V.56 N.4 Josua J.F.M., Haruhisa I., Susumu Y and Tadashi A (1992), Plantlet regeneration from taro (Colocasia esculenta Shott) callus J Japan Soc Hort Sci 60 (4): 935- 940 Kodym A and F.J Zapata-Arias (1999) Natural light as an alternative light source for the in vitro culture of banana (Musa acuminata cv 'Grande Naine') Plant Cell Tiss Org Cult 55: 141-145 Kodym A F.J Zapata-Arias (2001) Low-cost alternatives for the micropropagation of bananas Plant Cell, Tissue and Organ Culture 66: 67-71 Nyman L.P., Gonzales C.J and Arditti J (1982), Iin vitro selection from salt tolerance of taro (Colocasia esculenta var antiquorum) Annals of botany 51: 229-236 Miller L.R and T Murashige (1976), Tissue culture propagation of tropical foliage plants In vivo 12, pp: 797-813 Mujib A I Maity and B.K Jana (1996), Rapid in vitro multiplication of Caladium sagitifolium Adv Pl Sci., 9: 47–50 Murashige I and F Skoog (1962), A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue cultures Physiol Pl., 15: 473–87 Murashige T (1974), Plant propagation through tissue culture Ann Rcv Plant physiology 25, 135-166 Wagih M.E (1997), Eradication of taro viruses from seedlings via seed rescue culture couplep with thermotherapy African Crop Science Journal, African Crop Science Society ISSN: 1021-9730 EISSN: 2072-6589, Vol 5, No.4, pp.419-424 Wutoh J.G., Tampong J.T., Meboka M.M and Nzietchueng S (1992), Field evaluation of cocoyam for tolerance to the root rot disease ACCRA, Ghaha, pp 462-466 Yam T.W.,Ichihashi S and Arditti J (1991), Callus growth and plantlet regeneration in taro, Colocasia esculenta var esculenta (L) Schott (Araceae), Annals of botany 67: 317- 323 Yousuf A.M.A., M.O Islam and M Ali (1997), In vitro conservation of taro (Colocasia esculenta var antiquorum) under different sucrose levels Plant tissue Cult 7(2): 81-88 Zhu Y., S Yazawa and T Asahira (1993), Varietal differences in leaf color variation of plants regenerated from in vitro culture of leaf blade in Caladium cultivars J Japanese Soc Hort Sci., 62: 431–5 PHỤ LỤC MƠI TRƯỜNG NI CẤY Thành phần mơi trường MS (Murashige Skoog,1962) Thành phần môi trường Đa lượng MS FeEDTA Vi lượng MS Vitamin hóa chất (mg/l) NH4NO3 1650 KNO3 1900 MgSO4.7H2O 370 CaCl2 440 KH2PO4 170 FeSO4.7H2O 2,78 a2EDTA.2H2O 37,7 H3BO3 6,2 MnSO4 22,3 ZnSO4 7H2O 11,5 Na2MoO4 2H2O 0,25 CuSO4 5H2O 0,025 KI 0,83 CoCl2 0,025 Pyridoxine- HCl(B6) Nicotinic acid (B3) Thiamine-HCl (B1) Myo-inositol 100 CÁC BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng điều kiện ngoại cảnh đến đến nhân chồi môn kiểng Bảng 1.1 : Ảnh hưởng liều lượng BA điều kiện ngoại cảnh đến đến hình thành chồi mơn kiểng thời điểm tuần SKC Nguồn biến động Liều lượng BA (A) Môi trường (B) AxB Sai số Tổng cộng CV (%) = Độ tự 4 36 50 50 Tổng bình phương 388,68 1,62 48,98 345,32 2824,5 Trung bình bình phương 97,17 1,62 12,25 9,59 F P 10,13 0,17 1,28 0,000 0,684 0,297 Bảng 1.2 : Ảnh hưởng liều lượng BA điều kiện ngoại cảnh đến đến gia tăng chiều cao chồi (mm) môn kiểng thời điểm tuần SKC Nguồn biến động Liều lượng BA (A) Điều kiện (B) AxB Sai số Tổng cộng CV (%) = Độ tự 4 36 50 35 Tổng bình phương 2702,40 30,34 325,96 2225,10 31173,05 Trung bình bình phương 675,60 30,34 81,49 61,81 F P 10,93 0,49 1,32 0,000 0,488 0,282 Bảng 1.3: Ảnh hưởng liều lượng BA điều kiện ngoại cảnh đến đến gia tăng số lá/cụm môn kiểng thời điểm tuần SKC Tổng bình phương Trung bình bình phương Nguồn biến động Độ tự Liều lượng BA (A) Môi trường (B) AxB 4 1559,93 175,78 559,4 389,98 175,78 139,85 Sai số Tổng cộng 36 50 1160,65 15750,81 32,24 CV (%) = 36 F P 12,10 5,45 4,34 0,000 0,025 0,006 Bảng 1.4: Ảnh hưởng tương tác liều lượng BA điều kiện ngoại cảnh đến đến gia tăng số lá/cụm môn kiểng thời điểm tuần SKC Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương 119,26 Trung bình bình phương 29,81 0,93ns Liều lượng BA 2295,11 255,01 7,91** Sai số 36 1160,65 32,24 Tổng cộng 50 15750,81 CV.(%) = 36 Lặp lại F Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng NAA điều kiện ngoại cảnh đến tạo rể môn kiểng sau thời gian tuần cấy Bảng 2.1 : Ảnh hưởng NAA điều kiện ngoại cảnh đến hình thành số rể/cụm mơn kiểng sau thời gian tuần cấy Nguồn biến động Liều lượng BA (A) Môi trường (B) AxB Sai số Tổng cộng CV (%) = Độ tự 3 28 40 Tổng bình phương 409,72 4,56 49,57 374,56 7461,25 Trung bình bình phương 136,57 4,56 16,52 13,38 F P 10,21 0,34 1,24 0,000 0,564 0,316 29 Bảng 2.2: Ảnh hưởng NAA điều kiện ngoại cảnh đến gia tăng chiều dài rể môn kiểng sau thời gian tuần cấy Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Liều lượng BA (A) 5199,32 Môi trường (B) AxB Trung bình bình phương F P 1733,11 8,61 0,000 596,76 596,76 2,97 0,096 500,62 166,87 0,83 0,489 Sai số 28 5633,65 201,20 Tổng cộng 40 47883,75 CV (%) = 48 Bảng 2.3: Ảnh hưởng NAA điều kiện ngoại cảnh đến gia tăng chiều cao môn kiểng sau thời gian tuần cấy Nguồn biến động Liều lượng BA (A) Môi trường (B) AxB Sai số Tổng cộng CV (%) = Độ tự 3 28 40 Tổng bình Trung bình bình phương phương 4243,07 1414,36 926,40 926,40 2102,12 700,07 4251,94 151,86 36070,75 F P 9,31 6,10 4,61 0,000 0,020 0,010 50 Bảng 2.4: Ảnh hưởng tương tác liều lượng NAA điều kiện ngoại cảnh đến đến gia tăng chiều cao môn kiểng thời điểm tuần SKC Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương 463,66 Trung bình bình phương 115,92 0,76ns Liều lượng NAA 7271,59 1038,80 6,84** Sai số 28 4251,94 151,86 Tổng cộng 40 36070,75 CV.(%) = 50 Lặp lại F ... tài Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng điều kiện ngoại cảnh đến trình vi nhân giống môn kiểng (Caladium bicolor (Air.) Vent) thực với mục tiêu nhằm xác định liều lượng chất điều hòa sinh trưởng. .. KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SHƯD NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUÁ TRÌNH VI NHÂN GIỐNG MÔN KIỂNG (Caladium bicolor (Air.) Vent) NGƯỜI HƯỚNG... Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng điều kiện ngoại cảnh đến quy trình vi nhân giống mơn kiểng (Caladium bicolor (Air.) Vent) thực với mục tiêu nhằm xác định liều lượng chất điều hòa sinh trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUÁ TRÌNH VI NHÂN GIỐNG MÔN KIỂNG (Caladium bicolor(Air.) Vent), ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUÁ TRÌNH VI NHÂN GIỐNG MÔN KIỂNG (Caladium bicolor(Air.) Vent)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay