ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYMETHYL CELLULOSE(CMC) VÀ BAO POLYETHYLENE (PE) ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (Citrus reticulata Blanco cv. Duong)

66 23 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:14

( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG ™&˜ TRẦN MINH VƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYMETHYL CELLULOSE(CMC) VÀ BAO POLYETHYLENE (PE) ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (Citrus reticulata Blanco cv Duong) Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com Cần Thơ, 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG ™&˜ Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYMETHYL CELLULOSE(CMC) VÀ BAO POLYETHYLENE (PE) ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (Citrus reticulata Blanco cv Duong) Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Xuân Thu Sinh viên thực hiện: Trần Minh Vương MSSV: 3083383 Lớp: TT0811A1 ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com Cần Thơ, 2012 ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG ­­­­­оОо­­­­ Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng trọt ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYMETHYL CELLULOSE(CMC) VÀ BAO POLYETHYLENE (PE) ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (Citrus reticulata Blanco cv Duong) Do sinh viên Trần Minh Vương thực Kính trình lên Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Cán hướng dẫn TS Nguyễn Thị Xuân Thu TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG ­­­­­оОо­­­­ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYMETHYL CELLULOSE(CMC) VÀ BAO POLYETHYLENE (PE) ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (Citrus reticulata Blanco cv Duong) Do sinh viên Trần Minh Vương thực bảo vệ trước Hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp …………………………………… …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức:…………………………………… DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày tháng 2012 Trưởng Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Chủ tịch Hội đồng năm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn Trần Minh Vương TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: TRẦN MINH VƯƠNG Ngày sinh: 11-01-1990 Họ tên cha: TRẦN MINH HUÂN Họ tên mẹ: LÊ THỊ LOAN Q qn: xã Đơng Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Quá trình học tập: 1996-2001: Trường Tiểu Học Đông Thành “B” 2001-2005: Trường Trung Học Cơ Sở Đơng Bình 2005-2008: Trường Phổ Thơng Trung Học Bình Minh 2008-2012: Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, ngành Trồng Trọt, khóa 34 LỜI CẢM TẠ Kính dâng! Cha mẹ lòng biết ơn, thương yêu vô hạn, Người suốt đời tận tụy nghiệp tương lai Tỏ lòng biết ơn sâu sắc Cô Nguyễn Thị Xuân Thu tận tình hướng dẫn, bảo, chỉnh sửa, truyền đạt nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Cô cố vấn học tập Nguyễn Thị Xuân Thu, tồn thể q thầy khoa Nơng nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại Học Cần Thơ truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian học trường Các anh, chị Bộ môn Khoa Học Cây Trồng đặc biệt anh Phạm Văn Trọng Tín hết lòng giúp đỡ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báo cho em thực đề tài luận văn tốt nghiệp Các bạn Nguyễn Công Danh, Chau Đa bạn lớp nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình làm luận văn Thân gởi đến Các bạn lớp Trồng trọt K34 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt tương lai Trần Minh Vương, 2012 Ảnh hưởng Cacboxymethyl Cellulose (CMC) bao Polyethylene (PE) đến thời gian bảo quản trái quýt Đường (Citrus reticulata Blanco cv Duong) Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Trồng trọt, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Xuân Thu TÓM LƯỢC Đề tài“Ảnh hưởng Carboxymethyl Cellulose (CMC) bao Polyethylene (PE) đến thời gian bảo quản trái quýt Đường (Citrus reticulata Blanco cv Duong)” thực nhằm tìm liều lượng CMC phù hợp để kéo dài thời gian bảo quản trái quýt Đường điều kiện có bao không bao PE Đề tài thực trái qt Đường tai phòng thí nghiệm Bộ mơn Khoa học Cây Trồng, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ từ tháng 2/2011 đến 3/2011 Thí nghiệm bố trí theo thể thức thừa số hai nhân tố: Nhân tố A: có hai mức độ có bao khơng bao PE, Nhân tố B: mức độ 1: Xử lý CMC 0,0%; mức độ 2: Xử lý CMC 0,5%; mức độ 3: Xử lý CMC 1,0%; mức độ 4: Xử lý CMC 1,5% Kết thu cho thấy trái quýt Đường bao PE thời gian bảo quản ngắn 8,8 ngày, hao hụt trọng lượng thấp, nhiên nấm bệnh phát triển sớm Trái quýt Đường không bao PE trái thời gian bảo quản 12,8 ngày, hao hụt trọng lượng cao, độ Brix trị số pH thay đổi nấm bệnh khơng xuất Trái quýt sau thu hoạch nhúng trái CMC nồng độ 0,5 % bảo quản nhiệt độ phòng có thời gian bảo quản 14 ngày, khối lượng hao hụt thấp, vỏ trái khơng nhăn, vỏ trái bóng, màu vỏ xanh, độ Brix trái tăng cao, pH dịch khác biệt không ý nghĩa so với chất lượng ban đầu MỤC LỤC Đề mục Trang Lời cam đoan iii Tiểu sử cá nhân iv Lời cảm tạ v Tóm lược vi Mục lục vii Danh sách bảng x Danh sách hình xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 22 Nguyễn Thị Thanh Diệu (2000) Ảnh hưởng thời điển thu hoạch cam trình bảo quản, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Công Nghệ Thực Phẩm Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ 23 Nguyễn Tuyết Mai (2011) Nâng cao suất, chất lượng kéo dài thời gian bảo quản quýt Đương (Citrus reticulata Blanco cv Duong) bắng số biện pháp xử lý trước sau thu hoạch Luận án tiến sĩ Nông Nghiệp Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ 25 Nisperos-Carriedo, M.O., Baldwin, E.A and (1992) Development of and edible coating fpr extending postharvest life pf selected fruits and vegetables Proceedings at the annual meeting of Florida State Horticultural Society 104: 122-125 26 Olivas GL, Barbosa Canovas (2005), Edible coating for fresh-cut fruit Crit Rev Food Sei Nulr 45(7/8):657-700 27 Phạm Hoàng Oanh (2003) Bệnh hại sau thu hoạch trái quýt Đường Tại hội thảo công nghệ sau thu hoạch trái quýt đường tổ chức tỉnh Vĩnh Long, tr 8-11 28 Phan Nhật Ái, Đỗ Minh Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Mai Nguyễn Quốc Bảo (2000) Bảo quản trái tươi trước sau thu hoạch Báo cáo tề tài khoa học cấp tỉnh, tr 50-60 29 Quách Đỉnh, Nguyễn Văn Tiếp Nguyễn Anh Khoa (1996) Công nghệ sau thu hoạch chế biến rau Nhà xuất hà Nội kỹ thuật Nông Nghiệp Hà Nội 30 Rodov, v., t Agar, j Beretz, B NaFussi, j J Kim and S Ben-Yehoshua (2000) Effect of combined application of heat treatmens and plastic packing on keeing quality of “Oroblanco” fruit (Citrus gandis L x C Paradisi Macf.) Postharvest biology and technology 20: 287-294 31 Tống thị Ánh Ngọc (2002), Ảnh hưởn nhiệt độ đến khả bảo quản cam bao màng chitosan, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Công Nghệ Thực Phẩm, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Đại Học Cần Thơ 32 Trần Minh Tâm (2000), Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 33 Trần Minh Tâm (2003) Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 34 Trần Quang Bình Hà Văn Thuyết (2000) Bảo quản rau tươi bán chế phẩm Nhà xuất nông nghiệp 35 Trần Thanh Hà (2010) Khoa In & Truyền thông/Tạp chí In và Truyền thông 36 Trần Thế Tục, Cao Anh Long, Dương Minh, Trần Văn Hòa Nguyễn Bảo Vệ (1994) Cây ăn trái Đồng Bằng Sông Cửu Long tập 1, Sở khoa học công nghệ môi trường Ang Giang 37 Trần Thượng Tuấn, Lê Thanh Phong, Dương Minh, Trần qang Hà, Nguyễn Bảo Vệ (1994) Cây ăn trái đồng Sông Cửu Long Sở khoa học công nghệ môi trường Ang Giang 38 Trương Thị Hồng Thắm (2006) Sử dụng Chlorine tinh dầu diệt trừ loại nấm gây hại cam Sành, quýt Đường, bưởi Năm Roi sau thu hoạch Luận án thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ tr 195-197 39 Uquiche Carrsco E M Tudesca Villarroel, Cisneros-Zevallos L (2002) Ảnh hưởng việc bao sáp đến chất lượng cảm quan trái ớt chuông xanh (Capsicum annuum L.) thời gian tồn trữ Facultad de ingenieria, Cienciasy Administaction, Universidad de La Frontera, Temuco,Chile, Arch Latinoam Nutr, 2002 Mar, 52 (1):84-90 40 Zhou, R., Mo, Y., Li, Y., Zhao, Y., Zhang, G And Hu, Y (2008) Quality and internal characteristics of Huanghuapears (Pyrus pyrifolia Nakai, cv Huanghua) Treatedwith different kinds of coangs during storage Postharvest Biology and Technology 49: 171-179 41 Weber G F (1993) Bacteria and diseases of plant in the tropical University of florid press Gainesville ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com PHỤ CHƯƠNG CÁC BẢNG PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI Phụ bảng 3.1.1 Tỷ lệ hao hụt trọng lượng ngày trình bảo quản Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Bao-K.Bao 27,051 Nồng độ CMC 2,241 Lập lại 0.389 Tương tác 2,006 Sai số 14 12,484 Tổng 23 43,782 CV= 30,6% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương F tính 27,051 0,747 0.195 0,669 0,864 31,321* * 0,865ns 0,225ns 0,774ns Phụ bảng 3.1.2 Tỷ lệ hao hụt trọng lượng ngày trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Bao-K.Bao 54,180 Nồng độ CMC 13,920 Lập lại 0,233 Tương tác 2,309 Sai số 14 13,700 Tổng 23 84,343 CV= 27,4% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê *: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương F tính 54,180 4,640 0,117 0,770 0,979 55,366* * 4,742* 0,119ns 0,521ns ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com Phụ bảng 3.1.3 Tỷ lệ hao hụt trọng lượng ngày trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Bao-K.Bao 59,163 Nồng độ CMC 2,656 Lập lại 0,020 Tương tác 0,778 Sai số 14 10,823 Tổng 23 84,393 CV= 24,1% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 59,163 0,885 0,010 0,259 1,082 F tính 54,664** 0,818ns 0,009ns 0,240ns Phụ bảng 3.1.4 Tỷ lệ hao hụt trọng lượng ngày 12 trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Bao-K.Bao 72,055 Nồng độ CMC 3,340 Lập lại 0,543 Tương tác 1,082 Sai số 14 15,018 Tổng 23 92,898 CV= 29,1% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương F tính 72,055 1,113 0,271 0,361 1,502 47,481* * 0,741ns 0,181ns 0,240ns Phụ bảng 3.1.5 Tỷ lệ hao hụt trọng lượng ngày 15 trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Độ tự 3 Tổng bình phương 36,767 60,825 0,763 3,876 Trung bình bình phương F tính 36,767 20,275 0,381 1,292 16,022* * 8,835** 0,166ns ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com Sai số 14 18,358 Tổng 23 157,453 CV= 14,8% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% 2,295 0,563ns Phụ bảng 3.2.1 Sự thay đổi màu sắc vỏ trái (giá trị a) ngày trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Tương tác Sai số Tổng Độ tự 3 16 23 Tổng bình phương 5,042 43,662 21,728 223,373 293,805 Trung bình bình phương F tính 5,042 14,554 7,243 13,961 0,361n s 1,042n s 0,519n s CV= 38% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng 3.2.2 Sự thay đổi màu sắc vỏ trái (giá trị a) ngày trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Bao-K.Bao 11,5636 Nồng độ CMC 5,848 Tương tác 11,468 Sai số 16 91,887 Tổng 23 222,738 CV= 9,5% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 113,535 1,949 3,823 5,743 F tính 19,770* * 0,339ns 0,666ns Phụ bảng 3.2.3 Sự thay đổi màu sắc vỏ trái (giá trị a) ngày trình bảo quản Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F tính ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com Bao-K.Bao Nồng độ CMC Tương tác Sai số Tổng 3 16 23 43,988 41,501 1,722 102,260 179,070 43,988 13,834 0,591 3,522 5,162* 16,623n s 0,069ns CV= 4,6% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê *: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 3.2.4 Sự thay đổi màu sắc vỏ trái (giá trị a) ngày 12 trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Bao-K.Bao 435,864 Nồng độ CMC 170,862 Tương tác 57,590 Sai số 16 119,278 Tổng 23 764,370 CV= 9,3% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 435,864 56,954 19,197 9,940 F tính 43,850** 5,730** 1,934ns Phụ bảng 3.2.5 Sự thay đổi màu sắc vỏ trái (giá trị a) ngày 15 trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Bao-K.Bao 584,560 Nồng độ CMC 1,188 Tương tác 129,433 Sai số 16 53,840 Tổng 23 826,205 CV= 3,7% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 584,560 43,144 0,396 5,982 F tính 97,633* * 7,212** 0,066ns ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com Phụ bảng 3.3.1 Sự thay đổi độ cứng ngày trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng Độ tự Tổng bình phương 3,082 4,410 0,426 0,575 14 1,921 23 10,413 Trung bình bình phương 3,082 1,470 0,213 0,192 0,137 F tính 22,461* * 10,714* * 1,552ns 1,397ns CV= 4,9% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 3.3.2 Sự thay đổi độ cứng ngày trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng Độ tự 3 14 23 Tổng bình phương 3,670 6,585 0,670 0,221 2,630 13,846 Trung bình bình phương F tính 3,760 2,188 0,335 0,074 0,188 20,017* * 11,648* * 1,783ns 0,393ns CV= 6% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 3.3.3 Sự thay đổi độ cứng ngày trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Độ tự 3 Tổng bình phương 4,042 3,463 1,181 0,728 Trung bình bình phương F tính 4,042 1,154 0,590 0,243 23,648* * 6,755** ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com Sai số Tổng 14 23 1,709 11,502 0,171 3,445ns 1,421ns CV= 6,2% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 3.3.4 Sự thay đổi độ cứng ngày 12 trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Bao-K.Bao 3,980 Nồng độ CMC 2,991 Lập lại 0,408 Tương tác 2,445 Sai số 14 2,589 Tổng 23 11,605 CV= 8,2% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê *: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương F tính 3,980 0,997 0,204 0,815 0,259 15,375* * 3,851* 0,787ns 3,148ns Phụ bảng 3.3.5 Sự thay đổi độ cứng ngày 15 trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng Độ tự 3 14 23 Tổng bình phương 2,555 0,058 3,613 3,077 0,701 9,731 Trung bình bình phương F tính 2,555 0,029 1,204 1,026 0,088 29,170* * 0,3301n s 3,752ns 11,711n s CV= 5,1% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê *: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 3.4.1 Sự thay đổi độ Brix ngày trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình bình phương F tính ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng 3 14 23 phương 0,510 0,431 0,906 0,268 3,754 5,870 5,10 0,144 0,453 0,089 0,268 1,903n s 0,536n s 1,689n s 0,333n s CV= 4,2% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng 3.4.2 Sự thay đổi độ Brix ngày trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng Độ tự 3 14 23 Tổng bình phương 5,042 10,965 9,903 14,738 53,910 94,558 Trung bình bình phương F tính 5,042 3,655 4,952 4,913 3,851 1,309n s 0,949n s 1,286n s 1,276n s CV= 24,1% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng 3.4.3 Sự thay đổi độ Rix ngày trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng Độ tự 3 14 23 Tổng bình phương 0,009 0,112 1,517 1,477 3,257 6,688 Trung bình bình phương F tính 0,009 0,037 0,758 0,492 0,326 0,029n s 0,115n s 2,329n s ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com 1,512n s CV= 23,2% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng 3.4.4 Sự thay đổi độ Rix ngày 12 trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng Độ tự Tổng bình phương 0,206 0,854 0,257 0,216 14 4,748 23 6,205 Trung bình bình phương F tính 0,206 0,285 0,128 0,072 0,475 0,433n s 0,599n s 0,270n s 0,152n s CV= 6,3% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng 3.4.5 Sự thay đổi độ Rix ngày 15 trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng Độ tự Tổng bình phương 0,114 0,037 0,541 0,447 14 3,425 23 4,551 CV= 5,4% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương F tính 0,114 0,012 0,271 0,159 0,428 0,266n s 0,029n s 0,632n s 0,371n s ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com Phụ bảng 3.5.1 Sự thay đổi giá trị pH ngày trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng Độ tự Tổng bình phương 0,792 0,218 0,517 1,803 14 3,184 23 5,996 Trung bình bình phương F tính 0,792 0,073 0,258 0,601 0,199 3,981n s 0,365n s 4,687n s 3,020n s CV= 11,6% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng 3.5.2 Sự thay đổi giá trị pH ngày trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Bao-K.Bao 0,482 Nồng độ CMC 0,125 Lập lại 0,129 Tương tác 0,382 Sai số 14 0,661 Tổng 23 1,650 CV= 5,3% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương F tính 0,482 0,042 0,064 0,127 0,038 12,683* * 1,096ns 1,698ns 3,357ns Phụ bảng 3.5.3 Sự thay đổi giá trị pH ngày trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng Độ tự 3 14 23 Tổng bình phương 0,262 0,108 0,517 0,105 0,551 1,866 Trung bình bình phương F tính 0,262 0,036 0,258 0,035 0,055 4,754n s 0,654n s 4,687n s 0,634n ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com s CV= 7,7% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng 3.5.4 Sự thay đổi giá trị pH ngày 12 trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Bao-K.Bao 0,211 Nồng độ CMC 0,365 Lập lại 0,204 Tương tác 0,400 Sai số 14 1,236 Tổng 23 2,603 CV= 9,2% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương F tính 0,211 0,122 0,101 0,133 0,124 1,710 ns 0,985 ns 0,825 ns 1,079 ns Phụ bảng 3.5.5 Sự thay đổi giá trị pH ngày 15 trình bảo quản Nguồn biến động Bao-K.Bao Nồng độ CMC Lập lại Tương tác Sai số Tổng Độ tự 3 14 23 Tổng bình phương 0,219 0,483 0,059 0,331 1,113 2,630 Trung bình bình phương F tính 0,219 0,161 0,030 0,110 0,139 1,575n s 1,157n s 0,214n s 0,792n s CV= 8,9% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng 3.6.1 Sự thay đổi tỷ lệ bệnh ngày trình bảo quản Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Bao-K.Bao Nồng độ CMC 426,179 213,090 Trung bình bình phương 426,179 71,030 F tính 4,870 * 0,812 ns ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com Lập lại 53,272 Tương tác 213,090 Sai số 14 1225,266 Tổng 23 2130,897 CV= 170% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê *: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 26,636 71,030 87,519 0,304 ns 0,812 ns Phụ bảng 3.6.2 Sự thay đổi tỷ lệ bệnh ngày 12 trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình phương động Bao-K.Bao 1305,9 Nồng độ CMC 133,3 Lập lại 13,4 Tương tác 133,3 Sai số 14 2545,8 Tổng 23 4131,6 CV= 155,5% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê *: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 1305,9 44,4 6,7 44,4 181,8 F tính 7,182 * 0,244 ns 0,037 ns 0,244 ns Phụ bảng 3.6.3 Sự thay đổi tỷ lệ bệnh ngày 15 trình bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình phương động Bao-K.Bao 4163,9 Nồng độ CMC 126,8 Lập lại 93,4 Tương tác 126,8 Sai số 14 760,2 Tổng 23 5270,9 CV= 50,8% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 4163,9 42,25 46,7 42,3 54,3 F tính 76,8 ** 0,778 ns 0,860 ns 0,778 ns ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com Phụ bảng 3.7 Thời gian bảo quản Nguồn biến Độ tự Tổng bình phương động Bao-K.Bao 96,000 Nồng độ CMC 85,500 Lập lại 14,250 Tương tác 3,000 Sai số 14 51,750 Tổng 23 250,500 CV= 17,8% ns: Không khác biệt ý nghĩa thống kê **: Khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 96,000 28,500 7,125 1,000 3,696 F tính 25,971** 7,710** 1,928 ns 0,271 ns ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG ­­­­­оОо­­­­ Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng trọt ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYMETHYL CELLULOSE(CMC) VÀ BAO POLYETHYLENE (PE) ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (Citrus. .. tài Ảnh hưởng Carboxymethyl Cellulose (CMC) bao Polyethylene (PE) đến thời gian bảo quản trái quýt Đường (Citrus reticulata Blanco cv Duong) thực nhằm tìm liều lượng CMC phù hợp để kéo dài thời. .. Kết thu cho thấy trái quýt Đường bao PE thời gian bảo quản ngắn 8,8 ngày, hao hụt trọng lượng thấp, nhiên nấm bệnh phát triển sớm Trái quýt Đường không bao PE trái thời gian bảo quản 12,8 ngày,
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYMETHYL CELLULOSE(CMC) VÀ BAO POLYETHYLENE (PE) ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (Citrus reticulata Blanco cv. Duong), ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYMETHYL CELLULOSE(CMC) VÀ BAO POLYETHYLENE (PE) ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (Citrus reticulata Blanco cv. Duong)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay