ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYL METHYL CELLULOSE (CMC) ĐẾN THỜI GIAN TỒN TRỮ VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI QUÝT HỒNG (Citrus reticulate Blanco cv Hong) SAU THU HOẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ LẠNH

56 21 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ o0o NGUYỄN MINH LUÂN ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYL METHYL CELLULOSE (CMC) ĐẾN THỜI GIAN TỒN TRỮ VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI QUÝT HỒNG (Citrus reticulate Blanco cv Hong) SAU THU HOẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ LẠNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT CẦN THƠ - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ o0o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYL METHYL CELLULOSE (CMC) ĐẾN THỜI GIAN TỒN TRỮ VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI QUÝT HỒNG (Citrus reticulate Blanco cv Hong) SAU THU HOẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ LẠNH Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ XUÂN THU Sinh viên thực hiện: NGUYỄN MINH LUÂN MSSV: 3087637 LỚP: TRỒNG TRỌT CẦN THƠ - 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG -o0o - Chứng nhận luận văn với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYL METHYL CELLULOSE (CMC) ĐẾN THỜI GIAN TỒN TRỮ VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁIQUÝT HỒNG (Citrus reticulate Blanco cv Hong) SAU THU HOẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ LẠNH Do sinh viên Nguyễn Minh Ln thực Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Cán hướng dẫn Ts Nguyễn Thị Xuân Thu TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG -o0o Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn với tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYL METHYL CELLULOSE (CMC) ĐẾN THỜI GIAN TỒN TRỮ VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁIQUÝT HỒNG (Citrus reticulate Blanco cv Hong) SAU THU HOẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ LẠNH Do sinh viên Nguyễn Minh Luân thực bảo vệ trước hội đồng: Ý kiến hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận văn đánh giá mức: DUYỆT KHOA Trưởng Khoa Nông nghiệp & SHƯD Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Chủ tịch Hội đồng iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Nguyễn Minh Luân v LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Minh Luân Giới tính: Nam Sinh ngày: 1990 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: Thơng Hòa, Cầu Kè, Trà Vinh Họ tên cha: Nguyễn Văn Lai Năm sinh: 1972 Họ tên mẹ: Lê Thị Thu Hiền Năm sinh: 1970 Q qn: Thơng Hòa, Cầu Kè, Trà Vinh Quá trình học tập:  Năm 2007: tốt nghiệp phổ thông trung học trường THPT Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh  Năm 2008 – 2012: sinh viên ngành Trồng trọt khóa 34, khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Cần thơ, ngày … tháng … năm 2012 Người khai Nguyễn Minh Luân vi LỜI CẢM TẠ Kính dâng Kính dâng lên cha mẹ lòng biết ơn, thương u vơ hạn, người suốt đời tận tụy cho nghiệp tương lai Tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ Nguyễn Thị Xn Thu tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em suốt q trình làm luận văn Chân thành cảm ơn Cơ cố vấn học tập tất quý thầy cô, anh chị cán khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng dạy dỗ truyền đạt kinh nghiệm quý báo cho em suốt trình học tập trường Các bạn Nguyễn Hoàng Huân, Nguyễn Minh Tú, Ngô Văn Dựng, Trần Thế Nghĩa bạn lớp giúp đỡ tơi q trình làm luận văn Thân gởi đến Các bạn lớp Trồng trọt K34 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt tương lai vii NGUYỄN MINH LUÂN, 2012 “Ảnh hưởng Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) đến thời gian tồn trữ chất lượng trái quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco cv Hong) sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ lạnh” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng trọt Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Trường Đại Học Cần Thơ Hướng dẫn khoa học: Ts NGUYỄN THỊ XUÂN THU TÓM LƯỢC Đề tài “Ảnh hưởng Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) đến thời gian tồn trữ chất lượng trái quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco cv Hong) sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ lạnh” thực nhằm mục đích tìm nồng độ CMC thích hợp để kéo dài thời gian tồn trữ nâng cao chất lượng trái quýt Hồng sau thu hoạch Đề tài thực phòng thí nghiệm, môn Khoa Học Cây Trồng, khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ từ tháng tháng đến tháng năm 2011 Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối hồn tồn ngẫu nhiên với lần lặp lại nghiệm thức gồm: (1)đối chứng không xử lý, không bao PE, (2 )đối chứng khơng xử lý + bao PE có đục lỗ, (3) xử lý với CMC 0,2% + bao PE có đục lỗ, (4) xử lý với CMC 0,4% + bao PE có đục lỗ, (5) xử lý với CMC 0,6% + bao PE có đục lỗ, (6) xử lý với CMC 0,8% + bao PE có đục lỗ, (8) xử lý với CMC 1% + bao PE có đục lỗ, (8) xử lý với CMC 1,2% + bao PE có đục lỗ Kết cho thấy trái quýt sau thu hoạch nhúng trái CMC nồng độ 0,2% bao trái bao PE bảo quản nhiệt độ 100C thời gian 60 ngày, khối lượng hao hụt thấp vỏ trái không nhăn, vỏ trái bóng, màu vỏ vàng cam độ Brix, pH dịch khác biệt không ý nghĩa so với chất lượng ban đầu viii MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN iv TIỂU SỬ CÁ NHÂN v LỜI CẢM TẠ vi TÓM LƯỢC vii MỤC LỤC viii DANH SÁCH BẢNG x MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Sơ lược quýt hồng 1.2 Các biến đổi trình bảo quản trái 1.2.1 Các biến đổi vật lý 1.2.2 Các biến đổi sinh lý – sinh hóa 1.3 Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến q trình chín trái 1.3.1 Nhiệt độ 1.3.3 Độ ẩm tương đối khơng khí 1.3.3 Thành phần khí 1.4 Một số bệnh phổ biến trình tồn trữ trái cam quýt sau thu hoạch 10 1.4.1 Mốc xanh 10 1.4.2 Bệnh mốc đen 10 1.4.3 Bệnh thán thư 11 1.5 Các phương pháp bảo quản 11 1.5.1 Bảo quản nhiệt độ thấp 11 1.5.2 Bảo quản phương pháp kiểm sốt khí MA (Modified atmosphere) 12 1.5.3 Bao Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) 13 ix 1.6 Ứng dụng chlorine 15 PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG PHÁP 17 2.1 Phương tiện thí nghiệm 17 2.1.1 Địa điểm - thời gian thí nghiệm 17 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 17 2.2Phương pháp thí nghiệm 17 2.2.1 Bố trí thí ngiệm 17 2.2.2 Tiến hành thí nghiệm 18 2.2.3 Các tiêu theo dõi 18 2.2.4 Xử lý thống kê 20 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 3.1 Khối lượng giảm sau thu hoạch 21 3.2 Độ cứng trái 22 3.3 Độ Brix 23 3.4 pH trái 24 3.5 màu sắc 25 3.6 diễn biến bệnh theo thời gian 25 3.7 thời gian bảo quản 26 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 27 4.1 Kết luận 28 4.2 Đề nghị 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 PHỤ CHƯƠNG 34 Lê Tấn Hùng, 2008, Ảnh hưởng cá điều kiện xử lý sau thu hoạch (Ozone, nước vơi bảo hòa màng pectin) đến chất lượng quýt đường điều kiện bảo quản, Luận văn tốt nghiệp, Đại Học Cần Thơ Trần Minh Hùng, 2008, Ảnh hưởng điều kiện xử lý sau thu hoạch (Ozone, nước vơi bảo hòa màng carboxy methyl cellulose) đến chất lượng trái cam sành trình bảo quản, Luận văn tốt nghiệp, Đại Học Cần Thơ Nguyễn Minh Thủy, 2003, Giáo trình cơng nghệ sau thu hoạch rau quả, Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Đại Học Cần Thơ Hồ Khánh Vân 2008, Ảnh hưởng xử lý sau thu hoạch (Ozone, nước vôi bảo hòa, màng CMC) đến chất lượng cam mật điều kiện bảo quản Châu Tấn Phát, 2004, Ảnh hưởng màng chistosan bao PE đến bảo quản trái cam sành, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ Võ Tấn Thành, (2000), Phụ gia chế biến thực phẩm, trường Đại Học Cần Thơ Kelley, D G, 2004, Chlorine disinfectant and orp control Whashington tree fruit postharvest conference December th, 2004, Yakima Pp: -7 Đào Văn Hồng, 2005, Nơng dược quản lý sử dụng nông dược Nhà xuất Nông Nghiệp Ritenour,M A , Sargent, A S and Brecht, K J , 2001 Sanitizers for citrus packing house reciculated water system Whashington state university – tree fruit research and extension center Pp: -3 Nguyễn Minh Quốc, 2007, Sử dụng thuốc hóa học clorine tinh dầu sả chanh quản lý nấm bệnh gây hại bưởi năm roi (Citrus maxima Var Năm Roi) sau thu hoạch, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư nông học, Đại Học Cần Thơ Trương Thị Hồng Thắm, 2006, Sử dung chlorine tinh dầu diệt trừ loại nấm gây hại trái Cam Sành, quýt Đường Bưởi Năm Roi sau thu hoạch, 31 Luận văn thạc sĩ nghành Trồng Trọt, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Nisperos-Carriedo, M.O., Baldwin, E.A and Shaw, P.E 1992 Development of and edible coating for extending life of selected fruits and vegetable Proceedings at the annual meeting of Florida State Horticultural Society 104: 122-125 Maftoonazad, N and Ramasswamy, H s 2005 Postharvest shelf-life extension of avaocados using methyl cellulosebased coating LWT-Fool Science and Technology 38: 617-624 Baldwin, E.A., Burns, J.K., Kazokas, W., Hagenmaier, R.D.,Bender, R.J, and Pesis, E 1999 Efect of two ediblecoating with different permeability characteristics onmago (Mangifera indica L.) ripening during storage Postharvest Biology and Technology 17: 215-226 Zhou, R., Y., Li Y., Zhao, Y., Zhang, G, and Hu, Y 2008, Quality and interal characteristics of Huanghuapears (Pyrus pyrifolia Nakai, cv Huanghua) treatedwith different kinds of coating during storage.Postharvest Biology and Technology 49: 171-179 Carrillo-Lopez, A., Ramirez-Bustamante, F., Valdez-Torrez, J.B., Roas-Villegaz, R and Yahia, E.M 2000 Ripening and quality changes in mango fruitsas affected by coating with an edible film Journal of Fool Quality 23(5): 479486 Nimitkeatkai, H., Srilaong, V and Kanlavanarat, S 2006 Efect of ebible coating on pineapple fruit qualityduring cold storage ISHS Acta Horticulturae 712:643648 Elias D Dekazos 1980.Effect of Amlnoethoxyvinylglycine, carboxymrthylcellulose and Growth Regulators On Longevity Of Fresh Rabbiteye Blueberries Usd A Science and Education Administration, Richard B Rusell Agricutural Research Center, 145-149 32 Hồ Khánh Vân 2010 ảnh hưởng xử lý sau thu hoạch đến chất lượng cam mật điều kiện bảo quản Đại Học Cần Thơ Lê Văn Khỏe 2010 Ảnh Hưởng điều kiện xử lý sau thu hoạch (ozon, nước vơi bão hòa, màng bao CMC) đến chất lượng qt đường diều kiện bảo quản Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thực phẩm Đại Học Cần Thơ Uquiche Carrasco E , M Tudesca Villarroel , Cissneros-Zevallos L 2002 Ảnh hưởng việc bao sáp đến chất lượng cảm quan ớt chuông xanh (Capsicum Annuum L.) thời gian lưu trữ Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administraction, Universidad de Frontera, Temuco, Chile Arch Latinoam Nutr 2002 Mar, 52 (1): 84-90 33 PHỤ CHƯƠNG Phụ chương 1: Các tiêu phẩm chất trái quýt Hồng thời điểm 10 ngày sau thu hoạch nghiệm thức khác Nghiệm Màu sắc Màu sắc Brix Độ cứng Ph TL thức (a) (b) Giảm 7,04 Đc 30,23 50,17 17,33 3,1 3,732 3,63 Đc Bao 30,03 55,10 15,50 3,6 3,657 5,47 CMC 0,2% 28,70 53,07 16,17 3,8 3,657 4,20 CMC 0,4% 30,30 50,43 15,33 2,8 3,747 4,09 CMC 0,6% 23,13 52,47 14,83 2,9 3,780 5,67 CMC 0,8% 28,40 51,83 15,83 2,5 3,670 3,84 CMC 1% 34,70 50,77 15,67 3,5 3,803 6,37 CMC 1,2% 23,27 53,50 15,00 2,7 3,670 7,04 CV (%) 9,67 5,73 5,93 19,20 2,35 Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (a) thời điểm 10 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 18,623 9,312 1,2369 0,3256 Nghiện thức 309,603 44,229 5,7803 0,0027 Sai số 14 107,123 7,652 Tổng 23 435,350 CV 9,67% Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (b) thời điểm 10 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 7,391 3,695 0,4142 Nghiện thức 61,073 8,725 0,9779 Sai số 14 124,909 8,922 Tổng 23 193,373 CV 5,73% Bảng ANOVA chất rắn hòa tan (độ Brix) trái quýt Hồng thời điểm 10 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 1,333 0,667 0,7671 Nghiện thức 12,958 1,851 2,1301 0,1083 Sai số 14 12,167 0,869 Tổng 23 26,458 CV 5,93% 34 Bảng ANOVA độ cứng trái quýt Hồng thời điểm 10 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 2,336 1,168 3,2544 0,0691 Nghiện thức 4,720 0,674 1,8788 0,1493 Sai số 14 5,024 0,359 Tổng 23 12,080 CV 19,20% Bảng ANOVA Ph trái quýt Hồng thời điểm 10 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 0,008 0,004 0,5429 Nghiện thức 0,072 0,010 1,3487 0,2994 Sai số 14 0,106 0,008 Tổng 23 0,187 CV 2,35% Bảng ANOVA phần trăm trọng lượng giảm so với ban đầu trái quýt Hồng thời điểm 10 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác suất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 1,046 0,523 0,5637 Nghiện thức 34,168 4,881 5,2599 0,0041 Sai số 14 12,992 0,928 Tổng 23 48,206 CV 19,10% 35 Phụ chương 2: Các tiêu phẩm chất trái quýt Hồng thời điểm 20 ngày sau thu hoạch nghiệm thức khác Nghiệm Màu sắc Màu sắc Brix Độ cứng Ph TL thức (a) (b) Giảm Đc 31,27 48,23 16,03 3,5 3,773 9,357 Đc Bao 29,90 51,50 14,50 5,0 3,757 4,583 CMC 0,2% 27,93 53,93 15,17 6,1 3,773 5,473 CMC 0,4% 30,30 51,03 15,50 7,2 3,733 4,037 CMC 0,6% 31,97 49,10 15,50 3,8 3,700 4,337 CMC 0,8% 26,43 50,83 16,33 6,7 3,630 5,073 CMC 1% 30,93 48,23 16,33 7,0 3,780 4,373 CMC 1,2% 30,33 52,47 15,33 5,9 3,713 4,510 CV (%) 13,23 5,15 5,02 26,34 2,85 13,12 Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (a) thời điểm 20 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 4,606 2,303 0,1474 Nghiện thức 70,313 10,045 0,6430 Sai số 14 218,714 15,622 Tổng 23 293,633 CV 13,23% Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (b) thời điểm 20 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 4,286 2,143 0,3150 Nghiện thức 87,193 12,456 1,8311 0,1588 Sai số 14 95,234 6,802 Tổng 23 186,173 CV 5,15% Bảng ANOVA chất rắn hòa tan (độ Brix) trái quýt Hồng thời điểm 20 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 2,618 1,309 2,1415 0,1544 Nghiện thức 8,253 1,179 1,9292 0,1399 Sai số 14 8,556 0,611 Tổng 23 19,426 CV 5,02% 36 Bảng ANOVA độ cứng trái quýt Hồng thời điểm 20 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 5,291 2,645 1,1959 0,3315 Nghiện thức 42,160 6,023 2,7227 0,0525 Sai số 14 30,969 2,212 Tổng 23 78,420 CV 26,34% Bảng ANOVA Ph trái quýt Hồng thời điểm 20 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 0,004 0,002 0,1802 Nghiện thức 0,054 0,008 0,6864 Sai số 14 0,158 0,011 Tổng 23 0,217 CV 2,85% Bảng ANOVA phần trăm trọng lượng giảm so với ban đầu trái quýt Hồng thời điểm 20 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 1,266 0,633 1,3498 0,2910 Nghiện thức 63,014 9,002 19,1985 0,0000 Sai số 14 6,564 0,469 Tổng 23 70,844 CV 13,12% 37 Phụ chương 3: Các tiêu phẩm chất trái quýt Hồng thời điểm 30 ngày sau thu hoạch nghiệm thức khác Nghiệm Màu sắc Màu sắc Brix Độ cứng Ph TL thức (a) (b) Giảm 16,45 Đc 31,67 48,40 15,50 3,4 3,79 5,08 Đc Bao 33,37 45,17 16,00 8,9 3,75 5,87 CMC 0,2% 29,57 49,60 16,67 9,8 3,73 5,06 CMC 0,4% 29,53 51,73 15,67 8,2 3,65 6,22 CMC 0,6% 29,63 56,43 15,33 8,2 3,80 6,17 CMC 0,8% 28,83 52,20 17,50 10,0 3,54 5,80 CMC 1% 28,73 49,43 14,83 5,7 3,83 6,24 CMC 1,2% 31,97 48,10 15,17 6,9 3,80 CV (%) 10,44 11,49 11,48 27,87 5,51 15,74 Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (a) thời điểm 30 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 122,267 61,134 6,0101 0,0131 Nghiện thức 52,923 7,560 0,7433 Sai số 14 142,406 10,172 Tổng 23 317,596 CV 10,44% Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (b) thời điểm 30 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 66,686 33,343 1,0049 0,3910 Nghiện thức 237,307 33,901 1,0217 0,4579 Sai số 14 464,541 33,181 Tổng 23 768,533 CV 11,49% Bảng ANOVA chất rắn hòa tan (độ Brix) trái quýt Hồng thời điểm 30 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 1,083 0,542 0,1640 Nghiện thức 16,000 2,286 0,6919 Sai số 14 46,250 3,304 Tổng 23 63,333 CV 11,48% 38 Bảng ANOVA độ cứng trái quýt Hồng thời điểm 30 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 23,520 11,760 2,5942 0,1101 Nghiện thức 105,394 15,056 3,3214 0,0266 Sai số 14 63,464 4,533 Tổng 23 192,378 CV 27,87% Bảng ANOVA Ph trái quýt Hồng thời điểm 30 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 0,046 0,023 0,5435 Nghiện thức 0,201 0,029 0,6771 Sai số 14 0,593 0,042 Tổng 23 0,840 CV 5,51% Bảng ANOVA phần trăm trọng lượng giảm so với ban đầu trái quýt Hồng thời điểm 30 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 0,811 0,406 0,3232 Nghiện thức 303,446 43,349 34,5507 0,0000 Sai số 14 17,565 1,255 Tổng 23 321,822 CV 15,74% 39 Phụ chương 4: Các tiêu phẩm chất trái quýt Hồng thời điểm 40 ngày sau thu hoạch nghiệm thức khác Nghiệm Màu sắc Màu sắc Brix Độ cứng Ph TL thức (a) (b) Giảm Đc 33,97 50,77 16,67 3,3 3,473 17,647 Đc Bao 30,27 49,70 15,00 3,5 3,747 5,113 CMC 0,2% 31,53 48,17 16,50 3,7 3,707 5,940 CMC 0,4% 31,27 47,13 15,67 2,9 3,770 5,740 CMC 0,6% 30,27 48,97 16,17 2,4 3,543 6,873 CMC 0,8% 29,90 47,93 16,00 2,6 3,863 6,053 CMC 1% 29,23 47,80 14,67 3,8 3,770 5,403 CMC 1,2% 27,60 48,90 15,50 5,2 3,710 6,297 CV (%) 11,60 8,03 8,03 58,15 4,24 18,93 Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (a) thời điểm 40 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 3,356 1,678 0,1323 Nghiện thức 76,456 10,922 0,8610 Sai số 14 177,597 12,686 Tổng 23 257,410 CV 11,60% Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (b) thời điểm 40 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 14,801 7,400 0,4842 Nghiện thức 28,536 4,077 0,2667 Sai số 14 213,993 15,285 Tổng 23 257,330 CV 8,03% Bảng ANOVA chất rắn hòa tan (độ Brix) trái quýt Hồng thời điểm 40 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 5,396 2,698 6,0233 0,0130 Nghiện thức 10,323 1,475 3,2924 0,0275 Sai số 14 6,271 0,448 Tổng 23 21,990 CV 4,24% 40 Bảng ANOVA độ cứng trái quýt Hồng thời điểm 40 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 3,701 1,850 0,4643 Nghiện thức 16,413 2,345 0,5883 Sai số 14 55,799 3,986 Tổng 23 75,913 CV 58,15% Bảng ANOVA Ph trái quýt Hồng thời điểm 40 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 0,175 0,087 3,5467 0,0567 Nghiện thức 0,344 0,049 1,9979 0,1281 Sai số 14 0,344 0,025 Tổng 23 0,863 CV 4,24% Bảng ANOVA phần trăm trọng lượng giảm so với ban đầu trái quýt Hồng thời điểm 40 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 0,665 0,332 0,1701 Nghiện thức 366,953 52,370 26,8062 0,0000 Sai số 14 27,351 1,954 Tổng 23 394,609 CV 18,93% 41 Phụ chương 5: Các tiêu phẩm chất trái quýt Hồng thời điểm 50 ngày sau thu hoạch nghiệm thức khác Nghiệm Màu sắc Màu sắc Brix Độ cứng Ph TL thức (a) (b) Giảm Đc 34,63 44,93 16,67 2,5 3,780 18,567 Đc Bao 28,37 49,23 14,17 6,0 3,900 6,700 CMC 0,2% 32,60 45,83 15,83 3,3 3,860 9,458 CMC 0,4% 30,33 47,37 15,33 3,9 3,920 6,030 CMC 0,6% 33,40 50,27 16,33 3,9 3,900 8,341 CMC 0,8% 28,30 44,17 15,33 5,4 3,730 7,897 CMC 1% 29,93 47,83 14,67 2,7 3,910 7,120 CMC 1,2% 30,37 44,40 15,83 3,5 3,850 8,173 CV (%) 11,31 5,89 8,99 34,74 3,12 29,27 Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (a) thời điểm 50 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 2,703 1,352 0,1101 Nghiện thức 113,185 16,169 1,3171 0,3122 Sai số 14 171,870 12,276 Tổng 23 287,758 CV 11,31% Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (b) thời điểm 50 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 25,136 12,568 1,6547 0,2264 Nghiện thức 109,273 15,610 2,0553 0,1190 Sai số 14 106,331 7,595 Tổng 23 240,740 CV 5,89% Bảng ANOVA chất rắn hòa tan (độ Brix) trái quýt Hồng thời điểm 50 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 3,583 1,792 0,9205 Nghiện thức 14,406 2,058 1,0573 0,4376 Sai số 14 27,250 1,946 Tổng 23 45,240 CV 8,99% 42 Bảng ANOVA độ cứng trái quýt Hồng thời điểm 50 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 4,766 2,383 1,3123 0,3003 Nghiện thức 31,513 4,502 2,4793 0,0702 Sai số 14 25,421 1,816 Tổng 23 61,700 CV 34,74% Bảng ANOVA Ph trái quýt Hồng thời điểm 50 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 0,004 0,002 0,1260 Nghiện thức 0,101 0,014 0,9740 Sai số 14 0,207 0,015 Tổng 23 0,312 CV 3,12% Bảng ANOVA phần trăm trọng lượng giảm so với ban đầu trái quýt Hồng thời điểm 50 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 3,615 1,808 0,2583 Nghiện thức 335,098 47,871 6,8417 0,0012 Sai số 14 97,957 6,997 Tổng 23 436,670 CV 29,27% 43 Phụ chương 6: Các tiêu phẩm chất trái quýt Hồng thời điểm 60 ngày sau thu hoạch nghiệm thức khác Nghiệm Màu sắc Màu sắc Brix Độ cứng Ph TL thức (a) (b) Giảm Đc 37,20 43,667 17,00 2,4 3,84 24,47 Đc Bao 34,93 49,13 16,00 3,1 4,04 6,62 CMC 0,2% 30,27 47,40 14,33 3,6 4,06 7,64 CMC 0,4% 34,36 50,17 14,83 3,2 4,06 6,310 CMC 0,6% 28,50 48,53 16,33 3,1 3,69 11,24 CMC 0,8% 33,07 48,07 15,83 2,2 3,89 10,78 CMC 1% 26,17 49,87 17,33 2,7 3,40 14,15 CMC 1,2% 25,77 51,57 17,83 3,4 3,50 12,14 CV (%) 15,38 5,46 7,24 35,20 4,60 22,45 Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (a) thời điểm 60 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 5,763 2,882 0,1244 Nghiện thức 54,176 54,176 2,3391 0,0834 Sai số 14 324,257 23,161 Tổng 23 709,253 CV 15,38% Bảng ANOVA màu sắc vỏ trái (b) thời điểm 60 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 4,710 2,355 0,3346 Nghiện thức 117,573 16,796 2,3864 0,0787 Sai số 14 98,537 7,038 Tổng 23 220,820 CV 5,46% Bảng ANOVA chất rắn hòa tan (độ Brix) trái quýt Hồng thời điểm 60 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 1,750 0,875 0,6364 Nghiện thức 30,406 4,344 3,1591 0,0319 Sai số 14 19,250 1,375 Tổng 23 51,406 CV 7,24% 44 Bảng ANOVA độ cứng trái quýt Hồng thời điểm 60 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 0,451 0,225 0,2044 Nghiện thức 5,060 0,723 0,6553 Sai số 14 15,442 1,103 Tổng 23 20,953 CV 35,20% Bảng ANOVA Ph trái quýt Hồng thời điểm 60 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 0,016 0,008 0,2675 Nghiện thức 1,392 0,199 6,4656 0,0016 Sai số 14 0,431 0,031 Tổng 23 1,839 CV 4,60% Bảng ANOVA phần trăm trọng lượng giảm so với ban đầu trái quýt Hồng thời điểm 60 ngày sau thu hoạch Nguồn Độ Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động tự bình phương bình phương Lặp lại 3,126 1,563 0,2279 Nghiện thức 725,032 103,576 15,0993 0,0000 Sai số 14 96,035 6,860 Tổng 23 824,193 CV 22,45% 45 ... THỊ XUÂN THU TÓM LƯỢC Đề tài Ảnh hưởng Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) đến thời gian tồn trữ chất lượng trái quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco cv Hong) sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ lạnh ... MINH LUÂN, 2012 Ảnh hưởng Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) đến thời gian tồn trữ chất lượng trái quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco cv Hong) sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ lạnh Luận văn tốt... ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYL METHYL CELLULOSE (CMC) ĐẾN THỜI GIAN TỒN TRỮ VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁIQUÝT HỒNG (Citrus reticulate Blanco cv Hong) SAU THU HOẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ LẠNH Do sinh viên Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYL METHYL CELLULOSE (CMC) ĐẾN THỜI GIAN TỒN TRỮ VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI QUÝT HỒNG (Citrus reticulate Blanco cv Hong) SAU THU HOẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ LẠNH, ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYL METHYL CELLULOSE (CMC) ĐẾN THỜI GIAN TỒN TRỮ VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI QUÝT HỒNG (Citrus reticulate Blanco cv Hong) SAU THU HOẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ LẠNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay