ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN 2 VỎ TRỒNG TRONG CHẬU

51 32 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- NGUYỄN TRỌNG ÁI ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN VỎ TRỒNG TRONG CHẬU LUẬN VĂN KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Cần Thơ – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- NGUYỄN TRỌNG ÁI ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN VỎ TRỒNG TRONG CHẬU LUẬN VĂN KỸ SƯ TRỒNG TRỌT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: SINH VIÊN THỰC HIỆN TS Lê Vĩnh Thúc Nguyễn Trọng Ái MSSV: 3083302 Cần Thơ – 2012 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Chứng nhận chấp thuận luận văn với đề tài: “ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN VỎ TRỒNG TRONG CHẬU” Do sinh viên NGUYỄN TRỌNG ÁI thực Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét Cần Thơ, ngày …… tháng ……năm 2012 Cán hướng dẫn TS Lê Vĩnh Thúc ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn với đề tài: “ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN VỎ TRỒNG TRONG CHẬU” Do sinh viên: NGUYỄN TRỌNG ÁI thực bảo vệ trước hội đồng ngày tháng năm 2012 Luận văn hội đồng chấp nhận đánh giá mức: ………………………… Ý kiến hội đồng: ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần thơ, ngày …… tháng ……năm 2012 Thành viên hội đồng - DUYỆT KHOA Trưởng khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Tác giả luận văn Nguyễn Trọng Ái iv LÝ LỊCH CÁ NHÂN Sinh viên: Nguyễn Trọng Ái Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1990 Nơi sinh: Kiên Giang Quê quán: Vĩnh Thuận-Kiên Giang Dân tộc: Kinh Năm 1996 – 2001 học Trường Tiểu Học Thị Trấn Vĩnh Thuận Năm 2001 – 2005 học Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Vĩnh Thuận Năm 2005 – 2008 học Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận Đã tốt nghiệp Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Vào Trường Đại Học Cần Thơ năm 2008, theo Ngành Trồng Trọt, khố 34, Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng v LỜI CẢM TẠ Kính dâng Ba Mẹ người suốt đời tận tụy chúng con, xin cảm ơn người thân giúp đỡ, động viên suốt thời gian qua Chân thành cảm ơn thầy Lê Vĩnh Thúc tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên em suốt thời gian làm hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn cô cố vấn học tập Nguyễn Thị Xuân Thu, cô Bùi Thị Cẩm Hường, tồn thể q thầy khoa Nơng Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng kiến thức mà quý thầy cô truyền dạy cho em suốt thời gian học tập trường Đây hành trang vững giúp em bước vào đời Gởi lời cảm ơn đến bạn Nguyên, Dệ, Hạc, Hải, Thảo bạn Trồng Trọt khoá 34 đóng góp, động viên giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thực đề tài vi MỤC LỤC Chương Nội dung Trang DANH SÁCH BẢNG DANH SÁCH HÌNH DANH SÁCH NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TÓM LƯỢC MỞ ĐẦU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY MÈ 1.1.1 Nguồn gốc 1.1.2 Đặc tính thực vật 1.2 ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH 1.3 CHẤT DINH DƯỠNG 1.4 CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ PHÂN ĐẠM 1.4.1 Các loại phân đạm 1.4.2 Vai trò đạm đời sống 1.4.3 Những điều cần lưu ý dùng phân đạm 1.4.4 Ảnh hưởng phân bón tới suất trồng 1.4.5 Ảnh hưởng phân bón tới phẩm chất 1.5 SÂU BỆNH HẠI QUAN TRỌNG TRÊN CÂY MÈ 1.5.1 Sâu hại 1.5.2 Bệnh PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 PHƯƠNG TIỆN 2.1.1 Thời gian Thí nghiệm thực từ tháng đến tháng năm 2011 2.1.2 Địa điểm thí nghiệm 2.1.3 Địa điểm xử lý mẫu 2.1.4 Vật liệu thí nghiệm 2.2 PHƯƠNG PHÁP 2.2.1 Canh tác 2.2.2 Cách bố trí thí nghiệm: 2.2.3 Các kỹ thuật bón phân áp dụng 2.2.4 Các tiêu thu thập 2.2.5 Phương pháp xử lý số liệu KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 GHI NHẬN TỔNG QUÁT 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM LÊN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NƠNG HỌC CỦA CÂY MÈ 3.2.1 Chiều cao 3.2.2 Số 3.2.3 Số nhánh viii ix x xi 2 2 5 5 10 10 10 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 16 16 16 16 17 18 vii 3.2.4 Số trái 3.2.5 Kích thước 3.2.6 Kích thước trái 3.2.7 Trọng lượng trái 3.2.8 Trọng lượng thân khô 3.2.9 Trọng lượng khô 3.2.10 Số hạt mè 3.2.11 Trọng lượng 1000 hạt KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN 4.2 ĐỀ NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ CHƯƠNG 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 25 26 28 viii DANH SÁCH BẢNG Bảng Tên bảng Trang 3.1 Số mè khu thí nghiệm Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ 18 3.2 Số nhánh mè khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ 19 3.3 Số trái mè khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ 19 3.4 Kích thước mè khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ 20 3.5 Kích thước trái mè khu thí nghiệm Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ 21 3.6 Trọng lượng trái mè khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ 21 3.7 Trọng lượng mè khô khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ 23 3.8 Số hạt mè khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ 23 24 3.2.11 Trọng lượng 1000 hạt Qua kết trình bày Hình 3.3 cho thấy mức phân đạm tác động tương đương đến trọng lượng 1000 hạt nghiệm thức Trọng lượng 1000 hạt dao động từ 2,44-2,60 g Theo Trần Thị Kim Ba ctv (2008), trọng lượng 1000 hạt từ 2-4 g Từ thí nghiệm cho thấy bón đạm với liều lượng khác không làm ảnh hưởng đến trọng lượng 1000 hạt, trọng lượng 1000 hạt đặc tính giống di truyền quy định, giống mè khác có trọng lượng 1000 hạt khác Ở giống mè V6 giống mè Rajeshwari (Ấn Độ) có trọng lượng 1000 hạt to (3g/1000 hạt) (Trần Thị Kim Ba ctv., 2008) 2,58 2,50 2,60 2,44 Trọng lượng 1000 hạt (g) 2,44 Nghiệm thức Hình 3.4 Trọng lượng 1000 hạt mè khu thí nghiệm Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ 25 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN - Các mức phân đạm ảnh hưởng đến đến kích thước mè, chiều dài tăng dần theo mức phân đạm Chiều rộng khơng bị ảnh hưởng - Các mức phân đạm khác không ảnh hưởng đến chiều cao, số lá, số nhánh, số trái, kích thước trái, trọng lượng trái, trọng lượng thân khô, trọng lượng khô, số hạt mè, trọng lượng 1000 hạt 4.2 ĐỀ NGHỊ Nên sử dụng công thức phân đạm 60N để bón cho cây, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO GROS 2000 Hướng dẫn thực hành bón phân NXB Nơng Nghiệp http://www2.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=944&ur=phamductoan LÊ VĂN HỊA NGUYỄN BẢO TỒN 2005 Giáo trình sinh lý thực vật Trường Đại Học Cần Thơ LÊ VĂN HÒA 1998 Bài giảng mơn dinh dưỡng khống thực vật Bộ mơn khoa học trồng, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ MAI VĂN QUYỀN, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, LÊ VĂN NGHĨA, LÊ QUỐC PHONG, NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA 2000 Sổ tay sử dụng phân bón NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Trang 187-192 MAI VĂN QUYỀN 2003 Bón phân hợp lý Kiến thức nơng nghiệp Malik, M.A., Saleem, M.F., Cheema, M.A and Ahmed, S 2003 Influence of different nitrogen levels on productivity of Sesame (Sesamum indicum L.) under varying planting patterns International journal of agriculture & biology (4): 490–492 Muhamman, M.A and Gungula, D.T.J 2008 Growth parameters of Sesame (Sesamum indicum L.) as affected by Nitrogen and Phosphorous levels in Mubi Nigeria J of sus tainable development in agriculture & environment 3(2): 80-86 Muhamman, M.A., Gungula, D.T.J., Sajo, A.A 2009 Phenological and yield characteristics of sesame (Sesamum indicum L.) as affected by nitrogen and phosphorous rates in Mubi, Northern Guinea Savanna Ecological Zone of Nigeria Emir J Food Agric 21 (1): 01-09 NGÔ NGỌC HƯNG, ĐỖ THỊ THANH REN, VÕ THỊ GƯƠNG NGUYỄN MỸ HOA 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Tủ sách trường Đại Học Cần Thơ NGUYỄN BẢO VỆ LÊ THANH PHONG 2004 Giáo trình đa niên-phần I: Cây ăn trái Tủ sách Đại Học Cần Thơ Cần Thơ NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA, MAI VĂN QUYỀN NGUYỄN MẠNH CHINH 2005 Đất với trồng NXb Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 27 NGUYỄN NGỌC ĐỆ 2009 Giáo trình lúa Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Hệ Thống Canh Tác Đại Học Cần Thơ NGUYỄN NHƯ HÀ 2006 Giáo trình phân bón cho trồng Trường Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội NXB Nông Nghiệp Hà Nội Trang 20-30 Shehu, H.E., Ezekiel, C.S., Kwari, J.D and Sandabe, M K 2010 Agronomic efficiency of N, P and K fertilization in sesame (Sesamum indicum) in Mubi region, Adamawa State, Nigeria Nature and Science 8(8): 257-260 TẠ THU CÚC 2005 Giáo trình kỹ thuật trồng rau Nhà xuất Hà Nội TRẦN THỊ KIM BA, NGUYỄN THỊ XUÂN THU VÀ NGUYỄN BẢO VỆ 2008 Giáo trình Cây công nghiệp ngắn ngày Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ Vaughan, J G C A Geissler 2009 Food plants Oxford University Press Inc., New York 249pp VŨ HỮU YÊM, HỒ QUỐC TUẤN NGƠ THỊ ĐÀO 1998 Đất trồng, phân bón, giống Giáo trình trồng trọt tập NXB Giáo dục VŨ HỮU M 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân NXB Nông Nghiệp 28 PHỤ CHƯƠNG CÁC BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA THÍ NGHIỆM CÂY MÈ Bảng Chiều cao (cm) mè thời điểm NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng CV (%)= 9,0 Tổng bình phương 89,151 0,181 0,935 0,466 90,733 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 89,151 3,059E3 0,000 0,045 1,551 0,235 0,234 8,019 0,001 0,029 Bảng Chiều cao (cm) mè thời điểm 17 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng CV (%) = 12,9 Tổng bình phương 1290,965 1,623 4,262 11,853 1308,703 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 1290,965 1,743E3 0,000 0,406 0,548 0,703 1,065 1,438 0,267 0,741 29 Bảng Chiều cao (cm) mè thời điểm 27 NSKT khu thí nghiệm Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 12,7 Tổng bình phương 20036,403 80,485 113,060 205,490 20435,438 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 20036,403 1,560E3 0,000 20,121 1,567 0,231 28,265 2,201 0,115 12,843 Bảng Chiều cao (cm) mè thời điểm 37 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 9,0 Tổng bình phương 100552,410 222,940 418,840 516,060 101710,250 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 100552,410 3,118E3 0,000 55,735 1,728 0,193 104,710 3,246 0,040 32,254 Bảng Chiều cao (cm) mè thời điểm 47 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 8,9 Tổng bình phương 322510,410 374,240 650,240 1615,860 325150,750 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 322510,410 3,193E3 0,000 93,560 0,926 0,473 162,560 1,610 0,220 100,991 30 Bảng Chiều cao (cm) mè thời điểm 57 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 9,5 Tổng bình phương 506104,188 309,128 1436,176 2891,945 510741,438 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 506104,188 2,800E3 0,000 77,282 0,428 0,787 359,044 1,986 0,145 180,747 Bảng Chiều cao (cm) mè thời điểm 67 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 10,1 Tổng bình phương 519552,640 221,163 1957,052 3373,140 525103,995 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 519552,640 2,464E3 0,000 55,291 0,262 0,898 489,263 2,321 0,101 210,821 Bảng Số mè thời điểm 17 NSKT khu thí nghiệm Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Độ tự F Độ ý nghĩa phương bình phương Giá trị cắt 2881,542 2881,542 8,295E3 0,000 Nghiệm thức 1,910 0,477 1,374 0,287 Lặp lại 4,650 1,162 3,346 0,036 Sai số 5,558 16 0,347 Tổng cộng 2893,660 25 CV (%) = 5,5 31 Bảng Số mè thời điểm 27 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 12,0 Tổng bình phương 8593,290 39,260 1,160 79,040 8712,750 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 8593,290 1,740E3 0,000 9,815 1,987 0,145 0,290 0,059 0,993 4,940 Bảng 10 Số mè thời điểm 37 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 10,0 Tổng bình phương 18604,960 9,540 22,940 119,560 18757,000 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 18604,960 2,490E3 0,000 2,385 0,319 0,861 5,735 0,767 0,562 7,472 Bảng 11 Số mè thời điểm 47 NSKT khu thí nghiệm Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 11,6 Tổng bình phương 42107,040 146,560 58,660 363,740 42676,000 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 42107,040 1,852E3 0,000 36,640 1,612 0,220 14,665 0,645 0,638 22,734 32 Bảng 12 Số mè thời điểm 57 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 15,2 Tổng bình Trung bình Độ tự phương bình phương 288369,000 288369,000 1540,900 385,225 11212,100 2803,025 4253,500 16 265,844 305375,500 25 F Độ ý nghĩa 1,085E3 1,449 10,544 0,000 0,264 0,000 Bảng 13 Số mè thời điểm 67 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 25,1 Tổng bình phương 189745,929 4943,575 3517,567 7553,100 224393,250 Độ tự 4 14 23 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 189745,929 351,702 0,000 1235,894 2,291 0,111 879,392 1,630 0,222 539,507 Bảng 14 Số nhánh mè thời điểm 37 NSKT khu thí nghiệm Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 23,9 Tổng bình phương 1246,090 11,660 27,860 45,640 1331,250 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 1246,090 436,841 0,000 2,915 1,022 0,426 6,965 2,442 0,089 2,852 33 Bảng 15 Số nhánh mè thời điểm 47 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 21,9 Tổng bình phương 2480,040 7,260 13,560 76,140 2577,000 Độ tự 4 16 25 Trung bình F bình phương 2480,040 521,154 1,815 0,381 3,390 0,712 4,759 Độ ý nghĩa 0,000 0,819 0,595 Bảng 16 Số nhánh mè thời điểm 57 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 11,7 Tổng bình phương 2916,000 3,900 8,700 25,400 2954,000 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 2916,000 1,837E3 0,000 0,975 0,614 0,659 2,175 1,370 0,288 1,588 Bảng 17 Số nhánh mè thời điểm 67 NSKT khu thí nghiệm Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 14,8 Tổng bình phương 2480,040 7,260 13,560 76,140 2577,000 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 2480,040 521,154 0,000 1,815 0,381 0,819 3,390 0,712 0,595 4,759 34 Bảng 18 Số trái mè thời điểm 47 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 23,5 Tổng bình phương 5885,616 61,625 322,100 205,175 6192,250 Độ tự 4 13 22 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 5885,616 372,915 0,000 15,406 0,976 0,454 80,525 5,102 0,011 15,783 Bảng 19 Số trái mè thời điểm 57 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 16,5 Tổng bình phương 55468,892 181,752 683,602 912,348 58262,000 Độ tự 4 13 22 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 55468,892 790,373 0,000 45,438 0,647 0,639 170,900 2,435 0,100 70,181 Bảng 20 Số trái mè thời điểm 67 NSKT khu thí nghiệm Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 23,3 Tổng bình phương 74529,000 333,300 472,200 2597,500 77932,000 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 74529,000 459,081 0,000 83,325 0,513 0,727 118,050 0,727 0,586 162,344 35 Bảng 21 Chiều dài mè thời điểm 37 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 6,4 Tổng bình phương 138,298 0,178 0,030 0,554 139,060 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 138,298 3,997E3 0,000 0,045 1,289 0,316 0,008 0,220 0,924 0,035 Bảng 22 Chiều rộng mè thời điểm 37 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 12,4 Tổng bình phương 38,938 0,006 0,054 0,162 39,160 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 38,938 3,855E3 0,000 0,002 0,158 0,956 0,014 1,347 0,296 0,010 Bảng 23 Chiều dài trái mè thời điểm 67 NSKT khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 8,0 Tổng bình phương 138,298 0,178 0,030 0,554 139,060 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 138,298 3,997E3 0,000 0,045 1,289 0,316 0,008 0,220 0,924 0,035 36 Bảng 23 Chiều rộng trái mè thời điểm 67 NSKT khu thí nghiệm Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 8,0 Tổng bình phương 38,938 0,006 0,054 0,162 39,160 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 38,938 3,855E3 0,000 0,002 0,158 0,956 0,014 1,347 0,296 0,010 Bảng 24 Trọng lượng trái mè tươi thu hoạch khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 12,6 Tổng bình phương 20,283 0,025 0,143 0,205 20,656 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 20,283 1,581E3 0,000 0,006 0,481 0,750 0,036 2,787 0,062 0,013 Bảng 25 Trọng lượng trái mè khô thu hoạch khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 13,8 Tổng bình phương 2,620 0,017 0,013 0,034 2,684 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 2,620 1,235E3 0,000 0,004 2,017 0,140 0,003 1,500 0,249 0,002 37 Bảng 26 Số hạt mè khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 8,5 Tổng bình phương 300413,610 630,940 2194,540 1376,160 304615,250 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 300413,610 3,493E3 0,000 157,735 1,834 0,172 548,635 6,379 0,003 86,010 Bảng 27 Trọng lượng mè khô thu hoạch khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng CV (%) = 12,1 Tổng bình phương 801,796 47,879 11,689 7,453 868,816 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 801,796 1,721E3 0,000 11,970 25,697 0,000 2,922 6,273 0,003 0,466 Bảng 28 Trọng lượng thân mè khô khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Giá trị cắt Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 21,2 Tổng bình phương 6190,228 73,651 48,725 178,227 6490,830 Độ tự 4 16 25 Trung bình F Độ ý nghĩa bình phương 6190,228 555,715 0,000 18,413 1,653 0,210 12,181 1,094 0,393 11,139 38 Bảng 29 Trọng lượng 1000 hạt mè khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nghiệm thức Trọng lượng(g) 60 2,44 90 2,58 120 2,5 150 2,6 180 2,44 Bảng 30 Phần trăm nước trái mè khu thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Intercept Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng 8,029 ,008 ,076 ,154 8,267 4 16 25 Trung bình bình phương 8,029 0,002 0,019 0,010 F Độ ý nghĩa 833,515 0,207 1,966 0,000 0,931 0,148 ... tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN VỎ TRỒNG TRONG CHẬU” Do sinh viên: NGUYỄN TRỌNG ÁI thực bảo vệ trước hội đồng ngày tháng năm 20 12 Luận... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- NGUYỄN TRỌNG ÁI ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN VỎ TRỒNG TRONG CHẬU LUẬN VĂN KỸ SƯ TRỒNG... Chứng nhận chấp thuận luận văn với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN VỎ TRỒNG TRONG CHẬU” Do sinh viên NGUYỄN TRỌNG ÁI thực Kính trình
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN 2 VỎ TRỒNG TRONG CHẬU, ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN 2 VỎ TRỒNG TRONG CHẬU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay