ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG MD7 TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT VỤ HÈ THU 2009 TẠI ẤP CÂY HẸ, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH

78 23 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o- Nguyễn Thị Thanh Tuyền ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG MD7 TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT VỤ HÈ THU 2009 TẠI ẤP CÂY HẸ, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Cần Thơ - 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- Nguyễn Thị Thanh Tuyền ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG MD7 TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT VỤ HÈ THU 2009 TẠI ẤP CÂY HẸ, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH TRỒNG TRỌT Cán hướng dẫn khoa học Ts Trần Thị Kim Ba Cần Thơ - 2010 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG -Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng Trọt với đề tài ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG MD7 TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT VỤ HÈ THU 2009 TẠI ẤP CÂY HẸ, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH Do sinh viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền thực Kính trình lên Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét Cần Thơ, ngày……tháng…….năm 2010 Cán hướng dẫn TS.Trần Thị Kim Ba ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng Trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG MD7 TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT VỤ HÈ THU 2009 TẠI ẤP CÂY HẸ, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH Do sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền thực bảo vệ trước Hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2010 DUYỆT KHOA Chủ tịch Hội đồng Trưởng khoa Nông Nghiệp & SHƯD iii LỜI CẢM TẠ Kính dâng! Cha mẹ suốt đời tận tụy tương lai nghiệp Thành kính biết ơn! TS.Trần Thị Kim Ba tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, gợi ý, động viên giúp đỡ tơi việc nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn! Quí thầy cô cán thuộc Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, khoa Nông nghiệp Sinh Học Ứng Dụng đóng góp nhiều ý kiến q báu tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Thầy cố vấn học tập Trần Văn Hâu tận tình dìu dắt lớp hồn thành tốt khóa học Thân gởi đến! Các bạn Trồng trọt A2 K33 lời chúc sức khỏe thành đạt tương lai iv QUÁ TRÌNH HỌC TẬP I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 05-08-1989 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: Ô Môn - Cần Thơ Tôn giáo: Không Địa chỉ: Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Điện thoại: 0979198110 II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tiểu học Thời gian đào tạo từ năm 1995 đến 1999 Trường: Tiểu học Viện Lúa Địa chỉ: Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Thời gian đào tạo từ năm 1999 đến 2000 Trường: Tiểu học Ơ Mơn Địa chỉ: Khu vực 13 - Phường Châu Văn Liêm Trung học sở Thời gian đào tạo từ năm 2000 đến 2004 Trường: Trung học sở thị trấn Ơ Mơn Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Châu Văn Liêm Trung học phổ thông Thời gian đào tạo từ năm 2004 đến 2007 Trường: Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng Địa chỉ: Số 9, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Ngày tháng năm 2010 Người khai ký tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Tuyền vi MỤC LỤC Chương Nội dung Trang Danh sách hình x Danh sách bảng xii Danh sách chữ viết tắt xiv Tóm lược xv MỞ ĐẦU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Đặc tính thực vật, sinh trưởng phát triển đậu phộng 1.1.1 Sự nảy mầm hạt 1.1.2 Sự phát triển thân cành 1.1.3 Rễ hình thành nốt sần 1.1.4 Sự hoa đâm thư đài 1.1.5 Sự hình thành trái chín 1.2 Nhu cầu sinh thái đậu phộng 1.2.1 Nhiệt độ 1.2.2 Nước 1.2.3 Ánh sáng 1.2.4 Đất 1.2.5 pH 1.3 Dưỡng chất khống lân 1.3.1 Vai trò lân trồng 1.3.2 Vai trò lân đậu phộng 10 1.3.3 Nhu cầu lân đậu phộng 10 1.3.4 Sự thiếu lân đậu phộng 11 1.3.5 Các loại phân lân 11 1.3.6 Hiệu lực phân lân lên suất đậu phộng 11 vii PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 13 2.1 Phương tiện 13 2.1.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm 13 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 13 2.2 Phương pháp thí nghiệm 13 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 13 2.2.2 Phân tích thành phần lý hóa khu đất thí nghiệm 15 2.2.3 Kỹ thuật canh tác 17 2.2.4 Các tiêu theo dõi 20 2.2.4.1 Chỉ tiêu nông học 20 2.2.4.2 Chỉ tiêu nốt sần 21 2.2.4.3 Chỉ tiêu suất thành phần suất 22 2.2.4.4 Hiệu kinh tế 23 2.3 Phân tích số liệu 23 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 3.1 Ghi nhận tổng quát 24 3.2 Thành phần lý hóa khu đất thí nghiệm 25 3.3 Chỉ tiêu nông học 26 3.3.1 Chiều cao đậu phộng 26 3.3.2 Chiều rộng tán đậu phộng 28 3.3.3 Tỷ lệ cành bò lan 29 3.4 Chỉ tiêu nốt sần 30 3.4.1 Số lượng nốt sần 30 3.4.2 Tỷ lệ nốt sần hữu hiệu 32 3.5 Thành phần suất suất 34 3.5.1 Tổng số thư đài 34 3.5.2 Tổng số trái 35 3.5.3 Số trái 36 3.5.4 Số hạt chắc, số hạt lép 37 viii 3.5.5 Trọng lượng 100 hạt 40 3.5.6 Tỷ lệ nhân 41 3.5.7 Tỷ lệ trái hạt, hạt hạt 42 3.5.8 Năng suất thực tế 43 3.6 Hiệu kinh tế 45 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 4.1 Kết luận 47 4.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ CHƯƠNG PHỤ CHƯƠNG ix 48 Hiệu đồng vốn liều lượng 120 kg P2O5/ha cao đạt 1,90, liều lượng 160 kg P2O5/ha với hiệu đồng vốn 1,86 hiệu đồng vốn thấp liều lượng 80 kg P2O5/ha (1,84) 4.2 ĐỀ NGHỊ Sử dụng liều lượng lân 120 kg P2O5/ha cho đậu phộng MD7 vào sản xuất vụ Hè Thu ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Cần tiếp tục thử nghiệm ảnh hưởng liều lượng lân thí nghiệm mùa vụ khác, vùng đất khác để có cơng thức khuyến cáo phù hợp cho vùng đất mùa vụ TÀI LIỆU THAM KHẢO BÙI ĐÌNH DINH, LÊ VĂN TIỀM VÕ MINH KHA 1993 Phân lân chậm tan - loại phân có hiệu đất chua Tạp chí Khoa Học Đất 3/1993 CHU THỊ THƠM, PHAN THỊ LÀI NGUYỄN VĂN TÓ 2006 Kỹ thuật trồng chăm sóc đậu phộng Nhà xuất Lao động Hà Nội 138 trang ĐOÀN THỊ THANH NHÀN 1996 Giáo trình Cây Cơng Nghiệp Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội ĐỖ ÁNH 2003 Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Trang 30-72 ĐỖ THỊ THANH REN 1999 Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại Học Cần Thơ ĐƯỜNG HỒNG DẬT 2002 Cẩm nang bón phân Nhà xuất Hà Nội 163 trang LÊ NGỌC XEM 1980 Bước đầu lựa chọn phương pháp xác định lân dễ tiêu xây dựng thang đánh giá cho loại đất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Luận văn tốt nghiệp đại học - trường Đại Học Cần Thơ LÊ SONG DỰ NGUYỄN THẾ CÔN 1979 Giáo trình Cây Lạc Nhà xuất Nơng Nghiệp 99 trang LÊ VĂN CĂN 1978 Giáo trình Nơng Hóa Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Trang 14-25 LÊ VĂN CĂN 1985 Sử dụng phân lân miền Nam Việt Nam Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Trang 14-36 NGƠ NGỌC HƯNG 2005 Thang đánh giá tham khảo cho số đặc tính hóa học đất Bộ mơn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai, khoa Nông Nghiệp trường Đại Học Cần Thơ NGUYỄN BẢO VỆ TRẦN THỊ KIM BA 2005 Cây đậu phộng, kỹ thuật canh tác Đồng Bằng Sông Cửu Long Nhà xuất Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 126 trang NGUYỄN DANH ĐƠNG 1984 Cây lạc Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội 245 trang NGUYỄN MỸ HOA, NGÔ NGỌC HƯNG, TRỊNH THỊ THU TRANG TẤT ANH THƯ 2005 Giáo trình thực tập Phì Nhiêu Đất 78 trang NGUYỄN NHƯ HÀ 2006 Giáo trình bón phân cho trồng Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Trang 149-195 NGUYỄN THỊ CHINH 2006 Kỹ thuật thâm canh lạc cho suất cao Tủ sách Đại Học Cần Thơ 99 trang NGUYỄN THỊ DẦN 1991 Tiến kỹ thuật trộng đậu phộng đậu đỗ Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Trang 81-91 PHẠM VĂN THIỀU, 2000 Kỹ thuật trồng lạc suất hiệu Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 78 trang SUMNER M E 1995 Literature review on gypsum as a calcium and sulfur source for crop and soils in southeastern United State Florida Institute of Phosphate Research, Florida, USA TỔ CHỨC LƯƠNG NÔNG LIÊN HỢP QUỐC (FAO) 1984 Phân vi sinh chủng cho họ đâu cách sử dụng Viện nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học Đại Học Cần Thơ 66 trang TƠN THẤT TRÌNH 1972 Cải thiện ngành trồng đậu phụng Việt Nam Trung Tâm Nông Nghiệp Sài Gòn 184 trang VŨ CƠNG HẬU, NGƠ THẾ DÂN TRẦN THỊ DUNG 1995 Cây lạc (Đậu phộng) Tài liệu phiên dịch Nhà xuất Thành Phố Hồ Chí Minh 370 trang PHỤ CHƯƠNG Bảng 1.1 Bảng ANOVA chiều cao đậu phộng thời điểm 10 ngày sau gieo (NSKG) huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 0,525 Lặp lại 0,045 Sai số 0,063 Tổng cộng 0,633 CV (%) 1,8 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 0,262 0,023 0,016 F 16,549* 1,42ns Bảng 1.2 Bảng ANOVA chiều cao đậu phộng thời điểm 20 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 0,590 Lặp lại 0,084 Sai số 0,022 Tổng cộng 0,695 CV (%) 0,6 Ghi chú: *: khác biệt mức ý nghĩa 5% **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 0,295 0,042 0,005 F 54,315** 7,740* Bảng 1.3 Bảng ANOVA chiều cao đậu phộng thời điểm 30 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 5,386 Lặp lại 4,362 Sai số 1,203 Tổng cộng 10,951 CV (%) 2,7 Ghi chú: *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 2,693 2,181 0,301 F 8,953* 7,251* Bảng 1.4 Bảng ANOVA chiều cao đậu phộng thời điểm 40 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 8,101 Lặp lại 2,802 Sai số 0,654 Tổng cộng 11,557 CV (%) 1,2 Ghi chú: **: khác biệt mức ý nghĩa 1% *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 4,050 1,401 0,164 F 24,756** 8,564* Bảng 1.5 Bảng ANOVA chiều cao đậu phộng thời điểm 50 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 3,059 Lặp lại 54,168 Sai số 2,741 Tổng cộng 59,968 CV (%) 1,6 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 1,529 27,084 0,685 F 2,232ns 39,528** Bảng 1.6 Bảng ANOVA chiều cao đậu phộng thời điểm 60 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 5,487 Lặp lại 1,282 Sai số 0,984 Tổng cộng 7,753 CV (%) 0,8 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 2,743 0,641 0,246 F 11,148* 2,605ns Bảng 1.7 Bảng ANOVA chiều cao đậu phộng thời điểm 70 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 2,607 Lặp lại 1,125 Sai số 1,424 Tổng cộng 5,157 CV (%) 0,9 Ghi chú: ns: khác biệt khơng ý nghĩa Trung bình bình phương 1,304 0,563 0,356 F 3,661ns 1,58ns Bảng 1.8 Bảng ANOVA chiều cao đậu phộng thời điểm 80 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 2,736 Lặp lại 5,408 Sai số 4,526 Tổng cộng 12,670 CV (%) 1,5 Ghi chú: ns: khác biệt khơng ý nghĩa Trung bình bình phương 1,368 2,704 1,132 F 1,209ns 2,389ns Bảng 1.9 Bảng ANOVA chiều rộng tán đậu phộng thời điểm 10 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 2,813 Lặp lại 0,051 Sai số 0,068 Tổng cộng 2,932 CV (%) 4,0 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 1,407 0,025 0,017 F 83,017** 1,492ns Bảng 1.10 Bảng ANOVA chiều rộng tán đậu phộng thời điểm 20 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 0,835 Lặp lại 0,815 Sai số 0,266 Tổng cộng 1,916 CV (%) 1,4 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 0,418 0,408 0,066 F 6,285* 6,132ns Bảng 1.11 Bảng ANOVA chiều rộng tán đậu phộng thời điểm 30 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 4,508 Lặp lại 0,054 Sai số 0,127 Tổng cộng 4,689 CV (%) 0,7 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa Trung bình bình phương 2,254 0,027 0,032 F 70,778** 0,852ns Bảng 1.12 Bảng ANOVA chiều rộng tán đậu phộng thời điểm 40 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 3,599 Lặp lại 1,488 Sai số 0,192 Tổng cộng 5,279 CV (%) 0,5 Ghi chú: *: khác biệt mức ý nghĩa 5% **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 1,800 0,744 0,048 F 37,472** 15,488* Bảng 1.13 Bảng ANOVA chiều rộng tán đậu phộng thời điểm 50 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 6,245 Lặp lại 0,414 Sai số 1,068 Tổng cộng 7,728 CV (%) 1,1 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 3,122 0,207 0,267 F 11,691* 0,776ns Bảng 1.14 Bảng ANOVA chiều rộng tán đậu phộng thời điểm 60 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 6,269 Lặp lại 2,987 Sai số 6,188 Tổng cộng 15,444 CV (%) 2,3 Ghi chú: ns: khác biệt khơng ý nghĩa Trung bình bình phương 3,134 1,493 1,547 F 2,026ns 0,965ns Bảng 1.15 Bảng ANOVA chiều rộng tán đậu phộng thời điểm 70 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 5,042 Lặp lại 0,048 Sai số 1,449 Tổng cộng 6,540 CV (%) 1,0 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa Trung bình bình phương 2,521 0,024 0,362 F 6,961ns 0,067ns Bảng 1.16 Bảng ANOVA chiều rộng tán đậu phộng thời điểm 80 NSKG huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 0,324 Lặp lại 0,181 Sai số 0,179 Tổng cộng 0,684 CV (%) 0,4 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa Trung bình bình phương 0,162 0,091 0,045 F 3,632ns 2,029ns Bảng 1.17 Bảng ANOVA số lượng nốt sần loại A đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 107,149 Lặp lại 1,029 Sai số 0,558 Tổng cộng 108,736 CV (%) 0,5 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 53,574 0,514 0,139 F 484,199** 3,689ns Bảng 1.18 Bảng ANOVA số lượng nốt sần loại B đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 661,402 Lặp lại 0,096 Sai số 0,264 Tổng cộng 661,672 CV (%) 0,2 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 330,701 0,048 0,066 F 5002,202** 0,723ns Bảng 1.19 Bảng ANOVA số lượng nốt sần loại C đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 16,162 Lặp lại 0,229 Sai số 0,351 Tổng cộng 16,742 CV (%) 1,8 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 8,081 0,114 0,088 F 92,063** 1,304ns Bảng 1.20 Bảng ANOVA tỷ lệ nốt sần hữu hiệu đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 166,429 Lặp lại 0,816 Sai số 1,084 Tổng cộng 168,329 CV (%) 0,6 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 83,214 0,408 0,271 F 306,939** 1,504ns Bảng 1.21 Bảng ANOVA tỷ lệ cành bò lan đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 155,305 Lặp lại 0,032 Sai số 0,389 Tổng cộng 155,726 CV (%) 0,3 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 77,653 0,016 0,197 F 798,942** 0,163ns Bảng 1.22 Bảng ANOVA tổng số thư đài đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 130,097 Lặp lại 0,096 Sai số 0,272 Tổng cộng 130,465 CV (%) 0,5 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 65,049 0,048 0,068 F 957,851** 0,709ns Bảng 1.23 Bảng ANOVA tổng số trái đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 43,126 Lặp lại 7,147 Sai số 6,926 Tổng cộng 57,198 CV (%) 3,8 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 21,563 3,574 1,731 F 12,454* 2,064ns Bảng 1.24 Bảng ANOVA tỷ lệ trái hạt đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 7,647 Lặp lại 1,487 Sai số 6,607 Tổng cộng 15,740 CV (%) 14,7 Ghi chú: ns: khác biệt khơng ý nghĩa Trung bình bình phương 3,823 0,743 1,652 F 2,315ns 0,45ns Bảng 1.25 Bảng ANOVA tỷ lệ trái hạt đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 15,749 Lặp lại 15,776 Sai số 1,604 Tổng cộng 33,129 CV (%) 0,7 Ghi chú: *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 7,874 7,888 0,401 F 19,632* 19,665* Bảng 1.26 Bảng ANOVA tỷ lệ trái hạt đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 0,016 Lặp lại 0,436 Sai số 0,704 Tổng cộng 1,156 CV (%) 31,7 Ghi chú: ns: khác biệt khơng ý nghĩa Trung bình bình phương 0,008 0,218 0,176 F 0,044ns 1,237ns Bảng 1.27 Bảng ANOVA số trái đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 11,486 Lặp lại 0,202 Sai số 1,621 Tổng cộng 13,309 CV (%) 2,2 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 5,743 0,101 0,405 F 14,168* 0,249ns Bảng 1.28 Bảng ANOVA số hạt đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 82,460 Lặp lại 1,167 Sai số 0,573 Tổng cộng 84,2 CV (%) 0,7 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 41,230 0,583 0,143 F 287,651** 4,070ns Bảng 1.29 Bảng ANOVA số hạt lép đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 2,162 Lặp lại 0,000 Sai số 0,005 Tổng cộng 2,168 CV (%) 1,3 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 1,081 0,000 0,001 F 804,207** 0,107ns Bảng 1.30 Bảng ANOVA trọng lượng 100 hạt đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 14,109 Lặp lại 6,682 Sai số 2,811 Tổng cộng 23,602 CV (%) 1,34 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 7,054 3,341 0,703 F 10,038* 4,754ns Bảng 1.31 Bảng ANOVA tỷ lệ nhân đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 6,461 Lặp lại 0,478 Sai số 1,097 Tổng cộng 8,037 CV (%) 0,63 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa *: khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 3,231 0,239 0,274 F 11,778* 0,872ns Bảng 1.32 Bảng ANOVA suất thực tế đậu phộng thời điểm thu hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức 1,140 Lặp lại 0,007 Sai số 1,013 Tổng cộng 1,160 CV (%) 0,63 Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 0,57 0,003 0,003 F 171,000** 1,000ns PHỤ CHƯƠNG Bảng Hiệu kinh tế đậu phộng MD7 ba mức độ lân ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Thông số Đơn giá Nghiệm thức (đồng) 80 kg P/ha 120 kg P/ha 160 kg P/ha 15.000 1.237.500 1.237.500 1.237.500 Vôi 1.500 750.000 750.000 750.000 DAP 12.500 2.350.000 3.250.000 4.300.000 Urea 7.500 970.000 700.000 430.000 KCl 11.500 2.300.000 2.300.000 2.300.000 CaSO4 3.800 304.000 304.000 304.000 2.030.575 2.030.575 2.030.575 Công làm đất/ha 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Cơng bón phân 2.630.000 2.720.000 2.810.000 Chi phí tiền bơm nước 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Thu hoạch/ha 8.200.000 8.900.000 9.000.000 Làm cỏ/ha 350.000 350.000 350.000 Gieo hạt/ha 1.050.000 1.050.000 1.050.000 Giống Phân, vơi Chi phí thuốc Chi phí cơng lao động ... ngành Trồng Trọt với đề tài ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG MD7 TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT VỤ HÈ THU 2009 TẠI ẤP CÂY HẸ, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH Do... Nguyễn Thị Thanh Tuyền ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG MD7 TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT VỤ HÈ THU 2009 TẠI ẤP CÂY HẸ, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH LUẬN VĂN TỐT... chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng Trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG MD7 TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT VỤ HÈ THU 2009 TẠI ẤP CÂY HẸ, XÃ PHÚ CẦN,
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG MD7 TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT VỤ HÈ THU 2009 TẠI ẤP CÂY HẸ, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH, ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG MD7 TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT VỤ HÈ THU 2009 TẠI ẤP CÂY HẸ, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay