ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐÔNG HÒA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM - 2010

59 26 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & ỨNG DỤNG SINH HỌC NGUYỄN THỊ THU THẮM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐƠNG HỊA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM - 2010 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên Ngành : TRỒNG TRỌT Cần Thơ, 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & ỨNG DỤNG SINH HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên Ngành : TRỒNG TRỌT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐƠNG HỊA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM - 2010 Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực PGS.TS NGUYỄN BẢO VỆ NGUYỄN THỊ THU THẮM MSSV: 3077199 Lớp: TT0711A1 Cần Thơ, 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỰNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Chứng nhận chấp nhận luận văn tốt nghiệp đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐƠNG HỊA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN – 2010 Do sinh viên Nguyễn Thị Thu Thắm thực đề nạp Kính mong Hội đồng xem xét chấp nhận Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2011 Cán hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN BẢO VỆ i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỰNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn đính kèm với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐƠNG HỊA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN - 2010 Được tiến hành từ tháng 9/2010 đến tháng 1/2011 sinh viên Nguyễn Thị Thu Thắm thực bảo vệ trước Hội đồng ngày: Luận văn tốt nghiệp đánh giá mức: Ý kiến Hội đồng chấm luận văn: DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2011 TRƯỞNG KHOA NN & SHƯD Chủ tịch hội đồng ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Thắm iii LỊCH SỬ CÁ NHÂN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thắm Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 18/05/1988 Nơi sinh: Đơng Hòa – An Minh – Kiên Giang Điện thoại: 01226633459 Email: ntttham99@gmail.com II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 1.Tiểu học Thời gian đào tạo từ năm 1995 đến năm 200 Trường tiểu học Đông Thạnh Địa chỉ: Đông Thạnh – An Minh – Kiên Giang 2.Trung học sở Thời giai đào tạo từ năm 2000 đến 2004 Trường THCS Đông Thạnh Địa chỉ: Đông Thạnh – An Minh – Kiên Giang 3.Trung học sở Thời giai đào tạo từ năm 2004 đến 2007 Trường THPT Nguyễn Văn Xiện Địa chỉ: Đông Thạnh – An Minh – Kiên Giang Cần thơ, ngày… tháng… năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Thắm iv LỜI CẢM ƠN Kính dâng Cha mẹ hy sinh đời cho tạo điều kiện thuận lợi cho ăn học đến ngày hơm Xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Bảo Vệ, người hết lòng hướng dẫn, tạo điều kiện đóng góp ý kiến xác thực góp phần hồn chỉnh luận văn Anh Phạm Đức Trí, người tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi thời giai tiến hành thí nghiệm Chị Bùi Thị Cẩm Hường tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa cách trình bày luận văn Anh Nguyễn Văn Xuyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho việc bố trí thí nghiệm ruộng nhà Xin chân thành cám ơn Bạn Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Liên Hương giúp đỡ thời gian tiến hành thí nghiệm hoàn thành luận văn Thân gửi đến Tập thể trồng trọt K33 lời chúc sức khỏe thành đạt tương lai v MỤC LỤC Chương Nội dung Trang MỤC LỤC DANH SÁCH HÌNH DANH SÁCH BẢNG TÓM LƯỢC MỞ ĐẦU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 SỰ HÌNH THÀNH ĐẤT NHIỄM MẶN 1.2 ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ NHIỄM MẶN LÊN ĐẶC TÍNH vi viii ix x 3 VẬT CỦA ĐẤT 1.2.1 Ảnh hưởng lên cấu trúc đất 1.2.2 Ảnh hưởng lên mức độ thấm nước đất 1.3 ẢNH HƯỞNG BẤT LỢI CỦA MẶN LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA 1.3.1 Ảnh hưởng giai đoạn nảy mầm đầu giai đoạn mạ 1.3.2 Ảnh hưởng mặn lên chiều cao lúa 1.3.3 Ảnh hưởng mặn lên số chồi lúa 1.3.4 Ảnh hưởng mặn lên chiều dài lúa 1.3.5 Ảnh hưởng mặn lên số hạt số phần trăm hạt 1.3.6 Ảnh hưởng mặn lên trọng lượng 1000 hạt 1.3.7 Ảnh hưởng mặn lên suất lúa 1.4 ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN QUA LÁ 1.4.1 Sự hấp thu dinh dưỡng qua 1.4.2 Tầm quan trọng thực tiễn việc áp dụng dinh dưỡng khoáng phun qua 1.5 VAI TRÒ CỦA NITROGEN, KALI, LƯU HUỲNH, CLOR ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG 1.5.1 Vai trò clor trồng 1.5.2 Vai trò lưu huỳnh trồng 1.5.3 Vai trò nitrogen trồng 1.5.4 Vai trò kali trồng 1.5.5 Một số kết nghiên cứu phân kali trồng vi 6 7 8 9 9 11 11 11 12 13 16 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 2.1 PHƯƠNG TIỆN 2.1.1 Địa điểm thời gian 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 2.2 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 2.2.2 Kỹ thuật canh tác 2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi 2.3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 GHI NHẬN TỔNG QUÁT 18 18 18 18 19 19 20 21 23 24 24 3.2 TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA 3.2.1 Chiều cao 3.3 THÀNH PHẦN NĂNG SUẤT 3.3.1 Chiều dài 3.3.2 Số hạt 3.3.3 Hạt lép 3.3.4 Trọng lượng ngàn hạt 3.3.5 Số m2 3.3.6 Hạt 3.3.7 Phần trăm hạt 3.4 NĂNG SUẤT 3.4.1 Năng suất lý thuyết 3.4.2 Năng suất thực tế 3.5 HIỆU QUẢ KINH TẾ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN 4.2 ĐỀ NGHỊ 24 24 25 25 26 27 28 29 31 31 32 32 34 35 37 37 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ CHƯƠNG vii DANH SÁCH HÌNH Hình Tựa hình Trang 1.1 Sự nhiễm mặn gây tưới nước có muối 1.2 Gié lúa bất thụ ảnh hưởng mặn vào giai đoạn sinh sản 2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm phun dung dịch kali 19 2.2 Sơ đồ lấy mẫu suất thực tế 22 3.1 Ruộng lúa bố trí thí nghiệm phát triển bình thường 24 3.2 Chiều cao lúa theo thời giai nghiệm thức phun dạng kali khác huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 25 3.3 Trọng lượng ngàn hạt nghiệm thức phun dạng kali khác 28 3.4 Năng suất lý thuyết lúa nghiệm thức phun dạng kali khác 32 3.5 Năng suất thực tế lúa nghiệm thức phun dạng kali khác 34 viii Theo Nguyễn Đình Giao ctv (1997) Nguyễn Ngọc Đệ (2008), suất lúa cấu thành thành phần suất số đơn vị diện tích; số hạt bơng; tỷ lệ hạt chắc; trọng lượng hạt Kết nghiêm cứu cho thấy nghiệm thức phun dung kali cho tỷ lệ hạt trọng lượng hạt cao so với đối chứng Đặc biệt nghiệm thức phun K2SO4 cho số mét vuông, trọng lượng ngàn hạt cao nghiệm thức lại Theo Nguyễn Như Hà (2006), kali ảnh hưởng tốt đến thành phần suất: số hạt, tỷ lệ hạt chắc, trọng lượng 1.000 hạt Do đó, kali yếu tố làm tăng suất lúa Mặt khác kali làm gia tăng khả chịu mặn trồng Vì theo Glenn ctv (1992), chống chịu mặn giảm hấp thu Na+ thay vào gia tăng hấp thu K+ hai cation có chế hấp thu giống Các nghiệm thức phun dung dịch kali kết hợp dưỡng chất khác cho suất lúa cao so với nghiệm thức đơn cung cấp kali, hàm lượng kali dung dịch cao Điều hàm lượng kali cung cấp bị bảo hòa, cung cấp nhiều suất lúa khơng thay đổi (Nguyễn Trung Tiền, 2009) Dung dịch kali dạng kết hợp với nguyên tố clor, nitrate, sunphat cung cấp chất dinh dưỡng cho làm tăng suất lúa Theo kết nghiên cứu phân bón lúa tỉnh phía Bắc viện quốc gia Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn cho phun Krista-K (KNO3) tăng suất lúa từ 8-9% so với đối chứng (Lê Hoàng Kiệt ctv., 2005) Nghiệm thức phun dung dịch kali dạng sulfat cho suất lúa cao nghiệm thức lại Điều lưu huỳnh chất cấu thành axit amin, protein, coenzynm A, xúc tác q trình trao đổi chất cây: quang hợp, hô hấp, cố định đạm vi sinh vật cộng sinh Lưu huỳnh khơng có thành phần diệp lục lại cần thiết cho việc hình thành diệp lục Lưu huỳnh giúp lúa tăng đẻ nhánh, tăng chiều dài đòng (Vũ Hữu Yêm 1995; Nguyễn Như Hà, 2006) Một số kết nghiên cứu cho lưu huỳnh có vai trò quan trọng việc chống chịu mặn Nguyễn Văn Bo (2010) bón calcium CaSO4, CaO, Ca(NO3)2 đất phù sa nhiễm mặn An Biên Kết cho thấy bón calcium dạng sulfat giúp lúa sinh trưởng tốt Độ mặn vùng rễ cao làm giảm khả hút nước dinh dưỡng khoáng Nếu độ mặn dung dịch đất đủ lớn, nước rút khỏi tế bào để vào dung dịch đất, gây tế bào rễ co lại tan vở, làm giảm khả hút nước dinh dưỡng khoáng (Brady Weil, 2002) Mặt khác, rễ giảm hấp thu dinh dưỡng bắt đầu vào giai đoạn sinh sản, cạnh tranh carbohydrate rễ 33 (Nguyễn Bảo Vệ Nguyễn Huy Tài, 2004) Do phun dinh dưỡng qua biện pháp sử dụng phân bón tối ưu 3.4.2 Năng suất thực tế Qua kết trình bày Hình 3.5 cho thấy suất thực tế lúa có khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 1% Nghiệm thức phun K2SO4 cho suất lúa cao (6,01 tấn/ha), nghiệm thức KNO3 KCl cho suất lần lược 5,46 tấn/ha 5,28 tấn/ha thấp nghiệm thức đối chứng (3,52 tấn/ha) 6,01a 5,46b suất (tấn/ha) 5,28b 4,60c 3,52d D/C K2CO3 KNO3 KCl K2SO4 nghiệm thức Hình 3.5 Năng suất thực tế lúa nghiệm thức phun dạng kali khác Theo suất tiềm giống OM 2514 Đơng Xn cho suất 6-8 tấn/ha Năng suất kết thí nghiệm thấp so với tiềm giống, điều ảnh hưởng mặn giai đoạn đầu sinh trưởng, mặn làm giảm sống sót lúa làm lúa sinh trưởng chậm giai đoạn phát triển mặn làm giảm trọng lượng ngàn hạt Năng suất hạt bị ảnh hưởng đáng kể mặn khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Ảnh hưởng tổn thương mặn lớn Mặn làm giảm cách mạnh mẽ chiều dài bông, số nhánh gié sơ cấp bông, số gié bơng, phần trăm hạt hình thành, trọng lượng bơng, trọng lượng 1.000 hạt giảm, tổn thương mặn dẫn đến hạt nhỏ giảm chiều dài hạt, chiều rộng hạt trạng thái 34 đặc hạt giảm suất hạt (Ota ctv., 1956; Pearson, 1961; Akbar ctv., 1972) Đây nguyên nhân làm giảm suất lúa nghiệm thức đối chứng Kết nghiên cứu cho thấy, nghiệm thức phun dung dịch kali làm giảm ảnh hưởng mặn, giúp cho suất tăng lên từ 30,57% đến 70,63% Điều nguyên tố kali giúp tăng số hạt bông, tăng trọng lượng ngàn hạt, bên cạnh kali giúp chống chịu mặn (Ngơ Đình Thức, 2006) Tuy nhiên cung cấp kali nhiều khơng có nghĩa gia tăng suất Cây lúa hấp thu K bảo hồ, ta bón kali tăng (lên đến 180 kg/ha) lúa không hấp thu so với bón thấp (Nguyễn Trung Tiền, 2009) Vì kết hợp kali nguyên tố khác làm tăng hiệu dung dịch, góp phần cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho Kết thí nghiệm cho thấy cung cấp kali (nghiệm thức phun K2CO3 cung cấp 56,52% kali) cho suất 4,60 tấn/ha, có kết hợp kali lưu huỳnh (nghiệm thức phun K2SO4 cung cấp 44,8% kali, 18,4% lưu huỳnh) suất đạt 6,01 tấn/ha Chand ctv (2005) Nguyễn Văn Bo (2010) cho kết hợp với dưỡng chất lưu huỳnh sẻ giúp lúa sinh trưởng tốt, giúp chống chịu mặn Lưu huỳnh coi yếu tố dinh dưỡng thứ trồng sau đạm, lân, kali Sở dĩ, lưu huỳnh có vai trò quan trọng vì: lưu huỳnh đóng vai trò cấu tạo, chất cấu thành axit amin protein, lưu huỳnh có thành phần coenzynm A, xúc tác nhiều trình trao đổi chất cây; quang hợp, hô hấp, cố định đạm vi sinh vật cộng sinh (Vũ Hữu Liêm, 1995) Do ảnh hưởng mặn làm tế bào rễ bị co lại, khơng có khả ăn sâu vào đất khả hút nước dinh dưỡng Bên cạnh đó, giai đoạn sinh sản hoạt động rễ bị giảm cạnh tranh carbonhydrate rễ nên lúa bị thiếu số chất dinh dưỡng cần thiết (Nguyễn Bảo Vệ Nguyễn Huy Tài, 2004) Do cung cấp dinh dưỡng qua biện pháp hiệu nhất, kịp thời bổ sung dưỡng chất cho cây, làm tăng khả quanh hợp, tăng số hạt bông, làm hạt lúa no đầy giúp lúa chống chịu mặn 3.5 HIỆU QUẢ KINH TẾ Qua kết Bảng 3.3 cho thấy chi phí nghiệm thức phun dung dịch kali gia tăng từ 618-733 ngàn đồng/ha so với nghiệm thức đối chứng không phun Tuy nhiên nghiệm thức có phun dung dịch kali cho suất gia tăng từ 1,08-2,49 tấn/ha, lợi nhuận thu tăng lên từ 5,735-14,195 triệu/ha so với nghiệm thức đối chứng không phun Nghiệm thức phun K2SO4 cho hiệu kinh tế cao đạt 35 lợi nhuận cao so với đối chứng 14,195 triệu/ha Nghiệm thức phun K2CO3 cho lợi nhuận 5,735 triệu/ha thấp so với nghiệm thức phun dạng kali khác, chi phí lại cao Nghiệm thức phun KNO3 cho lợi nhuận 10,967 triệu/ha cao lợi nhuận thu nghiệm thức phun KCl 9,954 Bảng 3.3 Hiệu kinh tế nghiệm thức phun dung dịch kali khác heta Nghiệm thức Đối chứng K2CO3 KNO3 KCl K2SO4 Năng suất thực tế (tấn) Năng suất tăng thêm so với đối chứng(1) (tấn) Tổng thu tăng thêm so với đối chứng(2) (triệu) Chi phí (trăm nghìn) Lợi nhuận tăng thêm so với đối chứng(3) (triệu) 3,52 0 0 4,60 5,46 5,28 6,01 1,08 1,94 1,76 2,49 6,468 11,640 10,572 14,928 733 673 618 733 5,735 10,967 9,954 14,195 (1) Năng suất tăng thêm so với đối chứng = suất nghiệm thức – suất đối chứng (2) Tổng thu tăng thêm so với nghiệm thức đối chứng = suất tăng thêm so với đối chứng x giá bán (3) Lợi nhuận tăng thêm so với đối chứng = tổng thu tăng thêm so với đối chứng – chi phí (tiền phân + tiền công phun phân) Kết nghiên cứu cho phun dung dịch kali lúa vụ Đông Xuân làm tăng lợi nhuận cao nhiều lần so với chi phí bỏ Đặc biệt nghiệm thức phun K2SO4 cho lợi nhuận gấp 19,3 lần so với chi phí bỏ Vì sử dụng dung dịch kali phun qua làm tăng hiệu kinh tế, đặc biệt sử dụng dung dịch K2SO4 cho hiệu kinh tế cao 36 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Trong vụ Đông Xuân, phun qua dung dịch kali dạng: K2CO3, KNO3, KCl K2SO4 với liều lượng g/l qua lần phun vào thời điểm: lúa tượng đòng; trước sau trổ ngày giống OM 2514 đất nhiễm mặn xã Đơng Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho thấy chiều dài bông, số hạt bông, phần trăm hạt trọng lượng 1.000 hạt cao so với đối chứng không phun Đặc biệt, nghiệm thức phun dung dịch K2SO4 cho số bơng đơn vị diện tích cao so với đối chứng suất cao so với nghiệm thức lại, suất thực tế tăng lên 70,63% so với đối chứng 4.2 ĐỀ NGHỊ Trong vụ Đông Xuân, nên tiếp tục thử nghiệm phun K2SO4 với liều lượng g/l qua lần vào giai đoạn tượng đòng, trước trổ ngày sau trổ ngày số giống lúa khác vùng đất mặn vụ tôm-một vụ lúa 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài Nguyễn Văn Tó 2006 Phân vi lượng với trồng Nhà xuất Lao động Hà Nội Trang 92; 113-115 Đinh Thế Lộc 2006 Giáo trình kỷ thuật trồng lúa Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 64; 72 Đường Hồng Dật 2002 Cẩm nang sử dụng phân bón Nhà xuất Hà Nội Trang 94 – 96 Huỳnh Thị Chí Linh 2008 Ảnh hưởng kali phun qua giai đoạn tiền thu hoạch đến suất phẩm chất xoài châu nghệ sau thu hoạch Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 19–21 Lê Hoàng Kiệt, Nguyễn Đức Thuận Mai Thành Phụng 2005 Sử dụng phân bón hiệu vài phân bón lúa Kỷ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu sử dụng phân bón cho lúa Đồng Sơng Cửu Long Nhà xuất Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Trang 159-182 Lê Văn Hòa Nguyễn Bảo Tồn 2004 Giáo trình sinh lý thực vật Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 80-95 Lê Văn Bé 2007 Giáo trình sinh lý thực vật Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 2533 Lê Xuân Chi 2001 Hỏi đáp phân bón Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội Trang 80-84 Lê Xuân Biên 2008 Ảnh hưởng dạng liều lượng kali phun qua đến suất xoài Châu Nghệ Trà Vinh Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 10-17 Mai Thu Hương 2004 Ảnh hưởng dạng liều lượng kali phun qua đến suất xoài Cát Hòa Lộc thành phố Cần Thơ Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 92 Ngơ Đình Thức (2006) Ngun cứu phát triển giống lúa chịu mặn cho vùng Đồng sông Cửu Long Luận án tiến sỉ Nông nghiệp Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gương Nguyễn Mỹ Hoa 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 69-78 Nguyễn Bảo Vệ Nguyễn Huy Tài 2004 Giáo trình dinh dưỡng khống trồng Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 42-49; 107-135; 121-125; 150-220 38 Nguyễn Đình Giao, Nguyễn Thiện Huyên, Nguyễn Hữu Tề Hà Cơng Vương 1997 Giáo trình lương thực I Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 78-82 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Giáo trình lúa Viện nghiên cứu phát triển Đồng Sông Cửu Long Trường Đại Học Cần Thơ Trang 85-89; 133-151; 191-194 Nguyễn Như Hà 2006 Giáo trình Phân bón trồng Trường Đại học Nông Nghiệp I Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 97-112; 123-130; 133136 Nguyễn Như Hà 2005 Giáo trình Thổ nhưỡng nơng hóa Trường Đại học Nông Nghiệp I Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 97-112; 123-130; 133136 Nguyễn Trung Tiền (2009) Thí nghiệm bón phân đạm kali lúa nhiễm mặn www.khoahoc.net Nguyễn Văn Bo 2010 Ảnh calcium lên sinh trưởng dinh dưỡng lúa đất nhiễm mặn Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 3-15; 18 Nguyễn Xuân Trường, Lê Văn Nghĩa, Lê Quốc Phong, Nguyễn Đăng Nghĩa 2000 Sổ tay sử dụng phân bón nhà xuất Nơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Trang 203 Vũ Hữu m Giáo trình phân bón cách bón phân 1995 Nhà xuất Nông nghiệp Trang 64-69; 47-55 Tiếng anh Abudullahz Z., M A Khan and T Z Flwers (2001), Causes of Sterility in Seed Set of Rice under Salinity Stress, J Agron Crop Sci 167 (1), pp 25-32 Akbar, M., T Yabuno and S Nakao (1972), Breeding for Saline-resistant Varieties of Rice: I Variability for Salt Tolerance among Some Rice Varieties, Japan J Breed Vol 22, No 3, pp: 277-284 Akbar M (1975), Water and chloride absorption in rice seedlings, J Agron Res 13 (1), pp 341-348 Aslam, M., N Muhammad, R H Qureshi, J Akhtar and Z Ahmed (2000), Role of Ca2+ in salinity tolerance of rice Symp On Integ Plant Manage No 810, Islamabad 39 Bates, L S., R P Waldren and I D Teare (1973), “Rapid determination of free proline for water stress studies”, Plant and Soil, 39(1): 205-207 Brady, N and R Weil (2002), The Nature and Properties of Soils, 13th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey Brouwer, A Goffeau and M Heibloem (1985), Irrigantion Water Mangement: training manual No 1-introdution to irrigation, Fao Food and agriculture orgaiztion of the united nations Camberato J (2001), Irigation water quality, update from 2001 Carololinas GCSA Annual Meeting Chand M., N S Randhawa and M K Srnha (1977), Effect of gypsum, pressmud, Fulvic acid and zinc sinc sources on the yield and zinc uptake by rice crop in a saline-sodic soil, J Plant and Soil 55, pp 17-24 Clipson N T W and T J Flowers (1987), Salt tolerance in halophyte suaeda maritime L Dum, The effects of salinity on the concentration of sodium in the xylem New phytol 105, pp 359-366 Dary D B and J R Brown (1993) Potassium in Missouri Soil Agricultural publication GO9 185 Department of agronomy, University of MissouriColumbia Devitt, D (1981), “Sodium potassium ratios in soil solution and plant response under saline conditions”, Soil Sci Soc Amer J 45, pp 237-243 Flowers T T., M A Hajibugheri and A R Yeo (1991), Ion accumulation in the cell walls of rice plants growing under saline condition; Eridence for the Oerthi hypothesis, Plants cell and Envir., 14, pp 31-325 Gain P., M A Mannam, P S Pal, M M Hossain and S Parvin (2004), Effect of Salinity one some Yield Attributes of Rice, Pakistan Journal of Biological Sciences (5), pp 760-762 Glenn E P., M E Waston, T W O`laery and R Axelson (1992), Comparison of salt tolerance and osmotic adjustment of low sodium and hinh sodium subspecies of the C4 halophyte, Atriplex canescens Plant Cell Environ 15, pp 711-718 Gorham J (1993) Genetics and physiology of enhanced K+/Na+ discrimination, Pages 151-159, in Randall, eds Genetic aspects of plant mineral nutrition Kluwer Acalemic Publishers, Dordrecht, the Netherlands 40 Grattan S R., L Zeng, M C Shannon and S R Roberts (2002), Rice is more sensitive to salinity than previously thought, Califorina Agriculture Volume 56, Number pp 189-195 Hajibagheri M A., A R Yeo, T J Flowers and T C Collins (1989), Salinity resistance in Zea Mays fluxes of potassium, sodium and choloride, cytoplasimic concetrations and microsomal membrance lipids, Plant cell and Environ, pp: 753-757 Hasamuzzaman, M., M Fujita, M N Islam, K U Ahamed and K Nahar (2009), Performance of four irrigated rice varieties under different levels of salinity stress, International Juornal of Integrative Biology, Volume 6, No 2, pp 8590 Heenan D P and L G Lewin and D N McCaffery (1988) Salinity tolerance in rice varieties at different growth Stages, Australian Journal of Experimental Agriculture 28, pp 343-349 Iwaki S (1956), Studies on the salt injury in rice plant , In Japanese, English summary, Mem Ehime Univ, Sect.6 (Agric) 2, pp 1-156 Javed A S and M F A khan (1975), Effect of sodium chloride and sodium sulphate on IRRI rice J Agric Res 13 pp 705-710 Jennings P R; W R Coffman and H E Kauffmam 1979 Rice improvement IIRI, Philippines Kaddah M.T and S I Fakhry (1961), Tolerance of Egyptian rice to salt, I Salinity effects When applied Continuously and intermittently at different stages of growth after transplanting, soil sci 91, pp 113-120 Khatun S and T J Flowers (1995) Effects of salinity on seed set in rice, Plant Cell Environ 18, pp 61-87 Khan, R.U., A R Gurmani, M S Khan and A H Gurmani (2007), Effect of variable rates of gypsum application on wheat yield under rice-wheat system, Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (21): 3865-3869 Khan, M A., M U Shirazi, M A Khan, S M Mujtaba, E Islam, S Mumtaz, A Shereen, R U Ansari and M Y Ashraf (2009), Role of proline, k/na ratio and chlorophyll content in salt tolerance of wheat (Triticum aestivum L.), Pak J Bot., 41(2): 633-638 41 Krishnamurty R, V Anbazhagan and K A Bhagwat (1987), “Accumulation of free amino acid and distribution of sodium chloride and potassium in rice varieties exposed to sodium chloride stress”, Indian J Plant Physiol 30, pp 183-188 Krauss, A (2004), “Balance fertilization, the key to improve fertilizer use efficiency”, AFA 10 thInternational Annual Conference, Cairo, Egypt Luat, V N (2001), “Integrated nutrient management for rice production”, Report at the workshop on integrated nutrient management for crops in Nha Trang,Vietnam Marassi, J E., M Collado, Benavidez., M J Arturi and J J N Marassi (1989), Performance of selected rice geotypes in alkaline and normal soil and their interaction with climate factor, Intl Rice Res Newsl., 14(6), pp 10-11 Martinez, V and A Lauchli (1993), Effect of Ca2+ on the salt stress response of barley roots as observed by in vivo 31P-nuclear magnetic resonance and in vitro analysis Planta., 1909, pp 519-24 Murty, P S and K S Murty (1982), spikelet sterility in relation to nitrogen and carbohydrate contents in rice, Ind, J Plant Physiol 25, pp 40-48 Naidoo, G and R Rughunanan (1991), Salt tolerance in the succulent, coastal halophyte, Sarocornia natalensis J Exp Bot 41, pp 497-502 Ota, K., T Yasue and M Iwatsuka (1956), studies on the Sat injury to crops, X Relation between salt injur and the pollen germintation in rice, in Japancese, English summary, Res Bull Fac Agric, Gifu Univ 7, pp 15-20 Ota, K and T Yasue (1962), studies on the Sat injury to crops, XV The Effects of NaCl solution upon photsynthesis of paddy, in Japancese, English summary, Res Bull Fac Agric, Gifu Univ 16, pp 1-6 Pan, C L (1964) The effect of salt concentratins of irrigation water on the growth of rice and orther related problem Int Rice comm Newsl 13(2), pp 4-13 Pearson, G A and L Bernstein (1959) Salinty effects at several growth stages of rice, Agron, Soil Sci 102 Pearson, G A (1961) The salt to lerance of rice, Inte int Rice Comm Newsl 10(1), pp 1-4 Prat D, Fathi RAE (1990), “Variation in organic acid and mineral compartments in young Eucalyptus seedlings under saline stress”, Plant Physiol 79, 479-486 42 Poljakojj-Mayber A (1975), Morphological and anatomical changes in plant as response to salinity stress Pages 97-117 in A Poljakojj-Mayber and Gale, eds, Plant in saline environment Ecological Series 15, Spinger-Verglag, Berlin, Germany Phung, V C and N V Luat (1995), “Rice production systems in the Cuu long Delta of Viet nam”, Soil organic matter management for sustainable agriculture Sajjad M S (1984), Effect increased salt stress on yield and Yield components in rice, Pak J Sci.Ind Res 27, pp 292-294 Saxena M T and U K Pandey (1981), physiological studies on salt toleranee of tenric vavie ties growth and yield aspect India J plant phyiol., 24, pp 6168 Silvertooth, J C (2005), “Saline and sodic soil management in irrigated crop production systems”,Soil management for drylands.No.58,Water and Environmental Science Department at the University of Arizona Shimose N (1963a), Physiology of salt injury in Crops, I Effect of iso-osmotic pressure due to sodium chloride and sodium sulphate on the growth and absorption of mineral elements by rice plant, in Japanese, J Sci Soil Tokyo 34, pp 107-111 Shimose N (1963b), Physiology of salt injury in Crops, II Effect of high concentration of sodium chloride and sodium sulphate on carbohydrate metbolism in rice plant, in Japanese, J Sci Soil Tokyo 34, pp 111-114 Subbarao GV, C Johansen, MK Jana and JVDK Rao (1990) “Effect of sodium/calcium ratio in modifying salinity response of pigeon pea (Cajanus cajan)”, J Plant Physiol 136, pp 439-443 Tagawa T and N Ishizaka (1965) Physilogical studies on the tolerance of rice plant to salinity Osotic adaptability of rice plants to hypertonic saline media In Japnese, English summary, Proc Cropsci Soc Jpn 33, pp 214-220 Warrence N J., K E Pearson and J W Bauder (2003), the basics of salinity and Sodiciity effects on soil physical propertics, Montana State University Yoshiba S 1981 Fundmentals of rice crop science IRRI Philipines pp 16; 127; 151 Zeng, L (2005), “Exploration of relationshipps between physiological parameters and growth performance of rice (Oryza sativa L.) seedlings under salinity stress using multivariate analysis”, Plant and Soil (2005) 268: 51-59 43 Zaibunnisa A., M A Khan , T J Flower, R Ahmad and K A Malik (2002), Causes of sterility in rice under salinity Stress, Pros Pects for saline agriculture, pp 177-187 Zaman S K., D A M Chowdhury and N I Bhuiyan (1997), the effect of salinity on germination growth, yield and mineral compesition of rice Bangladesh J Agril Sci., 24(1)., pp 103-109 44 PHỤ CHƯƠNG CÁC BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA VỀ THÀNH PHẦN NĂNG SUẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA THÍ NGHIỆM Bảng Số mét vuông Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại 2957 Nghiệm thức 6638 Sai số 16 5291 Tổng 24 14885 CV=6,65% ** Khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 739 1659 331 F tính 2,23 5,02 P 0,008 Bảng Chiều dài Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại 0,57 Nghiệm thức 25,6 Sai số 16 6,17 Tổng 24 32,32 CV=2,90% ** Khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 0,141 6,39 0,39 F tính 0,366 16,6 P 0,000 Bảng Số hạt Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số 16 Tổng 24 CV=9,14% * Khác biệt mức ý nghĩa 5% Tổng bình phương 113 683 817 1614 Trung bình bình phương 28,4 170 51,1 F tính 0,557 3,34 P 0,036 Bảng Số hạt Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng Độ tự 4 16 24 Tổng bình phương 86,8 982 663 1732 Trung bình bình phương 21,7 245 41,4 F tính 0,523 5,92 P 0,004 CV=9,12% ** Khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Số hạt lép Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng Độ tự 4 16 24 Tổng bình phương 15,8 44,6 57,4 117 Trung bình bình phương 3.94 11,1 3,59 F tính 1,10 3,10 P 0,045 CV=24,8% * Khác biệt mức ý nghĩa 5% Bảng Phần trăm hạt Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng Độ tự 4 16 24 CV=2,42% ** Khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 14,9 139 67,4 221 Trung bình bình phương 3,72 34,8 4,21 F tính 0,883 8,27 P 0,001 Bảng Trọng lượng ngàn hạt Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại 2.48 Nghiệm thức 43,1 Sai số 16 18,9 Tổng 24 1614 CV=4,08% ** Khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 0,621 10,7 1,18 F tính 0,526 9,14 P 0,001 Bảng Năng suất lý thuyết Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại 14753 Nghiệm thức 184164 Sai số 16 28426 Tổng 24 1614 CV=8,34 ** Khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 3688 46041 1777 F tính 2,07 25,9 P 0,000 Bảng Năng suất thực tế Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại 14472 Nghiệm thức 182944 Sai số 16 25658 Tổng 24 223074 CV=8,05 ** Khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 3618 45736 1604 F tính 2.26 28,52 P 0,000 ... đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐƠNG HỊA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN - 2010 Được tiến hành từ tháng 9 /2010 đến tháng... Chuyên Ngành : TRỒNG TRỌT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐƠNG HỊA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM - 2010 Giáo viên hướng dẫn:... luận văn tốt nghiệp đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐƠNG HỊA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐƠNG XUÂN – 2010 Do sinh viên Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐÔNG HÒA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM - 2010, ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐÔNG HÒA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM - 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay