ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TỈA CHỒI ĐẾN NĂNG SUẤT TRÁI VÀ HẠT CÀ TÍM EG203 LÀM GỐC GHÉP TẠI NHÀ LƯỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ (THÁNG 8 - 12,2009)

55 25 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:50

i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG PHAN NGỌC NHÍ ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TỈA CHỒI ĐẾN NĂNG SUẤT TRÁI VÀ HẠT CÀ TÍM EG203 LÀM GỐC GHÉP TẠI NHÀ LƯỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ (THÁNG 8-12/2009) Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT Cần Thơ, 2010 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TỈA CHỒI ĐẾN NĂNG SUẤT TRÁI VÀ HẠT CÀ TÍM EG203 LÀM GỐC GHÉP TẠI NHÀ LƯỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ (THÁNG 8-12/2009) Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Ba Th.S Võ Thị Bích Thủy Sinh viên thực hiện: Phan Ngọc Nhí MSSV: 3077174 Lớp: TT0711A2 Cần Thơ, 2010 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG -oOo- Chứng nhận chấp nhận luận văn tốt nghiệp với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TỈA CHỒI ĐẾN NĂNG SUẤT TRÁI VÀ HẠT CÀ TÍM EG203 LÀM GỐC GHÉP TẠI NHÀ LƯỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ (THÁNG 8-12/2009) Do sinh viên Phan Ngọc Nhí thực hiên Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 Cán hướng dẫn PGS TS Trần Thị Ba ii Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố luận văn trước Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2010 Tác giả luận văn Phan Ngọc Nhí ii Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG -oOo- Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TỈA CHỒI ĐẾN NĂNG SUẤT TRÁI VÀ HẠT CÀ TÍM EG203 LÀM GỐC GHÉP TẠI NHÀ LƯỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ (THÁNG 8-12/2009) Do sinh viên Phan Ngọc Nhí thực bảo vệ trước Hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp:…………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp đánh giá mức: ………………………………… Duyệt Khoa Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2010 Chủ tịch Hội đồng Trưởng khoa Nông Nghiệp SHƯD i Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) v TIỂU SỬ CÁ NHÂN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Phan Ngọc Nhí Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 01/02/1989 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: Châu Thành, Cần Thơ Con ông: Phan Văn Nu Sinh năm: 1956 Con bà: Tiết Thị Hồng Sinh năm: 1956 Quê quán: 082 khu vực Phú Thạnh -Tân Phú - Cái Răng - Cần Thơ II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tiểu học Thời gian đào tạo: 1995 đến năm 2000 Trường: tiểu học Đông Phú Địa chỉ: Phú Thạnh- Đông Phú- Châu Thành- Cần Thơ Trung học sở Thời gian đào tạo: 2000 đến năm 2004 Trường: Trung học sở Phú Thứ Địa chỉ: Phú Thứ- Cái Răng- Cần Thơ Trung học phổ thông Thời gian đào tạo: 2004 đến năm 2007 Trường: THPT Nguyễn Việt Hồng Địa chỉ: Ninh Kiều – Cần Thơ Đại học Thời gian đào tạo: 2007 đến năm 2010 Trường: Đại học Cần Thơ Địa chỉ: Ninh Kiều – Cần Thơ Ngày… tháng… năm 2010 Người khai v Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) vi Phan Ngọc Nhí LỜI CẢM TẠ Kính dâng! Cha mẹ suốt đời tận tụy tương lai nghiệp Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ Trần Thị Ba Võ Thị Bích Thủy quan tâm, động viên, tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Thành kính biết ơn Quý thầy cô, cán thuộc Bộ môn Khoa học Cây Trồng thầy Trần Văn Hâu cố vấn học tập lớp Trồng trọt k33B, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng tận tình giảng dạy đóng góp nhiều ý kiến q báu tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Chị Lê Thị Thúy Kiều đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nội dung lẫn hình thức để tơi hồn thành tốt luận văn Các bạn Triệu Minh Tường, Nguyễn Quốc Thắng, Vương Quang, Huyền Trang, Minh Phương tập thể lớp Trồng trọt K33A, K33B nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực thí nghiệm hoàn chỉnh luận văn Thân gửi người thân bạn bè lời chúc sức khỏe thành cơng sống Phan Ngọc Nhí v Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) vii PHAN NGỌC NHÍ, 2010 “Ảnh hưởng biện pháp tỉa chồi đến suất trái hạt cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ (tháng 8-12/2009)” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt, khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ Cán hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Ba Th.S Võ Thị Bích Thủy TĨM LƯỢC Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng biện pháp tỉa chồi đến suất trái hạt cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ (tháng 8-12/2009)” thực nhằm mục tiêu xác định biện pháp tỉa chồi cà tím EG203 suất cao Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm nghiệm thức với lần lặp lại, bốn nghiệm thức biện pháp tỉa chồi khác nhau: 1/ không tỉa chồi (đối chứng); 2/ tỉa chừa chồi; 3/ tỉa chừa chồi; 4/ tỉa chừa chồi Diện tích lơ thí nghiệm 7,5 m2, tổng diện tích tồn khu vực bố trí thí nghiệm 90 m2 Kết thí nghiệm cho thấy nghiệm thức khơng tỉa chồi tỉa chừa chồi cho suất trái (13,42-15,96 tấn/ha) hạt (425,27-534,63kg/ha) thực tế cao nhất, biện pháp tỉa chừa chồi (12,95 trái/ha 380,57 kg hạt/ha) Biện pháp tỉa chừa chồi cho suất trái (9,79 tấn/ha) hạt (126,90 kg/ha) thực tế thấp v Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) viii MỤC LỤC Chương Nội dung Trang Lời cam đoan iii Tiếu sử cá nhân v Lời cảm tạ vi Tóm lược vii Mục lục viii Danh sách hình x Danh sách bảng xi MỞ ĐẦU 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc, đặc điểm thực vật yêu cầu điều kiện ngoại cảnh cà tím 1.1.1 Nguồn gốc 1.1.2 Đặc điểm thực vật 1.1.3 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh 1.2 Một số kết nghiên cứu biện pháp tỉa chồi họ cà 1.2.1 Cà chua 4 1.2.2 Ớt 1.2.3 Cà tím 1.3 Một số kết nghiên cứu gốc ghép cà tím EG 203 2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương tiện 10 2.1.1 Địa điểm thời gian 10 2.1.2 Điều kiện khí hậu 10 2.1.3 Vật liệu thí nghiệm 10 v Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ix 2.2 Phương pháp 11 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 11 2.2.2 Kỹ thuật canh tác 13 2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi 15 2.2.4 Phân tích số liệu 16 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Ghi nhân tổng quát 17 3.2 Tình hình bệnh khảm 17 3.3 Tình hình tăng trưởng 18 3.3.1 Chiều dài thân 18 3.3.2 Số thân 19 3.4 Thành phần suất 20 3.4.1 Kích thước trái 20 3.4.2 Trọng lượng trung bình trái 21 3.4.3 Số trái 22 3.5 Năng suất 22 3.5.1 Trọng lượng trái trọng lượng trái thương phẩm 3.5.2 Trọng lượng hạt 22 3.5.3 Năng suất trái thực tế 25 3.5.4 Năng suất hạt thực tế 26 3.5.5 Năng suất trái lý thuyết 27 3.5.6 Năng suất hạt lý thuyết 28 24 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận 29 4.2 Đề nghị 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHỤ CHƯƠNG i Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 29 800 665,17 a 600 400 523,47 ab 495,77 ab 318,10 b 200 Tỉa chừa chồi Tỉa chừa chồi Tỉa chừa chồi Không tỉa chồi Biện pháp tỉa chồi Hình 3.7 Năng suất hạt lý thuyết cà tím EG203 biện pháp tỉa chồi khác nhà lưới Đại học Cần Thơ (8-12/2009) Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 30 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN - Biện pháp không tỉa chồi (đối chứng) tỉa chừa chồi cà tím EG203 có suất trái (13,42-15,96 tấn/ha) hạt (425,27-534,63 kg/ha) thực tế cao - Biện pháp tỉa chừa chồi cho suất trái (khoảng 81% so với không tỉa chồi) hạt (khoảng 71% so với biện pháp không tỉa chồi) mức trung bình - Biện pháp tỉa chừa chồi cho suất trái (9,79 tấn/ha) hạt (126,90 kg/ha) thực tế thấp 4.2 ĐỀ NGHỊ Trồng cà tím EG203 làm gốc ghép vụ Thu Đông Cần Thơ để đạt suất trái hạt cao khơng cần áp dụng biện pháp tỉa chồi (để tự nhiên) Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÂU NGỌC ÁNH, 2008 Đánh giá sinh trưởng, suất, chất lượng tỉ lệ bệnh héo tươi cà chua Redcrown 250 ghép loại gốc ghép khác nhà lưới Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt Đại học Cần Thơ ĐẶNG PHƯƠNG THẢO, 2008 Ảnh hưởng mật độ trồng lên suất trái cà chua HW 96 dùng làm gốc ghép Trại Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trot Đại học Cần Thơ ĐỖ TẤN DŨNG, 2005 Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) gây hại số trồng vùng Hà Nội Phụ Cận, 1998-2003 Hội thảo quốc gia Bệnh Sinh học phân tử “Bệnh có nguồn gốc từ đất” Nhà xuất Nông nghiệp Tp HCM ĐƯỜNG HỒNG DẬT, 2003 Kỹ thuật trồng rau ăn lá, rau ăn hoa & rau gia vị Nhà xuất Lao Động- Xã hội Hà Nội Trang 98 HUỲNH THỊ KIM EM, 2008 So sánh tỉ lệ bệnh héo tươi (vi khuẩn Ralstonia solanacearum), sinh trưởng, suất chất lượng cà chua Cherry gốc ghép cà chua cà tím Tp Cần Thơ, Đơng xn 2006 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt Đại học Cần Thơ LÂM NHƯ THÙY, 2008 Ảnh hưởng ba loại gốc ghép lên tỉ lệ bệnh héo tươi vi khuẩn Ralstonia solanacearum, khả tăng trưởng, suất phẩm chất trái cà chua Redcrow 250 Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang vụ Hè Thu 2007 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông học Đại học Cần Thơ Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 32 LÊ THỊ THÚY KIỀU, 2008 Ảnh hưởng loại gốc ghép lên tỷ lệ sống vườn ươm khả sinh trưởng, suất trái cà chua Red Crown 250 trại Thực nghiệm Nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ Luân văn tốt nghiệp kỹ sư Nông học Đại học Cần Thơ LƯ TUẤN ANH, 2008 Đánh giá khả sinh trưởng, suất phẩm chất cà chua Cherry TN 359 gốc ghép cà chua cà tím vụ Thu Đơng 2007 trại thực nghiệm Nơng nghiệp Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt Đại học Cần Thơ MAI THỊ PHƯƠNG ANH, 1996 Rau trồng rau Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 17-18 MAI THỊ PHƯƠNG ANH, 1999 Kỹ thuật trồng số loại rau cao cấp Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 176-179 MAI VĂN QUYỀN, LÊ THỊ VIỆT NHI, NGƠ QUANG VINH, NGUYỄN THỊ HỊA NGUYỄN TUẤN KIỆT, 2000 Những rau gia vị phổ biến Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 66 NGUYỄN MẠNH CHINH PHẠM ANH CƯỜNG, 2007 Trồng – chăm sóc phòng trừ sâu bệnh rau ăn Bác sĩ trồng (quyển 2) Nhà xuất Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Trang 37-44 NGUYỄN MINH CHƠN, 2005 Giáo trình Chất điều hòa sinh trưởng thực vật Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 25-26 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH, 2009 Ảnh hưởng biện pháp tỉa nhánh lên suẩt hạt cà chua HW 96 làm gốc ghép trại nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp trường ĐHCT (tháng 1-5/2008) Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt Đại học Cần Thơ Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 33 NGUYỄN THỊ HƯỜNG, 2004 Cây rau dinh dưỡng bữa ăn gia đình Nhà xuẩt Thanh Hóa Trang 54-55 NGUYỄN THỊ MAI THANH, 2008 Ảnh hưởng biện pháp tỉa nhánh lên suất cà chua Cherry TN 84 thành phố Cần Thơ, xuân hè 2007 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt Đại học Cần Thơ NGUYỄN VĂN ĐÉM, 2008 Ảnh hưởng ba loại gốc ghép lên tỉ lệ bệnh héo tươi vi khuẩn Ralstonia solanacearum, sinh trưởng, suất phẩm chất trái cà chua Redcrown 250 thị xã Bạc Liêu – Hè thu 2007 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt Đại học Cần Thơ NGUYỄN VĂN THẮNG TRẦN KHẮC THI, 1999 Sổ tay người trồng rau Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Trang 122-124 PHẠM HỒNG SỸ, 2008 Đánh giá tỉ lệ sống số loại gốc ghép với ghép cà chua dưa hấu vườm ươm thị xã Bạc Liêu năm 2007 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt Tủ sách Đại học Cần Thơ PHẠM HỒNG CÚC, 2007 Cây cà chua Nhà xuất Nơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Trang 34 PHẠM HỒNG CÚC, TRẦN VĂN HAI TRẦN THỊ BA, 2001 Kỹ thuật trồng rau Nhà xuất Nông nghiệp Tp HCM Trang 116 PHẠM VĂN CÔN, 2007 Kỹ thuật ghép rau – hoa – Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Trang 107 TẠ THU CÚC, 2001 Kỹ thuật trồng cà chua Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 81-83 TẠ THU CÚC, 2005 Giáo trình kỹ thuật trồng rau Nhà xuất Nông nghiệp Trang 142-143 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 34 TRẦN KHẮC THI NGUYỄN CÔNG HOAN, 2005 Kỹ thuật trồng rau sạch-rau an toàn chế biến rau xuất Nhà xuất Thanh Hóa TRẦN THẾ TỤC NGUYỄN NGỌC KÍNH, 2002 Kỹ thuật trồng số rau giàu vitamin Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 27-28 TRẦN THỊ BA, TRẦN THỊ KIM BA PHẠM HỒNG CÚC, 1999 Giáo trình trồng rau Khoa nông Nghiệp Đại học Cần Thơ TRUNG TÂM UNESCO PHỔ BIẾN KIẾN THỨC GIÁO DỤC VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG, 2005 Trồng rau việt nam Nhà xuất Văn Hóa Dân Tộc Trang 122-125 VŨ THANH HẢI NGUYỄN VĂN ĐĨNH Khả kháng bệnh héo xanh ngập úng cà chua ghép gốc EG 203 ĐHNN1-Hà Nội http://www.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0o s3j3oBBLczdTEwML_wBzA09_r0BnE18nIwNPA_2CbEdFAPYbG4Q!/?P C_7_GRT97F540OEAF0IOJTCEL31083_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/co nnect/web+content/angiang/trangchu/tintucsukien/khoahockythuat/rt1 http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/cm/management/2005/tomato/ Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) PHỤ CHƯƠNG MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM 18 NSKT 29 NSKT 60 NSKT 50 NSKT Phụ hình 1: Các giai đoạn phát triển cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ (8-12/2009) Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) (a) (b) (c) (d) (e) Phụ hình 2: Các cơng đoạn từ thu hoạch đến phơi hột cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ (8-12/2009): (a) trái chín hồn tồn cây; (b) thu hoạch; (c) chuẩn bị tách hột cà tím ; (d) tách hột cà tím nước; (e) phơi hột cà tím vải Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) PHỤ CHƯƠNG Phụ bảng 2.1: Số trái trọng lượng trái cà tím EG203 biện pháp tỉa chồi khác nhà lưới Đại học Cần Thơ (8-12/2009) Biện pháp tỉa chồi Số trái (trái) Trọng lượng trái (g) Không tỉa chồi 16,33 a Tỉa chừa chồi 10,07 b 75,39 Tỉa chừa chồi 12,27 a b 80,27 Tỉa chừa chồi 12,02 a b 81,91 * ns 13,73 10,48 Mức ý nghĩa CV (%) 76,38 *: khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5% ns: khơng khác biệt qua phân tích thống kê Phụ bảng 2.2: Tổng trọng lượng trái, trọng lượng trái thương phẩm trọng lượng hạt cà tím EG203 biện pháp tỉa chồi khác nhà lưới Đại học Cần Thơ (8-12/2009) Trọng lương trái (kg) Trọng lượng trái thương phẩm (kg) Không tỉa chồi Tỉa chừa chồi 1,24 a 0,79 b 0,93 a 0,56 b 41,57 a 19,88 b Tỉa chừa chồi 0,99 a b 0,77 a b 32,72 a b Tỉa chừa chồi Mức ý nghĩa 0,98 a b ** 0,73 a b * 30,98 a b * Biện pháp tỉa chồi CV (%) 9,98 16,38 *: khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5% **: khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 1% Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Trọng lượng hạt (g) 19,49 Phụ bảng 2.3 Năng suất trái hạt thực tế cà tím EG203 biện pháp tỉa chồi khác nhà lưới Đại học Cần Thơ (8-12/2009) Biện pháp tỉa chồi Năng suất trái thực tế (tấn/ha) Năng suất hạt thực tế (kg/ha) Không tỉa chồi 15,96 a b c 534,63 a b c Tỉa chừa chồi 9,79 a b c 162,90 a b c Tỉa chừa chồi 12,95 a b c 348,45 a b c Tỉa chừa chồi 13,42 a b c 425,27 a b c Mức ý nghĩa CV (%) ** ** 10,99 16,49 **: khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 2.4: Năng suất trái hạt lý thuyết cà tím EG203 biện pháp tỉa chồi khác nhà lưới Đại học Cần Thơ (8-12/2009) Biện pháp tỉa chồi Năng suất trái lý thuyết (tấn)/ha Năng suất hạt lý thuyết (kg)/ha Không tỉa chồi 19,78 a 665,17 a Tỉa chừa chồi Tỉa chừa chồi Tỉa chừa chồi 12,62 b 15,82 a b 15,60 a b 318,10 b 523,47 a b 495,77 a b Mức ý nghĩa CV (%) ** * 9,98 19,49 **: khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 1% *: khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5% Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) PHỤ CHƯƠNG BẢNG SỐ LIỆU TRUNG BÌNH Phụ bảng 4.1 Số liệu trung bình chiều cao qua giai đoạn cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ (tháng 8-12/2009) Chiều cao qua giai đoạn (cm) Nghiệm thức Lặp lại >50% trổ hoa 38,35 Kết thúc thu hoạch 73,50 1 Lúc trồng 16 18 37,67 86,16 18 37,75 81,50 18 41,33 96,67 2 18 40,42 94,00 19 36,00 93,00 17 39,00 95,00 18 41,25 98,50 3 19 35,50 86,33 17 42,83 90.50 19 37,67 92,50 18 36,08 88,33 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Phụ bảng 4.2 Số liệu trung bình số thân qua giai đoạn cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ (tháng 8-12/2009) Số thân qua giai đoạn (lá) Nghiệm thức Lặp lại >50% trổ hoa 10,83 1 Lúc trồng 4 12,00 3 10,60 12,00 2 11,83 3 12,33 3 10,67 3 12,67 3 10,33 4 12,67 4 11,50 4 11,00 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Phụ bảng 4.3 Số liệu trung bình kích thước trái qu cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ (tháng 8-12/2009) Kích thước trái (cm) Nghiệm thức Lặp lại 1 Chiều cao trái 7,4 Đường kính trái 5,0 7,8 5,0 7,6 5,2 7,0 5,4 2 8,3 5,3 7,9 5,9 7,1 5,4 8,0 5,4 3 7,9 5,9 7,6 4,9 7,8 5,2 7,7 5,3 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Phụ bảng 4.4 Số liệu trung bình thành phần suất cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ (tháng 8-12/2009) Số trái (trái/cây) Trọng lượng trung bình trái (g) Nghiệm thức Lặp lại 1 15,8 66,52 11,5 84,29 15,4 78,34 8,9 72,24 2 10,2 84,73 11,1 69,20 11,7 68,67 12,8 87,45 3 12,4 84,68 11,5 82,87 14,0 73,71 10,6 89,14 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Phụ bảng 4.5 Số liệu trung bình suất cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ (tháng 8-12/2009) Nghiệm thức Lặp lại Năng suất trái thực tế (tấn/ha) Năng suất hạt thực tế (kg/ha) 1 16,053 443,8 14,160 532,1 17,653 628,0 10,307 184,2 2 9,787 532,8 9,267 141,6 9,613 293,1 11,893 403,8 3 14,000 444,5 12,707 373,0 13,760 502,4 13,787 400,4 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ... Các biện pháp tỉa chồi cà tím EG203 nhà lưới Đại học Cần Thơ ( 8- 12/2009) 11 2.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm Ảnh hưởng biện pháp tỉa chồi đến suất cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ. .. chồi khác nhà lưới Đại học Cần Thơ ( 8- 12/2009) 25 3.4 Năng suất trái thực tế cà tím EG203 làm gốc ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ ( 8- 12/2009) 26 3.5 Năng suất hạt thực tế cà tím EG203 làm gốc ghép. .. ghép nhà lưới Đại học Cần Thơ ( 8- 12/2009) 27 3.6 Năng suất trái lý thuyết cà tím EG203 biện pháp tỉa chồi khác nhà lưới Đại học Cần Thơ ( 8- 12/2009) 28 3.7 Năng suất hạt lý thuyết cà tím EG203 biện
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TỈA CHỒI ĐẾN NĂNG SUẤT TRÁI VÀ HẠT CÀ TÍM EG203 LÀM GỐC GHÉP TẠI NHÀ LƯỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ (THÁNG 8 - 12,2009), ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TỈA CHỒI ĐẾN NĂNG SUẤT TRÁI VÀ HẠT CÀ TÍM EG203 LÀM GỐC GHÉP TẠI NHÀ LƯỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ (THÁNG 8 - 12,2009)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay