ẢNH HƯỞNG CỦA BA MỨC ĐỘ ĐẠM LÊN NĂNG SUẤT KHỔ QUA TN 166 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH VỤ ĐÔNG XUÂN 2009 - 2010

52 20 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG - o0o - Trần Quang Vũ ẢNH HƯỞNG CỦA BA MỨC ĐỘ ĐẠM LÊN NĂNG SUẤT KHỔ QUA TN 166 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH VỤ ĐÔNG XUÂN 2009 -2010 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Cần Thơ, 2010 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Chấp nhận chấp thuận luận văn với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA BA MỨC ĐỘ ĐẠM LÊN NĂNG SUẤT KHỔ QUA TN 166 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH VỤ ĐÔNG XUÂN 2009 - 2010 Do sinh viên: Trần Quang Vũ thực Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 Cán hướng dẫn TS Trần Thị Kim Ba ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng Trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA BA MỨC ĐỘ ĐẠM LÊN NĂNG SUẤT KHỔ QUA TN 166 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH VỤ ĐÔNG XUÂN 2009 - 2010 Do sinh viên: Trần Quang Vũ thực bảo vệ trước Hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp đựơc Hội đồng đánh giá mức: ………………………… DUYỆT KHOA Trưởng khoa Nông Nghiệp & SHƯD Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 Chủ tịch Hội đồng iii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Trần Quang Vũ iv QUÁ TRÌNH HỌC TẬP I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Trần Quang Vũ Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 15-10-1987 Dân tộc: Kinh Nơi sinh:Cầu Kè – Trà Vinh Tôn giáo: Không Địa chỉ: Ấp Tân Qui I, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tiểu học Thời gian đào tạo từ năm 1994 đến 1998 Trường: Tiểu học An Phú Tân C Địa chỉ: Ấp Tân Qui I Trung học sở Thời gian đào tạo từ năm 1998 đến 1999 Trường: Trung học sở An Phú Tân B Địa chỉ: Ấp Tân Qui II Thời gian đào tạo từ năm 1999 đến 2003 Trường: Trường trung học sở Tân An Địa chỉ: Đại Lộ Hòa Bình – Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ Trung học phổ thông Thời gian đào tạo từ năm 2003 đến 2006 Trường: trung học phổ thông Bán Công Phan Ngọc Hiển Điạ điểm: Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, P An Cư,Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ Ngày … tháng … năm 2010 Người khai ký tên Trần Quang Vũ v LỜI CẢM TẠ Kính dâng! Cha mẹ suốt đời tận tụy tương lai nghiệp Thành kính biết ơn! TS Trần Thị Kim Ba tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, gợi ý, động viên giúp đỡ tơi việc nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cám ơn! Quý thầy cô cán Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng đóng góp nhiều ý kiến quý báu tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Thầy cố vấn học tập Trần Văn Hâu tận tình dìu dắt lớp hồn thành tốt khóa học Các bạn Trồng Trọt K33 A1 A2 giúp đỡ, động viên tơi q trình thực đề tài vi Trần Quang Vũ, 2010 “Ảnh hưởng ba mức độ phân đạm lên suất khổ qua TN 166 huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh vụ Đông Xuân 2009-2010” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng Trọt, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Cán hướng dẫn: TS Trần Thị Kim Ba TÓM LƯỢC Đề tài “Ảnh hưởng ba mức độ phân đạm đến suất khổ qua TN 166 huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh vụ Đơng Xn 2009 - 2010” thực nhằm tìm liều lượng phân đạm thích hợp đến sinh trưởng, suất hiệu kinh tế giống khổ qua TN 166 Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm ba nghiệm thức ba liều lượng đạm (120, 160 200 kg N/ha), nghiệm thức có ba lần lặp lại Diện tích lần lặp lại 36m2 (2,4 m x 15 m) Tổng diện tích thí nghiệm 378 m2 Giống khổ qua TN166 chọn làm vật liệu thí nghiệm Kết thí nghiệm cho thấy nghiệm thức bón 200 kg N/ha cho số (168 lá), chiều dài dây (333 cm), đường kính gốc thân (1,08 cm), đường kính trái (4,6 cm), chiều dài trái (19,1cm), số trái trung bình dây nhiều (21,1 trái) suất lớn (24,4 tấn/ha) Nghiệm thức bón 160 kg N/ha có suất 23,5 tấn/ha nghiệm thức bón 120 kg N/ha 20,3 tấn/ha Cả ba nghiệm thức 200 kg N/ha, 160 kg N/ha 120 kg N/ha cho suất trái không thương phẩm (1,49, 1,53, 1,74 tấn/ha) Dư lượng nitrate trái khổ qua nghiệm thức thí nghiệm thấp nhiều lần so với dư lượng cho phép theo quy định tổ chức FAO tổ chức WHO Nghiệm thức 200 kg N/ha cho lợi nhuận cao 54.025.913 đồng hiệu đồng vốn cao 1,24 Nghiệm thức 160 kg N/ha, có lợi nhuận 51.391.130 đồng hiệu đồng vốn 1,21 Thấp nghiệm thức 120 kg N/ha có lợi nhuận 39.556.348 đồng, có hiệu đồng vốn 0,95 vii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan iii Lý lịch khoa học iv Cảm tạ v Tóm lược vi Mục lục vii Danh sách bảng xi Danh sách hình x MỞ ĐẦU Chương LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc giá trị dinh dưỡng 1.2 Tình hình sản xuất khổ qua giới nước 1.3 Đặc tính sinh học khổ qua 1.3.1 Bộ rễ 1.3.2 Thân 1.3.3 Lá 1.2.4 Hoa 1.2.5 Trái 1.3.6 Hạt 1.4 Điều kiện sinh trưởng 1.5 Kỹ thuật canh tác 1.6 Vai trò chất đạm rau ngắn ngày 1.7 Một số kết nghiên cứu phân bón họ dưa bầu bí 1.8 Dư lượng Nitrate rau 10 Chương PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 12 2.1 PHƯƠNG TIỆN 12 2.1.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm 12 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP 12 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 12 2.2.2 Cách tiến hành thí nghiệm 13 viii 2.2.3 Các tiêu theo dõi 15 2.2.3.1 Phân tích thành phần hóa học khu đất thí nghiệm 14 2.2.3.2 Chỉ tiêu sinh học 18 2.2.3.3 Chỉ tiêu suất 18 2.2.3.4 Chỉ tiêu dư lượng nitrate trái khổ qua 19 2.2.3.5 Chỉ tiêu hiệu kinh tế 20 2.2.5 Phân tích số liệu 20 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 3.1 Ghi nhận tổng qt 21 3.2 Thành phần hóa học khu đất thí nghiệm 21 3.3 Chỉ tiêu sinh học 22 3.3.1 Số khổ qua 22 3.3.2 Chiều dài dây khổ qua 23 3.3.3 Đường kính gốc thân khổ qua 25 3.4 Chỉ tiêu suất khổ qua 26 3.4.1 Đường kính trái khổ qua 26 3.4.2 Chiều dài trái khổ qua 28 3.4.3 Trong lượng trung bình trái 30 3.4.4 Số trái trung bình dây 32 3.4.5 Năng suất trái khổ qua 34 3.5 Dư lượng Nitrate trái khổ qua 35 3.6 Hiệu kinh tế 36 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38 4.1 Kết luận 38 4.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ CHƯƠNG PHỤ CHƯƠNG ix DANH SÁCH BẢNG Bảng Tựa bảng Trang 1.1 Sản lượng khổ qua số quốc gia Châu Á 2.1.a Liều lượng loại phân bón lót cho khổ qua thực huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 14 2.1 b Liều lượng loại phân bón thúc cho khổ qua thực huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 15 2.2 Thang đánh giá pH 16 2.2 Thang đánh giá độ dẫn điện EC (Ngô Ngọc Hưng, 2005) 16 2.3 Đánh giá hàm lượng đạm tổng số đất 18 3.1 Thành lý hóa khu đất thí nghiệm 22 3.2 Ảnh hưởng mức độ đạm lên sinh trưởng khổ qua giai đoạn 12-82 NSKT huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 23 3.3 Ảnh hưởng mức độ đạm lên sinh trưởng chiều dài dây khổ qua giai đoạn 12-82 NSKT huyện 24 Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 3.4 Hiệu kinh tế khổ qua TN166 ba mức độ đạm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh x 37 Hình 3.3b: Tương quan chiều dài giai đoạn 56 NSKT trái với suất khổ qua 56 NSKT huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 3.4.3 Trong lượng trái trung bình Nhìn chung, liều lượng đạm khác có ảnh hưởng đến trọng lượng trung bình trái khổ qua Ở nghiệm thức 120kg N/ha cho lượng trung bình trái thấp (0,14 kg), nghiệm thức 160 kg N/ha (0,15 kg) cuối nghiệm thức 200kg N/ha cho trọng lượng trung bình trái cao (0,19 kg) có khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 1% (Hình 3.4a) Như tăng lượng đạm trọng lượng trái tăng theo đạm rễ trồng hút lên từ đất kết hợp với glucid hình thành trình quang hợp tạo thành acid amin, acid amin kết hợp tạo thành protein cho trồng (Togari, 1968) 0.2 0,19 a 0.18 0.16 0,15 b 0,14 c 0.14 0.12 0.1 120 N 160 N 200 N Nghiệm thức Hình 3.4a: Ảnh hưởng mức độ đạm lên phát triển trọng lượng trung bình trái khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Kết phân tích tương qua lượng trung bình trái khổ qua suất cho thấy hai tiêu có mối tương quan chặt với hệ số tương quan cao R = 0,85 phương trình hồi quy tuyến tính y = 230,07x - 13,212 (hình 3.4b) Như vậy, tăng liều lượng đạm làm lượng trung bình trái tăng lên từ góp phần làm tăng suất khổ qua 26 N ăng suất (tấn/ha) 25.0 24.0 y = 230.07x - 13.212 R = 0.85 23.0 22.0 21.0 20.0 19.0 0.14 0.15 0.16 0.17 Trọng lượng trái (kg) Hình 3.4b: Tương quan trọng lượng trái trung bình với suất khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 3.4.4 Số trái trung bình dây Qua kết trình bày Hình 3.5a cho thấy nghiệm thức 120 kg N/ha cho số trái trung bình dây thấp (17,7 trái) nghiệm thức 160 kg N/ha số trái 19,8 trái cao nghiệm thức 200 kg N/ha (21,1 trái) có khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5% Như tăng lượng đạm số trái dây tăng theo đạm kích thích phát triển rễ Cây trồng huy động mạnh thức ăn khác có đất, đạm xem yếu tố có ảnh hưởng gần định đến suất chất lượng sản phẩm Do đó, bón phân giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng để mở rộng diện tích quang hợp, tạo tiền đề cho việc tăng suất (Vũ Hữu Yêm ctv., 1998) 27 Số trái dây 22 21,1 a 19,8 ab 20 17,7 b 18 16 120 N 160 N 200 N Ngiệm thức Hình 3.5a: Ảnh hưởng mức độ đạm lên số trái khổ qua trung bình / dây huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Phân tích mối tương quan số trái trung bình dây suất cho thấy hai tiêu có mối tương quan chặt với hệ số tương quan cao R = 0,95 phương trình hồi quy tuyến tính y = 1,0427x + 2,0988 (Hình 3.5b) Như vậy, việc tăng liều lượng đạm làm tăng số trái trung bình dây yếu tố quan trọng góp phần làm gia tăng suất Năng suất (tấn/ha) 25.0 24.0 y = 1.0427x + 2.0988 R = 0.95 23.0 22.0 21.0 20.0 19.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 Số trái dây Hình 3.5 b: Tương quan số trái trung bình dây suất khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 3.4.5 Năng suất trái khổ qua 28 * Năng suất trái thương phẩm Qua kết trình bày Hình 3.6a cho thấy nghiệm thức 120kg N/ha cho suất trái thương phẩm thấp (20,3 tấn/ha) nghiệm thức 160 kg N/ha (23,5 tấn/ha kg) cao nghiệm thức 200 kg N/ha (24,4 tấn/ha) có khác biệt qua phân tích thống kê 1% Tuy nhiên, hai nghiệm thức 160 kg N/ha nghiệm thức 200 kg N/ha khơng có khác biệt qua phân tích thống kê Đạm dưỡng chất thiếu đời sống trồng, yếu tố quan trọng việc gia tăng suất Đạm thành phần cấu tạo nên nguyên sinh chất, nhân tế bào thành phần cấu tạo enzyme Đạm có tác dụng trực tiếp đến q trình phân chia tế bào, tiếp đến trình sinh trưởng phát triển Đạm cần thiết cho rau phát triển thân Việc cung cấp đạm đầy đủ đảm bảo cho sinh trưởng mạnh phẩm chất rau ngon (Phạm Hồng Cúc ctv., 1993) Năng suất (tấn/ha) 28 24,4a 23,5a 24 20,3b 20 16 12 120 N 160 N 200 N Nghiệm thức Hình 3.6a: Ảnh hưởng mức độ đạm lên suất trái thương phẩm trái khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh * Năng suất trái không tương phẩm Đồng thời qua kết trình bày Hình 3.6b suất trái khơng thương phẩm nghiệm thức 120 kg N/ha cao (1,74 tấn/ha) nghiệm thức 160 kg 29 N/ha (1,53 tấn/ha) thấp nghiệm thức 200 kg N/ha (1,49 tấn/ha) nghiệm thức không khác biệt qua phân tích thống kê 1.8 1,74 1.6 1,53 1,49 1.4 1.2 120 N 160 N 200 N Nghiệm thức Hình 3.6b: Ảnh hưởng mức độ đạm lên suất trái không thương phẩm trái khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 3.5 Dư lượng Nitrate trái khổ qua Qua kết trình bày Hình 3.7 cho thấy nghiệm thức 120 kg N/ha cho dư lượng Nitrate thấp (3,03 mg/kg) có khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 1% so với nghiệm thức 160 kg N/ha (3,85 mg/kg) 200 kg N/ha (3,86 mg/kg Như vậy, dư lượng Nitrate trái khổ qua nghiệm thức thí nghiệm thấp nhiều lần so với dư lượng cho phép theo quy định tổ chức FAO tổ chức WHO dư lượng cho phép Bầu, Bí, dưa 400 mg/kg (Tạ Thu Cúc,1984) 30 3,85 a 3,86 a 160 N 200 N 3.5 3,03 b 2.5 120 N Nghiệm thức Hình 3.7: Ảnh hưởng mức độ đạm lên dư lượng Nitrate trái khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 3.6 Hiệu kinh tế Qua kết trình bày Bảng 3.4 cho thấy, nghiệm thức 200 kg N/ha cho lợi nhuận cao 54.025.913 đồng, nghiệm thức 160 kg N/ha có lợi nhuận 51.391.130 đồng thấp nghiệm thức 120 kg N/ha có lợi nhuận 39.556.348 đồng Như vậy, mức độ phân đạm khác suất hiệu kinh tế khác Nghiệm thức 200 kg N/ha cho hiệu đồng vốn cao 1,24, nghiệm thức 160 kg N/ha có hiệu đồng vốn 1,21 thấp nghiệm thức 120 kg N/ha có hiệu đồng vốn 0,95 Bảng 3.4: Hiệu kinh tế khổ qua TN166 ba mức độ đạm huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh Đơn vị tính: đồng 31 Thơng số Nghiệm thức 120 kg N/ha 160 kg N/ha 200 kg N/ha Năng suất (tấn/ha) 20,3 23,5 24,4 Giá bán (đồng/kg) 4.000 4.000 4.000 Tổng thu (đồng/ha) 81.200.000 94.000.000 97.600.000 Chi phí phân bón (đồng/ha) 11.828.652 12.493.870 13.159.087 Chi phí giống (đồng/ha) 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Chi phí thuốc (đồng/ha) 5.905.000 5.905.000 5.905.000 Lưới (đồng/ha) 6.050.000 6.050.000 6.050.000 Công lao động (đồng/ha) 5.020.000 5.320.000 5.620.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Màng phủ (đồng/ha) 1.840.000 1.840.000 1.840.000 Tổng chi (đồng/ha) 41.643.652 42.608.870 43.574.087 Lợi nhuận (đồng/ha) 39.556.348 51.391.130 54.025.913 0,95 1,21 1,24 Cây làm giàn + dây chì (đồng/ha) Hiệu đồng vốn * Công lao động = cơng làm cỏ + cơng bón phân + cơng giàn + công làm đất 32 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Số Khổ qua nghiệm thức 200 kg N cho số cao nghiệm thức 160 kg N thấp nghiệm thức 120 kg N Chiều dài dây Khổ qua nghiệm thức 200 kg N/ha 160 kg N/ha cho chiều dài dài nhất, thấp nghiệm thức 120 kg N/ha Đường kính gốc thân khổ qua nghiệm thức 200 kg N/ha nghiệm thức 160 kg N/ha cho đường kính lớn nhất, thấp nghiệm thức 120 kg N/ha Nghiệm thức 200 kg N cho chiều dài trái, đường kính trái trọng lượng trái trung bình lớn Nghiệm thức 200 kg N nghiệm thức 160 kg N cho suất cao 24,4 tấn, 23,5 tấn, thấp nghiệm thức 120 kg N có suất 20,3 Nghiệm thức 200 kg N 160 kg N cho lợi nhuận, hiệu đồng vốn cao nhất, thấp nghiệm thức 120 kg N 4.2 Đề nghị Trong thí nghiệm, nghiệm thức 160 kg N thích hợp cho vụ Đông Xuân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Tuy nhiên, thí nghiệm thực vụ Đông Xuân 2009 - 2010, nên cần phải tiếp tục thí nghiệm nhiều thời vụ khác để có kết luận xác hiệu phân đạm lên suất khổ qua cần nghiên cứu thêm bón phân cân đối NPK cho khổ qua kết xác 33 PHỤ CHƯƠNG Bảng 1: Ảnh hưởng mức độ đạm lên sinh trưởng đường kính gốc thân khổ qua giai đoạn 12-72 NSKT huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Đơn vị tính: cm Nghiệm thức 12NSKT 22NSKT 42NSKT 72NSKT 120 N 0,28 0,45 b 0,86 c 0,94 b 160 N 0,28 0,49 a 0,95 b 1,05 a 200 N 0,28 0,48 a 0,98 a 1,08 a CV(%) 11,3 30 7,60 9,30 F ns * ** ** Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% qua phép thử LSD *: khác biệt mức ý nghĩa 5% **: khác biệt mức ý nghĩa 1% ns:khác biệt không ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Bảng 2: Ảnh hưởng mức độ đạm lên tăng trưởng đường kính trái khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Đơn vị tính: cm 63 NSKT Nghiệm thức 56 NSKT 120 N 4,32 c 3,94 160 N 4,43 b 3,92 200 N 4,60 a 3,96 CV (%) 4,87 4,75 F ** ns Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% qua phép thử LSD *: khác biệt mức ý nghĩa 5% ** : khác biệt mức ý nghĩa 1% ns:khác biệt không ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Bảng 3: Ảnh hưởng mưc độ đạm lên tăng trưởng chiều dài trái khổ qua giai đoạn 56 NSKT huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 34 Đơn vị tính: cm Nghiệm Thức 120 N 160 N 200 N CV (%) F Chiều dài trái 56 NSKT (cm) 18,8 c 18,9 b 19,1 a 3,57 * Chiều dài trái 63 NSKT (cm) 18,5 b 18,5 b 18,9 a 4,76 ** Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% qua phép thử LSD *: khác biệt mức ý nghĩa 5% ** : khác biệt mức ý nghĩa 1% ns:khác biệt không ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Bảng 4: Ảnh hưởng mức độ đạm lên phát triển trọng lượng trung bình trái khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Dơn vị tính: kg Nghiệm Thức NT1 NT2 NT3 CV (%) F Trọng lượng trung bình/trái (kg) 0,14 c 0,15 b 0,19 a ** Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% qua phép thử LSD *: khác biệt mức ý nghĩa 5% ** : khác biệt mức ý nghĩa 1% ns:khác biệt không ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Bảng 5: Ảnh hưởng mức độ đạm lên suất trai khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 35 Nghiệm thức Số trái trung bình/dây Năng suất trái khơng thương phẩm /ha (tấn) Năng suất trái thương phẩm /ha (tấn) NT1 17,7 b 1,74 20,3 b NT2 19,8 ab 1,53 23,5 a NT3 21,1 a 1,49 24,4 a CV (%) 6,24 24,6 4.52 F * ns ** Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% qua phép thử LSD ns:khác biệt không ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% *: khác biệt mức ý nghĩa 5% **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Ảnh hưởng mức độ đạm lên dư lượng Nitrate trai khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nghiệm Thức NT1 NT2 NT3 CV (%) F Nồng độ NO3 trai khổ qua 3,03 b 3,85 a 3,86 a 9,31 ** Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% qua phép thử LSD ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% *: khác biệt mức ý nghĩa 5% **: khác biệt mức ý nghĩa 1% PHỤ CHƯƠNG 36 Bảng 7: Hiệu kinh tế khổ qua TN166 ba mức độ đạm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Thông số Nghiệm thức 120 kg N/ha 160 kg N/ha 200 kg N/ha Năng suất (tấn/ha) 20,3 23,5 24,4 Giá bán (VNĐ/kg) 4.000 4.000 4.000 Doanh thu (VNĐ/ha) 81.200.000 94.000.000 97.600.000 Chi phí phân 11.828.652 12.493.870 13.159.087 Chi phí giống (VNĐ/ha) 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Chi phí thuốc (VNĐ/ha) 5.905.000 5.905.000 5.905.000 Lưới (VNĐ/ha) 6.050.000 6.050.000 6.050.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 350.000 350.000 350.000 Công bón phân 1.270.000 1.570.000 1.870.000 Cơng làm giàn 400.000 400.000 400.000 5.020.000 5.020.000 5.020.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Màng phủ (VNĐ/ha) 1.840.000 1.840.000 1.840.000 Tổng chi (VNĐ/ha) 41.643.652 42.308.870 42.974.087 Lợi nhuận (VNĐ/ha) 39.556.348 51.391.130 54.025.913 0,95 1,22 1,27 Công lao động: Công làm đất/ha Công làm cỏ Tổng cộng Cây làm giàn + dây chì (VNĐ/ha) Hiệu đồng vốn 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Đình Dinh (1996) Ảnh hưởng thời kỳ bón thúc đạm lần cuối đến lượng NH4+, NO3- đất đến suất hàm lượng Nitrate rau Nhà xuất Nông nghiệp Cơng nghệ thực phẩm Bùi Huy Đáp (1957) Phân bón trồng nhà xuất Nông thôn – Hà Nội 270 trang Cassman, Kg; Cropff, MJ; Gaunt, JET & Peng, S (1993) Nitrogen use efficiency of rice reconsidered What are the key constraints Plant soil, 155 (156): 359 – 362 Công ty giống trồng Trang Nông (1999) Kỹ thuật trồng hoa màu có trãi bạc (Plastic) nhập Malaysia (áp dụng cho dưa hấu, dưa leo, khổ qua, bầu, bí, ớt, cà chua, cải bắp, cải bơng) Đường Hồng Dật (2002) Cẩm nang phân bón Trường Đại Học Nơng nghiệp I Hà Nội Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 163 trang Dương Văn Hưởng (1990) Khảo sát khả chống chịu bệnh héo dây (Fusarium Wilt disease) tăng trưởng dưa hấu tháp Phú Tân – Hậu Giang Khảo sát bệnh héo dây dưa lạc Thạnh Mỹ Tân – An Giang Luận Văn tốt Nghiệp Đại Học, Khoa Nông nghiệp – Đại học cần thơ Joy Larkcom (ILL USTRATION BY FLIZABETH) (1991) Oriental vegetables the complete guide for garden and kitchen Koodansha International Tokyo Newyork – London Hồng Văn Ký (2010) Kỹ thuật trồng khơ qua Trung tâm khuyến nơng TP HCM Lâm Thị Bích Phượng (1991) Hiệu phân đạm lân lên suất lúa đất phù sa nhiểm mặn không phèn (TYPIC tropaquepts Salic) vĩnh lợi – Minh Hải Luận văn tốt nghiệp Đại học ngành trồng trọt, Khoa Nông nghiệp – Đại học Cần Thơ Lê Văn Căn (1985) Sử dụng phân lân Miền Nam Nhà xuất bản-Nông Nghiệp Hà Nội Lê Văn Hòa (1998) Bài giảng mơn dinh dưỡng khống thực vật Bộ mơn khoa học trồng, Khoa Nông Nghiệp, Đại học Cần Thơ Ladon J.R., 1984 Tropical soil manual A hand book for soil survey and agricultural land evaluation in the tropics and subtropics Longman Inc., New York, United States of America Mai Thị Phương Anh, Trần Văn Lài Trần Khắc Thi (1996) Rau trồng rau Giáo trình dành cho học viên cao học Nông nghiệp Nhà xuất Nông Nghiệp Mai Văn Quyền (2003) Bón phân hợp lý Kiến thức Nơng nghiệp Trang Moxolox (1987) Cơ sở sinh lý việc sử dụng phân khoáng Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội 38 Mugiang, G (1995) Rate effect of N and K on Water melon quality and yield ARC – AVRDC The 13th regional training repoirt in vegetable production and research Bankog, Thai Lan No 145: 136 – 141 Ngô Ngọc Hưng (2005) Thang đánh giá tham khảo cho số đặc tính hóa học đất Bộ mơn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai, khoa Nông nghiệp trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tân Nguyễn Đình Hun, (1981) Sách tra cứu tóm tắt sinh lý thực vật Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội 632P Nguyễn Thị Nhật Thảo, Trần Thị Mộng Quyên (2000) Tiểu luận tốt nghiệp kỹ su Nơng học Ảnh hưởng biện pháp phủ líp plastic dịch hại suất Khổ qua (Momordia charantia) Phường Bình Thủy – T.P Cần Thơ Vụ Hè Thu 1999 Nguyễn Thị Nguyệt, 2001 Tiểu luận tốt nghiệp kỹ su Nông học Ảnh hưởng biện pháp phủ líp plastic tăng trưởng suất khổ qua phường Bình Thủy – Tp Cần Thơ vụ Hè Thu 2000 Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Văn Huệ, 2004 Ảnh hưởng vật liệu phủ líp, liều lượng phân đạm đến sinh trưởng suất dưa hấu đất cát huyện Tịnh Biên tỉnh An Gian vụ Đông Xuân 2001 – 2002 Luận văn thạc sĩ khoa học, Nông nghiệp Nguyễn Thị Quý Mùi (1995) Phân bón cách sữ dụng Nhà xuất Nông nghiệp TPHCM 67 trang Nguyễn Văn Bộ (2002) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 74 trang Nguyễn Văn Hiền, Phan Trúc Đường Tô Thu Hà (1995) Nghiên cứu tích lũy Nitrate rau bắp cải biện pháp khắc phục Kết nghiên cứu khoa học rau (1990 – 1994) Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Thắng Trần Khắc Thi (1996) Sổ tay người trồng rau Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 195 trang Peoples; M.B; Frency,J.R.& Mosicr, A.R.(1995) Minimizing Gasaeous Losses of Nitrogen In Nitrogen fertilization in the Enviromented P.E Bacon Marcel Dekker, Inc New Yort Trần Thị Ba, Trần Thị Kim Ba Phạm Hồng Cúc (1999) Giáo trình trồng rau Dành cho sinh viên năm thứ ngành Trồng Trọt Khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Phạm Hồng Cúc (2002) Kỹ thật trồng dưa hấu nhà xuất Nông nghiệp TPHCM Trần Khắc Thi (1999) Kỹ thuật trồng rau Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trần Khắc Thi Nguyễn Công Hoan (1995) Sổ tay người trồng rau Nhà xuất Nông nghiệp 39 Trần Thị Ba (1993) Effect of mulching on growth and yield of cucumber Training report 1993, 11th Regional Trainning course Asian vegetable Reseach and Deverlopment center (AVRDC) ISBN 974-553-087-5 Trần Thị Ba (1997) Bài giảng rau tài liệu lưu hành nội Khoa Nông Nghiệp ĐHCT Trần Thị Ba (2003) Sử dụng màng phủ nông nghiệp kỹ thuật sản xuất rau Tài liệu tập huấn Khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Trần Văn Hai Trần Thị Ba (1999) Kết nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất “rau sạch” cải Cần Thơ (1996 – 1998) Togari (1968) Sinh lý trồng lúa Nhà xuất Nông nghiệp Tạ Thu Cúc (2005), Giáo trình kỹ thuật trồng rau – Dùng trường trung cấp chuyên nghiệp Nhà Xuất Bản Hà Nội Tạ Thị Thu Cúc, Trần Đình Đằng, Nguyễn Thành Huỳnh, Nguyễn Văn Thắng Lê Trọng Văn (1979) Giáo trình trồng rau – nhà xuất Nơng Nghiệp Trang 166 Võ Tòng Xuân (1984) Đất trồng Nhà xuất Giáo dục 168 trang Vũ Hữu m (1995) Phân bón cách bón phân Giáo trình, Nhà xuất Giáo dục Vũ Hữu Yêm, Hồ Quốc Tuấn Ngơ Thị Đào (1998) Đất trồng, phân bón, giống Giáo trình trồng trọt tập Nhà xuất Giáo dục William, F.B (1993) Nutrient deficiencies toxicities in Cropplant USA 40 ... Trà Vinh Tương quang số trái trung bình dây suất khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Ảnh hưởng mức độ đạm lên suất trái thương phẩm khổ qua huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Ảnh hưởng mức độ đạm lên. .. ngành Trồng Trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA BA MỨC ĐỘ ĐẠM LÊN NĂNG SUẤT KHỔ QUA TN 166 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH VỤ ĐÔNG XUÂN 2009 - 2010 Do sinh viên: Trần Quang Vũ thực bảo vệ trước Hội... NSKT huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 23 3.3 Ảnh hưởng mức độ đạm lên sinh trưởng chiều dài dây khổ qua giai đoạn 1 2-8 2 NSKT huyện 24 Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 3.4 Hiệu kinh tế khổ qua TN1 66 ba mức độ
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA BA MỨC ĐỘ ĐẠM LÊN NĂNG SUẤT KHỔ QUA TN 166 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH VỤ ĐÔNG XUÂN 2009 - 2010, ẢNH HƯỞNG CỦA BA MỨC ĐỘ ĐẠM LÊN NĂNG SUẤT KHỔ QUA TN 166 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH VỤ ĐÔNG XUÂN 2009 - 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay